Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

akcyzowego

 • 10.05.2016Podatki 2016: Nowe regulacje ws. poboru VAT w branży paliwowej
  Ustawa o podatku od towarów i usług (VAT) zostanie znowelizowana, a zmiany dotyczyć mają m.in. zasad poboru podatku od transakcji wewnątrzwspólnotowych nabyć paliw – wynika z przygotowanego przez Ministerstwo Finansów projektu. Jak twierdzą projektodawcy, nowela powinna pomóc w walce z nadużyciami podatkowymi.
 • 28.04.2016Podatki 2016: Nowe przepisy ws. zwrotu akcyzy
  Resort finansów opublikował projekt nowego rozporządzenia ws. wyznaczania naczelników urzędów celnych właściwych w sprawie orzekania o zwrocie części zapłaconego podatku akcyzowego. Nowe przepisy, które dotyczą akcyzy od energii elektrycznej wykorzystywanej przez zakłady energochłonne, mają docelowo zapewnić właściwą kontrolę oraz odpowiedni przepływ informacji.
 • 12.04.2016Szara strefa w Polsce – państwo traci 40 mld zł wpływów podatkowych
  W samym 2014 r. polski sektor finansów publicznych stracił przez szarą strefę aż 40 mld zł wpływów podatkowych z VAT i CIT – wynika z nowego raportu UN Global Compact Poland pn. „Przeciwdziałanie Szarej Strefie w Polsce”. O tyle właśnie większe byłyby wpływy, gdyby Polsce udało się całkowicie wyeliminować szarą strefę.
 • 05.04.2016Tajemnice organów podatkowych, czyli kilka słów o interpretacjach
  Organy podatkowe niechętnie dzielą się swoją wiedzą z podatnikami. Wydawane interpretacje często nie dają konkretnej odpowiedzi. Fiskus ogranicza się jedynie do udzielania odpowiedzi „tak” lub „nie”. Szkoda.
 • 05.04.2016Podatki 2016: Wpływy z VAT zagrożone
  W marcu 2016 r. ceny towarów i usług konsumpcyjnych spadły o 0,9 proc. rok do roku i wzrosły o 0,1 proc. względem poprzedniego miesiąca – wynika z nowych danych Głównego Urzędu Statystycznego. Jak oceniają eksperci, utrzymująca się deflacja oznacza, że najprawdopodobniej nie uda się zrealizować zakładanych w tegorocznym budżecie wpływów z podatku od towarów i usług (VAT). 
 • 04.04.2016Podatki 2016: Wpływy z VAT zagrożone
  W marcu 2016 r. ceny towarów i usług konsumpcyjnych spadły o 0,9 proc. rok do roku i wzrosły o 0,1 proc. względem poprzedniego miesiąca – wynika z nowych danych Głównego Urzędu Statystycznego. Jak oceniają eksperci, utrzymująca się deflacja oznacza, że najprawdopodobniej nie uda się zrealizować zakładanych w tegorocznym budżecie wpływów z podatku od towarów i usług (VAT). 
 • 04.04.2016Tajemnice organów podatkowych, czyli kilka słów o interpretacjach
  Organy podatkowe niechętnie dzielą się swoją wiedzą z podatnikami. Wydawane interpretacje często nie dają konkretnej odpowiedzi. Fiskus ogranicza się jedynie do udzielania odpowiedzi „tak” lub „nie”. Szkoda.
 • 18.03.2016Akcyza od olejów opałowych. Co z ukaranymi sprzedawcami po wyroku TK?
  Interpelacja nr 1034 do ministra finansów w sprawie karania sprzedawcy oleju opałowego za wadliwe oświadczenia nabywców oleju
 • 11.03.2016Jaka stawka akcyzy na samochód sprowadzony z zagranicy w 2016 r.?
  Zgodnie z przepisem art. 100 ust. pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym z 6 grudnia 2008r. (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 752 z poźn. zm.) w przypadku samochodu osobowego przedmiotem opodatkowania akcyzą jest jego nabycie wewnątrzwspólnotowe, jeżeli samochód ten nie był zarejestrowany wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.
 • 11.03.2016Podatki 2016: Jednolity Plik Kontrolny z korzyścią dla podatników?
