Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

bon towarowy dla emeryta

 • 07.11.2016Koszty autorskie w przypadku szkoleń prowadzonych w ramach działalności
  Pytanie podatnika: Wnioskodawca prowadzi od niedawna jednoosobową działalność gospodarczą polegającą głównie na prowadzeniu specjalistycznych technicznych szkoleń dla różnych klientów za pośrednictwem firmy, która takie szkolenia opracowuje, oferuje i sprzedaje. Czy przy tego rodzaju działalności przy obliczaniu podatku dochodowego można zastosować 50% koszty uzyskania dla przychodów uzyskanych za fakt przygotowania i/lub przeprowadzenia szkolenia i/lub stworzenia materiałów szkoleniowych?
  • 20.02.2015Składki ZUS: Bony towarowe dla pracowników finansowane z ZFŚS
   Interpelacja nr 30359 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie interpretacji prawa przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych
   • 25.07.2014WSA: Zapłata zaległych składek ZUS za pracowników nie jest kosztem
    Z uzasadnienia: Nie można uznać, że przyjęcie przez skarżącą ciężaru finansowania tych składek, będące wynikiem wcześniejszych nieprawidłowości związanych z błędną kwalifikacją jako działalność socjalna świadczeń na rzecz pracowników polegających na wydaniu bonów towarowych, służy uzyskiwaniu przez skarżącą jakichkolwiek przysporzeń, w tym mających charakter przychodów. Koszty te nie służyły również zachowaniu ani zabezpieczeniu źródeł przychodów skarżącej. Wydatki te nie spełniają zatem jednej z podstawowych cech definiujących kategorię podatkową "kosztów uzyskania przychodów" - nie są ponoszone w celu uzyskania przychodów ani w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów.