Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

internet paragon

 • 24.09.2014Kwota limitu zwolnienia Z VAT przy sprzeday wysykowej z terytorium kraju
  Pytanie podatnika: Czy zgodnie ze zmian dotyczc zwolnienia podmiotowego VAT od 1 stycznia 2014 r., Wnioskodawca nie wlicza osiganych przychodw ze sprzeday zagranicznej do krajw Unii Europejskiej do limitu 150 tys. z pozwalajcego na zwolnienie podmiotowe VAT? Gdyby Wnioskodawca osign w danym roku podatkowym 2014 r. przychody ze sprzeday w Polsce o wartoci 140 tys. z, a przychody ze sprzeday wysykowej w przeliczeniu na PLN do Niemiec o wartoci np. 30 tys. z, do Anglii o wartoci 40 tys. z i przykadowo do Francji o wartoci 20 tys. z to czy w kolejnym roku podatkowym 2015 r. bdzie mg skorzysta ze zwolnienia podmiotowego VAT?
  • 16.06.2014Jedna kasa fiskalna w dwóch miejscach sprzeday
   Pytanie podatnika: Czy mona uywa do sprzeday na imprezach masowych tej samej kasy fiskalnej, która jest uywana do sprzeday w sklepie internetowym?
   • 07.04.2014Paragony fiskalne – kreatywno jzykowa pozwoli unikn wymiany kasy
    Pytanie: Prowadz ewidencj sprzeday przy uyciu kasy fiskalnej starszego typu. Niektóre nazwy towarów zmuszona jestem opisywa skrótami – nie mam moliwoci wprowadzenia penej nazwy. Czy to oznacza, e musz wymieni kas?
    • 24.03.2014Paragony. Bra czy nie bra?
     Przedsibiorca dokonujcy sprzeday na rzecz osób fizycznych nieprowadzcych dziaalnoci gospodarczej co do zasady powinien wystawia paragon. Czasami jednak próbuje tego unikn. Bra czy nie bra paragon? Oto jest pytanie.
     • 16.01.2014Brak ksig podatkowych a szacowanie dochodu
      Tezy: Brak ksig podatkowych stanowi nieusuwaln przeszkod do odstpienia, na podstawie art. 23 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.), od okrelenia podstawy opodatkowania w drodze oszacowania.
      • 13.01.2014VAT: Sprzeda towarów przez internet a obowizek wystawienia paragonu
       Pytanie podatnika: Czy w przypadku prowadzenia wspomnianego typu sprzeday oraz sposobu jej dokumentowania Wnioskujcy moe skorzysta ze zwolnienia z obowizku ewidencjonowania na kasie rejestrujcej (fiskalnej) sprzeday asortymentu sklepu internetowego, a co za tym idzie, take z wystawiania, drukowania i wydawania paragonów fiskalnych?
       • 05.12.2013Nazwa producenta towaru na paragonie fiskalnym
        Pytanie podatnika: Czy w zwizku z tym, e paragon fiskalny drukowany przez kas musi zawiera m.in. nazw towaru lub usugi pozwalajc na jednoznaczn ich identyfikacj, umieszczenie na paragonie nazwy towaru i producenta bdzie dostateczn informacj czy naley zaczy jakie dodatkowe informacj?
        • 28.10.2013Kasy fiskalne. Coraz wicej obowizków dla przedsibiorców?
         Interpelacja nr 20462 w sprawie nadmiernych i nieracjonalnych ciarów nakadanych przez Ministerstwo Finansów na przedsibiorców korzystajcych z kas fiskalnych
         • 26.08.2013Rozliczenia VAT. Problemy ze stosowaniem kas fiskalnych
          Interpelacja nr 18537 w sprawie rozporzdzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujcych
          • 30.07.2013Kasy fiskalne: Jednoznaczna nazwa, czyli jak zlikwidowa drobny handel
           Interpelacja nr 18537 do ministra finansów w sprawie rozporzdzenia ministra finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujcych
           • 02.05.2013Sprzeda przez internet a VAT
            Sprzeda za porednictwem internetu rodzi okrelone konsekwencje na gruncie podatku od towarów i usug, w szczególnoci w zakresie ustalenia momentu powstania obowizku podatkowego, dokumentowania sprzeday i stosowania kas rejestrujcych.
