Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

nip-3

 • 14.09.2016Podatki 2016: Wymiana danych między ZUS i MF będzie szersza
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Ministerstwo Finansów będą mogły w większym stopniu wymieniać ze sobą informacje – wynika z przygotowanego przez klub parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości projektu nowelizacji. Przekazywane dane mają służyć m.in. tworzeniu analiz i prognoz, a także zwiększeniu skuteczności poboru podatków oraz składek. Nowela powinna wejść w życie jeszcze w 2016 r. 
  • 13.09.2016Podatki 2016: Wymiana danych między ZUS i MF będzie szersza 
   Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Ministerstwo Finansów będą mogły w większym stopniu wymieniać ze sobą informacje – wynika z przygotowanego przez klub parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości projektu nowelizacji. Przekazywane dane mają służyć m.in. tworzeniu analiz i prognoz, a także zwiększeniu skuteczności poboru podatków oraz składek. Nowela powinna wejść w życie jeszcze w 2016 r. 
   • 07.09.2016Odliczenie VAT z faktury bez numeru NIP nabywcy
    Pytanie: Sprzedawca (dostawca energii) wystawia faktury, na których nie podaje mojego numeru NIP. Inne elementy faktury spełniają wymogi ustawy o VAT, a pozostałe dane są prawidłowe i pozwalają na określenie kto jest nabywcą. Czy faktura dokumentująca zakup związany z działalnością opodatkowaną wystawiona bez numeru NIP nabywcy daje możliwość odliczenia podatku naliczonego?
    • 06.09.2016Odliczenie VAT z faktury bez numeru NIP nabywcy
     Pytanie: Sprzedawca (dostawca energii) wystawia faktury, na których nie podaje mojego numeru NIP. Inne elementy faktury spełniają wymogi ustawy o VAT, a pozostałe dane są prawidłowe i pozwalają na określenie kto jest nabywcą. Czy faktura dokumentująca zakup związany z działalnością opodatkowaną wystawiona bez numeru NIP nabywcy daje możliwość odliczenia podatku naliczonego?
     • 22.08.2016JPK w praktyce. Czy ujmować faktury zakupowe?
      Czy w strukturze JPK_FA muszą być ujmowane faktury zakupowe?
      • 10.08.2016JPK w praktyce. Czy ujmować faktury zakupowe?
       Czy w strukturze JPK_FA muszą być ujmowane faktury zakupowe?
       • 05.08.2016Kasy fiskalne. Wymiana modułu pamięci i ponowna rejestracja
        Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawczyni może używać dotychczasowej kasy fiskalnej po zakończeniu pracy kasy w trybie fiskalnym, wyrejestrowaniu jej, wymianie modułu pamięci i ponownym jej zarejestrowaniu? Czy Wnioskodawczyni będzie musiała dokonać zwrotu odliczenia od podatku w kwocie 700 zł również wtedy, gdy będzie używać dotychczasowej kasy, ale z wymienionym modułem pamięci? Czy w przypadku konieczności zwrotu 700 zł Wnioskodawczyni uzyska prawo do odliczenia lub zwrotu kosztów wymiany modułu lub kupna nowej kasy ponownie?
        • 26.07.2016NSA. Wyrok dla kontrahenta jest podstawą zakwestionowania prawa do odliczenia VAT
         Z uzasadnienia: Art. 11 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, stanowiąc o związaniu sądu administracyjnego ustaleniami prawomocnego wyroku skazującego co do popełnienia przestępstwa, nie odnosi tego związania tylko do wyroku skazującego podatnika, będącego stroną danego postępowania podatkowego, a następnie sądowoadministracyjnego. Oznacza to, że tego rodzaju wyrokiem sąd administracyjny jest związany także co do ustaleń dotyczących popełnienia przestępstwa przez inne osoby. Zatem, przesądzenie wyrokiem karnym, że zakwestionowane faktury poświadczają nieprawdę co do zaistnienia operacji gospodarczych, wiąże organy i sąd administracyjny.
