Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

ceny mieszkania

 • 27.09.2012Zwrot VAT na materiały budowlane: Limity zwrotu w IV kwartale 2012 r.
  Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 24 sierpnia 2012 r. cena 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za II kwartał 2012 r. wyniosła 4103 zł. Oznacza to, że limity zwrotu VAT za materiały budowlane w IV kwartale 2012 r., które są obliczane na podstawie tego wskaźnika, nieznacznie spadły w porównaniu z kwotami z III kwartału 2012 r. (cena 1 m2 za I kwartał 2012 r. wyniosła 4130 zł). Warto zatem pospieszyć się ze złożeniem pierwszego wniosku wyznaczającego 5-letni limit ulgi. Składając go do 30 września br. zyskamy nieco wyższe limity (zobacz: Limity zwrotu w III kwartale 2012 r.). Natomiast dla osób składających wniosek po raz pierwszy w okresie od 1 października do 31 grudnia 2012 r. limity zwrotu wyniosą:
  • 14.09.2012Inflacja w sierpniu – informacja GUS
   Ceny dóbr i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2012 r. w porównaniu z lipcem spadły o 0,3 proc. W odniesieniu do sierpnia 2011 r. były one wyższe o 3,8 proc.
   • 05.09.2012Obowiązek wystawienia faktur korygujących przy cesji praw i przejęciu obowiązków z umowy
    Pytanie podatnika: Sp. z o.o. zajmuje się sprzedażą mieszkań w nowobudowanych osiedlach mieszkaniowych. W toku realizacji umów niektórzy klienci zgłaszają wnioski o zmianę niektórych z postanowień objętych umową (zamiana kupowanego lokalu na inny w tym samym bądź innym budynku, zmiana garażu na inny) bądź też, za zgodą spółki, przelewają prawa i obowiązki wynikające z umowy na osoby trzecie (cesja). Czy zawarcie aneksu do wcześniej podpisanej umowy powoduje obowiązek wystawienia faktur korygujących do faktur dokumentujących, wpłacone przed zawarciem aneksu, zaliczki?
    • 23.08.2012Niewielu stać na drogie nieruchomości
     Najwięcej transakcji zakupu kosztownych nieruchomości o wartości powyżej 1 mln zł dokonywanych jest w Warszawie. Wynika to m.in. z tego, że ceny w stolicy są wyższe niż w większości innych polskich miast. Kupującymi są z reguły mieszkańcy Warszawy, często w wieku ok. 30 lat.
     • 09.08.2012Ceny mieszkań nadal spadają
      Ceny mieszkań nadal spadają. Pozytywny dla kupujących trend widoczny jest już od wielu miesięcy. W lipcu średnie ceny ofertowe w największych miastach zmniejszyły się o 0,9% w porównaniu do czerwca – wynika z najnowszego raportu pn. „Polski rynek nieruchomości. Sierpień 2012”, przygotowanego przez Metrohouse i Expandera.
      • 27.07.2012Skutki przeniesienia własności mieszkania na rzecz sprzedającego
       Pytanie podatnika: Czy zawarcie umowy przeniesienia własności lokalu mieszkalnego na powrót na rzecz strony sprzedającej, w wyniku realizacji roszczenia sprzedającego wynikającego z umownego prawa odkupu, podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?
       • 16.07.2012Inflacja w czerwcu 2012 roku w Polsce i UE
        W strefie euro roczna inflacja wyniosła w czerwcu 2012 roku 2,4 proc. W całej UE wskaźnik wyniósł 2,6 proc., nieco więcej niż w miesiąc wcześniej (2,5 proc.) – wynika z danych Eurostatu.
        • 28.06.2012PIT: Zadatek przy umowie przedwstępnej sprzedaży nieruchomości
         Pytanie podatnika: W 2007 r. Wnioskodawczyni wraz z mężem (wspólnota majątkowa) zakupiła mieszkanie, które zamierza w połowie sprzedać, a drugą połowę darować córce. Sprzedaż 1/2 mieszkania ma nastąpić w styczniu 2013 r. (akt notarialny sprzedaży). Jednak w 2012 r., a więc przed upływem 5 lat od nabycia mieszkania, Wnioskodawczyni chce uzyskać od kupującego zadatek stanowiący 90% ceny 1/2 udziału w mieszkaniu na podstawie umowy cywilnoprawnej (bez formy aktu notarialnego). Czy powstanie przychód ze sprzedaży mieszkania przy otrzymaniu ww. zadatku?
