Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

formularze druki

 • 09.11.2018Nowe wzory zgosze ZUS
  Wzory zgosze do ubezpiecze zostan zmodyfikowane – wynika z projektu rozporzdzenia, które opublikowao Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej. Formularze bd dostosowane do zmian na poziomie ustawowym. Nowe rozporzdzenie wejdzie w ycie z pocztkiem 2019 r.
  • 08.11.2018Nowe wzory zgosze ZUS
   Wzory zgosze do ubezpiecze zostan zmodyfikowane – wynika z projektu rozporzdzenia, które opublikowao Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej. Formularze bd dostosowane do zmian na poziomie ustawowym. Nowe rozporzdzenie wejdzie w ycie z pocztkiem 2019 r.
   • 03.10.2017Nowe, uproszczone formularze rentowe i emerytalne
    W ramach prac nad upraszczaniem wzorów formularzy, od 2 padziernika ZUS udostpni 9 nowych, uproszczonych wniosków rentowych i emerytalnych.
    • 03.04.2017ZUS upraszcza formularze
     Ju od pocztku kwietnia br. w caej Polsce Zakad Ubezpiecze Spoecznych stosowa bdzie nowe formularze, które s czytelniejsze i prostsze. Do tej pory akcja „Prosto z ZUS” prowadzona bya w formule pilotau jedynie w kilku wybranych oddziaach. Jak wskazuje ZUS, zmiany spotkay si z pozytywnym przyjciem.
     • 31.03.2017ZUS upraszcza formularze
      Ju od pocztku kwietnia br. w caej Polsce Zakad Ubezpiecze Spoecznych stosowa bdzie nowe formularze, które s czytelniejsze i prostsze. Do tej pory akcja „Prosto z ZUS” prowadzona bya w formule pilotau jedynie w kilku wybranych oddziaach. Jak wskazuje ZUS, zmiany spotkay si z pozytywnym przyjciem.
      • 23.02.2015Usugi porednictwa finansowego a VAT
       Pytanie podatnika: Czy opisana w stanie faktycznym kompleksowa usuga porednictwa finansowego, ktr Wnioskodawca wiadczy na rzecz klienta zwolniona jest od podatku od towarw i usug?
       • 19.02.20152 marca - termin dla patnikw. Jak upora si z PIT-ami?
        Ju tylko niecae dwa tygodnie pozostay do terminowej wysyki drukw podatkowych sporzdzonych przez patnikw podatku dochodowego od osb fizycznych. Obowizek ten dotyczy informacji PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1/IFT-1R oraz rocznego obliczenia podatku PIT-40. W tym roku, ostateczny termin przekazania ich do waciwego urzdu skarbowego mija 2 marca 2015 r. Tego samego dnia upywa rwnie termin przekazania drukw podatnikom/pracownikom, ktrych one dotycz.
        • 18.02.20152 marca - termin dla patnikw. Jak upora si z PIT-ami?
         Ju tylko niecae dwa tygodnie pozostay do terminowej wysyki drukw podatkowych sporzdzonych przez patnikw podatku dochodowego od osb fizycznych. Obowizek ten dotyczy informacji PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1/IFT-1R oraz rocznego obliczenia podatku PIT-40. W tym roku, ostateczny termin przekazania ich do waciwego urzdu skarbowego mija 2 marca 2015 r. Tego samego dnia upywa rwnie termin przekazania drukw podatnikom/pracownikom, ktrych one dotycz.
         • 01.10.2014NSA: Podatnik nie moe odpowiada za niedopatrzenia urzdu
          Cao regulacji wynikajcej z art. 121 § 1 i § 2 Ordynacji podatkowej naley rozumie w ten sposb, e zasada informowania, w kontekcie zasady zaufania do organw podatkowych, obliguje organy podatkowe do wyjanienia i uwzgldnienia okolicznoci korzystnych dla strony, w tym do skorzystania z ulgi podatkowej, jeeli strona spenia warunki materialnoprawne - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
          • 09.12.2013Elektroniczne zwolnienie lekarskie recept na oszustwa
           Interpelacja nr 20465 do ministra pracy i polityki spoecznej w sprawie likwidacji papierowych drukw zwolnie ZUS ZLA
           • 10.12.2012Formularze NIP – nowe wzory od 22 grudnia
            Za niespena dwa tygodnie (22 grudnia br.) obowizywa zacznie nowelizacja rozporzdzenia Ministra Finansw ws. wzorw formularzy NIP-2 i NIP-D. Dotychczasowe druki bdzie mona wykorzystywa jeszcze do koca 2014 r.
