Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

projekty

 • 09.06.2009Pakiet antykryzysowy jeszcze przed wakacjami?
  Pakiet antykryzysowy zostanie przyjęty jeszcze przed wakacjami, czyli na początku lipca – oceniła Henryka Bochniarz, prezydent PKPP Lewiatan, po poniedziałkowym posiedzeniu prezydium Komisji Trójstronnej. Zdaniem Bochniarz, z przygotowaniem rozwiązań na czas kryzysu nie należy dłużej zwlekać, a drobne zmiany można jeszcze przeprowadzić na etapie prac parlamentarnych. Według analiz przedstawionych przez ekspertów Lewiatana, druga połowa roku może być trudniejsza dla gospodarki i firmy muszą mieć szansę skorzystania z nowych instrumentów wsparcia.
  • 04.06.2009KE ogłosiła strategię ograniczania wpływu kryzysu na zatrudnienie
   UE udostępni 19 miliardów euro z zaplanowanych wydatków Europejskiego Funduszu Społecznego na wsparcie osób dotkniętych kryzysem gospodarczym. Unia zapewni również fundusze w trybie przyspieszonym, a w latach 2009-2010 zniesie wymóg współfinansowania projektów przez państwa członkowskie. We współpracy z Grupą Europejskiego Banku Inwestycyjnego i innymi partnerami zostanie ustanowiony nowy instrument pożyczkowy, pozwalający uzyskać mikrokredyt osobom, które mogłyby mieć trudności z dostępem do funduszy niezbędnych dla rozpoczęcia działalności gospodarczej.
   • 28.05.200917 mln euro oszczędności w Mechanizmach Finansowych
    Oszczędności, które pojawiły się w Mechanizmie Finansowym EOG oraz Norweskim Mechanizmie Finansowym w wysokości 17 mln euro, zostały przesunięte głównie do sektora zdrowia. 30 kwietnia resort rozwoju regionalnego zakończył kontraktację środków na lata 2004-2006.
    • 27.05.2009Pomoc od Agencji Rozwoju Przemysłu
     Program wsparcia średnich i dużych przedsiębiorstw realizujących projekty pobudzające polską gospodarkę przyjęła we wtorek Rada Ministrów. Wsparcie będzie udzielane przez Agencję Rozwoju Przemysłu, która - w związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa - będzie mogła zaciągać kredyty lub emitować obligacje, których spłatę poręczy państwo.
     • 25.05.2009Zwolnienie z podatku dochodów uzyskanych z bezzwrotnej pomocy z UE
      Zagadnienie zwolnienia z podatku środków bezzwrotnej pomocy od dłuższego już czasu stanowi obszar częstych sporów z organami podatkowymi. Rozbieżności w orzecznictwie powoduje regulacja art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, ost. zm. Dz. U. z 2009 r. Nr 69, poz. 587, dalej: pdf).
      • 25.05.2009Urzędy kwestionują zwolnienie dla wynagrodzeń ze środków pomocowych
       Interpelacja nr 8664 do ministra finansów w sprawie zwolnienia od podatku wynagrodzenia sfinansowanego ze środków unijnych
       • 22.05.2009Ponad 30 mld dol. w inwestycjach typu greenfield
        Według raportu firmy badawczej FDI Intelligence, wartość pozyskanych przez Polskę inwestycji typu greenfield – polegających na realizacji pełnego procesu budowlanego, transferze nowoczesnych technologii oraz utworzeniu nowych miejsc pracy – wyniosła w ubiegłym roku 34 mld dol.
        • 20.05.2009Kredyt w wysokości 20 mld zł dzięki wsparciu rządu
         Rozwój bezpiecznej akcji kredytowej do poziomu 20 mld zł ma być efektem wdrożenia przyjętych przez rząd założeń dotyczących wspierania przedsiębiorczości. Przewidują one możliwie jak najszersze wykorzystanie poręczeń i gwarancji, w tym głównie portfeli kredytów udzielanych przez banki, czyli tzw. poręczeń portfelowych. Rozwiązania te zostały zawarte w przygotowanym przez ministra finansów dokumencie „Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego”. Program jest realizowany w ramach Rządowego Planu Stabilności i Rozwoju.