         • 06.06.2012Ustalenie wartości nieruchomości przez organ podatkowy
          Z uzasadnienia: Dla określenia wartości nieruchomości uzasadnione jest przeprowadzenie na okoliczność przywoływanych cech przeprowadzonego przez podatnika remontu dodatkowego postępowania dowodowego a następnie uzupełniającego dowodu z pisemnej bądź ustnej (do protokołu) opinii biegłego. Tego rodzaju połączenie czynności własnych organu podatkowego oraz czynności biegłego będzie w pełni uzasadnione i spełniające wymogi art. 6 ust. 4 ustawy o PCC, zgodnie z którym określenia wartości przedmiotu czynności cywilnoprawnej dokonuje nie biegły, ale organ podatkowy z uwzględnieniem opinii biegłego.
          • 30.05.2012Zwrot VAT na materiały budowlane: Limity zwrotu w III kwartale 2012 r.
           Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 23 maja 2012 r. cena 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za I kwartał 2012 r. wyniosła 4130 zł. Oznacza to, że limity zwrotu VAT za materiały budowlane w III kwartale 2012 r., które są obliczane na podstawie tego wskaźnika, znacząco wzrosły w porównaniu z kwotami z II kwartału 2012 (cena 1 m2 za IV kwartał 2011 r. wyniosła 3829 zł). Zatem, dla osób fizycznych składających wniosek po raz pierwszy w okresie od 1 lipca do 30 września 2012 r. limity zwrotu wyniosą:
           • 28.05.2012Polityka mieszkaniowa w UE – Polska na szarym końcu
            Liczba mieszkań w Polsce w zestawieniu z liczbą mieszkańców jest obecnie najniższa w całej Europie. Równie niekorzystnie prezentują się ceny mieszkań w porównaniu do średniego wynagrodzenia. Przeciętny Polak, aby kupić 70-metrowe mieszkanie, musi odłożyć 8,5 średnich rocznych pensji, a np. Duńczyk tylko 2,5 – wynika z raportu Deloitte, porównującego rynki mieszkaniowe w 12 państwach Unii Europejskiej.
            • 11.05.2012Mieszkania tanieją, kredyty drożeją
             Kwiecień przyniósł dalsze spadki cen ofertowych (średnio o 0,9%) nieruchomości. Banki natomiast nadal podwyższały marże kredytów hipotecznych – wynika z najnowszego, miesięcznego raportu pn. „Polski rynek nieruchomości. Maj 2012”, przygotowanego przez ekspertów Expandera i Metrohouse.
             • 18.04.2012Zwrot VAT na materiały budowlane w 2012 r.
              Jeśli po dniu 30 kwietnia 2004 r. poniosłeś wydatki na zakup materiałów budowlanych związanych z inwestycją mieszkaniową, na które od 1 maja 2004 r. wzrosła stawka podatku VAT z 7% na 22% lub 23%, możesz odzyskać część wydatków poniesionych na ten cel.
              • 17.04.2012Mieszkania tanieją, kredyty drożeją
               Ceny mieszkań nadal spadają. Średnie ceny ofertowe zmniejszyły się w ostatnim miesiącu o 0,4%, podobnie jak ceny transakcyjne. Złą wiadomością dla potencjalnych nabywców jest dosyć wyraźny wzrost marż ustanawianych przez banki dla kredytów hipotecznych – to główne wnioski płynące z raportu pn. „Polski rynek nieruchomości – kwiecień 2012”, przygotowanego przez Metrohouse, Szybko.pl oraz Expandera.
               • 13.03.2012Ile bank pożyczy w ramach kredytu hipotecznego?
                Czy banki udzielają kredytu na mieszkanie na 100 proc. jego wartości? Okazuje się, że nie wszystkie. W niektórych instytucjach niezbędny będzie nawet 20- czy 30-procentowy wkład własny. W których? Tłumaczą to eksperci porównywarki finansowej Comperia.pl.
