Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

bony

 • 25.01.2013Bony dla pracowników z ZFŚS a zwolnienie z podatku PIT
  Interpelacja nr 12156 do ministra finansów w sprawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
  • 24.12.2012Kupon na siłownię jako bon niezwolniony z PIT
   Uprawniające do skorzystania z określonych usług kulturalnych i rekreacyjnych kupony kulturalno-rekreacyjne są w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych niebędącymi świadczeniami rzeczowymi innymi znakami, uprawniającymi do ich wymiany na towary lub usługi - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
   • 06.12.2012Zwolnienie z PIT świadczeń z ZFŚS dla członków rodzin emerytów i rencistów
    Pytanie podatnika: Czy spółka, jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, powinna pobrać zaliczkę na podatek dochodowy z tytułu świadczeń przyznawanych z ZFŚS, których wartość nie przekracza kwoty 2280 zł w roku podatkowym, na rzecz członków rodzin emerytów i rencistów - byłych pracowników spółki, czy też powinna zastosować zwolnienie przedmiotowe - określone w art. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
    • 04.12.2012Przekazanie pracownikom paczek z okazji świąt – ujęcie w księgach rachunkowych
     Sposób zaksięgowania zakupu i przekazania paczek świątecznych pracownikom lub ich rodzinom zależy przede wszystkim od tego, czy zakup został sfinansowany ze środków obrotowych pracodawcy, czy z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
     • 30.11.2012Bonusy świąteczne dla pracowników. Tym razem będzie skromniej
      Zgodnie z tradycją, część pracodawców obdaruje w grudniu swoich pracowników świątecznymi prezentami. – Niestety, w okresie obecnego spowolnienia gospodarczego, więcej firm niż zazwyczaj zdecyduje się jedynie na symboliczne podarunki, albo zupełnie zrezygnuje z obdarowywania pracowników – przewiduje ekspert PKPP Lewiatan, Monika Zakrzewska.
      • 23.11.2012Przychody pracownika: Świadczenia z ZFŚS a podatek dochodowy
       Pytanie podatnika: Czy od wszystkich wykorzystanych przez pracowników świadczeń należy z wynagrodzenia potrącić podatek dochodowy od osób fizycznych? Czy wśród wymienionych świadczeń są takie, które korzystają ze zwolnienia z podatku?
       • 05.10.2012Dopłata do wypoczynku z ZFŚS a PIT
        Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawczyni jako osoba fizyczna, matka samotnie wychowująca syna, może być zwolniona z opodatkowania dopłaty z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych do wypoczynku syna?
        • 01.10.2012Prace inwentaryzacyjne
         Choć do końca roku, oznaczającego dla większości przedsiębiorstw dzień bilansowy, jeszcze daleko, teraz jest odpowiedni czas, aby zaplanować rozpoczęcie rocznych prac inwentaryzacyjnych. Wynika to nie tylko z terminów, które wskazuje ustawa o rachunkowości. Inwentaryzacja to niewątpliwie baza do poprawnego sporządzenia sprawozdania finansowego, a jej efekty będą miały odzwierciedlenie w wielu pozycjach bilansowych.
         • 25.09.2012Nowe programy poprawią sytuację absolwentów?
          Ministerstwa pracy i szkolnictwa wyższego rozpoczęły realizację nowych programów i inicjatyw, które mają poprawić sytuację absolwentów na rynku pracy. Z tej okazji ministrowie Barbara Kudrycka i Władysław Kosiniak-Kamysz wysłali specjalny list do rektorów polskich uczelni.
          • 17.09.2012Firmowy piknik a przychód pracownika i emeryta
           Pytanie podatnika: Wnioskodawca zorganizował piknik sportowo-rekreacyjny dla pracowników i emerytów. Koszt imprezy został ustalony w sposób zryczałtowany i niezależny od ilości osób uczestniczących. Impreza została sfinansowana w całości ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i miała charakter masowy. Czy udział w ww. pikniku stanowi dla pracownika i emeryta przychód podlegający opodatkowaniu?
           • 12.09.2012Karty upominkowe dla pracowników a zwolnienie z PIT
            Pytanie podatnika: Wnioskodawca będzie przekazywać wybranym pracownikom - w całości sfinansowane ze środków, utworzonego przez spółkę, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych - karty upominkowe. Czy przekazanie pracownikom ww. kart będzie podlegało zwolnieniu z PIT zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
            • 24.08.2012Dofinansowanie wycieczki i wypoczynku – opodatkowanie PIT
             Czy dofinansowanie lub sfinansowanie wycieczki, wczasów przez pracodawcę pracownikowi albo emerytowi lub renciście jest świadczeniem zwolnionym z opodatkowania?
             • 01.08.2012Parametry i wskaźniki 2012: Pracownik
              Za przychody ze stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności:
              • 01.06.2012„Młodzi na rynku pracy” – rusza nowy program MPiPS
               Resort pracy rozpoczyna realizację testowego programu „Młodzi na rynku pracy”, czyli pakietu wspólnych działań ministerstwa, instytucji rynku pracy i niektórych samorządów. Nowy system wsparcia (m.in. bony szkoleniowe, stażowe i dotacje na zasiedlenie) ma zwiększyć aktywność zawodową osób bezrobotnych, które nie ukończyły 30 roku życia. W pilotażu biorą udział 23 powiaty.
               • 11.05.2012KE chce ujednolicić zasady opodatkowania bonów podatkiem VAT
                Komisja Europejska chce ujednolicenia zasad opodatkowania podatkiem VAT bonów na towary lub usługi. W przedłożonym wczoraj wniosku Komisja proponuje aktualizację i harmonizację unijnych przepisów wraz z początkiem 2015 r.
                • 19.04.2012Wycieczka zorganizowana przez pracodawcę a PIT pracownika
                 W ramach działań motywacyjnych pracodawca podejmuje różne czynności. Jedną z nich może być zorganizowanie wycieczki dla pracowników. Tego typu imprezy zazwyczaj finansowane są z środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
                 • 06.02.2012Urzędy pracy nie poradzą sobie z nowymi zadaniami
                  Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w nowym programie „Twoja kariera – Twój wybór” nakłada na urzędy pracy dodatkowe zadania, dotyczące przede wszystkim aktywizacji zawodowej osób młodych. – Obawiamy się, że urzędy nie będą w stanie zrealizować tych zamierzeń – komentuje Monika Rusewicz, ekspert ds. stosunków pracy w PKPP Lewiatan.
                  • 18.01.2012Opodatkowanie dopłat do wypoczynku ze środków ZFŚS
                   Pytanie: Osobom uprawnionym będą przyznawane, przy uwzględnieniu sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej świadczenia ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w postaci dopłat do wypoczynku, tj. dopłaty do wczasów stacjonarnych, leczniczych i profilaktyczno-leczniczych zakupionych przez pracownika, dopłaty do wypoczynku dzieci i młodzieży w formie wczasów, kolonii, zimowisk, obozów i kolonii zdrowotnych oraz dopłaty do urlopu organizowanego we własnym zakresie (tzw. wczasy pod gruszą). Czy dofinansowanie do wypoczynku pracowników i innych osób uprawnionych, jako świadczenie finansowane z ZFŚS, zwolnione jest z podatku dochodowego od osób fizycznych do 380 zł rocznie?
                   • 30.12.2011Karta przedpłacona z ZFŚS bez PIT
                    Pytanie podatnika: Czy w związku z art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pracownicy otrzymujący świadczenie socjalne w postaci przedpłaconych kart płatniczych powinni być zwolnieni z obowiązku uiszczenia podatku dochodowego do kwoty 380 zł w roku podatkowym z tytułu otrzymanych świadczeń rzeczowych i pieniężnych?
                    • 09.12.2011Co drugi pracownik otrzyma prezent od pracodawcy
                     Blisko połowa pracujących Polaków otrzymuje prezenty od swoich pracodawców w okresie świątecznym. Najczęściej są to bony i talony do zrealizowania w określonych punktach, gotówka i upominki rzeczowe. Wybór właśnie takich prezentów uzależniony jest od obowiązujących regulacji podatkowych.
                     • 08.12.2011Świadczenia pracownicze finansowane z ZFŚS - wyjaśnienie MF
                      Interpelacja nr 49 do ministra finansów w sprawie wątpliwości interpretacyjnych dotyczących ulg w podatku dochodowym od świadczeń wypłacanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
                      • 26.10.2011Udział w pikniku. Imprezy integracyjne a PIT
                       Pytanie podatnika: Czy udział w pikniku sportowo – rekreacyjnym stanowi dla pracownika i emeryta przychód podlegający opodatkowaniu?
                       • 12.10.2011Ulga na zapomogi dla pracowników jest limitowana
                        Pytanie: Zakład pracy wypłaca pracownikowi ze środków ZFŚS zapomogę z tytułu zdarzenia losowego w wysokości 3.000 zł. Czy zapomoga ta korzysta tylko ze zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - czyli nadwyżka ponad 2.280 zł podlega opodatkowaniu, czy też w związku z nowelizacją art. 21 ust. 1 pkt 67 ww. ustawy i włączeniem do katalogu świadczeń zwolnionych również świadczeń pieniężnych, nadwyżka ponad kwotę 2.280 zł mogłaby korzystać również z tego zwolnienia - czyli opodatkowaniu podlegałaby kwota 340 zł?
                        • 28.09.2011Wycieczki dla pracowników z ZFŚS są wolne od PIT
                         Wartość otrzymanych przez pracownika świadczeń z tytułu uczestnictwa w wycieczce, w części sfinansowanej z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, stanowi dla niego przychód. Przychód ten jednak, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlega zwolnieniu do kwoty 380 zł w skali roku podatkowego.
                         • 14.09.2011Świadczenia z ZFŚS do kwoty 380 zł wolne od PIT
                          Pytanie podatnika: Czy płatnik postąpił prawidłowo pobierając zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych od całej przyznanej kwoty, czy też opodatkowaniu podlega nadwyżka ponad 380 zł w trakcie roku podatkowego?
                          • 07.07.2011Wydanie bonów obiadowych pracownikom nie podlega VAT
                           Pytanie podatnika: Spółka z o.o. nabywa od kontrahenta bony obiadowe. Bony obiadowe są następnie przekazywane pracownikom spółki. Bony uprawniają pracowników do nabycia towarów i usług gastronomicznych od określonych podmiotów. Czy przekazanie przez spółkę bonów obiadowych pracownikom podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?
                           • 27.04.2011Sprzedaż i wydanie bonów towarowych – obowiązek podatkowy w VAT
                            Sprzedaż bonów, które uprawniają do bezgotówkowego zakupu towarów, nie stanowi ani dostawy towarów, ani świadczenia usług i tym samym nie mieści się w katalogu czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.
                            • 21.04.2011Obrót bonami nie podlega VAT
                             Pytanie podatnika: W ramach prowadzonej działalności Wnioskodawca wdrożył nowy projekt dotyczący emisji bonów sprzedawanych innym firmom - Zleceniodawcom po cenie 1 bon = 1 zł. Wnioskodawca pobiera też opłatę tzw. prowizyjną związaną ze sprzedażą bonów. Bony zapisywane są na Internetowe konta, do których dostęp (login i hasło) otrzymują wskazane przez Zamawiającego osoby. Bony upoważniają do płacenia nimi za wszystkie towary i usługi, za które można płacić przelewem. Głównie dotyczy to: zakupów w sklepach internetowych, portalach aukcyjnych lub regulowania zobowiązań za rachunki telefoniczne, prąd lub gaz etc. W jaki sposób na gruncie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług należy dokonywać rozliczenia obrotu bonami?
                             • 16.03.2011Jak rozliczyć przychód ze sprzedaży bonów
                              Pytanie podatnika: W którym momencie powstanie obowiązek podatkowy w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych? Czy w chwili odpłatnego wydania bonu, czy w chwili dokonania sprzedaży towaru, za który zapłata nastąpi przy użyciu bonu?
                              • 25.02.2011Podstawa wymiaru zasiłków przysługujących ubezpieczonym będącym pracownikami
                               Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone pracownikowi za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Podstawa wymiaru może być ustalana z okresu krótszego w szczególnych przypadkach, które są omówione niżej.
                               • 02.02.2011Obligacje i bony skarbowe przyniosą w lutym nawet 55 mld zł
                                Od 46 mld do 54,6 mld zł może wynieść wartość hurtowych przetargów na sprzedaż i wymianę obligacji oraz sprzedaż bonów skarbowych w lutym br. - wynika z komunikatu w sprawie miesięcznej podaży skarbowych papierów wartościowych, opublikowanego przez Ministerstwo Finansów.  
                                • 30.11.2010Nawet 27 mld zł z hurtowej sprzedaży i wymiany obligacji w grudniu
                                 Od 24,2 mld do 27,2 mld zł może wynieść wartość hurtowych przetargów na sprzedaż i wymianę obligacji skarbowych w grudniu br. - wynika z komunikatu w sprawie miesięcznej podaży skarbowych papierów wartościowych, opublikowanego przez Ministerstwo Finansów. Resort nie wyklucza także odkupienia bonów skarbowych o wartości 7,7 mld zł.  
                                 • 22.09.2010MF o bonach towarowych raz jeszcze
                                  Interpelacja nr 17855 do ministra finansów w sprawie zwolnienia z podatku bonów towarowych emitowanych przez izby gospodarcze i handlowe
                                  • 25.08.2010Pracodawcy RP: Środki zgromadzone w FRD nie powinny trafić do FUS
                                   Pracodawcy RP protestują przeciwko wykorzystaniu już w tym roku środków z Funduszu Rezerwy Demograficznej. Organizacja przypomina, że zgodnie z ustawą systemie ubezpieczeń społecznych pieniądze odkładane w FRD powinny zapewnić wypłacalność Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w okresie poważnych problemów demograficznych. Chodzi o sytuację, kiedy wzrosną obciążenia budżetu związane z przekazywaniem środków do funduszy emerytalnych, wyraźnie spadnie liczba osób płacących składki i zwiększy się liczba osób pobierających świadczenia emerytalno-rentowe.
                                   • 25.08.2010Kiedy dodatkowy odpis na ZFŚS może być kosztem podatkowym
                                    Pytanie podatnika: Czy opisanej w sytuacji kwotę odpisu dodatkowego, z chwilą przekazania na rachunek ZFŚS, można uznać za koszty uzyskania przychodu?
                                    • 16.08.2010Moment powstania przychodu z tytułu wydania bonów sfinansowanych z ZFŚS
                                     Pytanie podatnika: Czy wydanie bonów z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych może nastąpić w jednym miesiącu, a pobranie podatku w następnym tj. w terminie najbliższej wypłaty np. wydanie bonów nastąpi w dniu 30 listopada 2010 r., a pobór podatku w dniu 10 grudnia 2010 r.?
                                     • 02.06.2010Innowacje: PARP wspiera mikroprzedsiębiorców
                                      Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła III edycję naboru wniosków do Programu Bon na innowacje. Główny cel programu pilotażowego na lata 2008-2010 to zachęcanie małych firm do współpracy z jednostkami badawczo-rozwojowymi. W ramach programu można realizować m.in. usługi dotyczące wdrożenia lub rozwoju nowoczesnych rozwiązań, świadczone przez instytucję naukową, np. pomoc doradczą.
                                      • 14.05.2010Abonamenty medyczne: MF nie wierzy w dobre intencje pracodawców
                                       Interpelacja nr 15189 do ministra finansów w sprawie podatku dochodowego od świadczeń na rzecz ochrony zdrowia pracowników
                                       • 30.04.2010Dokumentowanie sprzedaży wirtualnego bonu
                                        Pytanie podatnika: Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej prowadzić będzie sklep internetowy, w którym oferować będzie szeroki zakres towarów i usług. Będą to zarówno towary i usługi opodatkowane VAT stawką podstawową 22%, jak również towary i usługi opodatkowane stawką VAT 7% lub zwolnione z VAT. Spółka zamierza wprowadzić nowy kanał dystrybucji oferowanych przez jej sklep internetowy towarów i usług. Nowy projekt opierał się będzie na produkcie, nazwanym roboczo „wirtualnymi bonami”. Oferta Spółki skierowana będzie jednak nie do osób fizycznych, lecz do klientów korporacyjnych. W jaki sposób należy udokumentować sprzedaż „wirtualnego bonu”?
                                        • 05.03.2010Orzecznictwo: Nieodpłatne przekazanie towarów i bonów towarowych
                                         Z uzasadnienia: Istotne z punktu widzenia zaistniałego sporu jest to, że art. 8 ust. 1 jednoznacznie stanowi, iż usługą jest świadczenie, które nie stanowi dostawy towaru. Nie może zatem wystąpić taka sytuacja faktyczna, w rozumieniu tego unormowania, która jednocześnie stanowiłaby dostawę towaru i świadczenie usługi. Przepis ten wyklucza takie rozwiązanie. Podkreślić w tym miejscu należy, że dokonywanie określonej ilości zakupów w ramach np. programu lojalnościowego mieści się w zakresie czynności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług w postaci dostawy towarów. Nie można więc uznać w stanie faktycznym przedstawionym we wniosku - zrealizowania określonej ilości nabyć towarów - za świadczenie usługi. Czynności stanowiące dostawę towaru nie mogą jednocześnie poprzez ich zsumowanie stanowić usługi. Przeszkodą do takiej konstatacji jest treść art. 8 ust. 1 VAT, z której to wynika, że dostawa nie może być jednocześnie usługą.
                                         • 09.02.2010Karty przedpłacone finansowane z ZFŚS i zwolnienie z podatku dochodowego
                                          Interpelacja nr 13008 do ministra finansów w sprawie zwolnienia z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
                                          • 07.01.2010NIK: Państwo jest biernym właścicielem
                                           Według Najwyższej Izby Kontroli, państwo źle nadzoruje spółki, których jest właścicielem. Rola przedstawicieli Skarbu Państwa ogranicza się jedynie do wdrażania ogólnych wskazań zapisanych w rządowych programach restrukturyzacji i prywatyzacji całych branż. Nie jest prowadzona na bieżąco analiza ekonomiczno-finansowej sytuacji firm. Dobremu zarządzaniu nie sprzyja częsta wymiana członków rad nadzorczych oraz częste zmiany w zarządach spółek. Aktywności na polu zmian kadrowych nie towarzyszy aktywność w formułowaniu strategii rozwoju poszczególnych spółek.
                                           • 09.12.2009Opodatkowanie świadczeń pieniężnych z ZFŚS
                                            Pytania podatnika: 1. Czy świadczenia pieniężne wypłacane pracownikom przez Spółkę, sfinansowane w całości z ZFŚS, (takie jak: jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, dopłata do wypoczynku, dofinansowanie sportu i rekreacji oraz aktywności kulturalno-oświatowej, świadczenia w razie sytuacji losowych, itp.) są zwolnione od opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy PIT, do wysokości limitu wskazanego w tym przepisie? 2. Czy można zastosować zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy PIT (w brzmieniu obecnie obowiązującym), do świadczeń pieniężnych sfinansowanych z ZFŚS, które zostały wypłacone pracownikom od 1 stycznia 2009 r.? 3. Czy limit określony w art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy PIT (kwota zwolnienia w wysokości 380 zł/rok) dotyczy wszystkich świadczeń pieniężnych oraz świadczeń rzeczowych sfinansowanych z ZFŚS i wypłaconych lub wydanych pracownikowi w danym roku kalendarzowym?
                                            • 09.11.2009Nie będzie zwolnienia bonów towarowych z PIT
                                             Interpelacja nr 11546 do ministra finansów w sprawie propozycji zmiany art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
                                             • 30.09.2009Opodatkowanie bonów towarowych
                                              Pytanie podatnika: Czy otrzymane od X bony towarowe należy opodatkować podatkiem od towarów i usług?
                                              • 26.06.2009ZRP chce zwolnienia z podatku także świadczeń wypłacanych poza ZFŚS
                                               Związek Rzemiosła Polskiego namawia rząd do zmiany projektu nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, której celem jest poszerzenie zakresu zwolnień od podatku dochodowego świadczeń przyznawanych pracownikom ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS) oraz funduszy związkowych. Rzemieślnicy proponują, by zwolnienie obejmowało świadczenia przyznawane pracownikom niezależnie od źródła ich finansowania.
                                               • 18.06.2009VAT i CIT 2009 – Konferencja w Sopocie
                                                Już wkrótce, w dniach 29.06.2009 – 1.07.2009 księgowi i doradcy podatkowi będą mieli okazję spotkania się na trzydniowej konferencji, poświęconej VAT i CIT w 2009, organizowanej w niebanalnym otoczeniu. Gospodarzem będzie bowiem sopocki hotel Zhong Hua, położony bezpośrednio na plaży. Lokalizacja konferencji umożliwi połączenie obowiązków i przyjemności – a zarówno pierwszych jak i drugich nie zabraknie. Otoczenie, warunki i morska atmosfera z pewnością sprzyjać będą ożywionym dyskusjom i wymianie doświadczeń. Prowadzącymi konferencję są wybitni specjaliści, wykładowcy i doradcy podatkowi, a o atrakcje popołudniowe i wieczorne dbać będą organizatorzy – Akademia Biznesu MDDP i www.podatki.biz  
                                                • 18.06.2009KPP: Czy rząd chce utrzymać opodatkowanie świadczeń z funduszu socjalnego?
                                                 Zdaniem Konfederacji Pracodawców Polskich, jeden z przesłanych przez rząd do Sejmu projektów ustaw, mających realizować ustalenia zapisane w Pakiecie Działań Antykryzysowych, jest całkowicie sprzeczny z uzgodnieniami zawartymi w Komisji Trójstronnej. KPP protestuje przeciwko aktualnej formie projektu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wynika z niego bowiem, że nie zostaną wprowadzone w życie zwolnienia z PIT niepieniężnych świadczeń z zakładowych funduszy socjalnych.
                                                 • 11.05.2009Orzecznictwo podatkowe: Bony towarowe jako koszt podatkowy
                                                  Kwota wskazana na bonie towarowym określa wartość za jaką jego posiadacz może nabyć dowolny towar u emitenta bonu. W efekcie przedstawienia bonu towarowego klient uzyskuje umniejszenie ceny towaru, który zamierza zakupić o wartość przedstawionego bonu. W konsekwencji wydanie towaru w zamian za opisany w zapytaniu "bon towarowy" należy traktować jako rabat finansowy. Udzielenie rabatu finansowego nie powinno być utożsamiane z kosztem uzyskania przychodu, lecz zdarzenie takie należy wiązać z ustaleniem rzeczywistej wysokości przychodu, o którym mowa w art. 12 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
                                                 • « poprzednia strona [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] następna strona »