akcyza włoszech

 • 08.03.2023Zarobki kobiet nadal niższe. W Polsce różnica nie przekracza 5 proc.
  Polska zajmuje 5. miejsce w Unii Europejskiej pod względem najmniejszej różnicy w zarobkach kobiet i mężczyzn – wynika z danych Eurostatu. Przeciętne zróżnicowanie wynagrodzenia ze względu na płeć nie przekracza nad Wisłą 5 proc., podczas gdy średnia dla całej UE to 13 proc. Jak oceniają eksperci Allianz Trade, zwiększanie wskaźnika aktywności zawodowej kobiet jest istotne z wielu względów ekonomicznych.
 • 19.01.2023PIT za 2022: Odliczenie składek na ubezpieczenie społeczne
  Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, podstawę obliczenia podatku można obniżyć o składki na ubezpieczenie społeczne, do których zalicza się składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe. Należy zaznaczyć, że ustawodawca nie wymaga przyporządkowania odliczanej kwoty składek na ubezpieczenia społeczne do odpowiedniego przychodu, którego uzyskanie było podstawą ich poniesienia. Zatem, jeżeli podatnik zapłacił w ramach działalności gospodarczej składki na własne ubezpieczenie społeczne, a w ramach działalności nie ma ich od czego odliczyć, może je uwzględnić przy obliczaniu dochodu i podatku np. z umowy o pracę czy najmu.
 • 29.11.2022Podatki 2022: Diety zagraniczne w górę
  Od 29 listopada 2022 r., zgodnie rozporządzeniem zmieniającym rozporządzenie ws. należności z tytułu podróży służbowych (Dz.U. 2302), podwyższone zostały tzw. diety zagraniczne. Dotychczasowe kwoty limitów za nocleg oraz diety przysługujące pracownikowi z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju obowiązywały od dnia 1 marca 2013 r.
 • 24.11.2022Podatki 2022: Diety zagraniczne w górę
  Od 29 listopada 2022 r., zgodnie rozporządzeniem zmieniającym rozporządzenie ws. należności z tytułu podróży służbowych (Dz.U. 2302), podwyższone zostaną tzw. diety zagraniczne. Obecne kwoty limitów za nocleg oraz diety przysługujące pracownikowi z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju obowiązują od dnia 1 marca 2013 r.
 • 16.11.2022Opodatkowanie dochodów osób fizycznych – Polska na 10. miejscu w OECD
  Pod względem konkurencyjności opodatkowania dochodów osób fizycznych polski system podatkowy zajmuje 10. miejsce wśród krajów należących do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) – wynika z nowego rankingu amerykańskiego think tanku podatkowego Tax Foundation. W porównaniu do 2021 r. zanotowano spadek Polski o jedną pozycję. Na pierwszych trzech miejscach rankingu uplasowały się Estonia, Kolumbia i Słowacja.
 • 16.11.2022Podatki 2022: Diety zagraniczne także w górę
  Od 29 listopada 2022 r., zgodnie rozporządzeniem zmieniającym rozporządzenie ws. należności z tytułu podróży służbowych (Dz.U. 2302), podwyższone zostaną tzw. diety zagraniczne. Obecne kwoty limitów za nocleg oraz diety przysługujące pracownikowi z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju obowiązują od dnia 1 marca 2013 r.
 • 19.09.2022Airbnb zapłaci podatek u źródła we Włoszech. Czy platformy cyfrowe za chwilę zapłacą go w Polsce?
    Pośrednictwo w krótkoterminowym najmie lokali realizowane za pośrednictwem platform cyfrowych takich jak Airbnb może powodować obowiązek płacenia podatku u źródła - uważa polski Rzecznik Trybunału Sprawiedliwości UE Maciej Szpunar. Choć sprawa dotyczy opodatkowania działalności Airbnb we Włoszech, to wkrótce może mieć znaczenie również dla Polski (opinia Rzecznika w sprawie C-83/21 z 7 lipca 2022 r.).  
 • 17.08.2022Podatki 2022: Diety zagraniczne także w górę
    Prawdopodobnie jeszcze w tym roku, zgodnie projektem rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie ws. należności z tytułu podróży służbowych, podwyższone zostaną tzw. diety zagraniczne. Obecne kwoty limitów za nocleg oraz diet przysługujące pracownikowi z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju obowiązują od dnia 1 marca 2013 r.  
 • 14.07.2022Akcyza na gaz i olej napędowy. Polska z jedną z najniższych stawek w UE
  Polska należy do grupy krajów Unii Europejskiej, w których stawki akcyzy na gaz i olej napędowy są najniższe – wynika z analizy opublikowanej przez amerykański think tank podatkowy Tax Foundation. W obu przypadkach Polska znajduje się w trójce krajów stosujących obecnie stawki na poziomie unijnych minimów.
 • 31.05.2022Inflacja już na poziomie 13,9 proc. Ceny będą rosnąć jeszcze szybciej
  W maju br. wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniósł 13,9 proc. w skali roku oraz 1,7 proc. w skali miesiąca – wynika z szybkiego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego. Eksperci przewidują, że szczyt inflacji dopiero nadejdzie, a to oznacza, że w następnych miesiącach ceny będą rosnąć jeszcze szybciej.
 • 10.12.2021Podatki 2022: Nowe przepisy dotyczące ryczałtu od przychodów zagranicznych
  W 2022 r. do ustawy o PIT wprowadzony zostanie nowy, zryczałtowany sposób opodatkowania przychodów zagranicznych osób przenoszących miejsce zamieszkania na terytorium Polski. Przewidziane w tzw. Polskim Ładzie preferencyjne opodatkowanie będzie dostępne pod pewnymi warunkami. Ministerstwo Finansów opublikowało już projekt szczegółowego rozporządzenia odnoszącego się do ryczałtu od przychodów zagranicznych.
 • 09.12.2021Podatki 2022: Nowe przepisy dotyczące ryczałtu od przychodów zagranicznych
  W 2022 r. do ustawy o PIT wprowadzony zostanie nowy, zryczałtowany sposób opodatkowania przychodów zagranicznych osób przenoszących miejsce zamieszkania na terytorium Polski. Przewidziane w tzw. Polskim Ładzie preferencyjne opodatkowanie będzie dostępne pod pewnymi warunkami. Ministerstwo Finansów opublikowało już projekt szczegółowego rozporządzenia odnoszącego się do ryczałtu od przychodów zagranicznych.
 • 19.11.2021Konkurencyjność systemu PIT – Polska na 12. miejscu wśród krajów OECD
  Polska zajmuje 12. miejsce wśród 37 krajów członkowskich Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) pod względem konkurencyjności systemu opodatkowania dochodów indywidualnych – wynika z zestawienia przygotowanego przez ekspertów Tax Foundation. Na 1. pozycji uplasowała się Estonia, a ostatnie miejsce zajmuje Francja.
 • 21.10.2021„Solidarność” apeluje o obniżkę VAT na energię elektryczną
  Ewentualne obniżenie stawki podatku VAT na energię elektryczną byłoby znacznie lepszym rozwiązaniem od rekompensat za podwyżki cen prądu – twierdzą związkowcy z NSZZ „Solidarność”. Obecnie energia elektryczna jest w Polsce opodatkowana stawką na poziomie 23 proc. To jeden z najwyższych poziomów opodatkowania prądu w całej Unii Europejskiej.
 • 11.10.2021Polski Ład uzdrowi system podatkowy?
  Rada Ministrów 8 września br. przyjęła rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja została uchwalona 1 października br. Jednym z najważniejszych celów polityki rządu jest poprawa sytuacji materialnej Polaków. Dlatego Polski Ład zawiera m.in. pakiet zmian, które mają uczynić system podatkowy w Polsce bardziej sprawiedliwym społecznie - zapewnia Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską.
 • 16.09.2021Koszty pracy w Polsce rosną wyraźnie powyżej średniej unijnej
  W II kwartale br. godzinowe koszty pracy wzrosły w Polsce w sumie o 7,9 proc. rok do roku – wynika z danych opublikowanych przez Eurostat. Wyższy wzrost, bo o 14,3 proc., odnotowano tylko na Cyprze. Ogółem koszty pracy w całej Unii Europejskiej wzrosły w tym okresie czasu średnio o 0,6 proc. w skali roku.