                • 09.03.2012Odsetki od pożyczki jako koszt uzyskania przychodu
                 Pytanie podatnika: Kiedy spółka powinna zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu zapłacone odsetki od pożyczki od udziałowca zaciągniętej na zakup działek pod opisane przedsięwzięcie deweloperskie przed rozpoczęciem inwestycji?
                 • 05.03.2012Zadatek a podatek dochodowy
                  Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni wraz z mężem sprzedawała dom. Biuro nieruchomości znalazło klienta, który wyraził chęć zakupu ww. budynku. Na skutek negocjacji ustalono cenę sprzedaży na kwotę 935 000 zł. Klient wpłacił kwotę 60 000 zł tytułem zadatku, a następnie wycofał się z zakupu domu. Małżonkowie zatrzymali zadatek, traktując go jako odszkodowanie. Czy z tytułu otrzymanego zadatku należy zapłacić podatek dochodowy?
                  • 26.01.2012Podstawa opodatkowania PCC przy sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego
                   Pytanie podatnika: Czy wartość rynkowa nieruchomości to wartość rynkowa określona przez rzeczoznawcę, czy cena wylicytowana na przetargu? Od jakiej wartości należy zapłacić 2% podatek od czynności cywilnoprawnych?
                   • 30.12.2011W 2012 r. ceny nieruchomości będą dalej spadać
                    Bieżący rok upłynął pod znakiem spadków cen mieszkań oraz ograniczenia popytu. W 2012 r. możemy spodziewać się podobnych trendów. Sprzedający będą musieli dostosować swoje oczekiwania i ceny ofertowe do możliwości kupujących – oto główne wnioski z „Raportu z rynku nieruchomości – prognoza na 2012 rok”, przygotowanego przez Open Finance i Oferty.net.
                    • 20.12.2011Kredyty hipoteczne w 2012 roku: Będzie trudniej, lecz przejrzyście
                     Jaki będzie rok 2012 na rynku kredytów hipotecznych? Analitycy porównywarki finansowej Comperia.pl podpowiadają, kto powinien śpieszyć się w przyszłym roku z zaciągnięciem kredytu na dom, komu będzie ciężej, a komu łatwiej.
                     • 08.12.2011Mieszkanie z rynku pierwotnego czy wtórnego?
                      Banki rzadko różnicują oferty kredytów hipotecznych w zależności od rynku, z którego pochodzi nieruchomość. Warto jednak wiedzieć, jakie plusy i minusy ma zakup mieszkania z rynku pierwotnego i wtórnego. Tłumaczą to analitycy porównywarki finansowej Comperia.pl.
                      • 01.12.2011Podział majątku małżonków a PIT od sprzedaży nieruchomości
                       Skoro podatniczka nabyła wraz z mężem do majątku wspólnego przedmiotową nieruchomość, a wspólność ustawowa jest wspólnością bezudziałową to prawo własności nieruchomości nie przysługiwało jej jedynie w połowie, lecz była ona współuprawniona do całości nieruchomości. W związku z tym nieuprawnionym jest twierdzenie organów podatkowych, że podatniczka na skutek podziału majątku wspólnego nabyła nieruchomość, a dopiero w wyniku podziału majątku wspólnego nabyła drugą połowę nieruchomości należącą do męża.
                       • 25.11.2011Coraz mniejszy popyt na nieruchomości
                        Na rynku nieruchomości zaczyna być widoczny spadek popytu na nowe mieszkania, co skłania sprzedających do oferowania większych upustów. Ze stagnacji na rynku mogą skorzystać osoby nastawione na szybki zakup własnego mieszkania – oto główne wnioski płynące z „Raportu z rynku nieruchomości – listopad 2011”, przygotowanego przez Open Finance oraz portal Oferty.net. Polacy najczęściej poszukują mieszkań 2-pokojowych.
                        • 22.11.2011Rodzina na Swoim tylko do końca 2012 r.
                         Rok 2012 będzie ostatnim, w którym będzie można zaciągać kredyty hipoteczne w programie Rodzina na Swoim. Analitycy porównywarki finansowej Comperia.pl informują co trzeba zrobić, aby jeszcze móc się cieszyć z rządowych dopłat do kredytu.
                         • 07.11.2011Ceny mieszkań znów spadają
                          W ciągu ostatnich 12 miesięcy ceny ofertowe mieszkań na rynku wtórnym spadły średnio o 4,7%. W październiku 2011 r. ceny transakcyjne okazały się najniższe od początku tego roku – wynika z raportu pn. „,Polski rynek nieruchomości. Listopad 2011”, opracowanego przez Metrohouse i firmę doradczą Expander. Eksperci zaznaczają, że w najbliższym czasie nie należy spodziewać się większego ożywienia na rynku nieruchomości.
                          • 03.11.2011Stawka VAT na dostawę i montaż schodów drewnianych
                           Pytanie: Prowadzę działalność polegającą na wytworzeniu schodów drewnianych i ich montażu w budynkach mieszkalnych na indywidualne zamówienie klienta. Na wykonanie usługi dostawy schodów z montażem jest zawierana z klientem umowa na roboty budowlano-montażowe opisująca szczegółowo zakres zamawianej usługi zawierająca elementy kalkulacji ceny. Natomiast wystawiona faktura VAT zawiera jedną pozycję, w której zostaje wykazana pełna wartość świadczonej usługi. Czy mogę stosować na ww. usługę dostawy i montażu schodów drewnianych wykonaną w obiekcie budownictwa mieszkaniowego (PKOB 11) 8% stawkę VAT?
                           • 24.10.2011Dostawa i montaż schodów drewnianych z 8-proc. stawką VAT
                            Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca może stosować stawkę podatku VAT 8% na usługę dostawy i montażu schodów drewnianych dla klientów indywidualnych wykonaną w obiekcie budownictwa mieszkaniowego sklasyfikowanego w PKOB 11 (budynki mieszkalne, których powierzchnia użytkowa nie przekracza 150 m2)?
                            • 04.10.2011Co powinien zawierać paragon fiskalny
                             Pytanie podatnika: Pytanie dotyczy określenia właściwej stawki VAT (23% czy 8%) w przypadku wykonywania powyższych czynności w obiektach budownictwa mieszkaniowego – dostawa, montaż i uruchomienie urządzenia typu wanna SPA w sytuacji, gdy elementy montowane nie są własnej produkcji, czyli sprzedaż obejmuje łącznie wartość montowanych elementów oraz usługę montażu i czy wówczas na paragonie należy wyróżnić wszystkie elementy składowe przedmiotu sprzedaży z osobna, np. wanna, usługa montażu? Czy można traktować to jako łączną usługę dostawy, montażu i uruchomienia wanny SPA?
                             • 28.09.2011W ciągu 4 lat mieszkania staniały nawet o 25%
                              Wrzesień tradycyjnie okazał się okresem ożywienia na rynku nieruchomości. Ofert najmu jest stosunkowo dużo, a ceny pozostają na takim samym poziomie jak wcześniej. Mieszkania w Polsce staniały jednak nawet o ¼ w porównaniu z sierpniem 2007 r. – wynika z analizy pn. „Raport z rynku nieruchomości – wrzesień 2011 r.”, przygotowanej przez serwis oferty.net.
                              • 16.09.2011Eurostat: Inflacja w sierpniu bez zmian
                               Roczna inflacja w strefie euro wyniosła w sierpniu 2,5 proc. i nie zmieniła się w porównaniu z lipcem. Miesięczna inflacja wyniosła 0,2 proc. W całej Unii roczna inflacja wyniosła 2,9 proc. – również bez zmian. Miesięczna inflacja wyniosła 0,2 proc. – poinformował Eurostat.
                               • 12.09.2011Umowa dożywocia a PIT
                                W przypadku zbycia nieruchomości na podstawie umowy dożywocia, dożywotnik nie uzyskuje przychodu w rozumieniu art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, a więc nie powstaje obowiązek podatkowy ze źródła przychodu określonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a tej ustawy. W konsekwencji organ podatkowy nie ma podstaw prawnych do określenia dożywotnikowi zobowiązania podatkowego z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości.
                                • 07.09.2011Jak skorzystać z programu „Rodzina na swoim”?
                                 Od 31 sierpnia obowiązują znowelizowane zasady programu dopłat rządowych do kredytów hipotecznych Rodzina na swoim. Nowe reguły są gorsze dla kredytobiorców. Analitycy porównywarki finansowej Comperia.pl sprawdzają, co jeszcze da się zrobić.
