Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

badanie kruszyw

 • 31.08.2010Autostrady: Kontrola wykonania autostrady A1 Piekary Śląskie–Maciejów
  Rozpoczęła się specjalna kontrola jakości wykonania podbudowy autostrady A1 w okolicach Bytomia – poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. GDDKiA po doniesieniach prasowych sprawdza w trybie pilnym czy nie doszło do kradzieży materiałów użytych do budowy poszczególnych warstw drogi. Według wstępnych informacji, kradzione były kruszywa z okolic jezdni autostrady i leżącej niedaleko hałdy, a nie z samej drogi. Prace na budowie A1 nie zostały wstrzymane.
  • 14.06.2010Eurovia może przejąć Tarmac w Polsce i w Niemczech
   Komisja Europejska zatwierdziła część proponowanej transakcji dotyczącej nabycia przez przedsiębiorstwo Eurovia, należące do francuskiej grupy Vinci, części działalności przedsiębiorstwa Tarmac, wchodzącego w skład brytyjskiej grupy Anglo American, w zakresie kruszyw. Komisja uważa, że nabycie przez Eurovię niemieckiej i polskiej części działalności przedsiębiorstwa Tarmac nie ograniczy znacząco skutecznej konkurencji na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
   • 17.08.2009Zaliczenie do KUP odpisów amortyzacyjnych urządzeń wykorzystywanych również dla celów osobistych
    Z uzasadnienia: "Funkcjonalnie wystarczające jest wykazanie związku używania określonego środka trwałego z prowadzeniem działalności gospodarczej, w taki sposób, że dany środek służy przede wszystkim tejże działalności. Z przyczyn prakseologicznych ustawa nie wymaga ani wykazania, ani zaistnienia wyłączności takiego związku. Przy ustaleniu głównego celu wykorzystania środka trwałego jego osobiste i uboczne wykorzystywanie przez podatnika lub członków jego rodziny nie jest wystarczającym powodem wyłączenia".