Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

alkohol dla klienta

 • 09.03.2022Stawka rycza速u 8,5% dla us逝g po鈔ednictwa
  Po wprowadzeniu tzw. polskiego 豉du opodatkowanie rycza速em od przychodów ewidencjonowanych zyska這 na popularno軼i. Pojawi造 si jednak liczne problemy zwi您ane z w豉軼iwym ustaleniem stawki procentowej rycza速u. Publikowana dzisiaj interpretacja dotyczy jednej z takich sytuacji, a dotyczy podatnika, który jest przedstawicielem producentów cz窷ci samochodowych.
 • 04.03.2022Koszty uzyskania przychodów: Posi趾i profilaktyczne dla pracowników nadzoru
  Przepisy prawa pracy nak豉daj na pracodawców obowi您ki, zwi您ane z zatrudnianiem pracowników w warunkach pogorszonych, uci捫liwych, delegowanych itp. Do takich obowi您ków nale篡 równie obowi您ek zapewnienia pracownikom posi趾ów profilaktycznych. Obowi您ek ten powinien by realizowany zgodnie z przepisami rozporz康zenia w sprawie profilaktycznych posi趾ów i napojów.
 • 25.01.2022Informatyk na rycza販ie. Pomoc techniczna i kursy komputerowe: Jaka stawka?
  Czy przychód z dzia豉lno軼i us逝gowej zwi您anej z pomoc techniczn w zakresie technologii informatycznych i sprz皻u oraz prowadzeniem kursów komputerowych mo瞠 by opodatkowany w formie rycza速u ewidencjonowanego wed逝g stawki 8,5%, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a i c ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zrycza速owanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osi庵anych przez osoby fizyczne?
 • 24.01.2022Informatyk na rycza販ie. Pomoc techniczna i kursy komputerowe: Jaka stawka?
  Czy przychód z dzia豉lno軼i us逝gowej zwi您anej z pomoc techniczn w zakresie technologii informatycznych i sprz皻u oraz prowadzeniem kursów komputerowych mo瞠 by opodatkowany w formie rycza速u ewidencjonowanego wed逝g stawki 8,5%, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a i c ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zrycza速owanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osi庵anych przez osoby fizyczne?
 • 07.12.2021Dzia豉lno嗆 nierejestrowa oraz inne sytuacje, w których nie trzeba rejestrowa firmy
  Prowadzisz bloga, przygotowujesz projekty graficzne, a mo瞠 produkujesz w豉sne wino lub okazjonalnie sprzedajesz co przez internet? Przeczytaj, czy mo瞠sz skorzysta z przepisów o dzia豉lno軼i nierejestrowej lub nie rejestrowa dzia豉lno軼i gospodarczej.
 • 07.09.2021Pakiet VAT e-commerce: Procedura szczególna IOSS - obja郾ienia podatkowe
  1. Wprowadzenie Wprowadzony od 1 lipca 2021 r. tzw. importowy punkt kompleksowej obs逝gi (Import One Stop Shop - IOSS) to system elektroniczny umo磧iwiaj帷y podatnikom dokonuj帷ym dostaw towarów wysy豉nych z pa雟tw trzecich na rzecz konsumentów (B2C) zlokalizowanych w pa雟twach cz這nkowskich, w których ci podatnicy nie maj, co do zasady, siedziby dzia豉lno軼i gospodarczej, zadeklarowanie i zap豉cenie podatku VAT nale積ego w tych pa雟twach cz這nkowskich z tytu逝 dokonywania ww. dostaw, w „jednym okienku” za pomoc dedykowanego portalu internetowego, w pa雟twie cz這nkowskim, w którym s zidentyfikowani (pa雟two cz這nkowskie identyfikacji).
 • 19.08.2021Upominki dla pracowników i kontrahentów w kosztach firmy
  Spó趾a okazji 30-lecia funkcjonowania dzia豉lno軼i, dokona豉 wr璚zenia koszy upominkowych swoim kontrahentom oraz pracownikom. Na kosze prezentowe sk豉da造 si m.in. nast瘼uj帷e upominki: kubek, notes, list, produkt A, wino, miód, plecak. Wysy趾a mia豉 charakter masowy, a jej celem by這 podtrzymanie relacji z kontrahentami i pracownikami, a tak瞠 promowanie i budowanie marki A - na wysy豉nych upominkach widnia這 logo A. Czy spó趾a ma prawo do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatki na nabycie ww. upominków dla pracowników?
 • 05.08.2021Dobrowolne napiwki od klienta bez VAT
  W przypadku, gdy kwoty napiwków s 鈍iadczeniem klienta ca趾owicie dobrowolnym, a stosowane systemy sprzeda穎we pozwalaj okre郵i i jednoznacznie przypisa kwoty poszczególnych przydzielonych napiwków konkretnym pracownikom oraz sprzedawca nie pobiera sobie 瘸dnych kwot z napiwków, to kwoty te nie stanowi obrotu b璠帷ego podstaw opodatkowania podatkiem od towarów i us逝g w my郵 art. 29a ust. 1 ustawy o VAT. W konsekwencji nie ma obowi您ku uwzgl璠nia tych napiwków jako obrotu z tytu逝 鈍iadczenia us逝g, bowiem napiwek ten nie stanowi wynagrodzenia za 鈍iadczenie us逝g.
 • 13.04.2021Wydatki na akwarium mo積a zaliczy w koszty firmy
  W zwi您ku z rozwojem oraz dokonywan sukcesywnie rozbudow zak豉du (siedziby), przedsi瑿iorca postanowi zakupi i zleci specjalistyczny monta akwarium o pojemno軼i 360 l wraz z rybami, ro郵inami wodnymi i wyposa瞠niem. Czy wydatki na zakup i monta akwarium, a tak瞠 wydatki na jego utrzymanie, w tym czyszczenie, konserwacj, uzupe軟ienie zasobów 篡wych akwarium oraz zakup pokarmu, stanowi dla przedsi瑿iorcy koszty uzyskania przychodów?
 • 12.04.2021Wydatki na akwarium mo積a zaliczy w koszty firmy
  W zwi您ku z rozwojem oraz dokonywan sukcesywnie rozbudow zak豉du (siedziby), przedsi瑿iorca postanowi zakupi i zleci specjalistyczny monta akwarium o pojemno軼i 360 l wraz z rybami, ro郵inami wodnymi i wyposa瞠niem. Czy wydatki na zakup i monta akwarium, a tak瞠 wydatki na jego utrzymanie, w tym czyszczenie, konserwacj, uzupe軟ienie zasobów 篡wych akwarium oraz zakup pokarmu, stanowi dla przedsi瑿iorcy koszty uzyskania przychodów?
 • 08.04.2021Wystawianie paragonów – o czym powiniene wiedzie
  Paragon fiskalny, który drukuje kasa fiskalna, potwierdza sprzeda. Paragon musisz da klientowi bez 膨dania, czyli niezale積ie od tego, czy chce go dosta, czy nie. Wr璚zasz go najpó幡iej z chwil przyj璚ia od kupuj帷ego pieni璠zy, bez wzgl璠u na form p豉tno軼i.  Mo瞠sz nie wystawia papierowego paragonu fiskalnego je郵i:  korzystasz z urz康ze do automatycznej sprzeda篡 towarów lub us逝g, które w systemie bezobs逝gowym przyjmuj nale積o嗆 i wydaj towar lub 鈍iadcz us逝g,  w tych urz康zeniach jest umieszczona kasa fiskalna,  zapewniasz kupuj帷emu mo磧iwo嗆 zapoznania si z danymi o sprzeda篡 w szczególno軼i wy鈍ietlasz je na urz康zeniach do automatycznej sprzeda篡 towarów i us逝g w sposób okre郵ony w przepisach o wymaganiach technicznych dla kas.
 • 15.01.2021Karta podatkowa 2021: Kto, co i jak?
  Karta podatkowa to jedna z najprostszych form opodatkowania, w której kwota podatku jest sta豉 i wynika z decyzji wydanej przez Naczelnika Urz璠u Skarbowego. Jednak ta forma opodatkowania nie jest dla wszystkich i mo磧iwo嗆 jej wyboru zale篡 od kilku warunków, np. podatnik prowadz帷y okre郵on w ustawie dzia豉lno嗆 podlega opodatkowaniu w formie karty je瞠li jego ma鹵onek nie prowadzi dzia豉lno軼i w tym samym zakresie. Od 1 stycznia br. warunek ten zosta zmieniony i nie stanowi ju przeszkody do opodatkowania w formie karty prowadzenie dzia豉lno軼i w tym samym zakresie przez wspó軛a鹵onka, je郵i i on korzysta z tej formy opodatkowania.
 • 14.01.2021Karta podatkowa 2021: Kto, co i jak?
  Karta podatkowa to jedna z najprostszych form opodatkowania, w której kwota podatku jest sta豉 i wynika z decyzji wydanej przez Naczelnika Urz璠u Skarbowego. Jednak ta forma opodatkowania nie jest dla wszystkich i mo磧iwo嗆 jej wyboru zale篡 od kilku warunków, np. podatnik prowadz帷y okre郵on w ustawie dzia豉lno嗆 podlega opodatkowaniu w formie karty je瞠li jego ma鹵onek nie prowadzi dzia豉lno軼i w tym samym zakresie. Od 1 stycznia br. warunek ten zosta zmieniony i nie stanowi ju przeszkody do opodatkowania w formie karty prowadzenie dzia豉lno軼i w tym samym zakresie przez wspó軛a鹵onka, je郵i i on korzysta z tej formy opodatkowania.
 • 07.01.2021Podatki 2021: Zwolnienia z obowi您ku stosowania kas
  1 stycznia 2021 r. wesz這 w 篡cie rozporz康zenie zmieniaj帷e przepisy dot. zwolnie z obowi您ku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestruj帷ych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2317). Rozporz康zenie to dostosowuje dotychczas u篡wan klasyfikacj wyrobów i us逝g (PKWiU) do nowej unijnej Nomenklatury scalonej (CN) w zakresie towarów oraz Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Us逝g PKWiU (2015) w zakresie us逝g oraz niektórych towarów, a tak瞠 porz康kuje niektóre zagadnienia.
 • 05.01.2021Podatki 2021: Zwolnienia z obowi您ku stosowania kas
  1 stycznia 2021 r. wesz這 w 篡cie rozporz康zenie zmieniaj帷e przepisy dot. zwolnie z obowi您ku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestruj帷ych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2317). Rozporz康zenie to dostosowuje dotychczas u篡wan klasyfikacj wyrobów i us逝g (PKWiU) do nowej unijnej Nomenklatury scalonej (CN) w zakresie towarów oraz Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Us逝g PKWiU (2015) w zakresie us逝g oraz niektórych towarów, a tak瞠 porz康kuje niektóre zagadnienia.
 • 17.07.2020Op豉ta rezerwacyjna jest zaliczk w VAT
  Op豉ta rezerwacyjna jest zaliczk w rozumieniu art. 19a ust. 8 ustawy o podatku od towarów i us逝g, dokonywana jest bowiem na poczet konkretnej transakcji - us逝gi gastronomicznej realizowanej w ramach organizacji imprezy okoliczno軼iowej. Podatnik w sposób jednoznaczny jest w stanie okre郵i rodzaj us逝gi oraz miejsce jej 鈍iadczenia. A zatem, wp豉cona przez klienta zaliczka jest otrzymywana na poczet sprecyzowanego 鈍iadczenia, które jest znane stronom w momencie wp豉ty zaliczki. Tak uzna Dyrektor IS w interpretacji indywidualnej.
 • 06.02.2020Podatki 2020: Zwolnienia z obowi您ku stosowania kas
  Kas fiskalnych powinni u篡wa przedsi瑿iorcy, którzy sprzedaj towary lub us逝gi osobom fizycznym nieprowadz帷ym w豉snej firmy oraz rolnikom rycza速owym (czyli dokonuj帷ym dostawy produktów rolnych pochodz帷ych z w豉snej dzia豉lno軼i rolniczej lub 鈍iadcz帷ym us逝gi rolnicze, korzystaj帷ym ze zwolnienia w podatku VAT). Nie ma obowi您ku posiadania kasy fiskalnej, je郵i sprzedaje towary lub us逝gi wy陰cznie firmom, które ewidencjonuj swoje przychody na podstawie wystawianych faktur. Cz窷 firm korzysta ze zwolnie z obowi您ku posiadania kasy fiskalnej. Zwolnienie mo瞠 obejmowa ca陰 sprzeda, której dotyczy obowi您ek ewidencjonowania za pomoc kasy b康 dotyczy wybranych kategorii towarów lub us逝g.
 • 29.11.2019Wydatki zwi您ane z udzia貫m w targach bran穎wych
  Granica pomi璠zy reprezentacj i reklam jest p造nna. 畝dne z tych poj耩 nie jest w ustawach podatkowych definiowane, a jednocze郾ie - wydatki na reklam b璠 najcz窷ciej stanowi koszt uzyskania, a na reprezentacj nie. Nie dziwi zatem, 瞠 na tle kwalifikacji tego rodzaju wydatków podatnicy i fiskus wiod nieustaj帷y spór. Dzisiejsza interpretacja dotyczy w豉郾ie wydatków, co do których zgody chyba nigdy nie b璠zie. 
 • 06.11.2019Stawka VAT dla zestawu produktów
  Pytanie: Wnioskodawca zamierza sprzedawa pakiety produktów spo篡wczych dla pracowników biurowych - zestawy przek御ek, które w formie specjalnego zestawu w systemie subskrypcji (np. co tydzie) dostarczane b璠 do biur klientów. Wnioskodawca zamierza sprzedawa gotowe, zapakowane produkty, np. batony, chrupki, cukierki. Wszystko zapakowane przez producentów. Dzia豉lno嗆 nie b璠zie mia豉 charakteru gastronomicznego. Czy pakiet/zestaw produktów o ró積ych stawkach VAT mo積a obj望 jedn wspóln stawk VAT w wysoko軼i 23%?
 • 14.08.2019Nocleg ze 郾iadaniem stanowi us逝g kompleksow
  Pytanie: Wnioskodawca prowadzi dzia豉lno嗆 obejmuj帷 us逝gi noclegowe i gastronomiczne. W restauracji Wnioskodawca 鈍iadczy us逝gi gastronomiczne na rzecz konsumentów zewn皻rznych oraz na rzecz osób b璠帷ych go嗆mi go軼i鎍a. Us逝gi noclegowe s sprzedawane 陰cznie ze 郾iadaniem jako us逝ga z這穎na. Czy 鈍iadczenie us逝g noclegowych wraz ze 郾iadaniem i obiadokolacj jako us逝g kompleksow nale篡 opodatkowa stawk 8% VAT jako ca這嗆 i wykaza na fakturze jako us逝g noclegow wed逝g stawki VAT - 8%?
 • 09.07.2019NSA: Wydatki zwi您ane z programami CSR s zwi您ane ze sprzeda膨 opodatkowan
  Z uzasadnienia: Wykorzystywanie przez podmioty prowadz帷e dzia豉lno嗆 gospodarcz strategii zarz康zania opartej o koncepcj spo貫cznej odpowiedzialno軼i biznesu, jako strategii marketingowej, mo瞠 mie zwi您ek z dzia豉lno軼i opodatkowan, co wskazuje na to, 瞠 podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego zwi您anego z poniesionymi na ten cel wydatkami na nabycie towarów i us逝g.
 • 04.06.2019Vouchery dla pracowników w kosztach firmy
  Pytanie: Spó趾a chc帷 uczci i wynagrodzi pracowników, których sta pracy w spó販e wynosi 20 lat nieodp豉tnie przekaza豉 im vouchery, które Spó趾a naby豉 od firmy zewn皻rznej. Vouchery zosta造 nabyte ze 鈔odków obrotowych. Cena jednego vouchera wynosi ok. 550 z. Jest to gest podzi瘯owania za wieloletni prac na rzecz Spó趾i. Czy Spó趾a w zwi您ku z nabyciem i przekazaniem voucherów pracownikom ma prawo zaliczy wydatki na zakup tych voucherów do kosztów uzyskania przychodów?
 • 08.05.2019WSA. Wydatki na bran穎w imprez nie mog by kosztem podatkowym
  Z uzasadnienia: Wydatki - zwi您ane z udzia貫m w spotkaniach integracyjnych doradców podatkowych, jak i prawników, w czasie których odbywa si b璠, np. wspólne zwiedzanie okre郵onego obiektu, czy miejscowo軼i, zaj璚ia sportowe, wspólne posi趾i, gry i konkursy, aukcje charytatywne, wspólne dyskusje - nie b璠 mog造 stanowi kosztów uzyskania przychodów (...) Dzia豉nia Wnioskodawcy skierowane b璠 do w御kiego, wyspecjalizowanego grona osób ze 鈔odowiska prawniczego i b璠 mia造 na celu tworzenie okre郵onego wizerunku Wnioskodawcy na zewn徠rz, co jednoznacznie wskazuje na reprezentacyjny charakter tych wydatków.
 • 03.04.2019WSA. Wydatki na wyjazdy dla kontrahentów to koszty reprezentacji
  Z uzasadnienia: W odniesieniu do wydatków zwi您anych z wizytami w Niemczech w fabryce samochodów sprzedawanych przez skar膨c po陰czonych z wizyt w muzeum marki, organ prawid這wo oceni, 瞠 w tym przypadku nie sposób uzna, 瞠 nosz one wy陰cznie znamiona reklamy, a wi璚 nastawione s w gównej mierze na rozpowszechnianie, przedstawianie konkretnych produktów spó趾i z nak豉nianiem do ich kupna. S to przede wszystkim wydatki zmierzaj帷e do kszta速owania i rozpowszechniania wizerunku firmy.
 • 22.03.2019NSA ponownie o wydatkach gastronomicznych w kosztach uzyskania
  W sprawie, rozstrzyganej przez NSA, 廝ód貫m sporu by豉 interpretacja, w której Minister Finansów odmówi spó販e mo磧iwo軼i zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków, poniesionych na pocz瘰tunek go軼i kasyna, maj帷y ich sk這ni do d逝窺zego w tym kasynie pobytu. Uznaj帷 zasadno嗆 kasacji NSA stwierdzi m.in: Je瞠li (wydatki - dop. red.) zostan pozytywnie zweryfikowane jako celowe, nakierowane na osi庵ni璚ie przychodu lub zachowanie albo zabezpieczenie jego 廝ód豉, mog stanowi koszty uzyskania przychodów, natomiast je瞠li ich wy陰cznym albo przynajmniej gównym celem jest kreowanie pozytywnego wizerunku podatnika, stanowi wówczas wydatki poniesione na reprezentacj i w konsekwencji do kosztów uzyskania przychodów zaliczone by nie mog.
 • 23.01.2019Wydatki na studia i si這wni w kosztach dzia豉lno軼i
  Pytanie: W zwi您ku z rozpocz皻 dzia豉lno軼i gospodarcz jako dyplomowany technik masa篡sta Wnioskodawca 鈍iadczy mobilne us逝gi masa簑 leczniczego i relaksacyjnego z dojazdem do domu klienta. Przed za這瞠niem dzia豉lno軼i gospodarczej Wnioskodawca rozpocz掖 zaoczne jednolite studia magisterskie na kierunku fizjoterapia. Czy do kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawca mo瞠 zaliczy: op豉ty za studia oraz wydatki na materia造 naukowe, a dodatkowo karnet na si這wni?
 • 08.01.2019Podatki 2019: Mniej zwolnie z kas
  Od 1 stycznia br. obowi您uje nowe rozporz康zenie ws. zwolnie z obowi您ku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas fiskalnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2519). Rozporz康zenie to zawiera unormowania dotycz帷e zwolnie na okres 3 lat (2019-2021). Zgodnie z nowymi przepisami, utrzymano na dotychczasowym poziomie kryterium wysoko軼i obrotu, tj. 20 000 z dla podmiotów kontynuuj帷ych, jak i dla rozpoczynaj帷ych dzia豉lno嗆 gospodarcz, zlikwidowano zwolnienie dla kilku rodzajów czynno軼i oraz dodano nowe zwolnienie z kas dla dostawy towarów i 鈍iadczenia us逝g przez ko豉 gospody wiejskich.
 • 20.12.2018NSA: Ró積e stawki VAT na ciastka - s康 nie mo瞠 bada preferencji konsumentów
  Post瘼owanie s康owoadministracyjne nie s逝篡 gromadzeniu materia逝 dowodowego i ustalaniu stanu faktycznego w sprawie. Jedynie wyj徠kowo s康 mo瞠 z urz璠u lub na wniosek stron przeprowadzi dowody uzupe軟iaj帷e z dokumentów, je瞠li jest to niezb璠ne do wyja郾ienia istotnych w徠pliwo軼i i nie spowoduje nadmiernego przed逝瞠nia post瘼owania w sprawie.
 • 11.12.2018Wydatki na zakup odzie篡 s逝瘺owej w kosztach firmy
  Wydatki na zakup ubiorów pracowniczych z wszytym na trwa貫 widocznym na zewn徠rz oznaczeniem wskazuj帷ym na spó趾 spe軟iaj warunki umo磧iwiaj帷e zaliczenie ich do kosztów uzyskania przychodów. Maj one bowiem zwi您ek z prowadzon przez spó趾 dzia豉lno軼i gospodarcz. W przypadku wydatków na zakup strojów z wszytym na trwa貫 lecz niewidocznym na zewn徠rz oznaczeniem spó趾i stwierdzi nale篡, 瞠 nie spe軟iaj warunków uznania ich za koszty uzyskania przychodów - wyja郾i Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej.
 • 07.11.2018WSA. Wydatki na imprezy integracyjne ze wspó逍racownikami mog by kosztem
  Z uzasadnienia: Tylko wydatek na zakup tych us逝g gastronomicznych, których jedynym (gównym) celem jest tworzenie lub poprawa wizerunku firmy na zewn徠rz podlega wy陰czeniu z kosztów uzyskania przychodów (...) Jako b喚dny nale篡 odrzuci taki wynik wyk豉dni, który zdaje si afirmowa organ, 瞠 dzia豉nia spó趾i (wydatki gastronomiczne) na rzecz kontrahentów czy osób trzecich, a wi璚 niejako w sferze zewn皻rznej, implikuj przypisanie im przymiotu reprezentacji, a wi璚 odnosz帷ych si do wydatków determinowanych wy陰cznie celem kreowania swojego wizerunku.
 • 25.10.2018Koszty uzyskania przychodów: Wydatki refakturowane przez podmoty wspó逍racuj帷e
  Brak jest przepisu wprost wy陰czaj帷ego z kosztów uzyskania przychodów wydatki ponoszone przez podmioty wspó逍racuj帷e z podatnikami na podstawie umów cywilnych. W takiej sytuacji do zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodów wystarczaj帷e jest spe軟ienie warunków ogólnych zaliczenia wydatku do kosztów.
 • 11.10.2018Podatki 2019: B璠zie mniej zwolnie z kas
  1 stycznia przysz貫go roku zacznie obowi您ywa nowe rozporz康zenie ws. zwolnie z obowi您ku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas fiskalnych. Zgodnie z najnowsz wersj projektu, rozporz康zenie to zawiera unormowania dotycz帷e zwolnie na okres 3 lat (2019-2021). Ministerstwo Finansów proponuje utrzyma na dotychczasowym poziomie kryterium wysoko軼i obrotu, tj. 20 000 z dla podmiotów kontynuuj帷ych, jak i dla rozpoczynaj帷ych dzia豉lno嗆 gospodarcz, ale jednocze郾ie zamierza zlikwidowa zwolnienia dla kilku rodzajów czynno軼i, a w przypadku wielu czynno軼i zwolnienie z kas b璠zie uzale積ione od tego czy ich 鈍iadczenie w ca這軼i zosta這 udokumentowane faktur.
 • 06.09.2018Problemu nie ma, ale prace nad jego usuni璚iem trwaj
  W resorcie finansów trwaj obecnie prace nad okre郵eniem docelowego sposobu identyfikacji towarów i us逝g, który z jednej strony zapewni podatnikom oraz organom podatkowym wi瘯sz pewno嗆 (co do prawid這wo軼i zastosowanej stawki), z drugiej natomiast pos逝篡 racjonalizacji samej struktury stawek (zapewni jednakowe opodatkowanie podobnym towarów i us逝g) - odpowiedzia這 MF w odpowiedni na interpelacj dotycz帷 opodatkowania gotowych da i posi趾ów.
 • 10.08.2018Czy na pewno odliczenie VAT od darowanych napojów alkoholowych jest dopuszczalne
  Prawo do odliczenia naliczonego VAT od nabywanych przez podatnika towarów i us逝g ustawodawca uzale積i od ich wykorzystywania do wykonywania do czynno軼i opodatkowanych czyli zwi您ku zakupu z czynno軼iami opodatkowanymi. Zasad t okre郵a art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us逝g. Brak jednak ustawowego okre郵enia w jakim zakresie i w jaki sposób towary i us逝gi musz by wykorzystywane do wykonywania czynno軼i opodatkowanych aby umo磧iwi podatnikowi odliczanie podatku naliczonego.
 • 09.08.2018Czy na pewno odliczenie VAT od darowanych napojów alkoholowych jest dopuszczalne
  Prawo do odliczenia naliczonego VAT od nabywanych przez podatnika towarów i us逝g ustawodawca uzale積i od ich wykorzystywania do wykonywania do czynno軼i opodatkowanych czyli zwi您ku zakupu z czynno軼iami opodatkowanymi. Zasad t okre郵a art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us逝g. Brak jednak ustawowego okre郵enia w jakim zakresie i w jaki sposób towary i us逝gi musz by wykorzystywane do wykonywania czynno軼i opodatkowanych aby umo磧iwi podatnikowi odliczanie podatku naliczonego.
 • 20.06.2018Upominki dla kontrahentów w kosztach firmy
  Spó趾a w ramach dzia豉lno軼i przekazuje swoim kontrahentom, partnerom biznesowym, doradcom upominki w postaci akcesoriów z kolekcji produktów marek samochodów, które sprzedaje, a tak瞠 w postaci kwiatów, wina, s這dyczy itp. Upominki s rozdawane masowo podczas organizowanych otwartych akcji promocyjno-marketingowych, a tak瞠 na imprezach organizowanych dla zaproszonych go軼i oraz klientom i osobom towarzysz帷ym w przypadku przekazywania im zakupionego samochodu. Czy wydatki na zakup upominków mo積a zaliczy do kosztów uzyskania przychodu?
 • 19.06.2018Upominki dla kontrahentów w kosztach firmy
  Spó趾a w ramach dzia豉lno軼i przekazuje swoim kontrahentom, partnerom biznesowym, doradcom upominki w postaci akcesoriów z kolekcji produktów marek samochodów, które sprzedaje, a tak瞠 w postaci kwiatów, wina, s這dyczy itp. Upominki s rozdawane masowo podczas organizowanych otwartych akcji promocyjno-marketingowych, a tak瞠 na imprezach organizowanych dla zaproszonych go軼i oraz klientom i osobom towarzysz帷ym w przypadku przekazywania im zakupionego samochodu. Czy wydatki na zakup upominków mo積a zaliczy do kosztów uzyskania przychodu?
 • 28.03.2018Podatki 2018: Od 1 kwietnia nowi podatnicy z kasami
  1 stycznia br. wesz這 w 篡cie nowe rozporz康zenie ws. zwolnie z obowi您ku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas (Dz. U. z 2017 r. poz. 2454). Wi瘯szo嗆 przepisów pozosta豉 bez zmian. Zmodyfikowano katalog czynno軼i, do których nie stosuje si 瘸dnego zwolnienia. W konsekwencji obowi您ek ewidencjonowania obejmuje obecnie równie us逝gi kulturalne i rozrywkowe (wst瘼 na przedstawienia cyrkowe), czy us逝gi zwi您ane z rozrywk i rekreacj (wst瘼 do m.in. weso造ch miasteczek czy dyskotek). Zgodnie z przepisami przej軼iowymi, w przypadku podatników 鈍iadcz帷ych ww. us逝gi, a tak瞠 korzystaj帷ych ze zwolnienia ze wzgl璠u na form zap豉ty czy ze wzgl璠u na struktur sprzeda篡, obowi您ek prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas nast徙i 1 kwietnia 2018 r.
 • 27.03.2018Podatki 2018: Od 1 kwietnia nowi podatnicy z kasami
  1 stycznia br. wesz這 w 篡cie nowe rozporz康zenie ws. zwolnie z obowi您ku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas (Dz. U. z 2017 r. poz. 2454). Wi瘯szo嗆 przepisów pozosta豉 bez zmian. Zmodyfikowano katalog czynno軼i, do których nie stosuje si 瘸dnego zwolnienia. W konsekwencji obowi您ek ewidencjonowania obejmuje obecnie równie us逝gi kulturalne i rozrywkowe (wst瘼 na przedstawienia cyrkowe), czy us逝gi zwi您ane z rozrywk i rekreacj (wst瘼 do m.in. weso造ch miasteczek czy dyskotek). Zgodnie z przepisami przej軼iowymi, w przypadku podatników 鈍iadcz帷ych ww. us逝gi, a tak瞠 korzystaj帷ych ze zwolnienia ze wzgl璠u na form zap豉ty czy ze wzgl璠u na struktur sprzeda篡, obowi您ek prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas nast徙i 1 kwietnia 2018 r.
 • 10.01.2018Zwolnienia z kas fiskalnych w 2018 roku
  1 stycznia 2018 r. wesz這 w 篡cie nowe rozporz康zenie ws. zwolnie z obowi您ku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas (Dz. U. z 2017 r. poz. 2454). Wi瘯szo嗆 przepisów pozosta豉 bez zmian. Wprowadzono kilka modyfikacji ws. zakresu zwolnie, a mianowicie zlikwidowano zwolnienie dla us逝g wymiany walut, z wyj徠kiem us逝g 鈍iadczonych przez banki i SKOK-i. Zmodyfikowano tak瞠 katalog czynno軼i, do których nie stosuje si 瘸dnego zwolnienia. W konsekwencji obowi您ek ewidencjonowania obejmuje obecnie równie us逝gi kulturalne i rozrywkowe (wst瘼 na przedstawienia cyrkowe), czy us逝gi zwi您ane z rozrywk i rekreacj (wst瘼 do m.in. weso造ch miasteczek czy dyskotek).
 • 12.07.2017Wydatki na us逝gi cateringowe jako koszt podatkowy firmy
  Pytanie podatnika: Spó趾a rozwa瘸 zawarcie umowy na us逝g cateringow dla jej pracowników. Czy koszty zakupu ww. us逝g b璠 dla spó趾i kosztem uzyskania przychodów?
 • 12.06.2017Nie wszystkie prezenty dla kontrahentów mog by kosztem firmy
  Pytanie: Czy wydatki ponoszone przez spó趾 tytu貫m zakupu drobnych prezentów, nie maj帷ych charakteru okaza這軼i czy wystawno軼i, przekazywanych wybranym kontrahentom, mog stanowi koszty uzyskania przychodów spó趾i? Powy窺ze prezenty przekazywane s zarówno potencjalnym klientom (np. podczas targów), jak i dotychczasowym klientom.
 • 09.06.2017Nie wszystkie prezenty dla kontrahentów mog by kosztem firmy
  Pytanie: Czy wydatki ponoszone przez spó趾 tytu貫m zakupu drobnych prezentów, nie maj帷ych charakteru okaza這軼i czy wystawno軼i, przekazywanych wybranym kontrahentom, mog stanowi koszty uzyskania przychodów spó趾i? Powy窺ze prezenty przekazywane s zarówno potencjalnym klientom (np. podczas targów), jak i dotychczasowym klientom.
