Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

zagraniczne inwestycje

 • 18.05.2021Polski Ład: Pakiet przygotowany przez MRPiT w obszarze gospodarki i biznesu
  Nowa Polityka Przemysłowa Polski i polityka eksportowa, Tarcza Prawna i ustawa o fundacji rodzinnej, reforma planowania przestrzennego i instytucji rynku pracy, praca zdalna i cyfryzacja procedur inwestycyjno-budowlanych - to najważniejsze inicjatywy, związane z rozwojem polskiej gospodarki, za które w ramach Polskiego Ładu odpowiada Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii.
 • 07.07.2020Czy poker online ma przyszłość? Nawet po COVID-19 prognozy są ostrożnie optymistyczne
  Oprócz relatywnie wąskiej grupy zdeklarowanych fanów z pewnością niewiele osób ekscytuje się pokerem w ogóle, a pokerem online w szczególności. Tymczasem jest to sektor, którego obroty sięgają miliardów dolarów. Branża już od kilku lat podlegała wprawdzie pewnym turbulencjom, jako że wojnę pokerowi w dotychczasowym kształcie wydały USA, a obecnie epidemia koronowirusa odcisnęła – podobnie jak na wielu branżach – swoje negatywne piętno. Jednak szeroko rozumiany przemysł iGamming, w tym gry hazardowe, odnotowują systematyczne zyski (wartość netto szacowana na 138,7 mld USD w 2018 r. i 152,1 mld USD w 2019 r.). Duża w tym zasługa Izraela, który jest uznawany za światowego lidera w dziedzinie innowacji, a jego firmy i przedsiębiorcy odgrywają ogromną rolę w sektorze gier online. To Isai Scheinberg, izraelsko-kanadyjski założyciel PokerStars, witryny pokera online, sprawił, iż zainteresowały się nim miliony ludzi na całym świecie.
 • 11.10.2019Wzrost nakładów w firmach na inwestycje
  W pierwszych sześciu miesiącach 2019 r. podmioty gospodarcze, które zatrudniają ponad 10 osób, zwiększyły swoje inwestycje o 17,9 proc. (w cenach stałych) względem poprzedniego roku – podał Główny Urząd Statystyczny. Jednocześnie rośnie także wartość polskich bezpośrednich inwestycji zagranicznych.
 • 09.01.2019Podatek od wyjścia, czyli nowy podatek od 2019 r.
  Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszły w życie zmiany w podatkach dochodowych. Jedną z najistotniejszych może być wprowadzenie opodatkowania od niezrealizowanych zysków, czyli tzw. exit tax. W istocie będzie to nowy podatek płacony przez podmioty przenoszące majątek za granicę. I choć do wprowadzenia stosowanych regulacji ustawodawca był zobowiązany dyrektywą unijną, to i tak nie należy mieć złudzeń, że zakres zastosowania polskich przepisów będzie znacznie szerszy niż w innych państwach wspólnoty.
 • 08.01.2019Podatek od wyjścia, czyli nowy podatek od 2019 r.
  Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszły w życie zmiany w podatkach dochodowych. Jedną z najistotniejszych może być wprowadzenie opodatkowania od niezrealizowanych zysków, czyli tzw. exit tax. W istocie będzie to nowy podatek płacony przez podmioty przenoszące majątek za granicę. I choć do wprowadzenia stosowanych regulacji ustawodawca był zobowiązany dyrektywą unijną, to i tak nie należy mieć złudzeń, że zakres zastosowania polskich przepisów będzie znacznie szerszy niż w innych państwach wspólnoty.
 • 12.12.2018Nowe ulgi podatkowe dla inwestycji zwiększą konkurencyjność Polski?
  Nowy system ulg podatkowych dla inwestycji pozwoli nie tylko na wsparcie obszarów o wyższym bezrobocie, ale też zwiększy konkurencyjność Polski w rywalizacji o inwestycje zagraniczne – wynika z raportu pn. „Polska strefa inwestycji. Zmiany prawne i organizacyjne”, przygotowanym wspólnie przez ekspertów EY, Colliers International oraz Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.
