Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

art kodeksu wykroczeń

 • 09.12.2020Dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla rodziców i opiekunów dzieci powyżej 8. roku życia
  Dzieci w wieku 8, 9 lub 10 lat nie są w stanie zadbać o swe bezpieczeństwo, nie są na tyle dojrzałe lub samodzielne, by zorganizować sobie czas w domu, przygotować posiłek, poradzić sobie w razie nieprzewidzianych okoliczności. Obecnie do codziennych czynności domowych dochodzą obowiązki realizowane zazwyczaj w szkole. Czy rząd planuje umożliwienie skorzystania z zasiłku opiekuńczego przez cały okres zawieszenia pracy szkół rodzicom i opiekunom nieco starszych dzieci? - pytają posłowie w interpelacji do Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.
  • 08.12.2020Dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla rodziców i opiekunów dzieci powyżej 8. roku życia
   Dzieci w wieku 8, 9 lub 10 lat nie są w stanie zadbać o swe bezpieczeństwo, nie są na tyle dojrzałe lub samodzielne, by zorganizować sobie czas w domu, przygotować posiłek, poradzić sobie w razie nieprzewidzianych okoliczności. Obecnie do codziennych czynności domowych dochodzą obowiązki realizowane zazwyczaj w szkole. Czy rząd planuje umożliwienie skorzystania z zasiłku opiekuńczego przez cały okres zawieszenia pracy szkół rodzicom i opiekunom nieco starszych dzieci? - pytają posłowie w interpelacji do Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.
   • 01.12.2020Pracodawcy niechętni testom na koronawirusa?
    Napływają skargi od pracowników, którzy wskazują, iż pracodawcy zakazują im wykonywania testów na obecność koronawirusa lub zatajają informację o wystąpieniu zakażenia w ich zakładzie pracy. Jakie działania może podjąć pracownik, któremu pracodawca zakazuje wykonania testu lub nie informuje go o wystąpieniu zakażenia? Jakie kompetencje w omawianym zakresie ma PIP i jakie sankcje mogą spotkać pracodawcę? - pyta posłanka w interpelacji do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii.
    • 08.06.2020Tarcza 4.0 przyjęta przez Sejm
     Czasowa, zwiększona ochrona polskich firm – w momencie, w którym spadły ich wyceny – przed wrogim przejęciem przez inwestorów spoza UE;  osłona finansowa dla samorządów;  ułatwienia dla wykonawców przetargów i zamawiających;  dopłaty z budżetu państwa do oprocentowania kredytów bankowych dla firm;  łatwiejszy dostęp do wakacji kredytowych dla tych, którzy po 13 marca stracili źródło utrzymania  - takie m.in. mają być efekty kolejnej pakietowej ustawy, która złoży się na tarczę antykryzysową, która ma obronić polskie przedsiębiorstwa, miejsca pracy i konsumentów przed negatywnymi skutkami COVID-19.
     • 22.05.2020Działalność nierejestrowa - poradnik praktyczny dla początkujących (6)
      Prowadzący działalność nierejestrową często będzie świadczył usługi (lub dokonywał sprzedaży) na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą (lub innego rodzaju instytucji - np. szkół czy urzędów). Spotka się zapewne z oczekiwaniem odpowiedniego dokumentowania przeprowadzonej transakcji - czyli po prostu wystawienia rachunku (i ew. pokwitowania otrzymania zapłaty). W dzisiejszym odcinku poradnika przedstawiamy niezbędne informacje, dotyczące trybu i warunków wystawiania dokumentów sprzedaży przez osoby, trudniące się działalnością nierejestrową.
      • 09.04.2020Pandemia pandemią, ale deklarację VAT złóż w terminie
       Z uwagi na specyfikę wykonywanej pracy wiele firm, kancelarii podatkowych czy biur księgowych nie ma możliwości zlecenia swym pracownikom zdalnej pracy. Czy rozważana jest możliwość odroczenia terminów składania deklaracji i zeznań podatkowych, w szczególności przypadającego na dzień 25 marca 2020 r. obowiązku złożenia deklaracji VAT i JPK oraz na dzień 31 marca 2020 r. terminu sporządzenia sprawozdania finansowego za 2019 r. i złożenia m.in. deklaracji CIT-8 (za 2019 r.), MDR w zakresie schematów podatkowych, IFT-2R, ORD-U? - posłanka pyta, Ministerstwo Finansów odpowiada.
       • 19.11.2019Prewencyjna kontrola trzeźwości pracowników nie jest już możliwa
        W obowiązującym stanie prawnym brak jest regulacji prawnych przewidujących stosowanie przez pracodawcę wyrywkowego, czy też regularnego badania stanu trzeźwości pracownika. Zgodnie z opinią UODO, podzieloną przez MRPiPS, takiej kontroli nie można także traktować jako działania niezbędnego dla zapewnienia ogółowi pracowników bezpiecznych lub higienicznych warunków pracy. Powszechne i bez ograniczeń stosowanie takiej praktyki wiązałoby się z wysokim ryzykiem naruszania prawa do prywatności i godności pracowników, co jest niedopuszczalne zarówno w świetle Kodeksu pracy, jak również RODO - wyjaśniło Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
        • 09.10.2019Pracodawcy nie chcą płacić za nadgodziny
         Sporządzony w 2018 r. raport Państwowej Inspekcji Pracy wskazuje, że polscy pracodawcy często nie respektują przepisów prawa pracy i uchylają się od obowiązku prowadzenia ewidencji czasu pracy swoich pracowników lub też prowadzą go w nierzetelny sposób. Zachowaniem tym ukazują niechęć do wypłacania swoim pracownikom dodatkowego wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych. Zjawiska takie najczęściej obserwuje się w branży przemysłowej, handlu, a także w mniejszym stopniu w transporcie i budownictwie.
         • 08.03.2019Co będzie kontrolowała Państwowa Inspekcja Pracy w 2019?
          Państwowa Inspekcja Pracy rozpoczyna realizację I etapu długofalowych działań kontrolno-prewencyjnych dotyczących wielu obszarów, w których występują ryzyka naruszenia prawa przez pracodawców. W 2019 r. PIP planuje przeprowadzić 70 tys. kontroli, a przedmiotem kontroli będzie między innymi przestrzeganie obowiązku zawierania umów o prowadzenie PPK i umów o zarządzanie PPK, a także obowiązku dokonywania wpłat do PPK.
          • 07.03.2019Co będzie kontrolowała Państwowa Inspekcja Pracy w 2019?
           Państwowa Inspekcja Pracy rozpoczyna realizację I etapu długofalowych działań kontrolno-prewencyjnych dotyczących wielu obszarów, w których występują ryzyka naruszenia prawa przez pracodawców. W 2019 r. PIP planuje przeprowadzić 70 tys. kontroli, a przedmiotem kontroli będzie między innymi przestrzeganie obowiązku zawierania umów o prowadzenie PPK i umów o zarządzanie PPK, a także obowiązku dokonywania wpłat do PPK.
           • 18.05.2018Jednoosobowa działalność gospodarcza - poradnik dla początkujących (1)
            Decyzja o rozpoczęciu działalności gospodarczej jest dla osoby nigdy wcześniej jej nie prowadzącej decyzją, której skutki mogą okazać się bardzo istotne - zarówno w pozytywnym jak i negatywnym kontekście. Prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą przestaje być dla organów państwa konsumentem i zaczyna być przedsiębiorcą - nabywając nieco nowych praw, i bardzo wiele nowych obowiązków. Czy to oznacza, że rozpoczęcie działalności gospodarczej to błąd? Oczywiście nie, a dokładniej rzecz ujmując - nie zawsze.
            • 17.05.2018Jednoosobowa działalność gospodarcza - poradnik dla początkujących (1)
             Decyzja o rozpoczęciu działalności gospodarczej jest dla osoby nigdy wcześniej jej nie prowadzącej decyzją, której skutki mogą okazać się bardzo istotne - zarówno w pozytywnym jak i negatywnym kontekście. Prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą przestaje być dla organów państwa konsumentem i zaczyna być przedsiębiorcą - nabywając nieco nowych praw, i bardzo wiele nowych obowiązków. Czy to oznacza, że rozpoczęcie działalności gospodarczej to błąd? Oczywiście nie, a dokładniej rzecz ujmując - nie zawsze.
             • 14.05.2018Działalność nierejestrowa - poradnik praktyczny dla początkujących (6)
              Prowadzący działalność nierejestrową często będzie świadczył usługi (lub dokonywał sprzedaży) na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą (lub innego rodzaju instytucji - np. szkół czy urzędów). Spotka się zapewne z oczekiwaniem odpowiedniego dokumentowania przeprowadzonej transakcji - czyli po prostu wystawienia rachunku (i ew. pokwitowania otrzymania zapłaty). W dzisiejszym odcinku poradnika przedstawiamy niezbędne informacje, dotyczące trybu i warunków wystawiania dokumentów sprzedaży przez osoby, trudniące się działalnością nierejestrową.
              • 27.11.2017Kary dla pracodawców powinny być wyższe?
               Ocena wpływu naruszeń przepisów prawa pracy przez pracodawców będących przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej na ewentualne zwiększenie ich konkurencyjności względem pracodawców (przedsiębiorców) przestrzegających prawa pracy, w kontekście skuteczności sankcji za wykroczenia przeciwko prawom pracownika, powinna być dokonywana z uwzględnieniem całokształtu przewidzianych prawem mechanizmów umożliwiających pracownikom dochodzenie należnych im praw ze stosunku pracy (również majątkowych) oraz uprawnień instytucji wyposażonych w instrumenty prawne mające na celu zapewnienie przestrzegania obowiązującego prawa, w tym w uprawnienia do nakładania na pracodawców kar pieniężnych.
               • 20.01.2017Czy można wysłać pracownika na przymusowy urlop?
                Interpelacja nr 6830 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie niewykorzystania zaległego urlopu
                • 16.11.2016Pracodawca może zmusić pracownika do wzięcia urlopu
                 Interpelacja nr 6830 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie niewykorzystania zaległego urlopu
                 • 15.11.2016Pracodawca może zmusić pracownika do wzięcia urlopu
                  Interpelacja nr 6830 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie niewykorzystania zaległego urlopu
                  • 13.06.2016Podatki 2017: KAS otrzyma nowe uprawnienia ws. karuzel podatkowych
                   Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) będzie zajmować się również m.in. walką z fałszerstwami materialnymi i intelektualnymi, oszustwami oraz przestępczością zorganizowaną – wynika z projektu ustawy, który trafił niedawno do Sejmu. Poszerzenie katalogu zadań administracji ma docelowo ułatwić jej zwalczanie tzw. karuzel podatkowych.
                   • 10.06.2016Podatki 2017: KAS otrzyma nowe uprawnienia ws. karuzel podatkowych
                    Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) będzie zajmować się również m.in. walką z fałszerstwami materialnymi i intelektualnymi, oszustwami oraz przestępczością zorganizowaną – wynika z projektu ustawy, który trafił niedawno do Sejmu. Poszerzenie katalogu zadań administracji ma docelowo ułatwić jej zwalczanie tzw. karuzel podatkowych.
                    • 13.04.2015Nielegalne archiwa dokumentacji pracowniczej. Tysiące emerytów dostanie niższe świadczenia
                     Interpelacja nr 31549 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie konsekwencji wynikających z niewłaściwego zabezpieczenia i sposobu przechowywania dokumentacji płacowej przez niektóre podmioty
                     • 29.01.2015Terminowe umowy o pracę do zmiany?
                      Interpelacja nr 29984 w sprawie terminowych umów o pracę
                      • 26.11.2014Elastyczny czas pracy sprzyja nadużyciom i łamaniu praw pracowniczych?
                       Interpelacja nr 28785 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie przestrzegania przez pracodawców przepisów dotyczących czasu pracy
                       • 21.02.2014Sprawy o wykroczenia skarbowe obciążają sądy?
                        Interpelacja nr 23215 do ministra finansów w sprawie karania w postępowaniach sądowych sprawców wykroczeń skarbowych
                        • 17.06.2013Szef i jego pracownik razem na ławie oskarżonych
                         Prawidłowością jest to, że szef z reguły siedzi w innym (z różnych względów korzystniejszym) miejscu niż jego pracownik. W artykule przedstawiamy więc sytuację wyjątkową, w której siedzą razem, a konsekwencje tego siedzenia są z reguły dotkliwsze dla szefa. Chodzi o ławę oskarżonych w postępowaniu karnym.
                         • 17.06.2013Nieprawdziwe informacje w BIG
                          Interpelacja nr 16496 do ministra gospodarki w sprawie udostępniania informacji gospodarczych i wymiany danych gospodarczych
                          • 10.06.2013Przedawnienie karalności w prawie karnym skarbowym
                           We wszystkich działach prawa funkcjonuje założenie, że po upływie określonego czasu wyciąganie konsekwencji prawnych mija się z celem. W prawie cywilnym wierzyciel nie może więc dochodzić roszczeń, w prawie podatkowym fiskus nie odzyska juz należności podatkowej, a w prawie karnym sprawca czynu zabronionego nie poniesie kary.
                           • 08.04.2013Sprzedaż i kupno faktur to przestępstwo
                            Osoba niezorientowana w polskich realiach obrotu gospodarczego mogłaby zachodzić w głowę, jak można mówić o sprzedaży faktury, skoro faktura – jako taka – nie jest towarem. Okazuje się, że jest, i to – jak donoszą media – całkiem popularnym. Mimo tego, że nielegalnym. Nielegalność ta nie ulega żadnym wątpliwościom. W dzisiejszym artykule przedstawimy – z punktu widzenia prawa karnego – kwalifikacje prawne czynów związanych z tym procederem, biorąc pod uwagę obie jego strony.
                            • 08.03.2013Handlowcy boją się zmian w Kodeksie wykroczeń
                             W Sejmie trwają prace nad dużą nowelizacją Kodeksu postępowania karnego, Kodeksu karnego i kilku innych ustaw. Rządowy projekt przewiduje, że kradzież mienia uznawana będzie za przestępstwo tylko  wtedy, gdy szkoda wyniesie przeszło 1 tys. zł. Granica zostanie więc podniesiona czterokrotnie. Przeciwko zmianie opowiadają się przedsiębiorcy, według których uderzy ona głównie w handlarzy detalicznych.
                             • 27.11.2012Odpowiedzialność karna za niewypełnienie obowiązków płatnika
                              Odpowiedzialność karną skarbową za niewypełnienie obowiązków płatnika ponosi osoba do nich wyznaczona, a gdy jej nie wyznaczono – ten, kto miał ją wyznaczyć.
                              • 17.07.2012Czynny żal czyli jak uniknąć kary
                               W przypadku gdy sprawca popełnia przestępstwo lub wykroczenie penalizowane przez przepisy ustawy z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2007 r. Nr 111, poz. 765, z późn. zm.; dalej zwany KKS), podlega karze przewidzianej za dany czyn. Ustawodawca przewidział jednak instytucje, które pomimo wypełnienia przesłanek przestępstwa lub wykroczenia skarbowego, pozwalają sprawcy uniknąć kary. Są to mianowicie czynny żal, dobrowolne poddanie się odpowiedzialności, odstąpienie od wymierzenia kary.
                               • 04.06.2012Zwolnienie na zabiegi rehabilitacyjne
                                Pytanie: Jestem zatrudniona na umowę o pracę na czas nieokreślony. W związku z kłopotami zdrowotnymi lekarz ortopeda skierował mnie na rehabilitację. Niestety, zabiegi rehabilitacyjne są wykonywane tylko w godzinach pracy. Czy pracodawca ma obowiązek zwolnić mnie na te zabiegi?
                                • 24.02.2012Skutki zatrudniania i pracy „na czarno”
                                 Jakie konsekwencje grożą pracodawcy i pracownikowi za nielegalne zatrudnienie zwane w języku potocznym „pracą na czarno”?
                                 • 11.03.2011Poradnik potencjalnego przestępcy podatkowego (1) — Ile wynosi stawka dzienna i inne przydatne pojęcia
                                  Prawo podatkowe w Polsce jest bardzo skomplikowane. Dodatkowo jego znajomość u tzw. zwykłych podatników jest dość umiarkowana. Połączenie tych dwóch zjawisk powoduje, że praktycznie każdy może zostać sprawcą przestępstwa podatkowego. Dlatego postanowiliśmy opublikować w podatki.biz poradnik potencjalnego przestępcy podatkowego. Jego celem nie jest oczywiście zachęcanie do popełniania czynów zabronionych. Chodzi nam o to, aby podnieść świadomość prawną naszych Czytelników, prezentując najważniejsze postanowienia jednej z lektur obowiązkowych każdego podatnika: Kodeksu karnego skarbowego.
                                  • 27.12.2010Pracodawcy nie boją się kar
                                   Interpelacja nr 19254 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zatrudniania pracowników bez jakiejkolwiek umowy, na czarno, wykazywania w umowie o pracę niższego od faktycznego wynagrodzenia za pracę oraz podawania w umowie niezgodnego z prawdą wymiaru czasu pracy wykonywanej przez pracownika
                                   • 02.07.2010Powódź usprawiedliwia nieobecność w pracy
                                    Interpelacja nr 16199 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie braku uregulowań prawnych dotyczących urlopów wymuszonych sytuacją kryzysową
                                    • 10.02.2010Nierzetelni pracodawcy nie boją się mandatów
                                     Interpelacja nr 12413 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie wysokości mandatów nakładanych przez Państwową Inspekcję Pracy na przedsiębiorców niewypłacających w terminie pensji pracownikom
                                     • 01.02.2010Pracodawcy wolą zlecenie od umowy o pracę
                                      Zapytanie nr 5395 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie nieprawidłowego zatrudniania obywateli
                                      • 13.11.2009Wystawienie faktury na rzecz podmiotu nieistniejącego powoduje obowiązek zapłaty VAT
                                       Pytania podatnika: 1. Czy dostawa towarów, wykonana przez pokrzywdzonego w wyniku doprowadzenia go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem za pomocą wprowadzenia go w błąd (to jest realizacji znamion przestępstwa z art. 286 kk.) jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług? 2. Czy wystawienie przez pokrzywdzonego, w wyniku doprowadzenia go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem za pomocą wprowadzenia w błąd (tj. realizacji znamion przestępstwa z art. 286 kk.), faktury z wykazanym podatkiem od towarów i usług, powoduje - stosownie do art. 108 Ustawy o podatku od towarów i usług - obowiązek zapłaty wykazanego na niej podatku?
                                       • 11.05.2009Zwolnienie od pracy na zabiegi rehabilitacyjne
                                        Pytanie: Jestem zatrudniona na umowę o pracę na czas nieokreślony. W związku z kłopotami zdrowotnymi lekarz ortopeda skierował mnie na rehabilitację. Niestety, zabiegi rehabilitacyjne są wykonywane tylko w godzinach pracy. Czy pracodawca ma obowiązek zwolnić mnie na te zabiegi?
                                        • 05.11.2008Odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe – Wyznaczenie na podstawie art. 31 Ordynacji podatkowej osoby zobowiązanej do obliczania i pobierania podatków – konsekwencje prawnopodatkowe
                                         Wczoraj omawialiśmy kwestie odpowiedzialności podatnika, płatnika i inkasenta za zobowiązania podatkowe. Na płatnikach oraz inkasentach, obok obowiązków określonych w art. 8 i 9 Ordynacji spoczywają również inne powinności. Osoby prawne i jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, będące płatnikami lub inkasentami obowiązane są wyznaczyć osoby, do których obowiązków należy obliczanie i pobieranie podatków oraz terminowe wpłacanie organowi podatkowemu pobranych kwot.
                                         • 10.07.2008Wina jako przesłanka odpowiedzialności księgowego
                                          Księgowi, wobec których stawiane są zarzuty popełnienia czynów zabronionych przez Kodeks karny skarbowy nie zawsze mają świadomość, iż naruszenie przez nich przepisów prawa podatkowego nie musi być jednocześnie tożsame z popełnieniem przestępstwa czy też wykroczenia skarbowego.
                                          • 23.06.2008Czynny żal
                                           Nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe sprawca, który po popełnieniu czynu zabronionego zawiadomił o tym organ powołany do ścigania, ujawniając istotne okoliczności tego czynu, w szczególności osoby współdziałające w jego popełnieniu. Jednak skorzystanie przez sprawcę z dobrodziejstwa czynnego żalu uzależnione jest od wypełnienia przez niego ściśle określonych warunków.
                                           • 20.05.2008Nieterminowe przekazanie środków na ZFŚS
                                            Pytanie: Czym grozi nieterminowe przekazanie środków na ZFŚS?
                                            • 13.09.2007Urlop macierzyński w trakcie ciąży
                                             Interpelacja nr 7717 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie korzystania z urlopu macierzyńskiego przez kobiety będące w ciąży
                                             • 06.09.2007Dodatkowe obowiązki dla pracodawców?
                                              Interpelacja nr 8102 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie wprowadzenia obowiązku prowadzenia przez pracodawców list obecności z uwzględnieniem czasu pracy
                                              • 25.07.2007Wielkie palenie za małe pieniądze
                                               Interpelacja nr 7714 do ministra finansów w sprawie procedury przepadku wyrobów tytoniowych nielegalnie przewożonych przez granicę, skonfiskowanych przez służby celne
                                               • 10.12.2006Lokale gastronomiczne na celowniku posłanki
                                                Interpelacja nr 4551 do ministra finansów w sprawie przypadków łamania przez lokale gastronomiczne ustawy o cenach oraz ustawy Kodeks karny skarbowy, w związku z zaniżaniem stawki podatku VAT w sprzedawanych zestawach produktów spożywczych
                                                • 17.07.2006Przestępstwa i wykroczenia skarbowe
                                                 Kodeks karny skarbowy reguluje dwa rodzaje czynów zabronionych: przestępstwa i wykroczenia skarbowe. Odpowiedzialność za ich popełnienie charakteryzuje ten sam zespół znamion, zgodnie z którym czyn taki ma być społecznie szkodliwy (w stopniu wyższym niż znikomy), zabroniony pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia, a jego sprawcy może być przypisana wina. Ponadto zarówno przestępstwa, jak i wykroczenia skarbowe mogą być popełnione bądź umyślnie, bądź – jeśli ustawa wyraźnie tak stanowi – nieumyślnie. W niniejszym artykule postaramy się wyjaśnić, co wynika (przede wszystkim na gruncie wymiaru kary oraz prowadzonego postępowania) z zakwalifikowania danego czynu bądź do przestępstw, bądź do wykroczeń skarbowych.
                                                 • 12.06.2006Moment rozpoczęcia działalności gospodarczej
                                                  Często zdarza się, iż osoby fizyczne wykonujące dane czynności mają problem z określeniem kiedy tak naprawdę rozpoczynają działalność gospodarczą i na jakiej podstawie precyzyjnie określić moment jej rozpoczęcia. Jak wiadomo precyzyjne określenie momentu rozpoczęcia działalności gospodarczej jest trudne, zważywszy, iż na ten moment składa się wiele czynności. Sytuację tę komplikują nie do końca spójne i zharmonizowane ze sobą przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, ustaw podatkowych (ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawy o podatku od towarów i usług) czy uregulowania dla celów ZUS a dotyczące momentu rozpoczęcia działalności. Ustawy te często kreują definicję działalności gospodarczej na własne potrzeby.
                                                  • 07.05.2006Aspekty prawno – podatkowe udziału w partnerskich programach reklamowych
                                                   Z badań rynkowych wynika, iż Internet od kilku lat jest najszybciej rozwijającym się kanałem marketingowym w Polsce. Z roku na rok ma miejsce wzrost wydatków na reklamę internetową. Przykładowo Polski rynek reklamy on-line osiągnął w 2004 r. wartość mierzoną wydatkami netto na poziomie 87 mln zł (bez barterów) i wzrósł z poziomu około 50 mln w 2003 roku (źródło: Raport strategiczny IAB Polska. Internet 2004. Polska, Europa i świat). Reklama w Internecie może przybierać różne formy i jest związana ze stopniem narzucania internaucie kontaktu z przekazem reklamowym. Jedną z wielu form reklamy jest umieszczenie na stronie internetowej tzw. płatnych linków. Ta forma reklamy jest nazywana czasami Partnerskim Programem Reklamowym. Żeby zarabiać w ramach partnerskich programów reklamowych nie trzeba sprzedawać własnych produktów. Wystarczy posiadać własną stronę internetową i na niej polecać produkty internetowe sprzedawców.

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] następna strona »