  Już od lipca 2016 r. część podatników będzie zobowiązana do stosowania tzw. Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK). Księgi podatkowe i dowody księgowe będą musiały mieć określoną formę elektroniczną, która umożliwi organom podatkowym automatyczną analizę danych. Jak przekonuje Ministerstwo Finansów, w efekcie wprowadzenia JPK korzyści odniesie zarówno administracja podatkowa, jak i sami podatnicy.
 • 10.03.2016Podatki 2016: Jednolity Plik Kontrolny z korzyścią dla podatników?
  Już od lipca 2016 r. część podatników będzie zobowiązana do stosowania tzw. Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK). Księgi podatkowe i dowody księgowe będą musiały mieć określoną formę elektroniczną, która umożliwi organom podatkowym automatyczną analizę danych. Jak przekonuje Ministerstwo Finansów, w efekcie wprowadzenia JPK korzyści odniesie zarówno administracja podatkowa, jak i sami podatnicy.
 • 10.03.2016Jaka stawka akcyzy na samochód sprowadzony z zagranicy w 2016 r.?
  Zgodnie z przepisem art. 100 ust. pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym z 6 grudnia 2008r. (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 752 z poźn. zm.) w przypadku samochodu osobowego przedmiotem opodatkowania akcyzą jest jego nabycie wewnątrzwspólnotowe, jeżeli samochód ten nie był zarejestrowany wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.
 • 02.03.2016WSA. Klasyfikacja samochodu dla celów podatku akcyzowego
  Z uzasadnienia: Dowód rejestracyjny i zaświadczenie o badaniu technicznym nie są wiążące dla organów podatkowych w zakresie klasyfikacji pojazdów celem stwierdzenia czy pojazd jest wyrobem akcyzowym, bowiem dla potrzeb podatku akcyzowego, podstawę prawną rozstrzygnięcia stanowią wyłącznie przepisy podatkowe, które odrębnie decydują o klasyfikacji pojazdów samochodowych jako wyrobów akcyzowych - są to postanowienia dotyczące Nomenklatury Scalonej Wspólnej Taryfy Celnej.
 • 18.02.2016Prawidłowe dane na fakturach. Adres zamieszkania czy adres miejsca prowadzenia działalności?
  Pytanie podatnika: Wnioskodawca jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, będącą czynnym płatnikiem VAT i prowadzącą ewidencję w formie książki przychodów i rozchodów. Miejscem jego zamieszkania jest V., a miejscem wykonywania działalności jest W. W CEIDG po wydrukowaniu jego firmy widnieje jedynie adres prowadzenia działalności, nie widnieje tam natomiast jego adres zamieszkania. Jaki adres powinien Wnioskodawca umieszczać na fakturach sprzedażowych a jakiego oczekiwać od kontrahentów na fakturach kosztowych?
 • 18.02.2016Podatek akcyzowy. Zwolnienia, nowe obowiązki i wzmożone kontrole
  Dynamicznie ewoluująca rzeczywistość ekonomiczna, coraz bardziej restrykcyjna polityka klimatyczna i energetyczna, zjawisko wyłudzeń podatkowych i szarej strefy oraz jej przeciwdziałanie to jedne z wielu czynników składających się na otoczenie, w jakim obecnie przychodzi funkcjonować podatnikom akcyzy. Okoliczności te mają też wpływ na kształtowanie unijnych i polskich przepisów akcyzowych.
 • 17.02.2016Podatki 2016: Sejm rozważy zmiany w ustawie akcyzowej
  Do ustawy o podatku akcyzowym może zostać wprowadzone zwolnienie z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego dla tzw. pośredniczących podmiotów tytoniowych – taką zmianę przewiduje projekt nowelizacji, który w tym tygodniu zgłosili do Sejmu posłowie Kukiz’15. Projektodawcy wskazują, że obowiązek jest obecnie zbyt dużym obciążeniem dla polskich firm.
 • 17.02.2016Prawidłowe dane na fakturach. Adres zamieszkania czy adres miejsca prowadzenia działalności?
  Pytanie podatnika: Wnioskodawca jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, będącą czynnym płatnikiem VAT i prowadzącą ewidencję w formie książki przychodów i rozchodów. Miejscem jego zamieszkania jest V., a miejscem wykonywania działalności jest W. W CEIDG po wydrukowaniu jego firmy widnieje jedynie adres prowadzenia działalności, nie widnieje tam natomiast jego adres zamieszkania. Jaki adres powinien Wnioskodawca umieszczać na fakturach sprzedażowych a jakiego oczekiwać od kontrahentów na fakturach kosztowych?
