Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorcy

 • 06.07.2020Czy obniżka stóp NBP była dobrym pomysłem?
  28 maja br. Rada Polityki Pieniężnej po raz trzeci z rzędu zdecydowała się na obniżenie stopy oprocentowania, czego konsekwencją jest podstawowa stopa oprocentowania, która obecnie jedynie w niewielkim stopniu wyższa jest od zera. Obniżenie stopy procentowej stanowiło decyzję niespodziewaną dla wielu ludzi z branży przedsiębiorczej, w tym w dużej mierze ekonomistów. Działanie to nie jest również bez znaczenia dla wyznaczania oprocentowania znacznej części kredytów, co uwidacznia się przy spłacie rat. Sytuacja, w której stopy oprocentowania bliskie są zeru, wpływa na dostępność kredytów, która zamiast się poprawiać, ulega zdecydowanemu pogorszeniu.
  • 03.06.2020Podatki 2020: Będzie więcej czasu na zaliczki PIT
   W życie weszło nowe rozporządzenie ws. przedłużenia terminów przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego. Ministerstwo Finansów zdecydowało się na kolejne przedłużenie terminów dotyczących zaliczek podatku od wynagrodzeń za marzec i kwiecień br.
   • 02.06.2020Podatki 2020: Będzie więcej czasu na zaliczki PIT
    W życie weszło nowe rozporządzenie ws. przedłużenia terminów przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego. Ministerstwo Finansów zdecydowało się na kolejne przedłużenie terminów dotyczących zaliczek podatku od wynagrodzeń za marzec i kwiecień br.
    • 21.04.2020Naruszenia związane z koronawirusem – pracodawcy muszą liczyć się z karami
     Naruszenie zasad bezpieczeństwa pracy w związku z pandemią koronawirusa może kosztować przedsiębiorcę nawet 30 tys. zł kary, a w niektórych przypadkach możliwa jest także odpowiedzialność karna. Jak tłumaczą eksperci, sankcje przewidziano również za samo utrudnianie albo udaremnianie działalności organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
     • 20.04.2020Naruszenia związane z koronawirusem – pracodawcy muszą liczyć się z karami
      Naruszenie zasad bezpieczeństwa pracy w związku z pandemią koronawirusa może kosztować przedsiębiorcę nawet 30 tys. zł kary, a w niektórych przypadkach możliwa jest także odpowiedzialność karna. Jak tłumaczą eksperci, sankcje przewidziano również za samo utrudnianie albo udaremnianie działalności organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
      • 26.03.2020Pakiet dot. tarczy antykryzysowej – rozwiązania zaakceptowane przez rząd
       Wczoraj, tj. 25 marca br., rząd zaakceptował pakiet rozwiązań, który ma przeciwdziałać gospodarczym skutkom pandemii koronawirusa. Ochrona zatrudnienia i zachowanie płynności finansowej w firmach to główne cele pakietu projektów ustaw, które składają się na Tarczę Antykryzysową.
       • 26.03.2020Pakiet dot. tarczy antykryzysowej – rozwiązania zaakceptowane przez rząd
        25 marca br., rząd zaakceptował pakiet rozwiązań, który ma przeciwdziałać gospodarczym skutkom pandemii koronawirusa. Ochrona zatrudnienia i zachowanie płynności finansowej w firmach to główne cele pakietu projektów ustaw, które składają się na Tarczę Antykryzysową.
        • 20.03.2020Rozwiązania MF w pakiecie działań tarczy antykryzysowej
         Wsteczne rozliczanie strat podatkowych (PIT i CIT) przez przedsiębiorców, wydłużenie terminu wpłat pracowniczych zaliczek PIT, czy przesunięcie w czasie planowanych zmian podatkowych. To tylko niektóre z rozwiązań MF, które znalazły się w Gospodarczej i Społecznej Tarczy Antykryzysowej dla Bezpieczeństwa Przedsiębiorstw i Pracowników w związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2. Na tarczę antykryzysową składa się pięć filarów: Bezpieczeństwo Pracowników, Finansowanie Przedsiębiorstw, Ochrona Zdrowia, Wzmocnienie Systemu Finansowego, Program Inwestycji Publicznych.
         • 04.03.2020MF: Sprawozdania APA tylko na obowiązujących wzorach
          Ministerstwo Finansów przypomina, że z dniem 1 stycznia 2020 r. weszły w życie rozporządzenia określające nowe wzory sprawozdania o realizacji uprzedniego porozumienia cenowego (APA), tj. rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie wzoru sprawozdania o realizacji uprzedniego porozumienia cenowego dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2537) oraz rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie wzoru sprawozdania o realizacji uprzedniego porozumienia cenowego dla celów podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2502).
          • 20.02.2020Przedsiębiorcy mają coraz bardziej pod górkę
           Wzrost wydatków na opłaty sądowe, wydłużenie się czasu trwania spraw w sądzie, trwające latami kontrole i sprawdzenia oraz postępowania administracyjne, karuzela podatkowych zmian, brak ulg na kształcenie zawodowe - z tymi wszystkim problemami muszą borykać się mikro i małe firmy (choć nie tylko one). Odpowiedź na interpelację poselską zawiera omówienie znanych już zmian w procedurach, i przedstawia wiele planów, zamierzeń i koncepcji. Trudno jednak nie odnieść wrażenia, że niezadowoleni są tylko przedsiębiorcy - w ministerstwach panują dużo lepsze nastroje.
           • 15.11.2019Wykaz podatników VAT - nowe wyjaśnienia MF
            Co zrobić, kiedy dane w wykazie podatników VAT zawierają ewidentne błędy? Jak udowodnić, że przeprowadziło się weryfikację kontrahenta? Co w przypadku, kiedy system KAS nie działa z powodu awarii? To niektóre z pytań, na jakie odpowiedzi udzieliło ostatnio Ministerstwo Finansów. Przypomnijmy - od 1.01.2020 r. zapłata na rachunek spoza wykazu może spowodować konsekwencje wynikające z odpowiedzialności solidarnej i będzie skutkowała wyłączeniem wydatku z kosztów uzyskania.
            • 14.11.2019Wykaz podatników VAT - nowe wyjaśnienia MF
             Co zrobić, kiedy dane w wykazie podatników VAT zawierają ewidentne błędy? Jak udowodnić, że przeprowadziło się weryfikację kontrahenta? Co w przypadku, kiedy system KAS nie działa z powodu awarii? To niektóre z pytań, na jakie odpowiedzi udzieliło ostatnio Ministerstwo Finansów. Przypomnijmy - od 1.01.2020 r. zapłata na rachunek spoza wykazu może spowodować konsekwencje wynikające z odpowiedzialności solidarnej i będzie skutkowała wyłączeniem wydatku z kosztów uzyskania.
             • 15.05.2019STIR – kto jest narażony?
              System Teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej (STIR) funkcjonujący od 2018 r. to nowe narzędzie kontrolująco-analityczne, zaprojektowane do skuteczniejszej walki z przestępczością podatkową. Ma ono przeciwdziałać wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych. Wraz z wprowadzeniem STIR, Szef Krajowej Administracji Skarbowej zyskał szeroki zakres nowych uprawnień, a instytucje finansowe, tj. banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, kolejne obowiązki. Czy przedsiębiorcy powinni obawiać się wprowadzonej niedawno regulacji?
              • 14.05.2019STIR – kto jest narażony?
               System Teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej (STIR) funkcjonujący od 2018 r. to nowe narzędzie kontrolująco-analityczne, zaprojektowane do skuteczniejszej walki z przestępczością podatkową. Ma ono przeciwdziałać wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych. Wraz z wprowadzeniem STIR, Szef Krajowej Administracji Skarbowej zyskał szeroki zakres nowych uprawnień, a instytucje finansowe, tj. banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, kolejne obowiązki. Czy przedsiębiorcy powinni obawiać się wprowadzonej niedawno regulacji?
               • 09.05.2019W relacji klient - deweloper to klient ryzykuje najbardziej
                Pomimo umieszczenia środków na Otwartym Mieszkaniowym Rachunku Powierniczym, klient dewelopera narażony jest na całkowitą utratę pieniędzy w wielu przypadkach - np. upadłości dewelopera, nieprzeniesienia przez dewelopera na nabywcę własności lokalu lub domu w terminie określonym w umowie deweloperskiej, nierozpoczęcia przez dewelopera budowy albo braku kontynuacji budowy rozpoczętej, wypowiedzenia umowy o prowadzenie OMRP przez bank (w sytuacji np. zaprzestania budowy). Prace legislacyjne zmierzające do zmiany tej sytuacji ciągle trwają.
