Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

agencja restrukturyzacji

 • 06.05.2020Sporządzanie sprawozdania finansowego w czasie COVID-19
  Epidemia COVID-19 w Polsce przypadła w znacznej liczbie jednostek na „gorący” okres wywiązywania się z obowiązku sporządzania rocznych sprawozdań finansowych przez jednostki stosujące przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.  Biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia prawidłowej realizacji  tego obowiązku, w dniu 31 marca 2020 r. Minister Finansów wydał rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji.
 • 05.05.2020Sporządzanie sprawozdania finansowego w czasie COVID-19
  Epidemia COVID-19 w Polsce przypadła w znacznej liczbie jednostek na „gorący” okres wywiązywania się z obowiązku sporządzania rocznych sprawozdań finansowych przez jednostki stosujące przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.  Biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia prawidłowej realizacji  tego obowiązku, w dniu 31 marca 2020 r. Minister Finansów wydał rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji.
 • 21.04.2020Ustawa uzupełniająca pakiet Tarczy Antykryzysowej. Co zmienia?
  W życie weszła ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, która ma być uzupełnieniem dla pierwszej tarczy antykryzysowej. Ustawa dotyczy także kwestii podatkowych i zmienia regulacje odnoszące się m.in. do cen transferowych, organizacji pożytku publicznego (OPP) oraz kryptowalut.
 • 08.04.2020Uzupełnienie działań Tarczy Antykryzysowej
  Rada Ministrów przyjęła 7 kwietnia br. projekt ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. To kolejne kilkadziesiąt rozwiązań mających przeciwdziałać negatywnym skutkom społeczno-gospodarczym koronawirusa. Wykorzystanie środków budżetowych w walce ze skutkami epidemii oraz wsparcie instytucji publicznych i sektora prywatnego – to tylko niektóre z propozycji Ministerstwa Finansów.
 • 08.04.2020Uzupełnienie działań Tarczy Antykryzysowej
  Rada Ministrów przyjęła 7 kwietnia br. projekt ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. To kolejne kilkadziesiąt rozwiązań mających przeciwdziałać negatywnym skutkom społeczno-gospodarczym koronawirusa. Wykorzystanie środków budżetowych w walce ze skutkami epidemii oraz wsparcie instytucji publicznych i sektora prywatnego – to tylko niektóre z propozycji Ministerstwa Finansów.
 • 02.12.2015Obowiązek dokumentowania transakcji z podmiotem powiązanym
  Pytanie podatnika: Czy Spółka powinna sporządzać dokumentację cen transferowych także w odniesieniu do takich umów, w których kwoty do zapłaty nie osiągnęły limitu 30.000 EURO, jednakże wszystkie, zawarte w roku podatkowym, z tym samym podmiotem powiązanym transakcje, (suma należności wynikająca z wszystkich umów), dające się zaklasyfikować łącznie jako sprzedaż lub udostępnianie wartości niematerialnych i prawnych, przekroczyły ten limit?
 • 10.10.2014Ulgi podatkowe najczęstszą formą pomocy publicznej
  W ubiegłym roku w Polsce przedsiębiorcom udzielono pomocy publicznej wartej w sumie 21,4 mld zł – wynika z raportu opublikowanego przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). Pomoc kierowana była najczęściej w postaci dotacji oraz ulg podatkowych.
 • 09.07.2013Kontrole u przedsiębiorcy
  Interpelacja nr 17184 do ministra gospodarki w sprawie liczby kontroli w przedsiębiorstwach i praw przedsiębiorców wobec organów przeprowadzających kontrole
 • 18.10.2012PARP nauczy, jak zostać przedsiębiorcą
  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wydała nowy bezpłatny e-book pn. „Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą”. Informator ma pomóc przede wszystkim nowopowstającym firmom.
