Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

acc

 • 27.11.2020Ile mamy w Polsce spółek komandytowych? Sprawdzamy w bazie firm
  Formuła spółek tego typu jest znana od co najmniej XI wieku. Narodziła się we Włoszech i od momentu powstania, stale ewoluowała. Dziś w wielu państwach na świecie, w tym także i w Polsce, zyskuje sobie coraz większą popularność. Na czym polega jej fenomen? O jakich rzeczach warto wiedzieć, zanim zdecydujemy się na otwarcie takiej spółki?
  • 07.07.2020Czy poker online ma przyszłość? Nawet po COVID-19 prognozy są ostrożnie optymistyczne
   Oprócz relatywnie wąskiej grupy zdeklarowanych fanów z pewnością niewiele osób ekscytuje się pokerem w ogóle, a pokerem online w szczególności. Tymczasem jest to sektor, którego obroty sięgają miliardów dolarów. Branża już od kilku lat podlegała wprawdzie pewnym turbulencjom, jako że wojnę pokerowi w dotychczasowym kształcie wydały USA, a obecnie epidemia koronowirusa odcisnęła – podobnie jak na wielu branżach – swoje negatywne piętno. Jednak szeroko rozumiany przemysł iGamming, w tym gry hazardowe, odnotowują systematyczne zyski (wartość netto szacowana na 138,7 mld USD w 2018 r. i 152,1 mld USD w 2019 r.). Duża w tym zasługa Izraela, który jest uznawany za światowego lidera w dziedzinie innowacji, a jego firmy i przedsiębiorcy odgrywają ogromną rolę w sektorze gier online. To Isai Scheinberg, izraelsko-kanadyjski założyciel PokerStars, witryny pokera online, sprawił, iż zainteresowały się nim miliony ludzi na całym świecie.
   • 04.06.2020Najem prywatny a zwolnienie podmiotowe VAT
    Czy art. 113 ustawy o VAT ma zastosowanie do osoby uzyskującej przychód z najmu prywatnego niebędącego działalnością gospodarczą i gdy nie jest ona w zakresie najmu prywatnego przedsiębiorcą? Jeżeli nie, to czy do wysokości 200 000 zł należy przyjąć kwotę obrotu na który składają się kwoty:  czynszu najmu lokali zwolnionych z VAT i opłat za media objętych podatkiem VAT;  refakturowanych opłat za media objętych podatkiem VAT oraz czynszu od lokali usługowych, który po wejściu w VAT będzie od kwoty netto powiększony o 23% VAT;  czynszu najmu lokali mieszkalnych i usługowych (usługowych bez podatku VAT) oraz opłat za media w relacji netto (bez podatku VAT) przy czym w zakresie tychże opłat za media - z wyłączeniem opłat za media, które są refakturowane na rzecz najemców?
    • 06.05.2020Sporządzanie sprawozdania finansowego w czasie COVID-19
     Epidemia COVID-19 w Polsce przypadła w znacznej liczbie jednostek na „gorący” okres wywiązywania się z obowiązku sporządzania rocznych sprawozdań finansowych przez jednostki stosujące przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.  Biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia prawidłowej realizacji  tego obowiązku, w dniu 31 marca 2020 r. Minister Finansów wydał rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji.
     • 05.05.2020Sporządzanie sprawozdania finansowego w czasie COVID-19
      Epidemia COVID-19 w Polsce przypadła w znacznej liczbie jednostek na „gorący” okres wywiązywania się z obowiązku sporządzania rocznych sprawozdań finansowych przez jednostki stosujące przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.  Biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia prawidłowej realizacji  tego obowiązku, w dniu 31 marca 2020 r. Minister Finansów wydał rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji.
      • 02.03.2020Działy finansowe są słabo przygotowane na nowe technologie?
