Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

fiskalny paragon

 • 18.06.2009Obowizki podatnikw rejestrujcych sprzeda przy uyciu urzdze fiskalnych (1)
  Podatnicy, ktrzy zobligowani s prowadzi sprzeda przy uyciu urzdze fiskalnych (dalej: kas fiskalnych lub rejestrujcyh), obarczeni s licznymi obowizkami. Ich naruszenie moe spowodowa utrat prawa do zwrotu czci kwot wydatkowanych na nabycie kasy, zakwestionowanie rzetelnoci i prawidowoci prowadzonych ewidencji, czy narazi podatnikw na odpowiedzialno karn skarbow. Dla przedsibiorcw duym utrudnieniem jest to, e wikszo operacji wykonywanych przy uzyciu kasy lub czynnoci zwizanych z jej uytkowaniem wykonuj pracownicy – nie zawsze wiadomi skutkw, jakie mog przynie ich zaniedbania. Warto wic usystematyzowa obowizki, o ktrych powinni pamita zarwno pracodawcy, szkolc pracownikw, jak i sami pracownicy.
  • 02.06.2009Co zrobi z pamici fiskaln po zakoczeniu pracy kasy
   Z uzasadnienia: W konsekwencji, po zakoczeniu pracy przez kas rejestrujc w trybie fiskalnym i po przeprowadzeniu czynnoci opisanych w zaczniku nr 4 do powoanego rozporzdzenia, przy jednoczesnym obowizku przestrzegania pozostaych przepisw rozporzdzenia w tym dotyczcych przechowywania wydrukw z kasy rejestrujcej nie zachodzi w ocenie sdu konieczno dalszej ochrony pamici fiskalnej kasy rejestrujcej, ktra zakoczya prac w trybie fiskalnym.
   • 19.05.2009Zamierzasz zlikwidowa dziaalno? – nie zapomnij o kasie fiskalnej
    Kas fiskalnych nie lubimy. Wiemy, e s powszechnie stosowane we wszystkich krajach, ktre opary swj system podatkowy na podatku VAT, wiemy, e su ograniczeniu szarej strefy, wiemy te, e dziki nim moemy kontrolowa obrt gotwkowy w naszym punkcie handlowym. Nie zmienia to jednak naszego negatywnego nastawienia – kasa fiskalna to przecie swego rodzaju szpieg. Na dodatek szpieg, z ktrym naley obchodzi si jak z jajkiem i w sposb szczegowo opisany w przepisach. I kiedy czasami mylimy o likwidacji dziaalnoci, mylimy rwnie o uldze, z jak poegnamy nasze kasy. Ale brak naleytej starannoci w momencie likwidacji moe uczyni to poegnanie bolesnym.
    • 18.05.2009Ewidencja obrotw i kwot podatku nalenego przy zastosowaniu kas rejestrujcych
     Pytane podatnika: Czy w sytuacji, gdy Przedsibiorstwo w wybranych punktach bdzie prowadzio ewidencj obrotw i kwot podatku nalenego przy zastosowaniu kas rejestrujcych w szerszym ni wskazany w § 4 Rozporzdzenia MF zakresie, nie spowoduje to utraty zwolnienia podmiotowego, z ktrego obecnie korzysta Przedsibiorstwo?
     • 09.04.2009Paragon zamiast faktury
      Pytanie: Prowadz dziaalno gospodarcz polegajc na sprzeday detalicznej artykuw gospodarstwa domowego. Mam moliwo dokonywania zakupu towarw handlowych po okazyjnej cenie na aukcjach internetowych. Zdarza si, e sprzedawcy nie chc wystawia faktur zakupu, a jedynie paragony z kasy fiskalnej. Czy w przypadku prowadzenia podatkowej ksigi przychodw i rozchodw bd mg uj te zakupy w ksidze?
      • 17.03.2009Ministerstwo Finansw zastanawia si nad kasami dla lekarzy
       Interpelacja nr 7274 do ministra finansw w sprawie projektu ustawy, na podstawie ktrej lekarze prowadzcy prywatn praktyk zobligowani byliby do posiadania i rozliczania si za pomoc kas fiskalnych
       • 02.03.2009Ewidencjonowanie obrotu przy zastosowaniu drukarki fiskalnej
        Pytanie podatnika: Czy podatnik moe prowadzi ewidencj obrotu przy zastosowaniu jednej drukarki fiskalnej podczonej jednoczenie do dwch komputerw?
