Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

biuro maklerskie

 • 13.03.2020PIT za 2019: Opodatkowanie dochodów małoletnich dzieci
  Podatnicy (rezydenci i nierezydenci), którzy wychowują małoletnie dzieci (lub dziecko), zarówno własne, jak i przysposobione, powinni dochody tych dzieci podlegające opodatkowaniu na terytorium Polski (w tym dochody zagraniczne) doliczyć do własnych dochodów wykazanych w zeznaniu rocznym, o ile przysługuje im prawo pobierania pożytków ze źródeł przychodów dzieci.    Zasada ta nie dotyczy:  dochodów z pracy dzieci,  stypendiów,  dochodów z przedmiotów oddanych im do swobodnego użytku.  Do dochodów rodziców dolicza się tylko te dochody, które dziecko uzyskało przed osiągnięciem pełnoletności.
  • 12.03.2020PIT za 2019: Opodatkowanie dochodów małoletnich dzieci
   Podatnicy (rezydenci i nierezydenci), którzy wychowują małoletnie dzieci (lub dziecko), zarówno własne, jak i przysposobione, powinni dochody tych dzieci podlegające opodatkowaniu na terytorium Polski (w tym dochody zagraniczne) doliczyć do własnych dochodów wykazanych w zeznaniu rocznym, o ile przysługuje im prawo pobierania pożytków ze źródeł przychodów dzieci.  Zasada ta nie dotyczy:  dochodów z pracy dzieci,  stypendiów,  dochodów z przedmiotów oddanych im do swobodnego użytku.  Do dochodów rodziców dolicza się tylko te dochody, które dziecko uzyskało przed osiągnięciem pełnoletności.
   • 13.01.2020Prosta spółka akcyjna (PSA) – nowe możliwości od 1.03.2020 r.
    Od 1 marca 2020 r. będzie można skorzystać z nowej formy prowadzenia działalności gospodarczej. To prosta spółka akcyjna (PSA). Będzie ją łatwiej założyć i prowadzić niż klasyczną spółkę akcyjną, łatwiej będzie też ją rozwiązać.
    • 10.01.2020Prosta spółka akcyjna (PSA) – nowe możliwości od 1.03.2020 r.
     Od 1 marca 2020 r. będzie można skorzystać z nowej formy prowadzenia działalności gospodarczej. To prosta spółka akcyjna (PSA). Będzie ją łatwiej założyć i prowadzić niż klasyczną spółkę akcyjną, łatwiej będzie też ją rozwiązać.
     • 21.06.2018NSA: Zastosowanie zwolnienia z podatku od spadków i darowizn wymaga aktywności podatnika
      Z uzasadnienia: Dla zastosowania zwolnienia (dla najbliższych w podatku od spadków i darowizn) konieczne jest dokonanie przez podatnika zgłoszenia tego zwolnienia. Przepis ten nie wprowadza żadnego obowiązku przypomnienia podatnikowi, że upływa termin do skorzystania ze zwolnienia.
      • 07.02.2017PIT za 2016 r. Opodatkowanie dochodów małoletnich dzieci
       Podatnicy (rezydenci i nierezydenci), którzy wychowują małoletnie dzieci (lub dziecko), zarówno własne, jak i przysposobione, powinni dochody tych dzieci podlegające opodatkowaniu na terytorium Polski (w tym dochody zagraniczne) doliczyć do własnych dochodów wykazanych w zeznaniu rocznym, o ile przysługuje im prawo pobierania pożytków ze źródeł przychodów dzieci.
       • 07.07.2016Aktualizacja wartości akcji
        Pozycja inwestycji finansowych, inwestycji w papiery wartościowe jeszcze kilka lat temu była dla wielu przedsiębiorstw stosunkowo niska. Obecnie coraz więcej firm dokonuje inwestycji w papiery wartościowe o wielkości okresu realizacji transakcji do 12 miesięcy oraz powyżej 12 miesięcy, nazwane odpowiednio krótkoterminowymi oraz długoterminowymi. Inwestycje w papiery wartościowe wiążą się ze znacznym ryzykiem, dlatego też ustawodawca wskazał kierunek dokonywania aktualizacji wartości inwestycji.
        • 18.03.2016Roczny PIT. Opodatkowanie dochodów małoletnich dzieci
         Podatnicy (rezydenci i nierezydenci), którzy wychowują małoletnie dzieci, zarówno własne, jak i przysposobione, powinni dochody tych dzieci podlegające opodatkowaniu na terytorium RP (w tym dochody zagraniczne) doliczyć do własnych dochodów wykazanych w zeznaniu rocznym, jeżeli przysługuje im prawo pobierania pożytków ze źródeł przychodów dzieci.
