Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

akcyzowego

 • 29.06.2018Podatki 2018: Wp造wy z VAT wzros造 tylko o 2,8 proc.
  Mi璠zy styczniem a majem 2018 r. dochody bud瞠towe z podatku od towarów i us逝g (VAT) wzros造 o 2,8 proc. rok do roku – wynika z danych opublikowanych przez Ministerstwo Finansów. Nowe szacunki pokazuj spadek dynamiki wzrostu wp造wów podatkowych z VAT. Jednocze郾ie nadal wyra幡ie rosn wp造wy z podatków dochodowych PIT i CIT.
 • 29.05.2018Bruksela szykuje aktualizacj przepisów dotycz帷ych akcyzy i alkoholu
  Unijne przepisy dotycz帷e podatku akcyzowego od alkoholu zostan najprawdopodobniej zmienione – zapowiedzia豉 w ostatnich dniach Komisja Europejska. Na zmianach zyska maj w szczególno軼i ma貫 przedsi瑿iorstwa, które zajmuj si produkcj alkoholu. Takie firmy uzyska造by dost瘼 do nowego systemu certyfikacji, potwierdzaj帷ego prawo do ni窺zych stawek celnych na terenie ca貫j Unii Europejskiej.
 • 30.04.2018Podatki 2018: MF szykuje ograniczenia ws. akcyzy i oleju nap璠owego
  Ministerstwo Finansów zamierza ograniczy w niektórych sytuacjach mo磧iwo嗆 zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym. Nowe regulacje maj dotyczy bezpo鈔ednio oleju nap璠owego i przeciwdzia豉 procederowi sprzeda篡 producentom rolnym oleju niewiadomego pochodzenia.
 • 25.04.2018Adres na fakturze przedsi瑿iorcy b璠帷ego osob fizyczn
  Skoro przepisy nie precyzuj jaki adres nale篡 wskaza na fakturze w przypadku osoby fizycznej prowadz帷ej dzia豉lno嗆 w innym miejscu ni miejsce zamieszkania, przyj望 nale篡, i b璠zie to adres zgodny z dokonanym zg這szeniem identyfikacyjnym, tj. w przypadku osób fizycznych powinien to by, co do zasady, adres zamieszkania. Jednak瞠 w sytuacji, gdy osoba fizyczna nie prowadzi dzia豉lno軼i w miejscu zamieszkania i posiada gówne miejsce prowadzenia dzia豉lno軼i, w fakturze powinien by podawany adres tego gównego miejsca prowadzenia dzia豉lno軼i - wyja郾i Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej.
 • 13.04.2018MF: Formy pomocy informacyjnej dla podatników
  Ministerstwo Finansów podejmuje bie膨ce dzia豉nia maj帷e na celu pomoc przedsi瑿iorcom w rozpocz璚iu i wykonywaniu dzia豉lno軼i gospodarczej oraz w prawid這wym wype軟ianiu obowi您ków wynikaj帷ych z przepisów prawa podatkowego. Pomoc tak przedsi瑿iorcy rozpoczynaj帷y dzia豉lno嗆 gospodarcz uzyska mog w ka盥ym urz璠zie skarbowym - poinformowa zast瘼ca szefa KAS odpowiadaj帷 na interpelacj poselsk.
 • 09.04.2018Podatki 2018: Nowy projekt dotycz帷y dokumentów elektronicznych i akcyzy
  Przy przemieszczaniu okre郵onych wyrobów energetycznych w kraju (poza procedur zawieszenia podatku akcyzowego) stosowane obecnie dokumenty dostawy zostan zast徙ione dokumentami elektronicznymi (e-DD) – wynika z projektu nowelizacji przygotowanego w Ministerstwie Finansów.
 • 30.03.2018MF poda這 informacje o wykonaniu bud瞠tu w miesi帷ach stycze - luty 2018
  Jak poinformowa這 Ministerstwo Finansów w komunikacie, opublikowanym na swoich stronach internetowych, wykonanie bud瞠tu pa雟twa w okresie stycze - luty 2018 r. w stosunku do ustawy bud瞠towej na 2018 r. wynios這:
 • 23.03.2018Zmiany w „pakiecie paliwowym” od 1 lipca 2018 r.
  W Ministerstwie Finansów trwaj obecnie prace nad projektem z 13 lutego 2018 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i us逝g oraz niektórych innych ustaw. W ramach tego Projektu proponuje si zmiany m.in. w ustawie z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym zwi您ane z tzw. „pakietem paliwowym”. „Pakiet paliwowy” wprowadzony zosta 1 sierpnia 2016 r. w zwi您ku z wej軼iem w 篡cie ustawy z 7 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i us逝g oraz niektórych innych ustaw. Gównym celem tej nowelizacji by這 wprowadzenie rozwi您a zapobiegaj帷ych lub ograniczaj帷ych mo磧iwo嗆 wy逝dzenia podatku VAT w obrocie paliwami ciek造mi.
 • 15.03.2018Podatki 2018: Rozporz康zenie ws. zabezpieczenia akcyzowego do zmiany
  Przepisy dotycz帷e zwolnienia z obowi您ku z這瞠nia zabezpieczenia akcyzowego zostan dostosowane do zmian zwi您anych z numerem REGON – wynika z projektu opublikowanego przez resort finansów. Zmiany maj zwi您ek z pakietem ustaw w ramach tzw. „Konstytucji Biznesu”.
 • 12.03.2018Akcyza na produkty energetyczne – KE ma zastrze瞠nia do Polski
  Komisja Europejska wystosowa豉 oficjalne wezwanie do Polski w sprawie dostosowania przepisów dotycz帷ych akcyzy na produkty energetyczne. Sprawa odnosi si do zwolnienia z akcyzy produktów gazowych i w璕lowych. Polskie w豉dze maj teraz dwa miesi帷e na podj璚ie oczekiwanych przez Bruksel dzia豉.
 • 01.03.2018Podatki 2018: Wp造wy z podatku VAT wyra幡ie w dó
  W styczniu 2018 r. dochody z podatku od towarów i us逝g (VAT) by造 o 3,6 mld z ni窺ze wzgl璠em analogicznego okresu czasu rok wcze郾iej – poinformowa這 Ministerstwo Finansów. Jednocze郾ie wzros造 wp造wy z wszystkich pozosta造ch danin.
 • 25.02.2018Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i us逝g oraz niektórych innych ustaw
  Na stronach rz康owego centrum legislacyjnego pojawi si projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i us逝g oraz niektórych innych ustaw, wraz z uzasadnieniem i ocen skutków regulacji. Tu znajdziecie projekt ustawy.
 • 25.02.2018Uzasadnienie do projektu ustawy z 13.02.2018 r.
  Na stronach rz康owego centrum legislacyjnego pojawi si projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i us逝g oraz niektórych innych ustaw z 13.02.2018 r., wraz z uzasadnieniem i ocen skutków regulacji. Publikujemy uzasadnienie do tego projektu.
 • 09.02.2018Podatki 2018: Nowe zwolnienie dla kupuj帷ych elektryczne pojazdy
  Zakup osobowych pojazdów elektrycznych oraz pojazdów nap璠zanych wodorem b璠zie zwolniony z podatku akcyzowego – wprowadzenie nowej preferencji przewiduje ustawa o elektromobilno軼i i paliwach alternatywnych, która zosta豉 ju opublikowana w Dzienniku Ustaw. Pakiet nowych rozwi您a ma sprzyja budowie infrastruktury dla paliw alternatywnych oraz wzrostowi popularno軼i bardziej ekologicznych pojazdów.
 • 08.02.2018Podatki 2018: Nowe zwolnienie dla kupuj帷ych elektryczne pojazdy
  Zakup osobowych pojazdów elektrycznych oraz pojazdów nap璠zanych wodorem b璠zie zwolniony z podatku akcyzowego – wprowadzenie nowej preferencji przewiduje ustawa o elektromobilno軼i i paliwach alternatywnych, która zosta豉 ju opublikowana w Dzienniku Ustaw. Pakiet nowych rozwi您a ma sprzyja budowie infrastruktury dla paliw alternatywnych oraz wzrostowi popularno軼i bardziej ekologicznych pojazdów.
 • 08.02.2018Podatki 2018: Wa積a interpretacja ws. akcyzy i samochodów
  Sprzeda za granic auta czasowo zarejestrowanego w Polsce nie pozwala przedsi瑿iorstwu na odzyskanie podatku akcyzowego – wynika z niedawnej interpretacji podatkowej, któr wyda豉 Krajowa Informacja Skarbowa. Zgodnie z przedstawionym stanowiskiem, czasowa rejestracja wyklucza prawo do zwrotu akcyzy.
 • 05.02.2018Podatki 2018: Bli瞠j zmian ws. akcyzy i piw smakowych
  Na pocz徠ku lutego br. rzecznik generalny Trybuna逝 Sprawiedliwo軼i Unii Europejskiej (TS UE) opublikowa stanowisko, w którym zaznaczono, 瞠 w celu ustalenia opodatkowania piw smakowych akcyz nie nale篡 uwzgl璠nia ekstraktu z dodanych ju po fermentacji substancji smakowych oraz syropu cukrowego. Opinia ta mo瞠 wskazywa, 瞠 TS UE podejmie podobn decyzj.
 • 01.02.2018Podatki 2018: Nowe rozporz康zenie ws. wzorów deklaracji akcyzowych
  Resort finansów przygotowa nowe rozporz康zenie dotycz帷e wzorów deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego od nabycia wewn徠rzwspólnotowego. Nowy akt zosta ju opublikowany w Dzienniku Ustaw, a w efekcie zmianie uleg wzór deklaracji AKC-U/A. Formularz dostosowano do wprowadzanego opodatkowania akcyz p造nu do papierosów elektronicznych oraz tzw. wyrobów nowatorskich.
 • 01.02.2018NSA: Spó趾a cywilna nie jest podatnikiem podatku od nieruchomo軼i
  Teza: W 鈍ietle art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op豉tach lokalnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.) podatnikiem podatku od nieruchomo軼i s wspólnicy spó趾i cywilnej, a nie spó趾a cywilna.
 • 25.01.2018NSA: Dor璚zenie decyzji odwo豉nemu pe軟omocnikowi jest bezskuteczne
  Z uzasadnienia: ...Samo wydanie decyzji nie wystarcza, aby wesz豉 ona do obrotu prawnego. Tak d逝go jak nie zostanie dor璚zona stronie, nie wywiera 瘸dnych skutków materialnych i procesowych, jak równie nie podlega wykonaniu w drodze egzekucji administracyjnej.
 • 12.01.2018Podatki 2018: Zwolnienie z akcyzy tylko dla e-samochodów typu PHEV?
  W projekcie nowej ustawy o elektromobilno軼i zaproponowano wprowadzenie m.in. zwolnienia z podatku akcyzowego dla pojazdów wyposa穎nych równocze郾ie w silnik spalinowy oraz elektryczny (pojazdy typu PHEV). Jak wskazuj eksperci Zwi您ku Przedsi瑿iorców i Pracodawców, w efekcie zwolnienie nie obj窸oby wi璚 drugiego typu e-samochodów (HEV).
 • 29.12.2017Co ma zmieni ustawa o elektromobilno軼i?
  Polski system prawny b璠zie u豉twia rozbudow infrastruktury do 豉dowania samochodów lub ich tankowania CNG/LNG – zapowiada rz康. Planowane zmiany znalaz造 si w projekcie nowej ustawy o elektromobilno軼i i paliwach alternatywnych, który zosta przyj皻y w tym tygodniu przez Rad Ministrów. W projekcie przewidziano równie m.in. zwolnienie z akcyzy zakupu osobowych samochodów elektrycznych.
 • 29.12.2017Koszty zarz康zonego przez naczelnika UCS konwoju towarów
  Zarz康zenie konwoju zwi您ane jest najcz瘰ciej z przewozem paliw, olejów smarowych, oleju rzepakowego, gazu LPG czyli tzw. „towarów wra磧iwych”, w stosunku do których ryzyko niep豉cenia b康 wy逝dzenia podatku od towarów i us逝g albo podatku akcyzowego jest bardzo wysokie. Jego koszty ponosz solidarnie nadawca towarów i przewo幡ik.
 • 21.12.2017Podatki 2018: Formularz AKC-R zostanie rozszerzony
  Wzór formularza AKC-R zostanie dostosowany do zmian w ustawie o podatku akcyzowym i b璠zie obejmowa dwie nowe kategorie wyrobów akcyzowych, w tym p造n do papierosów elektronicznych oraz wyroby nowatorskie – wynika z projektu rozporz康zenia, który przygotowa這 Ministerstwo Finansów.
