Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

projekty

 • 28.03.2011PO Innowacyjna Gospodarka – dotacje dla e-firm
  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako pierwsza instytucja centralna zrealizowała nabór wniosków na unijne dotacje dla przedsiębiorców on-line. Dofinansowanie otrzyma 160 projektów na łączną kwotę 74,7 mln zł – podał PARP. Pieniądze przedsiębiorcy mogą przeznaczyć m.in. na zakup oprogramowania, komputerów, zatrudnienie nowych specjalistów czy wdrożenie innowacyjnych usług.  
  • 15.03.2011Fundusze unijne: Dotacja na łącznik z Litwą
   116 mln zł uzyskają Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator SA w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na jedną z inwestycji dotyczących budowy połączenia elektroenergetycznego Polska-Litwa – poinformowało Ministerstwo Gospodarki.  
   • 11.03.2011Przedsiębiorcy: Dosyć specustaw!
    Należy zaprzestać uchwalania tzw. specustaw, których celem jest uproszczenie procedur niezbędnych dla przeprowadzenia inwestycji infrastrukturalnych – przekonują Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej. Konieczność specjalnych uchwalania ustaw wynika ze skomplikowania zwyczajnych procedur, które sprawiają, że większość inwestycji nie jest realizowana na czas, a często przekracza także założony pierwotnie budżet.
    • 10.03.2011Mechanizmy Finansowe EOG i Norwegii: Zakontraktowano wszystkie środki
     W ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2004-2009 zakontraktowano już 100 proc. alokacji, czyli kwotę ponad 528 mln euro, która zostanie przeznaczona na realizację 413 projektów - podało Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Najszybciej realizowane są projekty z zakresu ochrony  środowiska.  
     • 02.03.2011Fundusze unijne: Aktualizacja list projektów indywidualnych
      Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zakończyło kolejną aktualizację list projektów indywidualnych, czyli najważniejszych inwestycji, które w najbliższych latach mają szansę na otrzymanie dofinansowania ze środków unijnych bez konieczności udziału w konkursie. Celem aktualizacji był przegląd stanu ich przygotowań. W efekcie z list projektów indywidualnych dla krajowych programów operacyjnych usuniętych zostało 9 projektów i dodano 2 nowe przedsięwzięcia.  
      • 23.02.2011Fundusze unijne: 200 mln zł na badania przemysłowe
       Od 7 marca do 8 kwietnia 2011 r. potrwa pierwszy nabór wniosków w ramach działania 1.4 - „Wsparcie projektów celowych” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Na dofinansowanie projektów badań przemysłowych lub prac rozwojowych Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, która wdraża program, może przeznaczyć 199 mln zł.  
       • 22.02.2011Fundusze Unijne: 190 mln euro na infrastrukturę transportową
        Komisja Europejska ogłosiła listę projektów obejmujących budowę i modernizację infrastruktury transportowej w Europie, którym łącznie przyznano 190 mln euro z funduszy transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T). Dotacje te przydzielono na podstawie wniosków o wsparcie w ramach edycji sieci TEN-T na rok 2010. Pomogą one państwom członkowskim wybudować brakujące ogniwa systemu transportowego, zlikwidować „wąskie gardła” oraz zwiększyć bezpieczeństwo transportu.  
        • 17.02.2011Emisja CO2 – ustawa usprawni handel uprawnieniami
         Ułatwienie polskim przedsiębiorcom udziału w unijnym systemie obrotu prawami do emisji dwutlenku węgla i innych gazów mających wpływ na ocieplenie klimatu – to najważniejszy cel przyjętego przez Radę Ministrów projektu ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Nadzór nad systemem handlu uprawnieniami będzie sprawował minister środowiska. Ustawa zastąpi regulację z 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji.  
         • 08.02.2011Innowacyjna Gospodarka: 190 mln zł na wsparcie eksporterów
          Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła pierwszą w tym roku rundę aplikacyjną konkursu projektów w ramach działania 6.1 „Paszport do eksportu” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Na projekty, których celem jest m.in. zwiększenie udziału eksportu w całkowitej sprzedaży, PARP wyda 186 mln zł.  
