Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

projekty

 • 09.02.2016Podatki na świecie: Obama proponuje nowy podatek naftowy
  Administracja prezydenta Baracka Obamy zaproponowała wprowadzenie w Stanach Zjednoczonych nowego podatku naftowego. Danina miałaby dotyczyć firm naftowych i wynosić 10 dolarów w przeliczeniu na każdą baryłkę ropy naftowej. Wpływy z tego tytułu docelowo zasiliłyby projekty związane z innowacyjnym i niskoemisyjnym transportem. 
  • 05.02.2016Nienależnie pobrane zaliczki na podatek dochodowy a korekta PIT-11
   Pytanie podatnika: Wnioskodawca w okresie 1 stycznia 2013 r. - 31 lipca 2015 r. potrącał zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych w zawyżonej wysokości, uznając niesłusznie, że pracownicy osiągają przychód podatkowy z tytułu dojazdów samochodami służbowymi z miejsca zamieszkania na lokalizację projektową. Wartość tego przychodu nie powinna była być uwzględniana w kalkulacji miesięcznych zaliczek na PIT w ww. okresie. Czy Wnioskodawca ma obowiązek korygowania informacji PIT-11?
   • 01.02.2016W jaki sposób kwalifikować koszty realizacji projektu deweloperskiego?
    Wydatki na projekty deweloperskie, tj. odsetki, prowizje, opłaty bankowe, koszty analizy rynku nieruchomości, reklamy i marketingu, opłat urzędowych i administracyjnych, ubezpieczenia, a także uzyskania pozwoleń i decyzji, mogą zostać zakwalifikowane jako koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami.
    • 28.01.2016Jakie zmiany w prawie pracy?
     Interpelacja nr 251 w sprawie założeń i kierunków planowanych działań Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w VIII kadencji Sejmu.
     • 14.01.2016Podwyższone, autorskie koszty uzyskania przychodów a PIT
      Pytanie podatnika: Czy w związku z realizowanymi zadaniami mającymi twórczy charakter i będącymi przedmiotem prawa autorskiego Wnioskodawcy przysługuje prawo do zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów do części przychodów mających charakter twórczy, wypłacanych tytułem wynagrodzenia oraz premii i czy procentowy podział przychodów na przychody mające charakter twórczy i pozostałe przychody na podstawie karty czasu pracy będzie poprawny?
      • 07.12.2015OFE w coraz gorszej sytuacji. Wpłynęła na to m.in. polityka podatkowa
       Pod koniec listopada br. wartość aktywów netto otwartych funduszy emerytalnych (OFE) wynosiła ok. 143,3 mld zł – szacują Pracodawcy RP. Kwota ta zmniejszyła się więc o 16,3 mld zł w ciągu ostatniego półrocza. Eksperci twierdzą, że wpływ na pogorszenie kondycji OFE miały m.in. kwestie podatkowe.
       • 20.11.2015Podatki 2016: Plany podatkowe nowego rządu
        Podniesienie kwoty wolnej do 8 tys. zł, uszczelnienie systemu podatkowego, niższa stawka (15 proc.) podatku CIT dla małych firm, reforma administracji podatkowej oraz wprowadzenie podatków od banków i supermarketów - to główne plany podatkowe nowego rządu, które podczas środowego expose przedstawiła premier Beata Szydło.
        • 19.11.2015Podatki 2016: Plany podatkowe nowego rządu
         Podniesienie kwoty wolnej do 8 tys. zł, uszczelnienie systemu podatkowego, niższa stawka (15 proc.) podatku CIT dla małych firm, reforma administracji podatkowej oraz wprowadzenie podatków od banków i supermarketów – to główne plany podatkowe nowego rządu, które podczas środowego expose przedstawiła premier Beata Szydło.
         • 05.11.2015Podatki 2016: Nowe wzory deklaracji VAT
          Z początkiem przyszłego roku zmianie ulegną wzory deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT). Jak wyjaśnia Ministerstwo Finansów, wprowadzane modyfikacje będą mieć głównie charakter techniczny i dostosują formularze m.in. do zmian w ustawach podatkowych.
          • 04.11.2015Podatki 2016: Nowe wzory deklaracji VAT
           Z początkiem przyszłego roku zmianie ulegną wzory deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT). Jak wyjaśnia Ministerstwo Finansów, wprowadzane modyfikacje będą mieć głównie charakter techniczny i dostosują formularze m.in. do zmian w ustawach podatkowych.
           • 21.10.2015Wykorzystanie funduszy UE. Polska może stracić nawet 20 mld zł
            Rząd ma nadal bardzo poważne problemy z wydawaniem unijnych funduszy. Jeśli obecne tempo wydatkowania zostanie utrzymane, to Polska może stracić nawet 20 mld zł – wynika z 9. edycji raportu pn. „Stan wykorzystania funduszy europejskich”, publikowanego co roku przez Business Centre Club.
            • 13.10.2015Zaniechane inwestycje w kosztach podatkowych
             Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni świadczy usługi budowlane. W praktyce w działalności zdarza się jednak, że inwestor na wstępnym etapie przygotowania do inwestycji rezygnuje z wykonania obiektu. Jest to podyktowane jego interesem. Zdarza się bowiem, że realizacja planowanej inwestycji okazuje się z różnych przyczyn nieopłacalna dla inwestora. Na powyższe okoliczności Wnioskodawczyni nie ma wpływu, są one od niej niezależne. Czy Wnioskodawczyni może, na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy o PIT, zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki związane z zaniechanymi inwestycjami?
             • 13.10.2015Podatki 2016: Nowe wzory formularzy SD-3 oraz SD-Z2
              Z początkiem 2016 r. obowiązywać zaczną zmodyfikowane formularze zeznania podatkowego SD-3 oraz zgłoszenia SD-Z2. Wzory zostaną dostosowane do zmian wprowadzanych w ustawie o podatku od spadków i darowizn.
              • 12.10.2015Podatki 2016: Nowe wzory formularzy SD-3 oraz SD-Z2
               Z początkiem 2016 r. obowiązywać zaczną zmodyfikowane formularze zeznania podatkowego SD-3 oraz zgłoszenia SD-Z2. Wzory zostaną dostosowane do zmian wprowadzanych w ustawie o podatku od spadków i darowizn.
               • 01.10.2015Podatki 2016: Zmiany ws. podatku od środków transportowych
                Samorządy będą mogły umożliwiać składanie deklaracji na podatek od środków transportowych również przez internet - wynika z projektów nowych rozporządzeń, które w tym tygodniu opublikowało Ministerstwo Finansów. Modyfikacji ulegną też wzory DT-1 i DT-1/A. Formularze te zostaną dostosowane do zmian w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych.
                • 30.09.2015Podatki 2016: Zmiany ws. podatku od środków transportowych
                 Samorządy będą mogły umożliwiać składanie deklaracji na podatek od środków transportowych również przez internet – wynika z projektów nowych rozporządzeń, które w tym tygodniu opublikowało Ministerstwo Finansów. Modyfikacji ulegną też wzory DT-1 i DT-1/A. Formularze te zostaną dostosowane do zmian w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych.
                 • 28.09.2015Projektowanie wnętrz a prawa autorskie i VAT
                  Pytanie podatnika: Jak jest stawka podatku dla świadczonych usług projektowania wnętrz wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych na nabywcę?
                  • 28.09.2015Rozliczenie pracy własnej w formie noty obciążeniowej
                   Pytanie podatnika: Czy przepisy ustaw podatkowych w tym Ordynacji podatkowej, stoją na przeszkodzie temu, aby transfer wynagrodzenia w zakresie rozliczenia kosztów pracy własnej Wnioskodawcy, dokonany z rachunku bankowego beneficjenta (P.) na rachunek prywatny Wnioskodawcy, został udokumentowany za pomocą noty księgowej lub noty obciążeniowej?
                   • 28.08.2015Podatki 2015: Trwają prace nad zmianami ws. cen transferowych
                    W Sejmie trwają prace nad zmianami dotyczącymi cen transferowych. Szczegółowe kwestie zostaną określone w dwóch rozporządzeniach. Projekty odnoszące się m.in. do dokumentacji podatkowej budzą jednak pewne kontrowersje. Zastrzeżenia zgłosił m.in. Business Centre Club.
                    • 18.08.2015Czy koszty uzyskania przychodów pracownika można podwyższyć?
                     Pytanie podatnika: Czy do przychodów uzyskiwanych z tytułu wynagrodzenia za pracę twórczą, które to wynagrodzenie wynikać będzie z czasu pracy dokumentowanego w systemie rozliczeniowym obowiązującym u pracodawcy, można będzie zastosować podwyższone koszty uzyskania przychodu, pomimo że pracodawca w PIT-11 nie będzie wykazywał kosztów uzyskania przychodu przysługujących pracownikowi z tytułu wykonywania pracy twórczej?
                     • 25.06.2015Podwyższone koszty autorskie przy umowie o dzieło
                      Pytanie podatnika: Czy przy wystawianiu rachunku do umowy o dzieło Wnioskodawca może zastosować koszty uzyskania przychodu w wysokości 50%, o jakich mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w odniesieniu do wynagrodzenia otrzymanego za wykonanie dzieła, będącego przejawem pracy twórczej o indywidualnym charakterze w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych?
                      • 05.06.2015Będzie nowa pomoc dla przedsiębiorców?
                       Interpelacja nr 32430 do ministra gospodarki w sprawie rządowej pomocy dla przedsiębiorstw rozwijających działalność za granicą.
                       • 25.05.2015Podatki 2015: Nowe rozporządzenia akcyzowe ułatwią życie firmom
                        Przygotowane przez Ministerstwo Finansów nowe rozporządzenia akcyzowe, dotyczące m.in. maksymalnych norm dopuszczalnych ubytków wyrobów akcyzowych, zawierają propozycje pozytywnych zmian - oceniają eksperci Konfederacji Lewiatan. Jak zaznaczają, w projektach trzeba jeszcze jednak doprecyzować niektóre rozwiązania.
                        • 25.05.2015Unia opodatkuje projekty crowdfundingowe?
                         Komisja Europejska rozważa opodatkowanie projektów crowdfundingowych, organizowanych poprzez serwisy internetowe typu Kickstarter. Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (VAT) miałyby podlegać „nagrody” przyznawane osobom wpłacającym pieniądze na realizację danego przedsięwzięcia.
                         • 22.05.2015Unia opodatkuje projekty crowdfundingowe?
                          Komisja Europejska rozważa opodatkowanie projektów crowdfundingowych, organizowanych poprzez serwisy internetowe typu Kickstarter. Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (VAT) miałyby podlegać „nagrody” przyznawane osobom wpłacającym pieniądze na realizację danego przedsięwzięcia.
                          • 22.05.2015Podatki 2015: Nowe rozporządzenia akcyzowe ułatwią życie firmom
                           Przygotowane przez Ministerstwo Finansów nowe rozporządzenia akcyzowe, dotyczące m.in. maksymalnych norm dopuszczalnych ubytków wyrobów akcyzowych, zawierają propozycje pozytywnych zmian – oceniają eksperci Konfederacji Lewiatan. Jak zaznaczają, w projektach trzeba jeszcze jednak doprecyzować niektóre rozwiązania.
                           • 07.05.2015Podatki 2015: Nowe rozporządzenia ws. ubytków wyrobów akcyzowych
                            Resort finansów opublikował projekty nowych rozporządzeń dotyczących norm dopuszczalnych ubytków i dopuszczalnych norm zużycia wyrobów akcyzowych. Zmiany dotyczą przede wszystkim norm dla paliw ciekłych. Do tej pory ustalali je naczelnicy urzędów celnych. Teraz będą szczegółowo określone w rozporządzeniu.
                            • 06.05.2015Podatki 2015: Nowe formularze VAT-27 i VAT-28
                             Resort finansów opublikował projekty rozporządzeń określających wzory formularzy VAT-27 oraz VAT-28. Pierwszy z nich dotyczy informacji podsumowujących transakcje objęte mechanizmem odwróconego obciążenia, a drugi kaucji gwarancyjnej, która „wyłącza” z solidarnej odpowiedzialności za rozliczenie podatku.
                             • 05.05.2015Podatki 2015: Nowe formularze VAT-27 i VAT-28
                              Resort finansów opublikował projekty rozporządzeń określających wzory formularzy VAT-27 oraz VAT-28. Pierwszy z nich dotyczy informacji podsumowujących transakcje objęte mechanizmem odwróconego obciążenia, a drugi kaucji gwarancyjnej, która „wyłącza” z solidarnej odpowiedzialności za rozliczenie podatku.
                              • 05.05.2015MF: Będzie więcej ułatwień dla przedsiębiorców
                               Zapytanie nr 8073 do ministra finansów w sprawie działań na rzecz obniżenia czasochłonności wypełniania i składania deklaracji oraz płacenia podatków przez przedsiębiorców
                               • 07.04.2015Eksperci pozytywnie o planach zmian w ustawie akcyzowej
                                Rządowy projekt nowelizacji ustawy akcyzowej zawiera wiele pozytywnych dla przedsiębiorców rozwiązań – twierdzą eksperci Konfederacji Lewiatan. Nowela ma pozwolić m.in. na zmniejszenie szarej strefy w obrocie tytoniem, przez co budżet państwa traci obecnie miliardy złotych w skali roku.
                                • 24.03.2015Ordynacja podatkowa będzie dostosowana do e-komunikacji
                                 Ordynacja podatkowa powinna być dostosowana do wymogów związanych z cyfryzacją komunikacji między podatnikami a organami podatkowymi - twierdzą autorzy założeń do projektu nowej Ordynacji, który w ubiegłym tygodniu opublikowało Ministerstwo Finansów. Ustawa wprowadzić ma m.in. zasadę prawa do komunikacji z organem podatkowym za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
                                 • 23.03.2015Ordynacja podatkowa będzie dostosowana do e-komunikacji
                                  Ordynacja podatkowa powinna być dostosowana do wymogów związanych z cyfryzacją komunikacji między podatnikami a organami podatkowymi – twierdzą autorzy założeń do projektu nowej Ordynacji, który w ubiegłym tygodniu opublikowało Ministerstwo Finansów. Ustawa wprowadzić ma m.in. zasadę prawa do komunikacji z organem podatkowym za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
                                  • 24.02.2015Podatki 2015: Nowe rozporządzenia ws. właściwości urzędów i izb celnych
                                   Ministerstwo Finansów opublikowało trzy projekty nowych rozporządzeń dotyczących właściwości urzędów i izb celnych. Akty dotyczą podatku akcyzowego, znaków akcyzy oraz podatku od wydobycia niektórych kopalin. Rozporządzenia wejdą w życie z początkiem kwietnia.
                                   • 23.02.2015Podatki 2015: Nowe rozporządzenia ws. właściwości urzędów i izb celnych
                                    Ministerstwo Finansów opublikowało trzy projekty nowych rozporządzeń dotyczących właściwości urzędów i izb celnych. Akty dotyczą podatku akcyzowego, znaków akcyzy oraz podatku od wydobycia niektórych kopalin. Rozporządzenia wejdą w życie z początkiem kwietnia.
                                    • 17.02.2015Podatki 2015: MF zmienia czarną listę rajów podatkowych
                                     Resort finansów przygotował nowe rozporządzenia z listą tzw. rajów podatkowych, czyli państw i terytoriów, które stosują szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatków dochodowych PIT i CIT. Z list usuniętych zostanie sześć państw/terytoriów, w tym Belize, Bermudy, Gibraltar, Kajmany, Montserrat, Turks i Caicos.
                                     • 16.02.2015Podatki 2015: MF zmienia czarną listę rajów podatkowych
                                      Resort finansów przygotował nowe rozporządzenia z listą tzw. rajów podatkowych, czyli państw i terytoriów, które stosują szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatków dochodowych PIT i CIT. Z list usuniętych zostanie sześć państw/terytoriów, w tym Belize, Bermudy, Gibraltar, Kajmany, Montserrat, Turks i Caicos.
                                      • 19.01.2015Podatki 2015. Jakie jeszcze zmiany w prawie podatkowym?
                                       Interpelacja nr 29731 w sprawie jakości systemu podatkowego.
                                       • 16.01.2015Rząd podwyższy dodatki dla mundurówki
                                        Rząd podniesie wysokość dodatków za długoletnią służbę, które przysługują m.in. policjantom, strażnikom granicznym oraz funkcjonariuszom Biura Ochrony Rządu – wynika z trzech projektów rozporządzeń przygotowanych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Po 35 latach służby dodatek dla funkcjonariuszy wynosić ma 35 proc. wysokości zasadniczego uposażenia.
