Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

formularz vzm-1/b

 • 13.04.2018MF: Formy pomocy informacyjnej dla podatników
  Ministerstwo Finansów podejmuje biece dziaania majce na celu pomoc przedsibiorcom w rozpoczciu i wykonywaniu dziaalnoci gospodarczej oraz w prawidowym wypenianiu obowizków wynikajcych z przepisów prawa podatkowego. Pomoc tak przedsibiorcy rozpoczynajcy dziaalno gospodarcz uzyska mog w kadym urzdzie skarbowym - poinformowa zastpca szefa KAS odpowiadajc na interpelacj poselsk.
  • 11.02.2014Odzyskasz VAT z bezpatnym programem Formularz VZM-1 podatki.biz
   Moliwoci, zwizane ze zwrotem czci wydanego podatku VAT przy wydatkach zwizanych z zaspokojeniem wasnych potrzeb mieszkaniowych zostay od 01.01.2014 r. znacznie ograniczone. O nowych zasadach pisalismy ostatnio sporo. Jednak nie wszyscy wiedz, e poniesienie wydatkw w roku poprzednim i latach wczeniejszych w dalszym cigu upowaniaj do starania si o zwrot – w zalenoci od daty poniesienia wydatkw nawet do koca 2018 roku. A kwoty wchodzace w gr s czsto niebagatelne.
   • 30.01.2012Zwrot VAT za materiay budowlane: Jak numerowa wnioski
    Pytanie: Wraz z maonk zoyem w urzdzie skarbowym wnioski o zwrot niektrych wydatkw zwizanych z budownictwem mieszkaniowym. cznie w latach 2006-2010 zostao zoonych pi wnioskw. Czy skadajc swj szsty wniosek WZM-1 w 2011 r. powinienem zoy go z nr 1, czy z nr 6 i w zwizku z tym, jaka kwota limitu bdzie obowizywaa nas, w sytuacji gdy wniosek bdzie dotyczy inwestycji wymagajcej pozwolenia na budow?
    • 21.02.2011Bezpatny program Formularz VZM-1 podatki.biz
     Prezentujemy Pastwu program Formularze VZM-1 podatki.biz umoliwiajcy wypenienie i wydrukowanie formularza VZM-1 wraz z zacznikami (VZM-1/A, VZM-1/B, VZM-1/C), w celu uzyskania zwrotu z tytuu niektrych wydatkw zwizanych z budownictwem mieszkaniowym.
     • 01.02.2011Bezpatny program Formularz VZM – nowa wersja instalacyjna
      W serwisie podatki.biz udostpnilimy dzisiaj now wersj instalacyjn bezpatnego programu Formularz VZM. Wersja ta umoliwia import danych z poprzednich wersji programu, wyposaona jest w modu aktualizacji, ktry w przyszoci w przypadku zmiany przepisw umoliwi aktualizacj bez koniecznoci pobierania nowej wersji. Przypomnijmy, e program bdzie pomocny wszystkim, ktrzy staraj si o zwrot VAT z tytuu niektrych wydatkw zwizanych z budownictwem mieszkaniowym.  
      • 28.01.2011Bezpatny program Formularze VZM-1 w wersji na 2011 rok ju dostpny
       Udostpnilimy program Formularze VZM podatki.biz, umoliwiajcy wypenienie i wydrukowanie formularza VZM wraz z zacznikami w postaci obowizujcej od 1.01.2011 r. Dotychczasow wersj programu, obowizujc do koca ubiegego roku pobrao kilkaset tysicy osb – liczymy, e i nowa wersja pomoe wszystkim starajcym si o zwrot VAT z tytuu niektrych wydatkw zwizanych z budownictwem mieszkaniowym w szybkim, prostym i co najwaniejsze skutecznym odzyskaniu czci podatku VAT, zapaconego przy zakupie materiaw budowlanych.
       • 24.11.2010Brak podpisu maonka pozbawi prawa do zwrotu VAT
        Pytanie podatnika: W 2007 r. Wnioskodawczyni postanowia naby dziak budowlan oraz rozpocz na tej dziace budow domu. Zakup zosta sfinansowany kredytem hipotecznym. Niezalenie od faktu, e kredytobiorc byli oboje maonkowie, Wnioskodawczyni samodzielnie, z wasnej pensji spacaa raty kredytu. W dniu 20 kwietnia 2009 r. maonkowie zawarli umow o podzia majtku wsplnego. Zgodnie z t umow Wnioskodawczyni nabya na wyczn wasno powysz nieruchomo gruntow, a take przeja prawa i obowizki wynikajce z umowy kredytu hipotecznego. Ponadto, wszystkie faktury VAT dokumentujce nabycie materiaw budowlanych z przeznaczeniem na budow domu wystawiane byy na Wnioskodawczyni oraz opacane z jej wasnych rodkw finansowych. Czy istnieje moliwo indywidualnego zoenia wniosku VZM-1 przez Wnioskodawczyni, bez koniecznoci umieszczania w nim podpisu wspmaonka?
        • 16.01.2008Formularze VZM - nowa wersja programu
         Informujemy, i w dniu dzisiejszym opublikowalimy now wersj programu Formularze VZM – umoliwiajcego wypenienie i wydrukowanie formularza VZM-1 wraz z zacznikami (VZM-1/A, VZM-1/B), w celu uzyskania zwrotu z tytuu niektrych wydatkw zwizanych z budownictwem mieszkaniowym. Aktualizacja zostaa dokonana w zwizku z opublikowaniem przez Ministerstwo Finansw nowego wzoru formularza gwnego VZM-1, oznaczonego sygnatur (3). Zaczniki – tj. formularze VZM-1/A oraz VZM-1/B nie ulegy zmianie. Program Formularze VZM mona pobra ze strony: www.podatki.biz/zwrot/program.php5 Zachcamy take do zapoznania si z serwisem tematycznym, powiconym zagadnieniom zwizanym ze zwrotem niektrych wydatkw zwizanych z budownictwem mieszkaniowym poniesionych od dnia 1 maja 2004 r. Serwis znajduje si pod adresem: www.podatki.biz/zwrot/
         • 12.03.2007Formularze VZM - nowa wersja programu
          Kilka dni temu pisalimy o zmianach, wynikajcych z nowelizacji ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektrych wydatkw zwizanych z budownictwem mieszkaniowym.
          • 06.03.2007Wchodz w ycie zmiany w ustawie regulujcej zwrot VAT osobom fizycznym
           Dzisiaj (6.03.2007 r.) wchodzi w ycie Ustawa z dnia 12 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektrych wydatkw zwizanych z budownictwem mieszkaniowym, opublikowana w Dz. U. Nr 23, poz. 138. 
           • 23.03.2006Jak korzysta z wykazu materiaw budowlanych dla celw zwrotu czci VAT
            W dziale "Pytania i odpowiedzi" publikujemy dzisiaj tekst poradnika, opublikowany na stronach internetowych Ministerstwa Transportu i Budownictwa, ktry midzy innymi przystpnie opisuje sposb korzystania z klasyfikacji PKWiU. Poradnik wspomina o jednej istotnej kwestii: rwnolegym funkcjonowaniu dwch rznych wersji klasyfikacji PKWiU.
            • 13.02.2006Serwis tematyczny i bezpatny program – zwrot czci VAT przy wydatkach mieszkaniowych
             Z przyjemnoci informujemy o udostpnieniu nowego serwisu tematycznego zwizanego ze zwrotem VAT przy niektrych wydatkach zwizanych z budownictwem mieszkaniowym oraz bezpatnego programu, sucego wypenieniu wnioskw o zwrot. Program moe suy do wypenienia wnioskw dla dowolnej iloci osb, i mona go uywa bezpatnie w celach niekomercyjnych.