Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

akcyzowego

 • 14.09.2015Wyłudzenia podatku VAT. Skarb Państwa stracił kolejne 100 mln zł
  Polskie służby rozbiły kolejną grupę przestępców, która zajmowała się nielegalnym handlem paliwami. Z budżetu wyłudzano podatek od towarów i usług (VAT). Straty Skarbu Państwa szacuje sie na co najmniej 100 mln zł. Do tej pory zatrzymano 4 osoby i zabezpieczono środki finansowe na poziomie ponad 10 mln zł.
 • 11.09.2015Wyłudzenia podatku VAT. Skarb Państwa stracił kolejne 100 mln zł
  Polskie służby rozbiły kolejną grupę przestępców, która zajmowała się nielegalnym handlem paliwami. Z budżetu wyłudzano podatek od towarów i usług (VAT). Straty Skarbu Państwa szacuje sie na co najmniej 100 mln zł. Do tej pory zatrzymano 4 osoby i zabezpieczono środki finansowe na poziomie ponad 10 mln zł.
 • 04.09.2015Podatki 2015: Rozliczenia akcyzowe będą scentralizowane
  Od 1 października br. podmioty zajmujące się działalnością związaną z wyrobami akcyzowymi będą rozliczać podatek tylko z Izbą Celną w Krakowie – wynika z projektu rozporządzenia, które opublikowało w tym tygodniu Ministerstwo Finansów. Projektodawca liczy na to, że centralizacja obsługi zaowocuje m.in. redukcją kosztów prowadzenia działalności.
 • 02.09.2015Podatki 2015: Centra obsługi zaczynają działalność
  We wtorek podatkowa administracja uruchomiła nowe centra obsługi, gdzie można m.in. składać wybrane dokumenty dotyczące spraw podatkowych oraz złożyć niektóre dokumenty związane z akcyzą oraz ZUS. Podatnik będzie mógł załatwić swoje sprawy nie tylko we własnym urzędzie, lecz także w centrum położonym np. w innym województwie.
 • 01.09.2015Podatki 2015: Centra obsługi zaczynają działalność
  We wtorek podatkowa administracja uruchomiła nowe centra obsługi, gdzie można m.in. składać wybrane dokumenty dotyczące spraw podatkowych oraz złożyć niektóre dokumenty związane z akcyzą oraz ZUS. Podatnik będzie mógł załatwić swoje sprawy nie tylko we własnym urzędzie, lecz także w centrum położonym np. w innym województwie.
 • 01.09.2015Podatki 2016: Uproszczenia w podatku akcyzowym
  Na początku 2016 r. wejdzie w życie nowela ustawy o podatku akcyzowym, która wprowadzi kilka ułatwień dla podatników. Ograniczone zostaną m.in. niektóre obowiązki administracyjne. W ubiegłym tygodniu nowelizację podpisał prezydent Andrzej Duda.
 • 31.08.2015Podatki 2016: Uproszczenia w podatku akcyzowym
  Na początku 2016 r. wejdzie w życie nowela ustawy o podatku akcyzowym, która wprowadzi kilka ułatwień dla podatników. Ograniczone zostaną m.in. niektóre obowiązki administracyjne. W ubiegłym tygodniu nowelizację podpisał prezydent Andrzej Duda.
 • 31.08.2015Kwalifikacja samochodu a podatek akcyzowy
  Z uzasadnienia: Dowód rejestracyjny jest bowiem zasadniczo dokumentem stwierdzającym dopuszczenie pojazdu do ruchu. Organ podatkowy nie jest więc związany zawartym w dowodzie rejestracyjnym ustaleniem typu pojazdu jako samochodu osobowego, czy pojazdu ciężarowego, bowiem z punktu widzenia przepisów ustaw o podatku akcyzowym istotne jest dokonanie jego prawidłowej klasyfikacji do odpowiedniego kodu CN, co potwierdza orzecznictwo sądowe.
 • 27.08.2015Nielegalny pobór energii a podatek akcyzowy
  Z uzasadnienia: Na potrzeby postępowania podatkowego wystarczające jest bowiem zaistnienie czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą, w tym przypadku zużycia energii w związku z faktem jej nielegalnego pobierania, zaś przepisy ustawy o podatku akcyzowym nie wymagają bowiem aby fakt nielegalnego poboru energii przez określoną osobę był stwierdzony orzeczeniem sądu.
 • 03.08.2015Samochód sprowadzony z UE do demontażu a podatek akcyzowy
  Pytanie podatnika: Czy w związku ze sprowadzaniem pojazdów osobowych przeznaczonych do demontażu, Wnioskodawca jest zobowiązany do zapłaty akcyzy za każdy sprowadzony samochód osobowy?
 • 29.07.2015Sprzedaż bezpośrednia przetworzonych produktów rolnych a napoje alkoholowe
  Zapytanie nr 8363 do ministra finansów w sprawie sprzedaży cydru i perry w kontekście ustawy z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw
 • 24.07.2015Odnawialne źródła energii. Tworzenie i korzystanie z mikroinstalacji a obowiązki podatkowe
  Interpelacja nr 33336 do ministra finansów w sprawie kwestii podatkowych zawartych w ustawie o odnawialnych źródłach energii
 • 23.07.2015Błędny adres zameldowania w oświadczeniu nie musi skutkować sankcyjną stawką akcyzy
  W ustawie o podatku akcyzowym odnaleźć możemy stawki preferencyjne dla niektórych wyrobów energetycznych. W takim wypadku sprzedawca musi dopełnić niezbędnych wymogów uprawniających go do zastosowania niższych stawek akcyzy. Warunkiem tym jest przede wszystkim uzyskanie przez sprzedawcę od nabywcy będącego osobą fizyczną oświadczenia, że nabywane wyroby są przeznaczone do celów opałowych lub będą sprzedane z przeznaczeniem do celów opałowych. Oświadczenie takie, aby można było je uznać za skuteczne, powinno zawierać szereg niezbędnych elementów określonych w przepisach ww. ustawy. W przeciwnym razie należy zastosować wyższą stawkę akcyzy.
 • 22.07.2015Błędny adres zameldowania w oświadczeniu nie musi skutkować sankcyjną stawką akcyzy
  W ustawie o podatku akcyzowym odnaleźć możemy stawki preferencyjne dla niektórych wyrobów energetycznych. W takim wypadku sprzedawca musi dopełnić niezbędnych wymogów uprawniających go do zastosowania niższych stawek akcyzy. Warunkiem tym jest przede wszystkim uzyskanie przez sprzedawcę od nabywcy będącego osobą fizyczną oświadczenia, że nabywane wyroby są przeznaczone do celów opałowych lub będą sprzedane z przeznaczeniem do celów opałowych. Oświadczenie takie, aby można było je uznać za skuteczne, powinno zawierać szereg niezbędnych elementów określonych w przepisach ww. ustawy. W przeciwnym razie należy zastosować wyższą stawkę akcyzy.
 • 15.07.2015Stawka akcyzy dla dodatków do paliw silnikowych nadal sporna
  W obecnym stanie prawnym może pojawiać się wiele wątpliwości w określaniu stawki podatku akcyzowego dla dodatków do paliw. Dodatki do paliw mogą być oznaczane różnymi kodami Nomenklatury Scalonej (CN). W ramach przykładu analizie poddane zostaną dodatki i domieszki do paliw oznaczone kodem CN 3811. Wszelkie rozważania, regulacje i wnioski przedstawione w niniejszym artykule pozostają jednak aktualne także dla dodatków i domieszek do paliw oznaczonych innymi kodami CN.
 • 06.07.2015Komu przysługuje zwolnienie z akcyzy?
  Teza: Treść art. 4 ust. 3 i ust. 5 oraz art. 11 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 ze zm.) potwierdza zasadę braku kolejności opodatkowania podatkiem akcyzowym, bowiem nabywca lub posiadacz wyrobu może się uwolnić od opodatkowania jedynie w przypadku wykazania, że podatek na wcześniejszym etapie obrotu został zapłacony, zadeklarowany lub określony decyzją, a nie poprzez wskazanie podmiotów, które wcześniej dokonały obrotu tym wyrobem.
 • 29.06.2015Podatki 2015: Nowe rozporządzenie ws. kontroli wyrobów akcyzowych
  We wtorek wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące kontroli niektórych wyrobów akcyzowych. Resort finansów przewidział ograniczenie części istniejących aktualnie obciążeń administracyjnych.
 • 29.06.2015Podatki 2015: Nowe pojęcie faktury w ustawie akcyzowej
  W rozumieniu ustawy o podatku akcyzowym pojęcie faktury będzie szersze niż w ustawie o podatku od towarów i usług – wynika z rządowego projektu nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym. Nowela ma wejść w życie jeszcze w 2015 r.
 • 26.06.2015Podatki 2015: Nowe pojęcie faktury w ustawie akcyzowej
  W rozumieniu ustawy o podatku akcyzowym pojęcie faktury będzie szersze niż w ustawie o podatku od towarów i usług – wynika z rządowego projektu nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym. Nowela ma wejść w życie jeszcze w 2015 r.
 • 26.06.2015Podatki 2015: Podatnicy akcyzy sami wybiorą organ podatkowy
  W niektórych sytuacjach podatnicy podatku akcyzowego będą mogli sami wybrać właściwy w zakresie akcyzy organ podatkowy - wynika z rządowego projektu nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym. Nowela ma wejść w życie już z końcem lipca.
 • 25.06.2015Podatki 2015: Podatnicy akcyzy sami wybiorą organ podatkowy
  W niektórych sytuacjach podatnicy podatku akcyzowego będą mogli sami wybrać właściwy w zakresie akcyzy organ podatkowy – wynika z rządowego projektu nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym. Nowela ma wejść w życie już z końcem lipca.
 • 24.06.2015Podatki 2015: Procedury dotyczące wyrobów akcyzowych będą prostsze
  Procedury dotyczące prowadzenia działalności w obszarze wyrobów akcyzowych zostaną uproszczone – wynika z projektu zmian w przepisach dotyczących akcyzy i kontroli. Nowelizacja wejdzie w życie już na przełomie lipca i sierpnia.
 • 24.06.2015Podatki i cło 2015: Standaryzacja formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu
  Wzór formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu na rachunek organu celnego odpowiada pod względem graficznym i układu pól analogicznemu wzorowi dotyczącemu wpłat na rachunek organu podatkowego. Pod względem graficznym formularze te różnią się jedynie nadrukiem na tle formularza, który na formularzu podatkowym występuje jako „PODATKI", a na formularzu celnym jako „CŁO". Zmiany wejdą w życie 1 lipca 2015 r.
 • 24.06.2015Podatki 2015: Zabezpieczenia akcyzowe na nowych zasadach
  Na przełomie lipca i sierpnia w życie wejść ma nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym, w której przewidziano m.in. kilka zmian dotyczących zabezpieczeń akcyzowych. Sposób ich stosowania zostanie uproszczony, a zmiany mają być korzystne dla przedsiębiorstw.
 • 23.06.2015Podatki 2015: Zabezpieczenia akcyzowe na nowych zasadach
  Na przełomie lipca i sierpnia w życie wejść ma nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym, w której przewidziano m.in. kilka zmian dotyczących zabezpieczeń akcyzowych. Sposób ich stosowania zostanie uproszczony, a zmiany mają być korzystne dla przedsiębiorstw.
 • 23.06.2015Podatki i cło 2015: Standaryzacja formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu
  Wzór formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu na rachunek organu celnego odpowiada pod względem graficznym i układu pól analogicznemu wzorowi dotyczącemu wpłat na rachunek organu podatkowego. Pod względem graficznym formularze te różnią się jedynie nadrukiem na tle formularza, który na formularzu podatkowym występuje jako „PODATKI", a na formularzu celnym jako „CŁO". Zmiany wejdą w życie 1 lipca 2015 r.
 • 22.06.2015Podatki 2015: Obrót suszem tytoniowym będzie nadzorowany
  Ministerstwo Finansów planuje wprowadzić nowe regulacje, które będą odnosić się do pośredniczących podmiotów tytoniowych. Zmiany mają pozwolić na skuteczniejsze zwalczanie działalności przestępczej związanej z obrotem suszem tytoniowym. Jak szacuje resort finansów, w skali roku budżet Polski traci w ten sposób nawet kilkaset mln zł.
 • 22.06.2015Podatki 2016: Nowe stawki odsetek za zwłokę
  Obniżona stawka odsetek za zwłokę zostanie zmniejszona do 50 proc., a stawka podwyższona będzie wynosić 150 proc. stawki podstawowej - wynika z aktualnej wersji projektu tzw. dużej nowelizacji Ordynacji podatkowej. Nowela wejdzie w życie w przyszłym roku.
 • 19.06.2015Podatki 2016: Nowe stawki odsetek za zwłokę
  Obniżona stawka odsetek za zwłokę zostanie zmniejszona do 50 proc., a stawka podwyższona będzie wynosić 150 proc. stawki podstawowej – wynika z aktualnej wersji projektu tzw. dużej nowelizacji Ordynacji podatkowej. Nowela wejdzie w życie w przyszłym roku.
 • 19.06.2015Podatki 2015: Prawo akcyzowe będzie przyjaźniejsze dla firm
  Do Sejmu trafił rządowy projekt nowelizacji ustawy akcyzowej. Projektodawcy przewidują m.in. uproszczenie niektórych przepisów oraz likwidację lub ograniczenie części obowiązków administracyjnych. Nowela ma wejść w życie już z końcem lipca.
 • 19.06.2015Podatek od wartości dodanej jako koszt i przychód podatkowy
  Pytanie podatnika: Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności dokonuje zakupów na terenie krajów Unii Europejskiej: paliwa, winiet, uiszcza opłaty drogowe i autostradowe. Zakupy te udokumentowane są fakturami wystawionymi przez unijnych kontrahentów. Na fakturach jest m.in. wyszczególniona wartość brutto, wartość netto i kwota podatku od wartości dodanej obowiązująca w danym kraju UE. Czy podatek od wartości dodanej można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, a po jego odzyskaniu - do przychodów podatkowych?
 • 18.06.2015Opodatkowanie wyrobów tytoniowych. Branża domaga się racjonalnej polityki
  Udział szarej strefy w konsumpcji wyrobów tytoniowych to już ok. 25 proc., a podatki stanowią 82,2 proc. średniej ceny paczki papierosów – wynika z raportu pn. „Analiza krajowego rynku wyrobów tytoniowych i perspektywy rozwoju”, przygotowanego przez Case-doradcy Sp. z o.o. na zlecenie Krajowej Izby Gospodarczej. Izba apeluje o zracjonalizowanie polityki podatkowej względem branży tytoniowej.
 • 17.06.2015Chcąc odliczyć VAT, trzeba starannie sprawdzać kontrahentów
  Interpelacja nr 32801 do ministra finansów w sprawie sytuacji podatników i odliczania VAT-u
 • 12.06.2015Przedawnienie zobowiązań podatkowych i nadpłata. Będą niekorzystne zmiany?
  Proponowane zmiany mogą doprowadzić do znacznego wydłużenia terminu przedawnienia, czego zaakceptować nie sposób. Organy podatkowe będą miały bowiem 3 lata / 5 lat na doręczenie podatnikowi decyzji pierwszoinstancyjnej oraz kolejne 5 lat na pobór podatku. Obecnie, w przypadku zobowiązań podatkowych powstających z mocy prawa organy podatkowe mają 5 lat na dokonanie wymiaru podatku i jego pobór.
 • 11.06.2015Przedawnienie zobowiązań podatkowych i nadpłata. Będą niekorzystne zmiany?
  Proponowane zmiany mogą doprowadzić do znacznego wydłużenia terminu przedawnienia, czego zaakceptować nie sposób. Organy podatkowe będą miały bowiem 3 lata / 5 lat na doręczenie podatnikowi decyzji pierwszoinstancyjnej oraz kolejne 5 lat na pobór podatku. Obecnie, w przypadku zobowiązań podatkowych powstających z mocy prawa organy podatkowe mają 5 lat na dokonanie wymiaru podatku i jego pobór.
 • 08.06.2015Przedawnienie zobowiązań podatkowych. Ważny wyrok WSA
  Z uzasadnienia: Wszczęcie postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, o którym to postępowaniu podatnik nie został poinformowany najpóźniej z upływem terminu, nie powoduje skutku w postaci zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego.
 • 03.06.2015Podatki 2015: Rząd przyjął projekt zmian w akcyzie
  Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy akcyzowej oraz niektórych innych ustaw. Nowela zakłada m.in. zniesienie lub ograniczenie niektórych obowiązków administracyjnych związanych z obrotem wyrobami akcyzowymi. Równocześnie wprowadzone zostaną nowe rozwiązania wymierzone w tzw. szarą strefę w obrocie suszem tytoniowym. Nowe przepisy wejdą w życie z końcem lipca.
 • 28.05.2015Akcyza na samochody sprowadzane z zagranicy do zmiany?
  Interpelacja nr 32445 w sprawie podatku akcyzowego od samochodów sprowadzanych z zagranicy.
 • 27.05.2015Wpływy z VAT wyższe od oczekiwań
  W ubiegłym roku wpływy z podatku od towarów i usług (VAT) były o ponad 8 mld zł wyższe od oczekiwań – wynika z przyjętego przez rząd we wtorek sprawozdania resortu finansów. W całościowym ujęciu dochody budżetowe wyniosły 283,5 mld zł, podczas gdy w ustawie budżetowej zakładano wpływy na poziomie 277,7 mld zł.
 • 19.05.2015Jaki adres umieścić na fakturze VAT - zamieszkania czy głównej działalności?
  Pytanie podatnika: Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie hurtowego i detalicznego handlu artykułami przemysłowymi. Na wniosku CEIDG-1 podał adres głównego miejsca wykonywania działalności inny niż adres zamieszkania, natomiast w zgłoszeniu rejestracyjnym w zakresie podatku od towarów i usług VAT-R - adres zamieszkania, pod którym nie jest prowadzona działalność. Jaki adres na fakturach sprzedaży (i zakupu) powinna podawać osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, adres zamieszkania czy adres głównego miejsca wykonywania działalności?
 • 18.05.2015Podatki 2015: Nowe rozporządzenie ws. właściwości urzędów i izb celnych
  W piątek w życie weszło nowe rozporządzenie resortu finansów ws. właściwości urzędów celnych i izb celnych w zakresie akcyzy. Od początku lipca należności dotyczące tego podatku mają być rozliczane wyłącznie przez Izbę Celną w Krakowie.
 • 15.05.2015Podatki 2015: Nowe rozporządzenie ws. właściwości urzędów i izb celnych
  W piątek w życie weszło nowe rozporządzenie resortu finansów ws. właściwości urzędów celnych i izb celnych w zakresie akcyzy. Od początku lipca należności dotyczące tego podatku mają być rozliczane wyłącznie przez Izbę Celną w Krakowie.
 • 11.05.2015Pożyczka a podwyższona stawka PCC
  Tezy: Nie wyłącza zastosowania art. 7 ust. 5 pkt 1 u.p.c.c. i dopuszczalności ustalenia 20% stawki podatku od czynności cywilnoprawnych fakt, że na umowę pożyczki podatnik powołał się w toku przesłuchania go jako strony w sprawie podatku dochodowego od osób fizycznych, a także brak wskazania celu, na jaki przeznaczył on tę pożyczkę.
 • 27.04.2015Opodatkowanie akcyzą. Podatek musi wynikać z ustawy
  Tezy: W sytuacji zaistnienia określonego zdarzenia faktycznego, musi wynikać z konkretnego pozytywnego przepisu ustawy podatkowej. Tylko istnienie takiej normy kreuje obowiązek podatkowy. Nie można natomiast domniemywać powstania takiego obowiązku, jeżeli w ustawie podatkowej nie został on skonkretyzowany i odwrotnie - nie można domniemywać nieistnienia obowiązku, jeżeli w odniesieniu do określonego zdarzenia faktycznego, został on w ustawie wyraźnie przewidziany.
 • 23.04.2015Celnicy prowadzą mniej kontroli ws. akcyzy i podatku od gier
  W ciągu ostatnich dwóch lat Służba Celna zdecydowanie zmniejszyła liczbę kontroli dotyczących podatku akcyzowego, podatku od gier i obrotu towarowego – wynika z nowego raportu rocznego z działalności Służby Celnej. Równocześnie zwiększył się wymiar finansowy kontroli, wynikający z wykrytych nieprawidłowości.
 • 21.04.2015Podatki 2015: Nowe przepisy ws. właściwości urzędów i izb celnych
  Od początku lipca należności związane z akcyzą będą rozliczane tylko przez Izbę Celną w Krakowie - wynika z opublikowanego przez resort finansów projektu rozporządzenia. W projekcie przewidziano również kilka zmian dotyczących terytorialnego zasięgu urzędów celnych.
 • 17.04.2015Podatki 2015: Nowe przepisy ws. właściwości urzędów i izb celnych
  Od początku lipca należności związane z akcyzą będą rozliczane tylko przez Izbę Celną w Krakowie – wynika z opublikowanego przez resort finansów projektu rozporządzenia. W projekcie przewidziano również kilka zmian dotyczących terytorialnego zasięgu urzędów celnych.
 • 16.04.2015Rząd ma plan walki z przestępczością gospodarczą - podatki priorytetem
  Do konsultacji społecznych trafił projekt rządowego dokumentu pn. „Program przeciwdziałania i zwalczania przestępczości gospodarczej na lata 2015-2020”. Projektodawcy zapewniają, że zaproponowane rozwiązania pozwolą zwiększyć skuteczność walki z przestępczością tzw. białych kołnierzyków. Jednym z priorytetów ma być przeciwdziałanie przestępczości podatkowej.
 • 01.04.2015Kontrola skarbowa rusza z akcją przeciwko wyłudzeniom VAT
  Z początkiem kwietnia Kontrola skarbowa we współpracy z innymi służbami rozpoczęła nową akcję wymierzoną w oszustów działających w branży paliwowej. Kontrole dotyczą głównie byłych przejść granicznych w zachodniej części kraju, a najważniejszym celem jest ograniczenie zjawiska wyłudzania podatku od towarów i usług (VAT).
 • 27.03.2015Podatki 2015: Stosowanie zabezpieczeń akcyzowych będzie prostsze
  Do ustawy o podatku akcyzowym wprowadzone zostaną zmiany uproszczeniowe dotyczące stosowania zabezpieczeń akcyzowych – wynika z projektu nowelizacji, który przedstawiło w tym tygodniu Ministerstwo Finansów.

« poprzednia strona [ 1 ] ... [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] . [ 11 ] . [ 12 ] . [ 13 ] . [ 14 ] ... [ 17 ] następna strona »