Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

badania popytu

 • 21.04.2020Sytuacja ekonomiczna przedsiębiorstw w czasach koronawirusa – badanie CMSG
  3,6 punktu na 10 możliwych – tak polskie firmy oceniają swoją obecną kondycję, jak wynika z badania zrealizowanego przez Centrum Monitoringu Sytuacji Gospodarczej w pierwszej połowie kwietnia br. na grupie 500 firm. Ponad trzy czwarte ankietowanych przedsiębiorstw ma bufory płynnościowe na co najwyżej trzy miesiące. Prawie 70 proc. badanych firm uważa, że przepisy w zakresie instrumentów pomocowych są niejasne, ponad połowa wskazuje też na nadmiar biurokracji, a 42 proc. na brak wsparcia ze strony urzędników.
  • 03.01.2020Problem braku wykwalifikowanych pracowników będzie narastał
   Główną przyczyną deficytu wykwalifikowanych pracowników są zmiany struktury demograficznej, w wyniku których na rynek pracy trafiają mniej liczne roczniki młodych ludzi. Spada liczba osób w wieku produkcyjnym a współczynnik dzietności pozostaje niski. Za drugi co do ważności powód należy uznać niedopasowanie struktury kształcenia młodych ludzi do potrzeb rynku pracy, powodujące nadpodaż osób o określonych profilach kompetencyjnych oraz niedobór osób o innych umiejętnościach - wyjaśniło MRPiPS odpowiadając na interpelację poselską.
   • 13.11.2019Przedsiębiorcy obawiają się spowolnienia gospodarczego
    Duża część przedsiębiorców deklaruje obawy przed spodziewanym spowolnieniem gospodarczym – wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Konfederacji Lewiatan. Pogorszenia sytuacji rynkowej oraz słabego popytu na swoje produkty w 2020 r. boi się aż 48 proc. ankietowanych przedsiębiorców. Ponad połowa badanych obawia się również negatywnego wpływu na biznes przewlekłości postępowań sądowych.
    • 02.07.2019CFO obawiają się wzrostu obowiązków sprawozdawczych w zakresie podatków
     Zwiększające się obowiązki sprawozdawcze w zakresie podatków to jedno z głównych ryzyk, na które często wskazują polscy dyrektorzy finansowi (CFO) – wynika z nowego badania firmy doradczej Deloitte. Równocześnie badani z mniejszym zaufaniem podchodzą do globalnej sytuacji gospodarczej i częściej spodziewają się spadku przychodów.
     • 09.05.2019W relacji klient - deweloper to klient ryzykuje najbardziej
      Pomimo umieszczenia środków na Otwartym Mieszkaniowym Rachunku Powierniczym, klient dewelopera narażony jest na całkowitą utratę pieniędzy w wielu przypadkach - np. upadłości dewelopera, nieprzeniesienia przez dewelopera na nabywcę własności lokalu lub domu w terminie określonym w umowie deweloperskiej, nierozpoczęcia przez dewelopera budowy albo braku kontynuacji budowy rozpoczętej, wypowiedzenia umowy o prowadzenie OMRP przez bank (w sytuacji np. zaprzestania budowy). Prace legislacyjne zmierzające do zmiany tej sytuacji ciągle trwają.
      • 01.03.2019Fundusze unijne są niezbędne dla polskiej gospodarki
       Zwiększona aktywność inwestycyjna przekłada się na rosnące wykorzystanie czynnika pracy, a tym samym prowadzi do wzrostu zatrudnienia i stopniowego wzrostu płac. Prowadzi to w konsekwencji do wzrostu dochodu do dyspozycji ludności i pozytywnie wpływa na wielkość popytu konsumpcyjnego. Należy jednak pamiętać, że aby efekt popytowy faktycznie wystąpił, konieczny jest ciągły napływ środków europejskich. Po ich ustaniu (np. w związku z zakończeniem danej perspektywy finansowej), efekt ten bowiem zanika - wyjaśnił przedstawiciel MPiT odpowiadając na interpelację poselską.
       • 21.01.2019Będą zmiany w akcyzie na samochody o dużej pojemności?
        W resorcie finansów aktualnie trwają prace analityczne nad wypracowaniem szczegółowych rozwiązań dotyczących uszczelnienia obowiązującego systemu opodatkowania akcyzą samochodów osobowych, w tym z dużymi silnikami. Projektowane rozwiązania nie przewidują zwiększenia stawek akcyzy, lecz mają zapobiec nieprawidłowościom polegającym na unikaniu płacenia podatku akcyzowego od samochodu osobowego w należnej wysokości. Określenie wstępnego terminu wprowadzenia ww. zmian będzie możliwe po ostatecznym opracowaniu projektu aktu prawnego - wyjaśniło Ministerstwo Finansów.
        • 30.11.2018Podatki 2019: Aż 95 proc. przedsiębiorców boi się zmian podatkowych
         Aż 95 proc. przedsiębiorców twierdzi, że w przyszłym roku prowadzenie działalności gospodarczej w największym stopniu utrudniać będą niejasne i niespójne regulacje podatkowe oraz rosnące koszty zatrudniania pracowników – wynika z nowego badania przeprowadzonego na zlecenie Konfederacji Lewiatan.
         • 22.06.2017WSA. Niebezpieczne zabawy z kasą fiskalną
          Z uzasadnienia: Przy tak znacznej ilości ich dodatkowych otwarć nie sposób dać wiary wyjaśnieniom skarżącej, że ich otwieranie było podyktowane wyłącznie koniecznością rozmieniania gotówki, jej pobrania lub zwrotu. Za całkowicie nieprzekonywujące należy uznać zawarte w skardze wyjaśnienia, że znaczne ilości dodatkowych otwarć szuflad mogły być spowodowane "zabawą znudzonego kasjera". Znaczna ilość dodatkowych otwarć szuflad kas w połączeniu z przeprowadzonymi przez organ wyliczeniami średniej marży ważonej potwierdza, że skarżąca nie zaewidencjonowała w swoich księgach całości przychodu z tytułu sprzedaży towarów.
          • 09.02.2017Ewidencjonowanie sprzedaży. Kasa fiskalna to nie zabawka
           Z uzasadnienia: Przy tak znacznej ilości ich dodatkowych otwarć nie sposób dać wiary wyjaśnieniom skarżącej, że ich otwieranie było podyktowane wyłącznie koniecznością rozmieniania gotówki, jej pobrania lub zwrotu. Za całkowicie nieprzekonywujące należy uznać zawarte w skardze wyjaśnienia, że znaczne ilości dodatkowych otwarć szuflad mogły być spowodowane "zabawą znudzonego kasjera". Znaczna ilość dodatkowych otwarć szuflad kas w połączeniu z przeprowadzonymi przez organ wyliczeniami średniej marży ważonej potwierdza, że skarżąca nie zaewidencjonowała w swoich księgach całości przychodu z tytułu sprzedaży towarów.
           • 24.12.2015Czy formuła "fat tax" może być skuteczna?
            Nawet niewielkie różnice w cenach przynoszą odpowiednie efekty i przy zastosowaniu formuły podatku fat tax może to doprowadzić do zwiększenia popytu na zdrowszą żywność – wynika z badania przeprowadzonego przez naukowców z amerykańskiego Instytutu Badań Operacyjnych i Nauk Zarządzania (INFORMS).
            • 13.11.2015Wysokie rachunki za energię, czyli diabeł tkwi w szczegółach
             Interpelacja nr 34060 do ministra gospodarki w sprawie wysokich rachunków za energię elektryczną
             • 07.02.2014Odliczenie VAT od aut. Likwidacja limitów korzystna dla budżetu?
              Całkowita likwidacja ograniczeń w odliczaniu podatku od towarów i usług (VAT) od zakupu samochodów o masie do 3,5 tony wcale nie byłaby, w dłuższej perspektywie czasu, niekorzystna dla budżetu państwa – twierdzą posłowie Sojuszu Lewicy Demokratycznej. W ostatnią środę klub parlamentarny SLD skierował do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o VAT, który zakłada zniesienie limitów na stałe.
              • 16.07.2013Ożywienie gospodarcze najwcześniej w 2014 r.
               Menedżerowie polskich przedsiębiorstw nie mają wątpliwości – druga połowa roku może przynieść jedynie niewielki wzrost popytu. Na poważniejszą poprawę sytuacji gospodarczej trzeba poczekać co najmniej do 2014 r. Powodów do narzekań nie mają obecnie właściwie tylko eksporterzy.
               • 04.01.2013Polskie MSP stawiają na zagranicę. Już 46% firm zajmuje się eksportem
                Swoje towary i usługi za granicę sprzedaje już 46% polskich małych i średnich przedsiębiorstw – wynika z najnowszej edycji badania Bibby MSP Index. Eksport ma pomóc zrównoważyć przewidywane spadki sprzedaży na rynku krajowym.
                • 06.11.2012Trudniej o kredyty. Banki zaostrzyły kryteria
                 Banki zaostrzyły politykę kredytową. Obecnie o kredyt trudniej jest we wszystkich segmentach, czyli zarówno jeśli chodzi o kredyty mieszkaniowe, konsumpcyjne, jak i o kredyty dla przedsiębiorstw – takie wnioski płyną z nowego badania ankietowego NBP, przeprowadzonego wśród przedstawicieli 29 banków działających w Polsce.
                 • 31.10.2012Menadżer zasiadający w zarządzie jako podatnik VAT
                  Z uzasadnienia: Członek zarządu-menadżer działa w ramach struktury organizacyjnej zarządzanej spółki, nie ponosi on kosztów swej działalności, wynagrodzenie nie jest uzależnione od ekonomicznego ryzyka i działa on jedynie w imieniu i na rzecz zarządzanej spółki, która za jego działania ponosi odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę osobom trzecim. Nie działa on zatem w warunkach ryzyka, niepewności, np. co do popytu, konkurencji, czy ostatecznego rezultatu własnego przedsiębiorstwa. Nie wykonuje swojej działalności w swoim imieniu i na własny rachunek lecz w imieniu zarządzanej spółki. Zatem, osoby pełniące obowiązki członków zarządów spółek na podstawie kontraktów menedżerskich nie są podatnikami na gruncie VAT.
                  • 11.10.2012Zawieszenie wykonywanej działalności gospodarczej
                   Zapytanie nr 1656 do ministra gospodarki w sprawie nowelizacji przepisów związanych z prowadzeniem jednoosobowej działalności gospodarczej
                   • 13.07.2012Firmy w dobrej kondycji, ale będzie gorzej
                    Polskie przedsiębiorstwa są nadal w stosunkowo dobrej sytuacji. Gorzej wyglądają jednak ich przewidywania na kolejny kwartał. Menedżerowie prognozują spadek popytu i stopniowe obniżanie się dynamiki wzrostu koniunktury gospodarczej – oto najważniejsze wnioski płynące z nowego raportu NBP nt. kondycji sektora przedsiębiorstw.
                    • 28.12.2011Co drugi przedsiębiorca chce inwestować w innowacje
                     W 2012 r. ponad połowa polskich firm zamierza zainwestować w innowacje. Takie plany deklaruje aż 55,6% małych i średnich przedsiębiorców – wynika z badania przeprowadzonego przez Polską Konfederację Pracodawców Prywatnych Lewiatan.
                     • 24.10.2011NBP: Przedsiębiorcy tracą optymizm
                      Sytuacja polskich firm pozostaje nadal dobra, ale coraz większa ilość menedżerów przewiduje w najbliższym czasie osłabienie popytu na ich produkty – to najważniejsze wnioski płynące z kwartalnego badania kondycji sektora przedsiębiorstw i prognozy koniunktury na IV kwartał 2011 r., przygotowanego przez Narodowy Bank Polski na podstawie danych zbieranych w ponad 1000 firm.
                      • 03.06.2011Wartość udziałów w spółce z o.o. otrzymanych w spadku
                       Metoda wyceny wartości udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością według wartości skorygowanych aktywów netto pozwala na ustalenie "wartości rynkowej" tych udziałów i mieści się w dyspozycji normy art. 8 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
                       • 24.03.2011Ustawa refundacyjna groźna dla przemysłu farmaceutycznego?
                        Jeśli projekt ustawy refundacyjnej nie zostanie poprawiony, krajowy sektor farmaceutyczny zacznie generować straty – wynika z analizy Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową. Przyjęcie ustawy grozi to zapaścią polskiego przemysłu farmaceutycznego – ostrzega PKPP Lewiatan i podkreśla, że Polska ma najtańsze leki w Unii Europejskiej dzięki temu, że większość z nich jest produkowana w kraju. Krajowi producenci zaspokajają 55 proc. popytu na leki w Polsce  
                        • 01.03.2011Wzrosły oczekiwania inflacyjne
                         Prawie jedna trzecia ankietowanych spodziewa się przyspieszenia wzrostu cen - wynika z najnowszego badania oczekiwań inflacyjnych osób prywatnych opublikowanego przez NBP. Od czterech miesięcy rośnie średnia oczekiwana stopa inflacji - w lutym konsumenci spodziewali się, że w perspektywie 12 miesięcy będzie ona wynosić 3,2 proc., wobec 3 proc. w styczniu. – Wzrost inflacji w najbliższych miesiącach może przekroczyć 4 proc. – prognozuje Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, główna ekonomistka PKPP Lewiatan.  
                         • 23.02.2011Poręczenia dla MŚP – korekta rządowego programu
                          Upowszechnienie reporęczeń portfela transakcji jako elementu stabilizującego system poręczeniowy w Polsce przewiduje rządowy plan rozwoju funduszy pożyczkowych i poręczeniowych dla małych i średnich przedsiębiorstw do 2013 r. Na konieczność jego dostosowania do aktualnej sytuacji na rynku finansowym wskazał minister gospodarki.  
                          • 07.02.2011Nieruchomości biurowe – koniec recesji
                           Według danych z najnowszego badania firmy Cushman & Wakefield, w 2010 r. nastąpiło odwrócenie utrzymującego się w 2009 r. trendu spadkowego czynszów zarówno na polskim, jak i na globalnym rynku najmu powierzchni biurowych. Silniejszy popyt wynikający z ożywienia działalności gospodarczej powodował wzrost czynszów w coraz większej liczbie państw. Liderem tych zmian był region Azji i Pacyfiku, gdzie czynsze wzrosły w ciągu roku o 8 proc.  
                           • 07.02.2011UOKiK: Empik nie przejmie Merlina
                            Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznała, że przejęcie spółki Merlin przez NFI Empik doprowadzi do ograniczenia konkurencji, i zakazała transakcji. Wydanie decyzji zostało poprzedzone największym w historii Urzędu badaniem rynku. Na potrzeby analizy skierowano pytania do ponad 1100 potencjalnych konkurentów i kontrahentów uczestników transakcji, w tym – wydawnictw, dystrybutorów, sklepów internetowych sprzedających książki i płyty z muzyką oraz wytwórni muzycznych. Decyzja nie jest prawomocna. Empikowi przysługuje odwołanie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.  
                            • 27.01.2011Wzrosły oczekiwania inflacyjne Polaków
                             Blisko jedna czwarta konsumentów w Polsce spodziewa się, że w ciągu najbliższych dwunastu miesięcy ceny będą rosły szybciej niż dotychczas – wskazują najnowsze badania zlecone przez Narodowy Bank Polski. Wzrost cen może osłabić konsumpcję, która do tej pory napędzała gospodarkę – ocenia Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan.  
                             • 30.11.2010Lepsze nastroje przedsiębiorców w UE
                              W listopadzie wskaźnik nastrojów gospodarczych (ang. Economic Sentiment Indicator - ESI) wzrósł zarówno w Unii Europejskiej, jak i w strefie euro – podała Komisja Europejska. Wartość ESI zwiększyła się zdecydowanie - o 1,3 pkt do 105,2 w całej Wspólnocie i o 1,5 pkt do 105,3 w strefie euro. Decydujący wpływ na taki wynik miała silna poprawa nastrojów w Niemczech.  
                              • 03.11.2010Banki zaostrzają kryteria przyznawania kredytów mieszkaniowych i konsumpcyjnych
                               NBP przeprowadza cykliczne badania wśród przewodniczących komitetów kredytowych banków, które pozwalają określić kierunek zmian polityki kredytowej oraz zmian popytu na kredyty. Najnowsza ankieta została przeprowadzona na przełomie września i października 2010 r. wśród 29 banków, których łączny udział należności od przedsiębiorstw i gospodarstw domowych w portfelu sektora bankowego wynosi 82 proc.
                               • 11.08.2010Duże firmy napędzają gospodarkę
                                Duże przedsiębiorstwa jako pierwsze inicjują inwestycje po osłabieniach gospodarczych – wynika z drugiej edycji badania „Monitoring kondycji sektora dużych przedsiębiorstw” przeprowadzonego przez PKPP Lewiatan we współpracy z firmą doradczą Deloitte. Duże firmy to niespełna 0,2 proc. ogólnej liczby przedsiębiorstw w Polsce (3,4 tys.). Wypracowują one jednak aż jedną trzecią PKB wytwarzanego przez ten sektor (a prawie jedną czwartą całego PKB), pracuje w nich ponad 40 proc. osób zatrudnionych w sektorze przedsiębiorstw, a ich inwestycje to ponad 50 proc. wartości inwestycji wszystkich firm.
                                • 19.07.2010Jak dopasować kwalifikacje pracowników do popytu na rynku pracy?