 • 21.12.2017Biura wirtualne pod specjalnym nadzorem
  Organy podatkowe, maj帷 鈍iadomo嗆 coraz wi瘯szego zainteresowania na rynku rejestracj pod „wirtualnym adresem” na bie膨co identyfikuj i weryfikuj nowe „adresy wirtualne” a nast瘼nie monitoruj firmy tam rejestrowane. Zidentyfikowany fakt rejestracji podatnika pod tzw. „adresem wirtualnym” jest jednym ze znaczników podwy窺zonego ryzyka rejestracyjnego i okoliczno軼i do uwzgl璠nienia w dalszym monitoringu trwania dzia豉lno軼i - poinformowa這 MF w odpowiedzi na interpelacj poselsk.
 • 01.12.2017Problemy z obni穎n akcyz na olej opa這wy
  Olej opa這wy jako paliwo przeznaczone do celów grzewczych jest opodatkowany preferencyjn stawk akcyzy w stosunku do oleju nap璠owego. Stawka akcyzy na olej nap璠owy wynosi obecnie 1171,00 z/1000 litrów, natomiast na olej opa這wy ustalono obni穎n stawk w wysoko軼i 232,00 z/1000 litrów.
 • 16.11.2017Podatki 2018: Zmiany ws. akcyzy i piwa
  Zasady zwolnie z podatku akcyzowego zostan ujednolicone dla wszystkich tzw. ma造ch browarów – wynika z projektu rozporz康zenia, który opublikowa這 Ministerstwo Finansów. Projektodawcy licz na to, 瞠 zmiany stworz lepsze warunki rozwoju dla tej cz窷ci bran篡 piwowarskiej.
 • 16.10.2017Numery rachunków lokat bankowych w NIP-2
  Czy spó責zielnia ma obowi您ek zg豉sza do naczelnika urz璠u skarbowego w zg這szeniu aktualizuj帷ym informacj o numerach rachunków lokat bankowych utworzonych na potrzeby przechowywania wp豉conych kaucji przez najemców lokali i zabezpiecze robót je瞠li kwoty te nie s 鈔odkami finansowymi spó責zielni i przechowywane s przez ni tylko w depozycie?
 • 13.10.2017Podatki 2017: Polska przyst徙i豉 do systemu ANPRS
  Polska przyst徙i豉 do Systemu Rozpoznawania Numerów Rejestracyjnych Pojazdów ANPRS (Automated Number Plate Recognition System). Porozumienie ma pozwoli m.in. na wymian informacji potrzebnych do szacowania oraz poboru nale積o軼i celnych i podatku akcyzowego.
 • 21.09.2017Podatki 2017: Nowe deklaracje akcyzowe
  W pa寮zierniku zacznie obowi您ywa nowe rozporz康zenie, w którym okre郵one zostan dwie odr瑿ne deklaracje uproszczone dla podatku akcyzowego – AKC-U/A dla wyrobów akcyzowych oraz AKC-U/S dla samochodów osobowych. Zmiany maj utrudni zani瘸nie podstawy opodatkowania w odniesieniu do nabywanych wewn徠rzwspólnotowo samochodów osobowych.
 • 14.09.2017NSA: Nadwy磬a VAT naliczonego nad nale積ym nie mo瞠 by zaliczona na poczet podatku od nieruchomo軼i
  TEZA: Artyku 76 § 1 w zwi您ku z art. 76b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, ze zm.) nie daje podstawy do zaliczenia przez naczelnika urz璠u skarbowego nadwy磬i podatku naliczonego nad nale積ym w podatku od towarów i us逝g na poczet zobowi您a podatkowych, do których okre郵enia czy ustalenia w豉軼iwy jest organ jednostki samorz康u terytorialnego.
 • 25.07.2017Podatki 2018: MR szykuje zmiany ws. sukcesji oraz przepisów podatkowych
  Ministerstwo Rozwoju przygotowa這 projekt nowej ustawy o zarz康zie sukcesyjnym przedsi瑿iorstwem osoby fizycznej. Nowe regulacje zak豉daj m.in. eliminacj braku mo磧iwo軼i p造nnej kontynuacji rozlicze podatkowych.
 • 24.07.2017Podatki 2018: MR szykuje zmiany ws. sukcesji oraz przepisów podatkowych
  Ministerstwo Rozwoju przygotowa這 projekt nowej ustawy o zarz康zie sukcesyjnym przedsi瑿iorstwem osoby fizycznej. Nowe regulacje zak豉daj m.in. eliminacj braku mo磧iwo軼i p造nnej kontynuacji rozlicze podatkowych.