 • 26.09.2012Urzędników przybywa, wydatki rosną
  W ciągu ostatnich 5 lat zatrudnienie w centralnej administracji zwiększyło się o blisko 20 tys. osób, co kosztowało do tej pory już 10,5 mld zł. Wyraźnie wzrosła liczba osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych – to najważniejsze wnioski płynące z raportu Fundacji Republikańskiej pn. „Zatrudnienie w administracji rządowej – dynamika i koszty”.
 • 16.09.2011Rusza nowy program pomocy dla przedsiębiorców
  W wrześniu rusza program „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” w ramach działania 312, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Dotacje (maksymalnie 300 tys. zł) obejmują utworzenie lub rozwój przedsiębiorstwa na obszarach wiejskich.
 • 01.09.2011NIK o pomocy państwa dla spółek zbrojeniowych
  Nie wszystkie spółki przemysłu obronnego potrafiły wykorzystać pomoc z budżetu państwa. Choć, jak przyznaje NIK w najnowszym raporcie, część z nich przeszła restrukturyzację i ma obecnie silną pozycję w branży.
 • 04.04.2011Płatności bezpośrednie dla rolników – trwa nabór wniosków
  Ponad 103 tys. rolników złożyło do końca marca br. wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich za 2011 r. – poinformowała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. O wsparcie można się ubiegać do 16 maja br. Dopuszczalne jest także złożenie wniosku w terminie 25 dni kalendarzowych po tym terminie, czyli do 10 czerwca, jednak należna rolnikowi dopłata będzie w takich wypadkach pomniejszana o 1 procent za każdy dzień opóźnienia.  
 • 29.03.2011Fundusze unijne - dodatkowe środki dla młodych rolników
  Według nowelizacji rozporządzenia o podziale środków z Programu Operacyjnego Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, wszyscy wnioskodawcy z 2010 r., którzy spełniali warunki do przyznania premii dla młodych rolników, a otrzymali decyzje odmowne ze względu na brak środków, będą mogli skorzystać ze wsparcia, jeśli nadal spełniają wymagania określone w przepisach – ogłosiła Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.  
 • 23.02.2011Unijne fundusze dla wsi – ponad 100 mld zł
  101 mld zł wypłaciła Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach Wspólnej Polityki Rolnej od momentu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej w 2004 r. 68 mld zł pochodziło z budżetu Wspólnoty, a ponad 32 mld zł ze środków krajowych. Najważniejszym instrumentem wsparcia były dopłaty bezpośrednie – poinformowały resort rolnictwa i ARiMR.   
 • 14.02.2011Dopłaty dla rolników – rozdzielone 2/3 kwoty za 2010 r.
  Na konta bankowe ponad miliona rolników Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała już blisko 8,4 mld zł, czyli 65,6 proc. kwoty dopłat bezpośrednich za 2010 r. Ich wypłata potrwa do 30 czerwca. Po raz pierwszy wsparcie dla polskich rolników osiągnie poziom 100 proc. wysokości dopłat obowiązujących w piętnastu państwach tzw. starej UE.  
 • 28.01.2011Kredyty dla rolnictwa – ponad 30 mln w I kwartale
  W pierwszym kwartale 2011 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekaże 31,7 mln zł na dopłaty do oprocentowania kredytów inwestycyjnych i klęskowych planowanych do udzielenia rolnikom przez banki. Podmioty zainteresowane zaciągnięciem preferencyjnych kredytów mogą już składać w bankach wnioski kredytowe.  
 • 18.01.2011Unijne dopłaty dla rolnictwa: Blisko 6 mld do połowy stycznia
  W ciągu półtora miesiąca – w grudniu i przez dwa tygodnie stycznia – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach dopłat bezpośrednich za 2010 r. przekazała rolnikom ponad 5,7 mld zł. Wnioski o środki pochodzące z unijnego budżetu Wspólnej Polityki Rolnej złożyło w ubiegłym roku blisko 1,4 mln gospodarstw, pieniądze otrzymała już ponad połowa z nich.  
