Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

projekty

 • 22.11.2012VAT na projekt opracowania graficznego czasopisma specjalistycznego
  Pytanie: Na zlecenie wydawcy będę wykonywał projekt opracowania graficznego specjalistycznego miesięcznika informacyjnego. Dodam, że jestem właścicielem praw autorskich i wraz ze sprzedażą ww. opracowania wydawcy nastąpi przeniesienie praw autorskich na wydawcę. Całość opracowania przekazywana będzie wydawcy na nośniku fizycznym (CD, DVD, pamięć usb). Za opracowanie graficzne i przygotowanie do druku otrzymam ustalone z wydawcą honorarium. Jaką stawkę w podatku VAT należy zastosować do tego rodzaju opracowań 8% czy 5%?
  • 22.11.2012Warunki zastosowania kosztów autorskich u pracownika
   Z uzasadnienia: Dla zastosowania kosztów uzyskania przychodu w wysokości 50% przychodu - koniecznym jest, by w umowie o pracę rozróżniono wynagrodzenia na część związaną z wykonywaniem obowiązków pracowniczych i część honoracyjną związaną z korzystaniem z praw autorskich za eksploatację dzieła, nie jest natomiast wystarczające rozróżnienie - wyodrębnienie czasu pracy przeznaczonego na pracę twórczą, bo z takiego rozróżnienia nie wynika, czy utwór rzeczywiście powstał i czy w związku z jego eksploatacją wypłacono honorarium, nie jest także dopuszczalne szacunkowe ustalanie ilości pracy "twórczej".
   • 13.11.2012Odwrócona hipoteka – kto poniesie koszty wyceny?
    Już od blisko roku trwają prace nad przepisami w sprawie odwróconego kredytu hipotecznego, które mają dokładnie określić zasady działania tego – już oferowanego przez fundusze hipoteczne (niepodlegające nadzorowi KNF) – produktu finansowego. Projekty nowych regulacji mają jeszcze sporo luk, na co uwagę zwrócił ostatnio Związek Banków Polskich. Nierozwiązana pozostaje m.in. kwestia wyceny nieruchomości.
    • 09.11.2012Polityka prorodzinna – nowa ofensywa premiera
     Premier Donald Tusk i minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz przedstawili wczoraj pakiet propozycji prorodzinnych. Projekty zakładają m.in. zwiększenie dotacji na zakładanie żłobków i klubów dziecięcych, uelastycznienie zasad dzielenia urlopów wychowawczych oraz wydłużenie urlopów macierzyńskich.
     • 08.11.2012Opodatkowanie w Polsce należności z tytułu wykonanych prac graficznych i projektowych
      Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni od kilku lat mieszka w Wielkiej Brytanii. Ma tam zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie projektowania graficznego. Nie ma dodatkowej siedziby, żadnego przedstawicielstwa w Polsce, jej działalność odbywa się wyłącznie na terenie UK. Jednym z klientów Wnioskodawczyni jest firma z Polski, dla której wykonuje prace graficzne i projektowe przez Internet (projekty reklam, wydruków reklamowych, ulotek itp.). Czy w tym przypadku uzyskane należności z tytułu wykonanych prac podlegają opodatkowaniu w Polsce?
      • 07.11.2012Nowe wymogi ubezpieczeniowe dla biur podróży
       Ministerstwo Finansów ustaliło nowe minimalne wysokości sumy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej dla biur podróży. Obecnie obowiązujące stawki są określone w ujęciu procentowym – po zmianach będą to ściśle określone kwoty, od 7,5 do 250 tys. euro.
       • 05.11.2012Podatki na świecie: Francja zwiększa opodatkowanie piwa o 160%
        Opodatkowanie piwa we Francji wzrośnie o nieco ponad 160% – donosi portal BBC News. Taką drastyczną zmianę przewiduje projekt ustawy, zgłoszony z inicjatywy prezydenta Francois Hollande’a, nad którym pracuje obecnie francuski parlament. Półlitrowy kufel piwa zdrożeje w efekcie o 5-30 eurocentów. Przeciwko podwyżce podatku protestują organizacje browarnicze.