       Coraz więcej przedsiębiorstw korzysta z technologii cyfrowych w obszarze finansów, ale jednocześnie firmy zbyt mało inwestują w rozwój pracowników działów finansowych – wynika z badania przeprowadzonego przez Association of International Certified Professional Accountants. Eksperci tłumaczą, że cyfrowa transformacja wymaga od pracowników nowych kompetencji i konieczne może być zwiększenie nakładów na rozwój.
       • 24.02.2020Darowizna na wypadek śmierci
        Aktualnie nie są prowadzone prace legislacyjne dotyczące darowizny mortis causa. Dostrzega się jednak, że brak regulacji umowy darowizny w obecnie obowiązującym prawie polskim oraz brak unormowania wprost chociażby takich kwestii jak odpowiedzialność za długi spadkowe obdarowanego darowizną mortis causa, powodują potrzebę rozważenia możliwości wprowadzenia odpowiednich regulacji dotyczących darowizny mortis causa do systemu prawnego - wyjaśniło Ministerstwo Sprawiedliwości w odpowiedzi na interpelację poselską.
        • 08.01.2020MSSF 17 coraz bliżej. Firmy ubezpieczeniowe czeka wiele zmian
         Najprawdopodobniej od 1 stycznia 2022 r. obowiązywać będzie nowy międzynarodowy standard sprawozdawczości finansowej firm ubezpieczeniowych (MSSF 17). Eksperci firmy doradczej PwC tłumaczą, że nowy standard zrewolucjonizuje sposób wyceny, a także zasady naliczania zysków i strat w każdym okresie rozliczeniowym.
         • 03.01.2020Problem braku wykwalifikowanych pracowników będzie narastał
          Główną przyczyną deficytu wykwalifikowanych pracowników są zmiany struktury demograficznej, w wyniku których na rynek pracy trafiają mniej liczne roczniki młodych ludzi. Spada liczba osób w wieku produkcyjnym a współczynnik dzietności pozostaje niski. Za drugi co do ważności powód należy uznać niedopasowanie struktury kształcenia młodych ludzi do potrzeb rynku pracy, powodujące nadpodaż osób o określonych profilach kompetencyjnych oraz niedobór osób o innych umiejętnościach - wyjaśniło MRPiPS odpowiadając na interpelację poselską.
          • 26.09.2019Kolejne nowe podatki w przygotowaniu
           W ocenie Ministerstwa Zdrowia e-papierosy są tak samo groźne jak papierosy tradycyjne. Nie ma i nie będzie „zdrowszych” wyrobów tytoniowych czy też wyrobów powiązanych - twierdzi MZ. Mając to na uwadze nie należy promować w jakiejkolwiek formie żadnych rodzajów zarówno wyrobów tytoniowych jak i wyrobów powiązanych (którymi są e-papierosy i płyny do nich). To tylko jeden z powodów, dla których rząd nie widzi powodu, aby różnicować opodatkowanie e-palenia i palenia tradycyjnego.
           • 09.05.2019Wkrótce wejdzie w życie ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych
            Już w maju br. w życie wejdzie większość przepisów nowej ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. W efekcie polskie prawo zostanie dostosowane do unijnych regulacji. Nowe przepisy zobowiążą podmioty publiczne do zapewnienia, że strony internetowe i aplikacje będą w większym stopniu dostępne dla osób z ograniczeniami funkcjonalnymi.
            • 17.04.2019Prezydent podpisał ustawę o stronach internetowych podmiotów publicznych
             Do polskiego prawa wprowadzone zostaną nowe regulacje unijne ws. dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych organów sektora publicznego – wynika z ustawy, którą podpisał w tym tygodniu prezydent Andrzej Duda. Nowe przepisy mają zapewnić większą dostępność cyfrową stron i aplikacji, by mogły z nich korzystać również osoby z ograniczeniami funkcjonalnymi.
