Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

aktualne problemy ubezpieczeń społecznych

 • 12.10.2018Ocena ryzyka zawodowego - nie tylko dla celów konkursu ZUS
  Obowiązek dokonania oceny ryzyka zawodowego spoczywa na każdym pracodawcy i wynika z przepisów kodeksu pracy. Zgodnie z artykułem 226 Kodeksu pracy pracodawca ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz stosuje niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające to ryzyko, informuje pracowników o zasadach ochrony przed zagrożeniami.
 • 05.05.2011Szkolenia redakcji serwisu podatki.biz - biuletyn szkoleniowy
  Dział szkoleń serwisu podatki.biz zaprasza Państwa serdecznie na organizowane w najbliższym czasie szkolenia, których listę i opisy prezentujemy poniżej. Pełna oferta wszystkich naszych szkoleń znajduje się na stronie www.podatki.biz/szkolenia.  
 • 31.05.2010Abonamenty medyczne – niekorzystna dla podatników uchwała NSA
  Z uzasadnienia: Skoro analizowane świadczenie pracodawcy na rzecz pracownika polega na zagwarantowaniu mu możliwości bezpłatnego skorzystania z określonych usług medycznych, to pracownik otrzymuje je w momencie, w którym po stronie centrum medycznego powstaje obowiązek pozostawania w gotowości do świadczenia mu tych usług. Taką chwilą może być umieszczenie zatrudnionego na liście uprawnionych lub wręczenie mu karty identyfikacyjnej pacjenta. Nie jest nią natomiast sam moment skorzystania z danej usługi. Nie jest też możliwe dwukrotne opodatkowanie – raz z momentem otrzymania możliwości korzystania z usług, drugi raz – z chwilą faktycznego z nich skorzystania. To ostatnie stanowi bowiem realizację uprawnienia wcześniej otrzymanego.
 • 05.02.2010W 2011 roku zarejestrujesz firmę przez Internet
  Interpelacja nr 13603 do ministra gospodarki w sprawie funkcjonowania programu „Jedno okienko” i instytucji zawieszenia działalności gospodarczej
 • 12.10.2009Konferencja: PODATKI 2009/2010 - już w najbliższą środę w Warszawie
  W dniach 14-16.10.2009 r. w Warszawie, w Hotelu Sofitel Victoria odbędzie się konferencja organizowana wspólnie przez Akademię Biznesu MDDP oraz www.podatki.biz. Podczas dwóch dni konferencji zostaną wyczerpująco omówione bieżące problemy i zmiany, zarówno te dokonane jak i planowane w podatku VAT i podatku dochodowym od osób prawnych. Tematem przewodnim trzeciego, specjalnego dnia konferencji będzie MSR / MSSF. Konferencję poprowadzą znani praktycy stosowania prawa. Wśród prowadzących znajdują się:
 • 25.06.2008Nie(wesołe) jest życie staruszka
  Interpelacja nr 2180 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie pogarszającej się sytuacji materialnej rencistów i emerytów
 • 15.02.2007Program "ZUS dla Ciebie" w radiu i telewizji
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Polskie Radio rozpoczynają emisję kolejnej serii audycji z cyklu "ZUS dla Ciebie". Specjaliści ZUS wyjaśniają w nich zawiłości przepisów ubezpieczeniowych, płatnikom przypominają o ich obowiązkach, a ubezpieczonym podpowiadają jak starać się o przysługujące świadczenia.
 • 09.11.2006‘ZUS dla Ciebie’ w radiu
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Polskie Radio rozpoczynają emisję wspólnej audycji "ZUS dla Ciebie". Specjaliści ZUS będą wyjaśniać słuchaczom przepisy ubezpieczeniowe i radzić jak starać się o przysługujące świadczenia.
 • 18.06.2006"ZUS dla Ciebie" - dwa razy w tygodniu
  Jak poinformował Rzecznik Prasowy ZUS program telewizyjny "ZUS dla Ciebie" od czerwca przez całe wakacje będzie ukazywał się na antenie TVP 1 dwa razy w tygodniu - w czwartki i piątki o godz. 11.10. Jest to wynik ogromnego zainteresowania widzów problematyką ubezpieczeń społecznych.
 • 05.06.2006Spotkanie Prezesa ZUS z prezesami PTE
  W Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych odbyło się kolejne spotkanie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z członkami Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych. Miało ono na celu omówienie bieżącej współpracy oraz planów na najbliższą przyszłość.