 • 10.01.2011Unijne fundusze dla wsi – wykorzystane blisko 20 mld zł
  Do 7 stycznia 2011 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała na bankowe konta rolników prawie 19,8 mld zł dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wysokość wypłaconych środków z lokuje Polskę na pierwszym miejscu wśród wszystkich krajów członkowskich UE pod względem wykorzystania wsparcia dla rolnictwa. Dla porównania w Niemczech wypłacono, w przeliczeniu na złotówki, o około 2,8 mld zł, a we Francji o 3,6 mld zł mniej niż w Polsce.  
 • 08.12.2010Dopłaty dla rolników: 3,5 mld w cztery dni
  Tegoroczne płatności bezpośrednie dla rolników są rekordowo wysokie – poinformował Tomasz Kołodziej, prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W ciągu czterech pierwszych dni ich realizacji na konta bankowe ponad 456 tys. rolników ARiMR przekazała prawie 3,5 mld zł.  Agencja rozpoczęła wypłatę 1 grudnia. Do uzyskania wsparcia jest uprawnionych blisko 1,4 mln rolników, którzy wiosną tego roku złożyli wnioski o dopłaty.  
 • 29.11.2010Fundusze unijne dla wsi: 2,4 mld zł na modernizację gospodarstw
  3 stycznia 2011 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpocznie przyjmowanie wniosków o przyznanie pomocy na modernizację gospodarstw rolnych. Nabór zostanie przeprowadzony w piętnastu województwach – będą z niego wyłączeni rolnicy z województwa wielkopolskiego, gdzie środki na ten cel zostały wykorzystane w 2007 i 2009 r. Korzystniejsze będą zasady ubiegania się o pomoc - główna zmiana dopuszcza możliwość składania jednego wniosku wspólnie przez kilku rolników. Do wykorzystania przewidziano około 2,39 mld zł.  
 • 23.11.2010ARiMR z akredytacją na udzielanie pomocy rolnikom poszkodowanym w powodzi
  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie odpowiedzialna za realizację działania „Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych” - przewiduje nowelizacja rozporządzenia ministra finansów w sprawie przyznania ARiMR akredytacji jako agencji płatniczej w zakresie uruchamiania środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji oraz Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich. Proponowany termin rozpoczęcia obowiązywania akredytacji to 10 grudnia 2010 roku.  
 • 19.11.2010Preferencyjne kredyty dla rolników: ARiMR dopłaci do odsetek
  W piątek 19 listopada weszło w życie znowelizowane rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie realizacji niektórych zadań ARiMR. Wprowadza ono korzystne dla rolników zmiany w zasadach udzielania kredytów rolniczych z dopłatą Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: wyższe dopłaty do oprocentowania, możliwość zawieszania przez banki spłaty rat kapitału oraz prawo do pomocy de minimis na nabycie udziałów lub akcji.  
 • 18.10.2010Unijne dopłaty dla rolników – 13 mld zł za 2010 r.
  Na dopłaty bezpośrednie dla polskich rolników za 2010 r. zostanie przeznaczona kwota około 3,2 mld euro, czyli prawie 13 mld zł – poinformowała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 70 proc. tej sumy rolnicy otrzymają z budżetu Unii Europejskiej, a pozostałe 30 proc. zostanie sfinansowane z budżetu krajowego. Stawki płatności bezpośrednich za ten rok będą przeliczane wg kursu 3,9847 zł za euro.
 • 23.09.2010Pomoc dla rolników poszkodowanych w powodzi – nabór od 30 września
  Około 4 tys. poszkodowanych gospodarstw będzie mogło skorzystać z pomocy w ramach działania  "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych", które pod koniec września uruchomi Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
 • 08.09.2010ARiMR: Rusza nabór dla indywidualnych przetwórców
  Od 9 września indywidualni przedsiębiorcy mogą składać wnioski o wsparcie z działania "Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej" Programu Operacyjnego Rozwój Obszarów Wiejskich 2007-2013 – poinformowała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
 • 24.08.2010Unijne środki dla wsi: Wyższe limity w tegorocznym naborze wniosków
  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa odnotowuje w tym roku rekordowe zainteresowanie naborem wniosków o przyznanie premii na ułatwianie startu młodym rolnikom. Duża popularność tej formy pomocy jest zaskoczeniem, ponieważ w naborach w 2008 i 2009 roku wniosków było znacznie mniej. Minister rolnictwa zdecydował więc, że tegoroczny limit środków zostanie podwojony i wyniesie 200 mln euro.
