Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

kasa fiskalna kiedy jest wymagana

  • 14.10.2016Kasy rejestrujące przejęte w ramach darowanego przedsiębiorstwa
    Pytanie podatnika: Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w oparciu o przedsiębiorstwo, które zostało przeniesione w drodze darowizny. W skład majątku przedsiębiorstwa na moment darowizny wchodziły m.in. kasy rejestrujące. Czy Wnioskodawca może ponownie ufiskalnić te kasy rejestrujące i używać do ewidencji sprzedaży na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej po dacie wygaśnięcia homologacji?