Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

projekty

 • 12.02.2007Klastry będą mogły uzyskać wsparcie
  Ponad 100 mln euro w latach 2007-2013 może zostać przeznaczone na wspieranie inicjatyw ukierunkowanych na zakładanie lokalnych systemów produkcyjnych, zwanych klastrami. Klastry będą mogły uzyskać wsparcie w ramach działania 5.1. „Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka . O dofinansowanie będą mogły się ubiegać wspólne przedsięwzięcia grup przedsiębiorców, projekty doradcze, szkoleniowe i inwestycyjne w zakresie:
  • 01.02.2007Spotkanie grupy ekspertów na rzecz współpracy przy pomiarze i redukcji biurokracji w Polsce
   - Naszym założeniem jest uzyskanie jak największego zaangażowania przedsiębiorców w realizację Programu Reformy Regulacji – powiedziała Małgorzata Kałużyńska, dyrektor Departamentu Regulacji Gospodarczych (DRE), inaugurując 30 stycznia br. pierwsze spotkanie mieszanej grupy ekspertów na rzecz współpracy przy pomiarze i redukcji obciążeń administracyjnych w Polsce.
   • 29.01.2007Projekty zmian rozporządzeń ważnych dla wielu podatników
    Na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów umieszczone zostały ostatnio dwa istotne dla wielu podatników projekty:
    • 24.01.2007Dynamiczny wzrost inwestycji zagranicznych w Polsce
     - W ostatnich miesiącach obserwujemy w Polsce bardzo duży wzrost dynamiki inwestycji zagranicznych. Obecnie prowadzimy rozmowy z trzydziestoma kolejnymi inwestorami – powiedział wiceminister gospodarki Andrzej Kaczmarek podczas konferencji „Praktyczne zagadnienia dotyczące inwestycji w Polsce”, która odbyła się 23 stycznia br.
     • 04.01.2007PKPP Lewiatan: Co dalej ze wzrostem gospodarczym?
      Gospodarka utrzyma się w 2007 r. na ścieżce wzrostu. Problemem będzie jednak utrzymanie się na tej ścieżce w latach kolejnych. Będzie to niemożliwe jeśli Rząd i Sejm nie rozpoczną prawdziwej i rzetelnej pracy na rzecz rozwiązań wspierających rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorstw, m.in. obniżenia pozapłacowych kosztów pracy, reformy systemu regulacji, reformy finansów publicznych, dokończenia prywatyzacji oraz zwiększenia efektywności systemu wykorzystania środków unijnych.
      • 17.12.2006MPiPS: Podsumowanie na koniec roku – plany na nowy rok
       Za najważniejszy sukces Minister Anna Kalata uznała spadek bezrobocia (do 14,8 proc. w listopadzie). A.Kalata przewiduje dalszy spadek stopy bezrobocia w grudniu. Minister prognozuje spadek stopy bezrobocia na koniec 2007 r. do poziomu 14,1 proc., a w wersji optymistycznej nawet do 13,6 proc.
       • 12.12.2006Fundusze strukturalne: Podsumowanie wdrażania PHARE Spójność Społeczno-Gospodarcza
        - Doświadczenia podczas realizacji Phare pozwoliły nam lepiej przygotować się do wdrażania i efektywnego wykorzystania funduszy unijnych – powiedział wiceminister Tomasz Nowakowski podczas konferencji podsumowującej realizację przedakcesyjnego programu Phare Spójność Społeczno-Gospodarcza. Konferencja odbyła się 6 grudnia br. w Warszawie.
        • 10.12.2006Fundusze strukturalne dla przedsiębiorców w okresie 2007-2013
         - Prawie w każdym programie operacyjnym, jaki będzie realizowany w kolejnym okresie programowania, przedsiębiorcy znajdą ofertę dla siebie – powiedziała minister rozwoju regionalnego Grażyna Gęsicka podczas XII Ogólnopolskiego Forum Gospodarczego Małych i Średnich Przedsiębiorstw, które odbyło się 6 - 7 grudnia br. w Warszawie.
         • 06.12.2006MG: Podsumowanie realizacji Programu PHARE
          - Doświadczenia zdobyte w trakcie realizacji programu PHARE pozwoliły przygotować Polskę do wdrażania kolejnych programów i nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej – powiedział wiceminister gospodarki Andrzej Kaczmarek, podczas konferencji „Podsumowanie realizacji Programu PHARE 2000-2003. Spójność Społeczno-Gospodarcza w Polsce”, zorganizowanej 6 grudnia br. przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
          • 06.12.2006Sejm przyjął ustawę o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
           6 grudnia 2006 r., na 29 posiedzeniu, Sejm RP, po rozpatrzeniu poprawek zgłoszonych przez Senat RP, uchwalił ustawę o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Podstawowym celem ustawy jest stworzenie ram prawnych, które usystematyzują sposób prowadzenia polityki rozwoju społeczno-gospodarczego.
           • 23.11.2006Pismo wiceministra Jerzego Kwiecińskiego ws. zwrotu niewykorzystanych transz dotacji EFS
            W nawiązaniu do komunikatu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z 15 listopada br. w sprawie zwrotu niewykorzystanych transz dotacji w ramach projektów współfinansowanych przez EFS z końcem roku budżetowego, na stronie serwisu informacyjnego MRR „Fundusze strukturalne” została opublikowana treść pisma podsekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, Jerzego Kwiecińskiego do wszystkich beneficjentów projektów współfinansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny:
            • 21.11.2006MG: Wsparcie przedsiębiorstw w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
             - Wsparcie przedsiębiorstw w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka to dodatkowy impuls dla wzrostu gospodarczego i szansa na stworzenie konkurencyjnej gospodarki – powiedziała Elżbieta Wilczyńska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki podczas konferencji „ Fundusze Strukturalne - Wsparcie nowych inwestycji w przedsiębiorstwach”, która odbyła się 21 listopada br. w Warszawie.
             • 12.11.2006Wsparcie Ministerstwa Gospodarki dla regionów
              - 75 nowych miejsc pracy dziennie powstaje w Specjalnych Strefach Ekonomicznych - powiedział minister gospodarki Piotr Woźniak podczas prezentacji raportu „Regiony – Miejsca pracy – Innowacje. Działania ministra gospodarki – 12 miesięcy”, 10 listopada br. w Ministerstwie Gospodarki
              • 06.11.2006Konsultacje społeczne projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 zakończone
               Konsultacje społeczne projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki spotkały się z olbrzymim zainteresowaniem wielu środowisk i instytucji, którym zależy na efektywnym i sprawnym wykorzystaniu Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2007-2013. W trwających od lipca do września br. konsultacjach Programu uczestniczyło ponad 3 tysiące osób. Dyskusja koncentrowała się zarówno na zagadnieniach dotyczących ogólnych zapisów dokumentu, jak również na poszczególnych priorytetach.
               • 22.10.2006Oświadczenie Minister Rozwoju Regionalnego w sprawie ogłoszeń finansowanych z funduszy unijnych
                W związku z nasilającym się wykorzystywaniem ogłoszeń promujących fundusze unijne i projekty finansowane ze środków unijnych do promocji osób kandydujących w wyborach samorządowych - poprzez umieszczanie w nich zdjęć, a niekiedy nawet wywiadów - oświadczam, że wydatki związane z przygotowaniem i publikacją tego typu ogłoszeń nie będą uznawane za koszt kwalifikowany projektu.
                • 19.10.2006Fundusze strukturalne: Sejm uchwalił ustawę o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
                 18 października 2006 roku, na 26 posiedzeniu, Sejm RP uchwalił ustawę o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Podstawowym celem ustawy jest stworzenie ram prawnych, które usystematyzują sposób prowadzenia polityki rozwoju społeczno-gospodarczego.
                 • 09.10.2006Nowelizacja ustawy o Funduszu Poręczeń Unijnych weszła w życie
                  - Fundusz Poręczeń Unijnych powstał przede wszystkim, aby uaktywnić naszych przedsiębiorców. Jego celem jest również poprawa wskaźników wykorzystania funduszy unijnych w Polsce – powiedział minister gospodarki Piotr Woźniak podczas konferencji prasowej z okazji wejścia w życie nowelizacji ustawy o Funduszu Poręczeń Unijnych, która odbyła się 9 października br. w Warszawie.
                  • 25.09.2006Pensje finansowane z unijnych pieniędzy są opodatkowane
                   Okazuje się, że od wynagrodzeń finansowanych ze środków UE jest podatek. A to oznacza, że fiskus może zażądać zapłaty od osób, które do tej pory korzystały ze zwolnienia. To skutek pisma jakie wydał resort finansów.
                   • 20.09.2006Wolne od podatku dochodowego są tylko dochody finansowane ze środków przedakcesyjnych
                    Pytanie podatnika: Dotyczy dotacji do realizowanych projektów współfinansowanych przez Unię Europejską i budżet państwa.
                    • 28.08.2006MPiPS: Program "Powrót osób bezdomnych do społeczności"
                     Minister Pracy i Polityki Społecznej w roku 2006 wprowadza program „Powrót osób bezdomnych do społeczności”, którego celem jest wsparcie działań na rzecz osób bezdomnych poprzez partnerstwo publiczno – społeczne.
                     • 06.08.2006Zaproszenie dla przedsiębiorstw transportowych
                      Ministerstwo Transportu poinformowało, że Komisja Europejska ogłosiła czwarte wezwanie do składania wniosków o dofinansowanie w ramach programu Marco Polo (2003-2010). Do uczestnictwa w programie zostały zaproszone przedsiębiorstwa transportowe wszystkich państw członkowskich UE i państw trzecich. W programie Marco Polo uczestniczyć mogą projekty, które przyczyniają się do zmniejszenia zatłoczenia europejskich dróg i wpływają korzystnie na środowisko naturalne towarowego systemu transportowego Termin składania wniosków upływa z dniem 11 października 2006 r.
                      • 01.08.2006Plan Informatyzacji Państwa na 2006 r.
                       Rada Ministrów wydała rozporządzenie w sprawie Planu Informatyzacji Państwa na rok 2006, przedłożone przez ministra spraw wewnętrznych i administracji.
                       • 25.07.2006Projekt PO Rozwój Polski Wschodniej przyjęty przez RM
                        25 lipca 2006 r. Rada Ministrów przyjęła projekt Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Celem głównym Programu jest tworzenie warunków dla dynamicznego rozwoju społeczno – gospodarczego Polski Wschodniej (tj. województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko – mazurskiego).
                        • 11.07.2006PKPP Lewiatan: Przedsiębiorcy czekają na konkrety
                         W ocenie przedsiębiorców w ciągu dziewięciu miesięcy rząd Kazimierza Marcinkiewicza nie zrealizował żadnego z ważnych postulatów gospodarczych. Wbrew szumnym zapowiedziom nie przeprowadzono reformy systemu podatkowego ani nie obniżono pozapłacowych kosztów pracy. PKPP Lewiatan oczekuje, że nowy rząd potraktuje nasze postulaty jako priorytetowe.
                         • 25.06.2006Przejęcie i połączenie spółek kapitałowych
                          Proces łączenia się podmiotów prawa handlowego może dotyczyć spółek o tożsamej formie prawnej; w konsekwencji dochodzi do znacznej kapitalizacji funduszy pozostających w ich dyspozycji. Tę właśnie cechę wykazują łączenia się spółek kapitałowych pomiędzy sobą.
                          • 19.06.2006Kilka nowych projektów zmian w ustawach na stronach MF
                           Na stronach MF pokazały się projekty ustaw w nowych brzmieniach - część z nich została już zaakceptowana przez Radę Ministrów. Oczywiście - projekty rządowe w Sejmie z dużym prawdopodobieństwem przejdą gwałtowną metamorfozę. Jeżeli jednak jesteście ciekawi kierunku zmian, proponowanego przez RM, zachęcam do pobrania nowych projektów.
                           • 11.06.2006Apel PKPP Lewiatan do Rządu i Parlamentu RP
                            Na stronie internetowej Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan ukazał się apel do Rządu i Parlamentu RP w sprawie mechanizmów wspierających politykę prorodzinną. Poniżej prezentujemy pełną treść apelu: Przedsiębiorcy, organizacje kobiece i osobistości życia publicznego apelują do rządu, parlamentu i partii politycznych o rozważne decyzje w sprawie mechanizmów wspierających politykę prorodzinną. Zbyt mała liczba urodzin, starzejące się społeczeństwo, najniższa spośród nowych krajów UE aktywność zawodowa kobiet to bardzo niepokojące trendy demograficzne występujące w Polsce. Apelujemy więc: szukajmy rozwiązań skutecznych i prawdziwych, a nie iluzorycznych czy politycznych.
                            • 24.05.2006Przejęcie i połączenie spółek osobowych
                             Unormowania zawarte w Kodeksie spółek handlowych zawierają regulacje połączeń podmiotów zarówno jednorodnych, jak i niejednorodnych. Spółki osobowe mogą łączyć się między sobą, jak i ze spółkami kapitałowymi.
                             • 04.05.2006Składanie wniosków o dofinansowanie Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości
                              Do 2 czerwca 2006 r. w Ministerstwie Gospodarki można składać wnioski o dofinansowanie Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości. Celem przedsięwzięcia jest wyłonienie najlepszych koncepcji zorganizowania nowych oraz wsparcie już istniejących „Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości ” (AIP), które aktywizują i podnoszą kwalifikacje oraz stwarzają warunki i dają szansę na tworzenie nowych atrakcyjnych miejsc pracy absolwentom, studentom i pracownikom naukowym uczelni.
                              • 18.04.2006Przedłużenie terminu składania wniosków w ramach poddziałań 1.4.1 i 1.4.4 SPO WKP
                               Minister Edukacji i Nauki jako Instytucja Wdrażająca Działanie 1.4 Wzmocnienie współpracy między sferą badawczo-rozwojową a gospodarką w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw na lata 2004-2006 ogłasza przedłużenie terminu naboru wniosków do poddziałań:
                               • 09.04.2006Proponowane przez MF zmiany w ustawach
                                Na stronie Ministerstwa Finansów pojawiły się projekty zmian w ustawach o opłacie skarbowej i ustawy Ordynacja podatkowa. Omówimy je bardziej szczegółowo, kiedy będzie wiadomo coś więcej w sprawie nowego zrekonstruowanego rządu i jego zaplecza koalicyjnego. Do tego czasu trudno określić, czy przepisy mają szanse wejść w życie. Wszystkich, którzy chcą zapoznać się z projektami już teraz zapraszamy do ich pobierania:
                                • 30.03.2006Ruszył Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
                                 Rządowy Program - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO) jest trzyletnim projektem wspierającym rozwój inicjatyw obywatelskich z udziałem sektora organizacji pozarządowych. Program dotyczy m. in. organizacji pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, ochrony i promocji zdrowia, działań na rzecz osób niepełnosprawnych, pomocy kombatantom i inwalidom wojennym oraz organizacji działalności charytatywnej. Z programu FIO finansowane są również projekty związane z aktywizacją osób pozostających bez pracy, działalnością na rzecz mniejszości narodowych, promocją i organizacją wolontariatu oraz propagowaniem wiedzy na temat obronności państwa, ratownictwa i ochrony ludności oraz pomocy ofiarom katastrof.
                                 • 12.03.2006Projekt rozporządzenia w sprawie kas fiskalnych
                                  MF udostępniło projekt rozporządzenia w sprawie kas fiskalnych. Rozporządzenie ureguluje kwestie związane z obowiązkiem instalacji kas na okres do 31.12.2006 r. Poniżej publikujemy pełny tekst projektu, wstrzymując się z jego analizą do czasu opublikowania rozporządzenia w Dzienniku Ustaw. Zwykle bowiem projekty ulegają w trakcie uzgodnień międzyresortowych mniejszym lub większym zmianom. Wspomnijmy jedynie o pozbawieniu zwolnienia podatników, którzy dostarczają nagrane, z zapisanymi danymi, lub zapisanymi pakietami oprogramowania komputerowego (w tym również sprzedawanymi łącznie z licencją na użytkowanie): płyty CD, DVD, kasety magnetofonowe, taśmy magnetyczne (w tym kasety wideo) i dyskietki.