          • 02.02.2011Innowacyjność: UE wciąż za USA i Japonią
           W większości państw członkowskich UE, pomimo kryzysu gospodarczego, można zauważyć obiecujące tendencje w dziedzinie innowacji, jednak postępy te nie są dostatecznie szybkie – ocenia Komisja Europejska. Pod względem innowacyjności Unia wciąż pozostaje w tyle za swoimi głównymi rywalami – Stanami Zjednoczonymi i Japonią. Przewaga UE nad gospodarkami wschodzącymi takimi jak Indie i Rosja jest wciąż wyraźna, ale w przypadku Brazylii jest ona coraz mniejsza, a Chiny doganiają Unię w bardzo szybkim tempie.  
           • 28.01.2011Efektywność energetyczna: 150 mln euro z EBOiR dla Polski
            Do 1 mln euro mogą otrzymać firmy na inwestycje, które poprawią efektywność wykorzystania energii. 150 mln euro na Program Finansowania Rozwoju Zrównoważonej Energii w Polsce (PolSEFF) przeznaczy Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOiR). Na dofinansowanie mogą liczyć przedsięwzięcia inwestycyjne zwiększające efektywność wykorzystania energii w budynkach, w energię odnawialną oraz wybrane technologie zmniejszające zużycie energii.  
            • 18.01.2011Słabe wykorzystanie środków na Internet szerokopasmowy
             Interpelacja nr 18992do ministra rozwoju regionalnegow sprawie wykorzystania środków unijnych na budowę szerokopasmowego Internetu
             • 17.01.2011Infrastruktura i Środowisko na półmetku
              W dyspozycji samorządów, przedsiębiorców, urzędów administracji publicznej, instytucji kultury, ochrony zdrowia i uczelni wyższych jest już 56 mld zł, czyli połowa unijnych funduszy dostępnych w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko. Wartość unijne dofinansowania umów zawartych tylko w 2010 r. ponad 37 mld zł – poinformowało Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.  
              • 07.01.2011Ustawa refundacyjna osłabi rozwój branży farmaceutycznej
               Rozwiązania fiskalne zawarte w projekcie ustawy refundacyjnej osłabią rozwój polskiej branży farmaceutycznej. Zamiast zwiększenia dostępności do leków i ograniczenia dopłat pacjentów, nowe przepisy przyniosą skutek odwrotny. Szczególnie szkodliwe jest ograniczenie wydatków na leki do poziomu 17% budżetu na świadczenia zdrowotne, zwrot przychodów przedsiębiorstw farmaceutycznych w wypadku przekroczenia tego poziomu oraz ustanowienie nowego podatku – twierdzi Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan wraz z Polskim Związkiem Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego.
               • 05.01.2011Węgry objęły prezydencję w Unii Europejskiej
                1 stycznia 2011 r. Węgry objęły, po Hiszpanii i Belgii, przewodnictwo w Radzie UE – będą sprawować prezydencję po raz pierwszy. Rząd Viktora Orbana chce skupić się przede wszystkim na kwestiach związanych z: zapewnieniem stabilności gospodarki państw Unii, bezpieczeństwem energetycznym, dalszym rozszerzeniem UE i integracją Romów.
                • 31.12.2010Ministerstwo Gospodarki będzie wspierać handel z krajami spoza UE
                 Pomoc publiczna w formule de minimis dla przedsięwzięć promocyjnych w krajach spoza UE będzie przyznawana w 2011 roku na preferencyjnych warunkach – zadecydował Minister Gospodarki.
                 • 13.12.2010UE: Inicjatywy Regionalne w energetyce
                  Komisja Europejska przedstawiła nową koncepcję regionalnej współpracy energetycznej między krajami Unii Europejskiej. W dokumencie „Przyszła rola Inicjatyw Regionalnych” zaproponowano plan działań do 2015 r., którego realizacja ma się przyczynić do efektywniejszego zintegrowania rynku energii w Europie. Propozycje Komisji przewidują m.in. wprowadzenie zmian w obecnej strukturze regionalnych rynków gazu.  
                  • 08.12.2010BCC krytykuje projekty ustaw zdrowotnych
                   Nieprecyzyjne opisy form organizacyjnych, w jakich mają działać podmioty gospodarcze świadczące usługi zdrowotne, wymóg uzyskania zgody administracji rządowej na tworzenie, zamykanie lub kontrolę zakładów opieki zdrowotnej, nieuregulowanie kwestii wypłat za usługi medyczne świadczone bezdomnym i cudzoziemcom – to niektóre z rozwiązań zawartych w rządowym pakiecie ustaw zdrowotnych, które krytykuje Konwent Business Centre Club. W Sejmie trwają prace nad ośmioma projektami nowych regulacji.  
                   • 08.12.2010350 mln euro pożyczki z EBI
                    Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) przyznał Polsce dwa nowe kredyty. Pierwszy, w wysokości 225 mln euro, jest przeznaczony na współfinansowanie rozbudowy autostrady A1, drugi, wynoszący 500 mln zł (około 125 mln euro), ma zasilić fundusz, z którego są finansowane małe projekty infrastrukturalne realizowane przez miasto Lublin w dziedzinie transportu publicznego, połączeń drogowych i sektora kultury.  
                    • 07.12.2010Już 8 mld zł przekazane za pośrednictwem PARP
                     W ciągu 10 lat działalności Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości za jej pośrednictwem zostało zawartych ponad 11 tys. umów wsparcia o wartości powyżej 8 mld zł – podało Ministerstwo Gospodarki. W najbliższych latach PARP zamierza usprawnić działania Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw, m.in. poprzez wprowadzenie możliwości zakładania działalności gospodarczej w punktach konsultacyjnych KSU.  
                     • 29.11.2010Energetyka: O połowę więcej farm wiatrowych niż rok temu
                      Przyrost mocy farm wiatrowych na terenie Polski w pierwszych trzech kwartałach 2010 r. wyniósł 51 proc. w stosunku do analogicznego okresu 2009 r., co oznacza, że w całym bieżącym roku może to być nawet 75 proc. - wynika z raportu opracowanego przez firmę doradczą TPA Horwath, kancelarię Domański Zakrzewski Palinka we współpracy z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych.  
                      • 25.11.2010Energetyka: Unijne dofinansowanie na 0,5 tys. km nowych gazociągów
                       427,92 mln zł wyniesie łączne dofinansowanie z Unii Europejskiej dla inwestycji w blisko 500 km nowej sieci przesyłowej gazu ziemnego w Polsce. Wsparcie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko otrzymają trzy projekty budowy nowych gazociągów. Wykorzystanie unijnych funduszy w sektorze energetyki sięga już 2 mld zł.  
                       • 23.11.2010Do czasu wprowadzenia nowych przepisów MF nieprzejednane w sprawie faktur przesyłanych mailem
                        Interpelacja nr 18184 do ministra finansów w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej
                        • 23.11.2010Wicepremier Pawlak: Klastry przyszłością polskiej gospodarki
                         Ministerstwo Gospodarki zdecydowanie stawia na klastry. Mają one zastąpić w ciągu najbliższych lat sprawnie działające Specjalne Strefy Ekonomiczne. – Polityka klastrowa jest istotnym elementem unijnej polityki gospodarczej – podkreślał Waldemar Pawlak podczas poniedziałkowej konferencji poświęconej rozwojowi klastrów w Polsce.
                         • 19.11.2010Rozwój Polski Wschodniej – zakontraktowano połowę dostępnych środków
                          Ministerstwo Rozwoju Regionalnego poinformowało, że umowy zawarte w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej opiewają na kwotę równą połowie środków, jakie przeznaczono na jego realizację. – Jesteśmy na półmetku obecnej perspektywy finansowej i dlatego na wsparcie mogą liczyć wyłącznie najlepsze projekty, przygotowane zgodnie z harmonogramem - stwierdził wiceminister rozwoju regionalnego Krzysztof Hetman podczas rocznego spotkania z Komisją Europejską poświęconego wdrażaniu PO RPW.  
                          • 15.11.2010Europejska energetyka wymaga inwestycji rzędu 1 bln euro
                           Do 2020 r. Unia Europejska powinna wydać około 1 bln euro na inwestycje w infrastrukturę energetyczną – wynika z przedstawionej przez Komisję Europejską nowej strategii dotyczącej konkurencyjnej, zrównoważonej i bezpiecznej energii. W dokumencie „Energia 2020” określono priorytety w zakresie energii na najbliższe 10 lat i przedstawiono działania, które należy podjąć w celu osiągnięcia oszczędności energii oraz utworzenia rynku o konkurencyjnych cenach i pewnych dostawach.
                           • 12.11.2010Fundusze unijne – 4,5 mld euro na niskoemisyjne projekty energetyczne
                            Komisja Europejska ogłosiła pierwsze zaproszenie do składania wniosków dotyczących największego na świecie programu inwestycji w projekty demonstracyjne w dziedzinie technologii niskoemisyjnych i energii odnawialnej. Inicjatywa o nazwie NER300 zapewni znaczne wsparcie finansowe co najmniej ośmiu projektom związanym z technologiami wychwytywania i składowania dwutlenku węgla (CCS) i co najmniej trzydziestu czterem projektom związanym z innowacyjnymi technologiami w zakresie energii odnawialnej. Unijne środki na ten cel mają wynieść 4,5 mld euro.
                            • 12.11.2010Inwestycje: Ocena wpływu na środowisko według nowych zasad
                             15 listopada br. wejdzie w życie rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Wydanie rozporządzenia wynika przede wszystkim z konieczności uwzględnienia zarzutów Komisji Europejskiej podniesionych w ramach postępowania w sprawie o naruszenie przepisów dyrektywy dotyczącej oceny skutków wywieranych na środowisko naturalne przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne.
                             • 10.11.2010Skutki podatkowe przeniesienia aportem zobowiązań przedsiębiorstwa do innego podmiotu
                              Wyłączenie ze składników majątkowych stanowiących przedsiębiorstwo zobowiązań związanych z tym przedsiębiorstwem i przeniesienie tych składników do innego podmiotu w formie aportu nie powoduje, że przedmiotem tego aportu przestaje być przedsiębiorstwo - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
                              • 10.11.2010Pracodawcy nie są zainteresowani zakładaniem żłobków
                               Interpelacja nr 17939 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie tworzenia przyzakładowych żłobków
                               • 27.10.2010WSA: Spotkanie biznesowe w restauracji może być kosztem
                                Z uzasadnienia: W realiach życia gospodarczego, z uwzględnieniem charakteru działalności spółki, spożywanie lunchu, czy innego posiłku, także w restauracji jest normą, standardem i z założenia nie świadczy o wystawności, wytworności, a przez to nie wypełnia dyspozycji pojęcia reprezentacji. W świetle powyższego nie można zaakceptować poglądu organu, że sam fakt, że spotkania odbywają się poza siedzibą firmy, tj. w restauracji, samoistnie oznacza reprezentację. Spotkania w restauracjach, które polegają na załatwianiu spraw służbowych i nie mają charakteru uroczystego, wytwornego czy okazałego, lecz mają na celu zapewnieniu jedynie standardowego poczęstunku, zwyczajowo przyjętego w takich okolicznościach wykracza poza ramy pojęcia reprezentacja, o którym mowa w art. 23 ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
                                • 27.10.2010UE dofinansuje budowę gazowego połączenia z Niemcami
                                 Komisja Europejska podjęła decyzję o dofinansowaniu rozbudowy systemu gazociągów na Dolnym Śląsku i połączenia gazowego na granicy polsko-niemieckiej. Dofinansowanie w wysokości 14,4 mln euro będzie pochodziło z programu energetycznego na rzecz naprawy gospodarczej (European Energy Programme for Recovery). Środki na realizację gazowych projektów inwestycyjnych trafią do Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM SA.
                                 • 25.10.2010Ponad 3,4 mld zł rozdysponowane na 500 umów w ramach małopolskiego RPO
                                  35 ogłoszonych konkursów, 595 wybranych do realizacji projektów na łączną kwotę 5,87 mld zł, całkowita wartość dofinansowania z UE na kwotę 3,42 mld zł i 500 podpisanych umów – to dotychczasowe efekty realizacji Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (MRPO). Region już wcześniej przekroczył próg 20 proc. certyfikacji wydatków, co oznacza, że województwo będzie brane pod uwagę przy rozdziale dodatkowych środków w przyszłym roku.
                                  • 15.10.2010Fundusze unijne: 2 mld euro z EBI na współfinansowanie inwestycji
                                   Realizację inwestycji o łącznej wartości przekraczającej 19 mld euro umożliwi podpisana przez ministra finansów Jacka Rostowskiego oraz prezesa EBI Philippe'a Maystadta umowa dotycząca współfinansowania funduszy unijnych na lata 2007-2013. Na mocy porozumienia z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym Polska uzyska dostęp do 2 mld euro kredytu na dofinansowanie wkładu budżetu państwa do programów realizowanych z funduszy unijnych.
                                   • 15.10.2010Rządowy plan oszczędzania energii do 2016 r.
