Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

projekty

 • 15.02.2017Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju przyjęta przez rząd
  Rząd przyjął we wtorek uchwałę dotyczącą „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”, czyli tzw. Planu Morawieckiego. Strategia obejmuje szereg nowych inicjatyw i przedsięwzięć, które mają przyczynić się do zrównoważonego rozwoju Polski w wymiarze gospodarczym, społecznym, środowiskowym oraz terytorialnym.
  • 09.02.2017Kara więzienia za wyłudzenia w VAT
   Mająca wejść w życie 1 marca 2017 r. nowelizacja Kodeksu karnego ponownie została skierowana pod obrady komisji sejmowych. Zgodnie z założeniami, proponowane regulacje mają stanowić kolejny krok w walce państwa z wyłudzeniami VAT. Są kontynuacją zmian wynikających między innymi z nowelizacji ustawy o VAT, która od stycznia 2017 r. przewiduje również sankcje 100% VAT.
   • 24.01.2017Podatki 2017: Uszczelnienie systemu i nowe ulgi priorytetami rządu
    W 2017 r. resorty finansów i rozwoju będą koncentrować się przede wszystkim na dalszym uszczelnianiu systemu podatkowego oraz nowych rozwiązaniach wspierających przedsiębiorców i inwestycje – zapowiedział w poniedziałek rząd. W tym roku w życie wejść mają m.in. projekty związane z tzw. „Konstytucją Biznesu”.
    • 18.01.2017Obowiązek podatkowy w VAT z tytułu otrzymanych zaliczek
     Pytanie podatnika: Czy z tytułu wpłaty przez zleceniodawcę w trakcie realizacji projektu niesprecyzowanej kwoty pieniężnej w celu umożliwienia bieżącego regulowania zobowiązań z tytułu kosztów ponoszonych na realizację projektów, po stronie spółki powstanie obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług, który powinien być udokumentowany fakturą?
     • 16.01.2017Finanse publiczne. Dochody gmin a kwota wolna od PIT
      Interpelacja nr 8445 w sprawie zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w kontekście uszczuplenia ich budżetów po zwiększeniu kwoty wolnej od podatku.
      • 23.12.2016VAT. Nie każda otrzymana płatność to zaliczka
       Pytanie podatnika: Czy z tytułu wpłaty przez zleceniodawcę w trakcie realizacji projektu niesprecyzowanej kwoty pieniężnej w celu umożliwienia bieżącego regulowania zobowiązań z tytułu kosztów ponoszonych na realizację projektów, po stronie spółki powstanie obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług, który powinien być udokumentowany fakturą?
       • 22.12.2016Usługi doradcze wykluczają zwolnienie podmiotowe w VAT
        Pytanie podatnika: Czy w świetle art. 113 ustawy o podatku od towarów i usług prowadząc biuro projektów, świadczące dodatkowo usługi fotograficzne i graficzne w ramach wymienionych wyżej kodów PKD (nieświadczące usług doradczych, wysławiane faktury jako potwierdzenie wykonanej usługi nie będą mieć w tytule doradztwa ani nie będą go dotyczyć), Wnioskodawca może skorzystać ze zwolnienia od podatku VAT zakładając, że przychody z działalności gospodarczej nie przekroczą 150.000 PLN, a w roku bieżącym wartości proporcjonalnej do okresu prowadzenia działalności?
        • 14.12.2016Biznes przeciwko nowelizacji ustawy o związkach zawodowych
         Zaproponowane w projekcie nowelizacji ustawy o związkach zawodowych zmiany idą za daleko, a ich wprowadzenie będzie oznaczać dodatkowe koszty dla przedsiębiorców – oceniają cztery organizacje zrzeszające pracodawców. Biznes zapowiada, że złoży w tej sprawie skargę do Międzynarodowej Organizacji Pracy.
         • 12.12.2016Finanse publiczne. Samorządy coraz bardziej zadłużone?
          Interpelacja nr 7630 w sprawie zadłużania się samorządów w pozabankowych instytucjach finansowych.
          • 01.12.2016Opodatkowanie osób prawnych przed unijną rewolucją
           Projekty dwóch nowych unijnych dyrektyw, które dotyczą opodatkowania osób prawnych, zakładają wprowadzenie bardzo ważnych, a czasem wręcz rewolucyjnych zmian – oceniają eksperci Konfederacji Lewiatan. Planowane zmiany obejmują m.in. wdrożenie obligatoryjnej wspólnej podstawy opodatkowania dla firm działających transgranicznie w Unii Europejskiej.
           • 28.11.2016Podatki 2017: Nowe rozporządzenia ws. dokumentacji cen transferowych
            Ministerstwo Finansów opublikowało projekty dwóch nowych rozporządzeń dotyczących dokumentacji cen transferowych. Nowe regulacje szczegółowo określą elementy dokumentacji podatkowej w zakresie podatków dochodowych PIT i CIT. Rozporządzenia mają wejść w życie 1 stycznia 2017 r.
            • 25.11.2016Podatki 2017: Nowe rozporządzenia ws. dokumentacji cen transferowych
             Ministerstwo Finansów opublikowało projekty dwóch nowych rozporządzeń dotyczących dokumentacji cen transferowych. Nowe regulacje szczegółowo określą elementy dokumentacji podatkowej w zakresie podatków dochodowych PIT i CIT. Rozporządzenia mają wejść w życie 1 stycznia 2017 r.
             • 24.11.2016Moment powstania przychodu z tytułu udzielania licencji
              Pytanie podatnika: Kiedy w Spółce powstaje przychód podatkowy z tytułu sprzedaży licencji?
              • 10.11.2016MF popiera podatkowe plany Brukseli
               Szef polskiego resortu finansów pozytywnie ocenia plany działań Komisji Europejskiej, która zamierza zreformować system opodatkowania przedsiębiorstw. Obecny projekt zawiera np. propozycje dotyczące wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania osób prawnych.
               • 07.11.2016Opodatkowanie obrotu wirtualną walutą
                Interpelacja nr 6655 do ministra finansów w sprawie Bitcoina
                • 28.10.2016Definicja płatnika składek zostanie rozszerzona
                 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieni definicję płatnika składek. Pojęcie ma zostać uzupełnione o podmioty wypłacające stypendium w okresie szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego w ramach projektów lub programów finansowanych z udziałem środków unijnych
                 • 27.10.2016Definicja płatnika składek zostanie rozszerzona
                  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieni definicję płatnika składek. Pojęcie ma zostać uzupełnione o podmioty wypłacające stypendium w okresie szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego w ramach projektów lub programów finansowanych z udziałem środków unijnych
                  • 27.10.2016Sprzedaż projektów przez spółkę a stawka VAT
                   Pytanie podatnika: Czy spółka do sprzedaży projektów może stosować stawkę VAT w wysokości 8%?
                   • 13.10.2016Bezpieczeństwo pracy to tylko fikcja?
                    Interpelacja nr 6050 w sprawie przestrzegania zasad bezpieczeństwa pracy
                    • 10.10.2016Zatrudnianie więźniów stanie się bardziej opłacalne
                     Kwota ryczałtu, który przysługuje przedsiębiorcy z tytułu zwiększonych kosztów zatrudniania osób pozbawionych wolności, zostanie podwyższona z obecnych 20 do 40 proc. Wprowadzenie takiej zmiany zakłada rządowy projekt nowelizacji ustawy o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności. Projekt w ostatni piątek trafił do Sejmu.
                     • 22.09.2016Pakiet paliwowy. Opodatkowanie VAT obrotu paliwami pełne wątpliwości? 
                      Interpelacja nr 5679 w sprawie tzw. pakietu paliwowego.
                      • 13.09.2016Podatki na świecie: Walia wprowadza swój pierwszy podatek od 800 lat 
                       Walia wprowadzi swój pierwszy własny podatek od kilkuset lat. Nowy podatek od transakcji dotyczących gruntów to początek procesu decentralizacji w ramach Wielkiej Brytanii. Nowa danina, która ma zacząć obowiązywać za kilka miesięcy, będzie także pierwszym podatkiem wprowadzanym przez lokalne władze dzięki przyznaniu im takich uprawnień przez Londyn.
                       • 12.09.2016Kto ma możliwość zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów?
                        Pytanie podatnika: Czy Spółka, w oparciu o zmodyfikowane postanowienia umów o pracę, wywiązując się z obowiązków płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od przychodu (wynagrodzenia) za rozporządzanie majątkowymi prawami autorskimi, powstałymi w wyniku pracy twórczej, będzie uprawniona do stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów, przy czym do pozostałego przychodu z wynagrodzenia za pracę niemającą charakteru pracy twórczej, koszty uzyskania przychodów powinny zostać określone na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy o PIT?