 • 05.02.2016Nienależnie pobrane zaliczki na podatek dochodowy a korekta PIT-11
  Pytanie podatnika: Wnioskodawca w okresie 1 stycznia 2013 r. - 31 lipca 2015 r. potrącał zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych w zawyżonej wysokości, uznając niesłusznie, że pracownicy osiągają przychód podatkowy z tytułu dojazdów samochodami służbowymi z miejsca zamieszkania na lokalizację projektową. Wartość tego przychodu nie powinna była być uwzględniana w kalkulacji miesięcznych zaliczek na PIT w ww. okresie. Czy Wnioskodawca ma obowiązek korygowania informacji PIT-11?
 • 01.02.2016Samochody osobowe nabywane wewnątrzwspólnotowo (z krajów UE) - złożenie deklaracji, zapłata akcyzy oraz uzyskanie dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy
  Zgodnie z ustawą o podatku akcyzowym nabycie wewnątrzwspólnotowe (tj. przemieszczenie z terytorium państwa członkowskiego na terytorium kraju) samochodu osobowego niezarejestrowanego na terytorium Polski zgodnie z przepisami o ruchu drogowym jest przedmiotem opodatkowania akcyzą.  Podstawą wypełnienia obowiązku podatkowego w podatku akcyzowym z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodu osobowego jest złożenie deklaracji (deklaracja uproszczona nabycia wewnątrzwspólnotowego - AKC-U) oraz zapłata należnego podatku.
 • 29.01.2016Samochody osobowe nabywane wewnątrzwspólnotowo (z krajów UE) - złożenie deklaracji, zapłata akcyzy oraz uzyskanie dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy
  Zgodnie z ustawą o podatku akcyzowym nabycie wewnątrzwspólnotowe (tj. przemieszczenie z terytorium państwa członkowskiego na terytorium kraju) samochodu osobowego niezarejestrowanego na terytorium Polski zgodnie z przepisami o ruchu drogowym jest przedmiotem opodatkowania akcyzą.  Podstawą wypełnienia obowiązku podatkowego w podatku akcyzowym z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodu osobowego jest złożenie deklaracji (deklaracja uproszczona nabycia wewnątrzwspólnotowego - AKC-U) oraz zapłata należnego podatku.
 • 28.01.2016MF. Zmiany przepisów akcyzowych od dnia 1 stycznia 2016 r.
  Nowelizacja, która weszła w życie w dniu 1 stycznia 2016 r. zasadniczo realizuje postulaty przedsiębiorców z branży wyrobów akcyzowych i w założeniu powinna ułatwić im prowadzenie działalności gospodarczej poprzez uproszczenie procedur i eliminację niektórych obowiązków administracyjnych.  Ustawa wprowadziła również regulacje o charakterze uszczelniającym, tj. przepisy dotyczące pośredniczących podmiotów tytoniowych, które powinny ograniczyć działalność „szarej strefy" w obszarze obrotu suszem tytoniowym i spowodowane tym straty dla budżetu państwa.
 • 27.01.2016MF. Zmiany przepisów akcyzowych od dnia 1 stycznia 2016 r.
  Nowelizacja, która weszła w życie w dniu 1 stycznia 2016 r. zasadniczo realizuje postulaty przedsiębiorców z branży wyrobów akcyzowych i w założeniu powinna ułatwić im prowadzenie działalności gospodarczej poprzez uproszczenie procedur i eliminację niektórych obowiązków administracyjnych.  Ustawa wprowadziła również regulacje o charakterze uszczelniającym, tj. przepisy dotyczące pośredniczących podmiotów tytoniowych, które powinny ograniczyć działalność „szarej strefy" w obszarze obrotu suszem tytoniowym i spowodowane tym straty dla budżetu państwa.
 • 20.01.2016Postępowanie mandatowe
  W toku prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorstwo może zostać poddane kontroli skarbowej sprawdzającej poprawność stosowania przepisów podatkowych i właściwego dokonywania rozliczeń i odprowadzania podatków. Organami w postępowaniu karno-skarbowym mogą być m.in.:
 • 07.01.2016Podatki 2016: Deflacja zagrozi wpływom podatkowym?
  Przedłużająca się deflacja stawia pod dużym znakiem zapytania realizację założeń budżetowych rządu, w tym tych dotyczących spodziewanych wpływów podatkowych – oceniają eksperci Pracodawców RP. Szczególnie zagrożone mogą być wpływy z podatków pośrednich, czyli m.in. podatku od towarów i usług (VAT) oraz podatku akcyzowego. 
 • 05.01.2016Transakcje w szarej strefie są już warte ponad 12 proc. PKB
  Przeprowadzane w szarej strefie transakcje są warte w skali roku aż 12,4 proc. polskiego PKB – szacuje firma doradcza EY. Tylko z powodu ubytku wpływów z tytułu podatku dochodowego CIT budżet Polski stracił w 2014 r. mniej więcej 40 mld zł. 
 • 04.01.2016Podatki 2016: Podatnicy akcyzy będą składać mniej dokumentów
  Od początku nowego roku zmniejszona jest liczba dokumentów składanych przez podatników akcyzy – zmiany wprowadziło nowe rozporządzenie ws. wzorów deklaracji dla podatku akcyzowego. W efekcie podatnicy nie muszą już składać załączników stanowiących informacje o wyrobach akcyzowych w składzie podatkowym.
 • 28.12.2015Podatki 2016: Podatek od handlu naruszy prawo UE?
  Przygotowywany przez rząd podatek od handlu (tzw. podatek od hipermarketów) będzie najprawdopodobniej sprzeczny z unijnym prawem – wynika z raportu pn. „Podatek od handlu w kontekście regulacji i zasad unijnych”, który przygotowali eksperci Crido Taxand.
 • 28.12.2015Podatki 2016: Nowe rozporządzenie ws. zwolnień z akcyzy
  W Dzienniku Ustaw opublikowano nowe rozporządzenie ws. warunków stosowania niektórych zwolnień od podatku akcyzowego. Przepisy zostaną dostosowane do zmian wprowadzanych w ustawie akcyzowej. Nowe rozporządzenie wejdzie w życie już z początkiem 2016 r. 
 • 21.12.2015Podatki 2016: Nowy wzór deklaracji AKC-U
  Z początkiem 2016 r. modyfikacji ulegnie wzór deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego (AKC-U). Formularz zostanie dostosowany do zmian w ustawie o podatku akcyzowym, w tym dotyczących definicji uproszczonego dokumentu towarzyszącego.
 • 16.12.2015Podatki 2016: Stawki akcyzy na paliwa silnikowe bez zmian
  W Monitorze Polskim opublikowano obwieszczenie Ministra Finansów, w którym określono wysokość stawek podatku akcyzowego na paliwa silnikowe obowiązujących w 2016 r. Stawki pozostaną na dotychczasowym poziomie – w przypadku benzyn silnikowych będzie to więc przykładowo nadal 1540 zł za 1000 litrów. 
 • 11.12.2015Bruksela wzywa Niemcy i Włochy do zmiany regulacji akcyzowych
  Niemcy i Włochy powinny dostosować swoje przepisy akcyzowe do regulacji unijnych – uważa Komisja Europejska. Bruksela oficjalnie wezwała oba kraje do zmiany prawa. Sprawy dotyczą przesyłek zawierających wyroby tytoniowe oraz benzyny i oleju napędowego. 
 • 04.12.2015Podatki 2015: Wpływy z VAT mniejsze o ponad 13 mld zł
  W 2015 r. wpływy podatkowe z podatku od towarów i usług (VAT) będą niższe o 13,3 mld zł względem zaplanowanych w tegorocznej ustawie budżetowej dochodów - poinformowało Ministerstwo Finansów. Rząd zamierza znowelizować budżet na 2015 r. Przewidziano zmniejszenie wysokości dochodów budżetu w sumie o 10,5 mld zł.
 • 03.12.2015Podatki 2015: Wpływy z VAT mniejsze o ponad 13 mld zł
  W 2015 r. wpływy podatkowe z podatku od towarów i usług (VAT) będą niższe o 13,3 mld zł względem zaplanowanych w tegorocznej ustawie budżetowej dochodów – poinformowało Ministerstwo Finansów. Rząd zamierza znowelizować budżet na 2015 r. Przewidziano zmniejszenie wysokości dochodów budżetu w sumie o 10,5 mld zł.