             • 13.12.2018Podział firmowego majątku małżonków a VAT
              Zgodnie z art. 31 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w momencie zawarcia małżeństwa między małżonkami, z mocy ustawy powstaje wspólność majątkowa. Obejmuje ona przedmioty majątkowe nabyte w trakcie trwania małżeństwa przez oboje małżonków lub jednego z nich. Przedmioty majątkowe niebędące wspólnością majątkową stanowią majątek osobisty każdego z małżonków. Ze względu na takie ścisłe rozgraniczenie to z jakiego majątku pochodziły środki na działalność gospodarczą ma bardzo istotne znaczenie.
              • 06.09.2018Ważne dla wspólnot mieszkaniowych - uwaga na limit zwolnienia z VAT
               Transakcje pomocnicze to takie, które nie są związane z zasadniczą działalnością podatnika, a przychody z ich tytułu nie są bezpośrednim, stałym i koniecznym uzupełnieniem tej działalności. Tak więc, aby ocenić, czy dana czynność może być uznana za pomocniczą, należy wziąć pod uwagę przede wszystkim to, czy stanowi ona uzupełnienie zasadniczej działalności gospodarczej podatnika. Jeżeli dana działalność stanowi stały i niezbędny element wbudowany w funkcjonowanie przedsiębiorstwa podatnika, to transakcje takie nie mogą być uznane za pomocnicze.
               • 27.09.2016NSA. Sprzedaż nieruchomości: Dla wystąpienia przychodu wystarczy samo zawarcie umowy
                Przepis art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych nie odwołuje się do wymagalności ceny określonej w umowie polegającej na tym, że wierzyciel ma prawną możliwość żądania zaspokojenia przysługującej mu wierzytelności, czyli w przypadku umowy sprzedaży możność żądania przez sprzedawcę zapłaty określonej kwoty na jego rzecz - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
                • 22.06.2016Ustalenie stawki amortyzacyjnej po zmianie klasyfikacji środka trwałego
                 Pytanie podatnika: Wnioskodawca świadczy usługi dostępu do Internetu, telefonii cyfrowej oraz telewizji. Przedmiotowe usługi są świadczone przy wykorzystaniu sieci optycznej, której przewidywany okres użytkowania jest dłuższy niż rok. Sieć została wprowadzona do ewidencji środków trwałych pod symbolem 211 KŚT. Stosowana jest 10% stawka amortyzacji. Jednak, w opinii Wnioskodawcy, ww. sieć należy zaklasyfikować jako zespół komputerowy (symbol 491 KŚT). Czy prawidłowe jest zastosowanie 30% stawki amortyzacji dla opisywanej sieci?
                 • 18.05.2016MF. Można sprawdzić status podatkowy czeskiego podmiotu
                  Ministerstwo Finansów informuje, że przedsiębiorca, który podejmuje współpracę z podmiotami zarejestrowanymi w Czechach, może sprawdzić status podatkowy czeskiego podmiotu oraz potwierdzić dane dostarczone przez niego.
                  • 17.05.2016MF. Można sprawdzić status podatkowy czeskiego podmiotu
                   Ministerstwo Finansów informuje, że przedsiębiorca, który podejmuje współpracę z podmiotami zarejestrowanymi w Czechach, może sprawdzić status podatkowy czeskiego podmiotu oraz potwierdzić dane dostarczone przez niego.
                   • 15.02.2016Skutki podatkowe objęcia udziałów lub akcji
                    Z uzasadnienia: W sytuacji objęcia udziałów lub akcji o wartości nominalnej niższej od wartości rynkowej przedmiotu aportu po stronie wnoszącego aport nie powstanie przychód w zakresie nadwyżki wartości rynkowej przedmiotu wkładu ponad wartością nominalną obejmowanego udziału lub akcji, lecz z drugiej strony spółka kapitałowa nie będzie w stanie zaliczyć w ciężar kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od omawianej nadwyżki.
                    • 24.12.2015Czy wspólnota mieszkaniowa musi być podatnikiem VAT?
