Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

akord premią

  • 29.04.2020Wsparcie dla przedsiębiorców - MPiPS odpowiada na pytania
    Specustawa przygotowana do walki ze skutkami pandemii koronawirusa wprowadza konkretne rozwiązania (m.in. dofinansowania do wynagrodzeń), z których mogą skorzystać przedsiębiorcy. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wyjaśnia na jaką pomoc mogą liczyć i jak ubiegać się o wsparcie.
  • 11.10.2005Wyliczanie wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy - przykład 6
    Kolejne przykłady poświęcone są przypadkom, w których pracownik otrzymuje wynagrodzenie stałe i wynagrodzenie zmienne za okresy miesięczne, które ulega zmniejszeniu za czas usprawiedliwionej nieobecności. Przykładem może tu być np. system mieszany – płaca stała plus akord, system z premią miesięczną zmniejszaną proporcjonalnie w zależności od dni nieobecności usprawiedliwionej itp. W takiej sytuacji nieco inaczej ustala się średnie wynagrodzenie miesięczne w przypadkach szczególnych.