                                        • 16.01.2015Kasy fiskalne 2015: Zapłaty dokonywane przelewem a zwolnienie z kas
                                         Pytanie podatnika: W 2013 r. przychody z działalności na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności wynosiły 130 000 zł. Wnioskodawca korzysta ze zwolnienia z załącznika do rozporządzenia ws. kas - poz. 37. W 2014 r. przychody z tytułu sprzedaży na rzecz ww. osób wyniosły 1200 zł. Wszystkie wpłaty wpływają na rachunek bankowy firmy w całości z dokładnym opisem czego dotyczy wpłata. Czy Wnioskodawca nadal może korzystać ze zwolnienia (poz. 37 załącznika) w roku 2014 i 2015?
                                         • 09.01.2015Podatki 2015: Opiekunowie niepełnosprawnych i UEFA nie zapłacą podatku
                                          Opiekunowie osób niepełnosprawnych pobierający zasiłki wraz z odsetkami (ok. 80 tys. osób) nie będą musieli płacić podatku dochodowego z tego tytułu. Podatku nie zapłaci też UEFA, która w tym roku organizuje w Polsce finał piłkarskiej Ligi Europy.
                                          • 08.01.2015Podatki 2015: Opiekunowie niepełnosprawnych i UEFA nie zapłacą podatku
                                           Opiekunowie osób niepełnosprawnych pobierający zasiłki wraz z odsetkami (ok. 80 tys. osób) nie będą musieli płacić podatku dochodowego z tego tytułu. Podatku nie zapłaci też UEFA, która w tym roku organizuje w Polsce finał piłkarskiej Ligi Europy.
                                           • 08.01.2015Podatki 2015: Interpretacje podatkowe na nowych zasadach
                                            W lipcu w życie wejdą dwa nowe rozporządzenia dotyczące wydawania interpretacji podatkowych. Zmianie ulegnie m.in. właściwość rzeczowa i miejscowa organów upoważnionych do wydawania interpretacji indywidualnych. Do nowych przepisów dostosowany zostanie też wzór wniosku ORD-IN.
                                            • 07.01.2015Podatki 2015: Interpretacje podatkowe na nowych zasadach
                                             W lipcu w życie wejdą dwa nowe rozporządzenia dotyczące wydawania interpretacji podatkowych. Zmianie ulegnie m.in. właściwość rzeczowa i miejscowa organów upoważnionych do wydawania interpretacji indywidualnych. Do nowych przepisów dostosowany zostanie też wzór wniosku ORD-IN.
                                             • 17.12.2014WSA. Nie każdy strój służbowy można rozliczyć w kosztach
                                              Z uzasadnienia: Nie stanowią kosztów uzyskania przychodów wydatki ponoszone w związku z zakupem stroju służbowego, nawet mającego charakter biznesowy, w postaci: garniturów, marynarek, spodni, koszul, spinek, krawatów, obuwia, płaszczy (kurtek zimowych), rękawiczek, czapek, kapeluszy; nawet jeżeli ten strój służy wykonywaniu obowiązków prawnika, codziennej pracy, występowania przed sądem i uczestniczenia w spotkaniach biznesowych, oraz nie ma charakteru zbyt wytwornego czy okazałego.
                                              • 08.12.2014Podatki 2015: Nowe zeznania PIT-CFC i CIT-CFC
                                               Od nowego roku obowiązywać mają regulacje dotyczące opodatkowania dochodów z zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC – controlled foreign corporation). Resort finansów przygotował już odpowiednie wzory odrębnych zeznań podatkowych dotyczących podatków dochodowych PIT i CIT.
                                               • 08.12.2014PIP skontroluje blisko 90 tys. podmiotów
                                                W przyszłym roku Państwowa Inspekcja Pracy zamierza skontrolować ok. 88 tys. podmiotów. Nacisk położony zostanie m.in. na zatrudnianie pracowników sklepów wielkopowierzchniowych i agencji ochrony. Inspektorzy zajmą się też np. zatrudnianiem pracowników tymczasowych oraz wypłatami wynagrodzeń.
                                                • 05.12.2014PIP skontroluje blisko 90 tys. podmiotów
                                                 W przyszłym roku Państwowa Inspekcja Pracy zamierza skontrolować ok. 88 tys. podmiotów. Nacisk położony zostanie m.in. na zatrudnianie pracowników sklepów wielkopowierzchniowych i agencji ochrony. Inspektorzy zajmą się też np. zatrudnianiem pracowników tymczasowych oraz wypłatami wynagrodzeń.