                     Pytanie podatnika: Czy w świetle art. 113 ustawy o podatku od towarów i usług (ustawa o VAT) na Wspólnocie ciąży obowiązek rejestracji jako czynnego podatnika VAT?
                     • 17.11.2015Podatki 2016: Nowe rozporządzenie ws. 1 proc. podatku PIT
                      Resort pracy i polityki społecznej przygotował projekt nowego rozporządzenia. Szczegółowo określone zostaną w nim wymogi dotyczące zamieszczania informacji o finansowaniu/współfinansowaniu promocji z 1 proc. podatku PIT i informowania o możliwości swobodnego wyboru organizacji pożytku publicznego (OPP) w programach umożliwiających wypełnienie zeznania podatkowego.
                      • 16.11.2015Podatki 2016: Nowe rozporządzenie ws. 1 proc. podatku PIT
                       Resort pracy i polityki społecznej przygotował projekt nowego rozporządzenia. Szczegółowo określone zostaną w nim wymogi dotyczące zamieszczania informacji o finansowaniu/współfinansowaniu promocji z 1 proc. podatku PIT i informowania o możliwości swobodnego wyboru organizacji pożytku publicznego (OPP) w programach umożliwiających wypełnienie zeznania podatkowego.
                       • 28.10.2015Podatki 2016: Projekt ws. wymiany informacji wymaga zmian
                        Resort finansów przygotował projekt ustawy o obowiązkowej automatycznej wymianie informacji w dziedzinie opodatkowania, która dostosuje polskie przepisy do unijnych wymogów. Jak wskazują eksperci Business Centre Club, projekt ustawy wymaga jeszcze kilku poważnych zmian, w tym m.in. w odniesieniu do kwestii raportowania.
                        • 27.10.2015Podatki 2016: Projekt ws. wymiany informacji wymaga zmian
                         Resort finansów przygotował projekt ustawy o obowiązkowej automatycznej wymianie informacji w dziedzinie opodatkowania, która dostosuje polskie przepisy do unijnych wymogów. Jak wskazują eksperci Business Centre Club, projekt ustawy wymaga jeszcze kilku poważnych zmian, w tym m.in. w odniesieniu do kwestii raportowania.
                         • 08.07.2015WSA. Korekta amortyzacji dopiero po otrzymaniu refundacji
                          Z uzasadnienia: Do czasu otrzymania refundacji, naliczone odpisy amortyzacyjne są kosztem uzyskania przychodu i dopiero z momentem otrzymania środków pomocowych podatnik winien dokonać korekty kosztów z tytułu odpisów amortyzacyjnych. Oznacza to, że dopiero po otrzymaniu dofinansowania należy określić, jaka wartość odpisów dotychczas zaliczonych do kosztów powinna być z kosztów wyłączona (z racji zwrócenia części wydatków na zakup środka trwałego), i następnie o tę kwotę zmniejszyć koszty bieżące, a nie dokonywać wstecznej korekty kosztów z tytułu odpisów amortyzacyjnych.
                          • 03.06.2015Podatki 2015: Nowa umowa z USA ws. wymiany informacji
                           We wtorek weszła w życie ustawa pozwalająca na ratyfikację przez prezydenta polsko-amerykańskiej umowy ws. poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych. Porozumienie wdroży postanowienia amerykańskiej ustawy FATCA, która dotyczy przekazywania informacji o rachunkach rezydentów podatkowych.
                           • 20.03.2015Podatki 2015: Banki będą udostępniać USA dane o rachunkach podatników
                            Działające w Polsce banki zostaną zobowiązane do przekazywania danych nt. rachunków bankowych amerykańskich rezydentów podatkowych - zmiany przewiduje porozumienie podpisane przez Polskę i Stany Zjednoczone. W Sejmie trwają prace nad projektem ustawy o ratyfikacji polsko-amerykańskiej umowy w tej sprawie.
                            • 19.03.2015Podatki 2015: Banki będą udostępniać USA dane o rachunkach podatników
                             Działające w Polsce banki zostaną zobowiązane do przekazywania danych nt. rachunków bankowych amerykańskich rezydentów podatkowych – zmiany przewiduje porozumienie podpisane przez Polskę i Stany Zjednoczone. W Sejmie trwają prace nad projektem ustawy o ratyfikacji polsko-amerykańskiej umowy w tej sprawie.
                             • 02.01.2015VAT: Czynności sporadyczne a stały element działalności
                              Z uzasadnienia: Jeżeli podatnik dokonuje określonego typu transakcji incydentalnie, wówczas - bez względu na ich wartość lub liczbę, należy je potraktować, jako sporadyczne w rozumieniu art. 90 ust. 6 ustawy o VAT. Jeżeli natomiast okoliczności wskazują, że podatnik wykonuje dany typ transakcji, jako element prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, wówczas należy uznać, że transakcje takie nie są sporadyczne (pomocnicze) i to zarówno bez względu na ich wartość, jak i liczbę. Transakcjami, które nie mogą być uznane za sporadyczne (pomocnicze) będą takie, które z założenia mają być wykonywane, jako element prowadzonej działalności.
                              • 13.11.2014Ceny transferowe na celowniku resortu finansów
                               Administracja skarbowa będzie bardziej szczegółowo badać transakcje i zmiany organizacyjne w ramach grup. Jak przewidują eksperci, na kontrolę narażone będą szczególnie firmy dokonujące transakcji z podmiotami zagranicznymi. Z początkiem 2015 r. przepisy w pełni obejmą także spółki osobowe.
                               • 12.11.2014Ceny transferowe na celowniku resortu finansów
                                Administracja skarbowa będzie bardziej szczegółowo badać transakcje i zmiany organizacyjne w ramach grup. Jak przewidują eksperci, na kontrolę narażone będą szczególnie firmy dokonujące transakcji z podmiotami zagranicznymi. Z początkiem 2015 r. przepisy w pełni obejmą także spółki osobowe.
                                • 25.06.2014VAT: Zwolnienie z art. 113 a przychody z najmu prywatnego
                                 Pytanie podatnika: Wnioskodawca oprócz prowadzonej działalności gospodarczej uzyskuje dochody z wynajmu prywatnych mieszkań osobom fizycznym na cele wyłącznie mieszkaniowe. Nowe brzmienie art. 113 operuje niejasnym pojęciem „transakcji związanych z nieruchomościami”. Czy najem prywatny prowadzony na własny rachunek zalicza się do ww. transakcji, a co za tym idzie wlicza do limitów uprawniających do zwolnienia podmiotowego z VAT?
                                 • 20.03.2014Podatki na świecie: Nowy Jork odbiera prawo jazdy osobom niepłacącym podatków
                                  Nowy Jork zdecydowanie rozprawia się z osobami unikającymi płacenia podatków. Zgodnie z obowiązującym w tym stanie prawem, już ponad 8900 mieszkańców zostało pozbawionych prawa jazdy. Liczba ta okazała się wyższa aż o 1/3 względem wcześniejszych przewidywań.
                                  • 16.09.2013Polskie prawo zostanie dostosowane do amerykańskiego FATCA
                                   Do końca roku Polska podpisze ze Stanami Zjednoczonymi umowę ws. amerykańskich regulacji o ujawnianiu informacji o rachunkach zagranicznych dla celów podatkowych (FATCA), a w połowie 2014 r. znowelizowane zostaną polskie przepisy – poinformowały Ministerstwo Finansów i Komisja Nadzoru Finansowego.
                                   • 09.07.2013Podatki na świecie: Korporacje z USA podatków płacą niewiele
                                    Największe amerykańskie korporacje płacą realnie zdecydowanie mniej podatków, niż wynikałoby to z ustawowego progu opodatkowania dochodów – podało Government Accountability Office (GAO), pełniące w USA funkcje podobne do polskiej NIK.