 • 10.08.2018NSA: Inwestowanie w spółkach osobowych wiąże się również z prowadzeniem spraw spółki
  Teza: Nabywanie praw udziałowych przez zagraniczne instytucje wspólnego finansowania w spółkach osobowych mających siedzibę w Polsce (jawnych i komandytowych) i uzyskiwanie z tego tytułu przychodów, wykracza poza zakres działalności instytucji wspólnego finansowania określony w art. 6 ust. 1 pkt 10a lit. b ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 851 ze zm.), i w efekcie nie podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, o którym mowa w ww. przepisie.
 • 14.12.2017Rekordowo dużo polskich inwestycji poza granicami kraju
  W ubiegłym roku polscy inwestorzy bezpośredni zainwestowali za granicą aż 31,8 mld zł, co oznacza wzrost o 69 proc. rok do roku – wynika z raportu opublikowanego przez Narodowy Bank Polski. Jak się okazuje, największy wpływ na wartość transakcji miały przekształcenia organizacyjne w zakresie funduszy inwestycyjnych zamkniętych, co było związane ze zmianami podatkowymi wprowadzonymi w listopadzie 2016 r.
 • 21.09.2017Bruksela przedstawiła nowy pakiet handlowy
  Komisja Europejska zamierza wprowadzić nowe rozwiązania dotyczące polityki handlowej. Nowy pakiet obejmuje różne wnioski ws. handlu oraz inwestycji. Deklarowanym celem jest przyjęcie postępowego i ambitnego programu handlowego. Jedna z kluczowych zapowiedzi to utworzenie wielostronnego trybunału rozstrzygania sporów inwestycyjnych.
 • 13.03.2017Dochody zagraniczne. Ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy
  Pytanie podatnika: Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego Wnioskodawca podlegał ograniczonemu, czy też nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce?
 • 10.11.2016Dochody zagraniczne. Praca za granicą z polskim PIT?
  Ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce. Te dwa pojęcia są niezwykle istotne w kwestii oceny zaistnienia konieczności rozliczenia w Polsce dochodów zagranicznych. Zobaczmy, jak praktycznie określić, gdzie zapłacić podatek dochodowy, pracując poza granicami kraju.
 • 10.06.2016Inwestycje zagraniczne – Polska nadal na czele regionu
  Pod względem atrakcyjności dla inwestorów Polska jest wciąż liderem Europy Środkowo-Wschodniej, a na całym kontynencie zajmuje 5. pozycję – wynika z najnowszej edycji raportu pn. „Atrakcyjność inwestycyjna Europy”, przygotowywanego cyklicznie przez firmę doradczą EY. Do czynników, które mają najważniejsze znaczenie przy ocenie atrakcyjności, należą aktualnie m.in. elastyczność czasu pracy i system podatkowy.
 • 27.11.2014Podatki na świecie: Grecja, Hiszpania i Irlandia pozwane przed TS UE
  Komisja Europejska pozwała do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TS UE) Grecję, Hiszpanię oraz Irlandię. Sprawy dotyczą m.in. przepisów ws. podatku rejestracyjnego, inwestycji w obligacje zagraniczne i znakowania paliw do celów podatkowych.
 • 20.05.2014Opodatkowanie węglowodorów. Nowe przepisy uderzą w polskie firmy
  Przygotowane przez rząd projekty ustaw dotyczących opodatkowania wydobycia gazu i ropy przewidują wprowadzenie niekorzystnych dla przedsiębiorców rozwiązań. – W największej części stracą, głównie przez wysoką stawkę podatku, firmy polskie – twierdzą eksperci Instytutu Sobieskiego.
 • 20.02.2014Amerykański biznes krytycznie o polskim systemie podatkowym
  Eliminacja ceł we wzajemnym handlu i otwarcie na siebie rynków unijnych i amerykańskiego może otworzyć przed firmami z USA i Polski całkiem nowe perspektywy rozwoju – wynika z raportu pn. „TTIP: Szanse i wyzwania dla biznesu”, przygotowanego przez Amerykańską Izbę Handlową w Polsce (AmCham). Według Amerykanów, od inwestycji w Polsce odstrasza przede wszystkim niejasny system podatkowy.