 • 15.09.2021Likwidacja obniżonych stawek pozwoli na zmniejszenie VAT do 15 proc.?
  Kraje członkowskie Unii Europejskiej mogłyby obniżyć standardowe stawki VAT nawet do 15 proc., gdyby jednocześnie zrezygnowały ze stosowania stawek obniżonych – wynika z nowego sprawozdania przygotowanego przez Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego. Unijni analitycy wskazują przy tym, że korzyści wynikające ze stosowania preferencyjnych stawek VAT są często raczej niewielkie.
 • 10.09.2021Podatki 2022: Będzie nowy podatek od dużych korporacji
  W ramach tzw. Polskiego Ładu rząd chce wprowadzić nowy podatek od dużych korporacji. W pierwotnej wersji projektu nowelizacji ustaw podatkowych takiego podatku nie było, a jego wprowadzenie – jak wskazuje resort finansów – ma pomóc w zrekompensowaniu skutków zmniejszenia planowanego podwyższenia składki zdrowotnej dla przedsiębiorców. Nowa danina będzie częściowo uzależniona od przychodów firm.
 • 09.09.2021Podatki 2022: Będzie nowy podatek od dużych korporacji
  W ramach tzw. Polskiego Ładu rząd chce wprowadzić nowy podatek od dużych korporacji. W pierwotnej wersji projektu nowelizacji ustaw podatkowych takiego podatku nie było, a jego wprowadzenie – jak wskazuje resort finansów – ma pomóc w zrekompensowaniu skutków zmniejszenia planowanego podwyższenia składki zdrowotnej dla przedsiębiorców. Nowa danina będzie częściowo uzależniona od przychodów firm.
 • 06.09.2021Pakiet VAT e-commerce: Wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość (WSTO) - objaśnienia podatkowe
  Z dniem 1 lipca 2021 r. w ustawie o VAT uchylone zostały pojęcia sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju i sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju oraz regulacje odnoszące się do tej sprzedaży. W to miejsce wprowadzono definicję wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość (dalej także „WSTO”) oraz odpowiednie zmiany w przepisach związane z tym rodzajem sprzedaży.
 • 06.09.2021Pakiet VAT e-commerce: Procedury szczególne OSS - objaśnienia podatkowe
  1. Wprowadzenie    Od 1 stycznia 2015 r. został wprowadzony tzw. mały punkt kompleksowej obsługi (Mini One Stop Shop - MOSS). MOSS to system elektroniczny umożliwiający przedsiębiorcom świadczącym na rzecz konsumentów (B2C) usługi telekomunikacyjne, nadawcze i elektroniczne w państwach członkowskich, w których nie mają oni, co do zasady, siedziby działalności gospodarczej, zadeklarowanie i zapłacenie podatku VAT. MOSS umożliwia, za pomocą dedykowanego portalu internetowego, rozliczenie podatku VAT w sposób łatwy, w „jednym okienku”, oraz co istotne w jednym państwie członkowskim, w którym tacy przedsiębiorcy są zidentyfikowani (państwo członkowskie identyfikacji).
 • 03.09.2021Pakiet VAT e-commerce: Wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość (WSTO) - objaśnienia podatkowe
  Z dniem 1 lipca 2021 r. w ustawie o VAT uchylone zostały pojęcia sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju i sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju oraz regulacje odnoszące się do tej sprzedaży. W to miejsce wprowadzono definicję wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość (dalej także „WSTO”) oraz odpowiednie zmiany w przepisach związane z tym rodzajem sprzedaży.
 • 25.08.2021Prosta spółka akcyjna nie taka prosta?
  1 lipca 2021 r. wprowadzono nową formę prowadzenia biznesu w polskim prawie. Jest nią prosta spółka akcyjna. Jej najważniejsze założenia to minimalny kapitał zakładowy, niewielkie wymagania formalno-prawne przy jej prowadzeniu oraz swoboda w kształtowaniu umów. Tego rodzaju spółka może stać się przydatna np. startupom. Jednakże jej założenie nie będzie takie proste jak wskazuje nazwa. Chociażby ze względu na skomplikowaną i nie do końca zrozumiałą konstrukcję kapitału akcyjnego, a także drogi rejestr akcjonariuszy. Warto wspomnieć również o 130 przepisach regulujących prostą spółkę akcyjną.
 • 24.08.2021Prosta spółka akcyjna nie taka prosta?
  1 lipca 2021 r. wprowadzono nową formę prowadzenia biznesu w polskim prawie. Jest nią prosta spółka akcyjna. Jej najważniejsze założenia to minimalny kapitał zakładowy, niewielkie wymagania formalno-prawne przy jej prowadzeniu oraz swoboda w kształtowaniu umów. Tego rodzaju spółka może stać się przydatna np. startupom. Jednakże jej założenie nie będzie takie proste jak wskazuje nazwa. Chociażby ze względu na skomplikowaną i nie do końca zrozumiałą konstrukcję kapitału akcyjnego, a także drogi rejestr akcjonariuszy. Warto wspomnieć również o 130 przepisach regulujących prostą spółkę akcyjną.
 • 09.07.2021Polska w dziesiątce krajów, w których najtrudniej jest prowadzić biznes
  Polska zajmuje obecnie 10. miejsce na świecie wśród państw posiadających najbardziej złożone przepisy dotyczące prowadzenia biznesu – wynika z rankingu „Global Business Complexity Index 2021", który przygotowali analitycy TMF Group. W Europie gorzej wypadła tylko Francja, podczas gdy na 1. miejscu w skali całego świata znalazła się Brazylia.
 • 29.06.2021Podatki 2021: Rejestracja w nowym systemie TAX FREE już od 1 lipca
  Z początkiem przyszłego miesiąca możliwa będzie już rejestracja przedsiębiorców w systemie informatycznym TAX FREE na platformie PUESC. Obecnie system działa jeszcze w formie papierowej, a od 2022 r. zwrot podatku VAT podróżnym będzie możliwy tylko wtedy, jeśli sprzedawca wystawi dokument TAX FREE w elektronicznej postaci.
 • 28.06.2021Podatki 2021: Rejestracja w nowym systemie TAX FREE już od 1 lipca
  Z początkiem przyszłego miesiąca możliwa będzie już rejestracja przedsiębiorców w systemie informatycznym TAX FREE na platformie PUESC. Obecnie system działa jeszcze w formie papierowej, a od 2022 r. zwrot podatku VAT podróżnym będzie możliwy tylko wtedy, jeśli sprzedawca wystawi dokument TAX FREE w elektronicznej postaci.
 • 29.04.2021Podatki 2022: Co zmieni nowy system TAX FREE?
  Nowy system TAX FREE zacznie działać 1 stycznia 2022 r. – potwierdza Ministerstwo Finansów. Od przyszłego roku system zwrotu podatku VAT podróżnym ma funkcjonować w formie elektronicznej. Już z początkiem lipca br. przedsiębiorcy dostaną możliwość rejestrowania się na PUESC, by w ten sposób móc z wyprzedzeniem dostosować się do nowych zasad. Uczestnictwo w systemie będzie wymagać korzystania z kas fiskalnych online.
 • 08.04.2021Ceny energii w górę. Kolejne lata mogą przynieść jeszcze większe podwyżki
  Polskie przedsiębiorstwa mają coraz większe problemy z szybko rosnącymi cenami energii elektrycznej – alarmuje Business Centre Club. Obecnie hurtowe ceny energii są w Polsce najwyższe wśród krajów członkowskich Unii Europejskiej. Szacuje się, że w obecnym roku wdrożenie dodatkowych opłat z tytułu obowiązywania tzw. rynku mocy może kosztować odbiorców energii łącznie aż 5,4 mld zł. Kolejne lata mogą być pod tym względem jeszcze trudniejsze.
 • 12.02.2021Wpływy z CIT wynoszą w Polsce ponad 6 proc. ogółu wpływów podatkowych
  W państwach europejskich, które należą do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), wpływy z podatku dochodowego CIT wynosiły w 2019 r. średnio 7,4 proc. ogółu dochodów podatkowych – wynika z danych zebranych przez amerykański think tank podatkowy Tax Foundation. W Polsce wskaźnik ten był niższy i wyniósł 6,3 proc., podczas gdy w Luksemburgu było to aż 15,1 proc.
 • 09.02.2021Podatki 2021: MF przedstawiło nowy projekt ws. e-faktur
  Resort finansów opublikował projekt nowelizacji ustawy o VAT, który zakłada wprowadzenie e-faktur, czyli ustandaryzowanej formy dokumentu, która ma być przejrzysta i czytelna dla wszystkich użytkowników. Nowe rozwiązanie nie będzie na razie obowiązkowe, a podatnik wybierający e-faktury otrzyma zwrot podatku VAT o 1/3 szybciej. Zmiany mają wejść w życie z początkiem października 2021 r.
 • 08.02.2021Podatki 2021: MF przedstawiło nowy projekt ws. e-faktur
  Resort finansów opublikował projekt nowelizacji ustawy o VAT, który zakłada wprowadzenie e-faktur, czyli ustandaryzowanej formy dokumentu, która ma być przejrzysta i czytelna dla wszystkich użytkowników. Nowe rozwiązanie nie będzie na razie obowiązkowe, a podatnik wybierający e-faktury otrzyma zwrot podatku VAT o 1/3 szybciej. Zmiany mają wejść w życie z początkiem października 2021 r.
 • 29.01.2021PIT za 2020: Odliczenie składek na ubezpieczenie społeczne
  Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, podstawę obliczenia podatku można obniżyć o składki na ubezpieczenie społeczne, do których zalicza się składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe. Tak jak w przypadku składek na ubezpieczenie zdrowotne, ustawodawca nie wymaga przyporządkowania odliczanej kwoty składek na ubezpieczenia społeczne do odpowiedniego przychodu, którego uzyskanie było podstawą ich poniesienia. Zatem, jeżeli podatnik zapłacił w ramach działalności gospodarczej składki na własne ubezpieczenie społeczne, a w ramach działalności nie ma ich od czego odliczyć, może je uwzględnić przy obliczaniu dochodu i podatku np. z umowy o pracę czy najmu.
 • 22.01.2021Praca poprzez platformy internetowe. Związkowcy czekają na interwencję UE
  Unia Europejska musi podjąć pilne działania dotyczące platform internetowych, które nie akceptują swoich obowiązków jako pracodawcy – twierdzą eksperci NSZZ „Solidarność”. W ostatnim czasie w trzech różnych krajach członkowskich UE zapadły trzy orzeczenia odnoszące się do kurierów zatrudnionych poprzez internetowe platformy.
 • 19.01.2021Rozwiązywanie umów – Polska wśród krajów z najbardziej restrykcyjnym prawem
  Przepisy dotyczące rozwiązywania umów o pracę są w Polsce nadal bardziej restrykcyjne od średniej dla krajów Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Od 2015 r. Polska spadła pod tym względem z 20. na 22. miejsce wśród 37 krajów. Jak twierdzą eksperci fundacji Forum Obywatelskiego Rozwoju, liberalizacja prawa mogłaby pomóc w szybszym wychodzeniu z pandemicznej recesji.
 • 27.11.2020Ile mamy w Polsce spółek komandytowych? Sprawdzamy w bazie firm
  Formuła spółek tego typu jest znana od co najmniej XI wieku. Narodziła się we Włoszech i od momentu powstania, stale ewoluowała. Dziś w wielu państwach na świecie, w tym także i w Polsce, zyskuje sobie coraz większą popularność. Na czym polega jej fenomen? O jakich rzeczach warto wiedzieć, zanim zdecydujemy się na otwarcie takiej spółki?
