Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

bony

 • 03.03.2009MF: W marcu do 14 mld zł z hurtowej sprzedaży papierów skarbowych
  Ministerstwo Finansów ogłosiło, że podaż dwóch głównych rodzajów skarbowych papierów wartościowych – hurtowych obligacji i bonów – w marcu 2009 r. może sięgnąć 14 mld zł. Blisko 70 proc. tej kwoty ma pochodzić ze sprzedaży półrocznych i rocznych bonów skarbowych.
  • 03.02.2009Obligacje i bony skarbowe: Ile państwo pożyczy w lutym?
   Ministerstwo Finansów poinformowało o planowanej podaży skarbowych papierów wartościowych w lutym 2009 r. Resort szacuje, że tylko obligacje i bony skarbowe przyniosą w tym miesiącu nawet 11,3 mld zł wpływów do budżetu państwa.
   • 07.11.2008Ponad 2 mld zł ze sprzedaży bonów skarbowych
    Ministerstwo Finansów uzyskało w piątek 7 listopada blisko 2,2 mld zł ze sprzedaży 13- i 39-tygodniowych bonów skarbowych.
    • 07.11.2008Opodatkowanie kwot otrzymanych ze środków pomocy społecznej i z ZFŚS
     Kwoty otrzymane ze środków pomocy społecznej i z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, mimo iż nie pochodzą bezpośrednio z działalności zarobkowej, podlegają regulacji ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176, z późn. zm.; dalej: updof) jako dochód uzyskiwany przez podatnika. Zgodnie z art. 9 ust. 1 tej ustawy opodatkowaniu podlegają bowiem wszelkiego rodzaju dochody, poza tymi, które zostały zwolnione od podatku, oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Szczególny charakter świadczeń z tych dwóch źródeł zadecydował jednak o szerokim uregulowaniu przez ustawodawcę obejmujących je zwolnień podatkowych.
     • 31.10.2008Nowe zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłków
      Informacja ZUS o składnikach wynagrodzenia nieuwzględnianych w podstawie wymiaru zasiłków w razie choroby i macierzyństwa, w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 czerwca 2008 r.
      • 08.10.2008Ostatnie miejsca na konferencję: Problemy podatkowe 2008/2009
       Już w poniedziałek i wtorek (13 i 14.10.2008 r.) w warszawskim hotelu Polonia Palace odbędzie się współorganizowana przez MDDP Akademia Biznesu i www.podatki.biz konferencja „Problemy podatkowe 2008/2009 ze szczególnym uwzględnieniem nowelizacji ustawy o podatku VAT”.  
       • 03.09.2008Konferencja: Podatki 2008/2009 - Warszawa
        W dniach 13.10 i 14.10.2008 r. w Warszawie, w Hotelu Mercure odbędzie się konferencja organizowana wspólnie przez MDDP Akademia i www.podatki.biz. Tematem konferencji będą bieżące problemy podatkowe i planowane zmiany w VAT, CIT i PIT, które omówią zaproszeni do uczestnictwa w konferencji znani praktycy stosowania prawa. Wśród prowadzących znajdują się:
        • 18.08.2008MF sprzedało bony za miliard złotych
         1 mld zł uzyskał resort finansów ze sprzedaży półrocznych i rocznych bonów skarbowych. Łączny popyt na te walory przekroczył 4,7 mld zł.
         • 05.08.20082,4 mld zł ze sprzedaży bonów
          Ministerstwo Finansów uzyskało 2,4 mld zł dzięki sprzedaży półrocznych i rocznych bonów skarbowych. Popyt na nie sięgał 3,3 mld zł.
          • 28.07.2008Podstawa wymiaru składek ZUS przedsiębiorcy
           Interpelacja nr 2916 do ministra gospodarki w sprawie wysokości ubezpieczenia społecznego osób prowadzących samodzielnie działalność gospodarczą
           • 22.07.2008Półtora miliarda ze sprzedaży bonów
            Ministerstwo Finansów uzyskało 1,5 mld zł ze sprzedaży bonów skarbowych przeprowadzonej w poniedziałek 21 lipca. Popyt na nie był ponad dwukrotnie wyższy.
            • 04.07.2008Karty prezentowe dla pracowników
             Pytanie podatnika: Czy wartość kart prezentowych potraktować jako bony towarowe, które nie stanowią świadczeń rzeczowych podlegających zwolnieniu od opodatkowania do kwoty nie przekraczającej w roku podatkowym 380,00 zł?
             • 16.06.20082,9 mld zł ze sprzedaży bonów
              Ministerstwo Finansów uzyskało blisko 3 mld zł z emisji 3-miesięcznych i rocznych bonów skarbowych. 
              • 19.05.2008Bony towarowe bez podatku?
               Komisja Przyjazne Państwo zaproponowała zwolnienie z podatku dochodowego bonów, talonów i innych znaków uprawniających do wymiany na towary i usługi. Inicjatywę popiera Krajowa Izba Gospodarcza, która jednocześnie opowiada się za podniesieniem wartości bonów wolnej od podatku.