 • 21.11.2013Remont drogi publicznej jako koszt działalności
  Pytanie podatnika: Wnioskodawca jest właścicielem nieruchomości do której prowadzi gminna droga. Droga ta jest w bardzo złym stanie technicznym. Ponieważ Gmina nie ma środków na jej remont, właściciele nieruchomości położonych przy tej drodze (w tym podatnik) zdecydowali się na partycypowanie w kosztach remontu. Czy koszty remontu drogi będą kosztem uzyskania przychodu dla podatnika? Czy będą one podlegać amortyzacji, czy też mogą być jednorazowo odpisane jako koszt?
 • 30.10.2013Oddelegowanie pracownika do pracy za granicą a PIT
  Zdarza się, że polski pracodawca oddelegowuje swoich pracowników za granicę np. do spółki powiązanej. Taki pobyt pracownika za granicą może się wiązać z określonymi konsekwencjami podatkowymi jak np. ze zmianą rezydencji podatkowej pracownika.
 • 02.01.2013Zagraniczne podmioty zainwestują w Polsce ponad 10 mld
  Pomimo spowolnienia wartość inwestycji zagranicznych powinna być w 2013 r. na podobnym poziomie, jak w roku poprzednim – przewiduje Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych. W sumie inwestycje mają być warte ok. 10,9 mld euro.
 • 06.11.2012UE może wpędzić gospodarkę USA w recesję
  Aktualne tempo wzrostu gospodarczego (2% PKB w III kw. 2012 r.) Stanów Zjednoczonych nie gwarantuje im uniknięcia recesji – twierdzi firma doradcza Deloitte. Z opublikowanego przez nią raportu pn. „Global Economic Outlet” wynika, że ewentualne pogorszenie kondycji amerykańskiej gospodarki może być efektem słabych wyników Unii Europejskiej. Korelacja tempa wzrostu między nimi wynosiła bowiem w ostatniej dekadzie aż 89%.
 • 14.08.2012Nowe inwestycje zagraniczne – informacja PAIiIZ
  W połowie sierpnia PAIiIZ zakończyła pozytywną decyzją 32 projekty bezpośrednich inwestycji zagranicznych o łącznej wartości ponad miliard euro i planowanym zatrudnieniu 6088 osób. Wśród nich dominuje branża motoryzacyjna (12 projektów) i BPO (10).
 • 26.07.2012OFE będą mogły więcej inwestować za granicą
  Otwarte fundusze emerytalne będą mogły więcej środków inwestować poza granicami Polski – wynika z projektu nowelizacji (z 2 lipca 2012 r.) ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych. Zmiany mają związek z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE).
 • 27.04.2012Nie będzie przełomu w polsko-chińskich relacjach
  Wizyta premiera Chin (Wen Jiabao) w Polsce jest ważna dla budowania wspólnych relacji gospodarczych, ale chyba zbytnio rozbudza polskie nadzieje – twierdzą analitycy Euler Hermes. Ich zdaniem wszystko wskazuje na to, że inwestycje i eksport będą się rozwijały w sposób stopniowy.
 • 18.04.2012Chińskie inwestycje ożywią polską gospodarkę?
  Europa Środkowo-Wschodnia w ciągu kilku lat może stać się jednym z ważniejszych miejsc inwestycji kapitału chińskiego – twierdzą eksperci firmy doradczej Deloitte. Ewentualne zwiększenie skali ekspansji Chin może przynieść poprawę perspektyw tych polskich firm, które szukają inwestorów.
 • 01.03.2012W IV kwartale PKB w górę o 4,3 proc.
  W IV kwartale 2011 r. PKB wyrównany sezonowo wzrósł realnie o 1,1 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o 4,3 proc. – wynika ze wstępnych szacunków GUS.
 • 27.01.2012Polska przyciąga inwestycje zagraniczne mimo kryzysu
  Według najnowszych analiz UNCTAD napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski w 2011 r. wzrósł o prawie 47 proc. Wzrost BIZ na całym świeci wyniósł 17 proc.
