Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

amortyzacja prawa użytkowania znaku handlowego

  • 26.08.2016Amortyzacja logo nabytego w darowiźnie
    Pytanie podatnika: Jak ustalić wartość początkową wartości niematerialnej i prawnej w postaci autorskich praw majątkowych do logo słowno-graficznego otrzymanego przez Spółkę w formie darowizny? Czy Wnioskodawczyni będzie uprawniona do zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od autorskich praw majątkowych do logo słowno-graficznego otrzymanych przez Spółkę w darowiźnie, stosownie do przypadającego Jej udziału w zysku?