         • 22.07.2016Stosowanie kasy fiskalnej w przypadku ponownego rozpoczęcia działalności
          Pytanie podatnika: W marcu Wnioskodawczyni zlikwidowała działalność gospodarczą. W kwietniu złożyła wniosek o ponowne zarejestrowanie działalności, z datą rozpoczęcia od 1 grudnia br., pod tym samym numerem REGON i NIP. Czy Wnioskodawczyni może używać dotychczasowej kasy fiskalnej po zakończeniu pracy kasy w trybie fiskalnym, wyrejestrowaniu jej w urzędzie skarbowym, wymianie modułu pamięci i ponownym zarejestrowaniu jej w urzędzie skarbowym? Czy będzie musiała dokonać zwrotu odliczenia od podatku w kwocie 700 zł? Czy w przypadku konieczności zwrotu 700 zł Wnioskodawczyni uzyska prawo do odliczenia lub zwrotu kosztów wymiany modułu lub kupna nowej kasy ponownie?
          • 22.07.2016Śmierć przedsiębiorcy a obowiązek sporządzenia spisu z natury przez spadkobierców
           Pytanie podatnika: W maju 2016 r. zmarł prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, będący czynnym podatnikiem podatku VAT. Dzieci spadkodawcy zamierzają przyjąć spadek na podstawie poświadczenia dziedziczenia. Żaden ze spadkobierców nie zamierza kontynuować prowadzonej przez spadkodawcę działalności. Czy zakres odpowiedzialności spadkobierców obejmuje obowiązek uiszczenia podatku należnego wynikającego z niesprzedanych towarów i środków trwałych zmarłego podatnika?
           • 12.07.2016Wydatki na zakup garażu w kosztach działalności
            Pytanie podatnika: Wnioskodawca zakupił mieszkanie, z przeznaczeniem jego części do prowadzenia działalności gospodarczej oraz osobno nabył miejsce parkingowe w hali garażowej. Miejsce to stanowi odrębny od lokalu mieszkalnego przedmiot nabycia, zakupione zostało w drodze odrębnej umowy. Wykorzystywane jest wyłącznie w prowadzonej działalności oraz przechowywany jest tam samochód, będący środkiem trwałym działalności. Czy zakup miejsca parkingowego w hali garażowej można zaliczyć w koszty działalności?
            • 05.07.2016Zwolnienie podmiotowe w VAT. Przychody z samodzielnej działalności i spółki cywilnej
             Pytanie podatnika: Czy przychody z działalności indywidualnej i przychody ze spółki cywilnej sumują się w zakresie limitu zwolnienia podmiotowego od VAT oraz czy biorąc pod uwagę przychody w 2015 r. w dalszym ciągu Wnioskodawca może być zwolniony podmiotowo od VAT?
             • 30.06.2016Sukcesja w firmie – MR szykuje całkiem nową ustawę
              W resorcie rozwoju trwają prace nad projektem nowej ustawy, która ma kompleksowo uregulować sprawy dotyczące sukcesji przedsiębiorstwa osoby fizycznej. Nowe regulacje mają w szczególności ułatwić sukcesję w przedsiębiorstwach rodzinnych.
              • 27.06.2016Odliczenie VAT od zakupu na raty aparatu fotograficznego
               Pytanie podatnika: Czy jest Pani upoważniona do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu aparatu fotograficznego?
               • 24.06.2016Zwrot VAT za materiały budowlane: Co należy rozumieć pod pojęciem powierzchni użytkowej?
                Pytanie podatnika: Czy w ww. ustawie do powierzchni użytkowej, na podstawie której możliwe jest odliczenie podatku na materiały budowlane, wlicza się również powierzchnia pomocnicza (schowki, garaż, pralnia, suszarnia i kotłownia). Jeżeli tak, to czy w przypadku, gdy powierzchnia użytkowa budowanego domu przekracza 100 m2 możliwe jest obliczenie zwrotu podatku proporcjonalnie do powierzchni całkowitej? Jaka jest zasada obmiaru powierzchni użytkowej i kto wykonuje pomiary?
                • 17.06.2016Skutki w PIT postawienia do dyspozycji świadczeń po zmarłym pracowniku
                 Pytanie podatnika: Zmarła pracownica Wnioskodawcy. Do rozliczenia z tytułu stosunku pracy po śmierci pracownicy pozostał zasiłek chorobowy i ekwiwalent za niewykorzystany urlop, a nadto odprawa pośmiertna. Czy wobec braku danych identyfikacyjnych i kontaktowych osoby uprawnionej do odbioru ww. świadczeń prawidłowym było wyodrębnienie tychże należności z majątku spółki i postawienie ich do dyspozycji uprawnionego? Czy należy od ww. świadczeń obliczyć, pobrać i wpłacić zaliczki na PIT? Jak przy braku danych identyfikacyjnych i kontaktowych podatnika wypełnić PIT-11? Czy należności te można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?
