Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

aresztowanie

 • 30.06.2020Jak zakończyć współpracę pracodawcy z pracownikiem – przegląd rozwiązań
  Zgodnie z obowiązującymi przepisami możesz zawrzeć z pracownikiem trzy rodzaje umów o pracę:  umowę o pracę na okres próbny,  umowę o pracę na czas określony,  umowę o pracę na czas nieokreślony.  Jeśli zatrudniasz pracownika na podstawie jednej z tych umów, to każda ze stron – zarówno pracodawca, jak i pracownik – może wystąpić z inicjatywą zakończenia współpracy. Obie strony mają też do dyspozycji kilka sposobów rozwiązania umowy.
  • 29.06.2020Jak zakończyć współpracę pracodawcy z pracownikiem – przegląd rozwiązań
   Zgodnie z obowiązującymi przepisami możesz zawrzeć z pracownikiem trzy rodzaje umów o pracę:  umowę o pracę na okres próbny,  umowę o pracę na czas określony,  umowę o pracę na czas nieokreślony.  Jeśli zatrudniasz pracownika na podstawie jednej z tych umów, to każda ze stron – zarówno pracodawca, jak i pracownik – może wystąpić z inicjatywą zakończenia współpracy. Obie strony mają też do dyspozycji kilka sposobów rozwiązania umowy.
   • 20.05.2020Tarcza antykryzysowa 3.0: Bezpieczne przywracanie normalnej pracy sądów
    W Dzienniku Ustaw z 15 maja br. zostały opublikowane podpisane przez Prezydenta RP przepisy Tarczy antykryzysowej 3.0. Zaczyna się bezpieczne „odmrażanie” pracy sądów, czemu służą przygotowane w Ministerstwie Sprawiedliwości rozwiązania. Przywrócą one stronom postępowań dostęp do wymiaru sprawiedliwości jako jednego z fundamentów funkcjonowania państwa.
    • 20.02.2019Rodzicielskie świadczenie uzupełniające już od 1 marca
     Już od marca br. wypłacane będą mogły być nowe świadczenia w ramach rządowego projektu Mama 4 Plus. Ustawa o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym, która została już opublikowana w Dzienniku Ustaw, zakłada zagwarantowanie minimalnej emerytury matkom co najmniej 4 dzieci.
     • 19.02.2019Rodzicielskie świadczenie uzupełniające już od 1 marca
      Już od marca br. wypłacane będą mogły być nowe świadczenia w ramach rządowego projektu Mama 4 Plus. Ustawa o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym, która została już opublikowana w Dzienniku Ustaw, zakłada zagwarantowanie minimalnej emerytury matkom co najmniej 4 dzieci.
      • 05.08.2013Powrót odszkodowania za ,,oczywiście bezpodstawne oskarżenie"?
       Do Sejmu trafił – zgłoszony przez posłów Polskiego Stronnictwa Ludowego – projekt nowelizacji Kodeksu postępowania karnego. Koalicjant Platformy chce przywrócenia instytucji odszkodowania za „oczywiście bezpodstawne oskarżenie”, która funkcjonowała w czasach II RP.
       • 12.10.2012Rok na żądanie odszkodowania za niesłuszny areszt - orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego
        Roszczenie o odszkodowanie i zadośćuczynienie za niewątpliwie niesłuszne aresztowanie jest ograniczone w czasie, a roczny termin nie narusza istoty prawa do odszkodowania - uznał w czwartek Trybunał Konstytucyjny.
        • 24.07.2012Ustalanie wymiaru urlopu proporcjonalnego
         W niektórych sytuacjach konieczne jest dokonanie wymiaru urlopu pracowniczego na zasadach tzw. urlopu proporcjonalnego. Sprawdźmy, w jakich przypadkach będzie to wymagane.
         • 24.06.2011Wygaśnięcie umowy o pracę
          Przepisy prawa pracy przewidują sytuacje, w których stosunek pracy kończy się bez konieczności czynienia jakichkolwiek działań przez pracodawcę czy pracownika. Poza upływem okresu, na jaki została zawarta umowa, dotyczy to wygaśnięcia stosunku pracy w przypadkach uregulowanych w przepisach Kodeksu pracy i innych ustaw.
          • 27.03.2006TK - Komunikat prasowy przed rozprawą dotyczącą podziału wierzytelności między różne kategorie wierzycieli
           28 marca 2006 r. o godz. 10.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Oficerów i Marynarzy dotyczący podziału wierzytelności między różne kategorie wierzycieli. Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności art. 1025 § 1 pkt 3 i 6 ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku - Kodeks postępowania cywilnego z art. 2, art. 32 w związku z art. 2, art. 2 w związku z art. 64 ust. 2 Konstytucji.
           • 21.03.2006Sposoby wygasania zobowiązań podatkowych – potrącenie
            Istnieje wiele sposobów na wygaśnięcie zobowiązań podatkowych ciążących na podatnikach z tytułu podatków. Jednym ze sposobów umożliwiających wygaśnięcie zobowiązań podatkowych bez angażowania gotówki jest potrącenie wierzytelności wobec Skarbu Państwa. Potrącenie, zwane też kompensatą, znane jest zarówno w prawie cywilnym, jak i podatkowym. W uproszczeniu instytucja ta polega na redukcji wzajemnych wierzytelności dwóch podmiotów, wskutek czego wzajemne zobowiązania wygasają do wysokości niższej z potrącanych wierzytelności.