        • 30.01.2009Orzecznictwo podatkowe: Definicja budynku w ustawie o podatku dochodowym od osb fizycznych
         W Polskiej Klasyfikacji Obiektw Budowlanych (PKOB) wprowadzonej rozporzdzeniem Rady Ministrw z 30 grudnia 1999 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1316 ze zm.) przez budynek rozumie si zadaszony obiekt budowlany wraz z wbudowanymi instalacjami i urzdzeniami technicznymi, wykorzystywany dla potrzeb staych oraz przystosowany do przebywania ludzi, zwierzt lub ochrony przedmiotw. Do wyposaenia budynku zalicza si wszystkie instalacje wbudowane w konstrukcje budynku na stae, w tym dwigi osobowe.
         • 21.01.2009ZRP chwali skrcenie terminu przechowywania paragonw
          Zwizek Rzemiosa Polskiego przedstawi opini na temat nowych rozwiza dotyczcych archiwizowania paragonw fiskalnych, wprowadzonych rozporzdzeniem ministra finansw z 28 listopada 2008 roku w sprawie kryteriw i warunkw technicznych, ktrym musz odpowiada kasy rejestrujce, oraz warunkw ich stosowania.
          • 16.12.2008Ewidencjonowanie w PKPiR transakcji w ramach autohandlu
           Pytanie: Zamierzam poszerzy dziaalno gospodarcz o handel samochodami nabytymi w kraju. Prosz o informacje, jakie s zasady ewidencjonowania tego typu transakcji w podatkowej ksidze przychodw i rozchodw.
           • 01.12.2008Przepisy nie uzaleniaj moliwoci pomniejszania obrotu od posiadanych oryginaw paragonu
            Pytanie podatnika: Czy brak oryginalnego paragonu fiskalnego pozbawia Spk prawa do korekty podatku nalenego od zwrconego towaru przy zastosowaniu procedury opisanej poniej?
            • 18.11.2008Sprzeda uywanego samochodu osobowego
             Pytanie podatnika: Czy sprzeda samochodu osobowego uytkowanego w Spce od dnia 14 marca 2006 r. (na podstawie umowy leasingu operacyjnego), duej ni p roku, jest zwolniona od podatku od towarw i usug?
             • 30.10.2008Koszt gospodarki odpadami powrci na paragony?
              W rod, podczas posiedzenia senackiej komisji rolnictwa i ochrony rodowiska przywrcone zostay kontrowersyjne, odrzucone wczeniej przez posw zapisy w nowelizacji ustawy o zuytym sprzcie elektrycznym i elektronicznym. Wprowadzone poprawki nakadaj na wszystkich sprzedawcw sprztu elektronicznego i elektrycznego nowe, kosztowne obowizki, ktre wykraczaj poza przepisy stosownej dyrektywy unijnej – alarmuje Polska Konfederacja Pracodawcw Prywatnych Lewiatan.
              • 18.09.2008Orzecznictwo podatkowe: Decyzja dotyczca VAT a wyliczenie przychodu dla potrzeb podatku dochodowego
               Jeeli organ wyda decyzj w przedmiocie podatku od towarw i usug, to decyzja ta zastpuje zoon przez podatnika deklaracj VAT-7. W konsekwencji przy wyliczeniu przychodu dla potrzeb podatku dochodowego organ nie moe tej decyzji pomin i przyj innej wartoci podatku nalenego od towarw i usug. W tym przypadku zachodzi cise powizanie midzy decyzj wydan w przedmiocie podatku od towarw i usug a rozliczeniem przychodu w podatku dochodowym.
               • 01.09.2008Kasy fiskalne nadal nie dla lekarzy i prawnikw
                Interpelacja nr 3902 do ministra finansw w sprawie decyzji Ministerstwa Finansw o ponownym przesuniciu terminu wprowadzenia obowizku ewidencjonowania obrotw i podatku nalenego przy zastosowaniu kas rejestrujcych przez lekarzy wiadczcych usugi w gabinetach prywatnych oraz prawnikw
                • 22.08.2008Albo papierowy paragon albo nowa kasa
                 Interpelacja nr 3309 do ministra finansw w sprawie cyfrowego zapisu przychodw
                 • 07.08.2008KPP: Pastwo cigle mao przyjazne
                  Janusz Palikot, przewodniczcy sejmowej komisji „Przyjazne Pastwo”, podsumowa siedmiomiesiczny okres jej prac. Zdaniem Konfederacji Pracodawcw Polskich nie speniono dotd obietnic usunicia wielu absurdalnych przepisw – aden z projektw opracowanych przez komisj nie wszed w ycie.