            • 21.02.2013Zwrot ulgi na zakup kasy rejestrujcej: Zaprzestanie prowadzenia dziaalnoci i zarejestrowanie nowej firmy
             Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawczyni musi oddawa do Urzdu Skarbowego przyznan ulg na kas fiskaln, w kwocie 700 z, jeli zamierza kontynuowa dziaalno i ewidencjonowa t kas sprzeda pod tym samym nr NIP, ale inn nazw firmy, po dostosowaniu kasy do swoich potrzeb prowadzenia nowej dziaalnoci, dokonanej przez autoryzowanego serwisanta swojej kasy fiskalnej?
             • 14.02.2013Patnoci za pomoc systemu PayPal a obowizek instalacji kasy fiskalnej
              Pytanie podatnika: Wnioskodawca prowadzi dziaalno gospodarcz, przedmiotem dziaalnoci jest handel gotowych produktów, gównie bielizny damskiej. Sprzeday Wnioskodawca dokonuje jedynie za porednictwem wasnych sklepów internetowych, a take za porednictwem amerykaskiego serwisu aukcyjnego. Transakcje dokonywane s za porednictwem serwisu transakcyjnego PayPal, a nastpnie wszystkie patnoci trafiaj bezporednio na firmowe konto bankowe. Wszystkie transakcje w 100% ewidencjonowane s za pomoc faktur VAT. Czy zwaywszy na powysze okolicznoci Wnioskodawca musi zaoy kas fiskaln?
              • 29.01.2013Podatki 2013: E-handel i kasy fiskalne
               Interpelacja nr 12720 do ministra finansów w sprawie warunków zwolnienia sklepów internetowych i wysykowych z prowadzenia ewidencji przy uyciu kas rejestrujcych
               • 29.10.2012Prawie milion kary dla spki Apart – informacja UOKiK
                Spka Apart, waciciel sieci salonw z biuteri oraz sklepu internetowego, stosowaa postanowienia, utrudniajce konsumentom dochodzenie ich praw – ocenia prezes UOKiK. Za naruszenie zbiorowych interesw konsumentw spka ma zapaci ponad 970 tys. z.
                • 12.10.2012Stawka VAT dla pakietw hotelowych
                 Z uzasadnienia: Oferowane do sprzeday poprzez platform internetow usugi hotelowe powizane z usugami dodatkowymi jak. np. kolacja, czyli w tzw. pakiecie, stanowi usug kompleksow (wiadczenie zoone), do ktrego naley stosowa jednolit stawk podatku od towarw i usug w wysokoci 8%.
                 • 17.07.2012Moment powstania przychodu przy sprzeday kart prezentowych
                  Pytanie podatnika: Wnioskodawca prowadzi dziaalno w zakresie handlu. Dla klientw wprowadza tzw. karty prezentowe, ktre wystpuj w formie bonw towarowych. Karty prezentowe maj okrelony termin wanoci. Przy pomocy tych kart klient sklepu dokonuje patnoci za zakupione towary. Na etapie sprzeday karty prezentowej wystawiana jest nota obcieniowa o wartoci rwnej wartoci zakupionej karty, ktra nie jest ksigowana do przychodw. W momencie wykorzystania karty prezentowej wystawiany jest paragon fiskalny lub faktura. Jeeli karty nie zostan wykorzystane, warto not obcieniowych jest ksigowana do przychodu w zapaconej kwocie. Czy Wnioskodawca prawidowo rozlicza moment powstania przychodu?
                  • 25.04.2012Prawa pasaera i turysty w podry
                   Lot do Barcelony zosta odwoany? Pocig do Berlina mia dwugodzinne opnienie? Standard francuskiego hotelu pozostawia wiele do yczenia? Zastanawiasz si, czy moesz bez konsekwencji zrezygnowa z wykupionej w biurze podry wycieczki? Europejskie Centrum Konsumenckie w Polsce przypomina o prostych receptach na podrnicze kopoty.
                   • 11.07.2011„We paragon” - wakacyjna akcja resortu finansw
                    Ruszya kolejna odsona letniej akcji resortu finansw pn. „We paragon”. Do tegorocznej akcji wczy si take Urzd Ochrony Konkurencji i Konsumentw oraz regionalne inspektoraty inspekcji handlowej. W miejscowociach turystycznych zaczli pojawia si kontrolerzy skarbowi, ktrzy sprawdzaj, czy sprzeda jest prawidowo ewidencjonowana na kasach fiskalnych.
                    • 25.05.2011Od 2013 roku bd stosowane faktury uproszczone
                     Interpelacja nr 21599 do ministra finansw w sprawie moliwoci ksigowania drobnych wydatkw firmy na podstawie paragonu fiskalnego
                     • 06.05.2011WSA: Motocykl wykorzystywany w dziaalnoci – odzie motocyklowa w KUP
                      Teza: Skoro organy podatkowe a priori uznay, e skarca wykorzystuje motocykl w dziaalnoci gospodarczej, to niezrozumiae jest dlaczego organy nie uznay za koszty uzyskania przychodw wydatkw na odzie specjalistyczn motocyklow, w szczeglnoci na nabycie butw, kurtki skrzanej, kamizelki, spodni i rkawic. Skoro bowiem w obecnych czasach jedenie motocyklem wymaga uywania odziey specjalistycznej ze wzmocnieniami, stanowicymi ochron przed niszymi temperaturami oraz przed skutkami ewentualnych wypadkw drogowych, a ponadto zasady bezpieczestwa wymagaj, aby motocyklista by ubrany w odzie specjalnie przystosowan do jazdy motocyklem, to w konsekwencji naley zgodzi si z tym, e wydatki na nabycie specjalistycznej (ochronnej) odziey motocyklowej pozostaj w zwizku z osiganymi przychodami, tym bardziej, e odzie motocyklowa rni si istotnie od odziey standardowej.
                      • 02.07.2010Dokumentowanie sprzeday paragonami fiskalnymi
                       Pytanie podatnika: Czy wystawiajc paragon imienny dla osoby fizycznej nieprowadzcej dziaalnoci gospodarczej naley kupujcemu wrczy: - paragon z kasy fiskalnej i wydrukowany orygina paragonu z programu magazynowego? - sam paragon z kasy fiskalnej? - wydrukowany z programu magazynowego orygina paragonu imiennego a w dokumentacji pozostawi kopi paragonu imiennego z programu magazynowego z podpitym paragonem z kasy fiskalnej i potraktowa jak faktur do rozlicze podatku od towarw i usug?
                       • 30.04.2010Dokumentowanie sprzeday wirtualnego bonu
                        Pytanie podatnika: Wnioskodawca w ramach prowadzonej dziaalnoci gospodarczej prowadzi bdzie sklep internetowy, w ktrym oferowa bdzie szeroki zakres towarw i usug. Bd to zarwno towary i usugi opodatkowane VAT stawk podstawow 22%, jak rwnie towary i usugi opodatkowane stawk VAT 7% lub zwolnione z VAT. Spka zamierza wprowadzi nowy kana dystrybucji oferowanych przez jej sklep internetowy towarw i usug. Nowy projekt opiera si bdzie na produkcie, nazwanym roboczo „wirtualnymi bonami”. Oferta Spki skierowana bdzie jednak nie do osb fizycznych, lecz do klientw korporacyjnych. W jaki sposb naley udokumentowa sprzeda „wirtualnego bonu”?
                        • 03.02.2010Opodatkowanie kosztw przesyki ponoszonych przy sprzeday towarw przez Internet
                         Pytanie podatnika: Czy koszt przesyki obowizana jest Pani wykaza z 22% stawk podatku od towarw i usug, czy te naley „nabija na kasie fiskalnej stawk zero - zwolnion z VAT”?
                         • 19.01.2010Dobrowolne wpaty na niekomercyjny serwis WWW w rozliczeniu rocznym
                          Pytania podatnika: Czy dobrowolne wpaty na konto podatnika prowadzcego niekomercyjny serwis internetowy stanowi przychody z innych rde, o ktrych mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych?
                          • 12.11.2009Jak fiskus walczy z szar stref
                           Interpelacja nr 11586 do ministra finansw w sprawie podejmowania dziaa zwizanych z ograniczeniem szarej strefy
                           • 02.06.2009Co zrobi z pamici fiskaln po zakoczeniu pracy kasy
                            Z uzasadnienia: W konsekwencji, po zakoczeniu pracy przez kas rejestrujc w trybie fiskalnym i po przeprowadzeniu czynnoci opisanych w zaczniku nr 4 do powoanego rozporzdzenia, przy jednoczesnym obowizku przestrzegania pozostaych przepisw rozporzdzenia w tym dotyczcych przechowywania wydrukw z kasy rejestrujcej nie zachodzi w ocenie sdu konieczno dalszej ochrony pamici fiskalnej kasy rejestrujcej, ktra zakoczya prac w trybie fiskalnym.
                            • 09.04.2009Paragon zamiast faktury
                             Pytanie: Prowadz dziaalno gospodarcz polegajc na sprzeday detalicznej artykuw gospodarstwa domowego. Mam moliwo dokonywania zakupu towarw handlowych po okazyjnej cenie na aukcjach internetowych. Zdarza si, e sprzedawcy nie chc wystawia faktur zakupu, a jedynie paragony z kasy fiskalnej. Czy w przypadku prowadzenia podatkowej ksigi przychodw i rozchodw bd mg uj te zakupy w ksidze?
                             • 01.10.2008Co powinna zawiera prawidowa nazwa spki cywilnej
                              Interpelacja nr 4263 do ministra finansw w sprawie wskazania podstawy prawnej do dania przez organy skarbowe zawierania w nazwie spki cywilnej jako elementu koniecznego imion oraz nazwisk wszystkich dziaajcych w jej ramach wsplnikw, a take wyjanienia rnego w tym zakresie stosowania prawa w zalenoci od waciwoci terytorialnej organu skarbowego
                              • 07.07.2008UOKiK skontrolowa sklepy internetowe
                               Brak podstawowych informacji zwizanych z transakcj to najwaniejszy zarzut dotyczcy sklepw internetowych. Kontrol przedsibiorcw dziaajcych w sieci przeprowadzia Inspekcja Handlowa na zlecenie UOKiK. Zastrzeenia dotycz a 89 spord 126 skontrolowanych placwek.
                               • 02.04.2008Zabawki z magnesami wycofywane ze sprzeday
                                Blisko 4,5 tys. zabawek Mega Brands z magnesami moe zagraa bezpieczestwu najmodszych. Polski dystrybutor powiadomi Urzd Ochrony Konkurencji i Konsumentw o akcji wycofywania produktw ze sprzeday
                                • 01.04.2008Rozporzdzenia w sprawie kas fiskalnych na duej
                                 Interpelacja nr 641 do ministra finansw w sprawie zwolnie od obowizku uywania kas rejestrujcych
                                 • 14.01.2008Orzecznictwo podatkowe: Nieodpatne przekazanie towarw i kasa fiskalna
                                  Wnioskiem z 15 stycznia 2007 r. Skarca – P. Sp. z o.o. w Warszawie zwrcia si o udzielenie pisemnej interpretacji co do sposobu i zakresu zastosowania przepisw prawa podatkowego. Przedstawiajc stan faktyczny skarca wskazaa, i dokonuje nieodpatnie dostaw towarw w ramach prowadzonych dziaa promocyjnych. Skarca prowadzia programy lojalnociowe dla podmiotw korzystajcych z jej usug i w ramach tych programw przekazywaa nieodpatnie swoim klientom prezenty. Korzystajc z prawa wynikajcego z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarw i usug (Dz. U. Nr 54, pz. 535 z pn. zm.; dalej ( „u.p.t.u.”) Skarca obniaa kwot podatku nalenego o kwot podatku naliczonego zwizanego z nabyciem towarw przeznaczonych do nieodpatnego przekazania, gdy przekazanie miao na celu zwikszenie wartoci obrotu podlegajcego opodatkowaniu podatkiem od towarw i usug.
                                  • 27.08.2007Jak odzyska zapacony w UE VAT
                                   Kade przedsibiorstwo majce kontakty gospodarcze z zagranicznymi kontrahentami moe ubiega si o zwrot podatku od wartoci dodanej zapaconego w cenie nabytych za granic towarw i usug. W znacznej czci uprawnienie to dotyczy firm wiadczcych usugi midzynarodowego transportu, bowiem przedsibiorstwa te korzystaj za granic z serwisw, napraw, ponosz wydatki na zakup paliwa, opaty za przejazdy autostradami oraz usugi parkingowe.
                                   • 25.06.2007Dokumentowanie wydatkw w pytaniach i odpowiedziach – cz I
                                    Dokumentowanie wydatkw w ramach pozarolniczej dziaalnoci gospodarczej. Rodzaj poniesionego wydatku ma znaczenie dla powinnoci jego udokumentowania w sensie odzwierciedlenia zaistniaych zdarze, skutkujcych okrelonym rodzajem wydatku. Jednak nie wystarczy samo przedstawienie dowodu poniesienia wydatku, lecz konieczne jest, aby wydatek mieci si w definicji kosztw uzyskania przychodw zapisanej w art. 22 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z pn. zm.), z uwzgldnieniem art. 23 ustawy.
                                    • 02.08.2006Interpelacja nr 4735 do ministra finansw w sprawie zasad potrcania kosztw uzyskania przychodw przez podatnikw prowadzcych podatkow ksig przychodw i rozchodw
                                     W zwizku z rn interpretacj dokonywan przez organy skarbowe oraz fachow literatur w moim okrgu wyborczym, poniej przedstawiam dwa zagadnienia i uprzejmie prosz o wyjanienie.
                                     • 02.03.2006Co nam skontroluj
                                      Przegldajc strony internetowe MF natrafiem na ciekawy materia, dotyczcy wszystkich przedsibiorcw. Ten dokument to opracowanie „Podstawowe Zakresy Obszarw Kontroli Podatkowej na 2006r”, pochodzce z Departamentu Administracji Podatkowej. Moe okaza si bardzo przydatny dla podatnikw midzy innymi z tego powodu, e zawiera omwienie najczciej popenianych bdw i naduy w poszczeglnych obszarach tematycznych. Wiedza o tym, co jest najczciej kontrolowane pozwoli przeprowadzi skuteczn kontrol wewntrzn i unikn problemw podczas lub po kontroli przeprowadzonej przez fiskusa.
                                      • 24.02.2006Transakcje dokonywane na aukcjach internetowych i podatek VAT
                                       Transakcje dokonywane na aukcjach internetowych poprzez rozliczne serwisy aukcyjne, takie chociaby jak Allegro, eBay lub wistak, stay si aktualnie czym zwyczajnym i normalnym nie tylko dla osb, ktre nie prowadz dziaalnoci gospodarczej, ale rwnie dla firm, w tym podatnikw VAT. Niniejszy artyku jest prb analizy poszczeglnych problemw, z ktrymi mog zmierzy si podatnicy VAT prowadzcy transakcje poprzez aukcje internetowe.

                                      « poprzednia strona [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ]