Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

projekty

 • 23.10.2014Usługi projektowe a VAT
  Pytanie podatnika: Czy w myśl zapisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów usług oraz deklaracji Wnioskodawcy o nieświadczeniu usług w zakresie doradztwa może zainteresowany być zwolniony z podatku od towarów i usług?
  • 20.10.2014Jak nie tworzyć prawa?
   Ustawodawca od lat przyzwyczaja podatników, że lubi działać z zaskoczenia. Przepisy uchwalane są na ostatnią chwilę i – tak naprawdę – nigdy do końca nie wiadomo, jaki przybiorą ostateczny kształt. W rezultacie podatnicy zupełnie nie mają czasu na przygotowanie się do nowych regulacji.
   • 17.10.2014Kasowa metoda rozliczania VAT dla wszystkich?
    Interpelacja nr 27912 do ministra finansów w sprawie konieczności wystąpienia przez rząd o zgodę Rady Unii Europejskiej na wprowadzenie przepisów pozwalających na powszechne i obligatoryjne stosowanie kasowej metody rozliczania podatku VAT
    • 16.10.2014Rozliczenia VAT. Dofinansowanie jako opodatkowany obrót
     Pytanie podatnika: Czy pomoc otrzymana przez Towarzystwo na realizację operacji „O .....” stanowi obrót w rozumieniu art. 29 ustawy o podatku od towarów i usług? Czy Towarzystwo ma możliwość odzyskania podatku VAT od dokonywanych zakupów towarów i usług w ramach pozyskanej pomocy?
     • 02.10.2014Dane adresowe w zgłoszeniu aktualizacyjnym NIP-2
      Z uzasadnienia: Ustawodawca wymaga, by podatnicy będący osobami fizycznymi wskazywali, w szczególności adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej oraz adresy dodatkowych miejsc wykonywania działalności. Tego rodzaju zastrzeżenie dotyczące głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej oraz dodatkowych miejsc wykonywania działalności nie dotyczy jednak podatników niebędących osobami fizycznymi, wobec których zakres obowiązków ewidencyjnych sformułowany został w art. 5 ust. 3 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników.
      • 26.09.2014WSA: O wyższych kosztach dla twórców decyduje nie tylko umowa
       Z uzasadnienia: O ile podatnik wykaże przychód z praw autorskich to organ podatkowy nie może odmówić mu zastosowania preferencyjnej stawki kosztów jego uzyskania. Nie jest poprawa teza organu, że brak określenia wynagrodzenia za prace twórcze w pisemnej umowie o prace, wyklucza zastosowanie stawki preferencyjnej kosztów. Przepis art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o PIT nie będzie miał zastosowania, tylko wówczas jeżeli w wyniku prawidłowo przeprowadzonego postępowania dowodowego nie można ustalić, jaka część wynagrodzenia, uzyskiwanego przez pracownika ze stosunku pracy, dotyczy wynagrodzenia za wykonywanie prac o charakterze twórczym lub za rozporządzenie przez twórcę majątkowymi prawami autorskimi.
       • 10.09.2014Od grudnia kolejne ułatwienia dla przedsiębiorców
        Interpelacja nr 26786 do ministra gospodarki w sprawie ustawy ułatwiającej przedsiębiorcom składanie wniosków on-line
        • 03.09.2014E-zwolnienia "uzdrowią" wielu chorych
         Interpelacja nr 26825 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie wprowadzenia zmian w przepisach regulujących przyznawanie świadczeń z ubezpieczenia chorobowego
         • 19.08.2014Amortyzacja znaku towarowego
          Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca będzie mógł dokonywać odpisów amortyzacyjnych stanowiących koszt uzyskania przychodu od znaku towarowego objętego prawem ochronnym, nabytego w drodze darowizny, który będzie wykorzystywany gospodarczo dla potrzeb prowadzonej jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki osobowej, od wartości ustalonej w darowiźnie określonej jako wartość rynkowa?
          • 30.07.2014Podatki 2014: Zmiany ws. znaków akcyzy
           Z początkiem września wzrosną ceny wytwarzania banderoli na wyroby objęte podatkiem akcyzowym. Niektóre wyroby akcyzowe – m.in. piwo, cygara i cygaretki – będą natomiast zwolnione z obowiązku znakowania przez kolejne dwa lata. Zmiany przewidują dwa projekty nowelizacji rozporządzeń akcyzowych.
