Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

fiskalny paragon

 • 04.11.2015Loteria paragonowa. Polacy zarejestrowali niemal 17 mln paragonw
  W pierwszym miesicu trwania Narodowej Loterii Paragonowej uczestniczcy w niej Polacy zarejestrowali w sumie niemal 17 mln paragonw fiskalnych. Tylko ostatniego dnia padziernika uczestnicy zarejestrowali przeszo 2,3 mln paragonw.
  • 20.10.2015Czy paragon przyniesie szczcie?
   Loteria paragonowa dziaa ju niemal trzy tygodnie. Gra warto, bo kady zgoszony paragon to szansa na wygran i to zwolnion z opodatkowania.
   • 19.10.2015Czy paragon przyniesie szczcie?
    Loteria paragonowa dziaa ju niemal trzy tygodnie. Gra warto, bo kady zgoszony paragon to szansa na wygran i to zwolnion z opodatkowania.
    • 28.09.2015W czwartek rusza pierwsza loteria paragonowa
     Ju w najbliszy czwartek (1 padziernika br.) rozpocznie si pierwsza w Polsce loteria paragonowa. Jak informuje Ministerstwo Finansw, Narodowa Loteria Paragonowa ma zachca do wydawania oraz brania paragonw fiskalnych. Osoby, ktre zarejestruj na specjalnej stronie internetowej paragony dokumentujce zakup o wartoci co najmniej 10 z, bd mie szans na cenne nagrody.
     • 25.09.2015W czwartek rusza pierwsza loteria paragonowa
      Ju w najbliszy czwartek (1 padziernika br.) rozpocznie si pierwsza w Polsce loteria paragonowa. Jak informuje Ministerstwo Finansw, Narodowa Loteria Paragonowa ma zachca do wydawania oraz brania paragonw fiskalnych. Osoby, ktre zarejestruj na specjalnej stronie internetowej paragony dokumentujce zakup o wartoci co najmniej 10 z, bd mie szans na cenne nagrody.
      • 11.09.2015Zniszczona dokumentacja i faktury. Czy trzeba skorygowa i odda VAT?
       Co do zasady podstaw odliczenia VAT jest faktura. Moe si jednak zdarzy, e dokumentacja podatkowa, w tym faktury, ulegnie zniszczeniu, np. w wyniku zalania lub poaru. Co zrobi w razie braku dokumentw? Czy trzeba skorygowa rozliczenia podatkowe i zwrci odliczony podatek? Zobaczmy.
       • 10.09.2015Zniszczona dokumentacja i faktury. Czy trzeba skorygowa i odda VAT?
        Co do zasady podstaw odliczenia VAT jest faktura. Moe si jednak zdarzy, e dokumentacja podatkowa, w tym faktury, ulegnie zniszczeniu, np. w wyniku zalania lub poaru. Co zrobi w razie braku dokumentw? Czy trzeba skorygowa rozliczenia podatkowe i zwrci odliczony podatek? Zobaczmy.
        • 21.08.2015Sprzeda lodów a kasa rejestrujca i VAT
         Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca ma obowizek ewidencjonowania sprzeday za pomoc kasy fiskalnej?
         • 07.08.2015Tax free. Procedura zwrotu VAT podrnym
          Zgodnie z art. 126 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarw i usug (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r., nr 177, poz. 1054, z pn. zm.) osoby fizyczne niemajce staego miejsca zamieszkania na terytorium Unii Europejskiej (podrni) maj prawo do otrzymania zwrotu podatku zapaconego przy nabyciu towarw na terytorium kraju, ktre w stanie nienaruszonym zostay wywiezione przez nie poza terytorium Unii Europejskiej w bagau osobistym podrnego.
          • 06.08.2015Tax free. Procedura zwrotu VAT podrnym
           Zgodnie z art. 126 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarw i usug (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r., nr 177, poz. 1054, z pn. zm.) osoby fizyczne niemajce staego miejsca zamieszkania na terytorium Unii Europejskiej (podrni) maj prawo do otrzymania zwrotu podatku zapaconego przy nabyciu towarw na terytorium kraju, ktre w stanie nienaruszonym zostay wywiezione przez nie poza terytorium Unii Europejskiej w bagau osobistym podrnego.
           • 21.07.2015Paragony. Fiskalny i niefiskalny to spora rnica
            Przedsibiorca dokonujcy sprzeday na rzecz osb fizycznych nieprowadzcych dziaalnoci gospodarczej co do zasady powinien wystawia paragon. Czasami jednak prbuje tego unikn. Nie wystawia go wcale lub wystawia paragon niefiskalny.
            • 20.07.2015Paragony. Fiskalny i niefiskalny to spora rónica
             Przedsibiorca dokonujcy sprzeday na rzecz osób fizycznych nieprowadzcych dziaalnoci gospodarczej co do zasady powinien wystawia paragon. Czasami jednak próbuje tego unikn. Nie wystawia go wcale lub wystawia paragon niefiskalny.
             • 09.07.2015MF zachca do sprawdzania paragonw
              Ministerstwo Finansw rozpoczo now akcj pn. „Nie daj si oszuka - Sprawd paragon". Jednym z gwnych celw kampanii informacyjnej ma by zachcenie do sprawdzania paragonw - gwnie pod ktem tego, czy dany paragon jest paragonem fiskalnym.
              • 08.07.2015MF zachca do sprawdzania paragonów
               Ministerstwo Finansów rozpoczo now akcj pn. „Nie daj si oszuka – Sprawd paragon". Jednym z gównych celów kampanii informacyjnej ma by zachcenie do sprawdzania paragonów – gównie pod ktem tego, czy dany paragon jest paragonem fiskalnym.
               • 06.07.2015Dostawa towaru przez kuriera a rozliczenie VAT
                Pytanie podatnika: Jak dat, dostawy naley przyj na fakturze w przypadku dostawy towaru przez kuriera? W którym dniu naley zafiskalizowa sprzeda na rzecz osoby fizycznej w przypadku dostawy towaru przez kuriera?
                • 06.07.2015Podatki 2015: W padzierniku ruszy pierwsza Loteria Paragonowa
                 Ju na pocztku padziernika ruszy pierwsza Loteria Paragonowa - poinformowao Ministerstwo Finansw. Losowanie pierwszych nagrd, wrd ktrych maj znale si m.in. samochody marki Opel, tablety i notebooki, przewidziano na listopad.
                 • 03.07.2015Podatki 2015: W padzierniku ruszy pierwsza Loteria Paragonowa
                  Ju na pocztku padziernika ruszy pierwsza Loteria Paragonowa – poinformowao Ministerstwo Finansw. Losowanie pierwszych nagrd, wrd ktrych maj znale si m.in. samochody marki Opel, tablety i notebooki, przewidziano na listopad.
                  • 25.06.2015Usugi medyczne. Nazwa na paragonie a tajemnica lekarska
                   Z uzasadnienia: W rezultacie, to podatnik, majc na uwadze specyfik prowadzonej dziaalnoci decyduje, w jaki sposób dobierze nazw towaru lub usugi, tak, by jego klient móg zidentyfikowa przedmiot nabytej usugi.
                   • 18.06.2015Rozliczenia VAT. Doczanie paragonów do faktur
                    Pytanie podatnika: Czy doczanie do partii faktur z danego dnia odpowiadajcych im paragonów wydrukowanych kolejno, w formie wstgi jest poprawne i zgodne z przepisami?
                    • 12.06.2015Zwrot towarów: Brak podpisu klienta a korekta sprzeday na kasie fiskalnej
                     Pytanie podatnika: Czy w sytuacji kiedy na skutek odstpienia od umowy klient zwraca Wnioskodawcy towar za porednictwem operatora pocztowego lub kuriera, i nie skada podpisu na protokole przyjcia zwrotu towarów, Wnioskodawca uprawniony jest do skorygowania zapisu kasy fiskalnej, dokonanego w zwizku z zakupem zwracanych towarów, w odrbnej ewidencji, o której mowa § 3 ust. 4 rozporzdzenia w sprawie kas rejestrujcych, a co za tym idzie obnienia podstawy opodatkowania podatkiem VAT o kwot zwróconej patnoci za towar?
                     • 21.05.2015Dostarczenie paragonu nie moe by warunkiem reklamacji
                      Prawo do reklamacji nie moe by w aden sposb ograniczane, a np. utrata paragonu fiskalnego nie moe stanowi przyczyny braku przyjcia reklamacji - przypomina Urzd Ochrony Konkurencji i Konsumentw, ktry w tego rodzaju sprawie prowadzi niedawno postpowanie przeciw spce Auchan Polska.
                      • 20.05.2015Dostarczenie paragonu nie moe by warunkiem reklamacji
                       Prawo do reklamacji nie moe by w aden sposób ograniczane, a np. utrata paragonu fiskalnego nie moe stanowi przyczyny braku przyjcia reklamacji – przypomina Urzd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który w tego rodzaju sprawie prowadzi niedawno postpowanie przeciw spóce Auchan Polska.
                       • 15.05.2015Data dostawy towaru na fakturze a obowizek rejestracji sprzeday na kasie
                        Pytanie podatnika: Jak dat dostawy naley przyj na fakturze w przypadku dostawy towaru przez kuriera? W którym dniu naley zafiskalizowa sprzeda na rzecz osoby fizycznej w przypadku dostawy towaru przez kuriera?
                        • 04.05.2015Raporty fiskalne. Kto i kiedy musi je sporzdza?
                         Podatnicy majcy obowizek stosowania kas rejestrujcych sporzdzaj raport fiskalny dobowy po zakoczeniu sprzeday za dany dzie, nie pniej jednak ni przed dokonaniem pierwszej sprzeday w dniu nastpnym. Zobaczmy, w jakich sytuacjach nie trzeba przygotowywa raportu.
                         • 30.04.2015Raporty fiskalne. Kto i kiedy musi je sporzdza?
                          Podatnicy majcy obowizek stosowania kas rejestrujcych sporzdzaj raport fiskalny dobowy po zakoczeniu sprzeday za dany dzie, nie póniej jednak ni przed dokonaniem pierwszej sprzeday w dniu nastpnym. Zobaczmy, w jakich sytuacjach nie trzeba przygotowywa raportu.
                          • 23.04.2015Usugi elektroniczne a wystawianie paragonów fiskalnych
                           Pytanie podatnika: Czy usuga wiadczona przez Wnioskodawc jest usug elektroniczn w rozumieniu art. 2 pkt 26 ustawy o podatku VAT? Czy Wnioskodawca ma obowizek rejestrowa sprzeda swych usug dokonywan na rzecz osób fizycznych nieprowadzcych dziaalnoci gospodarczej na kasie fiskalnej?
                           • 25.03.2015Tajemnica lekarska a nazwa usugi na paragonie fiskalnym
                            Pytanie podatnika: Czy wystarczajcym jest nadanie na paragonach nazw: usuga medyczna chirurgiczna (usuga zwolniona ustawowo z podatku VAT), usuga medycyny estetycznej (23% VAT), usuga medycyny orzeczniczej (23% VAT). Czy te, Wnioskodawca zobowizany jest do nadania szczegóowych nazw usug takich jakie znajduj si w jego cenniku np. gastroskopia, wizyta lekarska chirurgiczna, wizyta lekarska proktologiczna, liposukcja poladków, powikszanie piersi Macrolane, wycicie guzka szyi, itd.?
                            • 20.03.2015Prawo do wystawienia faktury na podstawie skanu paragonu fiskalnego
                             Pytanie podatnika: Czy w razie dokonania sprzeday, w stosunku do której wystawiona zostaa faktura VAT, zewidencjonowana przy uyciu kasy fiskalnej z elektronicznym zapisem kopii paragonów, ujtej w raporcie fiskalnym dobowym teje kasy, wystarczajce w wietle art. 106h ustawy o podatku od towarów i usug jest doczenie wydruku zeskanowanego obrazu oryginau takiego paragonu? Czy wystarczajce jest przechowywanie wydruku zeskanowanego obrazu oryginau paragonu, jeeli sprzeda jest jednoczenie zewidencjonowana przy uyciu kasy fiskalnej z elektronicznym zapisem kopii paragonów i ujta w raporcie fiskalnym dobowym teje kasy?
                             • 11.03.2015Jedna kasa rejestrujca w dwóch punktach sprzeday
                              Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca moe zastosowa jedn kas rejestrujc, dla sprzeday prowadzonej w miejscach niestaych? Czy w przypadku zastosowania jednej kasy rejestrujcej, dla sprzeday prowadzonej w miejscach niestaych, na paragonie fiskalnym (oprócz wszystkich innych obowizkowych elementów) moe widnie tylko adres siedziby praktyki, który jest w przypadku Wnioskodawcy tosamy z adresem zamieszkania?
                              • 06.03.2015Kasa fiskalna w dziaalnoci sezonowej
                               Pytanie podatnika: Czy w zwizku z likwidacj dziaalnoci Wnioskodawca musi robi odczyt pamici i wymienia pami fiskaln wiedzc, e w nastpnym roku w okresie letnim zarejestruje t sam dziaalno o tej samej nazwie pod tym samym NIP-em? Czy Wnioskodawca ma obowizek w nowo rozpocztej dziaalnoci ewidencjonowa sprzeda na kasie fiskalnej? Czy przy dziaalnoci okresowej Wnioskodawca musi posiada kas fiskaln skoro i tak prowadzi ksik przychodów i rozchodów?
                               • 05.03.2015Zapata bonem a data sprzeday na paragonie
                                Pytanie podatnika: Kiedy ewidencjonowa transakcj – w momencie przyjcia nalenoci i wydania bonu podarunkowego, czy w momencie wydania towaru z magazynu podczas realizacji bonu podarunkowego?
                                • 27.02.2015Brak paragonu a korekta sprzeday zaewidencjonowanej w kasie fiskalnej
                                 Pytanie podatnika: Czy jest moliwe - w wietle ustawy o podatku od towarów i usug - zmniejszenie obrotu oraz kwoty podatku nalenego, zaewidencjonowanych przy zastosowaniu kasy fiskalnej, w przypadku zwrotu towaru przez nabywc, gdy nie dysponuje on oryginaem paragonu fiskalnego?
                                 • 24.02.2015Ewidencja sprzeday na kasie po mierci wspólnika
                                  Pytanie podatnika: Czy naleny podatek VAT zaewidencjonowany na kasie fiskalnej po mierci wspólnika (zakoczenie bytu prawnego spóki z dniem 6 stycznia 2014 r.) w okresie od 7 stycznia do 31 marca 2014 r. podlega obowizkowi zapaty do Urzdu Skarbowego?
                                  • 13.02.2015Sposób oznaczania na paragonach fiskalnych nazw towarów i usug
                                   Pytanie podatnika: Wnioskodawca wskaza, przykadowe oznaczenie na paragonie nazwy sprzedawanych towarów: „soki z owoców i warzyw”. Wnioskodawca grupuje podlegajce sprzeday towary do poszczególnych nazw bazujc na grupowaniu zgodnym z PKWiU, grupujc je w poszczególne klasy. Czy uycie nazwy towaru w ww. sposób spenia wymóg zawarty w § 8 ust. 1 pkt 6 rozporzdzenia Ministra Finansów z 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujcych?
                                   • 11.02.2015Ewidencjonowanie sprzeday przy pomocy kasy rejestrujcej
                                    Kasy rejestrujce - potocznie zwane kasami fiskalnymi - to urzdzenia przy pomocy ktrych ewidencjonuje si obroty dla potrzeb rozliczenia VAT w transakcjach dla ostatecznego konsumenta. Przy zastosowaniu kasy rejestrujcej realizowane jest rwnie prawo konsumenta do otrzymania dokumentu (paragonu) zawierajcego podstawowe dane o majcej miejsce transakcji, w tym dane o strukturze ceny (wysokoci uwzgldnionego w niej podatku VAT).
                                    • 10.02.2015Ewidencjonowanie sprzeday przy pomocy kasy rejestrujcej
                                     Kasy rejestrujce - potocznie zwane kasami fiskalnymi - to urzdzenia przy pomocy których ewidencjonuje si obroty dla potrzeb rozliczenia VAT w transakcjach dla ostatecznego konsumenta. Przy zastosowaniu kasy rejestrujcej realizowane jest równie prawo konsumenta do otrzymania dokumentu (paragonu) zawierajcego podstawowe dane o majcej miejsce transakcji, w tym dane o strukturze ceny (wysokoci uwzgldnionego w niej podatku VAT).
