Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

pierwsza firma

 • 25.04.2019ZUS. Dwie umowy zlecenia z różnymi firmami
  Pytanie: Przedsiębiorca zamierza zawrzeć z wybraną osobą umowę zlecenia, jednak osoba ta zawarła wcześniej w tym samym miesiącu umowę zlecenia z inną firmą. Z tytułu tamtej umowy uiszczane są składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, przy czym podstawa wymiaru składek jest mniejsza od płacy minimalnej. Czy z tytułu umowy zlecenia, którą zamierza zawrzeć przedsiębiorca, powstanie obowiązek opłacania składek?
  • 24.04.2019ZUS. Dwie umowy zlecenia z różnymi firmami
   Pytanie: Przedsiębiorca zamierza zawrzeć z wybraną osobą umowę zlecenia, jednak osoba ta zawarła wcześniej w tym samym miesiącu umowę zlecenia z inną firmą. Z tytułu tamtej umowy uiszczane są składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, przy czym podstawa wymiaru składek jest mniejsza od płacy minimalnej. Czy z tytułu umowy zlecenia, którą zamierza zawrzeć przedsiębiorca, powstanie obowiązek opłacania składek?
   • 18.02.2019Odliczenie VAT z faktury od niezarejestrowanego podatnika
    Mając na uwadze, że czynności udokumentowane wskazanymi we wniosku fakturami były opodatkowane właściwą stawką podatku VAT a podatnik nabyte od kontrahenta towary wykorzystywał do czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur wystawionych przez kontrahenta, za okresy gdy dokonując dostaw towarów na rzecz podatnika, kontrahent zachowywał się jak podatnik podatku VAT, pomimo że nie figurował w rejestrze podatników VAT czynnych - wyjaśnił Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.
    • 27.12.2018NSA: Uczestnik karuzeli VAT nie ma prawa do odliczenia podatku
     Podatnik, który wiedział lub powinien był wiedzieć o tym, że nabywając towar uczestniczył w transakcji wykorzystywanej do popełnienia oszustwa w podatku od wartości dodanej, dla celów dyrektywy VAT powinien zostać uznany za osobę biorącą udział w tym oszustwie, bez względu na to, czy czerpie on korzyści z odsprzedaży dóbr. W rzeczywistości w takiej sytuacji podatnik pomaga sprawcom oszustwa i staje się w konsekwencji jego współsprawcą.
     • 21.12.2018Konstytucja dla biznesu to tylko slogan?
      Fakt, że konstytucyjne zasady zostały skonkretyzowane i wyrażone expressis verbis w ustawie Prawo Przedsiębiorców powoduje, iż uzyskują one znacznie większe znaczenie w praktyce stosowania prawa. Nie będzie istniała konieczność powoływania się na normy konstytucyjne - poinformował przedstawiciel MPiT w odpowiedzi na pytanie, dlaczego Prawo Przedsiębiorców powiela zapisy Konstytucji.
      • 06.09.2018Firmy nie radzą sobie z RODO
       Nawet 50 proc. polskich przedsiębiorstw nie poradziło sobie z pełnym wdrożeniem nowego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) – wynika z szacunków firmy doradczej PwC i kancelarii PwC Legal. Przewiduje się, że do końca roku na polskie firmy złożonych zostanie w sumie minimum 4 tys. zażaleń do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO).
       • 05.09.2018Firmy nie radzą sobie z RODO
        Nawet 50 proc. polskich przedsiębiorstw nie poradziło sobie z pełnym wdrożeniem nowego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) – wynika z szacunków firmy doradczej PwC i kancelarii PwC Legal. Przewiduje się, że do końca roku na polskie firmy złożonych zostanie w sumie minimum 4 tys. zażaleń do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO).
        • 21.08.2018ZUS. Dwie umowy zlecenia z różnymi firmami
         Pytanie: Przedsiębiorca zamierza zawrzeć z wybraną osobą umowę zlecenia, jednak osoba ta zawarła wcześniej w tym samym miesiącu umowę zlecenia z inną firmą. Z tytułu tamtej umowy uiszczane są składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, przy czym podstawa wymiaru składek jest mniejsza od płacy minimalnej. Czy z tytułu umowy zlecenia, którą zamierza zawrzeć przedsiębiorca, powstanie obowiązek opłacania składek?
         • 07.05.2018WSA. Fiskus nie może opodatkować dochodu z przestępstwa
          Definicja legalna zawarta w art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wyłącza mienie/środki pozyskane z przestępstwa jako przychód a to z kolei oznacza, że mienie/środki te nie stanowią ani przychodu opodatkowanego ani nieopodatkowanego określonego w art. 25b ust. 3 i 4 ustawy o PIT, a to z tej przyczyny, że wobec obalenia domniemania określonego w art. 2 ust. 6 ustawy zostały wyłączone z zakresu jej zastosowania na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach.
          • 26.04.2018ZUS. Dwie umowy zlecenia z różnymi firmami
           Pytanie: Przedsiębiorca zamierza zawrzeć z wybraną osobą umowę zlecenia, jednak osoba ta zawarła wcześniej w tym samym miesiącu umowę zlecenia z inną firmą. Z tytułu tamtej umowy uiszczane są składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, przy czym podstawa wymiaru składek jest mniejsza od płacy minimalnej. Czy z tytułu umowy zlecenia, którą zamierza zawrzeć przedsiębiorca, powstanie obowiązek opłacania składek?
           • 03.11.2017Doręczenie zastępcze także zawiesza bieg przedawnienia
            Z uzasadnienia: Wszystkie zastępcze formy doręczenia pism rodzą domniemanie prawne, że pismo zostało doręczone adresatowi. Wobec czego, bez względu na to, czy pismo rzeczywiście w ten sposób doszło do rąk adresata, przyjmuje się prawdziwość twierdzenia o jego doręczeniu.
            • 12.09.2017Podatki 2017: Limit transakcji gotówkowych w praktyce
             Jeśli prowadzisz firmę często spotkasz się z nietypowymi sytuacjami. Żeby łatwiej było Ci określić, czy masz obowiązek rozliczania się z kontrahentem bezgotówkowo, poniżej wskazujemy szereg mniej typowych zdarzeń i wskazujemy, kiedy dopuszczalna jest zapłata gotówką, a kiedy nie.
             • 11.09.2017Podatki 2017: Limit transakcji gotówkowych w praktyce
              Jeśli prowadzisz firmę często spotkasz się z nietypowymi sytuacjami. Żeby łatwiej było Ci określić, czy masz obowiązek rozliczania się z kontrahentem bezgotówkowo, poniżej wskazujemy szereg mniej typowych zdarzeń i wskazujemy, kiedy dopuszczalna jest zapłata gotówką, a kiedy nie.
              • 18.07.2017ZUS. Dwie umowy zlecenia z różnymi firmami
               Pytanie: Przedsiębiorca zamierza zawrzeć z wybraną osobą umowę zlecenia, jednak osoba ta zawarła wcześniej w tym samym miesiącu umowę zlecenia z inną firmą. Z tytułu tamtej umowy uiszczane są składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, przy czym podstawa wymiaru składek jest mniejsza od płacy minimalnej. Czy z tytułu umowy zlecenia, którą zamierza zawrzeć przedsiębiorca, powstanie obowiązek opłacania składek?
               • 09.03.2017Dokumentowanie kosztów dla celów podatku dochodowego. Ważny wyrok NSA
                Tezy: Koszt udokumentowany dowodem źródłowym, który dotyczy towaru lub usługi, które de facto nie były w obrocie, nie może stanowić podstawy zapisu w księgach podatkowych, a po jego wyeliminowaniu na podstawie art. 193 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, ze zm.), czyli nie uznaniu za dowód zapisu w księgach podatkowych, w konsekwencji nie współtworzy podstawy ustalenia dochodu na szczególnych zasadach wynikających z art. 24 ust. 1 i art. 24a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.).
                • 09.02.2017CIT pracodawcy. Skutki zwrotu kosztów używania prywatnego samochodu
                 Pytanie podatnika: Czy zwrot pracownikom kosztów używania prywatnego samochodu dla celów odbycia podróży służbowej (w kwocie ustalonej przy zastosowaniu stawek za jeden kilometr przebiegu pojazdu), oraz zwrot dodatkowych kosztów poniesionych podczas podróży służbowej, takich jak opłaty za parkingi oraz autostrady (zwracanych pracownikom w pełnej wysokości bez uwzględniania limitu Kilometrówki), stanowią dla Spółki koszt uzyskania przychodu?
