Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

biznes

 • 15.01.2021Karta podatkowa 2021: Kto, co i jak?
  Karta podatkowa to jedna z najprostszych form opodatkowania, w której kwota podatku jest stała i wynika z decyzji wydanej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego. Jednak ta forma opodatkowania nie jest dla wszystkich i możliwość jej wyboru zależy od kilku warunków, np. podatnik prowadzący określoną w ustawie działalność podlega opodatkowaniu w formie karty jeżeli jego małżonek nie prowadzi działalności w tym samym zakresie. Od 1 stycznia br. warunek ten został zmieniony i nie stanowi już przeszkody do opodatkowania w formie karty prowadzenie działalności w tym samym zakresie przez współmałżonka, jeśli i on korzysta z tej formy opodatkowania.
  • 14.01.2021Jak ZUS wykorzysta raportowanie umów o dzieło?
   Wprowadzony z początkiem nowego roku obowiązek raportowania umów o dzieło zwiększy możliwości Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w kontekście kontroli i kwestionowania tego typu umów cywilnoprawnych. Jak wskazują eksperci, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości ZUS może dokonać np. reklasyfikacji danej umowy i naliczyć zaległe składki. Obecnie w Polsce na podstawie umów o dzieło lub umów zleceń pracuje ok. 1,2 mln osób.
   • 14.01.2021Karta podatkowa 2021: Kto, co i jak?
    Karta podatkowa to jedna z najprostszych form opodatkowania, w której kwota podatku jest stała i wynika z decyzji wydanej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego. Jednak ta forma opodatkowania nie jest dla wszystkich i możliwość jej wyboru zależy od kilku warunków, np. podatnik prowadzący określoną w ustawie działalność podlega opodatkowaniu w formie karty jeżeli jego małżonek nie prowadzi działalności w tym samym zakresie. Od 1 stycznia br. warunek ten został zmieniony i nie stanowi już przeszkody do opodatkowania w formie karty prowadzenie działalności w tym samym zakresie przez współmałżonka, jeśli i on korzysta z tej formy opodatkowania.
    • 13.01.2021Jak ZUS wykorzysta raportowanie umów o dzieło?
     Wprowadzony z początkiem nowego roku obowiązek raportowania umów o dzieło zwiększy możliwości Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w kontekście kontroli i kwestionowania tego typu umów cywilnoprawnych. Jak wskazują eksperci, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości ZUS może dokonać np. reklasyfikacji danej umowy i naliczyć zaległe składki. Obecnie w Polsce na podstawie umów o dzieło lub umów zleceń pracuje ok. 1,2 mln osób.
     • 11.01.2021Wspieranie elektromobilności – branża liczy na ułatwienia w akcyzie
      Proces deklarowania i rejestracji samochodów elektrycznych i hybrydowych powinien zostać ułatwiony – twierdzą firmy z branży motoryzacyjnej, które są zrzeszone w Konfederacji Lewiatan. Postulaty biznesu obejmują m.in. zmiany dotyczące deklaracji AKC-U/S, co miałoby pozytywnie wpłynąć na możliwości rozwoju elektromobilności w Polsce.
      • 11.01.2021E-handel w pandemii. Polski biznes mierzy się z nieuczciwą konkurencją
       W czasie pandemii koronawirusa i znacznego wzrostu popularności e-handlu coraz bardziej widocznym problemem są nieuczciwe praktyki sprzedawców z Chin – twierdzi Izba Gospodarki Elektronicznej (IGE). Polscy przedsiębiorcy wskazują, że azjatyckie podmioty często sprzedają swoje produkty bez podatku i cła, co znacznie utrudnia konkurencję.
       • 11.01.2021Tarcza Finansowa PFR 2.0 dla mikrofirm, małych i średnich firm – wsparcie dla 45 branż
        Tarcza Finansowa PFR 2.0 to program Polskiego Funduszu Rozwoju wspierający firmy z 45 branż, które musiały ograniczyć lub zawiesić działalność w związku z epidemią COVID-19. W ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0 o wartości 13 mld zł mikroprzedsiębiorcy oraz mali i średni przedsiębiorcy mogą otrzymać subwencję finansową PFR. Subwencja finansowa będzie mieć bezzwrotny charakter, po spełnieniu warunków określonych w regulaminie udzielania subwencji i w umowie subwencji finansowej.
        • 07.01.2021Podatki 2021: Procedura WHT refund odroczona do 30 czerwca
         Z początkiem 2021 r. w życie weszło nowe rozporządzenie resortu finansów, funduszy i polityki regionalnej, w którym przewidziano – tak jak w latach poprzednich – odroczenie obowiązywania tzw. procedury WHT refund. Procedurę dotyczącą podatku u źródła odroczono do 30 czerwca 2021 r. Ministerstwo przekonuje, że w obecnym roku zakończone zostaną prace nad ustawowymi zmianami ws. modernizacji zasad poboru podatku u źródła.
         • 05.01.2021Kiedy przedsiębiorcy przysługują prawa konsumenta?
          Kupującym przysługują różne prawa. Najszerszą ochroną są objęte osoby prywatne – kupujący bez faktury czy rachunku na firmę. Od 1 stycznia 2021 roku przedsiębiorcy mogą korzystać z niektórych instytucji ochrony konsumenckiej. Przeczytaj, czy takie prawa przysługują też tobie. 
          • 05.01.2021Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii: Nowe przepisy w 2021 r.
           Wypłacanie obowiązkowych zaliczek i częściowych płatności, precyzyjne warunki zapłaty wynagrodzenia i jego waloryzacji, brak obowiązku żądania płacenia wadium przez zamawiających, mniejsze kary pieniężne – to jedne z wielu korzyści dla przedsiębiorców w nowym Prawie zamówień publicznych, którego przepisy wchodzą w życie od 1 stycznia 2021 roku. W nowym roku zaczęła obowiązywać także nowa stawka płacy minimalnej – 2800 zł oraz nowa stawka godzinowa – 18,30 zł. Jeszcze w styczniu wejdzie w życie społeczna część pakietu mieszkaniowego, a wraz z nim m.in. nowe dopłaty do czynszu. Polscy przedsiębiorcy będą mieć łatwiejszy dostęp do programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki. MRPiR przedstawia najważniejsze regulacje wchodzące w życie wraz z początkiem 2021 roku.
           • 05.01.2021Rzecznik MŚP: Ochronne przepisy o kontroli przedsiębiorców - jest problem
            Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców dostrzega narastający problem wyłączania ochronnych przepisów o kontroli przedsiębiorców w ramach projektowania przez różne organy aktów normatywnych dotyczących wykonywania działalności gospodarczej.
            • 04.01.2021Kiedy przedsiębiorcy przysługują prawa konsumenta?
             Kupującym przysługują różne prawa. Najszerszą ochroną są objęte osoby prywatne – kupujący bez faktury czy rachunku na firmę. Od 1 stycznia 2021 roku przedsiębiorcy mogą korzystać z niektórych instytucji ochrony konsumenckiej. Przeczytaj, czy takie prawa przysługują też tobie. 
             • 04.01.2021Podatki w 2021 roku - najważniejsze zmiany
              Przeczytaj o najważniejszych zmianach dla podatników: systemie estońskim, obniżonej stawce CIT, większej dostępności ryczałtu, podwyżce podatku od dochodów zagranicznych. Sprawdź, o czym należy pamiętać w 2021 roku i jakie warunki spełnić, żeby skorzystać z preferencji.
              • 28.12.2020Przyszłoroczne zmiany podatkowe osłabią konkurencyjność polskich firm
               Przewidziane na 2021 r. zmiany w polskim systemie podatkowym doprowadzą do pogorszenia konkurencyjności przedsiębiorstw – przewidują eksperci Konfederacji Lewiatan. Zrzeszająca firmy organizacja krytycznie ocenia nie tylko nowe podatki i opłaty, ale też konieczność dostosowania się do wielu różnych obowiązków, co będzie generować dodatkowe koszty dla podatników.
               • 23.12.2020Świąteczne prezenty dla kontrahentów jako koszt firmy
                Zakup prezentów będzie mógł być ujęty w kosztach podatkowych, pod warunkiem że wydatek został poniesiony w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. To warunek wynikający odpowiednio z art. 22 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa o PIT) oraz art. 15 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ustawa o CIT). W praktyce oznacza to, że prezenty powinny być opatrzone logo firmy, a ich przekazanie powinno następować w celach reklamowych, np. promowania marki czy produktów firmy.
                • 22.12.2020Sprzedaż detaliczna znów w dół. Ograniczenia pandemiczne uderzają w rynek
                 W listopadzie br. sprzedaż detaliczna spadła o 5,3 proc. rok do roku i miesiąc do miesiąca – podał Główny Urząd Statystyczny. To już drugi z rzędu miesiąc, w którym zanotowano spadek. Eksperci wskazują, że nowe dane wynikają głównie z pogarszającej się sytuacji epidemicznej  i nałożonych na wybrane branże obostrzeń.
                 • 21.12.2020Podatki 2021: Podatek cukrowy doprowadzi do wzrostu cen napojów o 30 proc.
                  Po wprowadzeniu 1 stycznia 2021 r. tzw. podatku cukrowego ceny napojów zawierających cukier wzrosną o co najmniej 30-40 proc. – przewidują firmy z branży, która zostanie obciążona nową opłatą. Przedsiębiorcy twierdzą, że w czasie kryzysu rząd nie powinien nakładać na biznes nowych obciążeń fiskalnych, bo dodatkowo pogarszają one sytuację poszczególnych branż.
                  • 21.12.2020Podatki w 2021 roku - najważniejsze zmiany
                   Przeczytaj o najważniejszych zmianach dla podatników: systemie estońskim, obniżonej stawce CIT, większej dostępności ryczałtu, podwyżce podatku od dochodów zagranicznych. Sprawdź, o czym należy pamiętać w 2021 roku i jakie warunki spełnić, żeby skorzystać z preferencji.
                   • 21.12.2020Ceny prądu wzrosną w 2021 r. o co najmniej 3,5 proc. Będą też nowe opłaty
                    Nowy rok przyniesie kolejny wzrost cen energii elektrycznej. Jak wynika z taryf zatwierdzonych przez Urząd Regulacji Energetyki, gospodarstwa domowe muszą liczyć się ze wzrostem cen o ok. 3,5 proc. miesięcznie. Od stycznia 2021 r. pobierana będzie też tzw. opłata mocowa, która wyniesie dla przeciętnego gospodarstwa przeszło 10 zł w skali miesiąca. Jednocześnie rząd wycofał się z pomysłu rekompensat za wzrost cen.
                    • 18.12.2020E-faktury ułatwią prowadzenie biznesu? Rząd szykuje nowe prawo i bazę KSeF
                     Rząd ma przekazać wkrótce do konsultacji publicznych projekt nowej ustawy dotyczącej e-faktur. Jak zapowiada Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, e-faktury mają być docelowo wystawiane i otrzymywane za pośrednictwem centralnej bazy e-faktur – Krajowego Systemu e-faktur (KSeF). Nowy system zostanie wprowadzony już pod koniec 2021 r., ale będzie obowiązkowy dopiero od 2023 r.
                     • 18.12.2020Ceny prądu wzrosną w 2021 r. o co najmniej 3,5 proc. Będą też nowe opłaty
                      Nowy rok przyniesie kolejny wzrost cen energii elektrycznej. Jak wynika z taryf zatwierdzonych przez Urząd Regulacji Energetyki, gospodarstwa domowe muszą liczyć się ze wzrostem cen o ok. 3,5 proc. miesięcznie. Od stycznia 2021 r. pobierana będzie też tzw. opłata mocowa, która wyniesie dla przeciętnego gospodarstwa przeszło 10 zł w skali miesiąca. Jednocześnie rząd wycofał się z pomysłu rekompensat za wzrost cen.
                      • 18.12.2020Tarcza 6.0 - nowe wsparcie dla wybranych branż
                       W grudniu 2020 roku zostały uchwalone nowe zasady wsparcia dla branż najbardziej dotkniętych epidemią COVID-19, przede wszystkim poprzez rozszerzenie zakresu kodów PKD, które uprawniają do otrzymania wsparcia. Przeczytaj, czy wsparcie dotyczy twojej działalności.
                       • 16.12.2020Pomoc dla zawieszających działalność w czasie pandemii
                        Coraz częściej przedsiębiorcy stają przed trudnym wyborem zamykania krótkotrwałego firm. Powodem jest duża liczba zachorowań wśród pracowników i ich rodzin. Właściciele tych przedsiębiorstw zmuszeni są realizować 3-4 tygodniowy postój w działalności firmy i w tym czasie nie osiągają żadnego dochodu. Czy ministerstwo pracuje nad programami wsparcia dla przedsiębiorców, którzy zmuszeni są zamknąć swój biznes na krótki okres czasu? - pyta poseł, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii.
                        • 15.12.2020Zwolnienie z kas: Karta płatnicza czasami nie jest gotówką
                         Podatnik nie będzie miał obowiązku ewidencjonowania sprzedaży z tytułu świadczonych usług wynajmu samochodów osobowych, za które należność jest regulowana kartą kredytową/debetową, przy pomocy kasy rejestrującej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Tak uznał Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.
                         • 15.12.2020Najważniejsze reguły nowych zamówień publicznych
                          W styczniu 2021 roku zmieniają się zasady i procedury zamówień publicznych. Sprawdź kto musi stosować nowe przepisy, jakie są nowe tryby zamówień i najważniejsze reguły dotyczące przygotowania i złożenia oferty w zamówieniu publicznym.
                          • 15.12.2020Pomoc dla zawieszających działalność w czasie pandemii
                           Coraz częściej przedsiębiorcy stają przed trudnym wyborem zamykania krótkotrwałego firm. Powodem jest duża liczba zachorowań wśród pracowników i ich rodzin. Właściciele tych przedsiębiorstw zmuszeni są realizować 3-4 tygodniowy postój w działalności firmy i w tym czasie nie osiągają żadnego dochodu. Czy ministerstwo pracuje nad programami wsparcia dla przedsiębiorców, którzy zmuszeni są zamknąć swój biznes na krótki okres czasu? - pyta poseł, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii.
                           • 11.12.2020Podatki 2021: Nawet 2/3 spółek komandytowych może zmienić formę działalności
                            Obecnie aż 2/3 właścicieli spółek komandytowych bierze pod uwagę możliwość zmiany formy działalności w związku z zaplanowanym na 2021 r. objęciem takich spółek podatkiem dochodowym CIT – wynika z ankiety przeprowadzonej przez InfoCredit, CRIDO i ZPP. Jak twierdzą eksperci, decyzję o ewentualnym przekształceniu spółki najlepiej jest podjąć na podstawie odpowiednich analiz.
                            • 11.12.2020Podatki 2021: MF szykuje zmiany dotyczące poboru podatku u źródła
                             Prowadzone są aktualnie prace legislacyjne nad wydaniem nowych rozporządzeń, które będą dotyczyć poboru podatku u źródła – poinformowało Ministerstwo Finansów. Resort zapowiada, że dojdzie do wydłużenia do 30 czerwca 2021 r. terminu odroczenia (dla określonych przypadków) procedury WHT refund. Jednocześnie prowadzone są też prace nad nowymi przepisami na poziomie ustawowym, które mają zmodernizować zasady poboru podatku u źródła.
                             • 11.12.2020Zwolnienie z kas: Karta płatnicza czasami nie jest gotówką
                              Podatnik nie będzie miał obowiązku ewidencjonowania sprzedaży z tytułu świadczonych usług wynajmu samochodów osobowych, za które należność jest regulowana kartą kredytową/debetową, przy pomocy kasy rejestrującej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Tak uznał Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.
                              • 10.12.2020Podatki 2021: MF szykuje zmiany dotyczące poboru podatku u źródła
                               Prowadzone są aktualnie prace legislacyjne nad wydaniem nowych rozporządzeń, które będą dotyczyć poboru podatku u źródła – poinformowało Ministerstwo Finansów. Resort zapowiada, że dojdzie do wydłużenia do 30 czerwca 2021 r. terminu odroczenia (dla określonych przypadków) procedury WHT refund. Jednocześnie prowadzone są też prace nad nowymi przepisami na poziomie ustawowym, które mają zmodernizować zasady poboru podatku u źródła.
                               • 10.12.2020Jak oszczędzić na wymianie walut jako przedsiębiorca
                                Kwestia wymiany walut prędzej czy później dopada każdego polskiego przedsiębiorcę, który działa na rynku międzynarodowym. Jeśli transakcje z zagranicznymi kontrahentami są stosunkowo rzadkie, można przymknąć oko na wysokie spready narzucane przez banki, ale w momencie, gdy są one regularne i opiewają na coraz większe kwoty, zaczyna to przeszkadzać. Jak można oszczędzić na wymianie walut, prowadząc własny biznes?
                                • 09.12.2020Podatek bankowy do korekty? Biznes liczy na zmniejszenie obciążeń
                                 Rada Przedsiębiorczości, która zrzesza największe organizacje przedsiębiorców w Polsce, zaapelowała do rządu o zmniejszenie obciążeń fiskalnych wynikających z podatku bankowego. Biznes liczy na wyłączenie z podstawy opodatkowania niektórych aktywów.
                                 • 09.12.2020Jak odliczyć składki ZUS przy rozliczaniu podatku
                                  Jako przedsiębiorca musisz płacić składki za siebie oraz za zatrudnianych pracowników. Możesz je odliczyć przy rozliczeniu podatku dochodowego i obniżyć w ten sposób kwotę daniny. Masz prawo odliczyć: składki na ubezpieczenia społeczne: emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe,  składki na ubezpieczenie zdrowotne,  składki na fundusze pozaubezpieczeniowe: Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy.  Sposób odliczenia zależy między innymi od rodzaju składki i wybranej przez ciebie formy opodatkowania.
                                  • 07.12.2020Rozszerzona odpowiedzialność producenta – biznes oczekuje zmian
                                   W nowym systemie rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP) uwzględniony powinien być wymóg pełnego udziału przedsiębiorstw, które wprowadzają na rynek opakowania i produkty w opakowaniach, w kosztach związanych ze zbiórkami, transportem i przetwarzaniem odpadów – twierdzą eksperci Konfederacji Lewiatan. Organizacja zaapelowała też do rządu o szybsze prace nad nowymi regulacjami.
                                   • 04.12.2020Niższy CIT dla małych firm – Polska jednym z najprzyjaźniejszych krajów w UE
                                    Amerykański think tank podatkowy Tax Foundation opublikował nowe zestawienie dotyczące obniżonych stawek podatku dochodowego CIT dla małego biznesu w poszczególnych krajach europejskich. Zdecydowanie najniższa stawka (5 proc.) obowiązuje obecnie na Litwie. Na 2. miejscu znajduje się Polska, w której funkcjonuje obniżona stawka na poziomie 9 proc.
                                    • 04.12.2020Obowiązkowa maseczka w pracy? Decyzja należy do pracodawcy
                                     Od środy obowiązuje nowe rozporządzenie, które dotyczy obowiązku noszenia maseczki w zakładach pracy, jeśli w danym pomieszczeniu przebywa więcej niż jedna osoba. Jednocześnie pracodawca może teraz zwolnić pracowników z tego wymogu. Jeżeli jednak pracodawca nie podejmie takiej decyzji, to może karać swoich podwładnych za brak maseczki czy innej osłony.
                                     • 03.12.2020Obowiązkowa maseczka w pracy? Decyzja należy do pracodawcy
                                      Od środy obowiązuje nowe rozporządzenie, które dotyczy obowiązku noszenia maseczki w zakładach pracy, jeśli w danym pomieszczeniu przebywa więcej niż jedna osoba. Jednocześnie pracodawca może teraz zwolnić pracowników z tego wymogu. Jeżeli jednak pracodawca nie podejmie takiej decyzji, to może karać swoich podwładnych za brak maseczki czy innej osłony.
                                      • 01.12.2020Zatrudnianie cudzoziemców. Więcej możliwości już od grudnia
                                       Z początkiem grudnia br. weszły w życie przepisy rozszerzające dostęp do polskiego rynku pracy dla cudzoziemców. O zezwolenia na pracę będą mogły ubiegać się teraz osoby przebywające na terenie Polski na podstawie tzw. wiz humanitarnych i wiz wydanych w ramach programu pn. „Poland. Business Harbour”. W praktyce na zmianach skorzystać mogą np. Białorusini, którzy opuścili swój kraj w obawie przed politycznymi represjami.
                                       • 01.12.2020Podatki 2021: Pakiet zmian w podatkach dochodowych już w Dzienniku Ustaw
                                        Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustaw o podatkach dochodowych. Pakiet zmian obejmuje m.in. podniesienie do 2 mln euro limitu przychodów uprawniających do stosowania przez podatników stawki CIT na poziomie 9 proc. oraz ograniczenie tzw. ulgi abolicyjnej. Finalna wersja ustawy zakłada też budzące wiele kontrowersji objęcie podatkiem CIT spółek komandytowych. Większość nowych regulacji wejdzie w życie 1 stycznia 2021 r.
                                        • 01.12.2020Masz firmę? Uważaj, fiskus znów blokuje konta
                                         Pandemia pandemią, ale państwo musi z czegoś żyć. Tylko od czerwca do połowy października 2020 r. fiskus zablokował ponad pięć razy więcej środków na kontach podatników niż w całym 2018 r. oraz niemal tyle samo (10 mln zł mniej) co w roku 2019.
                                         • 30.11.2020Podatki 2021: Pakiet zmian w podatkach dochodowych z podpisem prezydenta
                                          Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustaw o podatkach dochodowych. Pakiet zmian obejmuje m.in. podniesienie do 2 mln euro limitu przychodów uprawniających do stosowania przez podatników stawki CIT na poziomie 9 proc. oraz ograniczenie tzw. ulgi abolicyjnej. Finalna wersja ustawy zakłada też budzące wiele kontrowersji objęcie podatkiem CIT spółek komandytowych. Większość nowych regulacji wejdzie w życie 1 stycznia 2021 r.
                                          • 27.11.2020Biznes liczy na nową tarczę, ale zmiany podatkowe budzą niepokój
                                           Rząd zapowiedział uruchomienie tarczy finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju 2.0, w ramach której firmy otrzymują wsparcie w wysokości ok. 35-40 mld zł. Środowisko biznesowe pozytywnie oceniło plan wsparcia, ale jednocześnie duże obawy budzi przewidziany na przyszły rok wzrost obciążeń fiskalnych.
                                           • 27.11.2020Podatki 2021: Opodatkowanie spółek komandytowych nadal niepewne
                                            W tym tygodniu w Senacie zaproponowano poprawki do projektu ustawy wprowadzającej opodatkowanie podatkiem CIT spółek komandytowych. Teraz zmianami zajmą się posłowie. Środowisko przedsiębiorców zaapelowało do Sejmu o przyjęcie senackich poprawek. Wspólny apel 5 organizacji poparł też samorząd doradców podatkowych.
                                            • 27.11.2020Ponad 80 proc. przedsiębiorstw obawia się lockdownu
                                             Aż 81 proc. firm twierdzi, że dalsze ograniczenie działalności będzie skutkować problemami z płynnością finansową i może stanowić duże zagrożenie dla ich funkcjonowania – wynika z nowego badania przeprowadzonego przez Konfederację Lewiatan. Jednocześnie blisko 73 proc. przedsiębiorstw skorzystało z państwowego wsparcia w trakcie pandemii koronawirusa, a za najważniejszą pomoc uznaje się zawieszenie składek ZUS.
                                             • 27.11.2020Praca zdalna w Kodeksie pracy. Nowe przepisy będą zbyt skomplikowane?
                                              Praca zdalna ma zostać uregulowana na stałe w Kodeksie pracy, gdzie zastąpi telepracę. Plany rządu zakładają, że nowe regulacje będą w dużej mierze opierać się właśnie na dotychczasowych przepisach. Jak wskazują eksperci, w praktyce praca zdalna może być zdecydowanie przeregulowana i przynieść wiele formalności, co może utrudniać życie pracodawcom.
                                              • 27.11.2020Ile mamy w Polsce spółek komandytowych? Sprawdzamy w bazie firm
                                               Formuła spółek tego typu jest znana od co najmniej XI wieku. Narodziła się we Włoszech i od momentu powstania, stale ewoluowała. Dziś w wielu państwach na świecie, w tym także i w Polsce, zyskuje sobie coraz większą popularność. Na czym polega jej fenomen? O jakich rzeczach warto wiedzieć, zanim zdecydujemy się na otwarcie takiej spółki?
                                               • 27.11.2020Jak prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów (PKPiR)
                                                Podatkową księgę przychodów i rozchodów (PKPiR) możesz prowadzić, jeśli spełniasz trzy warunki:  rozliczasz podatek na zasadach ogólnych według skali podatkowej (stawki 17% i 32%) lub liniowo, według stawki 19%,  prowadzisz działalność gospodarczą indywidualnie albo w formie spółki cywilnej osób fizycznych, spółki jawnej osób fizycznych, spółki partnerskiej, w formie spółki cywilnej osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku,  przychody netto (bez VAT) z działalności gospodarczej albo przychody spółki nie przekroczyły w poprzednim roku 2 mln euro (limit na 2020 r. wynosi 8 746 800 zł).
                                                • 26.11.2020Praca zdalna w Kodeksie pracy. Nowe przepisy będą zbyt skomplikowane?
                                                 Praca zdalna ma zostać uregulowana na stałe w Kodeksie pracy, gdzie zastąpi telepracę. Plany rządu zakładają, że nowe regulacje będą w dużej mierze opierać się właśnie na dotychczasowych przepisach. Jak wskazują eksperci, w praktyce praca zdalna może być zdecydowanie przeregulowana i przynieść wiele formalności, co może utrudniać życie pracodawcom.
                                                 • 26.11.2020Rozliczenie VAT po śmierci jednego z dwóch wspólników spółki jawnej
                                                  W przypadku śmierci jednego z dwóch wspólników spółki jawnej (gdy nie ma zapisu w umowie spółki o kontynuacji działalności na wypadek śmierci jednego ze wspólników), spółka jawna nadal jest czynnym podatnikiem podatku VAT, także po dokonaniu wpisu przez sąd KRS o otwarciu likwidacji i ustanowieniu likwidatora i może wystawiać faktury VAT oraz odliczać podatek VAT w działalności wygaszanej.
                                                  • 25.11.2020Pandemia wymusza inwestycje w technologie i zwiększa rolę pracy zdalnej
                                                   Pandemia koronawirusa doprowadziła do jednego z największych w historii wzrostów inwestycji w technologie – wynika z nowego badania KPMG i Harvey Nash. Przewiduje się, że tegoroczny kryzys może w praktyce zmienić też podejście do pracy zdalnej, która ma stać się w wielu miejscach standardem także po pandemii.

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] ... [ 60 ] następna strona »