           • 21.07.2014Odpisy z ksiąg wieczystych również online
            Resort sprawiedliwości uruchomił dwie nowe usługi, pozwalające na szerszy dostęp - za pomocą internetu - do ksiąg wieczystych oraz Krajowego Rejestru Karnego (KRK). W przypadku ksiąg wieczystych możliwe jest wydrukowanie ich odpisów.
            • 21.07.2014Odpisy z ksiąg wieczystych również online
             Resort sprawiedliwości uruchomił dwie nowe usługi, pozwalające na szerszy dostęp – za pomocą internetu – do ksiąg wieczystych oraz Krajowego Rejestru Karnego (KRK). W przypadku ksiąg wieczystych możliwe jest wydrukowanie ich odpisów.
             • 11.07.2014Bruksela wzywa cztery kraje UE do zmiany prawa podatkowego
              Francja, Portugalia, Wielka Brytania i Cypr powinny dostosować swoje systemy podatkowe do unijnego prawa – twierdzi Komisja Europejska, która przekazała w tym tygodniu władzom tych krajów wezwania do nowelizacji przepisów. W pierwszych trzech przypadkach Bruksela złożyła już pozwy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TS UE).
              • 26.06.2014Rozliczenie kosztów obsługi serwisowej
               Pytanie podatnika: Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że koszty tzw. „obsługi serwisowej”, poniesione po rozpoczęciu dystrybuowania Projektu, powinny być kwalifikowane jako koszty uzyskania przychodów inne niż koszty bezpośrednie (art. 15 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych), a w rezultacie, potrącalne w dacie ich poniesienia?
               • 25.06.2014Polski system podatkowy jest zrównoważony i praworządny?
                Po 25 latach od odzyskania niepodległości polski system podatkowy jest zrównoważony oraz praworządny – twierdzą eksperci firmy doradczej EY, którzy przygotowali specjalny raport nt. przeobrażeń w polskim systemie podatkowym na przestrzeni ostatniego ćwierćwiecza.
                • 24.06.2014Jak opodatkowanie węglowodorów wpłynie na ceny gazu?
                 Znajdujące się w Sejmie projekty dotyczące wydobycia i opodatkowania węglowodorów, w tym m.in. gazu łupkowego, wciąż budzą wiele kontrowersji. Według niektórych ekspertów, Polsce brakuje spójnej polityki, a zmiany w opodatkowaniu wydobycia surowca w połączeniu z innymi wymogami mogą doprowadzić do wzrostu cen gazu.
                 • 12.06.2014Polskie państwo nie potrafi wykorzystać potencjału internetu
                  Z najnowszych danych Komisji Europejskiej wynika, że Polska – pod względem kompetencji cyfrowych i korzystania z usług przez internet – plasuje się w grupie najbardziej „zapóźnionych” państw Unii Europejskiej. Źle wypada m.in. polska e-administracja, co zdaniem ekspertów jest efektem przede wszystkim braku jednolitej wizji i współpracy między instytucjami.
                  • 09.06.2014Opozycja proponuje kredyt na innowacje i zmiany w VAT
                   Wprowadzenie tzw. kredytu na innowacje (zamiast ulgi na nowe technologie) oraz całkowita likwidacja obecnych ograniczeń w odliczeniach podatku VAT od nabycia samochodów – to dwie główne propozycje niedawno zgłoszone przez partie opozycyjne, odpowiednio Twój Ruch oraz Sojusz Lewicy Demokratycznej. Zakładające zmiany projekty nowelizacji ustaw podatkowych zostały rozpatrzone w piątek przez Sejm.
                   • 09.06.2014Opozycja proponuje kredyt na innowacje i zmiany w VAT
                    Wprowadzenie tzw. kredytu na innowacje (zamiast ulgi na nowe technologie) oraz całkowita likwidacja obecnych ograniczeń w odliczeniach podatku VAT od nabycia samochodów – to dwie główne propozycje niedawno zgłoszone przez partie opozycyjne, odpowiednio Twój Ruch oraz Sojusz Lewicy Demokratycznej. Zakładające zmiany projekty nowelizacji ustaw podatkowych zostały rozpatrzone w piątek przez Sejm.
                    • 30.05.2014Łupki i podatki. Nowe obciążenia mogą zahamować rozwój wydobycia
                     W Sejmie trwają prace nad pakietem tzw. ustaw łupkowych, które wprowadzić mają dodatkowe obciążenia dla firm wydobywających węglowodory, w tym te pochodzące z łupków. Jak twierdzą eksperci Instytutu Kościuszki, wdrożenie obecnych propozycji w życie może poskutkować zahamowaniem rozwoju wydobycia.
                     • 26.05.2014Wpływy z VAT coraz niższe?
                      Interpelacja nr 25471 w sprawie spadku wpływów z podatku od towarów i usług w 2013 r.
                      • 20.05.2014Opodatkowanie węglowodorów. Nowe przepisy uderzą w polskie firmy
                       Przygotowane przez rząd projekty ustaw dotyczących opodatkowania wydobycia gazu i ropy przewidują wprowadzenie niekorzystnych dla przedsiębiorców rozwiązań. – W największej części stracą, głównie przez wysoką stawkę podatku, firmy polskie – twierdzą eksperci Instytutu Sobieskiego.
                       • 16.05.2014Podatki od węglowodorów. Wydobycie zostanie podwójnie opodatkowane
                        Rząd powinien rozważyć, czy wprowadzenie już teraz specjalnego podatku węglowodorowego jest zasadne, szczególnie że miałby on obowiązywać dopiero od 2020 r. – twierdzi Konfederacja Lewiatan i instytucje zrzeszające firmy z branży wydobywczej. Eksperci organizacji zwracają też uwagę na to, że jeśli w życie wejdą przygotowywane obecnie ustawy, to dojdzie do podwójnego opodatkowania wydobycia.
                        • 12.05.2014Nowe umowy podatkowe z Bermudami, Wyspami Dziewiczymi i ZEA
                         Do Sejmu trafiły trzy rządowe projekty ustaw o ratyfikacji nowych umów podatkowych, które w ubiegłym roku Polska podpisała z Bermudami, Brytyjskimi Wyspami Dziewiczymi oraz Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi (ZEA).
                         • 22.04.2014NSA: Do zwolnienia z VAT można wrócić w trakcie roku
                          Podatnik, który utracił prawo do zwolnienia z podatku od towarów i usług lub zrezygnował z tego zwolnienia, może na podstawie art. 113 ust. 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ponownie skorzystać z tego zwolnienia, jeżeli upłynął rok, licząc od końca roku, w którym utracił prawo do zwolnienia lub z tego zwolnienia zrezygnował. Brak jest przy tym ustawowych przeszkód, aby powrót do zwolnienia nastąpił w trakcie roku podatkowego - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
                          • 28.02.2014Ulgi podatkowe konieczne do pobudzenia rynku B+R
                           Jeśli Polska nie wprowadzi rozsądnego systemu ulg podatkowych, to nie będzie mieć szans na wyjście z grupy krajów unijnych o najniższym poziomie nakładów na badania i rozwój (B+R) – uważają eksperci firmy doradczej Deloitte.
                           • 10.02.2014Co nagle, to po diable
                            Ustawodawca działa w iście ekspresowym tempie. Szkoda tylko, że szybkość podyktowana jest wyłącznie chęcią wyciągnięcia od podatników pieniędzy. Jeśli chodzi o zmiany dla nas korzystne, na nie, niestety, zazwyczaj czekać musimy dłużej.
                            • 24.01.2014Nowe umowy podatkowe z Koreą i Guernsey
                             Rząd przekazał w czwartek do Sejmu trzy projekty ustaw o ratyfikacji umów podatkowych, z czego dwie dotyczą uzgodnień z Baliwatem Guernsey (terytorium zależne Wielkiej Brytanii), a jedna modyfikacji porozumienia z Koreą Południową.
                             • 23.01.2014Prawo podatkowe i interpretacje do poprawki?
                              Interpelacja nr 22176 w sprawie interpretacji prawa podatkowego.
                              • 13.01.2014Zakup i przekazanie artykułów spożywczych a VAT
                               Pytanie podatnika: Czy od zakupu artykułów spożywczych spółka ma prawo odliczyć podatek VAT naliczony? Czy Spółka ma obowiązek naliczania podatku VAT należnego z tytułu nieodpłatnych przekazań artykułów spożywczych?