        • 24.10.2012„Innowacje Polskie” – biznes przeciwny ingerencji państwa
         Szefowa resortu nauki i szkolnictwa wyższego, Barbara Kudrycka, zapowiedziała utworzenie państwowego funduszu venture capital – mająca powstać spółka „Innowacje Polskie” wesprze wynalazki. Zastrzeżenia do tego pomysłu mają Pracodawcy RP, według których o inwestycjach w innowacje nie powinni decydować urzędnicy państwowi.
         • 17.10.2012Przychody pracownika: Zakwaterowanie podczas oddelegowania
          Z uzasadnienia: Przychodem poszczególnych pracowników spółki, realizujących projekty w ramach czasowej zmiany miejsca świadczenia pracy, będzie przypadająca na każdego z nich część ceny zakupu usługi z tytułu wynajmowanych miejsc noclegowych. Pracownicy ci uzyskają bowiem konkretną korzyść finansową w wysokości wartości zakupionej przez pracodawcę usługi przypadającej na każdego z nich, za którą nie muszą sami zapłacić, a mają pełne prawo z niej skorzystać.
          • 15.10.2012Podatki 2013: Nowe zasady wystawiania faktur
           Wraz z początkiem przyszłego roku częściowo uproszczone zostaną zasady wystawiania faktur – wynika z projektu nowelizacji tzw. rozporządzenia fakturowego, opublikowanego przez Ministerstwo Finansów w ostatni piątek.
           • 15.10.2012Wydłużenie urlopu macierzyńskiego – MPiPS przedstawiło szczegóły
            Urlop macierzyński zostanie wydłużony z 6 do 12 miesięcy – zapowiedział w piątek premier Donald Tusk. Dziś szczegóły zmian w tej i innych sprawach dotyczących rynku pracy przedstawił minister pracy i polityki społecznej, Władysław Kosiniak-Kamysz.
            • 11.10.2012Zawieszenie wykonywanej działalności gospodarczej
             Zapytanie nr 1656 do ministra gospodarki w sprawie nowelizacji przepisów związanych z prowadzeniem jednoosobowej działalności gospodarczej
             • 03.10.2012Rozdzielono blisko 80% funduszy unijnych
              Polska rozdzieliła do końca września już 222,2 mld zł z funduszy europejskich – podało Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Suma ta stanowi 78,5% środków dostępnych w latach 2007-2013.
              • 02.10.2012Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników
               Interpelacja nr 7340 do ministra finansów w sprawie środków na podnoszenie kwalifikacji pracowników
               • 27.09.2012Zatrudnianie niepełnosprawnych – nowe obowiązki dla pracodawców
                Pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne będą musieli wywiązywać się z większej niż dotychczas ilości obowiązków informacyjnych względem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Rozszerzenie obowiązków – głównie poprzez dodanie nowej deklaracji (DEK-I-u) – przewidują projekty rozporządzeń resortu pracy z 21 września 2012 r.
                • 27.09.2012Podatki 2013: Zmiany w VAT. Unijne dotacje będą opodatkowane?
                 Interpelacja nr 7994 do ministra finansów w sprawie naliczania podatku VAT od dotacji otrzymywanych w ramach programów pomocowych Unii Europejskiej po wejściu w życie projektowanych przez Ministerstwo Finansów zmian w ustawie o podatku od towarów i usług
                 • 19.09.2012Projekty e-administracji odblokowane – informacja MAC
                  Do końca września Polska dostanie z Komisji Europejskiej decyzję potwierdzającą wznowienie płatności dla dużych projektów z zakresu informatyzacji administracji oraz inwestycji przedsiębiorstw. Jeszcze w tym roku będzie możliwa refundacja wydatków poniesionych w tych projektach.
                  • 18.09.2012Infrastruktura sanitarna na Mazurach – raport NIK
                   Od 2007 roku w znacznym stopniu poprawił się stan infrastruktury sanitarnej w regionie Wielkich Jezior Mazurskich – wynika z najnowszego raportu NIK. Prace nad infrastrukturą współfinansuje Unia Europejska.
                   • 11.09.2012UE inwestuje w naukowców i infrastrukturę. Polska dostanie niewiele
                    Komisja Europejska wybrała 74 projekty, które otrzymają w sumie 200 mln euro w ramach programu rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T). Polsce przypadnie zaledwie nieco ponad 5 mln euro. Ogłoszono także listę młodych, obiecujących naukowców, którzy otrzymają łącznie 800 mln euro na projekty badawcze. Wśród 536 wybranych osób znajduje się dokładnie jeden polski naukowiec.
