Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

aparat rtg

  • 20.02.2013VAT jako koszt uzyskania przychodu w PIT
    Zgodnie z ogólną zasadą zdefiniowaną w art. 22 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm., dalej: ustawa o PIT) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.