                 • 10.06.2016W przypadku dwóch form działalności wystarczy jedna kasa
                  Pytanie podatnika: Czy w związku z istnieniem dwóch firm na nazwisko Wnioskodawczyni - ten sam NIP - Wnioskodawczyni ma zakupić drugą kasę fiskalną, a jeśli tak, czy przysługuje jej dofinansowanie za zakup drugiej kasy?
                  • 07.06.2016Dokumentowanie prawa do zasiłku macierzyńskiego
                   Dowodem stanowiącym podstawę przyznania i wypłaty zasiłku macierzyńskiego za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego jest:  zaświadczenie lekarskie wystawione na zwykłym druku określające przewidywaną datę porodu – za okres przed porodem;  odpis skrócony aktu urodzenia dziecka lub jego kopia potwierdzona przez płatnika składek albo przez ZUS za zgodność z oryginałem – za okres od dnia porodu.
                   • 06.06.2016Czy bilet parkingowy można traktować jak paragon?
                    Pytanie podatnika: Czy bilet parkingowy generowany przez elektroniczny system powinien mieć znamiona paragonu fiskalnego? Czy na bilecie parkingowym winna być informacja o naliczonym podatku VAT?
                    • 03.06.2016Dokumentowanie prawa do zasiłku macierzyńskiego
                     Dowodem stanowiącym podstawę przyznania i wypłaty zasiłku macierzyńskiego za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego jest:  zaświadczenie lekarskie wystawione na zwykłym druku określające przewidywaną datę porodu – za okres przed porodem;  odpis skrócony aktu urodzenia dziecka lub jego kopia potwierdzona przez płatnika składek albo przez ZUS za zgodność z oryginałem – za okres od dnia porodu.
                     • 03.06.2016Wyłudzenia VAT. Przez opieszałość organów cierpią uczciwi przedsiębiorcy
                      Interpelacja nr 2758 do ministra finansów w sprawie podatku VAT w handlu towarami
                      • 27.05.2016Rejestracja sprzedaży w czasie rzeczywistym. Przedsiębiorców czekają spore wydatki?
                       Interpelacja nr 2945 do ministra finansów w sprawie transakcji handlowych on-line
                       • 27.05.2016Rejestracja sprzedaży w czasie rzeczywistym. Przedsiębiorców czekają spore wydatki?
                        Interpelacja nr 2945 do ministra finansów w sprawie transakcji handlowych on-line
                        • 20.05.2016Korekta błędnych danych nabywcy na fakturze a moment rozliczenia VAT
                         Pytanie podatnika: Czy w sytuacji, gdy w ekonomicznym sensie korygowany jest błąd dotyczący nabywcy (na wniosek nabywcy) czy Wnioskodawca powinien wyłącznie raz efektywnie zadeklarować kwotę VAT od sprzedaży towaru, w związku z którą dokonywana jest faktura korygująca „do zera”, a następnie wystawiana kolejna faktura z poprawioną nazwą/adresem nabywcy tego towaru? Czy Wnioskodawca zobowiązany jest do zadeklarowania VAT stosownie do daty dokonania sprzedaży udokumentowanej fakturą pierwotną?
                         • 06.05.2016Wydatki udokumentowane paragonami w kosztach uzyskania przychodu
                          Pytanie podatnika: Wnioskodawca zajmuje się badaniami rynku i opinii. W odpowiedzi na zapotrzebowanie klientów firma planuje wprowadzić ofertę badań „tajemniczego klienta”. Z uwagi na fakt, że „tajemniczy klient” powinien pozostać anonimowy nie powinien do usługi prosić o fakturę, gdyż taka prośba stwarza ryzyko ujawnienia go jako „tajemniczego klienta”. Dokonując zakupu usługi/towaru pobiera zatem paragon. Czy Wnioskodawca może taki paragon potraktować jako koszt uzyskania przychodu w pełnej wysokości?
                          • 05.05.2016Czy paragon to faktura uproszczona?
                           Pytanie podatnika: Czy „Spółka” może potraktować paragon jako fakturę (zgodnie z uproszczeniem zawartym w art. 106e ust. 5 pkt 3) i na tej podstawie obniżyć kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tego paragonu wynikającego?
                           • 27.04.2016Wniosek do uzyskania zasiłku opiekuńczego będzie uproszczony
                            Interpelacja nr 2198 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie formularzy ZUS Z-15 w przypadku choroby dziecka do lat 14
                            • 27.04.2016Umieszczanie na fakturach jedynie nazwy skróconej spółki
                             Pytanie podatnika: Czy w świetle ustawy podatku od towarów i usług spółka cywilna, w której wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne będzie mogła umieszczać na wystawianych fakturach jedynie nazwę skróconą spółki, bez imion i nazwisk wszystkich wspólników?
                             • 22.04.2016Odliczenie VAT od rat leasingowych zapłaconych w okresie zawieszenia działalności
                              Pytanie podatnika: Czy jeżeli Wnioskodawca zlikwiduje działalność gospodarczą bez jej wcześniejszego odwieszenia, to zachowuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego od rat leasingowych opłaconych w okresie zawieszenia działalności, zgodnie z art. 86 ustawy o VAT?
                              • 22.04.2016Podatki 2016: Wzór nowej informacji FAT-1
                               W Dzienniku Ustaw opublikowano nowe rozporządzenie, które dotyczy wzoru, formatu oraz trybu przekazywania informacji o amerykańskich rachunkach raportowanych. Przepisy określają wzór nowej informacji FAT-1. Do jej składania zobowiązane będą instytucje finansowe.
                               • 01.04.2016Uwzględnianie w swoich rozliczeniach faktur wystawionych na poprzednika prawnego
                                Z tym dylematem mierzą się niejednokrotnie podatnicy, którzy zmienili formę prawną, przejęli inny podmiot (podatnika), nabyli przedsiębiorstwo lub zorganizowaną część przedsiębiorstwa albo się podzielili. Nie wszyscy kontrahenci zaś nadążyli za tymi zmianami lub też nie mają technicznej możliwości wystawienia faktury korygującej na inny podmiot niż ten, na który była wystawiona faktura pierwotna. Zatem czy następca prawny może uwzględnić fakturę, czy fakturę korygującą, która jest wystawiona poniekąd na inny podmiot? A może musi dopełnić jakichś formalności? Jest to niezwykle istotne, szczególnie w sytuacji, gdy korekta zwiększa podatek naliczony.
                                • 30.03.2016MF: Rozlicz swój PIT najprościej, jak tylko można. Skorzystaj z PFR
                                 Czy wiesz, że wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe (PFR) to najłatwiejszy sposób na rozliczenie rocznego zeznania podatkowego? Urząd skarbowy wprowadza tam już twoje dane, a ty je tylko uzupełniasz, jeśli potrzebujesz. Na dodatek możesz się rozliczyć zarówno indywidualnie, jak też wspólnie z małżonkiem. Złóż PIT-37 lub 38 szybko, prosto i unikając błędów.
                                 • 21.03.2016Faktury i faktury korygujące wystawione na poprzednika prawnego
                                  Z tym dylematem mierzą się niejednokrotnie podatnicy, którzy zmienili formę prawną, przejęli inny podmiot (podatnika), nabyli przedsiębiorstwo lub zorganizowaną część przedsiębiorstwa czy też podzielili się. Nie wszyscy kontrahenci zaś nadążyli za tymi zmianami lub nie mają technicznej możliwości wystawienia faktury korygującej na inny podmiot niż ten, na który była wystawiona faktura pierwotna. Zatem czy następca prawny może uwzględnić fakturę lub fakturę korygującą, która jest wystawiona poniekąd na inny podmiot? A może musi dopełnić jakichś formalności? Jest to niezwykle istotne, szczególnie w sytuacji, gdy korekta zwiększa podatek naliczony.
