Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

projekty

 • 11.07.2013Prezydent proponuje gruntowną reformę sądów
  Prezydent Bronisław Komorowski chce gruntownej reformy sądownictwa. Skorzystał w tym celu z prawa do inicjatywy ustawodawczej i przesłał do marszałka Sejmu projekty nowelizacji ustaw o Sądzie Najwyższym i o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz projekt całkiem nowej ustawy o Trybunale Konstytucyjnym.
  • 10.07.2013Deregulacja dostępu do zawodów – I transza wkrótce wejdzie w życie
   Już niedługo dużo łatwiej będzie zostać adwokatem, radcą prawnym, notariuszem, komornikiem, taksówkarzem czy chociażby przewodnikiem wycieczek. Prezydent Bronisław Komorowski podpisał bowiem wczoraj tzw. I ustawę deregulacyjną, która zakłada ułatwienie dostępu do 51 zawodów. Ustawa czeka jeszcze na publikację w Dzienniku Ustaw.
   • 05.07.2013Interpretacje podatkowe a wyroki sądowe
    Z uzasadnienie: Skoro organ wydający interpretacje indywidualne może w ramach działania ex oficio zmienić wydaną już uprzednio interpretację z racji stwierdzenia jej wadliwości w świetle orzecznictwa sądowego, to tym bardziej ma obowiązek dokonywać analizy tego orzecznictwa w postępowaniu zmierzającym do wydania takiej interpretacji, a zwłaszcza w przypadku, gdy na takowe orzecznictwo powołuje się osoba składająca wniosek o jej wydanie. Pominięcie przez organ podatkowy w swojej analizie powołanych przez stronę orzeczeń sądów narusza przywołane w skardze przepisy procesowe.
    • 28.06.2013Opłaty za dane z państwowych rejestrów zostaną obniżone
     Część opłat pobieranych za udostępnienie danych z rejestrów państwowych zostanie obniżona – zmiany przewidują trzy projekty rozporządzeń, opublikowane w czwartek przez rząd. W niektórych przypadkach oznacza to obniżkę stawki z 31 do 5 zł.
     • 25.06.2013PIT od rekompensat za służebność przesyłu
      Interpelacja nr 17040 do ministra finansów w sprawie doprecyzowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami dotyczących służebności przesyłu
      • 21.06.2013Rząd chce przejąć rynek wydawniczy - alarmuje ZPP
       Przygotowywane przez rząd Donalda Tuska reformy będą mieć bardzo poważne konsekwencje dla rynku wydawniczego i powiązanych z nim sektorów, głównie dystrybucyjnego, poligraficznego i papierniczego – ostrzega Związek Przedsiębiorców i Pracodawców. Organizacja szacuje, że działania rządu mogą doprowadzić do wzrostu liczby bezrobotnych nawet o kilkadziesiąt tysięcy.
       • 14.06.2013VAT: Ulga na złe długi w przypadku dłużnika w upadłości
        Interpelacja nr 16409 do ministra gospodarki w sprawie ustawy o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce
        • 12.06.2013Dotacje unijne dla firm. Zostało pół miliarda
         Do rozdysponowania w 2013 r. pozostało już tylko 525 mln zł z PO Innowacyjna Gospodarka – poinformował resort rozwoju regionalnego. Małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP) mogą ubiegać się jeszcze m.in. o środki na ochronę własności przemysłowej, wdrożenie planów rozwoju eksportu oraz e-biznes.
         • 29.05.2013Sędziowie, prokuratorzy i mundurowi stracą część przywilejów
          Podczas przebywania na zwolnieniu lekarskim sędziowie, prokuratorzy i mundurowi otrzymywać będą nie 100, a 80% uposażenia – takie zmiany wprowadzą nowelizacje ustaw przygotowane przez resorty sprawiedliwości oraz spraw wewnętrznych. Projekty przyjęła we wtorek Rada Ministrów.
          • 22.05.2013Zatwierdzono trzy ważne projekty resortu sprawiedliwości
           Rada Ministrów zatwierdziła trzy ważne projekty przygotowane przez resort sprawiedliwości. Przewidziane w nich zmiany dotyczą wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego, Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia oraz praw konsumentów.
           • 22.05.2013Kodeks pracy: Dodatki za nadgodziny będą niższe?