                • 14.03.2019NSA: Solidarny obowiązek w podatku od nieruchomości - przypadki szczególne
                 Z uzasadnienia: ...Prawidłowo zatem wskazano w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku, że jedynie w sytuacji posiadania nieruchomości przez jednego ze współwłaścicieli lub niektórych z nich z zamiarem władania jak właściciele całą nieruchomością, czyli z wyzuciem z własności innych współwłaścicieli, można ewentualnie mówić o posiadaniu samoistnym ponad udziały przysługujące posiadającym współwłaścicielom.
                 • 01.03.2019Fundusze unijne są niezbędne dla polskiej gospodarki
                  Zwiększona aktywność inwestycyjna przekłada się na rosnące wykorzystanie czynnika pracy, a tym samym prowadzi do wzrostu zatrudnienia i stopniowego wzrostu płac. Prowadzi to w konsekwencji do wzrostu dochodu do dyspozycji ludności i pozytywnie wpływa na wielkość popytu konsumpcyjnego. Należy jednak pamiętać, że aby efekt popytowy faktycznie wystąpił, konieczny jest ciągły napływ środków europejskich. Po ich ustaniu (np. w związku z zakończeniem danej perspektywy finansowej), efekt ten bowiem zanika - wyjaśnił przedstawiciel MPiT odpowiadając na interpelację poselską.
                  • 05.10.2016Jednolite Pliki Kontrolne mogą być dobrym sposobem na uszczelnienie polskiego systemu podatkowego. Jednak czy poradzą sobie z nimi sami podatnicy? 
                   1 lipca weszły w życie przepisy nakładające na podatników obowiązek przekazywania organom podatkowym danych w postaci Jednolitych Plików Kontrolnych. Niestety, mimo starań Ministerstwa Finansów, wielu przedsiębiorców przyznaje, że ich wiedza na temat JPK jest mocno ograniczona. Dotyczy to zarówno informacji o samej idei wprowadzania JPK, jak i o terminach wdrażania nowych zasad. Z uwagi na przewidziane w nowelizacji restrykcje, utrzymywanie się obecnego stanu rzeczy oznaczać może nagły wzrost przypadków pociągania podatników do odpowiedzialności karno-skarbowej.   
                   • 03.06.2016Wyłudzenia VAT. Przez opieszałość organów cierpią uczciwi przedsiębiorcy
                    Interpelacja nr 2758 do ministra finansów w sprawie podatku VAT w handlu towarami
                    • 02.05.2016Ordynacja podatkowa. Zmiany w zakresie kontroli podatkowej?
                     Interpelacja nr 2223 w sprawie zmian w ustawie Ordynacja podatkowa
                     • 28.01.2015Obowiązkowe ubezpieczenie OC biura rachunkowego po deregulacji – czyli szklanka pusta nie tylko w połowie...
                      W powstałym po deregulacji stanie prawnym obowiązkowe ubezpieczenie biur rachunkowych normowane jest Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 6 listopada 2014 r. (Dz.U.2014 poz.1616)
                      • 14.10.2013Czy można wydać interpretację warunkową?
                       Tezy: 1. Skoro poprzez interpretację indywidualną organ interpretacyjny powinien dokonywać precyzyjnej kwalifikacji stanu faktycznego opisanego przez stronę, to wydanie indywidualnej „interpretacji warunkowej”, tj. interpretacji, gdzie organ interpretujący podejmuje ocenę prawną stanowiska podatnika z zastrzeżeniem, od wystąpienia którego zależy spełnienie się jakiegoś następstwa, narusza art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej ponieważ w „interpretacji warunkowej” brakuje kwalifikacji stanu faktycznego zawartego we wniosku o wydanie interpretacji.
                       • 18.06.2013Ordynacja podatkowa: Zmiany ograniczą wolność gospodarczą?
                        Interpelacja nr 16884 do ministra finansów w sprawie planowanych zmian w Ordynacji podatkowej mających na celu rozszerzenie kontroli nad podatnikiem
                        • 14.06.2013VAT: Ulga na złe długi w przypadku dłużnika w upadłości
                         Interpelacja nr 16409 do ministra gospodarki w sprawie ustawy o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce
                         • 19.04.2013Prawo nie chroni turystów. Powstanie Turystyczny Fundusz Gwarancyjny
                          System prawny nie chroni w odpowiedni sposób turystów przed skutkami upadków biur podróży – wynika z raportu pokontrolnego Najwyższej Izby Kontroli, która zbadała przypadki ubiegłorocznej serii kilkunastu bankructw. Bezpieczeństwo w branży poprawić ma utworzenie Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego. W efekcie turyści będą płacić więcej.
                          • 08.01.2013Oszczędna, wygodna i bezpieczna – wystarczą trzy słowa, aby opisać księgowość internetową
                           Internet to najprężniej rozwijający się kanał dystrybucji dóbr wszelkiego rodzaju, dlatego też księgowość śmiało wkracza w ten świat. Konkurencja wśród biur rachunkowych jest tak duża, że nie wystarczy już tylko obniżyć cenę. Trzeba pozyskać klientów, pokazując im nowe możliwości, wychodząc im naprzeciw.
                           • 25.10.2012Podatek od nieruchomości od latarni przy drodze
                            W stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 stycznia 2007 r. z opodatkowania podatkiem od nieruchomości na podstawie art. 2 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych nie są wyłączone zlokalizowane w pasach drogowych dróg publicznych budowle w postaci słupów oświetleniowych, jeżeli są one związane z prowadzeniem działalności gospodarczej innej, niż eksploatacja autostrad płatnych - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
                            • 21.09.2011Działalność sezonowa a podatek od nieruchomości
                             Z uzasadnienia WSA: Nie może być tak, że przysłowiowa "dziura w dachu" powoduje, że budynek traci charakter związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej, a przez to zdecydowanie zmniejsza się jego opodatkowanie. Zatem, organy podatkowe miały podstawę przyjąć, że jeżeli chodzi o sporne obiekty nie wystąpiła przesłanka "względów technicznych", uniemożliwiająca prowadzenie działalności. Nie ulega bowiem wątpliwości, że w obiektach wypoczynkowych wykorzystywanych jedynie sezonowo niezbędne jest praktycznie coroczne wykonywanie remontów i napraw umożliwiających prowadzenie w nich, w okresie letnim, działalności gospodarczej.
                             • 28.07.2011Biznes popiera propozycje Belki ws. kursu złotego
                              Narodowy Bank Polski nie wyklucza interwencji na rynku walutowym, by zapobiec nadmiernym wahaniom kursu złotego – zapowiedział prezes NBP Marek Belka podczas wystąpienia w Sejmie na początku tego tygodnia. Do propozycji Belki pozytywnie odnoszą się polscy przedsiębiorcy. – Zmniejszenie wahań kursu pozwoli firmom na bezpieczne planowanie działalności gospodarczej – ocenia główna ekonomistka PKPP Lewiatan, dr Małgorzata Starczwska-Krzysztoszek.
                              • 31.01.2011Nastroje przedsiębiorców najgorsze od półtora roku
                               Znacząco zmalało bezpieczeństwo prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce – wynika z 13. edycji cyklicznego Raportu BIG przygotowanego przez Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor. W ciągu ostatnich trzech miesięcy wskaźnik BIG spadł do poziomu 6,98 pkt i jest o 6,39 pkt niższy od notowanego w październiku ubiegłego roku, a także najniższy od lipca 2009.  
                               • 15.11.2010MF: Polski system podatkowy jest przyjazny do prowadzenia działalności
                                Interpelacja nr 18112 do ministra finansów w sprawie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce
                                • 11.08.2010Zatory płatnicze: Jest poprawa
                                 W ciągu ostatnich trzech miesięcy w odczuciu przedsiębiorców znacząco zwiększyło się bezpieczeństwo prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce – wynika z jedenastej edycji cyklicznego raportu, przygotowywanego przez Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor. Wskaźnik BIG wzrósł do poziomu 13,52 pkt i jest o 4,24 pkt wyższy niż podczas pomiaru z kwietnia bieżącego roku.