                                    Oszczędne i efektywne korzystanie z energii oraz zwiększenie liczby energooszczędnych inwestycji – to cele przyjętego przez Radę Ministrów projektu ustawy o efektywności energetycznej. Dzięki zaproponowanym rozwiązaniom powinna spaść energochłonność polskiej gospodarki i poprawić się stan środowiska naturalnego. Chodzi przede wszystkim o zwiększenie oszczędności energii przez odbiorców końcowych, mniejsze zużycie energii przez urządzenia oraz zmniejszenie strat w przesyle i dystrybucji energii elektrycznej, ciepła i gazu.
                                    • 15.10.2010Wydatki na zorganizowanie imprezy promocyjnej w kosztach firmy
                                     Pytanie podatnika: Spółka zorganizowała spotkanie, w którym uczestniczyli potencjalni najemcy powierzchni w biurowcu, pracownicy Spółki, przedstawiciele podmiotów współpracujących przy realizacji projektu, przedstawiciele wspólnoty mieszkańców budynków sąsiadujących z inwestycją jak również przedstawiciele podmiotów pośredniczących w poszukiwaniu najemców. Czy wydatki ponoszone w związku z organizacją takich spotkań mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowego od osób prawnych?
                                     • 12.10.2010Unijne fundusze: Zmiana przepisów zwiększyła wykorzystanie wsparcia z UE
                                      Do 2013 r., w wyniku dofinansowania udzielonego w ramach działania 4.5 - „Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, powstaną projekty na łączną kwotę ponad 9 mld zł oraz blisko 11 tys. nowych miejsc pracy. To wniosek z oceny przepisów regulujących tryb, zakres i warunki wdrażania wybranych unijnych funduszy, jaka została przeprowadzona przez departament wdrażania programów operacyjnych Ministerstwa Gospodarki.
                                      • 05.10.2010Opłata za egzamin na doradcę w górę
                                       W związku z nowelizacją ustawy o doradztwie podatkowym, która weszła w życie 7 sierpnia br., w tym przepisów stanowiących podstawę prawną rozporządzeń do ustawy, pojawiła się konieczność wydania nowych przepisów wykonawczych. Ministerstwo Finansów przygotowało i opublikowało w BIP na swojej stronie internetowej projekty czterech nowych rozporządzeń dotyczących zawodu doradcy podatkowego. Projektowane regulacje w większości stanowią powtórzenie obowiązujących przepisów. Najistotniejszą zmianą jest wyższa opłata za egzamin na doradcę podatkowego, która ma wynieść 900 zł, a w przypadku ponownego egzaminu – 600 zł. Obecnie opłaty te wynoszą odpowiednio 600 i 300 zł.
                                       • 05.10.2010Odliczenie VAT przy zakupie samochodów – niekorzystne przepisy przejściowe do końca 2012 roku
                                        Interpelacja (nr 17758) do ministra finansów w sprawie odliczenia podatku VAT od zakupu samochodów i innych pojazdów samochodowych przez przedsiębiorców
                                        • 04.10.201045 mln euro na farmę wiatrową w Polsce
                                         Europejski Bank Inwestycyjny zgodził się udzielić kredytu w wysokości 178 mln zł (45 mln euro) na budowę farmy wiatrowej Margonin o mocy 120 MW w północno-zachodniej Polsce. Inwestycja ma pomóc Polsce w realizacji jej zobowiązań wynikających z unijnego planu, który zakłada wytwarzanie 20 proc. energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do 2020 r.
                                         • 29.09.2010Nowe usługi KSU
                                          Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości planuje dalszy rozwój oferty dla firm – rozpoczęło się testowanie nowych usług dotyczących optymalizacji kosztów, a w przygotowaniu są kolejne, m.in. w zakresie ochrony środowiska. Uruchamiane projekty będą funkcjonowały w ramach Krajowego Systemu Usług.
                                          • 28.09.2010780 mln euro na rozwój strategicznych badań
                                           Komisja Europejska ogłosiła zaproszenie do składania wniosków badawczych w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w ramach unijnych programów ramowych w zakresie badań i rozwoju technologicznego. W ramach tej inicjatywy sfinansowane zostaną w 2011 r. projekty o wartości 780 mln euro. Środki przeznaczone zostaną na badania w dziedzinie internetu przyszłości, robotyki, inteligentnych i wbudowanych systemów, fotoniki, TIK w zakresie efektywności energetycznej, opieki zdrowotnej w starzejącym się społeczeństwie, i innych.
