Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

projekty

 • 19.04.2012Rząd w piątek zajmie się projektami ustaw emerytalnych
  Rząd w piątek zajmie się projektem podnoszącym wiek emerytalny dla kobiet i mężczyzn do 67. roku życia oraz projektem dotyczącym emerytur mundurowych - zapowiedział szef kancelarii premiera Tomasz Arabski. Decyzja w tej sprawie została podjęta na ostatnim posiedzeniu rządu.
  • 16.04.2012Dodatkowy miliard dotacji dla MSP
   Małe i średnie przedsiębiorstwa mogą liczyć na dodatkowy miliard złotych dotacji. Z dofinansowania skorzystają firmy, które po raz pierwszy wdrażają wynalazki (600 mln zł) oraz projekty dotyczące inwestycji „o wysokim potencjale innowacyjnym” (400 mln zł). Środki pochodzą z tzw. Krajowej Rezerwy Wykonania.
   • 11.04.2012Rząd przyjął informację o prywatyzacji
    W ubiegłym roku przychody z prywatyzacji wyniosły ponad 13 mld zł, co oznacza zrealizowanie planu na 2011 rok w 87,06 proc. – wynika z informacji ministra skarbu państwa, którą we wtorek przyjął rząd.
    • 06.04.2012Deklaracje P-KOP także przez Internet
     Deklaracje dla podatku od wydobycia niektórych kopalin (P-KOP) będzie można składać również przez Internet – przewiduje projekt nowelizacji rozporządzenia Ministra Finansów ws. rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
     • 22.03.2012Koszty działalności: Wynajem mieszkania poza miejscem zamieszkania
      Pytanie podatnika: W celu obniżenia wydatków ponoszonych na hotele oraz transport Wnioskodawca wynajął mieszkanie w mieście w którym jego główny klient ma siedzibę. Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej wydatki ponoszone na wynajem mieszkania związany z prowadzeniem działalności gospodarczej poza miejscem zamieszkania?
      • 21.03.2012Podatek miedziowy – nowe obowiązki dla producentów
       Ministerstwo Finansów opublikowało kilka projektów rozporządzeń dotyczących m.in. wzoru nowej deklaracji P-KOP oraz ewidencjonowania ilości urobku rudy miedzi. Projekty mają związek z przyjętą przez Senat 15 marca br. ustawą o podatku od wydobycia niektórych kopalin. Nowy podatek uderzy w producentów miedzi i srebra, czyli przede wszystkim w KGHM Polska Miedź.
       • 20.03.2012Stypendia naukowe a PIT
        Pytanie podatnika: Czy otrzymywane przez wnioskodawcę stypendium podlega zwolnieniu określonemu w art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r., o podatku dochodowym od osób fizycznych?
        • 19.03.2012Banki spółdzielcze przyjazne dla polskiego biznesu
         Banki spółdzielcze skutecznie współpracują z polskimi przedsiębiorcami i pomagają im realizować nowe projekty - podkreślał wicepremier Waldemar Pawlak podczas jubileuszu dziesięciolecia Banku Polskiej Spółdzielczości.
         • 16.03.2012Polska wykorzystała już 200 mld zł z UE
          Wsparcie dla Polski z funduszy europejskich na lata 2007-2013 przekroczyło już sumę 200 mld zł – informuje Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Na taką właśnie kwotę polscy projektodawcy podpisali umowy. Na rozliczenie pozostałych 73 mld zł Polska ma czas do końca 2015 r.
          • 15.03.2012Społeczeństwo informacyjne priorytetem na lata 2014-2020
           Rozwój społeczeństwa informacyjnego będzie jednym z głównych priorytetów Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w latach 2014-2020. – Już teraz w trwają prace nad przygotowaniem nowego systemu programowania – powiedziała na wczorajszej konferencji pn. „Państwo 2.0” wiceminister rozwoju regionalnego, Iwona Wendel.
           • 12.03.2012MRR podsumowało realizację Mechanizmów Finansowych
            Ministerstwo Rozwoju Regionalnego podsumowało realizację pierwszej edycji Mechanizmów Finansowych EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (za lata 2004-2009). Dotychczas zakończono wdrażanie 97% zatwierdzonych wcześniej projektów.
            • 09.03.2012Współpraca polsko-bawarska coraz silniejsza
             Współpraca w sektorze energetycznym oraz możliwości inwestycyjne polskich i bawarskich przedsiębiorców były przedmiotem rozmów wiceministra Tomasza Tomczykiewicza i wicepremiera rządu bawarskiego Martina Zeila.
             • 29.02.2012Polskie prawo blokuje rozwój finansowania społecznościowego
              Przepisy regulujące zasady zbiórek publicznych blokują rozwój finansowania społecznościowego (tzw. crowdfunding) – alarmuje fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju. Finansowanie społecznościowe polega na prowadzeniu w Internecie zbiórek małych sum z przeznaczeniem np. na działalność artystyczną lub społeczną.
              • 27.02.2012Projekty inwestycyjne w lutym 2012
               PAIiIZ prowadzi w tej chwili 149 projektów inwestycyjnych o łącznej wartości ponad 5 mld euro, które mogą stworzyć 35 637 miejsc pracy.
               • 24.02.2012KE odblokuje środki na Innowacyjną Gospodarkę?
                Środki na PO Innowacyjna Gospodarka są niezagrożone – zapewnia Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, odnosząc się do decyzji Komisji Europejskiej, która zawiesiła wypłatę ok. 300 mln euro na realizację projektów w ramach Innowacyjnej Gospodarki. Resort wypiera się odpowiedzialności za blokadę środków i twierdzi, że fundusze mogą zostać odblokowane już na początku marca.
                • 20.02.2012Ambitne plany resortu sprawiedliwości
                 Skrócenie czasu orzekania o 1/3 oraz dereglamentacja ok. 200 zawodów – to główne cele resortu sprawiedliwości, które mają zostać zrealizowane w ciągu następnych czterech lat. Plany te przedstawił minister Jarosław Gowin podczas debaty „Nowe otwarcie. Strona rządowa – pracodawcy”, zorganizowanej pod koniec ubiegłego tygodnia przez Pracodawców RP.
                 • 16.02.2012Dodatkowe 400 mln euro na PO Infrastruktura i Środowisko
                  Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko sfinansuje w tym roku więcej inwestycji – Komisja Europejska zatwierdziła zwiększenie wkładu unijnego o przeszło 424 mln euro (ok. 1,8 mld zł). Dodatkowe środki zostaną przeznaczone m.in. na projekty znajdujące się obecnie na liście rezerwowej.
                  • 15.02.2012Rząd o „janosikowym”
                   Rząd, mimo zastrzeżeń do obywatelskiego projektu ustawy, podjął decyzję, że zarekomenduje Sejmowi prowadzenie nad nim prac w komisjach.
                   • 13.02.2012Czy każdy dom będzie miał swoją zieloną mikroelektrownię?
                    Nowym kierunkiem działań w dziedzinie energetyki będzie promocja małych projektów energetycznych, wykorzystujących lokalnie dostępne zasoby – zapowiadał wicepremier, minister gospodarki Waldemar Pawlak na wspólnej konferencji prasowej z prof. Jeremy’m Rifkin’em i dr Tomášem Sedláčkiem. Naukowcy przyjechali do MG na warsztaty pt. „Rozwój polskiej gospodarki a trzecia rewolucja przemysłowa”.
                    • 10.02.2012PAIiIZ o projektach inwestycyjnych
                     PAIiIZ prowadzi obecnie 154 projekty inwestycyjne – o 10 więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wartość projektów to wartości ponad 5,5 mld euro. Mogą one stworzyć 38 469 miejsc pracy.
                     • 10.02.2012Program współpracy granicznej z Rosją będzie kontynuowany
                      Program współpracy transgranicznej Polska-Litwa-Rosja będzie kontynuowany. Strony rozstrzygnęły pierwszy nabór wniosków i ustaliły listę projektów do dofinansowania. Pewne spory pomiędzy krajami budziły procedury oceniania projektów oraz zasady audytu, który mają przeprowadzić inspektorzy rosyjscy na terytorium Polski. Strona polska wydała dotychczas na projekt 38 mln euro.
                      • 09.02.2012Programy PARP – w tym roku do podziału prawie 4 mld zł
                       W 2012 r. przedsiębiorcy mogą liczyć na wsparcie w wysokości 3,7 mld zł – wynika z ogłoszonego w tym tygodniu harmonogramu konkursów nadzorowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. W poprawnym składaniu wniosków o dotacje unijne pomóc mogą m.in. szkolenia organizowane przez Akademię PARP.
                       • 31.01.2012MG wspiera partnerstwo publiczno-prywatne
                        Chcielibyśmy, aby PPP było powszechną formą realizacji projektów inwestycyjnych w Polsce. Liczymy na wymianę doświadczeń z krajami takimi jak Kanada, które z powodzeniem korzystają z praktyki PPP – mówiła wiceminister gospodarki Ilona Antoniszyn-Klik otwierając konferencję „Kanadyjskie doświadczenia w realizacji projektów partnerstwa publiczno-prywatnego”.
                        • 26.01.2012Służba Celna zlikwiduje część oddziałów
                         Służbę Celną czekają poważne zmiany. Jeszcze w tym roku zlikwidowanych zostanie osiem oddziałów celnych, a powstać mają dwa nowe. Obowiązki likwidowanych jednostek przejmą pozostałe oddziały – wynika z opublikowanych przez Ministerstwo Finansów projektów nowelizacji rozporządzeń ws. struktury organizacyjnej Służby Celnej. Zmiany mogą niekorzystnie wpłynąć na sytuację niektórych przedsiębiorstw działających na terenach, na których zlikwidowane zostaną oddziały Służby Celnej.
                         • 19.01.2012W Polsce powstaje „Dolina Lotnicza”
                          Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości podpisała umowę z Wytwórnią Sprzętu Komunikacyjnego „PZL – Rzeszów” na współfinansowanie budowy nowego centrum badawczego, w którym opracowywane będą nowe projekty napędów lotniczych. Inwestycja jest częścią szerszego projektu budowy na Podkarpaciu „Doliny Lotniczej”.
                          • 19.01.2012PAIiIZ o inwestycjach zagranicznych
                           Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych prowadzi w tej chwili 151 inwestycji o łącznej wartości 5,7 mld euro. Projekty te mogą stworzyć blisko 40 tysięcy miejsc pracy.
                           • 05.01.2012Zmiany w przepisach o partnerstwie publiczno-prywatnym
                            Pracodawcy RP pozytywnie oceniają nowelizację ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym (PPP), zwiększającą swobodę kontraktową partnerów. Od początku roku (na mocy ustawy deregulacyjnej) solidarna odpowiedzialność członków konsorcjum za zobowiązania wynikające z kontraktu PPP nie wynika już bezpośrednio z mocy prawa, chociaż będzie ją można zastrzec w umowie. Zdaniem Pracodawców, zmiana może doprowadzić do zwiększenia zainteresowania formułą PPP wśród polskich przedsiębiorców.
                            • 29.12.2011NIK o inwestycjach w MON
                             Wieloletnie opóźnienia, nieskuteczny nadzór nad wykonawcami, zaniedbania w procesie przygotowawczym – tak NIK ocenia realizację czterech spośród sześciu projektów „Programu inwestycyjnego NATO w dziedzinie bezpieczeństwa”.
                             • 28.12.2011Jest ramowy plan prac rządu na 2012 rok
                              Podczas ostatniego w tym roku posiedzenia ministrowie zapoznali się z ramowym wykazem prac na 2012 rok. W wykazie ujęto przede wszystkim te projekty ustaw i zmian w prawie, które mają doprowadzić do realizacji zapowiedzi premiera Donalda Tuska, przedstawionych w expose.
                              • 23.12.2011Pawlak o nowych regulacjach w obszarze energetyki
                               Efektywny system wsparcia produkcji zielonej energii oraz ochrona wrażliwych odbiorców energii elektrycznej i gazu ziemnego to główne rozwiązania, które wprowadzą nowe ustawy prawo energetyczne, prawo gazowe i o odnawialnych źródłach energii.
