Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

projekty

 • 16.01.2015Rząd podwyższy dodatki dla mundurówki
  Rząd podniesie wysokość dodatków za długoletnią służbę, które przysługują m.in. policjantom, strażnikom granicznym oraz funkcjonariuszom Biura Ochrony Rządu – wynika z trzech projektów rozporządzeń przygotowanych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Po 35 latach służby dodatek dla funkcjonariuszy wynosić ma 35 proc. wysokości zasadniczego uposażenia.
  • 16.01.2015Kasy fiskalne 2015: Zapłaty dokonywane przelewem a zwolnienie z kas
   Pytanie podatnika: W 2013 r. przychody z działalności na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności wynosiły 130 000 zł. Wnioskodawca korzysta ze zwolnienia z załącznika do rozporządzenia ws. kas - poz. 37. W 2014 r. przychody z tytułu sprzedaży na rzecz ww. osób wyniosły 1200 zł. Wszystkie wpłaty wpływają na rachunek bankowy firmy w całości z dokładnym opisem czego dotyczy wpłata. Czy Wnioskodawca nadal może korzystać ze zwolnienia (poz. 37 załącznika) w roku 2014 i 2015?
   • 09.01.2015Podatki 2015: Opiekunowie niepełnosprawnych i UEFA nie zapłacą podatku
    Opiekunowie osób niepełnosprawnych pobierający zasiłki wraz z odsetkami (ok. 80 tys. osób) nie będą musieli płacić podatku dochodowego z tego tytułu. Podatku nie zapłaci też UEFA, która w tym roku organizuje w Polsce finał piłkarskiej Ligi Europy.
    • 08.01.2015Podatki 2015: Opiekunowie niepełnosprawnych i UEFA nie zapłacą podatku
     Opiekunowie osób niepełnosprawnych pobierający zasiłki wraz z odsetkami (ok. 80 tys. osób) nie będą musieli płacić podatku dochodowego z tego tytułu. Podatku nie zapłaci też UEFA, która w tym roku organizuje w Polsce finał piłkarskiej Ligi Europy.
     • 08.01.2015Podatki 2015: Interpretacje podatkowe na nowych zasadach
      W lipcu w życie wejdą dwa nowe rozporządzenia dotyczące wydawania interpretacji podatkowych. Zmianie ulegnie m.in. właściwość rzeczowa i miejscowa organów upoważnionych do wydawania interpretacji indywidualnych. Do nowych przepisów dostosowany zostanie też wzór wniosku ORD-IN.
      • 07.01.2015Podatki 2015: Interpretacje podatkowe na nowych zasadach
       W lipcu w życie wejdą dwa nowe rozporządzenia dotyczące wydawania interpretacji podatkowych. Zmianie ulegnie m.in. właściwość rzeczowa i miejscowa organów upoważnionych do wydawania interpretacji indywidualnych. Do nowych przepisów dostosowany zostanie też wzór wniosku ORD-IN.
       • 17.12.2014WSA. Nie każdy strój służbowy można rozliczyć w kosztach
        Z uzasadnienia: Nie stanowią kosztów uzyskania przychodów wydatki ponoszone w związku z zakupem stroju służbowego, nawet mającego charakter biznesowy, w postaci: garniturów, marynarek, spodni, koszul, spinek, krawatów, obuwia, płaszczy (kurtek zimowych), rękawiczek, czapek, kapeluszy; nawet jeżeli ten strój służy wykonywaniu obowiązków prawnika, codziennej pracy, występowania przed sądem i uczestniczenia w spotkaniach biznesowych, oraz nie ma charakteru zbyt wytwornego czy okazałego.
        • 08.12.2014Podatki 2015: Nowe zeznania PIT-CFC i CIT-CFC
         Od nowego roku obowiązywać mają regulacje dotyczące opodatkowania dochodów z zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC – controlled foreign corporation). Resort finansów przygotował już odpowiednie wzory odrębnych zeznań podatkowych dotyczących podatków dochodowych PIT i CIT.
