Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

zakup gruntu księgowany koszty

  • 12.11.2009PKPiR krok po kroku – odcinek 6
    Rozpoczynamy dzisiaj rozważania dotyczące ewidencjonowania w podatkowej księdze przychodów i rozchodów różnego rodzaju kosztów. Rozpoczynamy od kosztów zakupu towarów i materiałów oraz kosztów ubocznych zakupu. Na zakończenie dzisiejszego odcinka prezentujemy kilka stanowisk organów podatkowych w odpowiedzi na indywidualne zapytania podatników, dotyczące często występujących problemów związanych z ewidencjonowaniem kosztów zakupu towarów.