                  • 29.07.2008Paragonem w szar stref
                   Producenci i dystrybutorzy czci motoryzacyjnych oraz warsztatw samochodowych skupieni w Polskim Sojuszu Motoryzacyjnym – organizacji powstaej w celu ochrony rynku uczciwie dziaajcych podmiotw w tej brany – apeluj do kupujcych o egzekwowanie od sprzedawcw czci samochodowych obowizku wydawania paragonw fiskalnych. danie dowodw zakupu ma pomc w walce z szar stref.
                   • 17.07.2008Brak paragonu do faktury
                    Prowadz kwiaciarni i mam w firmie zainstalowan kas fiskaln. Wielu klientw yczy sobie faktur do paragonu. Wystawiam j w ten sposb, e najpierw ewidencjonuj obrt w kasie, nastpnie wystawiam faktur dajc od klienta oryginau paragonu, ktry przypinam do kopii faktury. Z powodu roztargnienia moich pracownikw zdarza si, e wystawiaj oni faktury i nie „podpinaj” pod nie paragonw. W takiej sytuacji wpisuj te faktury do rejestru VAT osobno i wykazuj jako „odrbny” obrt. Czy moje postpowanie jest prawidowe?
                    • 16.07.2008Rozpoczcie ewidencji przy pomocy kasy fiskalnej
                     Podatnik, ktry ma zamiar rozpocz ewidencj kwot osiganych przychodw oraz kwot nalenego podatku od towarw i usug za pomoc kasy rejestrujcej powinien mie na uwadze konieczno powiadomienia o tym fakcie Naczelnika waciwego Urzdu Skarbowego. Powinien go take zawiadomi o fiskalizacji kasy. S to take warunki konieczne do uzyskania ulgi wynikajcej z zakupu kasy.
                     • 14.05.2008Orzecznictwo podatkowe: Zwrot VAT dla podrnych
                      Kwota 200 z cznej wartoci zakupw, przy ktrej podrny moe da zwrotu podatku, dotyczy pojedynczego, odrbnego dokumentu wystawionego przez sprzedawc.
                      • 06.05.2008ZRP: Skrci czas przechowywania kopii paragonw
                       Zwizek Rzemiosa Polskiego jest przeciwny zmianom zaproponowanym w projekcie nowego rozporzdzenia w sprawie kas rejestrujcych. Po wejciu w ycie dla duej grupy maych przedsibiorstw stanowiyby one pogorszenie dotychczasowych warunkw przechowywania kopii dokumentw fiskalnych. Ministerstwo Finansw chce naoy na podatnikw obowizek ich przechowania w formie czytelnej.
                       • 06.05.2008Obowizek sporzdzania raportu dobowego
                        Pytanie podatnika: Czy w przypadku prowadzenia sprzeday fiskalnej w komunikacji nocnej, sporzdzanie raportu fiskalnego dobowego bdzie moliwe po zakoczeniu sprzeday w dniu nastpnym, chocia prowadzona bya sprzeda po godzinie 00:00, gdzie raportem objta byaby sprzeda realizowana od godz. 22:00 do godziny 8:00 dnia nastpnego?
                        • 02.05.2008Orzecznictwo podatkowe: Opis na paragonie fiskalnym
                         Skoro wic uyte w analizowanym § 4 ust. 1 pkt 6 lit. e rozporzdzenia Ministra Finansw z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie kryteriw i warunkw technicznych, ktrym musz odpowiada kasy rejestrujce, oraz warunkw stosowania tych kas przez podatnikw (Dz. U. Nr 108, poz. 948 ze zm.) pojcie "nazwa towaru" nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych wymogw dla jego okrelenia, ktre wskazywayby na to, ktrym z kilku moliwych dla danego pojcia znacze posuguje si dana regulacja, to przyj naley, i kade z tych moliwych do przyjcia znacze moe mie odpowiednie zastosowanie, jeeli nie niweczy przy tym celu tej regulacji.
                         • 23.04.2008KIG: Niekorzystne rozwizania w sprawie kas fiskalnych
                          Krajowa Izba Gospodarcza krytykuje projekt nowego rozporzdzenia w sprawie kryteriw i warunkw technicznych, ktrym musz odpowiada kasy rejestrujce. Zawarte w nim przepisy dotyczce odliczenia kosztw zakupu kasy fiskalnej z elektronicznym zapisem kopii zniechc przedsibiorcw do wymiany dotychczasowych urzdze – uwaa KIG.
