Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

amortyzacja serwerów

  • 26.06.2014Rozliczenie kosztów obsługi serwisowej
    Pytanie podatnika: Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że koszty tzw. „obsługi serwisowej”, poniesione po rozpoczęciu dystrybuowania Projektu, powinny być kwalifikowane jako koszty uzyskania przychodów inne niż koszty bezpośrednie (art. 15 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych), a w rezultacie, potrącalne w dacie ich poniesienia?