                        • 05.09.2016Rząd stworzy nowy Kodeks pracy
                         W czwartek weszło w życie rządowe rozporządzenie ws. utworzenia Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy. Jej zadaniem będzie przygotowanie nowych projektów Kodeksu pracy oraz Kodeksu zbiorowego prawa pracy. W skład komisji wejdzie 14 ekspertów, których wskażą m.in. związki zawodowe i organizacje zrzeszające pracodawców.
                         • 05.09.2016Zbyt duża liczba wymaganych pozwoleń?
                          Interpelacja nr 4709 w sprawie ograniczenia liczby pozwoleń potrzebnych przedsiębiorcy do prowadzenia działalności gospodarczej
                          • 02.09.2016Rząd stworzy nowy Kodeks pracy
                           W czwartek weszło w życie rządowe rozporządzenie ws. utworzenia Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy. Jej zadaniem będzie przygotowanie nowych projektów Kodeksu pracy oraz Kodeksu zbiorowego prawa pracy. W skład komisji wejdzie 14 ekspertów, których wskażą m.in. związki zawodowe i organizacje zrzeszające pracodawców.
                           • 17.08.2016Wydatki na prowadzenie bloga w kosztach działalności
                            Pytanie podatnika: Czy wydatki związane z prowadzeniem bloga i tworzeniem artykułów w nim publikowanych można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, zgodnie z art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
                            • 12.07.2016Podatki 2016: Wątpliwości ws. kosztów noclegu pracowników mobilnych
                             Sprawa skutków podatkowych finansowania przez pracodawcę kosztów noclegu tzw. pracownika mobilnego budzi nadal wątpliwości – ocenia rzecznik praw obywatelskich. W liście adresowanym do ministra finansów dr Adam Bodnar zaapelował o przedstawienie stanowiska i podanie szczegółowych danych dotyczących interpretacji indywidualnych.
                             • 11.07.2016Podatki 2016: Wątpliwości ws. kosztów noclegu pracowników mobilnych
                              Sprawa skutków podatkowych finansowania przez pracodawcę kosztów noclegu tzw. pracownika mobilnego budzi nadal wątpliwości – ocenia rzecznik praw obywatelskich. W liście adresowanym do ministra finansów dr Adam Bodnar zaapelował o przedstawienie stanowiska i podanie szczegółowych danych dotyczących interpretacji indywidualnych.
                              • 24.06.2016Młodociani pracownicy tracą prawo do alimentów i zasiłków?
                               Interpelacja nr 3856 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie przedłużenia okresu otrzymywania świadczeń przez młodocianych pracowników
                               • 22.06.2016E-podpis daje coraz więcej możliwości
                                Postępująca cyfryzacja, w tym projekty dotyczące relacji z organami administracji publicznej, coraz bardziej zwiększa możliwości stosowania bezpiecznego podpisu elektronicznego – wynika z analizy opublikowanej przez Krajową Izbę Rozliczeniową (KIR). Aktualnie e-podpis może być wykorzystywany m.in. w kontaktach z ZUS i skarbówką, a realizacja obowiązków dotyczących tzw. Jednolitego Pliku Kontrolnego będzie wymagać jego zastosowania.
                                • 22.06.2016Rząd zapowiada projekty e-Faktura i e-Paragon
                                 Rząd przedstawił wstępne założenia nowego programu pn. „Od pierwszej do cyfrowej Polski”, w którym wyznaczone zostaną główne kierunki cyfryzacji gospodarki i rozwoju e-administracji. Jednymi z ważniejszych elementów programu mają być projekty e-Faktura oraz e-Paragon.
                                 • 21.06.2016Rząd zapowiada projekty e-Faktura i e-Paragon
                                  Rząd przedstawił wstępne założenia nowego programu pn. „Od pierwszej do cyfrowej Polski”, w którym wyznaczone zostaną główne kierunki cyfryzacji gospodarki i rozwoju e-administracji. Jednymi z ważniejszych elementów programu mają być projekty e-Faktura oraz e-Paragon.