         • 17.03.2016Roczny PIT. Opodatkowanie dochodów małoletnich dzieci
          Podatnicy (rezydenci i nierezydenci), którzy wychowują małoletnie dzieci, zarówno własne, jak i przysposobione, powinni dochody tych dzieci podlegające opodatkowaniu na terytorium RP (w tym dochody zagraniczne) doliczyć do własnych dochodów wykazanych w zeznaniu rocznym, jeżeli przysługuje im prawo pobierania pożytków ze źródeł przychodów dzieci.
          • 24.03.2015Najem mieszkania na cele niemieszkalne a zwolnienie z VAT
           Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni rozważa możliwość najmu mieszkania nieuciążliwej firmie o charakterze biurowo-usługowym (księgowość, kancelaria, ubezpieczenia, biuro rachunkowe). Czy będąc podatnikiem VAT można skorzystać ze zwolnienia z VAT przy najmie nieruchomości na cele niemieszkalne w ramach prowadzonej działalności? A czy nie będąc podatnikiem VAT można skorzystać ze ww. zwolnienia z VAT?
           • 04.03.2015PIT za 2014: Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych
            Podatek dochodowy od osób fizycznych (zwany dalej PIT) płaci się w przypadku uzyskania przychodów z kapitałów pieniężnych. Do przychodów z kapitałów pieniężnych zaliczamy w szczególności przychody (dochody) z:
            • 03.03.2015PIT za 2014: Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych
             Podatek dochodowy od osób fizycznych (zwany dalej PIT) płaci się w przypadku uzyskania przychodów z kapitałów pieniężnych. Do przychodów z kapitałów pieniężnych zaliczamy w szczególności przychody (dochody) z:
             • 28.03.2014Podatki 2014: Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych
              Podatek dochodowy od osób fizycznych (zwany dalej PIT) płaci się w przypadku uzyskania przychodów z kapitałów pieniężnych. Do przychodów z kapitałów pieniężnych1) zaliczamy w szczególności przychody (dochody) z:
              • 27.05.2013Opłaty za zarządzanie w kosztach uzyskania przychodów
               Pytanie podatnika: Czy zestawienie opłat za zarządzanie wystawione i nieuwzględnione w PIT-8C otrzymanym z Centralnego Domu Maklerskiego za ten sam rok obrachunkowy może być uwzględnione w PIT- 38 w rubryce koszty uzyskania przychodów?
               • 21.03.2013Ustalenie statusu małego podatnika w VAT
                Pytanie podatnika: Czy Spółka postąpiła właściwie przyjmując do określenia małego podatnika wartości sprzedaży z CIT-8 a nie obrót deklarowany do rozliczenia podatku od towarów i usług wynikający z deklaracji VAT-7 oraz że będzie składała począwszy od trzeciego kwartału 2012 r. deklaracje od podatku od towarów i usług na druku VAT-7D a nie VAT-7K?
                • 07.03.2013Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych
                 Podatek dochodowy od osób fizycznych (zwany dalej PIT) płaci się w przypadku uzyskania przychodów z kapitałów pieniężnych. Do przychodów z kapitałów pieniężnych zaliczamy w szczególności przychody (dochody) z:
                 • 21.02.2013Banki zapłacą za nielegalne zapisy w umowach o IKE
                  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów skontrolował umowy o indywidualne konta emerytalne (IKE). Łącznie wydano aż 19 decyzji, z czego 10 z sankcjami karnymi na łączną sumę 36 mln zł. Najwięcej zapłacić mają PKO BP, BRE Bank, Millenium Bank, BGŻ, PZU Życie oraz ING TunŻ.
                  • 01.01.2013Broszura informacyjna do zeznania PIT-38 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2012 roku
                   Formularz jest przeznaczony dla podatników, którzy w roku podatkowym uzyskali przychody z tytułu:
                   • 03.02.2012UOKiK kontroluje IKE
                    25 skontrolowanych przedsiębiorców, 115 przeanalizowanych wzorców umów oraz 13 postępowań w toku – UOKiK zajął się indywidualnymi kontami emerytalnymi, prowadzonymi przez różne instytucje finansowe.
                    • 30.01.2012Broszura informacyjna do zeznania PIT-38 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2011 roku
                     Formularz jest przeznaczony dla podatników, którzy w roku podatkowym uzyskali przychody z tytułu:
                     • 02.09.2011Wydatki związane z wejściem spółki na giełdę a koszty podatkowe
                      Pytanie podatnika: Czy są kosztem uzyskania przychodu wydatki związane z wejściem Spółki na Giełdę Papierów Wartościowych w celu pozyskania kapitału zakładowego (wydatki na usługi doradcze, badanie sprawozdań finansowych dla potrzeb sporządzenia prospektu emisyjnego, doradztwo prawne, doradztwo w zakresie prospektu emisyjnego oraz inne koszty związane z emisją akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych)?