               • 05.05.2008Majowa podaż obligacji i bonów skarbowych
                Ministerstwo Finansów ogłosiło, że w maju wyemituje obligacje i bony skarbowe o wartości sięgającej prawie 16 mld zł. Kwota ta nie uwzględnia dochodów z zamiany obligacji hurtowych oraz sprzedaży obligacji detalicznych.
                • 14.04.2008Miliardy z emisji bonów
                 Ministerstwo Finansów sprzedało w poniedziałek bony skarbowe za łączną kwotę blisko 5 mld zł. Dwie trzecie pożyczonej w ten sposób sumy zwróci za rok.
                 • 11.03.2008Ponad 2,15 mld zł ze sprzedaży bonów skarbowych
                  Ministerstwo Finansów poinformowało, że poniedziałkowy przetarg na sprzedaż bonów skarbowych przyniósł wpływy w wysokości przeszło 2,15 mld zł.
                  • 27.02.20085,5 proc. - stopa zwrotu Funduszu Rezerwy Demograficznej
                   Fundusz Rezerwy Demograficznej (FRD), administrowany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, osiągnął w 2007 r. wysoką, 5,5–procentową stopę zwrotu z inwestycji. FRD ma w przyszłości zmniejszyć niedobór środków w funduszu emerytalnym Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, powstały w wyniku zmian demograficznych.
                   • 22.02.2008Skutki otrzymania bonu towarowego
                    Pytanie podatnika: Czy otrzymanie bonu towarowego o określonej wartości nabywczej powoduje powstanie obowiązku podatkowego po stronie nabywcy i udokumentowania tego fakturą VAT?
                    • 20.02.2008Zapraszamy na konferencję: Podatki 2008 – kontrowersje i praktyczne problemy z uwzględnieniem „małej” nowelizacji ustawy o VAT
                     W dniach 27–28 lutego 2008 roku, w Warszawie, odbędzie sie konferencja Podatki 2008 – kontrowersje i praktyczne problemy z uwzględnieniem „małej” nowelizacji ustawy o VAT. Konferencja organizowana jest przez Akademię Biznesu MDDP. Serwis podatki.biz objął patronat medialny nad konferencją. Dla Czytelników www.podatki.biz obowiązuje cena specjalna – warunkiem skorzystania z niej jest zapisanie się na konferencję do 22.02.2008 (piątek), przy wykorzystaniu formularza rejestracyjnego dostępnego tutaj. 
                     • 06.02.20082,5 mld zł ze sprzedaży obligacji
                      Ministerstwo Finansów sprzedało pięcioletnie obligacje skarbowe z terminem wykupu w kwietniu 2013 roku. Emisja przyniosła budżetowi państwa 2,5 mld zł.
                      • 04.02.2008Obligacje – plany na luty
                       Tylko ze sprzedaży obligacji i bonów skarbowych Ministerstwo Finansów chce w lutym pozyskać od 4 do 8 mld zł. W planach są także cztery emisje obligacji detalicznych, których wielkość na razie nie została określona.
                       • 03.12.20072 mld zł ze sprzedaży bonów skarbowych
                        Ministerstwo Finansów sprzedało wszystkie bony skarbowe oferowane w dzisiejszym przetargu, uzyskując z tego tytułu 2 mld zł.
                        • 22.11.2007MF: Kalendarz przetargów na 2008 rok
                         Resort finansów opublikował przyszłoroczny kalendarz przetargów na obligacje i bony skarbowe.
                         • 02.08.2007Opodatkowanie zysków kapitałowych osiąganych w Polsce przez osobę z zagranicy
                          Pytanie: Mieszkam i pracuję na stale w Wielkiej Brytanii, chciałabym jednak zainwestować w fundusze w Polsce. Czy od funduszy odprowadza się zryczałtowany podatek 19% od zysków kapitałowych, czy jest to może dochód z papierów wartościowych? Czy będę musiała składać w Polsce zeznanie, jeżeli dochód z funduszy będzie moim jedynym dochodem w Polsce?
                          • 10.05.2007Impreza integracyjna finansowana ze środków obrotowych
                           Pytanie podatnika: Czy wartość wynikających z udziału w imprezie świadczeń dla pracowników jest zwolniona z opodatkowania?
                           • 14.02.2007Wycieczka z ZFŚS bez podatku
                            Pytanie podatnika: Czy koszt wycieczki zorganizowanej dla pracowników, finansowany z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
                            • 04.01.2007Bon towarowy nie jest towarem
                             Pytanie podatnika: Dotyczy obowiązku odprowadzenia podatku VAT od otrzymanej nagrody w postaci wewnętrznego bonu towarowego, wydanego przez X w ramach sprzedaży premiowej.
                             • 01.01.2007ZFŚS w pytaniach i odpowiedziach (8)
                              Pytanie: Z własnych środków obrotowych zakład pracy sfinansował wycieczkę zakładową dla pracowników. Czy wydatek ten stanowi dla pracownika przychód podlegający opodatkowaniu?