                 • 29.11.2016NSA. Strata w środkach obrotowych w kosztach podatkowych
                  Strata w środkach obrotowych będąca wynikiem powstawania odpadów stanowiących materiały do przerobu, może zostać uznana za koszt uzyskania przychodów w rozumieniu art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych tylko wówczas, gdy jest przez podatnika prowadzącego księgi rachunkowe na bieżąco udokumentowana prawidłowo sporządzonym wewnętrznym dowodem źródłowym, o którym stanowi art. 20 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
                  • 14.11.2016Co zmieni pakiet 33 ułatwień dla firm?
                   Złagodzenie przepisów prawa pracy, zmniejszenie uciążliwości kontroli w przedsiębiorstwach oraz większa ochrona podatników przed zmianami interpretacji przepisów – to część oczekiwanych przez Ministerstwo Rozwoju efektów, które przynieść ma wprowadzenie pakietu 33 ułatwień dla firm. Projekt ustawy został już przyjęty przez rząd.
                   • 10.11.2016Co zmieni pakiet 33 ułatwień dla firm?
                    Złagodzenie przepisów prawa pracy, zmniejszenie uciążliwości kontroli w przedsiębiorstwach oraz większa ochrona podatników przed zmianami interpretacji przepisów – to część oczekiwanych przez Ministerstwo Rozwoju efektów, które przynieść ma wprowadzenie pakietu 33 ułatwień dla firm. Projekt ustawy został już przyjęty przez rząd.
                    • 21.10.2016Rekordowo wiele upadłości konsumenckich
                     W ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2016 r. upadłość konsumencką ogłosiło już niemal 3 tys. osób – wynika z danych Monitora Sądowego i Gospodarczego. W porównaniu do analogicznego okresu czasu w 2015 r. oznacza to wzrost o ponad 100 proc. Eksperci szacują, że w skali całego roku liczba upadłości konsumenckich przekroczy 4 tys.
                     • 02.09.2016Karta bezpieczniejsza niż gotówka. Także dzięki kontroli nad wydatkami
                      Prowadzenie biznesu wymaga ciągłej kontroli firmowych finansów. Korzystanie z kart płatniczych dedykowanych dla firm ułatwia to zadanie, pozwalając płacić za firmowe wydatki łatwo, wygodnie i bezpiecznie. Dzięki kartom można opłacać wszelkie wydatki związane z prowadzoną działalnością: w kraju i za granicą, osobiście lub na odległość – przez Internet lub telefon.
                      • 20.07.2016WSA. Darowizna majątku firmy na rzecz członka rodziny
                       Z uzasadnienia: Skoro w związku z nabyciem nieruchomości, będącej przedmiotem darowizny Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT, planowana darowizna tej nieruchomości na rzecz brata nie będzie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy o VAT, pod warunkiem jednak, że do czasu dokonania ww. darowizny Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z ewentualnym ulepszeniem przedmiotowej nieruchomości.
                       • 07.07.2016Bruksela zaostrza zasady dotyczące walki z unikaniem opodatkowania
                        Komisja Europejska przyjęła w środę kolejny wniosek ws. zaostrzania unijnego prawa dotyczącego walki z unikaniem opodatkowania. Zasady mają być bardziej przejrzyste i pozwalać również na skuteczniejsze zwalczanie finansowania terroryzmu oraz prania pieniędzy.
                        • 02.12.2015Odwrócony VAT. Jaki komputer jest przenośny?
                         Pytanie podatnika: Wśród towarów, które Spółka posiada w swojej ofercie, znajdują sie tzw. komputery mobilne (przenośne). Urządzenia te są wykorzystywane jako terminale mobilne do zbierania i przesyłania danych poprzez skanowanie kodów kreskowych lub ich ręczne wpisywanie poprzez klawiaturę. Następnie dane są przesyłane za pomocą łączy bezprzewodowych do innych jednostek powiązanych podmiotu korzystającego z tych Urządzeń. Czy do dostawy ww. urządzeń mają zastosowanie szczególne zasady opodatkowania przewidziane w art. 17 ust. 1 pkt 7 w związku z poz. 28a Załącznika nr 11 do ustawy o VAT?
                         • 10.09.2015Jak dla potrzeb VAT rozliczyć transakcję WNT?
                          Pytanie podatnika: Czy rozliczenie zakupionego towaru od firmy szwajcarskiej z siedzibą w Szwajcarii, wyprodukowanego we Francji przez firmę francuską i stamtąd transportowanego bezpośrednio do Polski powinno zostać sklasyfikowane jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów i rozliczone w odpowiednich pozycjach deklaracji VAT-7 oraz informacji podsumowującej VAT-UE z NIP-em unijnym firmy francuskiej?
                          • 29.04.2015WSA: Zwrot VAT. Czynność pozorna nie zasługuje na ochronę
                           W sprawie, gdzie dochodzi do dokonania czynności pozornej poprzez pozorny zakup towaru celem uzyskania nieuprawnionej korzyści podatkowej w postaci zwrotu podatku naliczonego, uznać trzeba, że działalność tego rodzaju nie zasługuje na ochronę, ponieważ jej jedynym prawdopodobnym celem jest uzyskanie korzyści kosztem Skarbu Państwa bez podstawy prawnej i podważenie założeń samego systemu podatku od towarów i usług - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach.
                           • 10.02.2015Kto w 2015 roku musi składać deklaracje Intrastat?
                            System Intrastat jest systemem statystyki obrotów handlowych pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Funkcjonuje on w Polsce od 1 maja 2004 r. Niektóre podmioty muszą składać specjalne sprawozdania.
                            • 09.02.2015Kto w 2015 roku musi składać deklaracje Intrastat?
                             System Intrastat jest systemem statystyki obrotów handlowych pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Funkcjonuje on w Polsce od 1 maja 2004 r. Niektóre podmioty muszą składać specjalne sprawozdania.
                             • 19.12.2014Koszty prowadzenia działalności w mieszkaniu
                              Pytanie podatnika: Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. Firma jest zarejestrowana i prowadzona w prywatnym mieszkaniu Wnioskodawcy, które zostało zakupione wraz z jego żoną ze środków pochodzących z kredytu hipotecznego. Czy czynsz, opłaty za media (prąd), podatek od nieruchomości, opłata za wieczyste użytkowanie gruntów, zapłacone odsetki od kredytu hipotecznego można zaliczać do kosztów uzyskania przychodów w proporcji w jakiej lokal mieszkalny wykorzystywany jest w prowadzonej działalności gospodarczej?
                              • 25.08.2014Kto może złożyć wniosek o interpretację?
                               Z uzasadnienia: Wniosek zainteresowanego może dotyczyć zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego. Stąd należy przyjąć, że osobą zainteresowaną jest taki podmiot, który chce uzyskać interpretację przepisów prawa podatkowego w celu wyjaśnienia i ułożenia swoich interesów w sferze prawa podatkowego.
                               • 30.04.2014Nowe umowy podatkowe z Guernsey i Koreą Południową
                                Prezydent Bronisław Komorowski podpisał w ostatnich dniach trzy ustawy o ratyfikacji umów podatkowych, podpisanych przez Polskę w ubiegłym roku z Koreą Południową oraz Baliwatem Guernsey. Porozumienia dotyczą unikania podwójnego opodatkowania.
                                • 06.03.2014Opodatkowanie samochodów. Klasyfikacja pojazdów dla celów podatkowych
                                 Teza: O klasyfikacji pojazdu decydują cechy nadane przez producenta, ale nie dokonana przez niego klasyfikacja pojazdu w wydawanym świadectwie homologacji. Brak wykładziny na podłodze, czy też dywaników nie pozbawia samochodu funkcji osobowej. Takiego skutku nie powoduje także zamontowanie ścianki dzielącej.