         • 18.05.2009Za młody na emeryturę, za stary do pracy
          Interpelacja nr 8194 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie możliwości objęcia wsparciem osób z wypracowanym stażem pracy, ale zbyt młodych, by mogły skorzystać z dotychczasowych świadczeń emerytalnych
          • 18.05.2009Porozumienie w sprawie pakietu antykryzysowego
           Podczas piątkowego posiedzenia prezydium Komisji Trójstronnej rząd pozytywnie odniósł się do 13 postulatów z pakietu antykryzysowego przygotowanego kilka tygodni wcześniej przez organizacje pracodawców i związki zawodowe. Opracowane na ich podstawie ustawowe rozwiązania mają powstać najpóźniej do 26 maja.
           • 15.05.2009Polska wykorzysta 100 proc. środków z Norwegii, Islandii i Liechtensteinu
            Polska zakontraktowała już 100 proc., czyli kwotę 533,51 mln euro, pomocy dostępnej w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Bezzwrotna pomoc na lata 2004-2009 pochodzi od rządów Norwegii, Islandii i Liechtensteinu.
            • 14.05.2009Zmiany w VAT niekorzystne dla techników dentystycznych
             Interpelacja nr 8341 do ministra finansów w sprawie zmian w ustawie o podatku od towarów i usług
             • 12.05.2009Środki unijne powinny zmniejszyć skutki spowolnienia
              Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan podsumował ubiegłotygodniową konferencję pod nazwą II Forum Funduszy Europejskich. Najważniejszy wniosek, jaki płynie z przeprowadzonych w jej trakcie dyskusji, brzmi: środki unijne mają realną szansę zmniejszać negatywne skutki spowolnienia gospodarczego w Polsce.
              • 05.05.20091,25 mld zł z ARiMR na tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
               Od 5 do 18 maja 2009 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” finansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013. W tym naborze wniosków do podziału między województwa zarezerwowano kwotę 1,25 mld zł. Jeśli w którymś z województw zebrane wnioski nie wyczerpią tzw. koperty regionalnej, odbędzie się tam kolejny nabór.
               • 30.04.2009V Konkurs na Biznesplany rozstrzygnięty
                W siedzibie Narodowego Banku Polskim zostały ogłoszone wyniki piątej edycji Konkursu na Biznesplany. Spośród 671 biznesplanów kapituła wybrała 17 pomysłów, których autorzy osobiście zaprezentowali je organizatorom. Z tego grona wytypowano finałową dziesiątkę, z której następnie wyłonionych zostało trzech zwycięzców.
                • 28.04.2009Wsparcie MG dla inkubatorów
                 Podczas konferencji „Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości. Potencjał. Możliwości. Rozwój” wiceminister gospodarki Rafał Baniak zadeklarował, że w tym roku resort wesprze AIP kwotą 100 tys. zł. Ministerstwo wspiera Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości od 2004 r. W tym okresie pomoc w wysokości 700 tys. zł trafiła do ponad 40 inkubatorów.
                 • 24.04.2009Konkursy PARP: Wnioski na 12 mld zł
                  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła już wszystkie pierwsze rundy konkursów o dofinansowanie projektów zaplanowane w ramach programów Innowacyjna Gospodarka, Kapitał Ludzki oraz Rozwój Polski Wschodniej. Przedsiębiorcy złożyli ponad 3,2 tysiąca wniosków o wartości ponad 12 mld złotych. To o tysiąc wniosków więcej niż w ubiegłorocznych konkursach, a łączna wartość, o jaką ubiegają się wnioskodawcy, jest wyższa o 2 mld zł.
                  • 22.04.2009Zmiany w prawie, które przyspieszą inwestycje na EURO
                   Rząd przyjął projekty ustaw, które mają ułatwić realizację inwestycji związanych z organizacją EURO 2012. Zaakceptowana została nowelizacja ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej oraz ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego na szczególnych zasadach.
                   • 20.04.2009Wykorzystanie funduszy regionalnych na lata 2007-2013: Małopolska liderem
                    Jak podało Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, zdecydowanym liderem wykorzystania funduszy regionalnych na lata 2007-2013, zarówno pod względem liczby, jak i wartości podpisanych umów, jest województwo małopolskie. – W regionalnych programach operacyjnych w ciągu ostatnich kilku miesięcy nastąpił duży postęp – powiedziała minister Elżbieta Bieńkowska podczas ubiegłotygodniowego posiedzenia zespołu ds. wykorzystania funduszy strukturalnych w ramach RPO.