                                     • 29.01.2015Podatki na wiecie: Rumunia wyranie obniy VAT
                                      W 2016 r. Rumunia najprawdopodobniej obniy o kilka pkt proc. podstawow stawk podatku VAT – wynika z zapowiedzi premiera tego pastwa, Victora Ponty. Jeszcze w tym roku uruchomiona zostanie natomiast specjalna loteria dla podatnikw, ktra ma pomc w walce z uchylaniem si od opodatkowania.
                                      • 24.12.2014Kasy fiskalne 2015/2016: Obowizek posiadania kas przez prawników
                                       Interpelacja nr 29425 do ministra finansów w sprawie projektu rozporzdzenia ministra finansów w sprawie zwolnie z obowizku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujcych
                                       • 22.12.2014VAT. Zasady wystawiania faktur
                                        Faktura jest podstawowym dokumentem potwierdzajcym dokonanie transakcji opodatkowanej podatkiem od towarw i usug - jej posiadanie, co do zasady warunkuje moliwo odliczenia podatku naliczonego w niej zawartego i tym samym realizacj zasady neutralnoci VAT. Zgodnie z ustaw z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarw i usug podatnik jest obowizany wystawi faktur dokumentujc:
                                        • 19.12.2014VAT. Zasady wystawiania faktur
                                         Faktura jest podstawowym dokumentem potwierdzajcym dokonanie transakcji opodatkowanej podatkiem od towarów i usug - jej posiadanie, co do zasady warunkuje moliwo odliczenia podatku naliczonego w niej zawartego i tym samym realizacj zasady neutralnoci VAT. Zgodnie z ustaw z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug podatnik jest obowizany wystawi faktur dokumentujc:
                                         • 19.12.2014Ulga na zakup kas przy przeksztaceniu dziaalnoci osoby fizycznej
                                          Pytanie podatnika: Sp. z o.o. (Wnioskodawca) powstaa w wyniku przeksztacenia przedsibiorcy bdcego osob fizyczn prowadzc dziaalno gospodarcz we wasnym imieniu. Wpis spóki przeksztaconej do KRS nastpi 13 sierpnia za NIP zosta nadany spóce 21 sierpnia 2014 r. i wówczas te nastpia wymiana kas rejestrujcych. Czy spóka przeksztacona ma prawo do odliczenia od podatku nalenego kwot wydatkowanych na zakup nowych kas fiskalnych, zgodnie z art. 111 ust. 4 ustawy o podatku VAT?
                                          • 17.12.2014Dokumentowanie sprzeday faktur bez dania nabywcy
                                           Pytanie podatnika: Czy moliwe jest na gruncie ustawy o podatku od towarów i usug dokonywanie wydruku faktury z kadej sprzeday dokonanej na rzecz konsumenta oraz wydawanie konsumentowi jedynie faktury, bez uzyskania dania, o którym mowa w art. 106b ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usug?
                                           • 01.12.2014Kasy fiskalne zawsze i wszdzie?
                                            Od nowego roku kolejna grupa podatnikw bdzie musiaa kupi kasy fiskalne. Zwolnienie z obowizku ich stosowania obejmuje coraz mniejsz liczb podatnikw. Czy obecno kasy naprawd uszczelni system i czemu pomoe? Nie chodzi jednak o samo istnienie kasy.
                                            • 01.12.2014Kasy fiskalne dla kadego?
                                             Od nowego roku kolejna grupa podatników bdzie musiaa kupi kasy fiskalne. Zwolnienie z obowizku ich stosowania obejmuje coraz mniejsz liczb podatników. Czy obecno kasy naprawd uszczelni system i czemu pomoe? Nie chodzi jednak o samo istnienie kasy.
                                             • 19.11.2014Kasy fiskalne: Obowizek przekazania kupujcemu wystawionego paragonu
                                              Pytanie podatnika: Czy w przypadku zawarcia umowy kupna-sprzeday na odlego z osob fizyczn, która opaca swoje zamówienie za porednictwem np. banku (nie gotówk) obowizkiem Wnioskodawcy jest przekazanie (wystawionego) kupujcemu paragonu fiskalnego jeli towar jest wysyany bezporednio z hurtowni?
                                              • 05.11.2014Ewidencja zwrotw - wybrane zagadnienia
                                               Coraz wiksza liczba podatnikw dokonujcych sprzeday na rzecz osb fizycznych nieprowadzcych dziaalnoci gospodarczej oraz rolnikw ryczatowych zobowizana jest z mocy prawa do ewidencjonowania obrotu za pomoc kasy rejestrujcej. Odpowiednich zapisw w dodatkowej ewidencji powinni dokonywa rwnie podatnicy, ktrzy z rnych powodw zmuszeni s skorygowa zaewidencjonowany przy pomocy kasy rejestrujcej obrt.
                                               • 04.11.2014Ewidencja zwrotów – wybrane zagadnienia
                                                Coraz wiksza liczba podatników dokonujcych sprzeday na rzecz osób fizycznych nieprowadzcych dziaalnoci gospodarczej oraz rolników ryczatowych zobowizana jest z mocy prawa do ewidencjonowania obrotu za pomoc kasy rejestrujcej. Odpowiednich zapisów w dodatkowej ewidencji powinni dokonywa równie podatnicy, którzy z rónych powodów zmuszeni s skorygowa zaewidencjonowany przy pomocy kasy rejestrujcej obrót.
                                                • 02.10.2014Korekta sprzeday zaewidencjonowanej w kasie fiskalnej
                                                 Pytanie: W ramach prowadzonej dziaalnoci gospodarczej podatnik sprzedaje bilety, które uprawniaj nabywc do zwiedzania Centrum. Klient dokonujc rezerwacji i opacajc j zgodnie z regulaminem ma moliwo zwrotu maksymalnie 3 biletów na kade 20 zakupionych. Czy zgodnie z obowizujcymi przepisami w przypadku zwrotu czci biletów podatnik moe wpisa do ewidencji korekt cao pierwotnego paragonu oraz wystawi nowy paragon fiskalny na faktycznie wykonan usug jak jest finalnie sprzeda usugi wstpu dla mniejszej liczby osób?
                                                 • 24.09.2014Kwota limitu zwolnienia Z VAT przy sprzeday wysykowej z terytorium kraju
                                                  Pytanie podatnika: Czy zgodnie ze zmian dotyczc zwolnienia podmiotowego VAT od 1 stycznia 2014 r., Wnioskodawca nie wlicza osiganych przychodw ze sprzeday zagranicznej do krajw Unii Europejskiej do limitu 150 tys. z pozwalajcego na zwolnienie podmiotowe VAT? Gdyby Wnioskodawca osign w danym roku podatkowym 2014 r. przychody ze sprzeday w Polsce o wartoci 140 tys. z, a przychody ze sprzeday wysykowej w przeliczeniu na PLN do Niemiec o wartoci np. 30 tys. z, do Anglii o wartoci 40 tys. z i przykadowo do Francji o wartoci 20 tys. z to czy w kolejnym roku podatkowym 2015 r. bdzie mg skorzysta ze zwolnienia podmiotowego VAT?
                                                  • 23.09.2014Kasy fiskalne 2015: Bdzie wyszy limit zwolnienia?
                                                   Projekt rozporzdzenia okrelajcy zakres zwolnie z obowizku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujcych na lata 2015-2016 zosta skierowany w dniu 31 lipca 2014 r. do uzgodnie oraz konsultacji publicznych. Projekt rozporzdzenia przewiduje racjonalizacj zwolnie oraz objcie niektrych dziaalnoci obowizkiem stosowania kas bez wzgldu na osigane obroty. Obligatoryjne stosowanie kas objoby te rodzaje dziaalnoci, w ktrych wykonuje si usugi w przewaajcej czci na rzecz konsumentw, czsto o duej wartoci - wyjanio MF w odpowiedzi na interpelacje poselsk.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] . [ 11 ] . [ 12 ] ... [ 12 ] nastpna strona »