Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

karta płac

 • 23.01.2009Przekazanie 1% podatku
  Czy zgadzacie się z twierdzeniem, iż organizacje pozarządowe na ogół efektywniej wykorzystują pieniądze niż jednostki finansowane z budżetu? Jeśli tak, powinniście skorzystać z możliwości wpłaty 1% swojego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Tak naprawdę z wpłatą części swojego podatku wiążą się jedynie dwa problemy: należy wybrać dla jednego zeznania jedną organizację, którą chcemy wesprzeć, a następnie należy stwierdzić, czy organizacja ta znajduje się na wykazie organizacji posiadających status organizacji pożytku publicznego w dniu 30 listopada 2008 r. Wykaz został ogłoszony przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej w Monitorze Polskim z dnia 31 grudnia 2008 r. (Nr 96, poz. 827).
  • 05.01.2009MF: Informator PIT
   Opodatkowanie podatkiem dochodowym osób fizycznych regulują dwie ustawy: - ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), - ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.). Ich zakres omówiono poniżej w odrębnych tytułach, umownie nazwanych: „Zakres podstawowy” i „Ryczałt”.
   • 21.10.2008Podwyżki dla nauczycieli
    W 2009 r. wszystkim nauczycielom, bez względu na stopień awansu zawodowego, wzrosną pensje. Podwyżki będą możliwe dzięki powołaniu w ustawie budżetowej dwóch kwot bazowych dla nauczycieli, wzrastających po 5 proc. – przewiduje projekt nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela, przyjęty przez rząd.
    • 17.07.2008Finanse Polek: Kredyt na meble, karta na czarną godzinę
     Polki nie czują się pewnie w świecie finansów, nie oszczędzają, mają wiele obaw przed korzystaniem z nowoczesnych usług finansowych, chcą jednak poszerzać swoją wiedzę na ten temat – to wnioski z badań przeprowadzonych przez GfK Polonia na zlecenie GE Money Banku. Badania te stały się inspiracją dla kampanii edukacyjnej Kobieta w świecie finansów, organizowanej we współpracy z Fundacją Centrum Promocji Kobiet.
     • 14.03.20081000 pytań o podatki – Karta podatkowa i najem
      Czy wynajem mieszkania spowoduje utratę prawa do karty podatkowej?
      • 31.01.2008Wpłata 1% na rzecz organizacji pożytku publicznego w pytaniach i odpowiedziach
       Pytanie: Chciałbym przekazać 1% swojego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Nie wiem jednak, gdzie znaleźć wykaz tych organizacji.
       • 29.11.2007Dostępność podstawowych usług w UE
        Ile gospodarstw domowych w Unii Europejskiej posiada telefon komórkowy, a ile - stacjonarny? Ile bankomatów przypada na jednego mieszkańca? Odpowiedzi na te pytania opublikował Eurostat.
        • 13.11.2007Ewidencja czasu pracy
         Pytanie: Jakie dane powinna zawierać ewidencja czasu pracy i na jaki okres czasu powinna opiewać?
         • 02.10.2007Informacje dotyczące prawa podatkowego, gospodarczego, prawa pracy i prawa socjalnego w RFN
          Przekazujemy Wam drugi numer biuletynu informacyjnego HWHN-Polska. Dzięki współpracy nawiązanej przez www.podatki.biz z MORISON Steuerberatungsgesellschaft mbH z Kolonii co kwartał publikujemy informacje, które z pewnością zainteresują przedsiębiorców działających obecnie (lub chcących działać w przyszłości) na rynku niemieckim.
          • 18.09.2007Ulga prorodzinna – skorzystają nie tylko zamożni
           Na swoim ostatnim posiedzeniu Senat zaakceptował zmianę w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu uchwalonym przez Sejm. Oznacza to znaczne powiększenie odpisu od podatku, którego będą mogli dokonywać niektórzy rodzice, już w rozliczeniu podatku dochodowego za 2007 r. W związku z nowelizacją rozpoczęła się dyskusja, czy ulga ta nie jest przypadkiem kierowana wyłącznie do osób zamożnych – osoby osiągające mniejsze dochody mogłyby bowiem z niej nie skorzystać ze względu na zbyt mały podatek dochodowy.
           • 15.05.2007Delegacja i ewidencja czasu pracy