                                  • 21.06.2016E-podpis daje coraz więcej możliwości
                                   Postępująca cyfryzacja, w tym projekty dotyczące relacji z organami administracji publicznej, coraz bardziej zwiększa możliwości stosowania bezpiecznego podpisu elektronicznego – wynika z analizy opublikowanej przez Krajową Izbę Rozliczeniową (KIR). Aktualnie e-podpis może być wykorzystywany m.in. w kontaktach z ZUS i skarbówką, a realizacja obowiązków dotyczących tzw. Jednolitego Pliku Kontrolnego będzie wymagać jego zastosowania.
                                   • 16.06.2016Podatki 2016: ZPP apeluje o poprawę pozycji sektora MSP
                                    Prawo podatkowe powinno być zdecydowanie prostsze, a przepisy powinny uwzględniać specyfikę sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) – twierdzi Związek Przedsiębiorców i Pracodawców. Organizacja apeluje o wzmocnienie pozycji sektora MSP, który obejmuje obecnie ok. 1,7 mln podmiotów.
                                    • 13.06.2016MR zapowiada liczne ułatwienia dla przedsiębiorców
                                     Działające w Polsce przedsiębiorstwa mogą liczyć na przeszło 100 usprawnień i ułatwień, które zostaną wprowadzone w ramach tzw. pierwszego pakietu proprzedsiębiorczego – zapowiedziało w czwartek Ministerstwo Rozwoju. Planowane zmiany będą skierowane głównie do mikro, małych i średnich firm.
                                     • 10.06.2016MR zapowiada liczne ułatwienia dla przedsiębiorców
                                      Działające w Polsce przedsiębiorstwa mogą liczyć na przeszło 100 usprawnień i ułatwień, które zostaną wprowadzone w ramach tzw. pierwszego pakietu proprzedsiębiorczego – zapowiedziało w czwartek Ministerstwo Rozwoju. Planowane zmiany będą skierowane głównie do mikro, małych i średnich firm.
                                      • 13.05.2016OFE sfinansują polskie projekty rozwojowe?
                                       Otwarte fundusze emerytalne (OFE) mogłyby stanowić potencjalne źródło finansowania dla polskich projektów rozwojowych – twierdzą eksperci firmy doradczej PwC, którzy przygotowali raport pn. „Miejsce Funduszy Emerytalnych w Planie na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”. Jak oceniono w raporcie, realizację planu ułatwiłoby zwiększenie liczby instrumentów, w które mogą inwestować w Polsce OFE.
                                       • 04.05.2016Termin odliczenia VAT z faktur otrzymanych od małego podatnika
                                        Pytanie podatnika: Wykonawca świadczący usługi na rzecz Wnioskodawcy, jest małym podatnikiem, rozliczającym VAT metodą kasową. W celu zabezpieczenia roszczeń odszkodowawczych o zapłatę kar umownych z tytułu nienależytego lub niewykonania zobowiązań wykonawcy Wnioskodawca zgodnie z umową ma prawo do potrącenia z wynagrodzenia za poszczególne etapy odbioru przedmiotu umowy kwotę w wysokości 5% tytułem kaucji na zabezpieczenie ww. roszczeń. Czy należy odliczać pozostałą nieodliczoną część VAT z faktur w wysokości odpowiadającej 5% zatrzymanej kaucji z każdej faktury w momencie zapłaty tej części lub w dwóch kolejnych okresach rozliczeniowych?
                                        • 22.04.2016Projekty fotograficzne i sesje zdjęciowe a stawka VAT 
                                         Gdy fotograf będzie wykonywał zdjęcia samodzielnie jako twórca i artysta w rozumieniu przepisów prawa autorskiego i przedmiotem umowy będzie przekazanie praw autorskich do tych projektów, to czynność ta, a w szczególności wynagrodzenie otrzymywane (w formie honorariów) za wykonanie projektów fotograficznych, będzie podlegała opodatkowaniu stawką VAT 8%.
                                         • 21.04.2016Projekty fotograficzne i sesje zdjęciowe a stawka VAT 
                                          Gdy fotograf będzie wykonywał zdjęcia samodzielnie jako twórca i artysta w rozumieniu przepisów prawa autorskiego i przedmiotem umowy będzie przekazanie praw autorskich do tych projektów, to czynność ta, a w szczególności wynagrodzenie otrzymywane (w formie honorariów) za wykonanie projektów fotograficznych, będzie podlegała opodatkowaniu stawką VAT 8%.