                                  • 18.03.2016Faktury i faktury korygujące wystawione na poprzednika prawnego
                                   Z tym dylematem mierzą się niejednokrotnie podatnicy, którzy zmienili formę prawną, przejęli inny podmiot (podatnika), nabyli przedsiębiorstwo lub zorganizowaną część przedsiębiorstwa czy też podzielili się. Nie wszyscy kontrahenci zaś nadążyli za tymi zmianami lub nie mają technicznej możliwości wystawienia faktury korygującej na inny podmiot niż ten, na który była wystawiona faktura pierwotna. Zatem czy następca prawny może uwzględnić fakturę lub fakturę korygującą, która jest wystawiona poniekąd na inny podmiot? A może musi dopełnić jakichś formalności? Jest to niezwykle istotne, szczególnie w sytuacji, gdy korekta zwiększa podatek naliczony.
                                   • 07.03.2016Krok po kroku, czyli jak rozliczyć PIT za 2015 r.
                                    Przygotowania do rocznego rozliczenia podatku powinniśmy zacząć od ustalenia, z jakiego źródła osiągnęliśmy przychody w danym roku podatkowym. Źródło osiągniętego przychodu oraz sposób jego opodatkowania decyduje bowiem o rodzaju zeznania, na którym powinniśmy się rozliczyć. Może się również okazać, że w danym roku osiągnęliśmy przychody z kilku źródeł (różnego rodzaju), opodatkowane według odmiennych zasad, co może skutkować koniecznością złożenia więcej niż jednego zeznania. W zakresie opodatkowania dochodów (przychodów) osób fizycznych obowiązują następujące formularze zeznań rocznych: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39.
                                    • 04.03.2016Krok po kroku, czyli jak rozliczyć PIT za 2015 r.
                                     Przygotowania do rocznego rozliczenia podatku powinniśmy zacząć od ustalenia, z jakiego źródła osiągnęliśmy przychody w danym roku podatkowym. Źródło osiągniętego przychodu oraz sposób jego opodatkowania decyduje bowiem o rodzaju zeznania, na którym powinniśmy się rozliczyć. Może się również okazać, że w danym roku osiągnęliśmy przychody z kilku źródeł (różnego rodzaju), opodatkowane według odmiennych zasad, co może skutkować koniecznością złożenia więcej niż jednego zeznania. W zakresie opodatkowania dochodów (przychodów) osób fizycznych obowiązują następujące formularze zeznań rocznych: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39.
                                     • 04.03.2016Czas prowadzenia kontroli u przedsiębiorców
                                      Interpelacja nr 882 do ministra finansów w sprawie kontroli przeprowadzanych przez urzędy skarbowe
                                      • 05.02.2016Podatki 2016: Polscy handlowcy krytycznie o projekcie podatku od sprzedaży
                                       Wprowadzenie podatku od sprzedaży detalicznej w formie, jaką przedstawił w swoim projekcie resort finansów, uderzy najmocniej nie w zagraniczne sieci, ale w polskich małych i średnich przedsiębiorców – ostrzega Polska Izba Handlu (PIH). Polscy handlowcy szczególnie mocno krytykują plany objęcia nowym podatkiem sieci działających w systemie franczyzy.
                                       • 04.02.2016Wystawianie faktur korygujących przez następcę prawnego
                                        Pytanie podatnika: Czy jest możliwość wystawiania faktur korygujących przez Spółkę powstałą w wyniku przekształcenia Spółdzielni pracy do faktur wystawionych przez Spółdzielnię pracy przed dniem przekształcenia?
                                        • 12.01.2016Podatki 2016: Branża handlowa liczy na sprawiedliwy podatek od marketów
                                         Rozmowy w ramach konsultacji z rządem Beaty Szydło pozwalają mieć nadzieję na to, że tzw. podatek od wielkopowierzchniowego handlu detalicznego będzie daniną sprawiedliwą - twierdzi Polska Izba Handlu (PIH). Nowy podatek najprawdopodobniej nie będzie uzależniony od kryterium powierzchni. 
                                         • 11.01.2016Podatki 2016: Branża handlowa liczy na sprawiedliwy podatek od marketów
                                          Rozmowy w ramach konsultacji z rządem Beaty Szydło pozwalają mieć nadzieję na to, że tzw. podatek od wielkopowierzchniowego handlu detalicznego będzie daniną sprawiedliwą – twierdzi Polska Izba Handlu (PIH). Nowy podatek najprawdopodobniej nie będzie uzależniony od kryterium powierzchni. 
                                          • 08.01.2016Ulga na złe długi. Wydruk ze strony MF potwierdzeniem zarejestrowania dłużnika jako podatnika VAT
                                           Pytanie podatnika: Czy wydruk komunikatu z strony internetowej Ministerstwa Finansów wygenerowany w ramach usługi „Sprawdzenie statusu podmiotu w VAT”, który określa, że dłużnik jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny, jest wystarczające dla spełnienia przesłanki zawartej w art. 89a ust. 2 pkt 3 lit. a, a więc potwierdzenia, że dłużnik jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny?
                                           • 17.12.2015Czy wystawienie noty korygującej jest obowiązkowe?
                                            Pytanie podatnika: Czy nabywca towarów/usług, jeśli jego dane adresowe podane na fakturze są nieprawidłowe może odmówić wystawienia noty korygującej? Czy sprzedawca towarów/usług w razie wystawienia faktury z nieprawidłowymi danymi adresowymi nabywcy ma obowiązek wystawienia faktury korygującej z prawidłowymi danymi nabywcy w tym prawidłowymi danymi adresowymi?
                                            • 09.12.2015Podatki 2016: Nowe przepisy ws. informacji o amerykańskich rachunkach
                                             Ministerstwo Finansów opublikowało projekt rozporządzenia ws. wzoru informacji o amerykańskich rachunkach raportowanych oraz formatu jej przekazywania. Rozporządzenie określi wzór informacji FAT-1, która będzie składana przez zobowiązane do tego instytucje finansowe. Rozporządzenie wejdzie w życie 1 stycznia 2016 r. 
                                             • 02.12.2015Podatki 2016: Nowe wzory formularzy NIP
                                              Z początkiem 2016 r. modyfikacji ulegną wzory formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych oraz aktualizacyjnych NIP. Zmiany obejmą m.in. zakres zgłaszanych danych - dodane zostaną pola, gdzie wskazywana ma być przewidywana liczba zatrudnionych. 
                                              • 01.12.2015Podatki 2016: Nowe wzory formularzy NIP
                                               Z początkiem 2016 r. modyfikacji ulegną wzory formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych oraz aktualizacyjnych NIP. Zmiany obejmą m.in. zakres zgłaszanych danych – dodane zostaną pola, gdzie wskazywana ma być przewidywana liczba zatrudnionych. 
                                               • 30.11.2015Podatki 2016: PIH apeluje o konsultacje ws. podatku od hipermarketów
                                                Projekt zakładający wprowadzenie podatku obrotowego od sklepów wielkopowierzchniowych powinien być szeroko konsultowany z przedstawicielami handlu w Polsce – uważa Polska Izba Handlu (PIH). Organizacja apeluje o przemyślane podejście do kwestii nowego podatku i rozważenie postulatów handlowców.
                                                • 23.11.2015Właściwość miejscowa organu kontroli skarbowej
                                                 TEZA: Ustalenie właściwości miejscowej organu kontroli skarbowej, na dzień wszczęcia postępowania kontrolnego (art. 9a ust. 2 i 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej; Dz. U. z 2011 r., Nr 41, poz. 214 z późn. zm.) następuje według miejsca zamieszkania kontrolowanego wskazanego w zgłoszeniu identyfikacyjnym (art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej; Dz. U. z 2011 r., Nr 41, poz. 214 z późn. zm.). Miejsce zamieszkania kontrolowanego podlega weryfikacji tylko wówczas, jeżeli w dacie wszczęcia postępowania kontrolnego organ kontroli skarbowej posiadał informacje o jego zmianie.
                                                 • 13.11.2015Błędy na fakturze a prawo do odliczenia VAT
                                                  Pytanie podatnika: Czy Spółka ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy VAT na podstawie faktur dokumentujących nabycie towarów bądź usług podlegających opodatkowaniu i zawierających błędy mniejszej wagi, tj. błędy inne niż błędy w pozycjach faktury wskazanych w art. 106e ust. 1 pkt 8-15 ustawy VAT? Czy konieczne jest wystawienie noty korygującej do faktur zawierających ww. błędy niezależnie od tego czy faktura dotyczy nabycia objętego podatkiem VAT bądź niepodlegającego opodatkowaniu lub zwolnionego?
                                                 • « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] . [ 11 ] . [ 12 ] . [ 13 ] ... [ 22 ] następna strona »