                          • 08.04.2008Ewidencjonowanie obrotu na kasie rejestrujcej
                           Pytanie podatnika: Czy rozliczanie podatku dochodowego oraz podatku od towarw i usug przez Wnioskodawc jest prawidowe i czy na zleceniobiorcy Wnioskodawcy nie ciy inny obowizek podatkowy, z wyjtkiem podatku dochodowego od osb fizycznych od wystawionej dla Spki Cxxxx faktury za usug?
                           • 03.04.2008Paragony tylko w formie elektronicznej?
                            Trwaj uzgodnienia midzyresortowe i konsultacje spoeczne oczekiwanej przez przedsibiorcw nowelizacji Ordynacji podatkowej, ktra zawiera zapis o zwolnieniu z obowizku przechowywania wydrukw paragonw fiskalnych – przypomina Ministerstwo Gospodarki. Projekt zosta przygotowany w ramach „Pakietu na rzecz przedsibiorczoci” i uzgodniony z Ministerstwem Finansw.
                            • 01.04.2008Rozporzdzenia w sprawie kas fiskalnych na duej
                             Interpelacja nr 641 do ministra finansw w sprawie zwolnie od obowizku uywania kas rejestrujcych
                             • 14.01.2008Orzecznictwo podatkowe: Nieodpatne przekazanie towarw i kasa fiskalna
                              Wnioskiem z 15 stycznia 2007 r. Skarca – P. Sp. z o.o. w Warszawie zwrcia si o udzielenie pisemnej interpretacji co do sposobu i zakresu zastosowania przepisw prawa podatkowego. Przedstawiajc stan faktyczny skarca wskazaa, i dokonuje nieodpatnie dostaw towarw w ramach prowadzonych dziaa promocyjnych. Skarca prowadzia programy lojalnociowe dla podmiotw korzystajcych z jej usug i w ramach tych programw przekazywaa nieodpatnie swoim klientom prezenty. Korzystajc z prawa wynikajcego z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarw i usug (Dz. U. Nr 54, pz. 535 z pn. zm.; dalej ( „u.p.t.u.”) Skarca obniaa kwot podatku nalenego o kwot podatku naliczonego zwizanego z nabyciem towarw przeznaczonych do nieodpatnego przekazania, gdy przekazanie miao na celu zwikszenie wartoci obrotu podlegajcego opodatkowaniu podatkiem od towarw i usug.
                              • 13.11.2007Paragony fiskalne i faktury VAT sprzeday
                               Pytanie podatnika: Czy jest moliwe, aby przechowywa oryginay paragonw z kasy rejestrujcej w formie rolek, tak jak otrzymuje si je z kasy (odrbnie rolek kopii i oryginaw) stojc na stanowisku, i nie zachodzi konieczno kompletowania oryginaw paragonw fiskalnych z wystawionymi fakturami VAT sprzeday?
                               • 27.08.2007Jak odzyska zapacony w UE VAT
                                Kade przedsibiorstwo majce kontakty gospodarcze z zagranicznymi kontrahentami moe ubiega si o zwrot podatku od wartoci dodanej zapaconego w cenie nabytych za granic towarw i usug. W znacznej czci uprawnienie to dotyczy firm wiadczcych usugi midzynarodowego transportu, bowiem przedsibiorstwa te korzystaj za granic z serwisw, napraw, ponosz wydatki na zakup paliwa, opaty za przejazdy autostradami oraz usugi parkingowe.
                                • 24.08.2007Nieodpatna dostawa towarw w ramach dziaa promocyjnych
                                 Pytanie podatnika: Czy czynnoci nieodpatnego przekazania towarw w ramach dziaa promocyjnych, podlegaj obowizkowi ewidencjonowania za pomoc kas rejestrujcych?
                                 • 10.08.2007Prawidowo oznaczenia nazw towarw na paragonie fiskalnym
                                  Pytanie podatnika: dotyczy prawidowego oznaczenia nazw sprzedawanych towarw na paragonie kasy rejestrujcej, tj. czy towary mona grupowa wedug grup towarowych czy nazw szczegowych.
                                  • 05.08.2007Orzecznictwo - Ponure skutki nierzetelnego ewidencjonowania
                                   Zaskaronym wyrokiem z dnia 15 grudnia 2004 r. sygn. akt SA/Sz 1705/03 Wojewdzki Sd Administracyjny w Szczecinie oddali skarg Daniela J na decyzj Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 28 lipca 2003 r., ktr utrzymano w mocy decyzj Urzdu Skarbowego w winoujciu z dnia 10 kwietnia 2003 r. w sprawie okrelenia wartoci niezaewidencjonowanego przychodu za poszczeglne miesice roku podatkowego 2001 r. oraz wysokoci zryczatowanego podatku od przychodw ewidencjonowanych w kwotach (wymienionych w decyzji) bdcych zalegociami podatkowymi.
                                   • 25.06.2007Dokumentowanie wydatkw w pytaniach i odpowiedziach – cz I
                                    Dokumentowanie wydatkw w ramach pozarolniczej dziaalnoci gospodarczej. Rodzaj poniesionego wydatku ma znaczenie dla powinnoci jego udokumentowania w sensie odzwierciedlenia zaistniaych zdarze, skutkujcych okrelonym rodzajem wydatku. Jednak nie wystarczy samo przedstawienie dowodu poniesienia wydatku, lecz konieczne jest, aby wydatek mieci si w definicji kosztw uzyskania przychodw zapisanej w art. 22 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z pn. zm.), z uwzgldnieniem art. 23 ustawy.
                                    • 19.04.2007Nieodpatne przekazanie towarw stanowicych nagrody rzeczowe w programie lojalnociowym
                                     Pytanie podatnika: Czy nieodpatne wydanie nagrd rzeczowych w postaci sprztu RTV, telefonw, aparatw fotograficznych, wyrobw z metali szlachetnych, nonikw CD/DVD, tam magnetofonowych zawierajcych nagrania, oprogramowanie lub dane, powinno by ewidencjonowane za porednictwem kas rejestrujcych?
                                     • 28.03.2007Nazwa towaru na paragonie fiskalnym
                                      Pytanie podatnika: Dotyczy prawidowoci oznaczenia nazw towarw na paragonie fiskalnym.
                                      • 02.03.2007Sprzeda prasy z dodatkiem pyt CD i DVD
                                       Pytanie podatnika: Czy sprzeda prasy z dodatkiem pyt CD i DVD osobom fizycznym nie prowadzcym dziaalnoci gospodarczej oraz rolnikom ryczatowym podlega obowizkowi rejestracji za pomoc kasy fiskalnej?
                                       • 10.01.2007By moe wkrtce bdzie mona zlikwidowa magazyny paragonw
                                        Interpelacja nr 5120 do ministra finansw w sprawie wprowadzenia systemu elektronicznego przechowywania przez podatnikw paragonw fiskalnych
                                        • 10.12.2006Lokale gastronomiczne na celowniku posanki
                                         Interpelacja nr 4551 do ministra finansw w sprawie przypadkw amania przez lokale gastronomiczne ustawy o cenach oraz ustawy Kodeks karny skarbowy, w zwizku z zanianiem stawki podatku VAT w sprzedawanych zestawach produktw spoywczych
                                         • 21.11.2006Klienci przewonikw prywatnych bez odpisu
                                          Interpelacja nr 4487 do ministra finansw w sprawie nieuznawania w zeznaniu rocznym PIT wydatkw zwizanych z dojazdem do pracy niepublicznymi rodkami komunikacji
                                          • 19.09.2006Paragony przez pi lat
                                           Interpelacja nr 3337 do ministra finansw w sprawie przepisw nakadajcych na przedsibiorcw prowadzcych sprzeda detaliczn produktw osobom fizycznym nieprowadzcym dziaalnoci gospodarczej i rolnikom ryczatowym obowizek przechowywania wydrukw z kas fiskalnych przez okres piciu lat
                                           • 12.07.2006Koszty zwizane z dojazdem do zakadu pracy znajdujcego si poza miejscem staego zamieszkania
                                            Pytanie podatnika: Czy w zeznaniu rocznym mona zastosowa koszty uzyskania przychodw z tytuu umowy o prac w wysokoci faktycznie poniesionych na dojazdy do zakadu pracy pooonego poza miejscowoci zamieszkania udokumentowanych faktur VAT?
                                            • 27.06.2006Wydatki udokumentowane paragonem fiskalnym zawierajcym braki formalne jako KUP
                                             Pytanie podatnika: czy wydatki udokumentowane wycznie paragonem fiskalnym, wykazujcym braki formalne stanowi koszty uzyskania przychodw.