                                           • 28.09.2010PO Infrastruktura i Środowisko – 10 preumów
                                            Trzy projekty z sektora środowiska oraz siedem z zakresu transportu zostanie dofinansowanych na łączną kwotę 542 mln zł – wynika z preumów zawartych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Projekty zostały umieszczone na liście projektów indywidualnych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w wyniku sierpniowej aktualizacji.
                                            • 24.09.2010GAZ-SYSTEM rozpoczyna budowę gazociągów na Dolnym Śląsku
                                             Przesyłanie od końca 2011 r. zwiększonych ilości gazu ziemnego z Niemiec umożliwią gazociągi Taczalin-Radakowice oraz Radakowice-Gałów na Dolnym Śląsku, do których budowy przystępuje GAZ-SYSTEM SA. Operator gazociągów przesyłowych podpisał umowy na wykonanie robót budowlano-montażowych z firmami BUG Gazobudowa i Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych POL-AQUA.
                                             • 15.09.2010Specjalne strefy ekonomiczne: Większa warmińsko-mazurska SSE
                                              Utworzenie około 718 nowych miejsc pracy ma być efektem włączenia ponad 57 ha do warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej – przewiduje przyjęte przez rząd rozporządzenie. Dzięki powiększeniu strefy nowe inwestycje zostaną zlokalizowane m.in. w Piszu. W ciągu najbliższych kilku lat nakłady na projekty realizowane w strefie mogą sięgnąć blisko 300 mln zł.
                                              • 10.09.2010Program Transport zakończony
                                               – Program kończymy z sukcesem. Świadczą o tym nie tylko liczby, ale i widoczne w Polsce tablice z logo SPOT, które towarzyszą ważnym inwestycjom transportowym – powiedział wiceminister rozwoju regionalnego Adam Zdziebło, otwierając ostatnie, XXI posiedzenie Komitetu Monitorującego Sektorowy Program Operacyjny Transport (SPOT). – Doświadczenia zebrane w trakcie realizacji projektów SPOT pomagają beneficjentom sprawniej wykorzystywać środki z nowej perspektywy finansowej – podkreślił wiceminister.
                                               • 10.09.2010O gazie łupkowym na Forum Ekonomicznym w Krynicy
                                                „Implikacje strategiczne oraz znaczenie międzynarodowe wydobycia gazu łupkowego w Polsce” - pod takim hasłem w ramach XX Forum Ekonomicznego w Krynicy odbył się panel dyskusyjny z udziałem przedstawicieli firm energetycznych. Zdaniem ministra gospodarki Waldemara Pawlaka już za rok będzie można odpowiedzieć na pytanie, czy i ile jest w Polsce złóż gazu łupkowego.
                                                • 09.09.2010Zgoda UOKiK na współpracę P4 z Centertelem
                                                 P4 i PTK Centertel uzyskały zgodę na utworzenie wspólnego przedsiębiorcy świadczącego hurtowe usługi dostępu do szerokopasmowej transmisji danych. Nowy podmiot mogą powołać również Astrium i Centrum Badań Kosmicznych PAN. Ponadto prezes UOKiK zgodziła się na przejęcie Ruchu przez Lurenę, a także dwie inne koncentracje.
                                                 • 09.09.2010Podatek bankowy – BCC przeciw
                                                  Problemy budżetu należy naprawiać poprzez szukanie oszczędności i racjonalizowanie wydatków, a nie przez zwiększanie dochodów kosztem podatników – przekonuje Business Centre Club w odpowiedzi na projekty wprowadzenia tzw. podatku bankowego. BCC sprzeciwia się zarówno wprowadzeniu podatku bankowego, jak i wszelkim innym nowym pomysłom wzrostu obciążeń fiskalnych.
                                                  • 09.09.2010Umowa PAIiIZ z Konfederacją Przemysłu Indyjskiego
                                                   Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych zawarła umowę o współpracy z Konfederacją Przemysłu Indyjskiego (ang. Confederation of Indian Industry – CII). Do podpisania dokumentu doszło w obecności premiera Donalda Tuska podczas Polsko-Indyjskiego Forum Inwestycyjnego w Bangalore w indyjskiej Dolinie Krzemowej.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] . [ 11 ] . [ 12 ] . [ 13 ] . [ 14 ] . [ 15 ] ... [ 20 ] następna strona »