                                 • 19.07.2010Jak rząd zachęci młodych ludzi do zakładania własnych przedsiębiorstw
                                  Interpelacja nr 16310 do ministra finansów w sprawie pomocy przedsiębiorcom rozpoczynającym działalność gospodarczą
                                  • 09.03.2010Ulgi i zwolnienia podatkowe dla banków: Ministerstwo Finansów o szczególnym traktowaniu sektora bankowego
                                   Interpelacja nr 13845 do ministra finansów w sprawie wysokości pomocy państwa udzielonej bankom
                                   • 05.02.2010BIG: Wzrosło bezpieczeństwo prowadzenia firm
                                    W odczuciu przedsiębiorców przez ostatnie trzy miesiące wyraźnie zwiększyło się bezpieczeństwo gospodarcze – wynika z najnowszego raportu przygotowywanego przez Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor. Wskaźnik BIG wzrósł do poziomu 14,89 pkt i jest o 7,61 pkt wyższy niż podczas pomiaru z września ubiegłego roku.
                                    • 12.01.2010Orzecznictwo: Udział w spółce handlowej bez osobowości prawnej i status prowadzącego działalność gospodarczą

                                     Teza: Stosownie do art. 5b ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych fakt udziału osoby fizycznej w handlowej spółce niemającej osobowości prawnej (n. w spółce jawnej) nie powoduje automatycznie, że osobę taką można traktować jako podatnika prowadzącego działalność gospodarczą w rozumieniu art. 67b par. 1 ustawy Ordynacja podatkowa. Przychody wspólnika z udziału w spółce handlowej niemającej osobowości prawnej uznaje się jedynie za przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, co nie znaczy, że on sam taką dzialalność prowadzi.
                                     • 30.09.2009Urząd wyjaśnia, firma bankrutuje
                                      Zapytanie nr 4562 do ministra finansów w sprawie wykorzystywania luk prawnych przez organy podatkowe
                                      • 24.04.2009Dostawcy usług finansowych odczuwają skutki kryzysu
                                       Jak wynika z badania Bezpieczeństwo Obrotu Gospodarczego (BOG) przeprowadzanego na zlecenie InfoMonitora, w odczuciu właścicieli i osób odpowiedzialnych za finanse firm, w ciągu ostatnich trzech miesięcy znacząco spadła pewność w obrocie gospodarczym. Najgorsze nastroje panują wśród dostawców usług finansowych. Ponad połowa firm deklaruje, że odczuwa skutki kryzysu.
                                       • 10.02.2009Egzekwowanie należności obarczone większym ryzykiem?
                                        Jak donosi Związek Banków Polskich, badanie bezpieczeństwa w obrocie gospodarczym przeprowadzanego na zlecenie InfoMonitora wskazuje, że w odczuciu przedsiębiorców w ciągu ostatnich 4 miesięcy znacząco spadło bezpieczeństwo transakcji między podmiotami gospodarczymi. Główną przyczyną spadku są obawy przedsiębiorców związane z kryzysem gospodarczym.
                                        • 07.10.2008Wdrażanie oznakowania CE
                                         Ministerstwo Gospodarki podsumowało realizację projektu dotyczącego oznakowania CE. Resort ma nadzieję, że wiedza zdobyta w ramach projektu pomoże polskim przedsiębiorcom podnieść bezpieczeństwo ich produktów oraz ułatwi konkurowanie na jednolitym rynku europejskim.
                                         • 06.05.2008Bank pomoże w ściganiu przestępców
                                          Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy Prawo bankowe, przedłożony przez ministra spraw wewnętrznych i administracji. Zaproponowane zmiany w przepisach mają umożliwić zwalczanie przestępczości gospodarczej i zabezpieczyć przed nią banki. Zdaniem autorów powinny też zwiększyć bezpieczeństwo obrotu bankowego i spowodować wzrost zaufania klientów do tych instytucji.
                                          • 02.10.2007Informacje dotyczące prawa podatkowego, gospodarczego, prawa pracy i prawa socjalnego w RFN
                                           Przekazujemy Wam drugi numer biuletynu informacyjnego HWHN-Polska. Dzięki współpracy nawiązanej przez www.podatki.biz z MORISON Steuerberatungsgesellschaft mbH z Kolonii co kwartał publikujemy informacje, które z pewnością zainteresują przedsiębiorców działających obecnie (lub chcących działać w przyszłości) na rynku niemieckim.
                                           • 23.11.2006Resort uwzględni poprawki Lewiatana dotyczące telepracy
                                            Rząd przygotowuje poprawki do Kodeks pracy dotyczące telepracy. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zobowiązało się do uwzględnienia postulatów partnerów społecznych, w tym także uwag zgłaszanych przez Lewiatana w przekazywanym Radzie Ministrów projekcie nowelizacji ustawy.