            • 14.05.2012Nowe zasady dokumentowania prawa do wiadcze w razie choroby i macierzystwa
             Od dnia 9 maja 2012 r. obowizuj przepisy rozporzdzenia Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie okrelenia dowodw stanowicych podstaw przyznania i wypaty zasikw z ubezpieczenia spoecznego w razie choroby i macierzystwa (Dz. U. z 2012 r. poz. 444). Przepisami tego rozporzdzenia wprowadzono nowe wzory drukw stanowicych podstaw przyznania i wypaty wiadcze w razie choroby i macierzystwa oraz zmieniono niektre zasady dokumentowania prawa do tych wiadcze.
             • 20.09.2011Zgo niani do ZUS
              Nianie opiekujce si dziemi do lat 3 mog spokojniej myle o swojej emeryturze. Od 1 padziernika pastwo opaci skadki na ubezpieczenia spoeczne za opiekunki, ktre otrzymuj pensj nieprzekraczajc minimalnego wynagrodzenia.
              • 09.07.2008Problemw z refundacj skadek z PFRON c.d.
               Interpelacja nr 2526 do ministra pracy i polityki spoecznej w sprawie uregulowa prawnych oraz praktyki stosowania zasad refundacji skadek wpacanych ZUS przez PFRON
               • 30.04.2008Orzecznictwo podatkowe: Wsplne rozliczenie maonkw
                Brak podpisw na zeznaniu, nie mg doprowadzi do skutku w postaci odmowy cznego opodatkowania maonkw. To jedynie brak formalny zeznania, podlegajcy uzupenieniu w trybie art. 272 pkt 2 Ordynacji podatkowej i nie mona go utosamia z niezoeniem wniosku w ogle.
                • 26.11.2006edruki - aktywne druki i formularze pdf
                 Mio nam poinformowa, o uruchomieniu - we wsppracy z serwisem www.edruki.pl - systemu umoliwiajcego dostp do aktywnych, elektronicznych wersji drukw, formularzy i innych dokumentw jak umowy, zawiadczenia itp., w postaci plikw pdf.System znajduje si pod adresem www.edruki.podatki.biz. Wszystkie edruki przygotowano zgodnie z oficjalnymi, aktualnie obowizujcymi wzorami dokumentw. Atrakcyjno stosowania edrukw polega na moliwoci pracy z wybranym drukiem (formularzem) w sposb odzwierciedlajcy wypenianie formularza w wersji papierowej - z t jednak rnic i cao operacji odbywa si za pomoc komputera. Wypeniane s poszczeglne pola druku (formularza) bezporednio na ekranie monitora. Kady aktywny formularz, dostpny w systemie, moe zosta po wypenieniu wydrukowany, oraz zapisany na dysku. Wszystkie edruki dostpne w systemie zostay uszeregowane w odpowiednie kategorie tematyczne.
                 • 07.09.2006Firma w Polsce, miejsce zamieszkania za granic
                  Jestem polskim obywatelem, ktry na stae zamieszkuje w Irlandii. Chciabym zaoy firm usugow w Polsce, i powierzy jej prowadzenie penomocnikowi (dziaalno nie wymaga koncesji i zezwole). Jakie formalnoci mnie czekaj? Jakie podatki bd paci w Polsce?
                  • 03.04.2006Poradnik ZUS. Zasady wypeniania dokumentw ubezpieczeniowych. Wstp (cz 1).
                   Poradnik przeznaczony jest dla patnikw skadek, ktrzy maj obowizek sporzdzania i przekazywania do Zakadu dokumentw ubezpieczeniowych. Jego celem jest pomoc w prawidowym przygotowaniu tych dokumentw. Zawiera on wzory formularzy zgoszeniowych i rozliczeniowych oraz szczegowe informacje dotyczce sposobu ich wypeniania.
                   • 05.01.2005Likwidacja dziaalnoci - formalnoci i konsekwencje podatkowe
                    Zarwno rozpoczcie jak i likwidacja dziaalnoci wymaga odwiedzin w rnych urzdach i dopenienia wielu formalnoci. O ile zagadnieniom rozpoczynania dziaalnoci powiconych jest wiele oglnodostpnych materiaw, o tyle zagadnienie likwidacji traktowane jest nieco po macoszemu. Niesusznie - konsekwencje podatkowe likwidacji dziaalnoci s znaczne, i jeli likwidacja nie zostanie poprzedzona odpowiedni analiz, moe si zupenie niepotrzebnie okaza zbyt kosztowna. Kosztowne moe okaza si rwnie niedopenienie formalnoci, wymaganych przepisami. Dzisiaj rozpoczynamy cykl artykuw powiconych likwidacji dziaalnoci gospodarczej.