                                 • 22.08.2011Wchodzą w życie zmiany w programie „Rodzina na swoim”
                                  31 sierpnia wchodzą w życie nowe przepisy w ustawie, która reguluje program „Rodzina na swoim”, czyli w ustawie o finansowym wsparciu rodzin i innych osób w nabywaniu własnego mieszkania.
                                  • 22.08.2011Amortyzacja mieszkania – rozliczenie udziałów w spółce cywilnej
                                   Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni pragnie upewnić się, że w kalkulacji podatku dochodowego z tytułu udziału w spółce cywilnej prowadzonej z małżonkiem, może kwalifikować jako koszty uzyskania przychodów koszty amortyzacji lokalu mieszkalnego, w którym jest prowadzona działalność.
                                   • 18.08.2011Eurostat: Roczna inflacja w dół
                                    W strefie euro w lipcu roczna stopa inflacji wyniosła 2,5 proc., zaś w całej UE – 2,9 proc. W porównaniu z czerwcem stopa inflacji obniżyła się w obu strefach.
                                    • 01.08.2011Stawka VAT na usługi budowlano-montażowe
                                     Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca postępuje prawidłowo wystawiając fakturę VAT za wykonane usługi z użyciem wytworzonych elementów oraz zakupionych materiałów obciążając zleceniodawcę 8% stawką podatku VAT niezależnie jakimi stawkami obłożony był zakup materiałów zużytych do wykonania przedmiotowych prac?
                                     • 20.07.2011Zaległy czynsz nie może być kosztem sprzedaży mieszkania
                                      Pytania podatnika: Czy Wnioskodawca od podatku dochodowego od sprzedaży nabytego w spadku mieszkania może odliczyć zapłacony podatek spadkowy, poniesione faktycznie koszty pierwszego od 50 lat remontu, pomimo, że faktury są z datami późniejszymi oraz poniesione faktycznie zaległe opłaty za czynsz, gaz, energię elektryczną i inne opłaty eksploatacyjne?
                                      • 18.07.2011Eurostat: W czerwcu inflacja nie rosła
                                       Podobnie jak w Polsce, w strefie euro i w całej Unii Europejskiej w czerwcu inflacja wyhamowała. Roczna inflacja w strefie euro wyniosła 2,7 proc. (tyle co w maju), w całej Unii – 3,1 proc. (mniej o 0,1 proc.).
                                       • 04.07.2011Zdrożeje gaz – URE zatwierdził nowe taryfy
                                        W czwartek (30 czerwca br.) zakończono postępowania administracyjne o zatwierdzenia taryf PGNiG, OGP oraz sześciu Operatorów Systemu Dystrybucyjnego PGNiG. Zatwierdzenie nowych taryf przez Urząd Regulacji Energetyki oznacza wzrost rachunków średnio o 22,62 zł miesięcznie (dla odbiorców ogrzewających mieszkania gazem) i 1,28 zł (dla odbiorców używających gazu tylko do przygotowywania posiłków).
                                        • 16.06.2011UOKiK przypomina o niedozwolonych klauzulach w umowach z deweloperami
                                         Zastrzeganie, że cena mieszkania może wzrosnąć w przypadku zmiany stawki VAT, a kupujący nie ma prawa odstąpić od umowy – to jedna z najczęściej stosowanych przez deweloperów niedozwolonych praktyk.
                                         • 16.06.2011GUS: Inflacja roczna osiągnęła w maju 5 proc.
                                          Tak wysokiej inflacji Polska nie pamięta od 2001 roku. W maju ceny wzrosły, w porównaniu do tego samego miesiąca 2010 roku aż o 5 proc. Inflacja przyspieszyła, bo w kwietniu ten wskaźnik wyniósł 4,5 proc.