         • 08.12.2014PIP skontroluje blisko 90 tys. podmiotów
          W przyszłym roku Państwowa Inspekcja Pracy zamierza skontrolować ok. 88 tys. podmiotów. Nacisk położony zostanie m.in. na zatrudnianie pracowników sklepów wielkopowierzchniowych i agencji ochrony. Inspektorzy zajmą się też np. zatrudnianiem pracowników tymczasowych oraz wypłatami wynagrodzeń.
          • 05.12.2014PIP skontroluje blisko 90 tys. podmiotów
           W przyszłym roku Państwowa Inspekcja Pracy zamierza skontrolować ok. 88 tys. podmiotów. Nacisk położony zostanie m.in. na zatrudnianie pracowników sklepów wielkopowierzchniowych i agencji ochrony. Inspektorzy zajmą się też np. zatrudnianiem pracowników tymczasowych oraz wypłatami wynagrodzeń.
           • 05.12.2014Podatki 2015: Nowe zeznania PIT-CFC i CIT-CFC
            Od nowego roku obowiązywać mają regulacje dotyczące opodatkowania dochodów z zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC – controlled foreign corporation). Resort finansów przygotował już odpowiednie wzory odrębnych zeznań podatkowych dotyczących podatków dochodowych PIT i CIT.
            • 03.12.2014Podatki 2015: Nowe rozporządzenia ws. wiążącej informacji akcyzowej
             Resort finansów opublikował projekty nowych rozporządzeń, które dotyczyć będą wiążącej informacji akcyzowej (WIA). Określony zostanie m.in. jednolity wzór wniosku o wydanie takiej informacji. Nowe regulacje wejdą w życie z początkiem 2015 r.
             • 02.12.2014Podatki 2015: Nowe rozporządzenia ws. wiążącej informacji akcyzowej
              Resort finansów opublikował projekty nowych rozporządzeń, które dotyczyć będą wiążącej informacji akcyzowej (WIA). Określony zostanie m.in. jednolity wzór wniosku o wydanie takiej informacji. Nowe regulacje wejdą w życie z początkiem 2015 r.
              • 14.11.2014Podatki 2015: Prezydent podpisał nowelę ustawy o PIT
               Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Nowela, która wejdzie w życie z początkiem 2015 r., wprowadzi regulacje pozwalające na wstępne wypełnianie przez fiskusa deklaracji podatkowych za podatników.
               • 13.11.2014Podatki 2015: Prezydent podpisał nowelę ustawy o PIT
                Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Nowela, która wejdzie w życie z początkiem 2015 r., wprowadzi regulacje pozwalające na wstępne wypełnianie przez fiskusa deklaracji podatkowych za podatników.
                • 23.10.2014Usługi projektowe a VAT
                 Pytanie podatnika: Czy w myśl zapisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów usług oraz deklaracji Wnioskodawcy o nieświadczeniu usług w zakresie doradztwa może zainteresowany być zwolniony z podatku od towarów i usług?
                 • 20.10.2014Jak nie tworzyć prawa?
                  Ustawodawca od lat przyzwyczaja podatników, że lubi działać z zaskoczenia. Przepisy uchwalane są na ostatnią chwilę i – tak naprawdę – nigdy do końca nie wiadomo, jaki przybiorą ostateczny kształt. W rezultacie podatnicy zupełnie nie mają czasu na przygotowanie się do nowych regulacji.
                  • 17.10.2014Kasowa metoda rozliczania VAT dla wszystkich?
                   Interpelacja nr 27912 do ministra finansów w sprawie konieczności wystąpienia przez rząd o zgodę Rady Unii Europejskiej na wprowadzenie przepisów pozwalających na powszechne i obligatoryjne stosowanie kasowej metody rozliczania podatku VAT
                   • 16.10.2014Rozliczenia VAT. Dofinansowanie jako opodatkowany obrót
                    Pytanie podatnika: Czy pomoc otrzymana przez Towarzystwo na realizację operacji „O .....” stanowi obrót w rozumieniu art. 29 ustawy o podatku od towarów i usług? Czy Towarzystwo ma możliwość odzyskania podatku VAT od dokonywanych zakupów towarów i usług w ramach pozyskanej pomocy?
                    • 02.10.2014Dane adresowe w zgłoszeniu aktualizacyjnym NIP-2
                     Z uzasadnienia: Ustawodawca wymaga, by podatnicy będący osobami fizycznymi wskazywali, w szczególności adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej oraz adresy dodatkowych miejsc wykonywania działalności. Tego rodzaju zastrzeżenie dotyczące głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej oraz dodatkowych miejsc wykonywania działalności nie dotyczy jednak podatników niebędących osobami fizycznymi, wobec których zakres obowiązków ewidencyjnych sformułowany został w art. 5 ust. 3 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników.
                     • 26.09.2014WSA: O wyższych kosztach dla twórców decyduje nie tylko umowa
                      Z uzasadnienia: O ile podatnik wykaże przychód z praw autorskich to organ podatkowy nie może odmówić mu zastosowania preferencyjnej stawki kosztów jego uzyskania. Nie jest poprawa teza organu, że brak określenia wynagrodzenia za prace twórcze w pisemnej umowie o prace, wyklucza zastosowanie stawki preferencyjnej kosztów. Przepis art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o PIT nie będzie miał zastosowania, tylko wówczas jeżeli w wyniku prawidłowo przeprowadzonego postępowania dowodowego nie można ustalić, jaka część wynagrodzenia, uzyskiwanego przez pracownika ze stosunku pracy, dotyczy wynagrodzenia za wykonywanie prac o charakterze twórczym lub za rozporządzenie przez twórcę majątkowymi prawami autorskimi.
                      • 10.09.2014Od grudnia kolejne ułatwienia dla przedsiębiorców
                       Interpelacja nr 26786 do ministra gospodarki w sprawie ustawy ułatwiającej przedsiębiorcom składanie wniosków on-line
                       • 03.09.2014E-zwolnienia "uzdrowią" wielu chorych
                        Interpelacja nr 26825 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie wprowadzenia zmian w przepisach regulujących przyznawanie świadczeń z ubezpieczenia chorobowego
                        • 19.08.2014Amortyzacja znaku towarowego
                         Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca będzie mógł dokonywać odpisów amortyzacyjnych stanowiących koszt uzyskania przychodu od znaku towarowego objętego prawem ochronnym, nabytego w drodze darowizny, który będzie wykorzystywany gospodarczo dla potrzeb prowadzonej jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki osobowej, od wartości ustalonej w darowiźnie określonej jako wartość rynkowa?
                         • 30.07.2014Podatki 2014: Zmiany ws. znaków akcyzy
                          Z początkiem września wzrosną ceny wytwarzania banderoli na wyroby objęte podatkiem akcyzowym. Niektóre wyroby akcyzowe – m.in. piwo, cygara i cygaretki – będą natomiast zwolnione z obowiązku znakowania przez kolejne dwa lata. Zmiany przewidują dwa projekty nowelizacji rozporządzeń akcyzowych.
                          • 21.07.2014Odpisy z ksiąg wieczystych również online
                           Resort sprawiedliwości uruchomił dwie nowe usługi, pozwalające na szerszy dostęp - za pomocą internetu - do ksiąg wieczystych oraz Krajowego Rejestru Karnego (KRK). W przypadku ksiąg wieczystych możliwe jest wydrukowanie ich odpisów.
                           • 21.07.2014Odpisy z ksiąg wieczystych również online
                            Resort sprawiedliwości uruchomił dwie nowe usługi, pozwalające na szerszy dostęp – za pomocą internetu – do ksiąg wieczystych oraz Krajowego Rejestru Karnego (KRK). W przypadku ksiąg wieczystych możliwe jest wydrukowanie ich odpisów.
                            • 11.07.2014Bruksela wzywa cztery kraje UE do zmiany prawa podatkowego
                             Francja, Portugalia, Wielka Brytania i Cypr powinny dostosować swoje systemy podatkowe do unijnego prawa – twierdzi Komisja Europejska, która przekazała w tym tygodniu władzom tych krajów wezwania do nowelizacji przepisów. W pierwszych trzech przypadkach Bruksela złożyła już pozwy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TS UE).
                             • 26.06.2014Rozliczenie kosztów obsługi serwisowej
                              Pytanie podatnika: Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że koszty tzw. „obsługi serwisowej”, poniesione po rozpoczęciu dystrybuowania Projektu, powinny być kwalifikowane jako koszty uzyskania przychodów inne niż koszty bezpośrednie (art. 15 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych), a w rezultacie, potrącalne w dacie ich poniesienia?
                              • 25.06.2014Polski system podatkowy jest zrównoważony i praworządny?
                               Po 25 latach od odzyskania niepodległości polski system podatkowy jest zrównoważony oraz praworządny – twierdzą eksperci firmy doradczej EY, którzy przygotowali specjalny raport nt. przeobrażeń w polskim systemie podatkowym na przestrzeni ostatniego ćwierćwiecza.
                               • 24.06.2014Jak opodatkowanie węglowodorów wpłynie na ceny gazu?
                                Znajdujące się w Sejmie projekty dotyczące wydobycia i opodatkowania węglowodorów, w tym m.in. gazu łupkowego, wciąż budzą wiele kontrowersji. Według niektórych ekspertów, Polsce brakuje spójnej polityki, a zmiany w opodatkowaniu wydobycia surowca w połączeniu z innymi wymogami mogą doprowadzić do wzrostu cen gazu.
                                • 12.06.2014Polskie państwo nie potrafi wykorzystać potencjału internetu
                                 Z najnowszych danych Komisji Europejskiej wynika, że Polska – pod względem kompetencji cyfrowych i korzystania z usług przez internet – plasuje się w grupie najbardziej „zapóźnionych” państw Unii Europejskiej. Źle wypada m.in. polska e-administracja, co zdaniem ekspertów jest efektem przede wszystkim braku jednolitej wizji i współpracy między instytucjami.
                                 • 09.06.2014Opozycja proponuje kredyt na innowacje i zmiany w VAT
                                  Wprowadzenie tzw. kredytu na innowacje (zamiast ulgi na nowe technologie) oraz całkowita likwidacja obecnych ograniczeń w odliczeniach podatku VAT od nabycia samochodów – to dwie główne propozycje niedawno zgłoszone przez partie opozycyjne, odpowiednio Twój Ruch oraz Sojusz Lewicy Demokratycznej. Zakładające zmiany projekty nowelizacji ustaw podatkowych zostały rozpatrzone w piątek przez Sejm.
                                  • 09.06.2014Opozycja proponuje kredyt na innowacje i zmiany w VAT
                                   Wprowadzenie tzw. kredytu na innowacje (zamiast ulgi na nowe technologie) oraz całkowita likwidacja obecnych ograniczeń w odliczeniach podatku VAT od nabycia samochodów – to dwie główne propozycje niedawno zgłoszone przez partie opozycyjne, odpowiednio Twój Ruch oraz Sojusz Lewicy Demokratycznej. Zakładające zmiany projekty nowelizacji ustaw podatkowych zostały rozpatrzone w piątek przez Sejm.
                                   • 30.05.2014Łupki i podatki. Nowe obciążenia mogą zahamować rozwój wydobycia
                                    W Sejmie trwają prace nad pakietem tzw. ustaw łupkowych, które wprowadzić mają dodatkowe obciążenia dla firm wydobywających węglowodory, w tym te pochodzące z łupków. Jak twierdzą eksperci Instytutu Kościuszki, wdrożenie obecnych propozycji w życie może poskutkować zahamowaniem rozwoju wydobycia.
                                    • 26.05.2014Wpływy z VAT coraz niższe?
                                     Interpelacja nr 25471 w sprawie spadku wpływów z podatku od towarów i usług w 2013 r.
                                     • 20.05.2014Opodatkowanie węglowodorów. Nowe przepisy uderzą w polskie firmy
                                      Przygotowane przez rząd projekty ustaw dotyczących opodatkowania wydobycia gazu i ropy przewidują wprowadzenie niekorzystnych dla przedsiębiorców rozwiązań. – W największej części stracą, głównie przez wysoką stawkę podatku, firmy polskie – twierdzą eksperci Instytutu Sobieskiego.
                                      • 16.05.2014Podatki od węglowodorów. Wydobycie zostanie podwójnie opodatkowane
                                       Rząd powinien rozważyć, czy wprowadzenie już teraz specjalnego podatku węglowodorowego jest zasadne, szczególnie że miałby on obowiązywać dopiero od 2020 r. – twierdzi Konfederacja Lewiatan i instytucje zrzeszające firmy z branży wydobywczej. Eksperci organizacji zwracają też uwagę na to, że jeśli w życie wejdą przygotowywane obecnie ustawy, to dojdzie do podwójnego opodatkowania wydobycia.
                                       • 12.05.2014Nowe umowy podatkowe z Bermudami, Wyspami Dziewiczymi i ZEA
                                        Do Sejmu trafiły trzy rządowe projekty ustaw o ratyfikacji nowych umów podatkowych, które w ubiegłym roku Polska podpisała z Bermudami, Brytyjskimi Wyspami Dziewiczymi oraz Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi (ZEA).
                                        • 22.04.2014NSA: Do zwolnienia z VAT można wrócić w trakcie roku
                                         Podatnik, który utracił prawo do zwolnienia z podatku od towarów i usług lub zrezygnował z tego zwolnienia, może na podstawie art. 113 ust. 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ponownie skorzystać z tego zwolnienia, jeżeli upłynął rok, licząc od końca roku, w którym utracił prawo do zwolnienia lub z tego zwolnienia zrezygnował. Brak jest przy tym ustawowych przeszkód, aby powrót do zwolnienia nastąpił w trakcie roku podatkowego - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
                                         • 28.02.2014Ulgi podatkowe konieczne do pobudzenia rynku B+R
                                          Jeśli Polska nie wprowadzi rozsądnego systemu ulg podatkowych, to nie będzie mieć szans na wyjście z grupy krajów unijnych o najniższym poziomie nakładów na badania i rozwój (B+R) – uważają eksperci firmy doradczej Deloitte.
                                          • 10.02.2014Co nagle, to po diable
                                           Ustawodawca działa w iście ekspresowym tempie. Szkoda tylko, że szybkość podyktowana jest wyłącznie chęcią wyciągnięcia od podatników pieniędzy. Jeśli chodzi o zmiany dla nas korzystne, na nie, niestety, zazwyczaj czekać musimy dłużej.
                                           • 24.01.2014Nowe umowy podatkowe z Koreą i Guernsey
                                            Rząd przekazał w czwartek do Sejmu trzy projekty ustaw o ratyfikacji umów podatkowych, z czego dwie dotyczą uzgodnień z Baliwatem Guernsey (terytorium zależne Wielkiej Brytanii), a jedna modyfikacji porozumienia z Koreą Południową.
                                            • 23.01.2014Prawo podatkowe i interpretacje do poprawki?
                                             Interpelacja nr 22176 w sprawie interpretacji prawa podatkowego.
                                             • 13.01.2014Zakup i przekazanie artykułów spożywczych a VAT
                                              Pytanie podatnika: Czy od zakupu artykułów spożywczych spółka ma prawo odliczyć podatek VAT naliczony? Czy Spółka ma obowiązek naliczania podatku VAT należnego z tytułu nieodpłatnych przekazań artykułów spożywczych?
                                              • 03.01.2014Amortyzacja kosztów prac rozwojowych
                                               Należy podkreślić, że w przypadku wydatków dotyczących prac rozwojowych, podatnik ma wybór sposobu rozliczenia poniesionych wydatków a rozliczenie wydatków poprzez odpisy amortyzacyjne jest tylko jednym ze sposobów. Bowiem zgodnie z art. 15 ust. 4a ustawy o CIT koszty prac rozwojowych mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów również w miesiącu, w którym zostały poniesione a także począwszy od tego miesiąca w częściach w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy bądź też jednorazowo w roku podatkowym, w którym zostały zakończone.