Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

kasa fiskalna przy likwidacji firmy

 • 27.01.2015Przechowywanie zuytej kasy fiskalnej
  Pytanie podatnika: Czy po dokonaniu odczytu moduu kasy fiskalnej w zwizku z zaprzestaniem rejestracji przy pomocy danej kasy, spóka moe niezwocznie przekaza kas rejestrujc wraz z moduem fiskalnym do utylizacji bd dokona jej zbycia do firmy serwisujcej/producenta kas, czy te na Spóce ciy obowizek przechowywania tych urzdze? Czy po dokonaniu odczytu moduu fiskalnego w zwizku z jego wymian, spóka moe niezwocznie przekaza modu fiskalny do utylizacji, czy te na spóce ciy obowizek przechowywania tego urzdzenia?
  • 26.08.2013Rozliczenia VAT. Problemy ze stosowaniem kas fiskalnych
   Interpelacja nr 18537 w sprawie rozporzdzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujcych
   • 30.07.2013Kasy fiskalne: Jednoznaczna nazwa, czyli jak zlikwidowa drobny handel
    Interpelacja nr 18537 do ministra finansów w sprawie rozporzdzenia ministra finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujcych
    • 12.11.2012Wycofanie z uytku kas rejestrujcych 
     Pytanie podatnika: Czy po dokonaniu odczytu moduu kasy fiskalnej w zwizku z jej zapenieniem i zaprzestaniem rejestracji przy pomocy danej kasy podatnik moe niezwocznie przekaza kas rejestrujc wraz z moduem fiskalnym do utylizacji, czy te na podatniku ciy obowizek przechowywania tych urzdze, a jeeli tak, to przez jaki okres czasu?
     • 29.12.2011Stara kasa w nowej dziaalnoci
      Pytanie podatnika: Czy kasa fiskalna, bdca w stanie technicznym umoliwiajcym prawidowe ewidencjonowanie sprzeday, moe by uywana w kolejnej jednoosobowej dziaalnoci gospodarczej Wnioskodawczyni, mimo i uprzednio nie dokonano wymiany moduu fiskalnego tej kasy?
      • 06.11.2005Likwidujc dziaalno zlikwiduj i kas fiskaln
       W biuletynie codziennym z 28.10.2005 r. opublikowalimy wyjanienie jednego z urzdw skarbowych dotyczce kas fiskalnych pozostaych po likwidacji dziaalnoci. Niestety - ich warto w cenie zakupu zwiksza podstaw remanentu likwidacyjnego sporzdzanego dla celw VAT (o ustaleniu podstawy opodatkowania przy likwidacji dziaalnoci pisalimy tutaj kilka miesicy temu). Jest to tym bardziej dotkliwe, e kasy te najczciej s w duym stopniu wyeksploatowane i ich rynkowa warto jest znikoma. W prosty sposb mona jednak unikn koniecznoci zapacenia podatku od wyeksploatowanych w czci lub cakowicie kas.