 • 26.01.2012Co utrudnia inwestowanie w Polsce
  Bariery w ubieganiu się o zachęty inwestycyjne, niekonkurencyjne prawo pracy oraz niejasne przepisy podatkowe – te bariery w inwestowaniu są najważniejsze z punktu widzenia zagranicznych inwestorów.
 • 05.01.2012Będą nowe miejsca pracy
  Podczas ostatniego posiedzenia rząd przyjął trzy wieloletnie programy wsparcia inwestycji zagranicznych. Trzy firmy: Samsung Electronics Poland Manufacturing, Pittsburgh Glass Works i TJX European Distribution wydadzą pół miliarda złotych na swoje nowe inwestycje na terenie Polski. Inwestorzy zapowiadają zatrudnienie ponad 1400 pracowników.
 • 21.10.2011Są pieniądze na inwestycje badawczo-rozwojowe
  320 mln euro z funduszy unijnych, 727 mln zł z programu rządowego, 650 mln zł w ramach programu InnoTech – te pieniądze czekają na inwestorów z sektora badawczo-rozwojowego. Mogą z nich korzystać zarówno firmy krajowe, jak i zagraniczne.
 • 14.10.2011Rośnie dynamika polskiego eksportu
  W sierpniu odnotowano wzrost dynamiki zarówno po stronie eksportu, jak i importu. Eksport towarów szacuje się na 11,607 mld euro, a import – 12,357 mld euro. Saldo rachunku bieżącego było nadal ujemne i wyniosło 1,7 mld euro – poinformował Narodowy Bank Polski.
 • 20.09.2011Konsekwencje podatkowe nabywania usług zagranicznych doradców
  Jeśli polska spółka nabywa od kontrahentów usługi wykonywane i wykorzystywane wyłącznie poza granicami Polski, spółka ta nie jest płatnikiem zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych z tytułu wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Przepis ten określa wysokość zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu uzyskanych przychodów na terytorium RP. W omawianej sprawie natomiast wszelkie zdarzenia, których skutkiem jest osiągnięcie przychodów mają miejsce poza terytorium Polski - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie.
 • 12.09.2011Co blokuje polską gospodarkę?
  Nieefektywna biurokracja, słabo rozwinięta infrastruktura oraz regulacje podatkowe – to główne bariery dla prowadzenia biznesu w Polsce. Na te czynniki – jako decydujące – wskazuje „Globalny raport konkurencyjności 2011-2012”, przygotowany przez World Economic Forum we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim.
 • 16.08.2011Polski biznes coraz częściej inwestuje poza granicami kraju
  W czerwcu br. saldo rachunku bieżącego było ujemne i wyniosło 1,6 mld euro. Polskie inwestycje bezpośrednie wyniosły w czerwcu 930 mln euro – wynika z najnowszych danych dotyczących bilansu płatniczego, przedstawionych przez Narodowy Bank Polski. Po raz pierwszy w historii skumulowana wartość (od lipca 2010 r. do czerwca 2011 r.) polskich inwestycji bezpośrednich okazała się równa wartości zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce.
 • 15.06.2011Inwestycje zagraniczne – Polska wśród liderów
  Polska zajęła trzecie miejsce pod względem liczby miejsc pracy stworzonych dzięki bezpośrednim inwestycjom zagranicznym w 2010 roku - wynika z badania Atrakcyjności Inwestycyjnej Europy przygotowywanego co roku przez firmę doradczą Ernst & Young.
 • 24.05.2011Chińscy inwestorzy zaglądają przez otwarte drzwi
  Polska polityka otwartych drzwi budzi zainteresowanie chińskich inwestorów – uważają polscy urzędnicy, odpowiedzialni za przyciąganie zagranicznych inwestycji.
 • 06.05.2011MG: Polska najbardziej atrakcyjna jako miejsce dla inwestycji
  Polska zajęła pierwsze miejsce w badaniu przeprowadzonym przez Polsko-Niemiecką Izbę Przemysłowo-Handlową, jako najlepsza lokalizacja do inwestycji wśród krajów Europy Środkowo-Wschodniej – poinformował wiceminister gospodarki Rafał Baniak.
 • 19.04.2011Eurostat: Unia ma 18,2 mld euro deficytu na rachunkach bieżących
  Według najnowszych danych na rachunkach bieżących krajów należących do UE deficyt w IV kwartale 2010 sięgnął 18,2 miliarda euro. Dla porównania w czwartym kwartale 2009 roku wyniósł on 4,8 mld euro, zaś w III kwartale 2010 – 15,5 mld euro.
 • 22.03.2011Bilans płatniczy – styczniowa nadwyżka
  W styczniu tego roku Polska odnotowała nadwyżkę handlową – podał Narodowy Bank Polski. Na początku roku nie tylko szybko rósł eksport szybko, ale też polscy inwestorzy coraz śmielej inwestowali za granicą – wartość ich zaangażowania wyniosła 1 mld euro. W tym samym czasie  zagraniczne inwestycje w Polsce osiągnęły wartość prawie 2 mld euro.  
 • 15.03.2011Inwestycje w nieruchomości – Polska najpopularniejsza w Europie Środkowej
  W regionie Europy Środkowo-Wschodniej Polska stała się jednym z najbardziej popularnych krajów do lokowania kapitału przez inwestorów operujących na rynku nieruchomości – wynika z raportu firmy Cushman & Wakefield „Atlas inwestycji międzynarodowych 2011”. Analitycy w nadchodzących miesiącach przewidują dalsze ożywienie na globalnym rynku inwestycji w nieruchomości.  
 • 15.02.2011Inwestycje zagraniczne 2010 – 7,5 mld euro
  Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce wyniosły w ubiegłym roku 7 mld 540 mln euro, o ponad 2,4 mld euro mniej niż w 2009 r. – wynika z ogłoszonej przez NBP informacji na temat bilansu płatniczego Polski w grudniu 2010 r. W tym samym okresie wzrosła wartość polskich inwestycji za granicą.  
 • 03.12.2010Zagraniczne inwestycje hamowane przez biurokrację
  Brak przejrzystości w podejmowaniu decyzji przez organy administracji to jedna z głównych barier w napływie bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski – wynika z ustaleń Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Firmy lokujące swoje przedsięwzięcia nad Wisła narzekają też na funkcjonowanie systemu zachęt inwestycyjnych oraz brak planów zagospodarowania przestrzennego.  
 • 01.12.2010Fundusze private equity – Polska coraz atrakcyjniejsza
  64 proc. przedstawicieli funduszy private equity, które nabywają udziały i akcje w spółkach nienotowanych na regulowanych rynkach publicznych z zamiarem ich odsprzedaży z zyskiem, zapowiada nowe inwestycje w Europie Środkowej. Część z nich deklaruje przeprowadzenie w Polsce transakcji na niespotykaną dotąd skalę. 70 proc. spodziewa się w najbliższych miesiącach wzrostu poziomu aktywności w regionie. To wnioski, jakie płyną z najnowszej edycji badania przeprowadzonego przez firmę doradczą Deloitte wśród specjalistów zarządzających funduszami private equity.  
 • 29.09.2010Plany pracodawców na najbliższe dwa kwartały
  Instytut Badawczy Randstad we współpracy z TNS OBOP przeprowadził cykliczną ankietę „Plany pracodawców” dotyczącą najważniejszych obszarów działalności firm na IV kwartał 2010 i I kwartał 2011 r. Wyniki badania, ogłoszone w siedzibie Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ), sygnalizują utrzymującą się tendencję braku zmian zarówno w zakresie zatrudnienia, jak i w poziomie wynagrodzeń.
 • 20.09.2010BCC: Połączenie PGE i Energi to zły pomysł
  Rząd chce, by Polska Grupa Energetyczna – największy producent prądu w Polsce – kupiła gdańską Energę za 7,5 mld zł. Według BCC istnieją poważne obawy, że taka forma prywatyzacji nie przyniesie w perspektywie korzyści ani obu firmom, ani gospodarce. Zarówno treść, jak i charakter argumentacji na rzecz planowanej transakcji mają charakter wyłącznie polityczny – uważają przedsiębiorcy.