            Pytanie: Czy trzeba ewidencjonować czas pracy w delegacji?
            • 12.02.2007Preferencje (zwolnienia) oraz obowiązki podatników opłacających podatek dochodowy w formie karty podatkowej
             Podatnicy prowadzący działalność opodatkowaną w formie karty podatkowej są zwolnieni od obowiązku prowadzenia ksiąg, składania zeznań podatkowych oraz wpłacania zaliczek na podatek dochodowy. Podatnicy ci są jednak obowiązani wydawać na żądanie klienta rachunki i faktury, o których mowa w odrębnych przepisach, stwierdzające sprzedaż wyrobu, towaru lub wykonanie usługi, oraz przechowywać w kolejności numerów kopie tych rachunków i faktur w okresie 5 lat podatkowych, licząc od końca roku, w którym wystawiono rachunek lub fakturę.
             • 07.02.2007Karta podatkowa
              Karta podatkowa to zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych. Ta forma opodatkowania możliwa jest dla osób fizycznych prowadzących indywidualną działalność gospodarczą oraz spółek cywilnych osób fizycznych. Jest najprostszym sposobem płacenia podatków, który nie wymaga prowadzenia skomplikowanej księgowości, a rachunki wystawia się tylko na żądanie klienta.
              • 19.01.200722 stycznia mija termin wyboru formy opodatkowania
               Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą, prowadzący działy specjalne produkcji rolnej lub uzyskujący przychodu z najmu do 22 stycznia (20 i 21 to dni wolne od pracy) muszą zdecydować o formie opodatkowania w 2007 roku.
               • 07.09.2006Firma w Polsce, miejsce zamieszkania za granicą
                Jestem polskim obywatelem, który na stałe zamieszkuje w Irlandii. Chciałbym założyć firmę usługową w Polsce, i powierzyć jej prowadzenie pełnomocnikowi (działalność nie wymaga koncesji i zezwoleń). Jakie formalności mnie czekają? Jakie podatki będę płacił w Polsce?
                • 07.09.2006Interpelacja nr 3063 do ministra finansów w sprawie planowanych zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych
                 Karta podatkowa i ryczałt ewidencjonowany są jedną z fakultatywnych form opodatkowania działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne i spółki cywilne. Model dochodowych podatków zryczałtowanych przewiduje podział wpływów podatkowych pomiędzy gminy a państwo. Zgodnie z art. 2 ust. 3-4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym wpływy z podatku opłacanego w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych stanowią dochód budżetu państwa. Wpływy z karty podatkowej stanowią wyłączny dochód gmin.
                 • 25.01.2006Różnice w opodatkowaniu osób prawnych i spółek nieposiadających osobowości prawnej
                  Wykonywanie działalności gospodarczej w formie spółek prawa handlowego powoduje powstanie obowiązków podatkowych samej spółki jak i jej wspólników. I tak, w zależności od rodzaju spółki, różny jest podmiot opodatkowania. Najwyraźniej uwidacznia się to na gruncie podatku dochodowego, natomiast w przypadku innych podatków nie występują już takie różnice.
                  • 17.01.2006Karta pojazdu samochodu sprowadzanego z zagranicy wkrótce będzie dużo tańsza
                   Przepis rozporządzenia Ministra Infrastruktury zawyża wysokość opłaty za kartę pojazdu i tym samym wykracza poza zakres upoważnienia zawartego w ustawie Prawo o ruchu drogowym jest więc niezgodny z Konstytucją - stwierdził Trybunał Konstytucyjny po wczorajszej rozprawie.
                   • 24.10.2005Emerytury górnicze do Trybunału Konstytucyjnego
                    Centrum prasowe Kancelarii Prezesa Rady Ministrów opublikowało komunikat w sprawie skierowania do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o uznanie za niezgodną z Konstytucją ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy - Karta Nauczyciela. Oto pełna treść komunikatu:
                    • 09.06.2005Leasing
                     Leasing w najprostszym ujęciu jest formą finansowania polegającą na nabyciu prawa używania rzeczy w zamian za określone opłaty. Leasing to forma umowy cywilno-prawnej, zbliżona do najmu czy dzierżawy. Polega na przekazaniu rzeczy w użytkowanie na czas określony.
                     • 08.06.2005Karta podatkowa
                      Karta podatkowa to forma zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych. Ta forma opodatkowania dopuszczalna jest dla osób fizycznych prowadzących indywidualną działalność gospodarczą, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek partnerskich i spółek jawnych.

                     « poprzednia strona [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ]