Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

projekty

 • 25.11.2016Podatki 2017: Nowe rozporządzenia ws. dokumentacji cen transferowych
  Ministerstwo Finansów opublikowało projekty dwóch nowych rozporządzeń dotyczących dokumentacji cen transferowych. Nowe regulacje szczegółowo określą elementy dokumentacji podatkowej w zakresie podatków dochodowych PIT i CIT. Rozporządzenia mają wejść w życie 1 stycznia 2017 r.
  • 24.11.2016Moment powstania przychodu z tytułu udzielania licencji
   Pytanie podatnika: Kiedy w Spółce powstaje przychód podatkowy z tytułu sprzedaży licencji?
   • 10.11.2016MF popiera podatkowe plany Brukseli
    Szef polskiego resortu finansów pozytywnie ocenia plany działań Komisji Europejskiej, która zamierza zreformować system opodatkowania przedsiębiorstw. Obecny projekt zawiera np. propozycje dotyczące wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania osób prawnych.
    • 07.11.2016Opodatkowanie obrotu wirtualną walutą
     Interpelacja nr 6655 do ministra finansów w sprawie Bitcoina
     • 28.10.2016Definicja płatnika składek zostanie rozszerzona
      Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieni definicję płatnika składek. Pojęcie ma zostać uzupełnione o podmioty wypłacające stypendium w okresie szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego w ramach projektów lub programów finansowanych z udziałem środków unijnych
      • 27.10.2016Definicja płatnika składek zostanie rozszerzona
       Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieni definicję płatnika składek. Pojęcie ma zostać uzupełnione o podmioty wypłacające stypendium w okresie szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego w ramach projektów lub programów finansowanych z udziałem środków unijnych
       • 27.10.2016Sprzedaż projektów przez spółkę a stawka VAT
        Pytanie podatnika: Czy spółka do sprzedaży projektów może stosować stawkę VAT w wysokości 8%?
        • 13.10.2016Bezpieczeństwo pracy to tylko fikcja?
         Interpelacja nr 6050 w sprawie przestrzegania zasad bezpieczeństwa pracy
         • 10.10.2016Zatrudnianie więźniów stanie się bardziej opłacalne
          Kwota ryczałtu, który przysługuje przedsiębiorcy z tytułu zwiększonych kosztów zatrudniania osób pozbawionych wolności, zostanie podwyższona z obecnych 20 do 40 proc. Wprowadzenie takiej zmiany zakłada rządowy projekt nowelizacji ustawy o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności. Projekt w ostatni piątek trafił do Sejmu.
          • 22.09.2016Pakiet paliwowy. Opodatkowanie VAT obrotu paliwami pełne wątpliwości? 
           Interpelacja nr 5679 w sprawie tzw. pakietu paliwowego.
           • 13.09.2016Podatki na świecie: Walia wprowadza swój pierwszy podatek od 800 lat 
            Walia wprowadzi swój pierwszy własny podatek od kilkuset lat. Nowy podatek od transakcji dotyczących gruntów to początek procesu decentralizacji w ramach Wielkiej Brytanii. Nowa danina, która ma zacząć obowiązywać za kilka miesięcy, będzie także pierwszym podatkiem wprowadzanym przez lokalne władze dzięki przyznaniu im takich uprawnień przez Londyn.
            • 12.09.2016Kto ma możliwość zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów?
             Pytanie podatnika: Czy Spółka, w oparciu o zmodyfikowane postanowienia umów o pracę, wywiązując się z obowiązków płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od przychodu (wynagrodzenia) za rozporządzanie majątkowymi prawami autorskimi, powstałymi w wyniku pracy twórczej, będzie uprawniona do stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów, przy czym do pozostałego przychodu z wynagrodzenia za pracę niemającą charakteru pracy twórczej, koszty uzyskania przychodów powinny zostać określone na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy o PIT?
             • 05.09.2016Rząd stworzy nowy Kodeks pracy
              W czwartek weszło w życie rządowe rozporządzenie ws. utworzenia Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy. Jej zadaniem będzie przygotowanie nowych projektów Kodeksu pracy oraz Kodeksu zbiorowego prawa pracy. W skład komisji wejdzie 14 ekspertów, których wskażą m.in. związki zawodowe i organizacje zrzeszające pracodawców.
              • 05.09.2016Zbyt duża liczba wymaganych pozwoleń?