 • 03.08.2010Inwestycje zagraniczne: 5 mld euro w I półroczu
  Według danych Narodowego Banku Polskiego, ogólny napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) od stycznia do czerwca 2010 r. wyniósł ponad 5 mld euro i był o 75 proc. wyższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ) sukcesem zakończyła w I półroczu br. 29 nowych inwestycji o wartości 377 mln euro. To prawie trzy razy więcej projektów niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Dzięki nim w ciągu najbliższych kilku lat powstanie w Polsce ponad 6 tys. miejsc pracy.
 • 23.07.2010Inwestycje zagraniczne w Polsce spadły o jedną piątą
  W siedzibie Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych został ogłoszony Światowy Raport Inwestycyjny 2010, przygotowany przez Konferencję Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju (UNCTAD). Z raportu wynika, że Polska w 2009 r. pozostała największym odbiorcą zagranicznych inwestycji w regionie, jednak ich wielkość (nakłady liczone w dolarach amerykańskich) spadła o jedną piątą.
 • 16.07.2010Księgi wieczyste online, czyli cała prawda o twoim majątku
  Od 17 czerwca można bezpłatnie przeglądać księgi wieczyste za pomocą Internetu. Chociaż dotyczy to tylko tych dokumentów, które zostały przeniesione do systemu elektronicznego (czyli 12 milionów spośród 18,8 milionów ksiąg), to do 2 lipca 2010 r. ponad 800 tysięcy osób przejrzało swoje księgi wieczyste przez Internet.
 • 08.07.2010Nowy pakiet inwestycyjny UE
  Komisja Europejska chce wykorzystać nowe kompetencje UE w zakresie bezpośrednich inwestycji zagranicznych, aby zwiększyć konkurencyjność, handel, zatrudnienie i wzrost gospodarczy. Na mocy traktatu lizbońskiego polityka inwestycyjna będzie opracowywana i prowadzona na poziomie europejskim, dając Unii silniejszą pozycję w negocjacjach, co ma zapewnić lepszą ochronę inwestycji wszystkich europejskich przedsiębiorstw. W projekcie nowego rozporządzenia znalazły się również przepisy przejściowe, dające gwarancje dla aktualnych lub przyszłych dwustronnych umów inwestycyjnych zawartych między krajami UE i krajami spoza Unii. 
 • 14.06.2010Za granicą inwestują duże i średnie firmy
  Już 6 proc. dużych i średnich firm działających w Polsce zainwestowało w 92 krajach. Udziały w firmach, oddziały lub zakłady za granicą miało w 2008 r. 1106 przedsiębiorstw zlokalizowanych w Polsce – wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. – Nadal jesteśmy jednak na początku drogi. Ekspansja inwestycyjna na rynki zagraniczne dopiero się zaczyna, tym bardziej że wycena wielu firm jest dzisiaj znacznie niższa niż jeszcze 2-3 lata temu – uważa dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, główna ekonomistka PKPP Lewiatan.
 • 21.05.2010Inwestycje zagraniczne przyspieszyły
  Według Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Polska w I kwartale 2010 odnotowała świetne wyniki napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ). Od stycznia do marca inwestorzy ulokowali w Polsce 3,5 mld euro kapitału. To około 40 proc. napływu z całego 2009 r. i niemal 2,5-krotnie więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.
 • 14.05.2010Inwestycje zagraniczne: Dlaczego Polska?
  O przyczynach utrzymania się dodatniego wzrostu PKB w Polsce w czasie osłabienia gospodarczego oraz o atutach i atrakcyjności inwestycyjnej kraju dyskutowali uczestnicy konferencji „Dlaczego Polska? Szanse i możliwości inwestycyjne” zorganizowanej przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych we współpracy z PricewaterhouseCoopers.

[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] następna strona »