Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

faktura vat bez paragonu kasy fiskalnej

 • 03.04.2020Paragony z NIP k這potem dla firm
  Czy kserokopia paragonu, który w rozumieniu ustawy jest faktur uproszczon stanowi jego jedyn wersj? Co ma zrobi osoba prosz帷a o wystawienie faktury w wersji papierowej a nie wydruku fiskalnego je瞠li dane przedsi瑿iorstwo odmawia tej czynno軼i?
  • 13.01.2020Podatki 2020: Wystawienie faktury do paragonu niezawieraj帷ego NIP
   Pytanie: Czy Spó趾a b璠zie uprawniona - na 膨danie klienta - do wystawienia faktury niezawieraj帷ej NIP do paragonu fiskalnego niezawieraj帷ego NIP? Czy w przypadku, gdy Spó趾a - na 膨danie klienta - wystawi faktur bez NIP (do paragonu fiskalnego bez NIP) to czy b璠zie uprawniona - na 膨danie klienta - do wystawienia faktury koryguj帷ej zawieraj帷ej NIP lub zaakceptowania noty koryguj帷ej wystawionej przez klienta z NIP wskazanym przez klienta?
   • 08.01.2020Dwie kasy fiskalne dla jednego numeru NIP
    Pytanie: Czy w ramach posiadania jednego numeru NIP podatnik mo瞠 posiada dwie kasy fiskalne, ka盥 przeznaczon dla konkretnego rodzaju dzia豉lno軼i (jedna dla elementów szklanych a druga dla sprzeda篡 elementów ogrodniczych)? Jakie oznaczenie przedsi瑿iorcy winno znajdowa si na fakturach VAT? Czy mog by stosowane na fakturach dwa rodzaje nazw, a w zwi您ku z tym, czy mo積a prowadzi dwa rejestry faktur? Czy oznaczenie podatnika na kasie fiskalnej mo瞠 równie zawiera informacj o konkretnej dzia豉lno軼i?
    • 21.11.2019Jedna faktura do kilku paragonów
     Wystawienie paragonu nie odbiera nabywcy uprawnienia do otrzymania faktury. Zgodnie bowiem z art. 106b ust. 3 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us逝g podatnik ma obowi您ek na 膨danie nabywcy wystawi faktur dokumentuj帷 dostaw towarów i 鈍iadczenie us逝g. Z 膨daniem wystawienia faktury do paragonu nabywca ma mo磧iwo嗆 wyst徙i w terminie trzech miesi璚y licz帷 od ko鎍a miesi帷a, w którym mia豉 miejsce transakcja. Po up造wie tego okresu sprzedawca mo瞠 faktur wystawi lecz nie ma takiego obowi您ku. Zale篡 to wy陰cznie od jego dobrej woli.
     • 20.11.2019Jedna faktura do kilku paragonów
      Wystawienie paragonu nie odbiera nabywcy uprawnienia do otrzymania faktury. Zgodnie bowiem z art. 106b ust. 3 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us逝g podatnik ma obowi您ek na 膨danie nabywcy wystawi faktur dokumentuj帷 dostaw towarów i 鈍iadczenie us逝g. Z 膨daniem wystawienia faktury do paragonu nabywca ma mo磧iwo嗆 wyst徙i w terminie trzech miesi璚y licz帷 od ko鎍a miesi帷a, w którym mia豉 miejsce transakcja. Po up造wie tego okresu sprzedawca mo瞠 faktur wystawi lecz nie ma takiego obowi您ku. Zale篡 to wy陰cznie od jego dobrej woli.
      • 19.11.2019Wystawienie faktury zbiorczej gdy brak paragonów
       Pytanie: Czy Wnioskodawca post瘼uje zgodnie z obowi您uj帷ymi przepisami, wystawiaj帷 faktur zbiorcz do paragonów nie otrzymuj帷 od Klienta oryginaów paragonów ale posiadaj帷 inne dokumenty (dowód wydania, egzemplarz paragonu fiskalnego maj帷y posta elektroniczn pozostaj帷ych u Wnioskodawcy) potwierdzaj帷e dokonane wcze郾iej transakcje?
       • 09.10.2019NSA. Sprzedawca nie musi wr璚za paragonu do r瘯i klienta
        Z uzasadnienia: Skoro kupuj帷y nie ma obowi您ku odbioru wydrukowanego dokumentu fiskalnego, to obowi您kiem sprzedawcy (podatnika) jest jedynie zaoferowanie mu jego odbioru. Podatnik ewidencjonuj帷y sprzeda ma zatem obowi您ek wydrukowania paragonu w czasie i miejscu dokonania transakcji oraz poinformowania (w dowolnej, skoro ustawa i akt wykonawczy nie wskazuj formy) kupuj帷ego o tym, 瞠 taki dokument zosta wydrukowany, jest dost瘼ny dla kupuj帷ego w miejscu dokonania sprzeda篡 i mo瞠 on ten dokument odebra.
        • 02.10.2019B喚dnie zaprogramowana stawka VAT w kasie fiskalnej
         Pytanie: Wnioskodawca prowadzi sklep internetowy i korzysta ze zwolnienia podmiotowego z VAT. W wyniku pomy趾i serwisanta ca豉 sprzeda zwolniona z VAT opodatkowana by豉 23% stawk. W czerwcu br. pracownik US poinformowa Wnioskodawc, 瞠 kasa jest b喚dnie ustawiona i nie powinna wykazywa podatku VAT za towary. W tym samym dniu zg這si si do serwisu który ustawia na pocz徠ku kas, aby j przefiskalizowano prawid這wo. W jaki sposób nale篡 dokona sprostowania zaistnia貫j pomy趾i? Czy Wnioskodawca musi rozliczy omy趾owo naliczony podatek?
         • 17.09.2019Czy istnieje mo磧iwo嗆 wystawienia faktury gdy brak paragonu?
          Paragon fiskalny jest dokumentem, którego cech jest nietrwa這嗆. Z regu造 jest on ma造 przez co podatny na zgubienie, drukowany na delikatnym papierze wi璚 豉two go uszkodzi. Informacje w nim zawarte mog z up造wem czasu wyblakn望 i sta si nieczytelne. Zatem czy taki u這mny dowód sprzeda篡 lub wr璚z jego brak daje podstaw do wystawienia faktury? Stanowisko organów skarbowych dotycz帷e mo磧iwo軼i wystawienia faktury do paragonu w przypadku niezwrócenia ich sprzedawcy jest mocno ugruntowane i s康zi nale篡, i nie ulegnie ono zmianie.
          • 16.09.2019Czy istnieje mo磧iwo嗆 wystawienia faktury gdy brak paragonu?
           Paragon fiskalny jest dokumentem, którego cech jest nietrwa這嗆. Z regu造 jest on ma造 przez co podatny na zgubienie, drukowany na delikatnym papierze wi璚 豉two go uszkodzi. Informacje w nim zawarte mog z up造wem czasu wyblakn望 i sta si nieczytelne. Zatem czy taki u這mny dowód sprzeda篡 lub wr璚z jego brak daje podstaw do wystawienia faktury? Stanowisko organów skarbowych dotycz帷e mo磧iwo軼i wystawienia faktury do paragonu w przypadku niezwrócenia ich sprzedawcy jest mocno ugruntowane i s康zi nale篡, i nie ulegnie ono zmianie.
           • 06.08.2019Faktury zbiorcze. Kiedy mo積a wystawia?
            Pytanie: Faktura zbiorcza jest wystawiana Klientowi na jego 膨danie, maksymalnie za okres jednego miesi帷a kalendarzowego. Czy Wnioskodawca post瘼uje prawid這wo wystawiaj帷 faktur zbiorcz dla Klienta, który zg豉sza 膨danie wystawienia faktury zbiorczej bez przekazania Wnioskodawcy paragonów fiskalnych, z jednoczesn identyfikacj transakcji oraz Klienta na podstawie dokumentów Dowód Wydania i egzemplarzy paragonów fiskalnych maj帷ych posta elektroniczn, pozostaj帷ych u Wnioskodawcy?
            • 04.06.2019Dokumentowanie zwrotu towaru z faktury wystawionej do paragonu
             W my郵 art. 106b ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us逝g sprzedawca nie ma obowi您ku dokumentowania faktur VAT sprzeda篡 dokonanej na rzecz osób fizycznych nieprowadz帷ych dzia豉lno軼i gospodarczej. Wyj徠kiem s przypadki sprzeda篡 wysy趾owej na rzecz takich nabywców na obszarze Polski a tak瞠 w razie wewn徠rzwspólnotowej tego rodzaju sprzeda篡. Z kolei na 膨danie nabywcy, zgodnie z art. 106b ust. 2 tej瞠 ustawy, sprzedawca towaru lub us逝gi ma obowi您ek wystawi faktur dokumentuj帷 tak transakcj na 膨danie nabywcy, pod warunkiem 瞠 kupuj帷y zg這si je w terminie trzech miesi璚y, licz帷 od ko鎍a miesi帷a, w którym mia豉 miejsce dostawa towaru lub wykonano us逝g b康 te sprzedawca otrzyma ca這嗆 lub cz窷 zap豉ty. Wystawienie faktury do paragonu po tym terminie jest co prawda dopuszczalne jednak uzale積ione wy陰cznie od woli sprzedawcy.
             • 03.06.2019Dokumentowanie zwrotu towaru z faktury wystawionej do paragonu
              W my郵 art. 106b ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us逝g sprzedawca nie ma obowi您ku dokumentowania faktur VAT sprzeda篡 dokonanej na rzecz osób fizycznych nieprowadz帷ych dzia豉lno軼i gospodarczej. Wyj徠kiem s przypadki sprzeda篡 wysy趾owej na rzecz takich nabywców na obszarze Polski a tak瞠 w razie wewn徠rzwspólnotowej tego rodzaju sprzeda篡. Z kolei na 膨danie nabywcy, zgodnie z art. 106b ust. 2 tej瞠 ustawy, sprzedawca towaru lub us逝gi ma obowi您ek wystawi faktur dokumentuj帷 tak transakcj na 膨danie nabywcy, pod warunkiem 瞠 kupuj帷y zg這si je w terminie trzech miesi璚y, licz帷 od ko鎍a miesi帷a, w którym mia豉 miejsce dostawa towaru lub wykonano us逝g b康 te sprzedawca otrzyma ca這嗆 lub cz窷 zap豉ty. Wystawienie faktury do paragonu po tym terminie jest co prawda dopuszczalne jednak uzale積ione wy陰cznie od woli sprzedawcy.
              • 04.02.2019Wynajem przez ma鹵onków mieszkania z gara瞠m - VAT i kasa fiskalna
               Pytanie: Ma鹵onkowie nabyli do wspó逕豉sno軼i maj徠kowej lokal mieszkalny z gara瞠m w stanie deweloperskim. Lokal i gara zostan wynaj皻e w ramach najmu prywatnego. Lokal mieszkalny zostanie wynaj皻y zgodnie z jego przeznaczeniem na cele mieszkalne, a gara jako pomieszczenie u篡tkowe. Czy podatnik mo瞠 sam bez 穎ny rozlicza nale積y podatek VAT? Czy podatnikowi przys逝guje prawo odliczenia VAT od zakupu gara簑? Czy podatnikowi przys逝guje prawo do korzystania ze zwolnienia z obowi您ku prowadzenia ewidencji przy zastosowania kasy rejestruj帷ej?
               • 02.01.2019NSA. Mo磧iwo嗆 skorygowania sprzeda篡 paragonowej
                Z uzasadnienia: Podatnik ma mo磧iwo嗆 dokonania korekty w sytuacji zawy穎nej stawki VAT, w przypadku ewidencjonowania sprzeda篡 na kasie fiskalnej – z tym, 瞠 powsta造 wskutek tego przychód opodatkowany b璠zie podatkiem dochodowym. Nie mo積a bowiem odmówi stronie prawa do korekty wówczas, gdy rozliczenie podatku jest niezgodne z obowi您uj帷ymi przepisami ustawy o VAT.
                • 17.09.2018Faktura do paragonu w ewidencji VAT
                 Pytanie: Je郵i Klient Wnioskodawcy zg豉sza 膨danie wystawienia faktury VAT do paragonu, niezale積ie od tego, czy 膨danie zg豉sza podatnik VAT, czy nieb璠帷a podatnikiem osoba fizyczna, faktura jest wystawiana do paragonu. W przypadku, gdy 膨danie wystawienia faktury zosta這 z這穎ne w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym wystawiony by paragon, faktura jest umieszczana w ewidencji VAT. Je郵i 膨danie zg這szono po up造wie okresu rozliczeniowego, Wnioskodawca nie wprowadza zmian w ewidencji. Czy Wnioskodawca ma obowi您ek wprowadzania do ewidencji VAT faktur wystawionych do paragonu i czy ma obowi您ek korekty ewidencji VAT uwzgl璠niaj帷ej wystawion do paragonu faktur?
                 • 29.08.2018Wystawienie faktury zbiorczej do kilku paragonów
                  Pytanie: Czy Wnioskodawca post瘼uje prawid這wo wystawiaj帷 faktur zbiorcz dla Klienta, dzia豉j帷 w opisanym stanie faktycznym, w którym Klient zg豉sza 膨danie wystawienia faktury zbiorczej bez przekazania Wnioskodawcy paragonów fiskalnych, z jednoczesn identyfikacj transakcji oraz Klienta na podstawie dokumentów Dowód Wydania i egzemplarzy paragonów fiskalnych maj帷ych posta elektroniczn, pozostaj帷ych u Wnioskodawcy?