                                             • 01.06.2006Faktura zaliczkowa podstaw dokonania wpisw w podatkowej ksidze przychodw i rozchodw
                                              Pytanie podatnika: Jak form powinien przybra dokument, ktry stanowiby udokumentowanie i potwierdzenie uzyskania przychodu dla potrzeb prawidowego prowadzenia ewidencji przychodw w podatkowej ksidze przychodw i rozchodw za rok podatkowy 2006 w przypadku gdy uzyskane nalenoci w zamian za wykonanie usugi stanowi przychd w momencie faktycznego wykonania usugi, w sytuacji gdy wczeniej wystawiono faktur zaliczkow na wykonanie przedmiotowych usug?
                                              • 23.05.2006Okres przechowywania kopii raportw i paragonw fiskalnych
                                               Pytanie: Prowadz dziaalno handlow w zakresie sprzeday detalicznej. Sprzeda jest rejestrowana przez kasy fiskalne. Jak dugo naley przechowywa kopie raportw i paragonw fiskalnych drukowanych przez kasy rejestrujce? Uwaam, e okres przechowywania kopii raportw fiskalnych i paragonw zosta okrelony w art. 74 ust. 2 pkt 3 ustawy o rachunkowoci i zgodnie z nim dokumenty te naley przechowywa do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy, nie krcej jednak ni do dnia rozliczenia osb, ktrym powierzono skadniki aktyww objte sprzeda detaliczn.
                                               • 01.05.2006O jedno zero za duo
                                                Pytanie: Mam nastpujcy problem. Mj pracownik przez pomyk wystawi paragon, w ktrym pomyli si o rzd wielkoci (zwikszy warto transakcji) – i niestety taki paragon wydrukowa, i znalaz si on w pamici fiskalnej kasy. W jaki sposb powinienem postpi, aby nie odprowadza niepobranego od klienta podatku VAT? Czy taka bdna operacja powinna znale odzwierciedlenie w PKPiR?
                                                • 17.04.2006Korekta paragonw fiskalnych
                                                 Pytanie: Bdc czynnym podatnikiem VAT ewidencjonuj obrt i kwoty podatku nalenego przy zastosowaniu kasy rejestrujcej. W przypadku stwierdzenia bdu w rejestracji sprzeday po wydrukowaniu paragonu fiskalnego (np. bd w cenie towaru), paragon zostaje zatrzymany, a transakcja jest ponownie ewidencjonowana w urzdzeniu rejestrujcym. Paragon z prawidow wartoci sprzeday zostaje wrczony klientowi. Oryginay paragonw z bdnymi danymi s ewidencjonowane w „rejestrze korekt”. Sporzdzajc ewidencj sprzeday, stanowic podstaw sporzdzenia deklaracji podatkowej VAT-7, ewidencjonuj dane wynikajce z raportu fiskalnego okresowego, ktre podlegaj pomniejszeniu o dane z rejestru korekt. Czy taki sposb dokonywania korekty paragonw fiskalnych dokumentujcych dokonan sprzeda jest prawidowy?
                                                 • 02.03.2006Co nam skontroluj
                                                  Przegldajc strony internetowe MF natrafiem na ciekawy materia, dotyczcy wszystkich przedsibiorcw. Ten dokument to opracowanie „Podstawowe Zakresy Obszarw Kontroli Podatkowej na 2006r”, pochodzce z Departamentu Administracji Podatkowej. Moe okaza si bardzo przydatny dla podatnikw midzy innymi z tego powodu, e zawiera omwienie najczciej popenianych bdw i naduy w poszczeglnych obszarach tematycznych. Wiedza o tym, co jest najczciej kontrolowane pozwoli przeprowadzi skuteczn kontrol wewntrzn i unikn problemw podczas lub po kontroli przeprowadzonej przez fiskusa.
                                                  • 24.02.2006Transakcje dokonywane na aukcjach internetowych i podatek VAT
                                                   Transakcje dokonywane na aukcjach internetowych poprzez rozliczne serwisy aukcyjne, takie chociaby jak Allegro, eBay lub wistak, stay si aktualnie czym zwyczajnym i normalnym nie tylko dla osb, ktre nie prowadz dziaalnoci gospodarczej, ale rwnie dla firm, w tym podatnikw VAT. Niniejszy artyku jest prb analizy poszczeglnych problemw, z ktrymi mog zmierzy si podatnicy VAT prowadzcy transakcje poprzez aukcje internetowe.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] . [ 11 ] . [ 12 ] nastpna strona »