Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

bony towarowe paragon fiskalny

 • 22.01.2019Katowice: Podatek VAT w 2019 r. - uchwalone i projektowane zmiany oraz skutki praktyczne
  Pocztek roku 2019 obfituje w zmiany w zakresie podatków. Istotne nowelizacje dotycz równie podatku od towarów i usug VAT - zmieniajc midzy innymi zasady odliczania i zwrotu podatku, stosowania stawek, stosowania nomenklatury i symboli, kas fiskalnych i wielu innych obszarów. Szkolenie: Zmiany w podatku VAT odpowie na wikszo Pastwa pyta i wtpliwoci, które z pewnoci trapi Pastwa po lekturze pierwszych publikacji i doniesie na temat procedowanych jeszcze projektów ustaw. Celem szkolenia jest kompleksowe i usystematyzowane przedstawienie zmian w podatku VAT, których stosowanie rozpoczo si w 2019 roku. Uczestnicy szkolenia bd równie mogli pozna praktyczne skutki wprowadzanych zmian w obszarach, które ich dotycz oraz skutki zmian, wprowadzanych sukcesywnie w cigu biecego roku.
  • 05.03.2015Zapata bonem a data sprzeday na paragonie
   Pytanie podatnika: Kiedy ewidencjonowa transakcj – w momencie przyjcia nalenoci i wydania bonu podarunkowego, czy w momencie wydania towaru z magazynu podczas realizacji bonu podarunkowego?
   • 30.04.2010Dokumentowanie sprzeday wirtualnego bonu
    Pytanie podatnika: Wnioskodawca w ramach prowadzonej dziaalnoci gospodarczej prowadzi bdzie sklep internetowy, w ktrym oferowa bdzie szeroki zakres towarw i usug. Bd to zarwno towary i usugi opodatkowane VAT stawk podstawow 22%, jak rwnie towary i usugi opodatkowane stawk VAT 7% lub zwolnione z VAT. Spka zamierza wprowadzi nowy kana dystrybucji oferowanych przez jej sklep internetowy towarw i usug. Nowy projekt opiera si bdzie na produkcie, nazwanym roboczo „wirtualnymi bonami”. Oferta Spki skierowana bdzie jednak nie do osb fizycznych, lecz do klientw korporacyjnych. W jaki sposb naley udokumentowa sprzeda „wirtualnego bonu”?