Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

podatek vat nawozów sztucznych

  • 15.12.2008Czy wniosek o interpretację podatkową może dotyczyć decyzji o wymiarze podatku?
    Podstawą decyzji dotyczącej wymiaru podatku są zawsze zdarzenia, które już zaistniały, powodujące powstanie zobowiązania podatkowego. Nie wydaje się indywidualnej interpretacji podatkowej w sytuacji, gdy w dniu złożenia wniosku sprawa została już rozstrzygnięta w tym zakresie co do jej istoty w decyzji organu podatkowego. Wskazuje na to treść art. 14b § 5 Ordynacji podatkowej. Jeżeli natomiast wniosek o wydanie interpretacji podatkowej ma na celu wyjaśnienie przyszłych konsekwencji wydanej decyzji wymiarowej, trzeba stwierdzić, że dotyczy on stanu faktycznego odmiennego niż ten, który stanowił podstawę decyzji. W konsekwencji organ podatkowy zobowiązany jest wydać taką interpretację podatkową — orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.