Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

ewidencja środków trwałych

 • 20.06.2005Wykaz środków trwałych - dla podatników podatku zryczałtowanego
  Podatnicy oraz spółki, których wspólnicy są opodatkowani w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, są obowiązani prowadzić wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
  • 12.06.2005Pismo Zastępcy Dyrektora Departamentu Podatków Lokalnych i Katastru z dnia 11 marca 2005 r. do Urzędu Gminy (...) w sprawie opodatkowania garaży podatkiem od nieruchomości LK-833/PP/05/ST-52
   Odpowiadając na pismo z dnia (...), znak: SG 3022/PN/1/2005, w sprawie interpretacji przepisów ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.) - Ministerstwo Finansów uprzejmie wyjaśnia. Zgodnie z art. 1a ust. 1 pkt 1 cytowanej ustawy budynkiem jest obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych różnicuje stawki podatku od nieruchomości m. in. dla budynków w zależności od rodzaju budynku oraz sposobu jego użytkowania.
   • 07.06.2005Ewidencja wyposażenia
    Ewidencję wyposażenia zobowiązani są prowadzić przedsiębiorcy opodatkowani na zasadach ogólnych i opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Pierwsi prowadzą ewidencję na zasadach określonych w Rozporządzeniu w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, drudzy na zasadach określonych w Ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

   « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ]