Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

dostarczenie paragonu e-mailem

 • 10.05.2020Ochrona konsumencka dla firm dopiero od 2021 r.
  1 czerwca 2020 r. miay wej w ycie zmiany w Kodeksie cywilnym i ustawie o prawach konsumenta dziki którym przedsibiorcy objci maj by ochron przewidzian dla konsumentów, w zakresie stosowania klauzul abuzywnych, rkojmi za wady oraz w zakresie prawa odstpienia od umowy zawartej na odlego lub poza lokalem przedsibiorstwa. Niestety pandemia koronawirusa wymusia na rzdzcych zmian tego terminu. I tak, w ramach tzw. "Tarczy antykryzysowej" zmiany te wejd w ycie dopiero 1 stycznia 2021 r.
  • 08.05.2020Ochrona konsumencka dla firm dopiero od 2021 r.
   1 czerwca 2020 r. miay wej w ycie zmiany w Kodeksie cywilnym i ustawie o prawach konsumenta dziki którym przedsibiorcy objci maj by ochron przewidzian dla konsumentów, w zakresie stosowania klauzul abuzywnych, rkojmi za wady oraz w zakresie prawa odstpienia od umowy zawartej na odlego lub poza lokalem przedsibiorstwa. Niestety pandemia koronawirusa wymusia na rzdzcych zmian tego terminu. I tak, w ramach tzw. "Tarczy antykryzysowej" zmiany te wejd w ycie dopiero 1 stycznia 2021 r.
   • 25.09.2019Paragon fiskalny jako dowód poniesienia kosztu
    Pytanie: Wnioskodawca jest firm, która prowadzi dziaalno poza granicami kraju w zwizku z czym zdarzaj si sytuacje gdzie Spóka wydaje pienidze firmowe na narzdzia poza granicami kraju za co dostaje paragon fiskalny, który jest faktur uproszczon - kwoty te nie przekraczaj wysokoci 100 EUR. Czy Wnioskodawca moe odliczy od kosztów uzyskania przychodu paragony fiskalne na podstawie których zakupilimy narzdzia, elektronarzdzia bd m.in. rkawice ochronne dla pracowników w innym kraju UE jeli uzyskanie faktury VAT nie byo moliwe?
    • 01.02.2016Jak i kiedy rozlicza VAT przy sprzeday wysykowej?
     Pytanie podatnika: Kiedy powstaje obowizek podatkowy w VAT z tytuu sprzeday towarw wysyanych (transportowanych) do nabywcy, jeeli patno za towary nastpuje za pobraniem ju po ich dostarczeniu do nabywcy? Czy w przypadku sprzeday towarw za pobraniem dopuszczalne jest zaewidencjonowanie na kasie fiskalnej przyszej dostawy? Czy koszty transportu, ktre obciaj nabywc, zwikszaj podstaw opodatkowania dostawy towarw?
     • 21.05.2015Dostarczenie paragonu nie moe by warunkiem reklamacji
      Prawo do reklamacji nie moe by w aden sposb ograniczane, a np. utrata paragonu fiskalnego nie moe stanowi przyczyny braku przyjcia reklamacji - przypomina Urzd Ochrony Konkurencji i Konsumentw, ktry w tego rodzaju sprawie prowadzi niedawno postpowanie przeciw spce Auchan Polska.
      • 20.05.2015Dostarczenie paragonu nie moe by warunkiem reklamacji
       Prawo do reklamacji nie moe by w aden sposób ograniczane, a np. utrata paragonu fiskalnego nie moe stanowi przyczyny braku przyjcia reklamacji – przypomina Urzd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który w tego rodzaju sprawie prowadzi niedawno postpowanie przeciw spóce Auchan Polska.
       • 27.07.2012Koszty uzyskania przychodw: Dokumentowanie poniesienia wydatku
        Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osb prawnych, jak rwnie analogicznie ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych, nie zawieraj ani wskazwek, ani wymogw co do formy, w jakiej podatnik powinien udokumentowa poniesienie kosztu uzyskania przychodu.