 • 20.08.2020Dobrowolny napiwek od klienta bez VAT
  Napiwek stanowi finansowy wyraz zadowolenia klienta z obsługi jaka mu była zapewniona. W szczególności jest to rzecz normalna w branży gastronomicznej gdzie napiwek przekazywany jest kelnerowi lub barmanowi. Nie jest to jednak element należności za usługę, jego adresatem nie jest bowiem podmiot prowadzący lokal gastronomiczny. Nie jest on ponadto określony w menu (cenniku). Ma wobec tego charakter najczęściej całkowicie dobrowolny. Skoro tak, w żaden sposób napiwek nie może być określony jako składnik należności za usługę, jest zależny wyłącznie od woli klienta, bo ten nie jest w żaden sposób zobowiązany do jego zapłaty.
 • 19.08.2020Dobrowolny napiwek od klienta bez VAT
  Napiwek stanowi finansowy wyraz zadowolenia klienta z obsługi jaka mu była zapewniona. W szczególności jest to rzecz normalna w branży gastronomicznej gdzie napiwek przekazywany jest kelnerowi lub barmanowi. Nie jest to jednak element należności za usługę, jego adresatem nie jest bowiem podmiot prowadzący lokal gastronomiczny. Nie jest on ponadto określony w menu (cenniku). Ma wobec tego charakter najczęściej całkowicie dobrowolny. Skoro tak, w żaden sposób napiwek nie może być określony jako składnik należności za usługę, jest zależny wyłącznie od woli klienta, bo ten nie jest w żaden sposób zobowiązany do jego zapłaty.
 • 13.07.2020Opodatkowanie gazu w Polsce prawie najniższe w UE
  Polska zajmuje obecnie 3. miejsce od końca w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o wysokość opodatkowania akcyzą gazu – wynika z danych zebranych przez amerykański think tank Tax Foundation. Nad Wisłą stawka akcyzy wynosi aktualnie 0,38 euro za litr, a mniejsze stawki obowiązują tylko w Bułgarii i na Węgrzech. Średnia stawka dla całej UE wynosi 0,55 euro.
 • 12.05.2020Opodatkowanie pracy – Polska poniżej średniej dla krajów OECD
  Pod względem opodatkowania pracowników Polska zajmuje miejsce poniżej średniej dla krajów Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) – wynika z nowego raportu amerykańskiego think tanku Tax Foundation. W przypadku pojedynczego pracownika, który nie ma dzieci, obciążenia podatkowe wynosiły w 2019 r. nad Wisłą przeciętnie 35,6 proc., a średnia dla OECD to 36 proc.
 • 30.03.2020Gdzie załatwiać sprawy podatkowe, czyli właściwość miejscowa organów podatkowych
  Zgodnie z ogólną zasadą, właściwość miejscową organów podatkowych ustala się według miejsca zamieszkania (dla przedsiębiorców wpisanych do CEIDG) lub adresu siedziby firmy (dla spółek zarejestrowanych w KRS). Zmiana miejsca zamieszkania, adresu siedziby firmy bądź miejsca wykonywania czynności podlegających podatkowi może wpłynąć na zmianę twojego urzędu skarbowego. Jeśli zmiana warunkująca nową właściwość urzędu skarbowego nastąpiła w trakcie okresu rozliczeniowego, to zaliczkę za ten okres wpłacasz już do nowego urzędu skarbowego.
 • 11.01.2020Bezrobocie w Polsce wciąż niskie
  W listopadzie 2019 r. stopa bezrobocia wyniosła w Polsce 3,2 proc. – podał Eurostat. W całej Unii Europejskiej niższe wskaźniki odnotowano tylko w Czechach (2,2 proc.) i Niemczech (3,1 proc.). Niski poziom bezrobocia nad Wisłą potwierdza też Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Zgodnie z krajową metodologią, stopa bezrobocia wyniosła na koniec 2019 r. 5,2 proc.
 • 24.10.2019Zakup zorganizowanej części przedsiębiorstwa - amortyzacja dodatniej wartości firmy
  W przypadku, w którym cena nabycia przedsiębiorstwa zostanie ustalona na poziomie wyższym niż wartość rynkowa składników majątku wchodzących w jego skład, nabywca może amortyzować tę nadwyżkę i zaliczać odpisy do kosztów podatkowych.
 • 01.10.2019Polska w grupie krajów UE z najniższym bezrobociem
  W sierpniu stopa bezrobocia utrzymała się w Polsce na rekordowo niskim poziomie 3,3 proc. i była bez zmian względem poprzednich dwóch miesięcy – poinformował Eurostat. Zgodnie z unijną metodologią, niższe bezrobocie notuje się obecnie tylko w dwóch innych krajach Unii Europejskiej. W Czechach bezrobocie wynosi 2 proc., a w Niemczech wskaźnik ten wynosi 3,2 proc.
 • 25.09.2019Wyjazd za granicę na okres dłuższy niż 6 miesięcy należy zgłosić
  Art. 36 ustawy o ewidencji ludności przewidujący obowiązek zgłoszenia wyjazdu poza granice kraju oraz powrotu, w przypadku zgłoszenia wyjazdu na pobyt czasowy powyżej 6 miesięcy, realizuje rejestracyjny cel obowiązku meldunkowego i samej ewidencji ludności tj. odnotowanie aktualnej informacji o miejscu pobytu stałego (wyjazd na stałe) lub czasowego (wyjazd czasowy) osoby fizycznej. Powyższe dane są rejestrowane w związku z potrzebami statystyki publicznej i stanowią jedno ze źródeł danych dotyczących migracji zarówno międzynarodowej, jak i krajowej - wyjaśniło Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.
 • 22.08.2019Opodatkowanie gazu i oleju napędowego – Polska jednym z krajów z najniższą akcyzą w UE
  Polska należy do tych krajów członkowskich Unii Europejskiej, w których stawki akcyzy na gaz należą do najniższych – wynika z analizy opublikowanej przez Tax Foundation. W Polsce stawka akcyzy wynosiła na początku 2019 r. 0,39 euro w przeliczeniu na litr gazu. Najwyższy podatek stosuje natomiast Holandia, gdzie stawka wynosi 0,79 euro.
 • 19.04.2019Polskie rozwiązania exit tax bardziej surowe, niż wymaga dyrektywa ATAD
  Państwa członkowskie mają możliwość przyjęcia na gruncie krajowym surowszych warunków, czy też bardziej restrykcyjnych kryteriów przeciwdziałania praktykom unikania opodatkowania, niż przewidziano w treści dyrektywy ATAD. Charakter dyrektywy jako regulacji de minimis zwiększa zakres swobody państw członkowskich w doborze sposobu wdrożenia poszczególnych instytucji prawnych nią przewidzianych - wyjaśniło Ministerstwo Finansów odpowiadając na interpelację poselską.
 • 20.03.2019Opodatkowanie pracy – Polska ma jeden z bardziej skomplikowanych systemów
  Skomplikowane regulacje i procedury związane z podatkami dotyczącymi pracy to jedna z bardziej uciążliwych dla biznesu barier – wynika z analizy opublikowanej przez amerykański think tank Tax Foundation. Polska należy do kilku krajów europejskich, gdzie system opodatkowania pracy jest najbardziej skomplikowany. Najbardziej korzystne dla biznesu systemy obowiązują natomiast w Luksemburgu i Norwegii.
 • 19.03.2019Opodatkowanie pracy – Polska ma jeden z bardziej skomplikowanych systemów
  Skomplikowane regulacje i procedury związane z podatkami dotyczącymi pracy to jedna z bardziej uciążliwych dla biznesu barier – wynika z analizy opublikowanej przez amerykański think tank Tax Foundation. Polska należy do kilku krajów europejskich, gdzie system opodatkowania pracy jest najbardziej skomplikowany. Najbardziej korzystne dla biznesu systemy obowiązują natomiast w Luksemburgu i Norwegii.
 • 30.01.2019Polska z jedną z najniższych luk płacowych w UE
  Polska należy do tych krajów Unii Europejskiej, w których różnice między wynagrodzeniami kobiet i mężczyzn na tych samych stanowiskach, są najniższe – wynika z nowych danych Eurostatu. W 2016 r. różnica ta wyniosła nad Wisłą 7,2 proc. (na niekorzyść kobiet), a średnia dla całej wspólnoty to 16,2 proc. Mniejszą luką płacową mogą pochwalić się tylko cztery inne państwa UE.

następna strona »