 • 18.07.2017Nowa akcyza od samochodów na razie w zawieszeniu
  Interpelacja nr 12987 do ministra finansów w sprawie nowego podatku od samochodów
 • 14.07.2017Podatki 2018: Biznes apeluje o zerow akcyz na e-papierosy
  Obj璚ie podatkiem akcyzowym od 2018 r. p造nu do papierosów elektronicznych powinno by przeprowadzone w sposób rozwa積y – przekonuj eksperci podatkowi Konfederacji Lewiatan. Organizacja postuluje wprowadzenie na pocz徠kowym etapie zerowej stawki podatku.
 • 04.07.2017Aktualizacja dodatkowych lokalizacji dzia豉lno軼i w NIP-2
  Pytanie podatnika: Siedzib spó趾i jest A. Spó趾a posiada równie sta陰 lokalizacj (lokal biurowy na podstawie umowy najmu) w B. Ponadto dla celów realizacji projektu Wnioskodawca na terenie konkretnego województwa wynajmuje lokal biurowy i prowadzi tam biuro projektu do kontaktu z uczestnikami projektu i zarz康zania projektem. Czy Wnioskodawca ma obowi您ek aktualizowania danych adresowych dotycz帷ych lokalizacji w B, danych adresowych dotycz帷ych lokalizacji biur projektowych, danych adresowych dotycz帷ych lokalizacji miejsc organizacji szkole organizowanych poza siedzib Wnioskodawcy?
 • 23.06.2017Mali wytwórcy energii nie b璠 sk豉da deklaracji podatkowych?
  Wytwórcy energii elektrycznej, którzy s zwolnieni z p豉cenia podatku akcyzowego od zu篡cia energii na w豉sne potrzeby, nie powinni mie obowi您ku sk豉dania deklaracji i prowadzenia odpowiedniej ewidencji – twierdzi Konfederacja Lewiatan. Organizacja apeluje o zmian uci捫liwych dla ma造ch wytwórców przepisów.
 • 12.06.2017Resort zdrowia rozwa瘸 zmiany dotycz帷e akcyzy i alkoholu
  Ministerstwo Zdrowia pracuje nad nowymi regulacjami, które maj m.in. ograniczy mo磧iwo軼i reklamy alkoholu. Wst瘼nie zak豉da si, 瞠 przepisy b璠 dotyczy napojów niskoprocentowych oraz punktów sprzeda篡. Jednocze郾ie resort rozwa瘸 zmiany w opodatkowaniu niektórych typów alkoholu, w tym najprawdopodobniej piwa ze stosunkow du膨 zawarto軼i tej substancji.
 • 07.06.2017Zmniejsza si szara strefa na rynku tytoniowym
  Odsetek nielegalnych papierosów zmniejszy si z przesz這 18 proc. w 2015 do ok. 16 proc. w 2016 r. – wynika z raportu pn. „Pakiet tytoniowy – zatrzyma szar stref”, opublikowanego przez Business Centre Club. Szacuje si, 瞠 szara strefa wynosi obecnie 22-24 proc. ca趾owitej konsumpcji wyrobów tytoniowych w Polsce.
 • 06.06.2017Podatki 2017: MF przygotowa這 nowy pakiet tytoniowy
  Resort finansów przygotowa projekt kolejnej nowelizacji, której celem b璠zie uszczelnienie systemu podatkowego. Nowy pakiet wp造nie na bran輳 tytoniow i dotyczy b璠zie obrotu suszem tytoniowym. Krajowa produkcja zostanie obj皻a monitoringiem i nadzorem zarówno w odniesieniu do upraw tytoniu, jak i pó幡iejszego obrotu suszem.
 • 29.05.2017Zmiany w podatku akcyzowym od 27 maja 2017 r.
  Od kilku dni obowi您uj nowe przepisy ustawy o podatku akcyzowym. Doprecyzowane zosta造 m.in. kwestie korzystania ze zwolnienia od akcyzy w obrocie alkoholem etylowym ca趾owicie ska穎nym. Najwa積iejsze zmiany dotycz jednak rejestracji podmiotów, zg這szenia o planowanym nabyciu wewn徠rzwspólnotowym i zabezpieczenia akcyzowego.
 • 25.05.2017Podatki 2017: Dochody podatkowe w gór o 21 proc.