 • 30.07.2010Fundusze unijne: Za dwa tygodnie kolejny nabór w ARiMR
  12 sierpnia Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpocznie przyjmowanie wniosków o wsparcie z Programu Rozwój Obszarów Wiejskich 2007 - 2013 od przedsiębiorców z sektora rolno-spożywczego. Chodzi o pomoc na zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej. Wsparcie to jest skierowane do "mikroprzedsiębiorstw", małych i średnich firm, a także podmiotów, które zatrudniają mniej niż 750 pracowników lub osiągają dochód nieprzekraczający 200 mln euro rocznie.
 • 13.07.2010Unijne pieniądze dla wsi: ARiMR wypłaciła ponad 15,4 mld zł
  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przydzieliła 70 proc. środków przewidzianych do wypłaty za jej pośrednictwem w Programie Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Do beneficjentów trafiło już ponad 15,4 mld zł, a pozostałe już rozdysponowane środki są zaplanowane do wypłaty w ramach przyjętych przez ARiMR wieloletnich zobowiązań. Dotyczy to m.in. wypłat przyznanych w ubiegłych latach rent strukturalnych, corocznych dopłat do zalesień, wsparcia z programu rolnośrodowiskowego, a także płatności wynikających z zawartych do tej pory umów o dofinansowanie inwestycji realizowanych przez rolników i przedsiębiorców, które zostaną wypłacone przez ARiMR po ich wykonaniu i rozliczeniu.
 • 13.07.2010320 mln euro dla rybaków i armatorów
  Ponad 322 mln zł otrzymali rybacy i armatorzy statków rybackich, którzy podpisali z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa umowy o przyznanie wsparcia z Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" i wywiązali się z przyjętych zobowiązań.
 • 24.05.2010290 mln zł pomocy dla rybaków i armatorów
  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłaciła dotychczas ponad 290 mln zł rybakom i armatorom statków rybackich w ramach Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" (PO Ryby), którego budżet wynosi około 1 mld euro.
 • 18.05.2010Unijne dopłaty dla rolnictwa: Wnioski złożyło 1,3 mln gospodarstw
  W poniedziałek 17 maja upłynął podstawowy termin składania wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich za 2010 r. Według wstępnych danych, biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjęły ponad 1 mln 311 tys. wniosków. Liczba ta będzie większa, ponieważ część rolników wysyła dokumenty pocztą i w ciągu najbliższych dni dotrą one do ARiMR. Wszyscy, którzy zdążyli złożyć wnioski w podstawowym terminie, mogą liczyć na otrzymanie dopłat w pełnej wysokości.
 • 28.04.2010Dopłaty bezpośrednie: ARiMR ponagla rolników
  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaapelowała rolników o szybsze składanie wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich za 2010 r. Do 26 kwietnia potencjalni beneficjenci pomocy złożyli tylko 407 tys. wniosków. ARiMR spodziewa się, że do biur powiatowych wpłynie ich jeszcze prawie milion. Czasu na osobiste złożenie lub wysłanie wniosków pocztą jest coraz mniej, ponieważ podstawowy termin upływa w tym roku 17 maja. Rolnicy mogą co prawda składać wnioski do 25 dni kalendarzowych po tym terminie, czyli do 11 czerwca 2010 r., ale w takich przypadkach należna im płatność będzie pomniejszana o 1 proc. za każdy dzień roboczy opóźnienia.
 • 12.03.2010BCC: Prywatyzacja powinna zostać zakończona do 2011 r.