 • 03.12.2015Podatki 2016: Nowa stawka zwrotu akcyzy od paliwa rolniczego
  Rząd wydał w tym tygodniu rozporządzenie, w którym określona została stawka zwrotu akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2016 r. Stawka ta wynosić będzie 1 zł na 1 litr oleju, co oznacza wzrost o 5 gr w porównaniu do stawki obowiązującej w poprzednich dwóch latach.
 • 27.11.2015WSA. Korekta i zwrot VAT a przychód w PIT
  Z uzasadnienia: Przez należny podatek od towarów i usług, o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy o PIT powinno się rozumieć podatek wykazany przez podatnika w deklaracji, albo w wydanej przez organ decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego. Podatek ten powinien wynikać również z dokumentów sprzedaży. Korekty tych dokumentów (faktur, deklaracji podatkowych) powodujące w konsekwencji zmniejszenie wysokości podatku należnego i zwrot nadpłaty, nie mogą być neutralne w odniesieniu do podatku dochodowego, gdyż w takim przypadku przychód nie odzwierciedlałby rzeczywistej wartości przychodu pomniejszonego o należny podatek od towarów i usług.
 • 16.11.2015Wniosek o stwierdzenie nadpłaty musi być rozpatrzony
  Z uzasadnienia: Organ podatkowy musi każdorazowo wydać merytoryczne rozstrzygnięcie w sprawie wniosku o stwierdzenie nadpłaty, niezależnie od tego czy w obrocie prawnym istnieje decyzja określająca wysokość zobowiązania podatkowego w podatku, czy też nie, za wnioskowany okres opodatkowania.
 • 13.11.2015Podatki 2016: Ewidencja wyrobów akcyzowych na nowych zasadach
  Ministerstwo Finansów opublikowało projekt nowego rozporządzenia ws. ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy. Zmiany mają skutkować m.in. uproszczeniem i ujednoliceniem zasad prowadzenia dokumentacji. Nowe rozporządzenie wejdzie w życie z początkiem 2016 r. 
 • 12.11.2015Podatki 2016: Zmiany w akcyzie budzą wątpliwości
  Ministerstwo Finansów wyznaczyło zaledwie kilka dni na przedstawienie uwag do pakietu ok. 20 projektów rozporządzeń dotyczących podatku akcyzowego – informuje Konfederacja Lewiatan. Jak twierdzą eksperci tej organizacji, to zdecydowanie zbyt krótki czas. Problemem ma być również brak niektórych kluczowych projektów dotyczących ewidencjonowania wyrobów akcyzowych. 
 • 03.11.2015Podatki 2016: Nowe przepisy ws. zezwoleń na działalność w zakresie akcyzy
  Z początkiem 2016 r. obowiązywać zacznie nowe rozporządzenie dotyczące zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego. Z przedstawionego przez resort finansów projektu wynika, że zmianie ulec mają m.in. procedury dotyczące zmiany zezwolenia akcyzowego.
 • 02.11.2015Sprowadzenie samochodu z zagranicy a podatek akcyzowy
  Z uzasadnienia: Organy ocenią, czy podane przez Skarżącego przyczyny wpływające na wartość ceny zakupu samochodu na terenie Niemiec uzasadniały rozbieżność z ceną na rynku krajowym. Dopiero w przypadku uznania przy takiej ocenie, że cena transakcyjna bez uzasadnionej przyczyny odbiegała znacząco od wartości rynkowej, organ będzie mógł dokonać obliczenia podstawy opodatkowania zgodnie z art. art. 104 ust. 8, ust. 9, ust. 10 i ust. 11 u.p.a. uwzględniając również kwestię specyficznej eksploatacji samochodu.
 • 30.10.2015Podatki 2016: Część formularzy akcyzowych zostanie zniesiona
  Liczba składanych przez podatników akcyzy dokumentów zostanie zmniejszona – wynika z opublikowanego przez resort finansów projektu nowego rozporządzenia ws. wzorów formularzy akcyzowych. Od przyszłego roku podatnicy nie będą już składać załączników stanowiących informacje o wyrobach akcyzowych w składzie podatkowym.
 • 27.10.2015Podatki 2016: Przepisy akcyzowe do zmiany
  Rozporządzenie ws. zwolnień od podatku akcyzowego zostanie dostosowane do zmian wprowadzanych w ustawie akcyzowej – wynika z projektu rozporządzenia, który opublikowało Ministerstwo Finansów. Zmiany dotyczą m.in. ewidencji wyrobów akcyzowych oraz przypadków zwolnień z akcyzy olejów.