                      • 12.08.2011Koszty uzyskania przychodów w działalności firmy
                       Pytanie podatnika: Czy wskazane wydatki, mające wpływ na rozwój działalności Spółki i w konsekwencji na wysokość uzyskiwanych przychodów, mogą stanowić koszt uzyskania przychodu?
                       • 11.02.2011Giełda: Niewielki wzrost liczby rachunków inwestycyjnych
                        Tylko o ponad 1,5 tys. wzrosła w styczniu – w porównaniu z grudniem 2010 r. - liczba rachunków inwestycyjnych prowadzonych przez uczestników Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. Na koniec ubiegłego miesiąca banki i biura maklerskie prowadziły w sumie niespełna 1,5 mln rachunków.  
                        • 19.01.2011PIT od przychodów i dochodów z kapitałów pieniężnych
                         Katalog przychodów zaliczanych do źródła „kapitały pieniężne” zawarty jest w art. 17 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.).
                         • 18.01.2011Broszura informacyjna do zeznania PIT-38 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2010 roku
                          Formularz jest przeznaczony dla podatników, którzy w roku podatkowym uzyskali przychody z tytułu:
                          • 12.01.2011Giełda: Rekordowy wzrost liczby rachunków inwestycyjnych
                           W ubiegłym roku o 30 proc. w stosunku do końca 2009 wzrosła liczba rachunków inwestycyjnych prowadzonych przez uczestników Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. Na koniec grudnia było ich 1 mln 477,4 tys., czyli o prawie 350 tys. więcej niż rok wcześniej. Rekordową liczbę nowych inwestorów przyciągnęły na parkiet atrakcyjne oferty Skarbu Państwa oraz liczne debiuty na GPW. U niektórych brokerów liczba prowadzonych rachunków maklerskich wzrosła o kilkaset procent.  
                           • 10.12.2010Przybywa rachunków inwestycyjnych
                            Listopad był kolejnym miesiącem wzrostu liczby rachunków maklerskich. Liczba rachunków inwestycyjnych prowadzonych przez uczestników Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (KDPW) zwiększyła się w tym okresie o 1218. Na koniec miesiąca biura maklerskie i banki prowadziły łącznie 1 mln 498,3 tys. rachunków.  
                            • 13.09.2010Rachunki inwestycyjne – wzrost o ćwierć miliona
                             Od początku tego roku do końca sierpnia liczba rachunków inwestycyjnych prowadzonych przez uczestników Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych zwiększyła się już o blisko 238 tys. Po lipcowym spadku, w sierpniu ich liczba zwiększyła się o 1155. Na koniec ubiegłego miesiąca banki i biura maklerskie prowadziły w sumie 1 mln 370,6 tys. rachunków.
                             • 21.07.2010W czerwcu przybyło giełdowych inwestorów
                              O 82,1 tys. wzrosła w czerwcu br. liczba rachunków inwestycyjnych prowadzonych przez uczestników Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. Tak duży wzrost spowodowany był ofertą spółki Tauron Polska Energia, wartą ponad 4,2 mld zł, która przypadła na czerwiec. Na koniec ubiegłego miesiąca banki i biura maklerskie prowadziły w sumie 1 mln 373,3 tys. rachunków.
                              • 19.07.2010Jak rząd zachęci młodych ludzi do zakładania własnych przedsiębiorstw
                               Interpelacja nr 16310 do ministra finansów w sprawie pomocy przedsiębiorcom rozpoczynającym działalność gospodarczą
                               • 30.06.2010Odsetki od kredytu na zakup papierów wartościowych jako KUP
                                Pytania podatnika: 1. Czy mimo braku wskazania nazw papierów wartościowych, Wnioskodawczyni może zaliczyć w koszty uzyskania przychodów odsetki od kredytu przeznaczonego tylko i wyłącznie na zakup papierów wartościowych? 2. Gdzie w PIT-38 wykazać poniesione koszty wynikające z obsługi kredytu, a nie wykazane przez biuro maklerskie w PIT-8C?
                                • 14.05.2010140 tys. nowych rachunków inwestycyjnych w kwietniu
                                 Liczba rachunków inwestycyjnych prowadzonych przez uczestników Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (KDPW) wzrosła w kwietniu tego roku o 140 tysięcy. Tak duża zmiana jest efektem największej w historii polskiego rynku kapitałowego, przekraczającej 8 mld zł, oferty sprzedaży akcji związanej z giełdowym debiutem PZU. Na koniec kwietnia banki i biura maklerskie prowadziły w sumie 1 mln 280,4 tys. rachunków.