                                 Czy właściwe kształcenie kwalifikacji i kompetencji może przyczynić się do rozwiązania problemów zatrudnienia? Na to pytanie miały odpowiedzieć badania przeprowadzone przez PKPP Lewiatan. Wyniki badań wskazują m.in. że uczniowie przed wyborem szkoły ponadgimnazjalnej lub wyższej nie wiedzą, jakie kwalifikacje poszukiwane są na rynku pracy i gdzie najlepiej je zdobyć. Konieczne jest zatem stworzenie nowoczesnego poradnictwa zawodowego już na etapie gimnazjów.
                                 • 14.06.2010Miejsce świadczenia usług projektowania graficznego opakowań i etykiet
                                  Pytania podatnika: 1. Czy świadczone na rzecz podmiotów mających siedzibę poza terytorium Polski przez Spółkę usługi polegające na zaprojektowaniu opakowań lub etykiet stanowią usługi reklamowe w rozumieniu art. 27 ust. 4 pkt 2 ustawy o VAT a co za tym idzie podlegają opodatkowaniu tym podatkiem w miejscu siedziby nabywcy tych usług? 2. W przypadku, gdyby Dyrektor Izby stwierdził, iż usługi świadczone przez Spółkę nie stanowią usług reklamy, Spółka zwraca się z zapytaniem do jakiej kategorii usług niematerialnych wymienionych w art. 27 ust. 4 pkt 3 ustawy o VAT należy je zakwalifikować?
                                  • 18.02.2010Polskie fabryki wyprodukowały o ¼ samochodów więcej niż rok temu
                                   Według Instytutu Badania Rynku Motoryzacyjnego SAMAR, w styczniu tego roku – w porównaniu z tym samym miesiącem 2009 – produkcja samochodów osobowych i dostawczych w Polsce wzrost o 24,2 proc. i wyniosła 74,3 tys. sztuk. Większość produkcji – 67,5 tys. sztuk (o 26,56 proc. więcej niż przed rokiem) – trafiła na eksport.
                                   • 23.12.2009Praca tymczasowa bez barier
                                    17 grudnia 2009 roku prezydent podpisał nowelizację ustawy o zatrudnieniu pracowników tymczasowych, która ma szanse znieść główne bariery rozwoju pracy tymczasowej w Polsce. Główne bariery w rozwoju pracy tymczasowej w Polsce, to:
                                    • 30.04.2009Poprawa nastrojów ekonomicznych w UE
                                     W kwietniu wartość wskaźnika nastrojów gospodarczych (ESI) w UE i w strefie euro zwiększyła się po raz pierwszy od maja 2007 r. Wzrost wyniósł 3,5 pkt. w UE i 2,5 pkt. w strefie euro, do poziomu – odpowiednio - 63,9 i 67,2 pkt.
                                     • 12.03.2009Firmy w UE mają utrudniony dostęp do kredytu
                                      Ponad dwie trzecie europejskich firm ma problemy z dostępem do kredytu i w konsekwencji 43 proc. z nich zamierza w ciągu najbliższych 6 miesięcy ograniczyć inwestycje, a 33 proc. może zredukować zatrudnienie w ciągu najbliższego półrocza – wynika z badania przeprowadzonego w marcu przez Stowarzyszenie Europejskich Izb Handlu i Przemysłu Eurochambres.
                                      • 03.12.2008Lewiatan: Trzeba zapewnić więcej swobody MSP
                                       Ograniczenie popytu na dobra i usługi na rynku polskim nie jest jeszcze poważnym utrudnieniem dla małych i średnich firm — wynika z ósmej edycji badania kondycji sektora MSP, które przeprowadziła PKPP Lewiatan. Konfederacja uważa, że właśnie teraz — w obliczu zagrożenia kryzysem — rząd powinien zrobić jak najwięcej, aby zlikwidować bariery, o których od lat mówią mali i średni przedsiębiorcy.
                                       • 12.08.2008CASE: Raport o płacach
                                        Ukazał się raport „Badanie struktury i zmian rozkładu wynagrodzeń w Polsce w latach 2000–2006” zrealizowany przez ekspertów Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
                                        • 24.06.2008Koniunktura gospodarcza w czerwcu
                                         Główny Urząd Statystyczny opublikował wyniki czerwcowego badania nastrojów wśród przedsiębiorców. Większość ocenia klimat koniunktury tak samo albo tylko nieco mniej korzystnie niż miesiąc wcześniej.
                                         • 26.05.2008Utrzymuje się dobra koniunktura
                                          Główny Urząd Statystyczny opublikował wyniki majowego badania nastrojów wśród przedsiębiorców. Większość z nich pozytywnie ocenia zarówno swoją bieżącą jak i przyszłą sytuację. W porównaniu z kwietniem wzrósł optymizm właścicieli firm budowlanych i handlowych. Nastroje najgorsze od dwóch lat panują wśród jednostek z sekcji edukacja.
                                          • 05.11.2007Indeks Biznesu PKPP Lewiatan bez zmian
                                           W październiku utrzymały się wysokie notowania kwartalne i roczne Indeksu Biznesu PKPP Lewiatan. Pierwszy wyniósł 77, drugi - 76 punktów. O 1 punkt - do 77 - wzrosła wartość indeksu półrocznego. Według autorów badania koniunktury, październikowe wyniki świadczą o trwałym charakterze obecnego ożywienia gospodarczego.
                                           • 09.08.2007KPP o założeniach do budżetu na 2008 r.
                                            W ministerstwie finansów trwają analizy dotyczące założeń do budżetu na rok 2008. Konfederacja Pracodawców Polskich twierdzi, iż pierwotne propozycje resortu powinny zostać zrewidowane.
                                            • 01.08.2007Polska gospodarka po 6 miesiącach 2007 r.
                                             Rok 2006 był bardzo dobry dla polskiej gospodarki - wzrost PKB sięgnął 6,1% przy wysokim wzroście spożycia indywidualnego. W ciągu pierwszych 6 miesięcy 2007 r. było jeszcze lepiej – wszystko wskazuje na to, że tempo wzrostu PKB wyniosło 6,7 – 6,8%. W tym optymistycznym obrazie pojawiają się jednak pęknięcia: bariery podażowe, które utrudniają utrzymanie dotychczasowej dynamiki rozwoju gospodarki.
                                             • 17.07.2007Stanowisko strony pracodawców TK ws. założeń projektu budżetu na 2008
                                              W piątek 13 lipca związki pracodawców zrzeszone w Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych ogłosiły swoje stanowisko w sprawie założeń projektu budżetu państwa na rok 2008. Pracodawcy, prezentując swoje stanowisko do założeń projektu budżetu państwa na 2008 r., chcą po raz kolejny zwrócić uwagę na potrzebę uporządkowania i ograniczenia wydatków publicznych jako punktu wyjścia do każdej debaty o budżecie państwa. Poniżej prezentujemy pełny tekst dokumentu:
                                              • 21.05.2007Propozycja reformy systemu emerytalnego i podatkowego
                                               Otrzymaliśmy od Pana Jacka Chołoniewskiego materiał zawierający autorską propozycję reformy systemu emerytalnego i podatkowego. Zapraszamy naszych Czytelników do lektury i dyskusji oraz oceny rozwiązań zawartych w publikowanym artykule.
                                               • 16.05.2006PKPP Lewiatan: Pozycja konkurencyjna małych i średnich przedsiębiorstw słabnie
                                                Pozycja konkurencyjna małych i średnich przedsiębiorstw słabnie - coraz bardziej bazują one na cenie, a w coraz mniejszym stopniu na jakości i innowacyjności produktów i usług oraz jakości obsługi klienta. Strategia cenowa wymaga obniżania kosztów i - w efekcie - prowadzi do zmniejszenia dochodów. Tym samym słabną zdolności akumulacyjne i kredytowe MSP, a to one stanowią podstawę rozwoju, wzrostu zatrudnienia i szansy na skuteczne konkurowanie małych i średnich firm na rynkach zagranicznych.
                                                • 01.05.2006Konsultacje społeczne - Kierunki zwiększania innowacyjności gospodarki
                                                 Ministerstwo Gospodarki rozpoczyna konsultacje społeczne dokumentu strategicznego "Kierunki zwiększania innowacyjności gospodarki na lata 2007-2013". Dokument ten zawiera ocenę stanu innowacyjności polskiej gospodarki oraz rekomenduje kierunki działań, których wdrożenie umożliwi zbudowanie w Polsce gospodarki opartej na wiedzy, w której siłą przedsiębiorców na konkurencyjnych rynkach będzie ich wysoka innowacyjność.
                                                 • 30.11.2005Stopy procentowe i nastawienie bez zmian
                                                  W dniu 29 i 30 listopada odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej, na którym RPP nie zmieniła stóp procentowych i utrzymała łagodne nastawienie w polityce pieniężnej. Publikujemy w całości komunikat RPP, zawierający uzasadnienie tej decyzji.