                               • 09.12.2011Nowe instrumenty finansowe dla małych i średnich firm
                                Komisja Europejska planuje wprowadzenie zmian w strategii inżynierii finansowej na lata 2014-2020 – instrumenty finansowe będą mogły być łączone z dotacjami unijnymi. Już w przyszłym roku natomiast Bank Gospodarstwa Krajowego uruchomi nowe instrumenty i linie finansowe na pożyczki dla małych i średnich przedsiębiorstw – nowe propozycje wsparcia zaprezentowano w trakcie zakończonej w czwartek (8 grudnia br.) konferencji III INFODAYS – trzeciej edycji Dni Instrumentów Inżynierii Finansowej Unii Europejskiej w Polsce.
                                • 07.12.2011Rząd zakłada 2,5 proc. wzrostu PKB w 2012 roku
                                 Zgodnie z przyjętym we wtorek przez rząd projektem budżetu PKB w 2012 roku wzrośnie o 2,5 proc. Premie podkreślił, że budżet będzie bezpieczny zarówno dla państwa, jak i dla obywateli. - Będziemy chronić ludzi przed najbardziej bolesnymi skutkami kryzysu - zaznaczył.
                                 • 06.12.2011Podatki 2012: Nowe wzory zgłoszeń NIP
                                  Od początku 2012 r. zaczną obowiązywać nowe wzory zgłoszeń: NIP-2, NIP-7, ZAP-3 oraz załączników NIP/B, NIP/C, NIP-2/A, NIP/D – przewiduje projekt rozporządzenia Ministra Finansów z 30 listopada 2011 r. ws. wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych. Zmiany wynikają z konieczności stworzenia formularzy zgodnych z zapisami znowelizowanej w tym roku ustawy o ewidencji podatników.
                                  • 02.12.2011Zmiany w prawie upadłościowym i naprawczym
                                   We wtorek (29 listopada br.) Rada Ministrów przyjęła projekty ustaw mających na celu implementację dyrektyw Rady i Parlamentu Europejskiego (2002/47/WE, 2009/44/WE) – zmiany dotyczą m.in. ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze. Zdaniem ekspertów Business Centre Club, nowelizacja wpłynie pozytywnie na obecne regulacje.
                                   • 01.12.2011Szwajcaria zatwierdziła kolejne projekty dla Polski
                                    Do końca listopada Szwajcaria zatwierdziła już 40 propozycji projektów ubiegających się o wsparcie w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy o łącznej wartości 338,6 mln franków szwajcarskich, co stanowi 73% alokacji – poinformowało Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
                                    • 29.11.2011PAIiIZ o projektach zagranicznych
                                     Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych prowadzi w tej chwili 159 inwestycji o łącznej wartości 6,47 mld euro, które mogą stworzyć 42 200 miejsc pracy.
                                     • 25.11.2011Poprawi się bezpieczeństwo energetyczne w Europie?
                                      - Przyjęcie przez kraje UE konkluzji dotyczących współpracy energetycznej to duże osiągnięcie polskiej prezydencji. Pozwoli to na realne zwiększenie bezpieczeństwa dostaw energii w Europie – ocenił wicepremier, minister gospodarki Waldemar Pawlak po posiedzeniu Rady UE ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii.
                                      • 21.11.2011MSP podsumowuje cztery lata działalności
                                       Odblokowanie prywatyzacji, zmiana standardów nadzoru, aktywizacja inwestorów indywidualnych, wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju to najważniejsze osiągnięcia, które resort skarbu opisuje w dwóch raportach podsumowujących cztery lata swojej działalności.
                                       • 16.11.2011Coraz większa popularność projektów PPP
                                        Projekty partnerstwa publiczno-prywatnego cieszą się coraz większą popularnością. Pozwoli to na realizację wielu nowych inwestycji szczególnie w zakresie infrastruktury publicznej - podkreślił wiceminister gospodarki Rafał Baniak podczas konferencji „PPP w przestrzeni miejskiej”.
                                        • 15.11.2011Ograniczanie Funduszu Pracy zwiększy bezrobocie
                                         Na koniec 2011 r. bezrobocie może być jeszcze wyższe niż obecnie (11,8%). Sytuację osób pozostających bez pracy pogarszają działania rządu, który stale ogranicza wydatki Funduszu Pracy – alarmuje Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan.
                                         • 09.11.2011Podatki 2012: Nowe wzory deklaracji dla podatku akcyzowego
                                          W przyszłym roku zmianie ulegną wzory deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego (m.in. AKC-U, AKC-4, AKC-WW, AKC-EN, AKC-PA) oraz informacji o wyrobach akcyzowych w składzie podatkowym (INF-A – INF-D, INF-F, INF-I – INF-K). Zmiany wynikają z konieczności dostosowania formularzy do zapisów znowelizowanej ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników oraz tego, że od stycznia wyroby węglowe będą objęte akcyzą.
                                          • 26.10.2011Bieńkowska o instrumentach wspierania miast
                                           – Na początku października Komisja Europejska opublikowała projekty rozporządzeń dotyczące funkcjonowania polityki spójności po 2013 roku. Tym samym rozpoczęła się dyskusja nad konkretnymi kwestiami. Jedną z nich, niezwykle istotną dla polskiej prezydencji, jest wymiar terytorialny polityk unijnych – powiedziała na zakończonej wczoraj konferencji pn. „Efektywne Instrumenty Rozwoju Terytorialnego” minister rozwoju regionalnego, Elżbieta Bieńkowska.
                                           • 26.10.2011Jak zmotywować pracownika bez wydawania pieniędzy?
                                            Pozapłacowe motywowanie pracowników dla wielu menadżerów w dalszym ciągu jest „balladą o siedmiu zbójach”. Płacę i wymagam, jak się nie podoba, zawsze możesz odejść, na pana miejsce jest czterdziestu chętnych, to nie sanatorium – to tylko niektóre, w dalszym ciągu bardzo często stosowane „motywatory”. Zarówno pracodawcom, jak i pracownikom wydaje się, że wysoka pensja jest wystarczającym elementem stymulującym efektywność załogi. Błąd.
                                            • 21.10.2011Są pieniądze na inwestycje badawczo-rozwojowe
                                             320 mln euro z funduszy unijnych, 727 mln zł z programu rządowego, 650 mln zł w ramach programu InnoTech – te pieniądze czekają na inwestorów z sektora badawczo-rozwojowego. Mogą z nich korzystać zarówno firmy krajowe, jak i zagraniczne.
                                             • 19.10.2011Będą problemy z pełnym wykorzystaniem funduszy UE
                                              Już 2/3 środków unijnych środków na lata 2007-2013 zostało zagospodarowane w formie umów z beneficjentami, a blisko ¼ została objęta wydatkowaniem. Realnie dostępna pula wolnych środków (szczególnie dla przedsiębiorców) jest już bardzo mała. Polska może mieć jednak problemy z pełnym wykorzystaniem przeznaczonych dla niej środków – oto główne wnioski płynące z najnowszego, V raportu nt. stanu wykorzystania funduszy UE, opracowanego przez dr Jerzego Kwiecińskiego, eksperta BCC ds. funduszy europejskich.
                                              • 17.10.2011PAIiIZ o projektach inwestycyjnych
                                               Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych prowadzi w tej chwili 161 inwestycji. W ciągu trzech ostatnich tygodni pozyskała 16 nowych inwestorów.
                                               • 12.10.2011Nowe instrumenty finansowe dla polskich firm
                                                Od października polscy przedsiębiorcy mogą korzystać z nowych instrumentów finansowych – o łącznej wartości 1,3 mld zł preferencyjnych środków finansowych. Polska jest w tej chwili liderem wśród państw, których instytucje finansowe zakontraktowały największą liczbę instrumentów finansowych dla małych i średnich firm (MSP), poręczonych w ramach unijnego programu ramowego CIP.
                                                • 28.09.2011MRR: 176 mln euro na realizację programu współpracy z Litwą i Rosją
                                                 – Projekty transgraniczne najlepiej pokazują praktyczny wymiar europejskiej współpracy. Budżet Programu, przekraczający kwotę 176 milionów euro pozwala z powodzeniem realizować projekty z niemal wszystkich dziedzin życia – stwierdził wiceminister rozwoju regionalnego Marceli Niezgoda, inaugurując w ostatni piątek (23 września br.) II Roczną Konferencję Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013, która odbyła się w Kaliningradzie.