Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

projekty

 • 26.10.2007KNF o stosowaniu dyrektyw UE w sprawie rynków kapitałowych
  Od 1 listopada Polska, podobnie jak pozostałe kraje członkowskie Unii Europejskiej, ma obowiązek przestrzegać postanowień dwóch nowych dyrektyw. Obydwie regulują działanie rynków instrumentów finansowych i miały zostać włączone do prawa krajowego przed 1 lutym br. Sejm nie uchwalił jednak stosownych ustaw, więc Komisja Nadzoru Finansowego przedstawiła zasady bezpośredniego stosowania dyrektyw.
  • 19.10.2007Gospodarka – niewygodny temat kampanii wyborczej
   Główne partie w przedwyborczej debacie omijały gospodarkę, nie próbowały np. odpowiedzieć na pytanie, jak utrwalić wzrost gospodarczy i doprowadzić do cywilizacyjnego awansu kraju – ocenia Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Eksperci organizacji przeanalizowali poglądy gospodarcze głównych ugrupowań aspirujących do odgrywania w przyszłym parlamencie roli sił współrządzących lub opozycyjnych.
   • 19.10.2007Orzecznictwo podatkowe - Ważny jest termin doręczenia decyzji podatnikowi (oraz opodatkowanie wynagrodzeń finansowanych z dotacji)
    Wnioskiem z 27 stycznia 2006 r., złożonym 31 stycznia 2006 r. Skarżący - Dariusz K. wystąpił o udzielenie pisemnej interpretacji co do sposobu i zakresu zastosowania przepisów prawa podatkowego. Wyjaśnił, że otrzymuje wynagrodzenie wypłacane w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006 (ZPORR) oraz Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 - 2006 (SPORZL). Zatrudniany jest przez M. sp. z o.o., które realizuje projekty w ramach SPORZL, przyjętego rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia programu operacyjnego - Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 - 2006 (Dz. U. z 2004 r., Nr 166, poz. 1743) oraz w ramach ZPORR przyjętego rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006 (Dz. U. z 2004 r., Nr 166, poz. 1745).
    • 10.10.2007UE nie dofinansuje inwestycji niezgodnych z dyrektywami o ochronie środowiska
     Warunkiem uzyskania unijnej pomocy finansowej na realizację inwestycji jest spełnienie wymogów środowiskowych zawartych w prawodawstwie krajowym i unijnym – przypomina Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Projekty zlokalizowane na obszarach, które mają zostać włączone do sieci ekologicznej Natura 2000, mogą być wdrażane dopiero po uregulowaniu statusu tych terenów.
     • 09.10.2007Będą kody źródłowe mechanizmu e-Poltax
      Interpelacja nr 8447 do ministra finansów w sprawie dostępu do informacji i narzędzi w ramach serwisu internetowego e-Poltax
      • 26.09.2007Przedsiębiorcy o przepisach utrudniających prowadzenie biznesu
       Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan ogłosiła listę spraw, którymi powinien pilnie zająć się przyszły parlament, by usunąć absurdy utrudniające działalność firm. Konfederacja uruchomiła Centrum Monitorowania Wolności Gospodarczej, przedstawiła też efekty pracy Społecznego Rzecznika Przedsiębiorców.
       • 24.09.2007KIG krytycznie o realizacji odnowionej Strategii Lizbońskiej w Polsce
        „Żadna ze zmian nie została w pełni zrealizowana, a większość ma charakter wstępnych projektów” - tak Krajowa Izba Gospodarcza oceniła postępy we wdrażaniu Krajowego Programu Reform (KPR) na lata 2005-2008 na rzecz realizacji odnowionej Strategii Lizbońskiej. Od końca sierpnia br. trwają konsultacje w sprawie projektu rządowego Raportu 2007, poświęconego KPR.
        • 14.09.2007Minister Gęsicka: Zdążymy wydać środki z Funduszu Spójności
         Na wydanie 4,1 mld euro, jakie pozostały z puli 5,6 mld dla Polski z Funduszu Spójności, jest czas do końca 2010 r. - zapewnia Grażyna Gęsicka, szefowa resortu rozwoju regionalnego. Minister odpowiedziała w ten sposób na  publikację wstępnej wersji projektu raportu nt. wydatkowania funduszy strukturalnych w Polsce, przygotowanego przez firmę Blomeyer&Sanz na zlecenie Parlamentu Europejskiego.
         • 13.09.2007KPP: Polski system kontroli zahamował proces absorpcji pieniędzy na projekty infrastrukturalne
          Z raportu przygotowanego przez firmę konsultingową Blomeyer&Sanz dla Komisji Kontroli Budżetowej Parlamentu Europejskiego wynika, że do połowy 2007 roku Polska wydała zaledwie 27 proc. z dostępnych 4,2 mld euro z Unijnego Funduszu Spójności. Średnia unijna to 48 proc.
          • 12.08.2007Orzecznictwo - Wynagrodzenia pracowników finansowanych z dotacji i podatek dochodowy
           Zaskarżoną decyzją z dnia 30 marca 2006 r., nr 1401/FB/4117-490/ZL/05 Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie utrzymał w mocy własną decyzje z dnia 6 lipca 2005 r., nr 1401/FB/005-173/ZL/05, odmawiającą Przedstawicielstwu Fundacji H. zmiany postanowienia Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z dnia 19 kwietnia 2005 r., nr 1471/PDF/415-28/05/ML.
           • 02.08.2007Zmiany w strukturze ZUS
            Prezes Rady Ministrów rozporządzeniem z dnia 30 lipca br. nadał Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych nowy statut. Zmianie uległa struktura organizacyjna jednostek terenowych ZUS oraz centrali Zakładu.
            • 20.07.2007III posiedzenie Rady Rozwoju Rynku Finansowego
             W dniu 19 lipca 2007 r. w Ministerstwie Finansów odbyło się III posiedzenie Rady Rozwoju Rynku Finansowego (RRRF), która została powołana jako gremium umożliwiające konsultacje Ministra Finansów z przedstawicielami środowiska rynku finansowego i reprezentantami instytucji finansowych.
             • 17.07.2007Stanowisko strony pracodawców TK ws. założeń projektu budżetu na 2008
              W piątek 13 lipca związki pracodawców zrzeszone w Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych ogłosiły swoje stanowisko w sprawie założeń projektu budżetu państwa na rok 2008. Pracodawcy, prezentując swoje stanowisko do założeń projektu budżetu państwa na 2008 r., chcą po raz kolejny zwrócić uwagę na potrzebę uporządkowania i ograniczenia wydatków publicznych jako punktu wyjścia do każdej debaty o budżecie państwa. Poniżej prezentujemy pełny tekst dokumentu:
              • 17.07.2007Informatyczny System Wspomagania Kontroli Skarbowej — z oporami
               Interpelacja nr 7609 do ministra finansów w sprawie wdrażania systemu informatycznego ISKOS w urzędach kontroli skarbowej
               • 13.07.2007MRR: Porozumienie z KE w kluczowych kwestiach zostało osiągnięte
                W ubiegłym tygodniu w trakcie roboczych spotkań z przedstawicielami Komisji Europejskiej rozstrzygnięte zostały wszystkie najważniejsze problemy negocjacyjne dotyczące programów operacyjnych na lata 2007-2013.
                • 13.07.2007Nie będzie grup podatkowych VAT
                 Interpelacja nr 7598 do ministra finansów w sprawie tzw. grup VAT-owskich
                 • 12.07.2007PKPP Lewiatan chce zaskarżyć ustawę o WOH do Trybunału Konstytucyjnego
                  Wejście w życie ustawy o wielkopowierzchniowych obiektach handlowych, wobec której istnieją tak poważne zastrzeżenia, co do zgodności z Konstytucją RP i prawem UE, przełoży się na wzrost ryzyka inwestycyjnego w naszym państwie. Dlatego PKPP Lewiatan podejmie niezbędne działania mające na celu doprowadzenie do zbadania przez Trybunał Konstytucyjny zgodności ustawy z dnia 11 maja 2007 r. o tworzeniu i działaniu wielkopowierzchniowych obiektów handlowych z Konstytucją RP.
                  • 03.07.2007Program reform według PKPP Lewiatan
                   Kataster, opodatkowanie najbogatszych, podwyżki CIT - trwa festiwal pomysłów rządu na dodatkowe pieniądze dla służby zdrowia. Podwyżek płac domagają się kolejne grupy społeczne. Tymczasem koalicja rządowa już wcześniej wydała wiele z efektów wzrostu gospodarczego. Taka polityka staje się zagrożeniem dla szans rozwojowych Polski. Wyjściem jest szybkie porozumienie rządu, pracodawców i związkowców w sprawie systemowych reform gospodarczych i społecznych. PKPP Lewiatan poddaje taki program pod dyskusję.
                   • 28.06.2007Pomoc publiczna w programach współfinansowanych z unijnych funduszy w latach 2007-2015
                    Część projektów współfinansowanych z funduszy europejskich w latach 2007-2015 będzie podlegało zasadom pomocy publicznej. Oznacza to, że w niektórych przypadkach uruchomienie wsparcia z programów operacyjnych będzie mogło nastąpić dopiero po wejściu w życie odpowiednich rozporządzeń, określających m.in. kto, na jakich zasadach i w jakiej wysokości może korzystać z pomocy publicznej oraz programów pomocowych, z których znaczna część wymaga notyfikacji do Komisji Europejskiej.
                    • 11.06.2007Jak przeliczać kursy walut
                     Interpelacja nr 6861 do ministra finansów w sprawie przeliczania wartości wyrażonej w walucie obcej według różnych kursów - odrębnego dla rachunku podatku dochodowego oraz odrębnego dla rachunku podatku od towarów i usług
                     • 01.06.2007MG wspiera innowacyjne projekty i odważnych przedsiębiorców
                      - Postanowiliśmy nie czekać na fundusze unijne, tylko uruchomić pieniądze budżetowe na działalność Krajowego Funduszu Kapitałowego. Dzięki temu przedsiębiorcy, zwłaszcza ci co zaczynają działalność z zamiarem stosowania innowacyjnych i nowoczesnych technologii, będą mieli łatwiejszy dostęp do kapitału – powiedział Minister Piotr Woźniak podczas konferencji prasowej, która odbyła się 31 maja br. w Ministerstwie Gospodarki.
                      • 28.05.2007Szczegóły Programu Innowacyjna Gospodarka – podsumowanie konsultacji
                       - Spotkaliśmy się dzisiaj, aby podsumować konsultacje społeczne Szczegółowego opisu priorytetów Programu Innowacyjna Gospodarka. Konsultacje to z jednej strony formalny wymóg stawiany przez unijne prawo, a z drugiej - okazja do konfrontacji naszej wizji Programu z wizją beneficjentów, którzy będą korzystali z pomocy – mówił wiceminister Tomasz Nowakowski podczas konferencji zorganizowanej 23 maja 2007 r. przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
                       • 23.05.2007Wymagania dla audytorów wewnętrznych
                        Interpelacja nr 6763 do ministra finansów w sprawie kształcenia audytorów wewnętrznych
                        • 16.05.2007Publikacje i szkolenia na temat Funduszy Europejskich na lata 2007-2013
                         Ministerstwo Rozwoju Regionalnego z zadowoleniem obserwuje fakt dużego zainteresowania społeczeństwa i potencjalnych beneficjentów informacjami na temat możliwości uzyskania dotacji unijnych w latach 2007-2013. MRR informuje jednak, że ostateczne zasady pozyskiwania środków na realizację projektów będą znane po zakończeniu negocjacji programów operacyjnych z Komisją Europejską.
                         • 14.05.2007BCC: Gospodarka czeka na pilne działania rządu
                          Zaprezentowane przez premiera Jarosława Kaczyńskiego 19 marca br. dwa projekty ustaw mające być – wedle słów szefa rządu – dopiero początkiem szeregu zmian prawa, składających się na tzw. Pakiet Kluski, oceniliśmy wtedy jako krok w dobrą stronę.
                          • 14.05.2007MG: Kapitał dla innowacji szansą dla nowatorskich pomysłów
                           Ponad 300 mln euro wyniesie wsparcie przeznaczone na zakładanie innowacyjnych przedsiębiorstw oraz stworzenie szerszego dostępu do zewnętrznych źródeł ich finansowania. Środki te będzie można wykorzystać w ramach Priorytetu 3 - „Kapitał dla innowacji” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Za jego realizację będzie odpowiedzialne Ministerstwo Gospodarki.
                           • 24.04.2007Zmiany w kontraktacji środków ze ZPORR
                            Poziom zakontraktowania środków w ramach ZPORR na koniec listopada 2006 r. wynosił 96 proc., a w niektórych działaniach przekroczył 100 proc., dlatego też Instytucja Zarządzająca ZPORR podjęła decyzję o zablokowaniu, od 14 grudnia 2006 r., możliwości podpisywania umów z beneficjentami. W związku z tym do IZ ZPORR przekazane zostały listy projektów oczekujących na podpisanie umów. 17 stycznia 2007 r., po przeanalizowaniu, zostały one zatwierdzone.
                            • 23.04.2007Zasady wypłat emerytur z OFE zostaną określone do końca 2007 r.
                             Wicepremier Ludwik Dorn zaprezentował wyniki dotychczasowych prac nad ustawą regulującą sposób wypłaty emerytur ze środków z Otwartych Funduszy Emerytalnych. Ustawa będzie częścią pakietu, w skład którego wejdą także projekty dotyczące emerytur pomostowych i rent inwalidzkich. Rząd pracuje nad dokończeniem reformy emerytalnej z 1999 roku.
                             • 20.04.2007PARP: SPO WKP 2.2.1 - lista pozytywnie ocenionych projektów
                              Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż Grupa Robocza ds. oceny wniosków złożonych do Poddziałania 2.2.1 Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw zakończyła ocenę merytoryczną zgłoszonych projektów. Ocenę pozytywną, tj. 51 pkt i więcej, uzyskały 1783 projekty. Lista projektów rekomendowanych do wsparcia została przekazana Instytucji Zarządzającej. Lista ta zostanie podana do wiadomości po uzyskaniu zatwierdzenia Ministra Rozwoju Regionalnego.
                              • 19.04.2007KPP o wystąpieniu MPiPS
                               Anna Kalata Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprezentowała na wczorajszej konferencji trzy projekty ustaw: o emeryturach pomostowych, wypłacie świadczeń środków gromadzonych w OFE, nowej formule ustalania wysokości rent. Konfederacja Pracodawców Polskich wyraża swoje głębokie zaniepokojenie brakiem konsultacji społecznych przedstawionych projektów.
                               • 19.04.2007MPiPS przyjęło projekty ustaw kończących reformę emerytalną
                                Kolegium MPiPS przyjęło 18 kwietnia 2007 r. projekt trzech ustaw z dziedziny ubezpieczeń: o emeryturach pomostowych, o wypłacie świadczeń z OFE i o nowej formule ustalania wysokości rent z tytułu niezdolności do pracy. Zostały one przedstawione podczas konferencji prasowej, w której wziął udział Wicepremier Andrzej Lepper.
                                • 13.04.2007EURO 2012 przyspieszy realizację inwestycji w Polsce
                                 - Decyzja o organizacji mistrzostw Europy w piłce nożnej Euro 2012 w Polsce i na Ukrainie wpłynie na przyspieszenie wielu inwestycji, jakie realizowane będą w Polsce w latach 2007 - 2013 – powiedziała 12 kwietnia br. Minister Rozwoju Regionalnego Grażyna Gęsicka podczas konferencji prasowej, w której udział wzięli także Minister Transportu Jerzy Polaczek oraz Minister Sportu Tomasz Lipiec. Tematem konferencji był: „Rozwój infrastruktury drogowej w Polsce w kontekście starań o organizację Mistrzostw EURO 2012”.
                                 • 05.04.2007KIG o projekcie zmian w ustawie o finansach publicznych
                                  W opinii Krajowej Izby Gospodarczej propozycja Ministerstwa Finansów może pozytywnie przyczynić się do zwiększenia przejrzystości i jawności finansów publicznych. „Zaprezentowane przez Panią Wicepremier Zytę Gilowską rozwiązania nie są wystarczające, aby uznać reformę systemu finansów publicznych za kompletną - zwłaszcza w sferze ograniczania wydatków budżetowych. Brak zmian po stronie kosztów oraz uchwalenie przez obecny Sejm wielu ustaw o charakterze „socjalnym”- znacznie obciążających stronę wydatków budżetowych, wskazuje na to, że założenia finansowe budżetu mogą okazać się błędne”- uważa Andrzej Arendarski Prezes Krajowej Izby Gospodarczej.
                                  • 30.03.2007Ogólnopolski Konkurs z Rachunkowości dla szkół średnich zakończony
                                   Zakończył się Ogólnopolski Konkurs z Zakresu Rachunkowości dla szkół średnich, który jest jedynym tego typu przedsięwzięciem w Polsce. Konkurs organizowany jest przez Zespół szkół nr 2 im. T. Rejtana w Rzeszowie i po raz pierwszy w tym roku objął zasięgiem cały kraj. 28 marca br. wyłonionych zostało pięciu Laureatów. Pierwsze miejsce zdobyła Anna Kowal, uczennica z Zespołu Szkół Licealnych w Leżajsku, pokonując prawie siedemset osób z całej Polski. Organizatorów Konkursu wspierała m.in. firma WA-PRO.
                                   • 20.03.2007Ułatwienia dla przedsiębiorców – propozycje rządu
                                    Marszem ku swobodzie działalności gospodarczej premier Jarosław Kaczyński nazwał tak zwany "Pakiet Kluski", czyli program, który upraszcza prowadzenie biznesu. Zakłada on m.in. rejestrację firmy w 3 dni, wprowadzenie jednego okienka w urzędzie skarbowym do załatwienia wszelkich formalności oraz ograniczanie biurokracji krępującej rozwój przedsiębiorstw. Szczegóły pierwszej części programu na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych przedstawił szef rządu wraz z podsekretarzem stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Michałem Krupińskim oraz pomysłodawcą zmian, byłym prezesem "Optimusa" Romanem Kluską. Na I etap zmian składają się projekty nowelizacji: ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz ustawy o NIP.
                                    • 19.03.2007II edycja konkursu „Europejskie Nagrody Przedsiębiorczości”
                                     Komisja Europejska ogłosiła drugą edycję konkursu „Europejskie Nagrody Przedsiębiorczości (ENP) 2007''. W konkursie mogą wziąć udział jednostki samorządu terytorialnego, regionalne organizacje przedsiębiorców oraz inne podmioty, które w ciągu ostatnich 2 lat zrealizowały z powodzeniem projekt promocji przedsiębiorczości w partnerstwie publiczno-prywatnym. Wnioski należy składać w urzędach marszałkowskich województw do 31 maja 2007 r.
                                     • 01.03.2007Indykatywny wykaz kluczowych i dużych projektów dla PO Infrastruktura i Środowisko oraz PO Innowacyjna Gospodarka
                                      27 lutego 2007 r. Rada Ministrów przyjęła Indykatywny wykaz indywidualnych projektów kluczowych, w tym dużych, w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-13 dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
                                      • 28.02.2007Ryczałt od przychodów osiąganych z tytułu usług niematerialnych
                                       W artykule pt. „Zryczałtowany podatek dochodowy od osób prawnych” przedstawiliśmy ogólne zasady dotyczące poboru od zagranicznych osób prawnych podatku od przychodów osiąganych z tytułu usług niematerialnych. Poniżej omówimy poszczególne źródła zobowiązań podatkowych określanych łącznie jako tzw. usługi niematerialne oraz dotyczące ich zwolnienia. Źródła te wymienione są w art. 21 ust. 1 Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z późn. zm.; dalej: CIT). Bliższe omówienie kategorii przychodów umieszczonych w ww. artykule jest tym istotniejsze, że katalog przychodów ma w zasadzie charakter zamknięty (patrz pkt 8).
                                       • 23.02.2007MRR: RPO pięciu województw gotowe do przekazania KE
                                        20 lutego 2007 r. zakończyła się procedura akceptacji na szczeblu krajowym projektów Regionalnych Programów Operacyjnych pięciu województw: dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, wielkopolskiego oraz zachodniopomorskiego. Wymienione projekty RPO gotowe są do przekazania do Komisji Europejskiej.
                                        • 12.02.2007Klastry będą mogły uzyskać wsparcie
                                         Ponad 100 mln euro w latach 2007-2013 może zostać przeznaczone na wspieranie inicjatyw ukierunkowanych na zakładanie lokalnych systemów produkcyjnych, zwanych klastrami. Klastry będą mogły uzyskać wsparcie w ramach działania 5.1. „Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka . O dofinansowanie będą mogły się ubiegać wspólne przedsięwzięcia grup przedsiębiorców, projekty doradcze, szkoleniowe i inwestycyjne w zakresie:
                                         • 01.02.2007Spotkanie grupy ekspertów na rzecz współpracy przy pomiarze i redukcji biurokracji w Polsce
                                          - Naszym założeniem jest uzyskanie jak największego zaangażowania przedsiębiorców w realizację Programu Reformy Regulacji – powiedziała Małgorzata Kałużyńska, dyrektor Departamentu Regulacji Gospodarczych (DRE), inaugurując 30 stycznia br. pierwsze spotkanie mieszanej grupy ekspertów na rzecz współpracy przy pomiarze i redukcji obciążeń administracyjnych w Polsce.
                                          • 29.01.2007Projekty zmian rozporządzeń ważnych dla wielu podatników
                                           Na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów umieszczone zostały ostatnio dwa istotne dla wielu podatników projekty:
                                           • 24.01.2007Dynamiczny wzrost inwestycji zagranicznych w Polsce
                                            - W ostatnich miesiącach obserwujemy w Polsce bardzo duży wzrost dynamiki inwestycji zagranicznych. Obecnie prowadzimy rozmowy z trzydziestoma kolejnymi inwestorami – powiedział wiceminister gospodarki Andrzej Kaczmarek podczas konferencji „Praktyczne zagadnienia dotyczące inwestycji w Polsce”, która odbyła się 23 stycznia br.
                                            • 04.01.2007PKPP Lewiatan: Co dalej ze wzrostem gospodarczym?
                                             Gospodarka utrzyma się w 2007 r. na ścieżce wzrostu. Problemem będzie jednak utrzymanie się na tej ścieżce w latach kolejnych. Będzie to niemożliwe jeśli Rząd i Sejm nie rozpoczną prawdziwej i rzetelnej pracy na rzecz rozwiązań wspierających rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorstw, m.in. obniżenia pozapłacowych kosztów pracy, reformy systemu regulacji, reformy finansów publicznych, dokończenia prywatyzacji oraz zwiększenia efektywności systemu wykorzystania środków unijnych.
                                             • 17.12.2006MPiPS: Podsumowanie na koniec roku – plany na nowy rok
                                              Za najważniejszy sukces Minister Anna Kalata uznała spadek bezrobocia (do 14,8 proc. w listopadzie). A.Kalata przewiduje dalszy spadek stopy bezrobocia w grudniu. Minister prognozuje spadek stopy bezrobocia na koniec 2007 r. do poziomu 14,1 proc., a w wersji optymistycznej nawet do 13,6 proc.
                                              • 12.12.2006Fundusze strukturalne: Podsumowanie wdrażania PHARE Spójność Społeczno-Gospodarcza
                                               - Doświadczenia podczas realizacji Phare pozwoliły nam lepiej przygotować się do wdrażania i efektywnego wykorzystania funduszy unijnych – powiedział wiceminister Tomasz Nowakowski podczas konferencji podsumowującej realizację przedakcesyjnego programu Phare Spójność Społeczno-Gospodarcza. Konferencja odbyła się 6 grudnia br. w Warszawie.
                                               • 10.12.2006Fundusze strukturalne dla przedsiębiorców w okresie 2007-2013
                                                - Prawie w każdym programie operacyjnym, jaki będzie realizowany w kolejnym okresie programowania, przedsiębiorcy znajdą ofertę dla siebie – powiedziała minister rozwoju regionalnego Grażyna Gęsicka podczas XII Ogólnopolskiego Forum Gospodarczego Małych i Średnich Przedsiębiorstw, które odbyło się 6 - 7 grudnia br. w Warszawie.
                                                • 06.12.2006MG: Podsumowanie realizacji Programu PHARE
                                                 - Doświadczenia zdobyte w trakcie realizacji programu PHARE pozwoliły przygotować Polskę do wdrażania kolejnych programów i nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej – powiedział wiceminister gospodarki Andrzej Kaczmarek, podczas konferencji „Podsumowanie realizacji Programu PHARE 2000-2003. Spójność Społeczno-Gospodarcza w Polsce”, zorganizowanej 6 grudnia br. przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
                                                 • 06.12.2006Sejm przyjął ustawę o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
                                                  6 grudnia 2006 r., na 29 posiedzeniu, Sejm RP, po rozpatrzeniu poprawek zgłoszonych przez Senat RP, uchwalił ustawę o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Podstawowym celem ustawy jest stworzenie ram prawnych, które usystematyzują sposób prowadzenia polityki rozwoju społeczno-gospodarczego.
                                                  • 23.11.2006Pismo wiceministra Jerzego Kwiecińskiego ws. zwrotu niewykorzystanych transz dotacji EFS
                                                   W nawiązaniu do komunikatu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z 15 listopada br. w sprawie zwrotu niewykorzystanych transz dotacji w ramach projektów współfinansowanych przez EFS z końcem roku budżetowego, na stronie serwisu informacyjnego MRR „Fundusze strukturalne” została opublikowana treść pisma podsekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, Jerzego Kwiecińskiego do wszystkich beneficjentów projektów współfinansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny:

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 12 ] . [ 13 ] . [ 14 ] . [ 15 ] . [ 16 ] . [ 17 ] . [ 18 ] . [ 19 ] . [ 20 ] . [ 21 ] następna strona »