                    • 20.04.2009ZPORR: Dodatkowe 720 mln zł dla regionów
                     Ministerstwo Rozwoju Regionalnego poinformowało wszystkie regiony o możliwości skorzystania z ponad 720,6 mln zł dodatkowych środków w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006. To efekt wzrostu kursu euro oraz oszczędności powstałych w wyniku realizacji projektów.
                     • 20.04.2009PPP: Rząd da przykład?
                      Wiceminister gospodarki Adam Szejnfeld ma nadzieję, że rząd w najbliższym czasie zaangażuje się w przedsięwzięcie, które zostanie zrealizowane na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). Zapewnił jednocześnie, że trwają prace nad przygotowaniem takiego projektu. Deklaracja padła podczas dyskusji o PPP na forum zakończonego w piątek Europejskiego Kongresu Gospodarczego.
                      • 17.04.2009Fundusze unijne: Wnioski na ponad 100 mld zł
                       Ministerstwo Rozwoju Regionalnego podało informację o postępach w realizacji Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013 według stanu na 12 kwietnia tego roku. Wynika z niej, że wnioski od potencjalnych beneficjentów środków unijnych opiewają na prawie 104 mld zł. 
                       • 14.04.2009Realizacja Programu Transport na lata 2004-2006
                        Kontraktacja w Programie Transport osiągnęła poziom ok. 130 proc. - poinformował resort rozwoju regionalnego. Oznacza to, że wszystkie dostępne środki unijne w tym programie zostaną wykorzystane, nawet jeśli dojdzie do wzmocnienia kursu euro wobec złotówki. Wszystkie wydatki, które znajdują się w puli powyżej 100 proc., zostały już poniesione i sfinansowane z różnych źródeł krajowych (budżet państwa i budżety samorządowe).
                        • 09.04.2009Leasing pracowniczy prowadzi do udanej prywatyzacji
                         Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli, prywatyzacja polegająca na oddaniu przedsiębiorstw do odpłatnego korzystania spółkom z udziałem pracowników (tzw. leasing pracowniczy) powiodła się. Dla niewielkich przedsiębiorstw metoda ta w latach 2000 – 2007 okazała się efektywną i skuteczną ścieżką prywatyzacji. Spółki pracownicze osiągają po sprywatyzowaniu korzystne wyniki finansowe. Tylko nieliczne mają problemy.
                         • 03.04.2009Przyszłość inwestycji teleinformatycznych w Polsce
                          Forum wymiany informacji na temat dostępu do szerokopasmowego internetu, zmiany w prawie służące likwidacji barier dla inwestycji telekomunikacyjnych, możliwości pozyskania finansowego wsparcia na rozbudowę sieci internetowych – to inicjatywy przedstawione podczas konferencji „Realizacja inwestycji teleinformatycznych – wyzwania i możliwości dla samorządów”, która odbyła się w Warszawie.
                          • 02.04.2009Przedsiębiorcy dostrzegają szansę w rozwijaniu energetyki ze źródeł odnawialnych
                           Przedstawienie możliwości wsparcia inwestycji z zakresu odnawialnych źródeł energii oraz dyskusja nad szansami rozwoju tego sektora w Polsce były celem zorganizowanej przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych konferencji „Energie odnawialne – szansa dla polskich przedsiębiorców”.
                           • 31.03.2009IniTech – Ministerstwo Nauki wspiera wdrażanie rodzimych technologii w firmach
                            Dofinansowanie projektów obejmujących badania naukowe i prace rozwojowe nakierowane na zastosowanie w gospodarce oraz wykonanie czynności przygotowawczych do wdrożenia wyników badań naukowych w praktyce gospodarczej – to założenia Przedsięwzięcia "IniTech", uruchomionego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
                            • 27.03.2009Program Transport dobiega końca
                             Komitet Monitorujący Sektorowy Program Operacyjny Transport na lata 2004-2006 ocenił postępy poczynione w wydatkach w ciągu ostatnich tygodni. Jednocześnie stwierdzono, że najważniejsze przewidziane na ten rok prace w ramach programu związane są z zamykaniem pomocy. Zostaną przeprowadzane m.in. badania ewaluacyjne oraz kontrole projektów. Zweryfikowane będą również wydatki poniesione przez beneficjentów.