                                    • 18.06.2013Dobre wieści dla księgowych i innych specjalistów
                                     Najbliższe miesiące przyniosą ożywienie na rynku pracy specjalistów i menedżerów. Ponad połowa firm (58%) zamierza w III kwartale zatrudnić takie osoby, a tylko 11% szykuje zwolnienia – to najważniejsze informacje płynące z nowego badania przeprowadzonego przez firmę rekrutacyjną Antal International. Najlepsze perspektywy mają przed sobą m.in. specjaliści od e-commerce i social mediów oraz księgowi.
                                     • 25.07.2012Powstanie europejski system wymiany informacji o ubezpieczeniach społecznych
                                      We wtorek rząd przyjął założenia do projektu nowelizacji przepisów, które umożliwią wymianę informacji dotyczących zabezpieczenia społecznego drogą elektroniczną za pośrednictwem europejskiego Systemu Elektronicznej Wymiany Informacji dotyczących Zabezpieczenia Społecznego (EESSI).
                                      • 30.04.2012UKE sprzyja monopolowi TP SA?
                                       Komisja Europejska zbada, czy Urząd Komunikacji Elektronicznej powinien pozwolić Telekomunikacji Polskiej na przyznanie alternatywnym operatorom tylko ograniczonego dostępu do swoich przyszłych sieci światłowodowych. Decyzja UKE może mieć – zdaniem Komisji – negatywny wpływ na konkurencję i rozwój sieci w Polsce.
                                       • 29.03.2012Standardy rachunkowości - zmiany od 2013 roku
                                        Warto zwrócić uwagę na cztery nowe standardy: MSSF 10, MSSF 11, MSSF 12, MSSF 13 oraz na związaną z nimi aktualizację dwóch MSR: MSR 27 i MSR 28. Krzysztof Lipiński, prezes firmy WL Accountancy, tłumaczy, że wprawdzie zmiany zaczną obowiązywać dopiero w 2013 roku, jednakże ich stosowanie jest dopuszczalne już teraz. Warto zatem je poznać.
                                        • 22.03.2012Outsourcing usług ubezpieczeniowych a zwolnienie z VAT
                                         Z uzasadnienia: Zwolnienie z art. 43 ust. 13 ustawy o podatku od towarów i usług wymaga dla swojego zastosowania określonych warunków, a mianowicie że dana usługa, stanowiąc element usługi zasadniczej musi być właściwa oraz niezbędna do jej (usługi podstawowej - ubezpieczeniowej) wykonania. Choć usługi lustracji i likwidacji szkód mogą być traktowane jako pewna, dająca się wyodrębnić, całość, to równocześnie każda z tych czynności odrębnie i wszystkie razem są niewątpliwie właściwe oraz niezbędne do wykonania usługi ubezpieczenia. Zatem, ww. usługi na rzecz zakładu ubezpieczeń nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
                                         • 13.03.2012Zawieszenie działalności gospodarczej
                                          Prawie każdy przedsiębiorca od czasu do czasu natrafia na trudności, które sprawiają, że interesy nie idą do końca tak, jakby sobie tego życzył. Pojawiają się problemy z płynnością finansową, egzekwowaniem należności, jak i spłatą zobowiązań wobec wierzycieli.
                                          • 04.11.2011Gospodarstwa domowe chętniej zmieniają sprzedawców energii
                                           We wrześniu 2011 r. zanotowano blisko 7 tys. odbiorców TPA w grupie gospodarstw domowych – poinformował Urząd Regulacji Energetyki. Wyraźny wzrost liczby indywidualnych odbiorców energii elektrycznej, którzy skorzystali z prawa do zmiany sprzedawcy, widoczny jest już od czerwca br.
                                           • 21.10.2011Są pieniądze na inwestycje badawczo-rozwojowe
                                            320 mln euro z funduszy unijnych, 727 mln zł z programu rządowego, 650 mln zł w ramach programu InnoTech – te pieniądze czekają na inwestorów z sektora badawczo-rozwojowego. Mogą z nich korzystać zarówno firmy krajowe, jak i zagraniczne.
