Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

ceny mieszkania

 • 15.10.2012Weryfikacja ceny sprzeday nieruchomoci przez organy podatkowe
  Interpelacja nr 8310 do ministra finansw w sprawie szacowania wartoci nieruchomoci przez organy podatkowe
  • 08.10.2012Mieszkania taniej, kredyty droej
   Tempo spadkw cen nieruchomoci nie maleje. We wrzeniu ceny ofertowe mieszka zmniejszyy si o kolejny punkt procentowy. Inny trend widoczny jest na rynku kredytw hipotecznych. Obecnie ju tylko trzy banki oferuj mar poniej 1,2% – wynika z raportu pn. „Polski rynek nieruchomoci. Padziernik 2012”, przygotowanego przez Metrohouse, Szybko.pl oraz firm doradcz Expander.
   • 02.10.2012Realizacja potrzeb mieszkaniowych a podatek od sprzeday nieruchomoci
    Z uzasadnienia: Wydatkowanie przychodu z odpatnego zbycia nieruchomoci na nabycie lokalu mieszkalnego stanowicego odrbn nieruchomo, jednak nie w celu zamieszkiwania w tym lokalu, lecz w celu odsprzeday go z zyskiem lub te w celu wynajmowania go i uzyskiwania z tego tytuu przychodu z najmu, nie spenia warunku zwolnienia podatkowego okrelonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych. W takim wypadku celem dziaania podatnika nie jest denie do spenienia, zrealizowania potrzeby mieszkaniowej, ale denie do osignicia zysku. Nabywane mieszkanie jest rodkiem do jego osignicia.
    • 01.10.2012Ulga rehabilitacyjna a zwrot VAT za materiay budowlane
     Pytanie podatnika: Czy faktury wedug ceny brutto na materiay budowlane, ktre zostay uwzgldnione w zeznaniu za 2011 r. jako odliczenie w ramach ulgi rehabilitacyjnej (remont mieszkania w celu przystosowania do niepenosprawnoci) Wnioskodawczyni moe zaczy do wniosku o zwrot VAT za materiay budowlane?
     • 28.09.2012Ostatnie trzy miesice „Rodziny na swoim”
      Z kocem grudnia ostatecznie wygaszony zostanie program „Rodzina na swoim”. Eksperci firmy doradczej Open Finance przewiduj wzrost zainteresowania kredytami preferencyjnymi w ostatnich trzech miesicach tego roku. Chtne osoby mog jednak obej si smakiem, bowiem np. w Warszawie od 1 padziernika maksymalne ceny mieszka kwalifikujcych si do dopat zostan zmniejszone o 2%.
      • 27.09.2012Zwrot VAT na materiay budowlane: Limity zwrotu w IV kwartale 2012 r.
       Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 24 sierpnia 2012 r. cena 1 m2 powierzchni uytkowej budynku mieszkalnego za II kwarta 2012 r. wyniosa 4103 z. Oznacza to, e limity zwrotu VAT za materiay budowlane w IV kwartale 2012 r., ktre s obliczane na podstawie tego wskanika, nieznacznie spady w porwnaniu z kwotami z III kwartau 2012 r. (cena 1 m2 za I kwarta 2012 r. wyniosa 4130 z). Warto zatem pospieszy si ze zoeniem pierwszego wniosku wyznaczajcego 5-letni limit ulgi. Skadajc go do 30 wrzenia br. zyskamy nieco wysze limity (zobacz: Limity zwrotu w III kwartale 2012 r.). Natomiast dla osb skadajcych wniosek po raz pierwszy w okresie od 1 padziernika do 31 grudnia 2012 r. limity zwrotu wynios:
       • 14.09.2012Inflacja w sierpniu – informacja GUS
        Ceny dbr i usug konsumpcyjnych w sierpniu 2012 r. w porwnaniu z lipcem spady o 0,3 proc. W odniesieniu do sierpnia 2011 r. byy one wysze o 3,8 proc.
        • 05.09.2012Obowizek wystawienia faktur korygujcych przy cesji praw i przejciu obowizkw z umowy
         Pytanie podatnika: Sp. z o.o. zajmuje si sprzeda mieszka w nowobudowanych osiedlach mieszkaniowych. W toku realizacji umw niektrzy klienci zgaszaj wnioski o zmian niektrych z postanowie objtych umow (zamiana kupowanego lokalu na inny w tym samym bd innym budynku, zmiana garau na inny) bd te, za zgod spki, przelewaj prawa i obowizki wynikajce z umowy na osoby trzecie (cesja). Czy zawarcie aneksu do wczeniej podpisanej umowy powoduje obowizek wystawienia faktur korygujcych do faktur dokumentujcych, wpacone przed zawarciem aneksu, zaliczki?
         • 23.08.2012Niewielu sta na drogie nieruchomoci
          Najwicej transakcji zakupu kosztownych nieruchomoci o wartoci powyej 1 mln z dokonywanych jest w Warszawie. Wynika to m.in. z tego, e ceny w stolicy s wysze ni w wikszoci innych polskich miast. Kupujcymi s z reguy mieszkacy Warszawy, czsto w wieku ok. 30 lat.
          • 09.08.2012Ceny mieszka nadal spadaj
           Ceny mieszka nadal spadaj. Pozytywny dla kupujcych trend widoczny jest ju od wielu miesicy. W lipcu rednie ceny ofertowe w najwikszych miastach zmniejszyy si o 0,9% w porwnaniu do czerwca – wynika z najnowszego raportu pn. „Polski rynek nieruchomoci. Sierpie 2012”, przygotowanego przez Metrohouse i Expandera.
           • 27.07.2012Skutki przeniesienia wasnoci mieszkania na rzecz sprzedajcego
            Pytanie podatnika: Czy zawarcie umowy przeniesienia wasnoci lokalu mieszkalnego na powrt na rzecz strony sprzedajcej, w wyniku realizacji roszczenia sprzedajcego wynikajcego z umownego prawa odkupu, podlega opodatkowaniu podatkiem od czynnoci cywilnoprawnych?
            • 16.07.2012Inflacja w czerwcu 2012 roku w Polsce i UE
             W strefie euro roczna inflacja wyniosa w czerwcu 2012 roku 2,4 proc. W caej UE wskanik wynis 2,6 proc., nieco wicej ni w miesic wczeniej (2,5 proc.) – wynika z danych Eurostatu.
             • 28.06.2012PIT: Zadatek przy umowie przedwstpnej sprzeday nieruchomoci
              Pytanie podatnika: W 2007 r. Wnioskodawczyni wraz z mem (wsplnota majtkowa) zakupia mieszkanie, ktre zamierza w poowie sprzeda, a drug poow darowa crce. Sprzeda 1/2 mieszkania ma nastpi w styczniu 2013 r. (akt notarialny sprzeday). Jednak w 2012 r., a wic przed upywem 5 lat od nabycia mieszkania, Wnioskodawczyni chce uzyska od kupujcego zadatek stanowicy 90% ceny 1/2 udziau w mieszkaniu na podstawie umowy cywilnoprawnej (bez formy aktu notarialnego). Czy powstanie przychd ze sprzeday mieszkania przy otrzymaniu ww. zadatku?
              • 06.06.2012Ustalenie wartoci nieruchomoci przez organ podatkowy
               Z uzasadnienia: Dla okrelenia wartoci nieruchomoci uzasadnione jest przeprowadzenie na okoliczno przywoywanych cech przeprowadzonego przez podatnika remontu dodatkowego postpowania dowodowego a nastpnie uzupeniajcego dowodu z pisemnej bd ustnej (do protokou) opinii biegego. Tego rodzaju poczenie czynnoci wasnych organu podatkowego oraz czynnoci biegego bdzie w peni uzasadnione i speniajce wymogi art. 6 ust. 4 ustawy o PCC, zgodnie z ktrym okrelenia wartoci przedmiotu czynnoci cywilnoprawnej dokonuje nie biegy, ale organ podatkowy z uwzgldnieniem opinii biegego.
               • 30.05.2012Zwrot VAT na materiay budowlane: Limity zwrotu w III kwartale 2012 r.
                Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 23 maja 2012 r. cena 1 m2 powierzchni uytkowej budynku mieszkalnego za I kwarta 2012 r. wyniosa 4130 z. Oznacza to, e limity zwrotu VAT za materiay budowlane w III kwartale 2012 r., ktre s obliczane na podstawie tego wskanika, znaczco wzrosy w porwnaniu z kwotami z II kwartau 2012 (cena 1 m2 za IV kwarta 2011 r. wyniosa 3829 z). Zatem, dla osb fizycznych skadajcych wniosek po raz pierwszy w okresie od 1 lipca do 30 wrzenia 2012 r. limity zwrotu wynios:
                • 28.05.2012Polityka mieszkaniowa w UE – Polska na szarym kocu
                 Liczba mieszka w Polsce w zestawieniu z liczb mieszkacw jest obecnie najnisza w caej Europie. Rwnie niekorzystnie prezentuj si ceny mieszka w porwnaniu do redniego wynagrodzenia. Przecitny Polak, aby kupi 70-metrowe mieszkanie, musi odoy 8,5 rednich rocznych pensji, a np. Duczyk tylko 2,5 – wynika z raportu Deloitte, porwnujcego rynki mieszkaniowe w 12 pastwach Unii Europejskiej.
                 • 11.05.2012Mieszkania taniej, kredyty droej
                  Kwiecie przynis dalsze spadki cen ofertowych (rednio o 0,9%) nieruchomoci. Banki natomiast nadal podwyszay mare kredytw hipotecznych – wynika z najnowszego, miesicznego raportu pn. „Polski rynek nieruchomoci. Maj 2012”, przygotowanego przez ekspertw Expandera i Metrohouse.
                  • 18.04.2012Zwrot VAT na materiay budowlane w 2012 r.
                   Jeli po dniu 30 kwietnia 2004 r. poniose wydatki na zakup materiaw budowlanych zwizanych z inwestycj mieszkaniow, na ktre od 1 maja 2004 r. wzrosa stawka podatku VAT z 7% na 22% lub 23%, moesz odzyska cz wydatkw poniesionych na ten cel.
                   • 17.04.2012Mieszkania taniej, kredyty droej
                    Ceny mieszka nadal spadaj. rednie ceny ofertowe zmniejszyy si w ostatnim miesicu o 0,4%, podobnie jak ceny transakcyjne. Z wiadomoci dla potencjalnych nabywcw jest dosy wyrany wzrost mar ustanawianych przez banki dla kredytw hipotecznych – to gwne wnioski pynce z raportu pn. „Polski rynek nieruchomoci – kwiecie 2012”, przygotowanego przez Metrohouse, Szybko.pl oraz Expandera.
                    • 13.03.2012Ile bank poyczy w ramach kredytu hipotecznego?
                     Czy banki udzielaj kredytu na mieszkanie na 100 proc. jego wartoci? Okazuje si, e nie wszystkie. W niektrych instytucjach niezbdny bdzie nawet 20- czy 30-procentowy wkad wasny. W ktrych? Tumacz to eksperci porwnywarki finansowej Comperia.pl.
                     • 09.03.2012Odsetki od poyczki jako koszt uzyskania przychodu
                      Pytanie podatnika: Kiedy spka powinna zaliczy do kosztw uzyskania przychodu zapacone odsetki od poyczki od udziaowca zacignitej na zakup dziaek pod opisane przedsiwzicie deweloperskie przed rozpoczciem inwestycji?
                      • 05.03.2012Zadatek a podatek dochodowy
                       Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni wraz z mem sprzedawaa dom. Biuro nieruchomoci znalazo klienta, ktry wyrazi ch zakupu ww. budynku. Na skutek negocjacji ustalono cen sprzeday na kwot 935 000 z. Klient wpaci kwot 60 000 z tytuem zadatku, a nastpnie wycofa si z zakupu domu. Maonkowie zatrzymali zadatek, traktujc go jako odszkodowanie. Czy z tytuu otrzymanego zadatku naley zapaci podatek dochodowy?
                       • 26.01.2012Podstawa opodatkowania PCC przy sprzeday w drodze przetargu ograniczonego
                        Pytanie podatnika: Czy warto rynkowa nieruchomoci to warto rynkowa okrelona przez rzeczoznawc, czy cena wylicytowana na przetargu? Od jakiej wartoci naley zapaci 2% podatek od czynnoci cywilnoprawnych?
                        • 30.12.2011W 2012 r. ceny nieruchomoci bd dalej spada
                         Biecy rok upyn pod znakiem spadkw cen mieszka oraz ograniczenia popytu. W 2012 r. moemy spodziewa si podobnych trendw. Sprzedajcy bd musieli dostosowa swoje oczekiwania i ceny ofertowe do moliwoci kupujcych – oto gwne wnioski z „Raportu z rynku nieruchomoci – prognoza na 2012 rok”, przygotowanego przez Open Finance i Oferty.net.
                         • 20.12.2011Kredyty hipoteczne w 2012 roku: Bdzie trudniej, lecz przejrzycie
                          Jaki bdzie rok 2012 na rynku kredytw hipotecznych? Analitycy porwnywarki finansowej Comperia.pl podpowiadaj, kto powinien pieszy si w przyszym roku z zacigniciem kredytu na dom, komu bdzie ciej, a komu atwiej.
                          • 08.12.2011Mieszkanie z rynku pierwotnego czy wtrnego?
                           Banki rzadko rnicuj oferty kredytw hipotecznych w zalenoci od rynku, z ktrego pochodzi nieruchomo. Warto jednak wiedzie, jakie plusy i minusy ma zakup mieszkania z rynku pierwotnego i wtrnego. Tumacz to analitycy porwnywarki finansowej Comperia.pl.
                           • 01.12.2011Podzia majtku maonkw a PIT od sprzeday nieruchomoci
                            Skoro podatniczka nabya wraz z mem do majtku wsplnego przedmiotow nieruchomo, a wsplno ustawowa jest wsplnoci bezudziaow to prawo wasnoci nieruchomoci nie przysugiwao jej jedynie w poowie, lecz bya ona wspuprawniona do caoci nieruchomoci. W zwizku z tym nieuprawnionym jest twierdzenie organw podatkowych, e podatniczka na skutek podziau majtku wsplnego nabya nieruchomo, a dopiero w wyniku podziau majtku wsplnego nabya drug poow nieruchomoci nalec do ma.
                            • 25.11.2011Coraz mniejszy popyt na nieruchomoci
                             Na rynku nieruchomoci zaczyna by widoczny spadek popytu na nowe mieszkania, co skania sprzedajcych do oferowania wikszych upustw. Ze stagnacji na rynku mog skorzysta osoby nastawione na szybki zakup wasnego mieszkania – oto gwne wnioski pynce z „Raportu z rynku nieruchomoci – listopad 2011”, przygotowanego przez Open Finance oraz portal Oferty.net. Polacy najczciej poszukuj mieszka 2-pokojowych.
                             • 22.11.2011Rodzina na Swoim tylko do koca 2012 r.
                              Rok 2012 bdzie ostatnim, w ktrym bdzie mona zaciga kredyty hipoteczne w programie Rodzina na Swoim. Analitycy porwnywarki finansowej Comperia.pl informuj co trzeba zrobi, aby jeszcze mc si cieszy z rzdowych dopat do kredytu.
                              • 07.11.2011Ceny mieszka znw spadaj
                               W cigu ostatnich 12 miesicy ceny ofertowe mieszka na rynku wtrnym spady rednio o 4,7%. W padzierniku 2011 r. ceny transakcyjne okazay si najnisze od pocztku tego roku – wynika z raportu pn. „,Polski rynek nieruchomoci. Listopad 2011”, opracowanego przez Metrohouse i firm doradcz Expander. Eksperci zaznaczaj, e w najbliszym czasie nie naley spodziewa si wikszego oywienia na rynku nieruchomoci.
                               • 03.11.2011Stawka VAT na dostaw i monta schodw drewnianych
                                Pytanie: Prowadz dziaalno polegajc na wytworzeniu schodw drewnianych i ich montau w budynkach mieszkalnych na indywidualne zamwienie klienta. Na wykonanie usugi dostawy schodw z montaem jest zawierana z klientem umowa na roboty budowlano-montaowe opisujca szczegowo zakres zamawianej usugi zawierajca elementy kalkulacji ceny. Natomiast wystawiona faktura VAT zawiera jedn pozycj, w ktrej zostaje wykazana pena warto wiadczonej usugi. Czy mog stosowa na ww. usug dostawy i montau schodw drewnianych wykonan w obiekcie budownictwa mieszkaniowego (PKOB 11) 8% stawk VAT?
                                • 24.10.2011Dostawa i monta schodw drewnianych z 8-proc. stawk VAT
                                 Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca moe stosowa stawk podatku VAT 8% na usug dostawy i montau schodw drewnianych dla klientw indywidualnych wykonan w obiekcie budownictwa mieszkaniowego sklasyfikowanego w PKOB 11 (budynki mieszkalne, ktrych powierzchnia uytkowa nie przekracza 150 m2)?
                                 • 04.10.2011Co powinien zawiera paragon fiskalny
                                  Pytanie podatnika: Pytanie dotyczy okrelenia waciwej stawki VAT (23% czy 8%) w przypadku wykonywania powyszych czynnoci w obiektach budownictwa mieszkaniowego – dostawa, monta i uruchomienie urzdzenia typu wanna SPA w sytuacji, gdy elementy montowane nie s wasnej produkcji, czyli sprzeda obejmuje cznie warto montowanych elementw oraz usug montau i czy wwczas na paragonie naley wyrni wszystkie elementy skadowe przedmiotu sprzeday z osobna, np. wanna, usuga montau? Czy mona traktowa to jako czn usug dostawy, montau i uruchomienia wanny SPA?
                                  • 28.09.2011W cigu 4 lat mieszkania staniay nawet o 25%
                                   Wrzesie tradycyjnie okaza si okresem oywienia na rynku nieruchomoci. Ofert najmu jest stosunkowo duo, a ceny pozostaj na takim samym poziomie jak wczeniej. Mieszkania w Polsce staniay jednak nawet o ¼ w porwnaniu z sierpniem 2007 r. – wynika z analizy pn. „Raport z rynku nieruchomoci – wrzesie 2011 r.”, przygotowanej przez serwis oferty.net.
                                   • 16.09.2011Eurostat: Inflacja w sierpniu bez zmian
                                    Roczna inflacja w strefie euro wyniosa w sierpniu 2,5 proc. i nie zmienia si w porwnaniu z lipcem. Miesiczna inflacja wyniosa 0,2 proc. W caej Unii roczna inflacja wyniosa 2,9 proc. – rwnie bez zmian. Miesiczna inflacja wyniosa 0,2 proc. – poinformowa Eurostat.
                                    • 12.09.2011Umowa doywocia a PIT
                                     W przypadku zbycia nieruchomoci na podstawie umowy doywocia, doywotnik nie uzyskuje przychodu w rozumieniu art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych, a wic nie powstaje obowizek podatkowy ze rda przychodu okrelonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a tej ustawy. W konsekwencji organ podatkowy nie ma podstaw prawnych do okrelenia doywotnikowi zobowizania podatkowego z tytuu odpatnego zbycia nieruchomoci.
                                     • 07.09.2011Jak skorzysta z programu „Rodzina na swoim”?
                                      Od 31 sierpnia obowizuj znowelizowane zasady programu dopat rzdowych do kredytw hipotecznych Rodzina na swoim. Nowe reguy s gorsze dla kredytobiorcw. Analitycy porwnywarki finansowej Comperia.pl sprawdzaj, co jeszcze da si zrobi.
                                      • 22.08.2011Wchodz w ycie zmiany w programie „Rodzina na swoim”
                                       31 sierpnia wchodz w ycie nowe przepisy w ustawie, ktra reguluje program „Rodzina na swoim”, czyli w ustawie o finansowym wsparciu rodzin i innych osb w nabywaniu wasnego mieszkania.
                                       • 22.08.2011Amortyzacja mieszkania – rozliczenie udziaw w spce cywilnej
                                        Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni pragnie upewni si, e w kalkulacji podatku dochodowego z tytuu udziau w spce cywilnej prowadzonej z maonkiem, moe kwalifikowa jako koszty uzyskania przychodw koszty amortyzacji lokalu mieszkalnego, w ktrym jest prowadzona dziaalno.
                                        • 18.08.2011Eurostat: Roczna inflacja w d
                                         W strefie euro w lipcu roczna stopa inflacji wyniosa 2,5 proc., za w caej UE – 2,9 proc. W porwnaniu z czerwcem stopa inflacji obniya si w obu strefach.
                                         • 01.08.2011Stawka VAT na usugi budowlano-montaowe
                                          Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca postpuje prawidowo wystawiajc faktur VAT za wykonane usugi z uyciem wytworzonych elementw oraz zakupionych materiaw obciajc zleceniodawc 8% stawk podatku VAT niezalenie jakimi stawkami oboony by zakup materiaw zuytych do wykonania przedmiotowych prac?
                                          • 20.07.2011Zalegy czynsz nie moe by kosztem sprzeday mieszkania
                                           Pytania podatnika: Czy Wnioskodawca od podatku dochodowego od sprzeday nabytego w spadku mieszkania moe odliczy zapacony podatek spadkowy, poniesione faktycznie koszty pierwszego od 50 lat remontu, pomimo, e faktury s z datami pniejszymi oraz poniesione faktycznie zalege opaty za czynsz, gaz, energi elektryczn i inne opaty eksploatacyjne?
                                           • 18.07.2011Eurostat: W czerwcu inflacja nie rosa
                                            Podobnie jak w Polsce, w strefie euro i w caej Unii Europejskiej w czerwcu inflacja wyhamowaa. Roczna inflacja w strefie euro wyniosa 2,7 proc. (tyle co w maju), w caej Unii – 3,1 proc. (mniej o 0,1 proc.).
                                            • 04.07.2011Zdroeje gaz – URE zatwierdzi nowe taryfy
                                             W czwartek (30 czerwca br.) zakoczono postpowania administracyjne o zatwierdzenia taryf PGNiG, OGP oraz szeciu Operatorw Systemu Dystrybucyjnego PGNiG. Zatwierdzenie nowych taryf przez Urzd Regulacji Energetyki oznacza wzrost rachunkw rednio o 22,62 z miesicznie (dla odbiorcw ogrzewajcych mieszkania gazem) i 1,28 z (dla odbiorcw uywajcych gazu tylko do przygotowywania posikw).
                                             • 16.06.2011UOKiK przypomina o niedozwolonych klauzulach w umowach z deweloperami
                                              Zastrzeganie, e cena mieszkania moe wzrosn w przypadku zmiany stawki VAT, a kupujcy nie ma prawa odstpi od umowy – to jedna z najczciej stosowanych przez deweloperw niedozwolonych praktyk.
                                              • 16.06.2011GUS: Inflacja roczna osigna w maju 5 proc.
                                               Tak wysokiej inflacji Polska nie pamita od 2001 roku. W maju ceny wzrosy, w porwnaniu do tego samego miesica 2010 roku a o 5 proc. Inflacja przyspieszya, bo w kwietniu ten wskanik wynis 4,5 proc.
                                               • 08.06.2011Nieodpatne przekazanie infrastruktury podlega VAT
                                                Interpelacja nr 21796 do ministra finansw w sprawie naoenia na budowane przez deweloperw drogi dojazdowe 23-procentowej stawki podatku VAT
                                                • 27.05.2011Ceny mieszka nadal spadaj
                                                 rednie ceny transakcyjne nieruchomoci spady minimalnie w I kwartale 2011 r. wzgldem IV kw. ubiegego roku. Wyjtkiem jest Gdask, gdzie odnotowano niewielki wzrost cen. Nieznacznie wzrosy wartoci i liczba udzielanych kredytw mieszkaniowych. Zanotowano rwnie spory wzrost (o 30% wzgldem I kw. 2010 r.) sprzeday kredytw mieszkaniowych dla brany deweloperskiej – wynika z najnowszego raportu AMRON-SARFiN dotyczcego kredytw mieszkaniowych i transakcyjnych cen nieruchomoci.
                                                 • 11.05.2011Zakup mieszkania w pastwie UE uprawnia do ulgi mieszkaniowej
                                                  Po dniu akcesji Polski do Unii Europejskiej, przepis art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a ustawy z dnia 26 lipca o podatku dochodowym od osb fizycznych powinien by interpretowany w sposb wyczajcy dyskryminacj podatnika w zalenoci od tego, czy nabyta nieruchomo pooona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej czy w innym pastwie czonkowskim Unii - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                                                  • 18.04.2011WSA: Umowa doywocia nie ma charakteru odpatnego
                                                   Z uzasadnienia: Charakter umowy doywocia, jako umowy odpatnej w rozumieniu prawa cywilnego, nie oznacza, e przeniesienie wasnoci nieruchomoci w ramach umowy doywocia jest zbyciem odpatnym w rozumieniu przepisu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych, a wic zbyciem przynoszcym zbywcy przychd w postaci przysporzenia majtkowego odpowiadajcego wartoci zbywanej rzeczy wyraonej w cenie okrelonej umow, a wic przysporzenia ekwiwalentnego wobec wiadczenia zbywcy.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] nastpna strona »