 • 26.05.2017Kasy rejestruj帷e: Ewidencjonowanie sprzeda篡 przy wp豉cie po godzinach pracy
  Pytanie podatnika: Data wp造wu zap豉ty, a rejestracja na kasie - czy je郵i p豉tno嗆 zostanie dokonana np. w dniu 28 listopada 2016 r., a z racji pracy w godzinach 8.30-16.30 odnotowana przez kasjera zostanie w dniu nast瘼nym 29 listopada 2016 r., to czy mo瞠my taki fakt odnotowa dopiero w dniu odczytu p豉tno軼i w banku?
 • 23.05.2017NSA. Wydatki na promocj produktu w kosztach dzia豉lno軼i
  Z uzasadnienia: Wydatki poniesione na organizacj wyst瘼ów artystycznych lub inne atrakcje towarzysz帷e niezwi您ane bezpo鈔ednio z kampani promocyjn i prezentacj produktu, a tak瞠 wydatki poniesione na osoby towarzysz帷e (rodziny) kontrahentów lub przedstawicieli kontrahentów nie stanowi kosztów uzyskania przychodów.
 • 16.05.2017Wydatki na wynaj璚ie samolotu w kosztach dzia豉lno軼i
  Pytanie podatnika: Kancelaria ponios豉 wydatki na wynaj璚ie samolotu, aby umo磧iwi zagranicznym go軼iom Kancelarii bezpo鈔edni powrót z Polski do Stanów Zjednoczonych. Czy Wnioskodawca mo瞠 - proporcjonalnie do swojego udzia逝 w zysku/stratach Kancelarii - zaliczy wydatki na wynaj璚ie samolotu do kosztów uzyskania przychodów?
 • 21.02.2017Koszty uzyskania przychodów. Wa積y jest cel poniesienia wydatku
  Z uzasadnienia: S康 podkre郵a, 瞠 polskiemu systemowi prawa podatkowego obca jest zasada, któr syntetycznie mo積a przedstawi w ten sposób, 瞠 samo poniesienie wydatków przez przedsi瑿iorc i dysponowanie przez niego dokumentami zakupu paliwa i op豉t za przejazd autostrad, a wi璚 dokumentuj帷ymi nabycie towarów i us逝g nieswoistych, spe軟ia warunek w豉軼iwego udokumentowania tego, 瞠 dane wydatki spe軟iaj cechy pozwalaj帷e na ich zakwalifikowanie do kosztów uzyskania przychodów. Przeciwnie przy takich nieswoistych towarach i us逝gach rzecz prowadz帷ego dzia豉lno嗆 podatnika jest zadbanie o wykazanie celu tych wydatków.
 • 02.01.2017Podatki 2017: Nowe rozporz康zenie ws. zwolnie z kas
  1 stycznia 2017 r. wesz這 w 篡cie nowe rozporz康zenie w sprawie zwolnie z obowi您ku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestruj帷ych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2177). Rozporz康zenie zasadniczo powiela uregulowania zawarte w rozporz康zeniu obowi您uj帷ym w latach 2015-2016. Dodatkowo rozszerzono zakres zwolnie podmiotowych poprzez obj璚ie tym zwolnieniem jednostek samorz康u terytorialnego w zakresie czynno軼i wykonywanych przez ich jednostki organizacyjne korzystaj帷e ze zwolnienia, a tak瞠 osób niewidomych w zakresie 鈍iadczonych przez nie us逝g.
 • 30.12.2016Podatki 2017: Nowe rozporz康zenie ws. zwolnie z kas
  1 stycznia 2017 r. wchodzi w 篡cie nowe rozporz康zenie w sprawie zwolnie z obowi您ku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestruj帷ych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2177). Rozporz康zenie zasadniczo powiela uregulowania zawarte w rozporz康zeniu obowi您uj帷ym w latach 2015-2016. Dodatkowo rozszerzono zakres zwolnie podmiotowych poprzez obj璚ie tym zwolnieniem jednostek samorz康u terytorialnego w zakresie czynno軼i wykonywanych przez ich jednostki organizacyjne korzystaj帷e ze zwolnienia, a tak瞠 osób niewidomych w zakresie 鈍iadczonych przez nie us逝g.
 • 28.12.2016Pocz瘰tunek w firmowych kosztach - zmiana stanowiska fiskusa
  Pytanie podatnika: W ramach dzia豉 sprzeda穎wych oraz negocjacji warunków zawieranych umów, cz這nkowie zarz康u oraz rady nadzorczej spotykaj si w siedzibie z aktualnymi oraz potencjalnymi kontrahentami. Spó趾a bierze udzia równie w targach. Na stoisku firmowym uczestnicy targów mog skorzysta z drobnego pocz瘰tunku zakupionego przez spó趾. Czy spó趾a jest uprawniona do zaliczenia wydatków na nabycie tych towarów do kosztów uzyskania przychodów?

[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] nast瘼na strona »