                                 • 03.01.2014Podatki 2014: Powstawanie obowiązku podatkowego w VAT - zasady ogólne
                                  Od 1 stycznia 2014 r. wchodzą w życie istotne zmiany dotyczące momentu powstania obowiązku podatkowego w podatku VAT. Dotyczą zarówno zasad ogólnych, jak i modyfikują dotychczasowe szczególne momenty powstania obowiązku podatkowego. Zgodnie z zasadą ogólną obowiązek podatkowy będzie powstawał z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi. Nowe podejście w zakresie obowiązku podatkowego oznacza rezygnację z dotychczasowego generalnego powiązania momentu powstania obowiązku podatkowego z datą wystawienia faktury.
                                  • 03.01.2013Amortyzacja środków trwałych przejętych po zmarłym mężu
                                   Pytanie podatnika: W czerwcu 2012 r. zmarł mąż Wnioskodawczyni, z którym przez cały okres małżeństwa łączyła Wnioskodawczynię małżeńska wspólność majątkowa. Na podstawie testamentu Wnioskodawczyni odziedziczyła m.in. przedsiębiorstwo prowadzone do tej pory przez męża w formie działalności indywidualnej. Wnioskodawczyni postanowiła kontynuować działalność męża. Czy zastosowany przez Wnioskodawczynię sposób wyceny i amortyzacji przejętych środków trwałych na podstawie art. 22g ust. 13 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest prawidłowy?
                                   • 29.10.2012Zamówienia publiczne – kolejne poprawki
                                    Sejm zaakceptował część zgłoszonych przez Senat poprawek do projektu nowelizacji Prawa zamówień publicznych (PZP) i ustawy o koncesji na roboty budowlane lub drogi. Niektóre ze zmian dobrze oceniają eksperci Business Centre Club. Najnowsza wersja projektu zakłada m.in. ograniczenie możliwości automatycznego wykluczania wykonawców z przetargów.
                                    • 12.10.2012Akcyza od samochodów typu pick-up
                                     Interpelacja nr 8444 do ministra finansów w sprawie kwalifikowania samochodów typu pick-up do nomenklatury
                                     • 12.07.2012Prawo telekomunikacyjne - kolejne ułatwienia dla klientów
                                      Umowy na Internet i telefon będą bardziej czytelne i przejrzyste; okres przechowywania danych o połączeniach klienta zostanie skrócony z 24 do 12 miesięcy – to najważniejsze ze zmian przewidzianych w projekcie nowelizacji Prawa telekomunikacyjnego. Projekt został przyjęty we wtorek przez rząd.
                                      • 10.05.2012Kryzys w branży budowlanej może się pogłębić
                                       Dyrektorzy zarządzający firmami budowlanymi w Polsce podchodzą do przyszłości z coraz większym pesymizmem. 70% z nich spodziewa się dalszych spadków w branży w ciągu najbliższych miesięcy – wynika z raportu pn. „Budownictwo w Polsce: pierwsza połowa 2012 roku”, przygotowanego przez firmę doradczą KPMG.
                                       • 15.03.2012Wiarygodność finansową można sprawdzić także przez komórkę
                                        Od początku lutego każdy posiadacz telefonu wyposażonego w system Android lub iPhone może bezpłatnie pobrać z Internetu aplikację „Firma Wiarygodna Finansowo” – program umożliwia sprawdzenie wiarygodności konkretnego przedsiębiorstwa. Aplikacja jest elementem wprowadzanego przez BIG InfoMonitor Certyfikatu Firma Wiarygodna Finansowo.
                                        • 22.12.2011Przez ustawę antykryzysową pracownicy bez szans na stały etat
                                         Interpelacja nr 69 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie skutków obowiązywania tzw. ustawy antykryzysowej, które są bardzo niekorzystne dla pracowników
                                         • 01.07.2011675 mln zł preferencyjnych środków dla sektora MSP
                                          Od lipca przedsiębiorcy mogą korzystać z nowych instrumentów unijnego wsparcia. W środę (29 czerwca br.) podpisano pierwszą umowę poręczeniową w ramach Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji na lata 2007-2013 (CIP). Ogłoszone zostało także rynkowe aktywowanie pierwszej linii leasingowej poręczanej przez Europejski Fundusz Inwestycyjny – do mikro, małych i średnich firm trafi ok. 675 mln zł preferencyjnych środków finansowych.
