agencji pośredniczących skierowaniu pracy granicą

  • 20.12.2006RPO w sprawie agencji pośredniczących w skierowaniu do pracy za granicą
    Jedną z głównych przyczyn powodujących komplikacje po stronie osób podejmujących pracę poza granicami Polski, jest wadliwe funkcjonowanie agencji zatrudnienia (głównie agencji pośredniczących w skierowaniu do pracy za granicą). Bardzo często okazuje się, że oferta legalnej pracy jest jedynie fikcją, a osoby wysyłane za granicę przez nierzetelnego pośrednika pozostają bez środków do życia. Na porządku dziennym jest też wprowadzanie w błąd klientów agencji, co do warunków pracy i płacy u zagranicznego pracodawcy.