 • 26.10.2015Podatki 2016: Warunki stosowania zwolnień z akcyzy do zmiany
  Z początkiem 2016 r. obowiązywać zacznie nowe rozporządzenie ws. warunków stosowania niektórych zwolnień od podatku akcyzowego. Ministerstwo Finansów dostosuje przepisy do zmian wprowadzanych w ustawie akcyzowej. 
 • 22.10.2015Branża winiarska boi się drastycznego wzrostu akcyzy
  Wprowadzenie w życie rozważanych w Ministerstwie Finansów zmian ws. kwalifikacji wyrobów spirytusowych mogłoby poważnie uderzyć w firmy produkujące wino z pochodzących z Polski owoców – twierdzi krajowa branża winiarska. Stawka akcyzy miałaby w efekcie wzrosnąć o ponad 400 proc., a cena końcowa butelki ulec podwojeniu.
 • 14.10.2015Do którego urzędu składać deklaracje i wpłacać podatek po zmianie adresu przedsiębiorcy?
  Zmiana miejsca zamieszkania lub siedziby podatnika, a niekiedy także miejsc wykonywania działalności, wiązać się może ze zmianą właściwości miejscowej organu podatkowego. Zasadą wynikającą z art. 18 § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst. jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm., dalej: O.p.) jest, że jeżeli w trakcie roku podatkowego lub określonego w odrębnych przepisach innego okresu rozliczeniowego nastąpi zdarzenie powodujące zmianę właściwości miejscowej organu podatkowego, organem podatkowym właściwym miejscowo za ten okres rozliczeniowy pozostaje ten organ podatkowy, który był właściwy w pierwszym dniu roku podatkowego lub okresu rozliczeniowego.
 • 13.10.2015Służba Celna wprowadza nowe e-usługi
  System eBooking Truck oraz system Zefir 2 to dwie nowe e-usługi, które w październiku uruchomiła Służba Celna. Pierwsza usługa pozwala na rezerwację przez internet terminu odprawy granicznej, a druga z kolei odnosi się m.in. do centralizacji obsługiwanych przez Służbę Celną rozliczeń ceł i podatków.
 • 12.10.2015Kto jest podatnikiem akcyzy z tytułu nabycia paliw silnikowych?
  Pytanie podatnika: Czy nabywając paliwa płynne w każdym z wymienionych stanów faktycznych (1, 2 i 3) spółka X Sp. z o.o. ponosi odpowiedzialność podatkową w przypadku niezapłacenia należnych podatków (podatku akcyzowego) przez jej bezpośredniego dostawcę lub podmiot zaopatrujący jej bezpośredniego dostawcę?
 • 07.10.2015Rząd podjął uchwałę ws. przeciwdziałania przestępczości gospodarczej
  Przestępczość podatkowa jest jednym z najważniejszych obszarów przestępczości gospodarczej, z którymi zamierza walczyć rząd – wynika z „Programu przeciwdziałania i zwalczania przestępczości gospodarczej na lata 2015-2020”. We wtorek rząd przyjął uchwałę w sprawie tego programu.
 • 07.10.2015Informacja MF dla rolników o negatywnych konsekwencjach zakupu paliwa od oszusta
  Na terytorium Polski zaobserwowano nasilenie zjawiska oszustw w obrocie paliwami. Do resortu finansów docierają niepokojące sygnały, że nabywcami paliwa od oszustów mogą być w coraz większym stopniu rolnicy, prawdopodobnie nieświadomi uczestnictwa w takim procederze. Należy wskazać, że „uczestnictwo” w oszustwie wiąże się z określonymi negatywnymi konsekwencjami również dla nabywców paliw, którymi mogą być rolnicy.
 • 16.09.2015Zwrot niesłusznie pobranego podatku PCC przez notariusza
  Pytanie podatnika: Czy w przypadku pobrania niesłusznie przez notariusza podatku od czynności cywilnoprawnych od wartości emisyjnej akcji spółce będzie przysługiwać zwrot podatku od czynności cywilnoprawnych wynikający z różnicy pomiędzy pobranym podatkiem od wartości emisyjnej akcji a podatkiem jaki należało pobrać od nominalnego podwyższenia kapitału zakładowego spółki?

« poprzednia strona [ 1 ] ... [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] . [ 11 ] . [ 12 ] . [ 13 ] ... [ 17 ] następna strona »