                                          • 26.04.2011Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nadal opodatkowane 22% stawką VAT
                                           Mimo globalnej podwyżki VAT o jeden punkt procentowy nadal istnieją transakcje (a dokładnie należności wynikające z dokonanych przed 2011 r. transakcji), które można opodatkować 22% stawką podatku VAT. Mowa tu o należnościach, które należy uiszczać na rzecz Skarbu Państwa lub gminy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntu.
                                           • 31.03.2011Regulamin ważniejszy od kodeksu pracy
                                            Interpelacja nr 20417 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie obowiązku zapewnienia pracownikom dnia wolnego od pracy za święto przypadające w sobotę
                                            • 22.02.2011MF: Pakiety medyczne od pracodawcy będą zwolnione z VAT
                                             Interpelacja nr 19967 do ministra finansów w sprawie objęcia podatkiem VAT pakietów medycznych
                                             • 09.12.2010ZUS sprawdzi, jak oceniają go ubezpieczeni
                                              Rzecznik prasowy ZUS Waldemar Grzegorczyk poinformował o planowanym na I kwartał przyszłego roku badaniu satysfakcji klientów Zakładu. Pierwsza tego typu ankieta w historii instytucji stanowi element realizowanej strategii na lata 2010-2012. Wyniki badania pozwolą poznać opinie i oczekiwania klientów dotyczące jakości obsługi, a także opracować zmiany organizacyjne i operacyjne w funkcjonowaniu Zakładu.  
                                              • 07.12.2010Kto musi składać deklaracje Intrastat?
                                               Wyjaśnijmy na początek, że system Intrastat jest systemem statystyki obrotów handlowych pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Funkcjonuje on w naszym kraju od 1 maja 2004 r., czyli od momentu przystąpienia Polski do UE.
                                               • 28.10.2010Badania i rozwój w kryzysie: W UE mniejszy spadek inwestycji, ale USA zachowuje przewagę
                                                W wiodących firmach UE inwestycje w badania i rozwój spadły w 2009 r. o 2,6 proc., natomiast spadek obrotów i zysków był jeszcze większy, odpowiednio o 10,1 proc. i 21 proc. - wynika z przedstawionego przez Komisję Europejską zestawienia danych dotyczących współpracy nauki i przemysłu. Spadek inwestycji w badania i rozwój u największych graczy na rynku amerykańskim, wynoszący 5,1 proc., był dwa razy większy niż w UE, ale w wymiarze globalnym spadek ten był niższy i wyniósł 1,9 proc. Zestawienie KE obejmuje 1,4 tys. firm na całym świecie.
                                                • 12.08.2010Konkurs na lidera innowacji
                                                 Konkurs pod nazwą „Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju – 2010” ogłosiła Fundacja Innowacji i Rozwoju. Przedsięwzięcie jest jednym z nielicznych w kraju, które promują innowacje wśród przedsiębiorstw i jednostek samorządu terytorialnego. Oprócz prestiżu i tytułu lidera innowacji, uczestnicy konkursu mogą liczyć na intensywną promocję.
                                                 • 02.07.2010Nowe inwestycje w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej
                                                  119 mln zł inwestycji i utworzenie 150 nowych miejsc pracy deklarują spółki, których przedstawiciele otrzymali w ostatnich dniach zezwolenia na działalność w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Łącznie od początku roku ŁSSE wydała zezwolenia na działalność dziewięciu firmom, które zobowiązały się do inwestycji na poziomie 251,4 mln zł, stworzenia 625 miejsc pracy oraz utrzymania 820 istniejących etatów.
                                                  • 17.06.2010Centra usług: Rządowe wsparcie dla dwóch inwestycji
                                                   Centra biznesowe tworzone we Wrocławiu i w Warszawie otrzymają ponad 12 mln zł pomocy publicznej – zdecydował rząd. Pierwsza inwestycja to Biznesowe Centrum Innowacji i Transformacji, które w latach 2010-2012 stworzy Global e-Business Operations sp. z o.o., druga to  RBS Global Hub Europe, które do 2011 r. uruchomi ABN Amro Bank N.V.SA. Jednocześnie rząd – na wniosek inwestora – zrezygnował ze wspierania Centrum Badawczo-Rozwojowego w Poznaniu,  realizowanego przez Roche Polska.

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] następna strona »