                               • 03.01.2014Amortyzacja kosztów prac rozwojowych
                                Należy podkreślić, że w przypadku wydatków dotyczących prac rozwojowych, podatnik ma wybór sposobu rozliczenia poniesionych wydatków a rozliczenie wydatków poprzez odpisy amortyzacyjne jest tylko jednym ze sposobów. Bowiem zgodnie z art. 15 ust. 4a ustawy o CIT koszty prac rozwojowych mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów również w miesiącu, w którym zostały poniesione a także począwszy od tego miesiąca w częściach w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy bądź też jednorazowo w roku podatkowym, w którym zostały zakończone.
                                • 02.01.2014Firmy mają tylko miesiąc na złożenie wniosku o dotacje z NCBiR
                                 Już 7 lutego 2014 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) zakończy nabór wniosków o dotacje na projekty badawczo-rozwojowe w ramach działania 1.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Łącznie firmy mogą ubiegać się o dofinansowanie na poziomie 90 mln zł.
                                 • 29.11.2013Ordynacja podatkowa. Zamiast nowej ustawy kolejne zmiany
                                  Interpelacja nr 21657 do ministra finansów w sprawie konieczności kompleksowej nowelizacji Ordynacji podatkowej
                                  • 30.10.2013Unikanie podwójnego opodatkowania. Do Sejmu trafiły trzy umowy
                                   Do Sejmu trafiły w tym tygodniu trzy projekty ustaw o ratyfikacji umów podatkowych ze Słowacją, Belize oraz Wspólnotą Bahamów. Największe zmiany szykowane są w umowie polsko-słowackiej. Modyfikacjom ulegną m.in. zasady opodatkowania dywidend.
                                   • 28.10.2013Kasy fiskalne. Coraz więcej obowiązków dla przedsiębiorców?
                                    Interpelacja nr 20462 w sprawie nadmiernych i nieracjonalnych ciężarów nakładanych przez Ministerstwo Finansów na przedsiębiorców korzystających z kas fiskalnych
                                    • 25.10.2013Rząd wyda dodatkowe miliony na umowy śmieciowe
                                     Przewidziany na ten rok limit wysokości wynagrodzeń bezosobowych, czyli pieniędzy wypłacanych przez organy państwa z tytułu umów zleceń i umów o dzieło (tzw. umowy śmieciowe), zostanie podniesiony o 18,3 mln zł – wynika z projektu opublikowanego przez Ministerstwo Finansów. Najwięcej pieniędzy trafi na projekty realizowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (2,8 mln zł) oraz Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie (1,3 mln zł).
                                     • 15.10.2013Podatki 2014: Nowe rozporządzenia VAT
                                      Z początkiem 2014 r. obowiązywać zaczną nowe rozporządzenia w sprawie zwolnień z VAT i obniżonych stawek tego podatku. Przewidziano głównie usunięcie niektórych zbędnych zapisów. Akty są w gruncie rzeczy powtórzeniem dotychczasowych regulacji.
                                      • 14.10.2013Jak zawsze na ostatnią chwilę
                                       Ustawodawca od lat przyzwyczaja podatników, że lubi działać z zaskoczenia. Przepisy uchwalane są na ostatnią chwilę i - tak naprawdę – nigdy do końca nie wiadomo, jaki przybiorą ostateczny kształt. Rządzący wciąż chyba pozostają pod wrażeniem bajki o Kopciuszku i tak jak on chcą się bawić a potem tylko zdążyć przed północą.
                                       • 10.10.2013Koszty reprezentacji. Usługi gastronomiczne a koszty uzyskania przychodów
                                        Teza: Tylko wydatki na zakup tych usług gastronomicznych stanowiących koszty uzyskania przychodu zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 20 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), których jedynym (głównym) celem jest tworzenie lub poprawa wizerunku firmy na zewnątrz podlegają wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów na zasadach określonych w art. 16 ust. 1 pkt 28 tej ustawy w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2007 r.
                                        • 24.09.2013Innowacje w Polsce. Województwa mają strategie, ale efektów brak
                                         Polskie województwa, które już od prawie dekady posiadają Regionalne Strategie Innowacji (RSI), nadal znajdują się dopiero na początku budowy systemów wsparcia dla innowacji – wynika z analizy przeprowadzonej przez firmę doradczą Deloitte. Jak wskazują eksperci, same strategie są dobre, ale ich wdrażanie idzie bardzo topornie.
                                         • 18.09.2013MF zdradza szczegóły nt. programu e-Podatki
                                          Już w 2015 r., przy rozliczeniach podatku PIT za 2014 r., fiskus sam wstępnie wypełni zeznania roczne za podatników nieprowadzących działalności gospodarczej. Podatnik będzie mógł je zaakceptować, wprowadzić poprawki (np. w sprawie 1 proc. podatku na OPP) lub złożyć deklarację całkowicie samodzielnie – zapowiada Ministerstwo Finansów. W ramach programu e-Podatki zintegrowane zostaną bazy danych dotyczących podatników. Każdy ma mieć także swoje własne „konto podatnika”.
                                          • 03.09.2013Polska nie jest przygotowana na wydatkowanie funduszy unijnych
                                           Polska jest słabo przygotowana do realizacji inwestycji z funduszy unijnych na lata 2014-2020 – uważają eksperci Business Centre Club. Wskazują przy tym, że w rzeczywistości z polityki spójności Polsce przypadnie nie 72,8 mld euro, ale o 4 mld mniej.
                                           • 29.08.2013Ruszyły konsultacje największego w historii programu dotacji unijnych
                                            Resort rozwoju regionalnego rozpoczął konsultacje projektu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W latach 2014-2020 z programu m.in. na wsparcie niskoemisyjnej gospodarki, ochronę zdrowia oraz transport trafić ma aż 24,1 mld euro. To zdecydowanie największy z unijnych pakietów dotacji, na które liczyć może Polska.
                                            • 29.08.2013Samorządy zwolnione z rygorów oszczędnościowych – ważna decyzja rządu
                                             Jednostki samorządu terytorialnego zostaną jednak zwolnione z rygorów oszczędnościowych, jeżeli chodzi o finansowanie inwestycji realizowanych z wykorzystaniem funduszy unijnych – poinformował w środę rząd. W efekcie samorządy te będą mogły dalej swobodnie zwiększać swoje zadłużenie.
                                             • 28.08.2013Coraz więcej barier w gospodarce?
                                              Interpelacja nr 18270 do ministra gospodarki w sprawie barier ograniczających potencjał gospodarki
                                              • 26.08.2013Podatki 2013: Formularze PIT do zmiany
                                               Przy składaniu informacji i zeznań podatkowych za okres od 1 stycznia 2013 r. obowiązywać będą nowe formularze oświadczenia PIT-2K i informacji PIT-14 – wynika z projektów nowych rozporządzeń opublikowanych przez Ministerstwo Finansów. Zmiany mają charakter głównie techniczny.
                                               • 16.08.2013Rząd tnie wydatki na kolej i bezpieczeństwo
                                                Wydatki na obronność kraju zostaną ograniczone w tym roku o ok. 3,2 mld. W sumie wyniosą więc tylko 28,2 mld zł – wynika z projektu nowelizacji tzw. ustawy okołobudżetowej, opublikowanego przez Ministerstwo Finansów. Rząd zamierza zaoszczędzić też kilka miliardów na inwestycjach w infrastrukturę kolejową.
                                                • 16.08.2013Przychód pracownika a składki ZUS
                                                 Podstawy wymiaru składek nie stanowią należności obliczane od wielkości efektów uzyskanych przez zastosowanie pracowniczego projektu wynalazczego i za dokumentację dostarczoną bezumownie przez twórcę projektu, przydatną do stosowania projektu, oraz nagrody za wynalazczość, a także nagrody za prace badawcze i wdrożeniowe.
                                                 • 14.08.2013Rząd rozszerzy system wsparcia dla zagranicznych firm
                                                  Rząd Donalda Tuska chce zwiększyć atrakcyjność Polski dla polskich i przede wszystkim zagranicznych inwestorów. We wtorek przyjęto uchwałę zmieniającą „Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2020”. Przewiduje się m.in. złagodzenie warunków ubiegania się o pomoc i dodatkowe bonusy dla badań i rozwoju oraz regionów Polski Wschodniej.
                                                  • 13.08.2013Rządowe programy młodych bezrobotnych nie uratują
                                                   Przygotowywane przez rząd nowe instrumenty wsparcia dla młodych bezrobotnych (do 30. roku życia) będą niewystarczające – twierdzi Konfederacja Lewiatan. Według ekspertów organizacji, kluczem do poprawy sytuacji młodych jest zwiększenie ich mobilności zawodowej i ścisłe dostosowanie programów nauki i studiów do potrzeb pracodawców.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] ... [ 20 ] następna strona »