                                            • 30.09.2011Umowa cash poolingu a PCC
                                             Pytanie podatnika: Czy umowy, w ramach których dochodzi do opisanych w stanie faktycznym przepływów finansowych i konsolidacji sald podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (dalej: PCC) po stronie Spółki jako podatnika?
                                             • 26.09.2011Protokół z kontroli jako dowód istnienia faktur
                                              Faktyczny brak faktur VAT, utraconych w związku z pożarem, w przypadku gdy ich istnienie zostało potwierdzone przez pracowników uprawnionego organu - nie pozbawiło podatnika możliwości skorzystania z obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług, za dany okres rozliczeniowy - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku.
                                              • 04.07.201113 tysięcy odbiorców zmieniło dostawcę energii
                                               Cztery lata temu skończył się czas „przywiązania” odbiorców do jednego dostawcy energii. Najnowszy monitoring Urzędu Regulacji Energetyki pokazuje, że dotychczas z możliwości zmiany dostawcy skorzystało ok. 13 tys. odbiorców.
                                               • 03.06.2011Sprzedaż na aukcjach internetowych a skutki braku rejestracji VAT
                                                Jeśli podatnik dokonuje we własnym imieniu i na własny rachunek sprzedaży wysyłkowej za pośrednictwem aukcji internetowych nie opodatkowując tej sprzedaży, nie dokonuje zgłoszenia rejestracyjnego, nie prowadzi ewidencji, a na podstawie dokumentacji nie jest możliwe ustalenie wartości sprzedaży, naczelnik urzędu skarbowego lub organ kontroli skarbowej określa, w drodze oszacowania, wartość sprzedaży opodatkowanej i ustali od niej kwotę podatku należnego. Jeżeli nie można określić przedmiotu opodatkowania, kwotę podatku ustala się przy zastosowaniu stawki 22% - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi.
                                                • 04.04.2011Prywatyzacyjne plany MSP
                                                 W 2011 r. Ministerstwo Skarbu Państwa zamierza za pośrednictwem warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych sprywatyzować między innymi Jastrzębską Spółkę Węglową oraz sprzedać kolejne pakiety akcji państwowych spółek - przede wszystkim PKO BP SA. Resort ma nadzieję, że ten rok będzie kontynuacją dobrej passy na rynkach kapitałowych z roku poprzedniego, dzięki czemu zostanie wzmocniony wizerunek Warszawy jako regionalnego centrum finansowego.  
                                                 • 22.03.2011Zawodny system Ministerstwa Skarbu
                                                  Od początku 2004 do lipca 2010 r. informatyzacja kosztowała Ministerstwo Skarbu Państwa ponad 11,1 mln zł, z czego 7,1 mln zł przeznaczono na Zintegrowany System Informatyczny. Mimo to ZSI nie jest wiarygodnym źródłem informacji o ilości i wartości mienia Skarbu Państwa. Raport o stanie mienia Skarbu Państwa tworzony jest poza systemem, a dane wprowadzane są ręcznie – stwierdziła Najwyższa Izba Kontroli.  
                                                  • 18.03.2011Polskie banki będą wysyłać informacje do amerykańskiego fiskusa
                                                   1 stycznia 2013 r. zacznie obowiązywać amerykańska ustawa podatkowa, która nakłada na zagraniczne – w tym polskie – instytucje finansowe obowiązek informowania amerykańskich urzędów skarbowych o rachunkach prowadzonych na rzecz podatników i obywateli Stanów Zjednoczonych. Jeżeli instytucja finansowa nie dostosuje się do nowych regulacji, jej klienci, których obejmuje ustawa, utracą 30 proc. wpływów z amerykańskich źródeł – przestrzega firma doradcza Deloitte.  

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] następna strona »