                    • 29.08.2012Nadzór nad SKOK-ami – nowe projekty
                     Ministerstwo Finansów wyraźnie zaostrza nadzór nad SKOK-ami. Seria opublikowanych we wtorek (28 sierpnia br.) sześciu projektów rozporządzeń w tej sprawie zdecydowanie zwiększa wymagania wobec kas. Wprowadzenie w życie nowych przepisów przybliży SKOK-i do mechanizmów stosowanych w przypadku banków.
                     • 22.08.2012Usługi twórców i artystów a opodatkowanie i stawka VAT
                      Pytanie podatnika: Jaką stawkę podatku od towarów i usług należy zastosować dla usługi sprzedaży projektu wraz z przekazaniem nabywcy praw autorskich do tego projektu – 8% czy 23%?
                      • 21.08.2012Prawo upadłościowe ułatwia życie oszustom?
                       Problemy klientów Amber Gold, biur podróży i wielu innych firm dobrze pokazują słabości polskiego prawa, m.in. regulacji dotyczących upadłości – twierdzi Business Centre Club. Jak wskazuje BCC, polskie prawo i praktyka sprawiają wrażenie, że „ścigając uczciwych biznesmenów, jednocześnie folguje się oszustom”.
                       • 17.08.2012Podwyższone koszty uzyskania przychodów twórców
                        Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawcy przysługuje, w części wynagrodzenia należnego za Jego twórcze prace, prawo odliczenia od wynagrodzenia 50% stawki kosztów uzyskania przychodu, o jakiej mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?
                        • 16.08.2012Urlop wychowawczy – będzie dodatkowy miesiąc dla ojców
                         Ojcowie uzyskają prawo do dodatkowego miesiąca urlopu wychowawczego – wynika z projektu nowelizacji Kodeksu pracy, opublikowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Nowe przepisy wejdą w życie wraz z początkiem 2013 r.
                         • 16.08.2012Wydatki na posiłek w restauracji jako koszt podatkowy – nowy wyrok NSA
                          Teza: Stosownie do treści art. 23 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 ze zm., dalej u.p.d.o.f.) reprezentacyjny charakter wydatku należy oceniać przez pryzmat definicji słownikowej. Reprezentacja to ogólnie okazałość, wystawność w czyimś sposobie życia, związana ze stanowiskiem, pozycją społeczną. Nie będzie reprezentacją wydatek poczyniony w restauracji na koszt posiłku, zwyczajowo przyjętego w obecnych realiach życia gospodarczego.
                          • 14.08.2012Nowe inwestycje zagraniczne – informacja PAIiIZ
                           W połowie sierpnia PAIiIZ zakończyła pozytywną decyzją 32 projekty bezpośrednich inwestycji zagranicznych o łącznej wartości ponad miliard euro i planowanym zatrudnieniu 6088 osób. Wśród nich dominuje branża motoryzacyjna (12 projektów) i BPO (10).
                           • 08.08.2012Są pieniądze na współpracę uczelni z gospodarką
                            Ruszają dwa nowe konkursy, które mają wzmocnić współpracę uczelni z sektorem gospodarczym. Do podziału jest 140 mln zł m.in. – pieniądze będą mogły być przeznaczone na nowe kierunki studiów, zajęcia praktyczne i staże. Cel: poprawa sytuacji absolwentów na rynku pracy.
                            • 07.08.2012Dostęp do Internetu w Polsce – raport NIK
                             Budowa infrastruktury Internetu szerokopasmowego w Polsce przebiega zbyt wolno. Z najnowszego raportu NIK wynika, że istnieje realne zagrożenie, iż ponad miliard euro unijnych dotacji pozyskanych na ten cel, nie zostanie w pełni wykorzystane.
                             • 31.07.2012Zmiany w znakowaniu wyrobów akcyzowych
                              Od września podwyższeniu ulegną opłaty za banderole wykorzystywane do oznaczania wyrobów akcyzowych – wynika z opublikowanego wczoraj projektu nowelizacji rozporządzenia Ministra Finansów ws. oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy. Resort finansów zamierza także przedłużyć o kolejne dwa lata okres zwolnienia z obowiązku oznakowania dla niektórych wyrobów akcyzowych.
                              • 31.07.2012Nowe projekty prowadzone przez PAIiIZ
                               Ponad 34,6 tys. miejsc pracy mogą stworzyć obsługiwani obecnie przez PAIiIZ inwestorzy. Agencja prowadzi w tej chwili 144 projekty, których wartość wynosi 5,4 mld euro.
                               • 23.07.2012Nowa ustawa ukróci patologie?
                                Po dymisji ministra rolnictwa w związku z tzw. „aferą taśmową” premier Donald Tusk zapowiedział odpolitycznienie spółek skarbu państwa. Jak przypominają eksperci BCC i PKPP Lewiatan, już dwa lata temu gotowe były rządowe projekty ustaw ws. sposobu wyłaniania rad nadzorczych i zarządów w spółkach z udziałem skarbu państwu. Prace nad nimi zostały jednak przerwane.
                                • 19.07.2012Opodatkowanie domków letniskowych
                                 Zapytanie nr 1351 do ministra finansów w sprawie podatku od nieruchomości dla budynków mieszkalnych i letniskowych
                                 • 18.07.2012Unijne projekty badawcze będą jawne
                                  Wyniki badań prowadzonych z wykorzystaniem środków unijnych będą publikowane w Internecie. Dostęp do nich będzie bezpłatny – postanowiła Komisja Europejska. Jawność dotyczyć ma projektów finansowania badań naukowych i innowacji w latach 2014-2020 (tzw. Horyzont 2020).
                                  • 18.07.2012Plan prywatyzacji na lata 2012-2013 – informacja ministra skarbu państwa
                                   Przychody z prywatyzacji w pierwszej połowie 2012 roku wyniosły 3,761 mld zł, w tym z prywatyzacji branżowej – 1,149 mld zł, z prywatyzacji giełdowej – 2,611 mld zł – wynika z informacji na temat stanu realizacji planu prywatyzacji, którą we wtorek zaakceptował rząd.
                                   • 16.07.2012Polityka spójności – zmiany od 2014 r.
                                    W latach 2014-2020 na unijną politykę spójności przeznaczonych zostanie 330 mld euro – wynika z przyjętego przez Parlament Europejski sprawozdania komisji ds. rozwoju regionalnego (REGI), które będzie jego oficjalnym stanowiskiem w negocjacjach z Radą UE i Komisją Europejską.
                                    • 12.07.2012Biznesplan w kosztach podatkowych
                                     Pytanie podatnika: Spółka zawarła umowę o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ... .Wcześniej jednak poniosła koszty, pokryte ze środków własnych, opracowania biznesplanu projektu . Czy wydatki na przygotowanie ww. biznesplanu mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów?
                                     • 06.07.2012Fundusze europejskie – ponad 8 mld euro na innowacje
                                      Na początku przyszłego tygodnia Komisja Europejska ogłosi największy konkurs grantowy w ramach siódmego programu ramowego dla badań i rozwoju technologicznego. Przedsiębiorcy mogą liczyć w sumie na dotacje w wysokości przeszło 8 mld euro.
                                      • 04.07.2012KE szykuje reformę systemu staży
                                       Komisja Europejska zamierza zająć się kwestią przyuczania do zawodu i staży zawodowych. Do końca roku urzędnicy unijni opublikują projekty zaleceń oraz projekt określający ramy jakościowe staży. Jak twierdzi KE, nowe inicjatywy zapewnią młodym osobom łatwiejsze wejście na rynek pracy.
                                       • 04.07.2012Fundusze szwajcarskie już wyczerpane
                                        Polska jest największym beneficjentem tzw. funduszy szwajcarskich od 2007 r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego podpisało już 58 umów na całą przyznaną Polsce kwotę pomocy udzielonej przez Szwajcarię – 464,57 mln franków szwajcarskich.
                                        • 03.07.2012Koszty uzyskania przychodów przy umowie o pracę twórczą
                                         Kwestią rozliczania kosztów uzyskania przychodów przy umowie o pracę twórczą, na podstawie której tylko część wypłacanego wynagrodzenia dotyczy przeniesienia praw autorskich, organy podatkowe zajmują się dość często. Jednym z ostatnich przykładów jest interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 4 czerwca 2012 r. nr IPPB4/415-259/12-2/JK2.
                                         • 28.06.2012Nadużycia podatkowe – KE chce zwiększenia sankcji
                                          Unijny numer identyfikacji podatkowej, zaostrzone wspólne środki przeciwko rajom podatkowym – to niektóre z pomysłów Komisji Europejskiej, która chce wprowadzić w UE wspólną strategię walki z nadużyciami podatkowymi i unikaniem opodatkowania. Szczegółowe projekty zostaną opublikowane do końca 2012 r.
                                          • 27.06.2012Aktywizacja seniorów – nowy program warty 60 mln zł
                                           Resort pracy wkrótce ruszy z nowym programem aktywizacji społecznej osób starszych. W latach 2012-2013 wydane – głównie na wsparcie oferty edukacyjnej i kulturalnej – zostanie ok. 60 mln zł.
                                           • 25.06.2012Dotacje dla MSP – ponad 600 mln na wdrażanie wynalazków
                                            Małe i średnie firmy będą mogły ubiegać się o dotacje unijne na pierwsze wdrożenie wynalazku. Do podziału w ramach priorytetu 4 „Inwestycje w innowacyjne przedsiębiorstwa” PO IG jest 616 mln zł. Nabór rozpocznie się 27 sierpnia i potrwa do 14 września br.
                                            • 18.06.2012Projekty inwestycyjne – informacja PAIiIZ
                                             PAIiIZ prowadzi obecnie 148 projektów inwestycyjnych o łącznej wartości 5,2 mld euro, które mogą stworzyć 36 813 miejsc pracy.
                                             • 08.06.2012Efektywność energetyczna sposobem na oszczędności
                                              Dzięki nowemu systemowi znakowania urządzeń zużywających energię konsumentom łatwiej będzie korzystać z efektywnych energetycznie produktów i obniżyć rachunki za energię – stwierdził wicepremier Waldemar Pawlak, przedstawiając działania swojego resortu na rzecz wspierania efektywności energetycznej.
                                              • 28.05.2012Nowy park technologiczny w Puławach
                                               W ostatni piątek (25 maja br.) w Puławach otworzono Park Naukowo-Technologiczny. Inwestycja została sfinansowana m.in. z Programu Rozwój Polski Wschodniej (69 mln zł). Ogółem w woj. lubelskim realizowane są obecnie projekty unijne o wartości przekraczającej 18 mld zł.
                                               • 22.05.2012Współpraca gospodarcza z Ukrainą
                                                Pogłębienie współpracy m.in. w energetyce, rolnictwie i transporcie to główne tematy V posiedzenia Polsko - Ukraińskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Gospodarczej, któremu przewodniczyli wicepremier, minister gospodarki Waldemar Pawlak oraz wicepremier Ukrainy, minister infrastruktury Borys Kolesnikow.
                                                • 21.05.2012Nowe wzory formularzy VAT
                                                 Ministerstwo Finansów szykuje zmiany we wzorach formularzy VAT-22, VAT-23, VAT-24 oraz VAT-25. Projekty rozporządzeń dostosowują formularze do nowelizacji ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników.
                                                 • 21.05.2012MAC walczy o pieniądze i podsumowuje
                                                  Walczymy o to, żeby Komisja Europejska odblokowała nam pieniądze na wszystkie dobrze prowadzone projekty informatyczne – zapowiada minister Michał Boni, podsumowując pierwsze pół roku działania swojego ministerstwa. W tej chwili jest to jedno z priorytetowych zadań MAC.
                                                  • 18.05.2012Dane podatkowe będą zbierane w jednym miejscu
                                                   Resort finansów otworzył w czwartek (17 maja br.) nowoczesne centrum usług informatycznych – Centrum Przetwarzania Danych (CPD) w Radomiu. Do tego miejsca trafiać będą informacje z kilkudziesięciu rozproszonych systemów informatycznych, głównie dane o rozliczeniach podatników i płatników.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] . [ 11 ] . [ 12 ] ... [ 20 ] następna strona »