                  • 30.07.2018Poradnik praktyczny: Delegacje krajowe i zagraniczne - cz. VI
                   W kolejnym odcinku poradnika omawiaj帷ego zasady rozliczania delegacji krajowych i zagranicznych w uj璚iu teoretycznym i praktycznym kontynuujemy rozwa瘸nia po鈍i璚one rozliczeniu delegacji zagranicznych. Zajmujemy si w nim m.in. zasadami post瘼owania z dokumentami ksi璕owymi sporz康zonymi w j瞛yku obcym, ustaleniem warto軼i z這towej kosztu poniesionego w walucie obcej czy rozliczaniem zaliczek.
                   • 26.07.2018Poradnik praktyczny: Delegacje krajowe i zagraniczne - cz. VI
                    W kolejnym odcinku poradnika omawiaj帷ego zasady rozliczania delegacji krajowych i zagranicznych w uj璚iu teoretycznym i praktycznym kontynuujemy rozwa瘸nia po鈍i璚one rozliczeniu delegacji zagranicznych. Zajmujemy si w nim m.in. zasadami post瘼owania z dokumentami ksi璕owymi sporz康zonymi w j瞛yku obcym, ustaleniem warto軼i z這towej kosztu poniesionego w walucie obcej czy rozliczaniem zaliczek.
                    • 20.06.2018Jedna faktura do sprzeda篡 udokumentowanej kilkoma paragonami
                     Pytanie: Czy Wnioskodawca post瘼uje prawid這wo wystawiaj帷 faktur zbiorcz dla Klienta, dzia豉j帷 w opisanym stanie faktycznym, w którym Klient zg豉sza 膨danie wystawienia faktury zbiorczej bez przekazania Wnioskodawcy paragonów fiskalnych, z jednoczesn identyfikacj transakcji oraz Klienta na podstawie dokumentów Dowód Wydania i egzemplarzy paragonów fiskalnych maj帷ych posta elektroniczn, pozostaj帷ych u Wnioskodawcy?
                     • 15.06.2018VAT: Prawid這wy sposób ewidencji w kasie i udost瘼niania faktury przy us逝gach mobilnych
                      Wys豉nie faktury w formacie PDF (faktura elektroniczna) na wskazany przez nabywc e-mail zgodnie z jego 膨daniem oznacza, 瞠 dokument zosta nabywcy udost瘼niony (przydzielony) i w odniesieniu do faktury elektronicznej 鈍iadczy o tym, 瞠 wype軟iony zosta warunek, o którym mowa w art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy, tj. wydano faktur nabywcy.
                      • 17.05.2018Dwie faktury do jednego paragonu
                       Spó趾a 鈍iadczy us逝gi przewozu osób TAXI. Cena za us逝g przewozu wynosi 100 z. Z us逝gi korzysta造 dwie osoby. Kierowca rejestruje na kasie fiskalnej sprzeda na kwot 100 z i wystawia na t kwot paragon fiskalny. Po dokonaniu zap豉ty klienci informuj, 瞠 篡cz sobie wystawienia dwóch faktur do jednego paragonu dla dwóch osób. Czy mo積a wystawi dwie faktury do jednego paragonu, ka盥a po 50 z i w uwagach na fakturze bez paragonu wpisa tylko jego numer?
                       • 16.05.2018Dwie faktury do jednego paragonu
                        Spó趾a 鈍iadczy us逝gi przewozu osób TAXI. Cena za us逝g przewozu wynosi 100 z. Z us逝gi korzysta造 dwie osoby. Kierowca rejestruje na kasie fiskalnej sprzeda na kwot 100 z i wystawia na t kwot paragon fiskalny. Po dokonaniu zap豉ty klienci informuj, 瞠 篡cz sobie wystawienia dwóch faktur do jednego paragonu dla dwóch osób. Czy mo積a wystawi dwie faktury do jednego paragonu, ka盥a po 50 z i w uwagach na fakturze bez paragonu wpisa tylko jego numer?
                        • 08.05.2018WSA. Korekta sprzeda篡 na kasie fiskalnej
                         W sytuacji, gdy sprzedawca jest zobowi您any do ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestruj帷ej - gdzie dokumentem potwierdzaj帷ym fakt sprzeda篡 jest paragon fiskalny, a cech pami璚i fiskalnej kasy jest jednokrotny, niezmienialny zapis danych - dla dokonania zmian w ewidencji sprzeda篡 za dany okres rozliczeniowy z tytu逝 oczywistej pomy趾i podatnik winien posiada odr瑿n ewidencj oraz orygina造 paragonów, które to dokumenty s niezb璠ne do prawid這wego wype軟ienia deklaracji VAT. Niespe軟ienie tych warunków skutkuje niemo積o軼i skorygowania warto軼i sprzeda篡 zaewidencjonowanej na kasie rejestruj帷ej - orzek Wojewódzki S康 Administracyjny w Gda雟ku.
                         • 08.05.2018VAT 2018: Faktura tylko do paragonu z numerem NIP nabywcy
                          Wystawianie faktur w oparciu o paragony na rzecz nabywców pos逝guj帷ych si takim numerem b璠zie ograniczone do tej grupy kas, które posiadaj t funkcjonalno嗆. Jednak瞠 podkre郵a si, 瞠 kasa rejestruj帷a s逝篡 do rejestrowania sprzeda篡 na rzecz konsumentów. Podatnik VAT natomiast powinien otrzymywa wy陰cznie faktury, poniewa to one generuj prawo do odliczenia VAT. Zmiana regulacji ma dotyczy szczególnej sytuacji, gdy podatnik nie odbiera od sprzedawcy od razu faktury, tylko paragon fiskalny - wyja郾i這 Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelacj poselsk.
                          • 13.03.2018Przechowywanie faktur i paragonów wy陰cznie w wersji elektronicznej
                           Pytanie: Czy przechowywanie przez spó趾 paragonów fiskalnych do陰czanych do faktury, faktur sprzeda穎wych oraz raportów dobowych wy陰cznie w elektronicznej bazie dokumentów po zniszczeniu wersji papierowych b璠zie prawid這we?
                           • 19.02.2018WSA. Ewidencja pomy貫k zarejestrowanych w kasie fiskalnej
                            Z uzasadnienia:W sytuacji, gdy sprzedawca jest zobowi您any do ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestruj帷ej - gdzie dokumentem potwierdzaj帷ym fakt sprzeda篡 jest paragon fiskalny, a cech pami璚i fiskalnej kasy jest jednokrotny, niezmienialny zapis danych - dla dokonania zmian w ewidencji sprzeda篡 za dany okres rozliczeniowy z tytu逝 oczywistej pomy趾i podatnik winien posiada odr瑿n ewidencj oraz orygina造 paragonów, które to dokumenty s niezb璠ne do prawid這wego wype軟ienia deklaracji VAT. Niespe軟ienie tych warunków skutkuje niemo積o軼i skorygowania warto軼i sprzeda篡 zaewidencjonowanej na kasie rejestruj帷ej.
                            • 11.08.2017Dokumentowanie sprzeda篡 na rzecz konsumentów – paragon, faktura czy faktura z paragonem?
                             Paragon dowodem sprzeda篡  Sprzeda na rzecz osób fizycznych nieprowadz帷ych dzia豉lno軼i gospodarczej oraz rolników rycza速owych co do zasady podlega obowi您kowi rejestracji za pomoc kasy fiskalnej. Obowi您ek ten wynika z art. 111 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us逝g (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1221, dalej: ustawa o VAT).
                             • 10.08.2017Dokumentowanie sprzeda篡 na rzecz konsumentów – paragon, faktura czy faktura z paragonem?
                              Paragon dowodem sprzeda篡  Sprzeda na rzecz osób fizycznych nieprowadz帷ych dzia豉lno軼i gospodarczej oraz rolników rycza速owych co do zasady podlega obowi您kowi rejestracji za pomoc kasy fiskalnej. Obowi您ek ten wynika z art. 111 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us逝g (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1221, dalej: ustawa o VAT).
                              • 24.07.2017Nieskonkretyzowana zaliczka na kasie fiskalnej
                               Pytanie: Czy z chwil otrzymania zaliczek na poczet przysz造ch dostaw, których nie mo積a 軼i郵e i jednoznacznie okre郵i powstaje obowi您ek podatkowy w podatku VAT, a co za tym idzie obowi您ek wystawiania faktury zaliczkowej i uj璚ia takiej operacji na kasie fiskalnej? Czy dopuszczalne jest aby paragon fiskalny zawiera wy陰cznie tre嗆 „zaliczka w stawce 23” lub tre嗆 „zaliczka w stawce 8”?
                               • 16.06.2017NSA. Czy mo積a odmówi wydania paragonu z NIP nabywcy?
                                Z uzasadnienia: Spó趾a ma obowi您ek wyda nabywcy paragon fiskalny zawieraj帷y jego NIP w ka盥ej sytuacji, gdy nabywca tego za膨da, niezale積ie od warto軼i sprzeda篡. Konsument - nabywca mo瞠 膨da zarówno wystawienia faktury VAT pe軟ej, jak i wydania paragonu z NIP. To nabywca decyduje bowiem, czy chce otrzyma faktur VAT, czy paragon fiskalny. Sprzedawca nie ma za prawa odmówi ich wystawienia, ani wyda innego dokumentu, ni 膨da nabywca.
