Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

kasa fiskalna przy karcie podatkowej

  • 07.12.2016Kasa fiskalna u podatników na karcie podatkowej
    Interpelacja nr 7387 do ministra finansów w sprawie celowości obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących przez przedsiębiorców prowadzących działalność opodatkowaną zryczałtowanym podatkiem dochodowym opłacanym w formie karty podatkowej i korzystających ze zwolnienia podmiotowego w zakresie podatku od towarów i usług