  W ci庵u pierwszych czterech miesi璚y 2017 r. dochody podatkowe wzros造 o 21 proc. rok do roku – poinformowa resort finansów. W najwi瘯szym stopniu zwi瘯szy造 si wp造wy z podatku od towarów i us逝g (VAT), które okaza造 si wy窺ze w sumie o ok. 14,4 mld z.
 • 18.05.2017Podatek akcyzowy a op豉ta paliwowa
  Tezy: 1. Decyzja dotycz帷a okre郵enia wysoko軼i zobowi您ania podatkowego w podatku akcyzowym stanowi w sprawie dotycz帷ej okre郵enia wysoko軼i op豉ty paliwowej dowód o kluczowym znaczeniu. Decyzja taka jest w tym post瘼owaniu dokumentem urz璠owym w rozumieniu art. 194 § 1 O.p. 
 • 08.05.2017Podatki 2017: Zmiany w ustawie akcyzowej
  Ustawa o podatku akcyzowym zostanie znowelizowana. Zmianie ulegn przepisy odnosz帷e si do obrotu ca趾owicie ska穎nym alkoholem etylowym. Resort finansów liczy na to, 瞠 nowela pozwoli na eliminacj wyst瘼uj帷ych obecnie nieprawid這wo軼i i zlikwiduje aktualne w徠pliwo軼i interpretacyjne.
 • 28.04.2017Podatki 2017: W這chy pozwane do TS UE w zwi您ku z akcyz i paliwami
  Komisja Europejska pozwa豉 W這chy do Trybuna逝 Sprawiedliwo軼i Unii Europejskiej (TS UE) w zwi您ku z obni磬ami podatku akcyzowego na benzyn oraz olej nap璠owy. Sprawa dotyczy umo磧iwiania przez w豉dze tego kraju zakupu paliwa po obni穎nej cenie kierowcom z regionu Friuli-Wenecja Julijska. Jak podaje Bruksela, takie podej軼ie jest sprzeczne z unijn dyrektyw ws. opodatkowania energii.
 • 26.04.2017Podatki 2017: Wp造wy z podatku VAT wci捫 rosn
  Mi璠zy styczniem a marcem br. dochody z podatku od towarów i us逝g (VAT) wzros造 o 40,6 proc. w skali roku – wynika z danych opublikowanych przez Ministerstwo Finansów. W I kwartale 2017 r. dochody pa雟twa wynios造 w sumie 85,2 mld z, co stanowi 26,2 proc. ca這rocznego planu.
 • 12.04.2017Wa積a uchwa豉 NSA dla spó貫k cywilnych ws. podatku od nieruchomo軼i
  W 鈍ietle art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op豉tach lokalnych, podatnikiem podatku od nieruchomo軼i s wspólnicy spó趾i cywilnej, a nie spó趾a cywilna - orzek Naczelny S康 Administracyjny.
 • 30.03.2017Podatki 2018: Eksperci za pomys貫m likwidacji akcyzy od samochodów osobowych
  Likwidacja podatku akcyzowego od samochodów osobowych przynios豉by Polsce korzy軼i gospodarcze, 鈔odowiskowe i spo貫czne – uwa瘸j eksperci Business Centre Club. Organizacja popiera pomys, który pojawi si w przygotowanym przez klub parlamentarny Kukiz’15 projekcie nowelizacji ustawy akcyzowej.
 • 29.03.2017Podatki 2017: NSA zmienia stanowisko ws. prawa do zwrotu akcyzy
  Unijne przepisy nie zawieraj 瘸dnego ograniczenia zwrotu podatku ze wzgl璠u na rodzaj podmiotu, od którego nast徙i這 nabycie opodatkowanego wyrobu akcyzowego – stwierdzi w serii lutowych wyroków Naczelny S康 Administracyjny. Jak oceniaj eksperci, zmiana stanowiska otwiera niektórym przedsi瑿iorstwom drog do ubiegania si o zwrot akcyzy.
 • 28.03.2017Transport drogowy pod specjalnym nadzorem
  Nowe przepisy ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów w ca貫j swojej okaza這軼i maj wej嗆 w 篡cie z pocz徠kiem maja. Na這膨 na przedsi瑿iorców kilka dodatkowych obowi您ków. Wszystko w imi walki z wy逝dzeniami VAT.

« poprzednia strona [ 1 ] ... [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] . [ 11 ] ... [ 17 ] nast瘼na strona »