                                          • 08.06.2011Nieodpłatne przekazanie infrastruktury podlega VAT
                                           Interpelacja nr 21796 do ministra finansów w sprawie nałożenia na budowane przez deweloperów drogi dojazdowe 23-procentowej stawki podatku VAT
                                           • 27.05.2011Ceny mieszkań nadal spadają
                                            Średnie ceny transakcyjne nieruchomości spadły minimalnie w I kwartale 2011 r. względem IV kw. ubiegłego roku. Wyjątkiem jest Gdańsk, gdzie odnotowano niewielki wzrost cen. Nieznacznie wzrosły wartości i liczba udzielanych kredytów mieszkaniowych. Zanotowano również spory wzrost (o 30% względem I kw. 2010 r.) sprzedaży kredytów mieszkaniowych dla branży deweloperskiej – wynika z najnowszego raportu AMRON-SARFiN dotyczącego kredytów mieszkaniowych i transakcyjnych cen nieruchomości.
                                            • 11.05.2011Zakup mieszkania w państwie UE uprawniał do ulgi mieszkaniowej
                                             Po dniu akcesji Polski do Unii Europejskiej, przepis art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a ustawy z dnia 26 lipca o podatku dochodowym od osób fizycznych powinien być interpretowany w sposób wyłączający dyskryminację podatnika w zależności od tego, czy nabyta nieruchomość położona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej czy w innym państwie członkowskim Unii - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
                                             • 18.04.2011WSA: Umowa dożywocia nie ma charakteru odpłatnego
                                              Z uzasadnienia: Charakter umowy dożywocia, jako umowy odpłatnej w rozumieniu prawa cywilnego, nie oznacza, że przeniesienie własności nieruchomości w ramach umowy dożywocia jest zbyciem odpłatnym w rozumieniu przepisu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a więc zbyciem przynoszącym zbywcy przychód w postaci przysporzenia majątkowego odpowiadającego wartości zbywanej rzeczy wyrażonej w cenie określonej umową, a więc przysporzenia ekwiwalentnego wobec świadczenia zbywcy.
                                              • 16.02.2011Inflacyjne przyspieszenie
                                               Z 3,1 proc. w grudniu 2010 do 3,8 proc. wzrosła roczna inflacja w styczniu 2011 roku – podał Główny Urząd Statystyczny. Wskaźnik wzrostu cen pnie się w górę głównie za sprawą rosnących kosztów transportu, użytkowania mieszkania i zakupu nośników energii, a także drożejącej żywności, napojów i wyrobów tytoniowych.  
                                               • 27.01.2011UOKiK karze deweloperów
                                                W 2010 r. prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydała 43 decyzje dotyczące spółek deweloperskich, nakładając na nie 23 kary w łącznej wysokości 2 mln 464,7 tys. zł. Szesnastu przedsiębiorców dobrowolnie zobowiązało się do zaprzestania stosowania niedozwolonych praktyk. Podstawowym problemem było umieszczanie we wzorcach umów uregulowań tożsamych z wpisanymi do rejestru klauzul niedozwolonych. Urząd zakwestionował w ubiegłym roku 297 takich postanowień.  
                                                • 14.01.2011Rodzina na swoim – wątpliwości dotyczące ustalania limitów
                                                 Interpelacja nr 18989 do ministra infrastruktury w sprawie limitu cenowego kwalifikującego mieszkania do dofinansowania z programu ˝Rodzina na swoim˝
                                                 • 05.01.2011WSA: Zawarcie umowy o dożywocie nie generuje przychodu
                                                  Z uzasadnienia: W świetle art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie można przypisać charakteru odpłatnego zbycia umowie o dożywocie, umowa ta nie stanowi źródła przychodu wymienionego w tym przepisie, podlegającego opodatkowaniu. Ponadto, należy zwrócić uwagę, że nie jest możliwe zastosowanie art. 19 ust. 1 ustawy o PIT, w którym przy ustalaniu podstawy opodatkowania bierze się wartość wyrażoną w umowie (lub wartość rynkową), która w przypadku umowy o dożywocie nie występuje. Ustawodawca nie wprowadził przepisu w ustawie podatkowej, który nakazywałby wycenę przychodu dożywotnika poprzez wartość nieruchomości (tak jak np. przy umowie zamiany). Ze względu na losowy charakter umowy, oznaczający nieokreślony w chwili jej zawarcia czas jej trwania, nie jest możliwe dokonanie wyceny wartości świadczeń udzielanych dożywotnikowi do opodatkowania.
                                                 • « poprzednia strona [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] następna strona »