                                • 08.06.2017Podatki 2017: Ewidencje VAT wed逝g nowych zasad
                                 Pytanie: Sprzeda spó趾i obs逝giwana jest przez system sprzeda篡 S. i ewidencjonowana w ca這軼i za pomoc urz康ze fiskalnych. Spó趾a ma mo磧iwo嗆 wygenerowania z ww. programu rejestru faktur w ramach raportów dobowych. Spó趾a prowadzi ponadto zbiorczy rejestr sprzeda篡 za pomoc systemu finansowo-ksi璕owego X. Czy planowane utrzymanie po 1 stycznia 2017 r. sposobu ewidencji w rejestrze VAT sprzeda篡 paragonowej, polegaj帷ej na zbiorczym uj璚iu sprzeda篡 z kas fiskalnych jest w豉軼iwe?
                                 • 07.06.2017Podatki 2017: Ewidencje VAT wed逝g nowych zasad
                                  Pytanie: Sprzeda spó趾i obs逝giwana jest przez system sprzeda篡 S. i ewidencjonowana w ca這軼i za pomoc urz康ze fiskalnych. Spó趾a ma mo磧iwo嗆 wygenerowania z ww. programu rejestru faktur w ramach raportów dobowych. Spó趾a prowadzi ponadto zbiorczy rejestr sprzeda篡 za pomoc systemu finansowo-ksi璕owego X. Czy planowane utrzymanie po 1 stycznia 2017 r. sposobu ewidencji w rejestrze VAT sprzeda篡 paragonowej, polegaj帷ej na zbiorczym uj璚iu sprzeda篡 z kas fiskalnych jest w豉軼iwe?
                                  • 25.05.2017Kasa fiskalna przy us逝gach budowlanych
                                   Pytanie podatnika: W jakim momencie dokonywana jest rejestracja w kasie fiskalnej sprzeda篡 us逝gi budowlanej z wystawion faktur w nast瘼nym miesi帷u rozliczeniowym, po dacie sprzeda篡 us逝gi budowlanej i z odroczonym terminem p豉tno軼i np. 45-dniowym w przypadku wykonania us逝gi na terenie RP, a w jakim momencie w przypadku wykonania us逝gi za granic kraju?
                                   • 13.01.2017Moment ewidencjonowania obrotu przy sprzeda篡 wysy趾owej na kasie rejestruj帷ej
                                    Pytanie podatnika: Czy w przypadku sprzeda篡 przez platform allegro w momencie otrzymania przelewu na konto firmowe przed wysy趾 towaru prawid這we jest fiskalizowanie tej sprzeda篡 w momencie otrzymania pieni璠zy, czy fiskalizacja winna by dokonana w momencie wysy趾i towaru? Czy w przypadku sprzeda篡 za pobraniem prawid這we jest fiskalizowanie sprzeda篡 towaru na rzecz osób fizycznych w momencie wydania towaru kurierowi, czy mo瞠 w momencie otrzymania zap豉ty za towar? W którym momencie powinna by zafiskalizowana sprzeda, je瞠li przelew firma otrzyma w pi徠ek o godz. 18 lub w sobot, w którym to czasie firma nie pracuje, czy prawid這wym b璠zie fiskalizacja w momencie wysy趾i towaru do klienta czy te mo瞠 w dacie otrzymania przelewu?
                                    • 18.11.2016NSA. Obowi您ek umieszczania numeru NIP kupuj帷ego na paragonie
                                     Z uzasadnienia: Spó趾a ma obowi您ek wyda nabywcy paragon fiskalny zawieraj帷y jego NIP w ka盥ej sytuacji, gdy nabywca tego za膨da, niezale積ie od warto軼i sprzeda篡. Konsument - nabywca mo瞠 膨da zarówno wystawienia faktury VAT pe軟ej, jak i wydania paragonu z NIP. To nabywca decyduje bowiem, czy chce otrzyma faktur VAT, czy paragon fiskalny. Sprzedawca nie ma za prawa odmówi ich wystawienia, ani wyda innego dokumentu, ni 膨da nabywca.
                                     • 16.11.2016Podstawa opodatkowania przychodu udokumentowanego faktur i potwierdzonego paragonem
                                      Pytanie podatnika: Czy do podstawy opodatkowania podatkiem od sprzeda篡 detalicznej wlicza si przychód: a) udokumentowany faktur fiskaln, b) zarejestrowany na kasie fiskalnej i potwierdzony paragonem fiskalnym, do którego nast瘼nie zosta豉 wystawiona faktura ze wskazanym w niej NIP-em? Je郵i odpowied na pytanie jest pozytywna - to, czy spó趾a powinna dokona korekty sprzeda篡 udokumentowanej faktur za okres rozliczeniowy, w którym mia豉 miejsce sprzeda, czy te mo瞠 pomniejszy podstaw opodatkowania za okres, w którym wystawiono faktur?
                                      • 19.10.2016WSA. Kasy rejestruj帷e. Korekta sprzeda篡 przy zawy瞠niu stawki VAT
                                       Z uzasadnienia: W sytuacji gdy cena brutto za towar b康 us逝g uleg豉 zmniejszeniu, nadp豉cony przez nabywc podatek powinien by mu zwrócony. Je郵i by這by to mo磧iwe, nie nast瘼owa豉by korekta przychodu dla potrzeb podatku dochodowego. W rozpoznawanej sprawie sytuacja taka nie wyst瘼uje. Spó趾a nie ma mo磧iwo軼i zwrotu nadp豉conego podatku VAT klientom indywidualnym, brak jest bowiem mo磧iwo軼i zidentyfikowania nabywców us逝g. W takiej sytuacji kwota nadp豉conego podatku od towarów i us逝g b璠zie powi瘯sza豉 przychód dla potrzeb podatku dochodowego.
                                       • 19.07.2016Dokumentowanie sprzeda篡 w sklepie internetowym: Faktura zamiast paragonu
                                        Pytanie podatnika: Czy mo磧iwe jest na gruncie ustawy o podatku od towarów i us逝g wystawienie faktury z ka盥ej sprzeda篡 dokonanej na rzecz konsumenta oraz wydawanie konsumentowi jedynie faktury, bez uzyskania 膨dania, o którym mowa w art. 106b ust. 3 ww. ustawy, je瞠li do regulaminu sklepu internetowego wprowadzone zostan postanowienia, zgodnie z którymi, poprzez akceptacj regulaminu konsument b璠zie automatycznie zg豉sza 膨danie uzyskania faktury, zamiast paragonu fiskalnego oraz wyra瘸 zgod na otrzymywanie faktury w postaci elektronicznej?
                                        • 13.05.2016Korekta sprzeda篡 zaewidencjonowanej w kasie z b喚dn stawk VAT
                                         Pytanie podatnika: Czy Spó趾a mo瞠 skorygowa stawk i kwot podatku VAT z 23% na 8% dla sprzeda篡 biletów ewidencjonowanych przy u篡ciu drukarek fiskalnych, uprawniaj帷ych klientów indywidualnych do korzystania z saun, basenów sportowych i Aquaparku - w oparciu o miesi璚zne wydruki z systemu ESOK (Elektroniczny System Obs逝gi Klienta), poprzez który Spó趾a sprzedaje klientom bilety wst瘼u w porównaniu z ewidencj wynikaj帷 z drukarek fiskalnych?
                                         • 12.04.2016Sprzeda udokumentowana jednocze郾ie paragonem fiskalnym i faktur VAT w VAT-7
                                          Pytanie podatnika: Zdarza si, 瞠 klient po skorzystaniu z us逝gi, na drugi dzie (do 3 miesi璚y po sprzeda篡) zg豉sza si do Wnioskodawcy w celu uzyskania faktury. Wnioskodawca wystawia faktur zarówno w sytuacji gdy klient zwraca orygina paragonu jak równie w przypadku braku zwrotu paragonu. Czy spó趾a post瘼uje prawid這wo, 瞠 rozlicza VAT nale積y w deklaracji VAT-7 tylko wed逝g raportu fiskalnego z pomini璚iem faktur wystawionych na 篡czenie klienta?
                                          • 01.02.2016Jak i kiedy rozlicza VAT przy sprzeda篡 wysy趾owej?
                                           Pytanie podatnika: Kiedy powstaje obowi您ek podatkowy w VAT z tytu逝 sprzeda篡 towar闚 wysy豉nych (transportowanych) do nabywcy, je瞠li p豉tno嗆 za towary nast瘼uje za pobraniem ju po ich dostarczeniu do nabywcy? Czy w przypadku sprzeda篡 towar闚 za pobraniem dopuszczalne jest zaewidencjonowanie na kasie fiskalnej przysz貫j dostawy? Czy koszty transportu, kt鏎e obci捫aj nabywc, zwi瘯szaj podstaw opodatkowania dostawy towar闚?
                                           • 06.07.2015Dostawa towaru przez kuriera a rozliczenie VAT
                                            Pytanie podatnika: Jak dat, dostawy nale篡 przyj望 na fakturze w przypadku dostawy towaru przez kuriera? W którym dniu nale篡 zafiskalizowa sprzeda na rzecz osoby fizycznej w przypadku dostawy towaru przez kuriera?
                                            • 15.05.2015Data dostawy towaru na fakturze a obowi您ek rejestracji sprzeda篡 na kasie
                                             Pytanie podatnika: Jak dat dostawy nale篡 przyj望 na fakturze w przypadku dostawy towaru przez kuriera? W którym dniu nale篡 zafiskalizowa sprzeda na rzecz osoby fizycznej w przypadku dostawy towaru przez kuriera?
                                             • 20.03.2015Prawo do wystawienia faktury na podstawie skanu paragonu fiskalnego
                                              Pytanie podatnika: Czy w razie dokonania sprzeda篡, w stosunku do której wystawiona zosta豉 faktura VAT, zewidencjonowana przy u篡ciu kasy fiskalnej z elektronicznym zapisem kopii paragonów, uj皻ej w raporcie fiskalnym dobowym tej瞠 kasy, wystarczaj帷e w 鈍ietle art. 106h ustawy o podatku od towarów i us逝g jest do陰czenie wydruku zeskanowanego obrazu orygina逝 takiego paragonu? Czy wystarczaj帷e jest przechowywanie wydruku zeskanowanego obrazu orygina逝 paragonu, je瞠li sprzeda jest jednocze郾ie zewidencjonowana przy u篡ciu kasy fiskalnej z elektronicznym zapisem kopii paragonów i uj皻a w raporcie fiskalnym dobowym tej瞠 kasy?
                                              • 17.12.2014Dokumentowanie sprzeda篡 faktur bez 膨dania nabywcy
                                               Pytanie podatnika: Czy mo磧iwe jest na gruncie ustawy o podatku od towarów i us逝g dokonywanie wydruku faktury z ka盥ej sprzeda篡 dokonanej na rzecz konsumenta oraz wydawanie konsumentowi jedynie faktury, bez uzyskania 膨dania, o którym mowa w art. 106b ust. 3 ustawy o podatku od towarów i us逝g?
                                               • 19.11.2014Kasy fiskalne: Obowi您ek przekazania kupuj帷emu wystawionego paragonu
                                                Pytanie podatnika: Czy w przypadku zawarcia umowy kupna-sprzeda篡 na odleg這嗆 z osob fizyczn, która op豉ca swoje zamówienie za po鈔ednictwem np. banku (nie gotówk) obowi您kiem Wnioskodawcy jest przekazanie (wystawionego) kupuj帷emu paragonu fiskalnego je郵i towar jest wysy豉ny bezpo鈔ednio z hurtowni?
                                                • 05.11.2014Ewidencja zwrot闚 - wybrane zagadnienia
                                                 Coraz wi瘯sza liczba podatnik闚 dokonuj帷ych sprzeda篡 na rzecz os鏏 fizycznych nieprowadz帷ych dzia豉lno軼i gospodarczej oraz rolnik闚 rycza速owych zobowi您ana jest z mocy prawa do ewidencjonowania obrotu za pomoc kasy rejestruj帷ej. Odpowiednich zapis闚 w dodatkowej ewidencji powinni dokonywa r闚nie podatnicy, kt鏎zy z r騜nych powod闚 zmuszeni s skorygowa zaewidencjonowany przy pomocy kasy rejestruj帷ej obr鏒.
                                                 • 04.11.2014Ewidencja zwrotów – wybrane zagadnienia
                                                  Coraz wi瘯sza liczba podatników dokonuj帷ych sprzeda篡 na rzecz osób fizycznych nieprowadz帷ych dzia豉lno軼i gospodarczej oraz rolników rycza速owych zobowi您ana jest z mocy prawa do ewidencjonowania obrotu za pomoc kasy rejestruj帷ej. Odpowiednich zapisów w dodatkowej ewidencji powinni dokonywa równie podatnicy, którzy z ró積ych powodów zmuszeni s skorygowa zaewidencjonowany przy pomocy kasy rejestruj帷ej obrót.
                                                  • 07.03.2014Korekta sprzeda篡 zaewidencjonowanej na kasie i potwierdzonej faktur
                                                   Pytanie podatnika: Zwrot towaru i reklamacje przyjmowane s przez Wnioskodawc na podstawie telefonicznego, mailowego lub osobistego zg這szenia. W zwi您ku z tym, 瞠 do paragonu zosta豉 wystawiona faktura, korekta sprzeda篡 nast瘼uje poprzez wystawienie faktury koryguj帷ej. Czy przy sprzeda篡 zarejestrowanej na kasie fiskalnej, do której wystawiona jest faktura a paragon zostaje pod陰czony do egzemplarza faktury pozostaj帷ego u sprzedawcy, ma by prowadzona ewidencja oraz za陰czane protoko造 z podpisem nabywcy i sprzedawcy dotycz帷e kas rejestruj帷ych?

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] nast瘼na strona »