               Interpelacja nr 4709 w sprawie ograniczenia liczby pozwoleń potrzebnych przedsiębiorcy do prowadzenia działalności gospodarczej
               • 02.09.2016Rząd stworzy nowy Kodeks pracy
                W czwartek weszło w życie rządowe rozporządzenie ws. utworzenia Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy. Jej zadaniem będzie przygotowanie nowych projektów Kodeksu pracy oraz Kodeksu zbiorowego prawa pracy. W skład komisji wejdzie 14 ekspertów, których wskażą m.in. związki zawodowe i organizacje zrzeszające pracodawców.
                • 17.08.2016Wydatki na prowadzenie bloga w kosztach działalności
                 Pytanie podatnika: Czy wydatki związane z prowadzeniem bloga i tworzeniem artykułów w nim publikowanych można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, zgodnie z art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
                 • 12.07.2016Podatki 2016: Wątpliwości ws. kosztów noclegu pracowników mobilnych
                  Sprawa skutków podatkowych finansowania przez pracodawcę kosztów noclegu tzw. pracownika mobilnego budzi nadal wątpliwości – ocenia rzecznik praw obywatelskich. W liście adresowanym do ministra finansów dr Adam Bodnar zaapelował o przedstawienie stanowiska i podanie szczegółowych danych dotyczących interpretacji indywidualnych.
                  • 11.07.2016Podatki 2016: Wątpliwości ws. kosztów noclegu pracowników mobilnych
                   Sprawa skutków podatkowych finansowania przez pracodawcę kosztów noclegu tzw. pracownika mobilnego budzi nadal wątpliwości – ocenia rzecznik praw obywatelskich. W liście adresowanym do ministra finansów dr Adam Bodnar zaapelował o przedstawienie stanowiska i podanie szczegółowych danych dotyczących interpretacji indywidualnych.
                   • 24.06.2016Młodociani pracownicy tracą prawo do alimentów i zasiłków?
                    Interpelacja nr 3856 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie przedłużenia okresu otrzymywania świadczeń przez młodocianych pracowników
                    • 22.06.2016E-podpis daje coraz więcej możliwości
                     Postępująca cyfryzacja, w tym projekty dotyczące relacji z organami administracji publicznej, coraz bardziej zwiększa możliwości stosowania bezpiecznego podpisu elektronicznego – wynika z analizy opublikowanej przez Krajową Izbę Rozliczeniową (KIR). Aktualnie e-podpis może być wykorzystywany m.in. w kontaktach z ZUS i skarbówką, a realizacja obowiązków dotyczących tzw. Jednolitego Pliku Kontrolnego będzie wymagać jego zastosowania.
                     • 22.06.2016Rząd zapowiada projekty e-Faktura i e-Paragon
                      Rząd przedstawił wstępne założenia nowego programu pn. „Od pierwszej do cyfrowej Polski”, w którym wyznaczone zostaną główne kierunki cyfryzacji gospodarki i rozwoju e-administracji. Jednymi z ważniejszych elementów programu mają być projekty e-Faktura oraz e-Paragon.
                      • 21.06.2016Rząd zapowiada projekty e-Faktura i e-Paragon
                       Rząd przedstawił wstępne założenia nowego programu pn. „Od pierwszej do cyfrowej Polski”, w którym wyznaczone zostaną główne kierunki cyfryzacji gospodarki i rozwoju e-administracji. Jednymi z ważniejszych elementów programu mają być projekty e-Faktura oraz e-Paragon.
                       • 21.06.2016E-podpis daje coraz więcej możliwości
                        Postępująca cyfryzacja, w tym projekty dotyczące relacji z organami administracji publicznej, coraz bardziej zwiększa możliwości stosowania bezpiecznego podpisu elektronicznego – wynika z analizy opublikowanej przez Krajową Izbę Rozliczeniową (KIR). Aktualnie e-podpis może być wykorzystywany m.in. w kontaktach z ZUS i skarbówką, a realizacja obowiązków dotyczących tzw. Jednolitego Pliku Kontrolnego będzie wymagać jego zastosowania.
                        • 16.06.2016Podatki 2016: ZPP apeluje o poprawę pozycji sektora MSP
                         Prawo podatkowe powinno być zdecydowanie prostsze, a przepisy powinny uwzględniać specyfikę sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) – twierdzi Związek Przedsiębiorców i Pracodawców. Organizacja apeluje o wzmocnienie pozycji sektora MSP, który obejmuje obecnie ok. 1,7 mln podmiotów.
                         • 13.06.2016MR zapowiada liczne ułatwienia dla przedsiębiorców
                          Działające w Polsce przedsiębiorstwa mogą liczyć na przeszło 100 usprawnień i ułatwień, które zostaną wprowadzone w ramach tzw. pierwszego pakietu proprzedsiębiorczego – zapowiedziało w czwartek Ministerstwo Rozwoju. Planowane zmiany będą skierowane głównie do mikro, małych i średnich firm.
                          • 10.06.2016MR zapowiada liczne ułatwienia dla przedsiębiorców
                           Działające w Polsce przedsiębiorstwa mogą liczyć na przeszło 100 usprawnień i ułatwień, które zostaną wprowadzone w ramach tzw. pierwszego pakietu proprzedsiębiorczego – zapowiedziało w czwartek Ministerstwo Rozwoju. Planowane zmiany będą skierowane głównie do mikro, małych i średnich firm.
                           • 13.05.2016OFE sfinansują polskie projekty rozwojowe?
                            Otwarte fundusze emerytalne (OFE) mogłyby stanowić potencjalne źródło finansowania dla polskich projektów rozwojowych – twierdzą eksperci firmy doradczej PwC, którzy przygotowali raport pn. „Miejsce Funduszy Emerytalnych w Planie na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”. Jak oceniono w raporcie, realizację planu ułatwiłoby zwiększenie liczby instrumentów, w które mogą inwestować w Polsce OFE.
                            • 04.05.2016Termin odliczenia VAT z faktur otrzymanych od małego podatnika
                             Pytanie podatnika: Wykonawca świadczący usługi na rzecz Wnioskodawcy, jest małym podatnikiem, rozliczającym VAT metodą kasową. W celu zabezpieczenia roszczeń odszkodowawczych o zapłatę kar umownych z tytułu nienależytego lub niewykonania zobowiązań wykonawcy Wnioskodawca zgodnie z umową ma prawo do potrącenia z wynagrodzenia za poszczególne etapy odbioru przedmiotu umowy kwotę w wysokości 5% tytułem kaucji na zabezpieczenie ww. roszczeń. Czy należy odliczać pozostałą nieodliczoną część VAT z faktur w wysokości odpowiadającej 5% zatrzymanej kaucji z każdej faktury w momencie zapłaty tej części lub w dwóch kolejnych okresach rozliczeniowych?
                             • 22.04.2016Projekty fotograficzne i sesje zdjęciowe a stawka VAT 
                              Gdy fotograf będzie wykonywał zdjęcia samodzielnie jako twórca i artysta w rozumieniu przepisów prawa autorskiego i przedmiotem umowy będzie przekazanie praw autorskich do tych projektów, to czynność ta, a w szczególności wynagrodzenie otrzymywane (w formie honorariów) za wykonanie projektów fotograficznych, będzie podlegała opodatkowaniu stawką VAT 8%.
                              • 21.04.2016Projekty fotograficzne i sesje zdjęciowe a stawka VAT 
                               Gdy fotograf będzie wykonywał zdjęcia samodzielnie jako twórca i artysta w rozumieniu przepisów prawa autorskiego i przedmiotem umowy będzie przekazanie praw autorskich do tych projektów, to czynność ta, a w szczególności wynagrodzenie otrzymywane (w formie honorariów) za wykonanie projektów fotograficznych, będzie podlegała opodatkowaniu stawką VAT 8%.
                               • 19.04.2016Podatki 2016: Nowy wzór pełnomocnictwa ogólnego
                                Z początkiem lipca br. wejdą w życie dwa rozporządzenia dotyczące możliwości ustanowienia pełnomocnika ogólnego oraz zmiany, odwołania albo wypowiedzenia pełnomocnictwa ogólnego. Resort finansów wskazuje, że odpowiednie dokumenty w takich sprawach składać będzie można za pośrednictwem internetu.
                                • 18.04.2016Podatki 2016: Nowy wzór pełnomocnictwa ogólnego
                                 Z początkiem lipca br. wejdą w życie dwa rozporządzenia dotyczące możliwości ustanowienia pełnomocnika ogólnego oraz zmiany, odwołania albo wypowiedzenia pełnomocnictwa ogólnego. Resort finansów wskazuje, że odpowiednie dokumenty w takich sprawach składać będzie można za pośrednictwem internetu.
                                 • 04.04.2016Podatki 2016: Sejm uchwalił ustawy o ratyfikacji nowych umów podatkowych
                                  Sejm uchwalił w ubiegły czwartek ustawy o ratyfikacji nowych umów podatkowych, które w 2015 r. Polska podpisała z Etiopią oraz Sri Lanką. Umowy dotyczą unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w obszarze podatków dochodowych. Teraz ustawami ratyfikacyjnymi zajmie się Senat.
                                  • 10.03.2016Wynagrodzenie twórcy a koszty autorskie w rocznym PIT
                                   Pytanie podatnika: Czy do przychodu z tytułu wynagrodzenia za pracę twórczą, które to wynagrodzenie wynika z czasu pracy udokumentowanego w systemie rozliczeniowym obowiązującym u pracodawcy Wnioskodawczyni, można zastosować koszty uzyskania przychodu określone w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o PIT, przy czym do pozostałego przychodu, tzn. za pracę niemającą charakteru pracy twórczej, koszty uzyskania przychodu określone będą na podstawie art. 22 ust. 2 ww. ustawy o PIT, pomimo że pracodawca w PIT-11 nie wykazuje kosztów uzyskania przychodu przysługujących pracownikowi z tytułu wykonywania pracy twórczej?
                                   • 02.03.2016Podatki 2016: MF pracuje nad Centralnym Rejestrem Faktur i administracją
                                    Nowa ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej oraz kolejne projekty związane z informatyzacją, w tym utworzenie Centralnego Rejestru Faktur – to jedne z głównych priorytetów Ministerstwa Finansów na kolejne miesiące. Resort zamierza obecnie skupić się m.in. na uszczelnianiu systemu podatkowego.
                                    • 01.03.2016Podatki 2016: MF pracuje nad Centralnym Rejestrem Faktur i administracją
                                     Nowa ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej oraz kolejne projekty związane z informatyzacją, w tym utworzenie Centralnego Rejestru Faktur – to jedne z głównych priorytetów Ministerstwa Finansów na kolejne miesiące. Resort zamierza obecnie skupić się m.in. na uszczelnianiu systemu podatkowego.
                                     • 24.02.201650 proc. koszty można zastosować do wypłacanych premii?
                                      Pytanie podatnika: Czy i w jakiej części koszty uzyskania przychodu określone w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy PIT powinny mieć zastosowanie do wszystkich składników przychodu z tytułu wynagrodzenia za pracę wymienionych w opisie stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego, pomimo, że pracodawca w PIT-11 nie wykazywał/nie wykazuje kosztów uzyskania przychodu przysługujących pracownikowi z tytułu wykonywania pracy twórczej?
                                      • 17.02.2016Podatki 2016: Podatek katastralny zamiast podatku obrotowego?
                                       Rząd powinien rozważyć rezygnację z wprowadzenia dotyczącego handlu podatku obrotowego i zastąpienie go podatkiem katastralnym od handlu wielkopowierzchniowego – uważa Związek Przedsiębiorców i Pracodawców. Organizacja proponuje podatek, który obejmowałby obiekty o powierzchni ponad 1,5 tys. m².
                                       • 16.02.2016Podatki 2016: Podatek katastralny zamiast podatku obrotowego?
                                        Rząd powinien rozważyć rezygnację z wprowadzenia dotyczącego handlu podatku obrotowego i zastąpienie go podatkiem katastralnym od handlu wielkopowierzchniowego – uważa Związek Przedsiębiorców i Pracodawców. Organizacja proponuje podatek, który obejmowałby obiekty o powierzchni ponad 1,5 tys. m².
                                        • 09.02.2016Podatki na świecie: Obama proponuje nowy podatek naftowy
                                         Administracja prezydenta Baracka Obamy zaproponowała wprowadzenie w Stanach Zjednoczonych nowego podatku naftowego. Danina miałaby dotyczyć firm naftowych i wynosić 10 dolarów w przeliczeniu na każdą baryłkę ropy naftowej. Wpływy z tego tytułu docelowo zasiliłyby projekty związane z innowacyjnym i niskoemisyjnym transportem. 
                                         • 05.02.2016Nienależnie pobrane zaliczki na podatek dochodowy a korekta PIT-11
                                          Pytanie podatnika: Wnioskodawca w okresie 1 stycznia 2013 r. - 31 lipca 2015 r. potrącał zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych w zawyżonej wysokości, uznając niesłusznie, że pracownicy osiągają przychód podatkowy z tytułu dojazdów samochodami służbowymi z miejsca zamieszkania na lokalizację projektową. Wartość tego przychodu nie powinna była być uwzględniana w kalkulacji miesięcznych zaliczek na PIT w ww. okresie. Czy Wnioskodawca ma obowiązek korygowania informacji PIT-11?
                                          • 01.02.2016W jaki sposób kwalifikować koszty realizacji projektu deweloperskiego?
                                           Wydatki na projekty deweloperskie, tj. odsetki, prowizje, opłaty bankowe, koszty analizy rynku nieruchomości, reklamy i marketingu, opłat urzędowych i administracyjnych, ubezpieczenia, a także uzyskania pozwoleń i decyzji, mogą zostać zakwalifikowane jako koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami.
                                           • 28.01.2016Jakie zmiany w prawie pracy?
                                            Interpelacja nr 251 w sprawie założeń i kierunków planowanych działań Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w VIII kadencji Sejmu.
                                            • 14.01.2016Podwyższone, autorskie koszty uzyskania przychodów a PIT
                                             Pytanie podatnika: Czy w związku z realizowanymi zadaniami mającymi twórczy charakter i będącymi przedmiotem prawa autorskiego Wnioskodawcy przysługuje prawo do zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów do części przychodów mających charakter twórczy, wypłacanych tytułem wynagrodzenia oraz premii i czy procentowy podział przychodów na przychody mające charakter twórczy i pozostałe przychody na podstawie karty czasu pracy będzie poprawny?
                                             • 07.12.2015OFE w coraz gorszej sytuacji. Wpłynęła na to m.in. polityka podatkowa
                                              Pod koniec listopada br. wartość aktywów netto otwartych funduszy emerytalnych (OFE) wynosiła ok. 143,3 mld zł – szacują Pracodawcy RP. Kwota ta zmniejszyła się więc o 16,3 mld zł w ciągu ostatniego półrocza. Eksperci twierdzą, że wpływ na pogorszenie kondycji OFE miały m.in. kwestie podatkowe.
                                              • 20.11.2015Podatki 2016: Plany podatkowe nowego rządu
                                               Podniesienie kwoty wolnej do 8 tys. zł, uszczelnienie systemu podatkowego, niższa stawka (15 proc.) podatku CIT dla małych firm, reforma administracji podatkowej oraz wprowadzenie podatków od banków i supermarketów - to główne plany podatkowe nowego rządu, które podczas środowego expose przedstawiła premier Beata Szydło.
                                               • 19.11.2015Podatki 2016: Plany podatkowe nowego rządu
                                                Podniesienie kwoty wolnej do 8 tys. zł, uszczelnienie systemu podatkowego, niższa stawka (15 proc.) podatku CIT dla małych firm, reforma administracji podatkowej oraz wprowadzenie podatków od banków i supermarketów – to główne plany podatkowe nowego rządu, które podczas środowego expose przedstawiła premier Beata Szydło.
                                                • 05.11.2015Podatki 2016: Nowe wzory deklaracji VAT
                                                 Z początkiem przyszłego roku zmianie ulegną wzory deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT). Jak wyjaśnia Ministerstwo Finansów, wprowadzane modyfikacje będą mieć głównie charakter techniczny i dostosują formularze m.in. do zmian w ustawach podatkowych.
                                                 • 04.11.2015Podatki 2016: Nowe wzory deklaracji VAT
                                                  Z początkiem przyszłego roku zmianie ulegną wzory deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT). Jak wyjaśnia Ministerstwo Finansów, wprowadzane modyfikacje będą mieć głównie charakter techniczny i dostosują formularze m.in. do zmian w ustawach podatkowych.
                                                  • 21.10.2015Wykorzystanie funduszy UE. Polska może stracić nawet 20 mld zł
                                                   Rząd ma nadal bardzo poważne problemy z wydawaniem unijnych funduszy. Jeśli obecne tempo wydatkowania zostanie utrzymane, to Polska może stracić nawet 20 mld zł – wynika z 9. edycji raportu pn. „Stan wykorzystania funduszy europejskich”, publikowanego co roku przez Business Centre Club.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] ... [ 21 ] następna strona »