                             • 23.03.2009330 mln euro dla Polski
                              Zdaniem premiera Donalda Tuska, podczas zakończonego w piątek szczytu państw Unii Europejskiej Polska osiągnęła cele, o których realizację zabiegała – przede wszystkim zyskała 330 mln euro na projekty energetyczne w ramach planu pobudzenia europejskiej gospodarki. Posiedzenie Rady Europejskiej w Brukseli było poświęcone głównie kwestiom ekonomicznym i energetycznym.
                              • 20.03.2009Zmiany w prawie już nie zaskoczą przedsiębiorców
                               Obserwowanie i komentowanie planowanych zmian w prawie ma umożliwić uruchomione 19 marca Centrum Monitoringu Legislacji Konfederacji Pracodawców Polskich. CML to pierwsza w Polsce instytucja – powołana do życia głównie z myślą o przedsiębiorcach – pozwalająca śledzić drogę legislacyjną nowo powstających aktów prawnych.
                               • 19.03.2009Resort gospodarki promuje PPP w samorządach
                                Rozpoczęła się III edycja „Dobrych Praktyk PPP”, konkursu wspierającego projekty publiczno-prywatne na początkowym etapie ich przygotowywania. Akcję zainaugurowało spotkanie organizatorów konkursu z ubiegłorocznymi laureatami oraz przedstawicielami administracji publicznej. Patronat honorowy nad konkursem objęło Ministerstwo Gospodarki. Jego wiceszef – Adam Szejnfeld – przekonywał, że PPP jest instrumentem, który daje szansę na rozwój gmin, miast, powiatów przy udziale prywatnego kapitału.
                                • 18.03.2009Cross-financing w projektach realizowanych w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki
                                 Realizując projekty Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, niemal zawsze mamy do czynienia z cross-financingiem. Zanim omówimy podstawowe założenia dokonywania wydatków projektu w ramach cross-financingu, wyjaśnijmy zasadę elastycznego (krzyżowego) finansowania. Chociaż kwalifikowalność kosztów POKL odnosi się głównie do Europejskiego Funduszu Społecznego, to jednak Instytucja Zarządzająca POKL dopuściła możliwość poszerzenia katalogu wydatków współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego o koszty kwalifikowalne w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zasadzie cross-financingu, umożliwiając realizatorom projektów zakup składników majątku, niezbędnych do wykonywania zadań.
                                 • 16.03.2009Fundusz Spójności: Projekty ukończone w 2008 r.
                                  Ministerstwo Infrastruktury poinformowało, że w 2008 r. zostało zakończonych 6 projektów współfinansowanych z Funduszu Spójności – 3 drogowe i 3 kolejowe. Łącznie – wspólnie z finansowaniem z budżetu państwa w ramach perspektywy finansowej 2004-2006 – realizowanych jest 19 drogowych i 17 kolejowych projektów Funduszu Spójności. Dotychczas zakończono realizację 14 projektów.
                                  • 10.03.2009Inwestycje w „zieloną gospodarkę” dzięki polityce spójności
                                   Danuta Hübner, europejska komisarz ds. polityki regionalnej, ogłosiła, że poprzez politykę spójności UE zostanie zainwestowane 105 mld euro w „zieloną gospodarkę”. Fundusze te, stanowiące ponad 30 proc. budżetu polityki regionalnej na lata 2007-2013, mają pomóc w tworzeniu miejsc pracy oraz wzmocnieniu regionów i miast w dążeniu do utrzymania wiodącej roli Europy w dziedzinie technologii ekologicznych.
                                   • 09.03.2009Konkursy na inwestycje TEN-T
                                    Na przełomie marca i kwietnia tego roku Komisja Europejska planuje opublikowanie zaproszeń do składania wniosków o współfinansowanie projektów w dziedzinie transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T. W konkursach mogą wziąć udział projekty z wszystkich państw członkowskich.
                                    • 09.03.2009Blisko 30 mln euro na wsparcie powiązań kooperacyjnych
                                     Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs projektów w ramach działania 5.1. „Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013.
                                     • 09.03.2009Pakiet na rzecz rozwoju przedsiębiorczości poprawi warunki wykonywania działalności gospodarczej w Polsce
                                      Interpelacja nr 7050 do ministra gospodarki w sprawie prac nad nowelizacją ustawy o rzemiośle
                                      • 02.03.2009Polska otrzyma 4 mld euro od EBI
                                       Prezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego Philippe Maystadt zapowiedział, że w 2009 r. EBI pożyczy Polsce od 3,5 do 4 miliardów euro. Deklaracja padła po spotkaniu szefa EBI z premierem Donaldem Tuskiem w Brukseli. Rozmowa dotyczyła m.in. możliwości zwiększenia akcji kredytowej banku w Polsce.
                                       • 02.03.2009MF: Raport „Paying Taxes 2009” nie odzwierciedla sytuacji obecnej
                                        Interpelacja nr 6970 do ministra finansów w sprawie zmian w systemie podatkowym
                                        • 19.02.2009Wsparcie dla inwestycji o wysokim potencjale innowacyjnym
                                         Od 2 marca do 15 kwietnia 2009 r. potrwa nabór wniosków o dofinansowanie nowych inwestycji o wysokim potencjale innowacyjnym w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 – poinformowała Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
                                         • 18.02.2009UE: Raport w sprawie zatrudnienia i sytuacji społecznej
                                          Komisja Europejska opublikowała pierwszy raport z nowej serii miesięcznych analiz służących monitorowania zatrudnienia w UE. Na podstawie aktualnych danych z wielu źródeł, przedstawiona została sytuacja na rynku pracy i tendencje w restrukturyzacji zatrudnienia na tle rozwoju gospodarki i jej poszczególnych sektorów.
                                          • 16.02.2009Polscy kandydaci do Europejskich Nagród Przedsiębiorczości
                                           Zwycięzcami krajowego etapu Europejskich Nagród Przedsiębiorczości zostały projekty „Gmina Bieliny – Nasze Miejsce Mocy” oraz „Garncarska Wioska” Nidzickiej Fundacji Rozwoju „NIDA” - poinformowało Ministerstwo Gospodarki. Będą one ubiegać się o nagrodę główną w europejskiej edycji konkursu.
                                           • 16.02.2009Ułatwienia dla małych firm
                                            Interpelacja nr 6179 do ministra pracy i polityki społecznej, ministra gospodarki oraz ministra finansów w sprawie utworzenia spójnej polityki rządu, mającej na celu wsparcie rozwoju małych przedsiębiorstw, poprzez kompleksowe rozwiązania strukturalne w poszczególnych ministerstwach
                                            • 12.02.2009Unijne fundusze na energię odnawialną
                                             Ponad 700 mln zł na projekty wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych rozdysponuje w drodze konkursu Instytut Paliw i Energii Odnawialnej (IPiEO) - instytucja wdrażająca dla Programu Infrastruktura i Środowisko. Nabór wniosków o pomoc z Funduszu Spójności rozpocznie się w połowie marca.
                                             • 12.02.2009Pomysły Ministerstwa Gospodarki na rozwiązanie problemu opcji
                                              Wicepremier, minister gospodarki Waldemar Pawlak przedstawił propozycje rozwiązań ustawowych, których celem jest zapobieżenie negatywnym skutkom, jakie dla gospodarki i budżetu państwa może mieć wykonanie asymetrycznych umów o opcje walutowe.
                                              • 11.02.20091,5 mld zł na drogi z KFD
                                               W 2009 r. na inwestycje drogowe realizowane z wykorzystaniem środków Krajowego Funduszu Drogowego rząd przeznaczy prawie 1,5 mld zł. Rada Ministrów wydała w tej sprawie rozporządzenie przedłożone przez ministra infrastruktury.
                                               • 09.02.2009Niedociągnięcia w realizacji ISPA
                                                Europejski Trybunał Obrachunkowy ogłosił, że realizacja projektów wspieranych z funduszy Instrumentu Przedakcesyjnej Polityki Strukturalnej (ISPA) nie przebiegała zgodnie z harmonogramem. Mimo to przyczyniły się one do większego przestrzegania unijnych norm ochrony środowiska oraz poprawy połączeń z sieciami transeuropejskimi.
                                                • 09.02.2009Miasta promują innowacje w energetyce
                                                 Podczas dorocznej europejskiej konferencji w sprawie zrównoważonego rozwoju, na której prezentowane są najnowsze osiągnięcia w dziedzinie technologii ekologicznych i odnawialnych źródeł energii, zostanie podpisane porozumienie między burmistrzami europejskich miast, zobowiązujące do ograniczenia emisji dwutlenku węgla.