            Interpelacja nr 15499 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie obcięcia dodatków do pensji za pracę w godzinach nadliczbowych
            • 21.05.2013Związkowcy stawiają rządowi twarde warunki i grożą masowym strajkiem
             Związki zawodowe zapowiedziały na wrzesień organizację masowych strajków. Warunkiem zaniechania przez nie akcji jest wycofanie z Sejmu projektów nowelizacji ws. czasu pracy oraz podniesienie w 2014 r. płacy minimalnej do co najmniej 1720 zł brutto miesięcznie.
             • 15.05.2013Podatki 2013: Zmiany w akcyzie na węgiel od 1 lipca
              Podatnicy podatku akcyzowego od wyrobów węglowych będą mogli rozliczać się w okresach kwartalnych – wynika z projektów przedstawionych przez resort finansów. Do zmiany dostosowany zostanie także wzór deklaracji dla podatku od wyrobów węglowych (AKC-WW). Nowe przepisy wejdą w życie 1 lipca 2013 r.
              • 13.05.2013Obligacje i bony skarbowe – nowe zasady emisji
               Ministerstwo Finansów opublikowało projekty nowych rozporządzeń w sprawie warunków emisji obligacji i bonów skarbowych. Nowe przepisy dostosują obecne regulacje do zmian wprowadzonych już wcześniej w systemie sprzedaży.
               • 09.05.2013Zastosowanie 50% kosztów do wynagrodzenia otrzymanego na podstawie faktury w ramach działalności
                Możliwe jest zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów do osiągniętych przychodów za przeniesienie praw autorskich na podstawie faktur. Koszty te nie mogą jednak przekroczyć połowy kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej – potwierdza interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 12 kwietnia 2013 r., nr IPPB4/415-31/13-7/JK2.
                • 26.04.2013PARP rusza z nowym programem - 850 mln na innowacyjne inwestycje
                 Małe i średnie przedsiębiorstwa mogą ubiegać się o wsparcie finansowe na innowacyjne projekty inwestycyjne – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła właśnie, po trzech latach przerwy, kolejny nabór do jednego z popularnych projektów w ramach PO Innowacyjna Gospodarka.
                 • 18.04.2013Rząd nakłada nowy obowiązek na budujących domy
                  Dla nowych budynków sporządzane będą musiały być świadectwa charakterystyki energetycznej – przewiduje projekt założeń do nowej ustawy, przyjęty we wtorek przez Radę Ministrów. Jak zapewnia rząd, nowy obowiązek dotyczyć ma tylko sytuacji, gdy budynek jest wznoszony, a następnie sprzedawany nowemu nabywcy lub wynajmowany.
                  • 18.04.2013Za rok wprowadzimy nowe banknoty - zapowiada NBP
                   W kwietniu 2014 r. do obiegu trafią banknoty z nowymi, zmodernizowanymi zabezpieczeniami – zapowiedział dziś Narodowy Bank Polski. Projekty graficzne pozostaną niezmienione.
                   • 02.04.2013PO Kapitał Ludzki odejdzie do lamusa. Następca jest już znany
                    W funduszach europejskich na lata 2014-2020 nie będzie już programu Kapitał Ludzki. Zastąpi go Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Jak wynika z pierwszych zapowiedzi resortu rozwoju regionalnego, przypadać ma na niego 25% ogółu przyznanych Polsce środków z Europejskiego Funduszu Społecznego.
                    • 25.03.2013Doba pracownicza do likwidacji?
                     Aktualna definicja doby pracowniczej blokuje racjonalną organizację pracy – twierdzi Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Jak wskazują eksperci tej organizacji, obecny stan prawny prowadzi do powstawania nadmiernych kosztów po stronie pracodawców i jest poważną przeszkodą do wdrażania ruchomego czasu pracy.
                     • 15.03.2013Zatrudnianie niepełnosprawnych - nowe wzory DEK
                      Resort pracy wprowadzi kolejne zmiany we wzorach deklaracji dotyczących wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (DEK-II-a, DEK-II-b). Wydłużeniu ulegnie (o 3 miesiące) okres przejściowy – pracodawcy będą mogli składać informacje i deklaracje na dotychczasowych formularzach do sierpnia 2013 r.
                      • 13.03.2013Premier zapowiada duże zmiany w świadczeniach i administracji
                       Od 2 kwietnia świadczenia pielęgnacyjne, przysługujące rodzicom dzieci niepełnosprawnych, wzrosną o 200 zł (do 820 zł miesięcznie) – zapowiedział premier Donald Tusk. Na wczorajszym posiedzeniu rząd przyjął również projekt ustawy, która ujednolici wzory wniosków w sprawach administracyjnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
                       • 08.03.2013Rusza nowy projekt dotacji z NCBiR
                        Za nieco ponad 10 dni ruszy nabór do pilotażu nowego programu wsparcia dla firm prowadzących prace badawczo-rozwojowe (B+R). Projekt prowadzi Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Firmy mogą liczyć na dofinansowanie rzędu  nawet 100 mln zł.
                        • 04.03.20131 procent podatku CIT na rzecz jednostek naukowych
                         Interpelacja nr 13568 do ministra finansów w sprawie możliwości przekazywania przez przedsiębiorców 1% podatku CIT dla najlepszych jednostek naukowych przy rozliczeniach podatkowych
                         • 01.03.2013Rozporządzenia ws. PKPiR i ewidencji do zmiany
                          Rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (PKPiR) oraz ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych zostaną znowelizowane – wynika z projektów przedstawionych przez Ministerstwo Finansów. Zmiany mają głównie charakter dostosowawczy i dotyczą rozwiązań wprowadzonych już wcześniej innymi aktami prawnymi.
                          • 27.02.2013NIK sprawdzi różnice w płacach i ekrany przy autostradach
                           Najwyższa Izba Kontroli sprawdzi, jak w sektorze publicznym przestrzegana jest zasada równego wynagradzania kobiet i mężczyzn. Na celowniku kontrolerów znajdą się także ekrany akustyczne wybudowane przy autostradzie A2 – Izba zbada, czy nie postawiono ich przypadkiem zbyt dużo i czy było to zasadne z punktu widzenia dbałości o finanse publiczne.
                           • 26.02.2013Odliczenie VAT przez stowarzyszenia
                            Przepisy podatkowe wykluczają możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych VAT – potwierdza dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji z 28 stycznia 2013 r., nr IPTPP1/443-870/12-4/RG.
                            • 12.02.2013Dwie SSE do rozszerzenia. Powstanie kilka tysięcy nowych miejsc pracy
                             Rząd przygotował projekty zakładające rozszerzenie powierzchni dwóch specjalnych stref ekonomicznych (SSE) – kostrzyńsko-słubickiej oraz mieleckiej. W efekcie przewidywanych inwestycji powstać ma tam łącznie ponad 4,4 tys. nowych miejsc pracy.
                             • 07.02.2013Usługi o niskiej wartości dodanej - kontrole zostaną uproszczone
                              Kontrole usług o niskiej wartości dodanej świadczonych pomiędzy podmiotami powiązanymi zostaną uproszczone i skrócone – zmiany przewidują dwa projekty nowelizacji rozporządzeń, opublikowane w środę przez Ministerstwo Finansów.
                              • 05.02.2013Wkrótce nowe dotacje na badania i rozwój
                               Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) zaakceptowało plan utworzenia pilotażu nowego programu dotacji na badania i rozwój (B+R). W sumie firmy mogą starać się w tym roku łącznie o ponad 1,3 mld zł z tego rodzaju projektów.
                               • 01.02.2013Produkty gotowe – wycena i prezentacja w sprawozdaniu finansowym
                                Zapasy – zgodnie z ustawą o rachunkowości – to rzeczowe aktywa obrotowe, które są wykorzystywane przez jednostkę w ramach jej działalności operacyjnej i z założenia będą zużyte, sprzedane w czasie krótszym niż 12 miesięcy. Zaliczamy do nich między innymi produkty gotowe, czyli wytworzone składniki majątku, które w firmie nie będą już podlegały dalszemu przetworzeniu.
                                • 04.01.2013Koszty uzyskania przychodów twórców zatrudnionych na umowę o pracę
                                 Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do zastosowania 50 % stawki kosztów dla przychodu uzyskanego tytułem wynagrodzenia za pracę, będącą przejawem pracy twórczej o indywidualnym charakterze, w ramach umowy o dzieło oraz dla przychodu uzyskanego tytułem wynagrodzenia za pracę?
                                 • 02.01.2013Zagraniczne podmioty zainwestują w Polsce ponad 10 mld
                                  Pomimo spowolnienia wartość inwestycji zagranicznych powinna być w 2013 r. na podobnym poziomie, jak w roku poprzednim – przewiduje Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych. W sumie inwestycje mają być warte ok. 10,9 mld euro.
                                  • 27.12.2012KE przedstawiła plany na przyszły rok
                                   Komisja Europejska przedstawiła swoje plany na przyszły rok. Priorytetem, podobnie jak w poprzednich latach, pozostanie „ponowne skierowanie UE na drogę wzrostu gospodarczego” oraz przeciwdziałanie problemowi bezrobocia. W sumie w latach 2013-2014 Bruksela zamierza rozpocząć ok. 50 nowych inicjatyw.
                                   • 21.12.2012Urlopy rodzicielskie 2013 – zmiany w pytaniach i odpowiedziach
                                    Projekt (z dnia 8 listopada 2012 r.) ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa przewiduje wprowadzenie zmian w przepisach dotyczących dodatkowego urlopu macierzyńskiego i dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, a także wprowadzenie nowej instytucji, tj. urlopu rodzicielskiego. Łączny wymiar tych urlopów wyniesie 52 tygodnie, w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, natomiast w przypadku porodów mnogich - od 65 do 71 tygodni, w zależności od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie.
                                    • 07.12.2012Podatki 2013: Nowe deklaracje akcyzowe
                                     Od 1 stycznia 2013 r., zgodnie z tzw. ustawą okołobudżetową, susz tytoniowy zacznie podlegać opodatkowaniu akcyzą. W związku z tym wprowadzona zostanie nowa deklaracja AKC-ST/AKC-STn. Niewielkim modyfikacjom ulegnie również wzór zgłoszenia rejestracyjnego AKC-R.
                                     • 29.11.2012Specjalne strefy ekonomiczne zostaną rozszerzone
                                      W styczniu 2013 r. rozszerzone zostaną dwie specjalne strefy ekonomiczne (SSE) – łódzka (o ponad 20 ha) i krakowska (o niecałe 70 ha). Na nowych gruntach inwestycje przeprowadzić zamierzają m.in. Motorola oraz Hutchinson. W efekcie utworzonych zostanie ok. 4,8 tys. nowych miejsc pracy.
                                      • 29.11.201250-procentowe koszty przy chorobie i urlopie pracownika
                                       Pytanie podatnika: Czy spółka powinna potrącać 50% koszty uzyskania przychodu od części wynagrodzenia wypłacanej pracownikom za czas niezdolności do pracy z tytułu choroby oraz do wynagrodzenia za okres urlopu wypoczynkowego?
                                       • 27.11.2012Ewidencja wyrobów akcyzowych – będą znaczne uproszczenia
                                        Zobowiązani do prowadzenia ewidencji wyrobów akcyzowych przedsiębiorcy, w tym podmioty posiadające składy podatkowe, nie będą musieli przekazywać comiesięcznych raportów z zamknięcia i podsumowania ewidencji. Obowiązek ten zostanie zastąpiony koniecznością składania raportów tylko co pół roku.
                                        • 22.11.2012VAT na projekt opracowania graficznego czasopisma specjalistycznego
                                         Pytanie: Na zlecenie wydawcy będę wykonywał projekt opracowania graficznego specjalistycznego miesięcznika informacyjnego. Dodam, że jestem właścicielem praw autorskich i wraz ze sprzedażą ww. opracowania wydawcy nastąpi przeniesienie praw autorskich na wydawcę. Całość opracowania przekazywana będzie wydawcy na nośniku fizycznym (CD, DVD, pamięć usb). Za opracowanie graficzne i przygotowanie do druku otrzymam ustalone z wydawcą honorarium. Jaką stawkę w podatku VAT należy zastosować do tego rodzaju opracowań 8% czy 5%?
                                         • 22.11.2012Warunki zastosowania kosztów autorskich u pracownika
                                          Z uzasadnienia: Dla zastosowania kosztów uzyskania przychodu w wysokości 50% przychodu - koniecznym jest, by w umowie o pracę rozróżniono wynagrodzenia na część związaną z wykonywaniem obowiązków pracowniczych i część honoracyjną związaną z korzystaniem z praw autorskich za eksploatację dzieła, nie jest natomiast wystarczające rozróżnienie - wyodrębnienie czasu pracy przeznaczonego na pracę twórczą, bo z takiego rozróżnienia nie wynika, czy utwór rzeczywiście powstał i czy w związku z jego eksploatacją wypłacono honorarium, nie jest także dopuszczalne szacunkowe ustalanie ilości pracy "twórczej".
                                          • 13.11.2012Odwrócona hipoteka – kto poniesie koszty wyceny?
                                           Już od blisko roku trwają prace nad przepisami w sprawie odwróconego kredytu hipotecznego, które mają dokładnie określić zasady działania tego – już oferowanego przez fundusze hipoteczne (niepodlegające nadzorowi KNF) – produktu finansowego. Projekty nowych regulacji mają jeszcze sporo luk, na co uwagę zwrócił ostatnio Związek Banków Polskich. Nierozwiązana pozostaje m.in. kwestia wyceny nieruchomości.
                                           • 09.11.2012Polityka prorodzinna – nowa ofensywa premiera
                                            Premier Donald Tusk i minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz przedstawili wczoraj pakiet propozycji prorodzinnych. Projekty zakładają m.in. zwiększenie dotacji na zakładanie żłobków i klubów dziecięcych, uelastycznienie zasad dzielenia urlopów wychowawczych oraz wydłużenie urlopów macierzyńskich.
                                            • 08.11.2012Opodatkowanie w Polsce należności z tytułu wykonanych prac graficznych i projektowych
                                             Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni od kilku lat mieszka w Wielkiej Brytanii. Ma tam zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie projektowania graficznego. Nie ma dodatkowej siedziby, żadnego przedstawicielstwa w Polsce, jej działalność odbywa się wyłącznie na terenie UK. Jednym z klientów Wnioskodawczyni jest firma z Polski, dla której wykonuje prace graficzne i projektowe przez Internet (projekty reklam, wydruków reklamowych, ulotek itp.). Czy w tym przypadku uzyskane należności z tytułu wykonanych prac podlegają opodatkowaniu w Polsce?
                                             • 07.11.2012Nowe wymogi ubezpieczeniowe dla biur podróży
                                              Ministerstwo Finansów ustaliło nowe minimalne wysokości sumy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej dla biur podróży. Obecnie obowiązujące stawki są określone w ujęciu procentowym – po zmianach będą to ściśle określone kwoty, od 7,5 do 250 tys. euro.
                                              • 05.11.2012Podatki na świecie: Francja zwiększa opodatkowanie piwa o 160%
                                               Opodatkowanie piwa we Francji wzrośnie o nieco ponad 160% – donosi portal BBC News. Taką drastyczną zmianę przewiduje projekt ustawy, zgłoszony z inicjatywy prezydenta Francois Hollande’a, nad którym pracuje obecnie francuski parlament. Półlitrowy kufel piwa zdrożeje w efekcie o 5-30 eurocentów. Przeciwko podwyżce podatku protestują organizacje browarnicze.
                                               • 24.10.2012„Innowacje Polskie” – biznes przeciwny ingerencji państwa
                                                Szefowa resortu nauki i szkolnictwa wyższego, Barbara Kudrycka, zapowiedziała utworzenie państwowego funduszu venture capital – mająca powstać spółka „Innowacje Polskie” wesprze wynalazki. Zastrzeżenia do tego pomysłu mają Pracodawcy RP, według których o inwestycjach w innowacje nie powinni decydować urzędnicy państwowi.
                                                • 17.10.2012Przychody pracownika: Zakwaterowanie podczas oddelegowania
                                                 Z uzasadnienia: Przychodem poszczególnych pracowników spółki, realizujących projekty w ramach czasowej zmiany miejsca świadczenia pracy, będzie przypadająca na każdego z nich część ceny zakupu usługi z tytułu wynajmowanych miejsc noclegowych. Pracownicy ci uzyskają bowiem konkretną korzyść finansową w wysokości wartości zakupionej przez pracodawcę usługi przypadającej na każdego z nich, za którą nie muszą sami zapłacić, a mają pełne prawo z niej skorzystać.