                                          • 19.04.2016Podatki 2016: Nowy wzór pełnomocnictwa ogólnego
                                           Z początkiem lipca br. wejdą w życie dwa rozporządzenia dotyczące możliwości ustanowienia pełnomocnika ogólnego oraz zmiany, odwołania albo wypowiedzenia pełnomocnictwa ogólnego. Resort finansów wskazuje, że odpowiednie dokumenty w takich sprawach składać będzie można za pośrednictwem internetu.
                                           • 18.04.2016Podatki 2016: Nowy wzór pełnomocnictwa ogólnego
                                            Z początkiem lipca br. wejdą w życie dwa rozporządzenia dotyczące możliwości ustanowienia pełnomocnika ogólnego oraz zmiany, odwołania albo wypowiedzenia pełnomocnictwa ogólnego. Resort finansów wskazuje, że odpowiednie dokumenty w takich sprawach składać będzie można za pośrednictwem internetu.
                                            • 04.04.2016Podatki 2016: Sejm uchwalił ustawy o ratyfikacji nowych umów podatkowych
                                             Sejm uchwalił w ubiegły czwartek ustawy o ratyfikacji nowych umów podatkowych, które w 2015 r. Polska podpisała z Etiopią oraz Sri Lanką. Umowy dotyczą unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w obszarze podatków dochodowych. Teraz ustawami ratyfikacyjnymi zajmie się Senat.
                                             • 10.03.2016Wynagrodzenie twórcy a koszty autorskie w rocznym PIT
                                              Pytanie podatnika: Czy do przychodu z tytułu wynagrodzenia za pracę twórczą, które to wynagrodzenie wynika z czasu pracy udokumentowanego w systemie rozliczeniowym obowiązującym u pracodawcy Wnioskodawczyni, można zastosować koszty uzyskania przychodu określone w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o PIT, przy czym do pozostałego przychodu, tzn. za pracę niemającą charakteru pracy twórczej, koszty uzyskania przychodu określone będą na podstawie art. 22 ust. 2 ww. ustawy o PIT, pomimo że pracodawca w PIT-11 nie wykazuje kosztów uzyskania przychodu przysługujących pracownikowi z tytułu wykonywania pracy twórczej?
                                              • 02.03.2016Podatki 2016: MF pracuje nad Centralnym Rejestrem Faktur i administracją
                                               Nowa ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej oraz kolejne projekty związane z informatyzacją, w tym utworzenie Centralnego Rejestru Faktur – to jedne z głównych priorytetów Ministerstwa Finansów na kolejne miesiące. Resort zamierza obecnie skupić się m.in. na uszczelnianiu systemu podatkowego.
                                               • 01.03.2016Podatki 2016: MF pracuje nad Centralnym Rejestrem Faktur i administracją
                                                Nowa ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej oraz kolejne projekty związane z informatyzacją, w tym utworzenie Centralnego Rejestru Faktur – to jedne z głównych priorytetów Ministerstwa Finansów na kolejne miesiące. Resort zamierza obecnie skupić się m.in. na uszczelnianiu systemu podatkowego.
                                                • 24.02.201650 proc. koszty można zastosować do wypłacanych premii?
                                                 Pytanie podatnika: Czy i w jakiej części koszty uzyskania przychodu określone w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy PIT powinny mieć zastosowanie do wszystkich składników przychodu z tytułu wynagrodzenia za pracę wymienionych w opisie stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego, pomimo, że pracodawca w PIT-11 nie wykazywał/nie wykazuje kosztów uzyskania przychodu przysługujących pracownikowi z tytułu wykonywania pracy twórczej?
                                                 • 17.02.2016Podatki 2016: Podatek katastralny zamiast podatku obrotowego?
                                                  Rząd powinien rozważyć rezygnację z wprowadzenia dotyczącego handlu podatku obrotowego i zastąpienie go podatkiem katastralnym od handlu wielkopowierzchniowego – uważa Związek Przedsiębiorców i Pracodawców. Organizacja proponuje podatek, który obejmowałby obiekty o powierzchni ponad 1,5 tys. m².
                                                  • 16.02.2016Podatki 2016: Podatek katastralny zamiast podatku obrotowego?
                                                   Rząd powinien rozważyć rezygnację z wprowadzenia dotyczącego handlu podatku obrotowego i zastąpienie go podatkiem katastralnym od handlu wielkopowierzchniowego – uważa Związek Przedsiębiorców i Pracodawców. Organizacja proponuje podatek, który obejmowałby obiekty o powierzchni ponad 1,5 tys. m².

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] ... [ 20 ] następna strona »