  Trzeba zakończyć żywot resortu Skarbu Państwa i koniecznie zlikwidować lub zmienić formułę działania Agencji Rozwoju Przemysłu; instytucje te staną się zbędne jeśli szybko zostanie dokończony proces prywatyzacji – przekonuje Business Centre Club. Zdaniem organizacji przedsiębiorców, państwowy majątek powinien zostać sprzedany do końca 2011 r., ponieważ społeczne koszty prywatyzacji są wysokie i przedłużanie tego procesu naraża gospodarkę na dalsze niepotrzebne wydatki.
 • 11.03.2010Ruszyły wypłaty dla gospodarstw niskotowarowych
  Do gospodarstw niskotowarowych zaczęło płynąć unijne wsparcie przewidziane na ten rok. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przystąpiła do wypłacania IV i V raty pomocy. Dotychczas zrealizowano płatności na kwotę ponad 18 mln zł.
 • 23.02.201090 proc. rolników otrzymało płatności za 2009 rok
  Od 19 stycznia do 18 lutego tego roku na konta bankowe blisko 520 tys. rolników wpłynęło blisko 4,6 mld zł z tytułu dopłat bezpośrednich – poinformowała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Łącznie z płatnościami zrealizowanymi w grudniu, ARiMR wypłaciła do tej pory ponad 10,7 mld zł. Dopłaty obszarowe otrzymało już blisko 1,27 mln rolników, czyli ponad 90 proc. uprawnionych, którzy złożyli wnioski w 2009 r.
 • 04.02.2010Zezwolenia na koncentrację
  Przejęcie spółki Polmozbyt Jelcz przez Agencję Rozwoju Przemysłu oraz przedsiębiorstwa Agrifirm przez Cehave nie naruszy konkurencji na terenie Polski – uznała prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i wydała decyzje zezwalające na koncentracje przedsiębiorców.
 • 02.02.2010Rolnictwo otrzymało już 12 mld zł wsparcia z PROW 2007–2013
  Rolnicy, przetwórcy żywności i inni beneficjenci działający na terenach wiejskich otrzymali do tej pory blisko 12 mld zł pomocy finansowej z Programu Operacyjnego Rozwój Obszarów Wiejskich 2007 - 2013 r. Tylko w styczniu tego roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłaciła prawie 600 mln zł.
 • 02.02.2010¾ uprawnionych otrzymało płatności obszarowe za 2009 r.
  Dopłaty obszarowe otrzymało już ponad 1 mln 70 tys. rolników, spośród blisko 1,4 mln uprawnionych, którzy złożyli wnioski w 2009 r. – podała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Łącznie z płatnościami zrealizowanymi w grudniu, Agencja wypłaciła do tej pory blisko 8,9 mld zł. Od 19 do 28 stycznia br. ARiMR przekazała ponad 2,7 mld zł na konta bankowe przeszło 324 tys. rolników. 
 • 22.01.2010ARiMR wznowiła przekazywanie dopłat uprawnionym rolnikom
  Po wstrzymaniu na początku stycznia realizacji wniosków o dopłaty bezpośrednie z powodu przeniesienia przez Ministerstwo Finansów rachunku wypłat do Banku Gospodarstwa Krajowego, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wznowiła przekazywanie pieniędzy na konta rolników. Wcześniej - do końca grudnia ubiegłego roku - płatności bezpośrednie 2009 otrzymało 745 tys. rolników, do których trafiło blisko 6,2 mld zł.
 • 07.01.2010UOKiK zezwala na koncentracje
  Zgodę na pięć transakcji połączeń przedsiębiorstw wydał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Na podstawie jednej z nich Agencja Rozwoju Przemysłu może przejąć Kopalnię Soli Kłodawa. Pozostałe cztery porozumienia dotyczą przedsiębiorstw działających na rynkach: motoryzacyjnym, budowy dróg, sprzedaży napojów oraz wydawniczym.
 • 04.12.2009Dwa miliardy w trzy dni
  Blisko 200 tys. rolników otrzymało w ciągu trzech pierwszych dni realizacji dopłat bezpośrednich za 2009 r. ponad 2 mld złotych – poinformowała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Na realizację płatności za ten rok przewidziano łącznie około 12,6 mld zł, czyli o ponad 30 proc. więcej niż w 2008 r. ARiMR zaplanowała, że jeszcze w grudniu tegoroczne płatności otrzyma około miliona uprawnionych rolników.
 • 30.11.2009Płatność energetyczna: Upływa termin składania dokumentów
  Jak informuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 30 listopada upływa termin na dostarczenie dokumentów niezbędnych do otrzymania płatności energetycznej. Rolnicy, którzy złożyli wniosek o przyznanie płatności do upraw roślin energetycznych i dostarczyli je do podmiotu skupującego lub pierwszej jednostki przetwórczej między 16 sierpnia a 20 listopada br., mają do końca listopada czas na przedstawienie oświadczenia potwierdzającego taką dostawę.
 • 17.11.2009300 mln zł dla sektora rolno-spożywczego
  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła przyjmowanie wniosków o wsparcie przedsiębiorców i przetwórców z sektora rolno-spożywczego. Do rozdysponowania w 2009 r., w ramach uzupełniającego naboru, jest jeszcze ponad 300 mln zł. W pierwszej kolejności o taką pomoc mogą się ubiegać grupy producentów rolnych, grupy i organizacje producentów owoców i warzyw oraz utworzone przez nie podmioty.
 • 16.11.2009ARiMR: Ponad połowa uprawnionych otrzymała dopłaty ONW
  Ponad 390 tys. rolników, czyli ponad połowa spośród około 750 tys. uprawnionych otrzymała już dopłaty z tytułu gospodarowania na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW). Na ich konta bankowe wpłynęło łącznie ponad 597 mln zł. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w 2009 r. wyda na ten cel w sumie około 1,3 mld zł.
 • 09.11.2009O 3 mld zł więcej dla rolników
  Polscy rolnicy mogą otrzymać za rok 2009 ponad 12,5 mld zł płatności bezpośrednich, czyli o ponad 3 mld zł więcej niż w ubiegłym roku – poinformowała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. ARiMR opublikowała stawki dopłat obowiązujących w tym roku. Wynikają one z rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi podpisanego w ubiegłym tygodniu.
 • 29.10.2009ARiMR wypłaciła ponad 10 mld z PROW 2007-2013
  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do 27 października wypłaciła łącznie ponad 10 mld zł rolnikom i przetwórcom żywności z Programu Operacyjnego Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, a do końca tego roku zamierza przekazać beneficjentom dalsze około 2,2 mld zł. Tempo wypłat pieniędzy jest znacznie wyższe niż w dwóch poprzednich latach: w 2007 r. Agencja wypłaciła jedynie około 180 mln, a w tym wypłacona kwota wyniesie 8 mld zł.
 • 19.10.2009ARiMR: Rolnicy nie będą zwracać dopłat z powodu braku fotomap
  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zapewniła, że rolnicy nie będą musieli zwracać  środków otrzymanych z tytułu płatności bezpośrednich, rolnośrodowiskowych oraz dopłat do obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW), które zostały im przyznane w 2005 i 2006 roku, kiedy to nie był kompletny system identyfikacji działek rolnych (LPIS) dla całego kraju.
 • 28.09.2009Wypłaty z PROW 2007-2013 sięgnęły 9,4 mld zł
  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłaciła rolnikom i przetwórcom żywności łącznie blisko 9,4 mld zł, a do końca tego roku zamierza przekazać beneficjentom dalsze 3 mld zł z Program Operacyjnego Rozwój Obszarów Wiejskich. Tempo wypłat pieniędzy stale rośnie - o ile w 2007 r. ARiMR wypłaciła jedynie około 180 mln w zł, to w roku ubiegłym było już około 4,5 mld.
 • 15.09.2009Preferencyjne kredyty dla rolnictwa wciąż dostępne
  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina, że dopłaca do oprocentowania preferencyjnych kredytów inwestycyjnych i klęskowych dla rolników. Do końca lipca tego roku 8 banków współpracujących z ARiMR otrzymało ponad 37 mln zł na dopłaty do oprocentowania nowo udzielanych kredytów inwestycyjnych.

[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] następna strona »